O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Poslovna znanja

673 visualizações

Publicada em

Poslovna edukacija

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Poslovna znanja

  1. 1. Unapredite vaš e poslovanje kroz kontinuirano učenje virtuelna esnafska zajednica Savremena poslovna edukacija i konsalting
  2. 2. Misija Naša misija je da primenom savremenih metoda poslovne edukacije i konsaltinga pomognemo svojim klijentima da povećaju intelektualni kapital, performanse kao i profitabilnost svog poslovanja. Vizija Naša vizija je da postanemo vodeća kompanija na polju savremene poslovne edukacije i konsaltinga u Srbiji, na prostoru Balkana i šire. U radu koristimo savremenu metodologiju zasnovanu na najnovijim modelima poslovnog konsaltinga i edukacije, upotrebom konkretnih alata baziranih na istraživanju. www.poslovnaznanja.com
  3. 3. K onsalting U odnosu na vaše specifične potrebe, naši konsultanti će zajedno sa vašim menadžment timom, raditi na kreiranju, razvoju i stimulaciji onih poslovnih procesa koji će u vašoj firmi doprineti povećanju vrednosti. F-Secure d.o.o., Beograd Razvoj poslovne strategije. Planiranje i izvođenje PR aktivnosti i reklamne kampanje. Evaluacija i unapređenje marketinške i prodajne strategije. Pogodak d.o.o., Beograd Kampanja pozicioniranja novog lokalizovanog pretraživača u Srbiji. Razvoj poslovne strategije. Planiranje i izvođenje PR aktivnosti i inicijalne reklamne kampanje. Evaluacija i unapređenje marketinške i PR strategije. www.veza.biz/konsalting
  4. 4. U toku procesa konsaltinga ćemo: <ul><li>Ustanoviti vaše poslovne potrebe prikupljanjem informacija baziranih na istraživanju. </li></ul><ul><li>Pripremiti detaljan izveštaj trenutnog stanja, kao i konkretnih predloga razvojnih strategija. </li></ul><ul><li>U odnosu na dogovorenu strategiju, pripremiti efektan i jasno definisan akcioni plan. </li></ul><ul><li>Pomoći u realizaciji akcionog plana učestvovanjem u izvođenju konkretnih akcija. </li></ul><ul><li>Po sprovođenju plana, pripremiti detaljnu evaluaciju uspešnosti izvedenih akcija. </li></ul>konsalting Naš osnovni cilj je da osposobimo vaše zaposlene da samostalno rešavaju tekuće probleme u oblastima poslovanja za koje nas angažujete.
  5. 5. E dukacija Koristimo model aktivnog učenja. Učite kroz predavanja, vežbe i studije slučajeva koje vam prenose menadžeri uspešnih kompanija. JKP “ Čistoća ” Novi Sad Dvodnevni interaktivni trening u oblasti motivacije zaposlenih, organizacije, timskog rada, poštovanja procedura, komunikacije. www.veza.biz/edukacija Nove informacije + studije slučaja + praktičan rad = Kompetencija + poslovni rezultati
  6. 6. <ul><li>Ustanoviti vaše edukacione potrebe sprovođenjem odgovarajućih upitnika i anketa. </li></ul><ul><li>U odnosu na te potrebe, predložiti konkretan edukacioni program . </li></ul><ul><li>Okupiti vrhunski tim edukatora, eksperata-praktičara u odgovarajućim oblastima. </li></ul><ul><li>Organizovati potrebna predavanja, praktični treninga, ili interaktivne radionice. </li></ul><ul><li>Po završetku edukacionog programa, izvršiti istraživanje uspešnosti izvedene edukacije. </li></ul>edukacija U toku procesa edukacije ćemo: &quot;Sposobnost organizacije da kontinuirano stiče nova znanja, i brzo prevede stečena znanja u akciju, predstavlja njenu vrhunsku poslovnu konkurentnu prednost.&quot; -- Jack Welch, GE
  7. 7. NOVO - Obuke po meri klijenta www.poslovnaznanja.com <ul><li>motivacija </li></ul><ul><li>komunikacija </li></ul><ul><li>pregovaranje </li></ul><ul><li>timski rad </li></ul><ul><li>organizacija </li></ul><ul><li>procedure </li></ul><ul><li>prezentacija </li></ul><ul><li>promene </li></ul><ul><li>inoviranje </li></ul><ul><li>e-poslovanje </li></ul><ul><li>poslovni rizik </li></ul><ul><li>odnosi sa kupcem </li></ul><ul><li>marketing </li></ul>Interaktivne obuke i treninzi mogu se kreirati prema potrebama i zahtevima klijenata. Plan i program treninga priprema se po izvršenoj analizi potreba, a izvodi kao interaktivna radionica obučavanjem polaznika u korišćenju praktičnih poslovnih alata. Trening se izvodi modularno, pokrivajući tražene oblasti kroz jedan ili više modula (od 1.5 sati). Način izvođenja je korišćenjem metoda aktivnog učenja, kroz prikaze i analize studija slučajeva, formulare, ankete i igre.
  8. 8. Kontaktirajte nas : www.poslovnaznanja.com VEZA d.o.o. Ljubice Ivošević 23 11136 Beograd Tel/fax: 011 23 99 467 E-mail: info@veza.biz www.veza.biz Konsalting Miodrag Kostić Direktor E-mail: mkostic@veza.biz Mob: 064 22 90 640 Edukacija Prof. dr Milan Kukrika Direktor sektora edukacije E-mail: mkukrika@veza.biz Mob: 064 12 83 675

×