O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Program predsedníctva vo V4 v oblasti dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

705 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Program predsedníctva vo V4 v oblasti dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

 1. 1. Program predsedníctva vo V4 v oblasti dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 3. 7. 2014
 2. 2. Slovenské predsedníctvo V4  od 1. júla 2014 do 30. júna 2015  motto: „Dynamický Vyšehrad pre Európu a svet“  kľúčové oblasti v pôsobnosti MDVRR SR: doprava cestovný ruch regionálny a územný rozvoj
 3. 3. Priority v oblasti cestnej dopravy  spolupráca pri predkladaní cezhraničných cestných projektov v rámci siete TEN-T financovaných z CEF (Nástroj na prepojenie Európy) na roky 2014 – 2020  dobudovanie cestných koridorov TEN-T v rámci V4 a ich prepájanie
 4. 4. Priority v oblasti železničnej dopravy  dobudovanie základnej železničnej siete TEN-T  zvýšenie konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy a budovanie integrovaných dopravných systémov  interoperabilita a spolupráca v regionálnej železničnej doprave
 5. 5. Priority v oblasti leteckej dopravy • spoločný prístup k tretiemu legislatívnemu balíku v rámci projektu Jednotné európske nebo
 6. 6. Priority v oblasti vodnej dopravy  podpora rozvoja vnútrozemských vodných ciest  zabezpečenie dlhodobej splavnosti Dunaja
 7. 7. Priority v oblasti cestovného ruchu  kvalita ako kľúčový faktor  budovanie jednotného imidžu V4 a posilnenie marketingu (najmä Rusko, Ázia, krajiny amerického kontinentu a štáty arabského sveta)  rozšírenie propagovaných produktových skupín (kongresová turistika, pamiatky UNESCO, kúpeľná a zdravotná turistika)  príprava spoločného marketingového plánu V4 na rok 2015
 8. 8. Priority v oblasti regionálneho a územného rozvoja  implementácia Stratégií územného rozvoja krajín V4 + Bulharska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny a rozpracovanie konkrétnych aktivít a cieľov  rozvíjanie Karpatského regiónu (dopravné vzťahy, životné prostredie, sídelná štruktúra)
 9. 9. Stretnutia na najvyššej úrovni október 2014 Kvalita ako kľúčový faktor rozvoja cestovného ruchu (štátni tajomníci V4 + tajomník Svetovej organizácie cestovného ruchu Taleb Rifai) november 2014 Integrované dopravné systémy vybraných aglomerácií V4 (štátni tajomníci V4 ) február 2015 Spoločný marketing krajín V4 na vzdialených trhoch (štátni tajomníci V4 ) marec 2015 Dopravná konektivita štátov V4 prostredníctvom TEN-T (ministri V4 + Rakúsko) jún 2015 Stratégia územného a regionálneho rozvoja krajín V4 + 4, Karpatský región (štátni tajomníci V4 + Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a Ukrajina)
 10. 10. Stretnutia na expertnej úrovni  12 naplánovaných stretnutí expertov  nadväzovať budú na témy diskutované na najvyššej úrovni  pribudnú aj nové témy: elektronické komunikácie, bezpečnosť cestnej premávky, bývanie, cyklistická doprava, kombinovaná doprava...
 11. 11. Stretnutie veľvyslancov  zúčastnili sa veľvyslanci a zástupcovia krajín V4, Rakúska, Bulharska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny  prezentovali sme priority nášho rezortu  koordinovali sme aktivity v rámci pripravovaných podujatí
 12. 12. Ďakujem za pozornosť.

×