O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

туристическа уебмрежа

1.098 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

туристическа уебмрежа

 1. 1. Varnenche. com Туристически портали 2.0 Информация за български туристически дестинации, резервации на хотели и билети за градски събития Първа фаза M ихаил Минчев Проектопредложение Varnenche. com
 2. 2. Създаване на туристически сайтове на по-важните туристически центрове. План за туристическо райониране на България: Черноморски, Софийски, Тракия, Дунавски, Рило-пирински, Родопски, Стара планина и Стари български столици. Туристическа уеб мрежа
 3. 3. Идея <ul><li>Изграждане на мрежа от туристически уебсайтове на българските градове с цел насърчаването на вътрешния туризъм. </li></ul><ul><li>Модерни и активни уебсайтове 2.0 : персонализиращи инструменти ( trip planner, ваканционен калкулатор, др.), потребителска общност ( социална мрежа ) , директна продажба на туристически услуги. </li></ul><ul><li>Един съвременен начин за планиране на пътуване из България. Възползвайки се от възможностите, които предоставят сайтовете преди (информация и резервация на туристически услуги), по време (карти и мобилна информация на място) и след (споделяне на преживяванията) пътуването. </li></ul><ul><li>Изграждане на стабилна интернет марка с офлайн възможности </li></ul><ul><li>(мерчандайсинг, организиране на събития, др.) </li></ul><ul><li>Сайтове и домейни базирани на имената на градовете и умалителната форма на местните и тези, които са свързани с града: varnenche.com, sofianche.com, rusenche.com, bulgarche.net, др. </li></ul>
 4. 4. Клиентски профил. Търсене I <ul><li>Икономическа класа (800 лв -1200+ лв ) </li></ul><ul><li>20% от пътуващите лятно време имат доходи между 800-1200+ </li></ul><ul><li>40% зимно време (Ноема-Държавна агенция по туризъм, 2008) </li></ul><ul><li>..................брой пътуващи българи в България лятно време </li></ul><ul><li>..................брой пътуващи българи в България зимно време </li></ul><ul><li>Възраст </li></ul><ul><li>2 140 000 население на БГ 18-34 год. (Балкански институт, 2006) </li></ul><ul><li>2 676 977 население на БГ 35-54 год. (Балкански институт, 2006) </li></ul><ul><li>18-35 год. - 53% от бг туристите ; 36-55 год. - 39% от бг туристите </li></ul><ul><li>Активен потребител на интернет </li></ul><ul><li>3млн. потребители ( Нилсън Онлайн 05.2008; Google Ad planner ) ; 4 млн. 2008-2013 ( Gemius ) </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Статус (индивидуални, двойки, с приятели, семейства) </li></ul><ul><li>Ваканционен и целогодишен потребител на туристически услуги (уикенд пътувания, бизнес пътувания) </li></ul><ul><li>Навик да търсят и да резервират в интернет </li></ul><ul><li>16% от туристите използват интернет като единствен източник на информация за своето пътуване. 59% като второстепенен (Ноема, ДАТ, 2008) </li></ul><ul><li>Разход по пътуванията </li></ul><ul><li>30 евро на ден, 200 евро на престой разход за бг туристи, 7 дни </li></ul><ul><li>60 евро, 250 евро, 4 дни (ДАТ) </li></ul>Клиентски профил. Търсене II
 6. 6. Предлагане I <ul><li>Интернет </li></ul><ul><li>4 сайта с двигатели за онлайн продажба на тур. услуги с база данни 3 . 000 хотела (tirs.net, ok-booking.com) </li></ul><ul><li>Journey.bg (от 1999г.) Лидер с 200 хил посещения на месец, 4000 обекта </li></ul><ul><li>2 сайта тип 2.0 с 60 хил. уникални посетители на месец, 1.500 потребителски профила ( nasamnatam.com ) </li></ul><ul><li>Класация на сайтовете по категории: 3. Соц. Мрежи, 15.ел. Търговия , 17.Туризъм (Нилсън Онлайн, 2008) </li></ul><ul><li>Туризъм </li></ul><ul><li>6 млн. Чуждестранни туристи, ръст 11%, </li></ul><ul><li>4,5 млн . пътувания на българи в чужбина , ръст 37% </li></ul><ul><li>8 туристически региона с над 30 потенциални дестинации (ДАТ) </li></ul><ul><li>1 млн. Легла капацитет на България и Покачване 13% годишно (по-бързи темпове от конкуренцията); Спад на средната заетост (ДАТ,2009) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Дестинация Варна </li></ul><ul><li>514 регистрирани хотела </li></ul><ul><li>50 лв средна цена за нощувка в двойна стая (tirs.net, bghotelite.com) </li></ul><ul><li>5 млн. нощувки на чужденци във Варна или 27% от нощувките в цялата страна (2006, ВТК), </li></ul><ul><li>66 млн. евро приходи от туризъм за 2006 или 61% от приходите на града (2006, ВТК) </li></ul><ul><li>.......нощувки на български посетители </li></ul><ul><li>......... средно нощувки за резервация </li></ul><ul><li>.........средно цена за резервация </li></ul>Предлагане II
 8. 8. Тенденции за развитие <ul><li>1. Лансиране на информационни туристически сайтове </li></ul><ul><li>цел: изграждане и позициониране на марката и идеята за е-Туризъм , изграждане на навик в потребителите ; трафик </li></ul><ul><li>приходи: продажба на реклама, мерчандайсинг </li></ul><ul><li>2. Внедряване на двигател за онлайн продажба на тур. продукти </li></ul><ul><li>цел: предлагане на тур. продукти ( хотелски резервации, градски събития ) </li></ul><ul><li>Приходи: комисионни от продажби, месечни вноски от абонати, продажба на реклама, мерчандайсинг, пакети ( opaque оферти) </li></ul><ul><li>3. Внедряване на платформа за мобилни телефони и аксесоари </li></ul><ul><li>Цел: раширяване продуктовата гама и достъпността до нея </li></ul><ul><li>Приходи: комисионни от продажба, месечни вноски от абонати, продажба на реклама, мерчандайсинг </li></ul><ul><li>4. Разрастване в чужбина </li></ul><ul><li>Цвл: обхващане на целеви пазари: Румъния, Централна Европа, др. </li></ul><ul><li>Приходи: комисионни от продажба, месечни вноски от абонати, продажба на реклама, мерчандайсинг </li></ul>
 9. 9. Заплахи и Възможности на пазара <ul><li>Заплахи </li></ul><ul><li>Намаляване на резервациите за 2009та поради глобалната криза </li></ul><ul><li>Бавно изпълнение на плановете и програмите за развитие на туризма от страна на публичната администрация, чиито приоритети въздействат на проекта </li></ul><ul><li>Конкуренция на дестинации от Гърция, Турция и ЕС </li></ul><ul><li>Неразвити навици на бг потребител да търси туристическа информация и да резервира услуги чрез интернет </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Възможности </li></ul><ul><li>Държавна и местна туристическа политика с приоритет към онлайн рекламирането на българския туристически продукт; план за региониране на БГ </li></ul><ul><li>Транспортни предимства (нискотарифни полети Сф-Вн; относителна близост на дестинациите една от друга) </li></ul><ul><li>Развитието на алтернативни видове туризъм: спа, шопинг(строеж на молове), културен, селски </li></ul><ul><li>Големите инвестиции в модернизирането на хотелската база(покачване на л. база) </li></ul><ul><li>Постоянното покачване на интернет потребителите </li></ul><ul><li>Профил на българския турист позволяващ ползването на този канал и този тип туристически продукт(ниски доходи, добро образование) </li></ul><ul><li>Изключително слабо присъствие на специализирани туристически страници рекламиращи българския туристически продукт (оскъдна и неактуализирана инфо) </li></ul><ul><li>Липса на предлагане на възможността за директна резервация на туристически продукти(резервации чрез формуляри) </li></ul>Заплахи и Възможности на пазара
 11. 11. Туристическо промотиране на Варна Комерсиализация на туристически продукти Регистрирани потребители T УРИЗЪМ 2.0 Туристически предприятия Потребители ВАРНА ОНЛАЙН Дистрибуция Реклама I+D Инструменти 2.0 Преживявания Информация за дестинацията
 12. 12. Туристическа информация <ul><li>Продукти </li></ul><ul><li>Това, от което туриста се нуждае за престоя си в града дестинация </li></ul><ul><li>Информация за туристически обекти, музеи, атракции, събития, услуги, др. </li></ul><ul><li>Социална мрежа, в която местни потребители, чрез свои материали представят дестинацията: снимки, видео, коментари, др. </li></ul><ul><li>Други екстри 2.0: карти, трип планер, е-кардс, туристически калкулатор, др. </li></ul><ul><li>Цел </li></ul><ul><li>Динамичен уебсайт с актуализирана и персонализирана информация за всеки потребител. </li></ul><ul><li>Главната цел е създаването на марка, трафик , динамизиране живота на градовете. </li></ul><ul><li>Комерсиализиране </li></ul><ul><li>Онлайн </li></ul><ul><li>SEO, SEM, SMM - Facebook (Varna-Nashata Perla), YouTube , VBOX(Video Viral), E-mail marketing (game), Banners </li></ul><ul><li>Блог, Комуникация- статии, конкурси </li></ul><ul><li>Офлайн </li></ul><ul><li>Мерчандайсинг: ротулиран автомобил, рекламни лица (дядото с пуканките, вестникаря, др) </li></ul><ul><li>Партньорство със заведения (годзила , делфин) </li></ul>
 13. 13. Резервационна система <ul><li>Продукти </li></ul><ul><li>Хотели- 2,3,4 звезди </li></ul><ul><li>Клуб Премиум- оферти с намаления, пакети </li></ul><ul><li>Градски събития- концерти, спектакли, др. </li></ul><ul><li>Цели </li></ul><ul><li>Възможност за директа резервация на туристически услуги според желанието на потребителя. </li></ul><ul><li>Предлагане на нов канал за дистрибуция на хотелиерите и другите туристически агенти, с цел увеличаване на заетостта и на приходите от нощувка. </li></ul><ul><li>Предлагане на оферти и пакети с намаления за членовете на Клуб Премиум с цел мотивирането им за активност в генерирането на съдържание в социалната мрежа на сайта </li></ul><ul><li>Комерсиализиране </li></ul><ul><li>Онлайн </li></ul><ul><li>SEO, SEM, Комуникация- статии, доклади ( Svejo.bg, Horemag, Touristmedia, News.bg ) </li></ul><ul><li>Офлайн </li></ul><ul><li>Технологични събития: лекции, ноу хау, нетуоркинг, тенденции, идеи, др. предназначени за хотелиерите </li></ul>
 14. 14. Екип <ul><li>Михаил Минчев </li></ul><ul><li>Бакалавър в туризма: планиране на туристически дестинации (UCM) ; Магистър по е-Маркетинг( UB ) </li></ul><ul><li>Професионален стаж: Продажби( Marina d’Or; Avis ); Маркетинг(ДАТ; БАТА) </li></ul><ul><li>Длъжности: е-маркетинг, продукти, SEO, SEM, връзки с клиенти и институции </li></ul><ul><li>................................................. </li></ul><ul><li>Бакалавър по икономика; Магистър по Мениджмънт </li></ul><ul><li>Професионален стаж: </li></ul><ul><li>Длъжности: продажби, ценова политика, счетоводство, връзки с клиенти и институции </li></ul><ul><li>............................................ </li></ul><ul><li>Бакалавър по информатика, Магистър Уеб Дизайн </li></ul><ul><li>Професионален стаж: </li></ul><ul><li>Длъжности: програмиране, уеб дизайн, SEO, SEM </li></ul><ul><li>Договор с външни подизпълнители </li></ul><ul><li>Уебдизайн, Двигател ел. Търговия, Мерчандайсинг, Геолокация, класически маркетинг, др. </li></ul>
 15. 15. Конкуренция <ul><li>Чуждестранни дестинации </li></ul><ul><li>Гърция, Турция, ЕС </li></ul><ul><li>Непрофилирани уебсайтове </li></ul><ul><li>Facebook.com, Wikipedia.com, tripadvisor.com, start.bg, yes.bg </li></ul><ul><li>Световни лидери в онлайн туризма </li></ul><ul><li>Booking.com, Expedia, eDreams, Last Minute, Hotels.de </li></ul><ul><li>Информативни туристически сайтове </li></ul><ul><li>journey.bg, visit.bg, travel.bg </li></ul><ul><li>Уебсайтове с резервации чрез формуляри </li></ul><ul><li>Retur.eu, bulrest.com, bghotelite.com, rezervaciq.com, pochivka.bg </li></ul><ul><li>Уебсайтове с двигатели за онлайн резервации </li></ul><ul><li>Ok-booking.com, hotelsbg.net, bg hotelite.com, tirs.net </li></ul><ul><li>Уебсайтове за туристическа информация 2.0 </li></ul><ul><li>Nasamnatam.com, bulgariainside.com </li></ul><ul><li>Сайтове за туристически новини </li></ul><ul><li>Btourism.com, touristmedia.info, horemag.bg, infotourism.net </li></ul><ul><li>Снимки и клипове </li></ul><ul><li>Youtube.com, vbox7.com </li></ul><ul><li>Класически туристически агенции с онлайн присъствие </li></ul><ul><li>Bulgariaholidays.com, astralholidays.com, almatour.com </li></ul>
 16. 16. Предвиждания <ul><li>Уникални месечни посещения </li></ul><ul><li>Конвертируемост </li></ul><ul><li>Регистрирани потребители </li></ul><ul><li>CR посещение/резервация – 4% </li></ul><ul><li>Реклама </li></ul>1 год 2 год 3 год 30.000 75.000 150.000 1 год 2 год 3 год 3.000 15.000 30.000 Banner 1 728x90 Banner 2 250x250 Уникални посещения / ден 1 000 1 000 Разгледани страници 7 7 Импресии 7 000 7 000 Цена за хиляда импресии 2,5 euros 2,5 euros Дневен приход 17,5 euros 17,5 euros Месечен приход 525 euros 525 euros Общо от реклама 1 050 euros
 17. 17. Финансови предвиждания * Сумите са в евро Година 1 Година 2 Година 3 ПРИХОДИ 10.500 226.000 442.000 ВАРИРАЩИ РАЗХОДИ Труд извършен от други фирми - създаване на уебсайт 7.750 5.000 -имплементиране на booking eng. 32.000 -CMS 3.000 -поддръжка на уебсайта 1.000 2.400 3.000 Реклама- SEM, Събития, Брандинг 4.500 77.000 144.000 Разходи по създаване на фирма 350 Офис материали 500 1.200 2.000 Други разходи- Hosting, CRM, Домейни 200 500 1.000 ТОТАЛ ВАРИРАЩИ РАЗХОДИ 11.300 116.100 155.000 ТВЪРДИ РАЗХОДИ Наем офис 3.000 3.300 Servicios exteriores y tributos Персонал 3.600 5.280 7.250 Осигуровки 1.080 1.440 2.000 Амортизации 200 400 600 Банкови разходи 800 800 800 Сметки- интернет, телефон 300 3.000 3.300 ТОТАЛ ТВЪРДИ РАЗХОДИ 5.980 13.920 17.250 БРУТО -7.780 95.980 269.750 Плосък данък 10% 9.598 26.975 НЕТО -7.780 86.382 242.775 амортизации 200 400 600 CASH FLOW -7.580 86.782 243.375
 18. 18. Примерни месечни предвиждания <ul><li>30.000 уникални посещения, CR 4% </li></ul><ul><li>1.200 резервации/месечно (40 рез/дневно) </li></ul><ul><li>150 лв на резервация </li></ul><ul><li>Средно 3 нощувки </li></ul><ul><li>50 лв нощувка(25лв на човек) </li></ul><ul><li>30-40 хотела в база данни (1 резервации на ден) </li></ul><ul><li>ПРИХОДИ – 38 000 лв </li></ul><ul><li>20% комисионна – 30лв/ 36 000 лв </li></ul><ul><li>Реклама(банери)- 2 000 лв </li></ul><ul><li>РАЗХОДИ – 21 000 лв </li></ul><ul><li>Разход по придобиване на резервация- 10лв/ рез. , 12 000 лв/ месец </li></ul><ul><li>Онлайн маркетинг( SEO,SEM, Реклама) – 10 000 лв </li></ul><ul><li>Офлайн (събития I+D ) - 2 000 лв </li></ul><ul><li>Поддръжка сайт и други елементи- 4 000лв </li></ul><ul><li>Резервационен мотор и СМ S - 500лв </li></ul><ul><li>Поддръжка уебсайт, хостинг, домейни, др – 500 лв </li></ul><ul><li>Офис разходи, наем, техника, транспорт – 2 000 лв </li></ul><ul><li>Амортизация заем - 1 000 лв </li></ul><ul><li>Заплати- 2служители – 3000 лв </li></ul><ul><li>Други – 2 000 лв </li></ul><ul><li>БРУТНА ПЕЧАЛБА- 17 000 лв </li></ul>
 19. 19. Начална инвестиция <ul><li>Фирмени разходи – 5.000 лв </li></ul><ul><li>Учредяване и регистрация </li></ul><ul><li>Лицензи турагентска дейност </li></ul><ul><li>Патенти и търговски марки </li></ul><ul><li>Уебсайт – 60.000 лв </li></ul><ul><li>Създаване – 20.000 </li></ul><ul><li>Резервационен мотор – 20.000 </li></ul><ul><li>CMS – 20.000 </li></ul><ul><li>реклама </li></ul><ul><li>Офис – 15.000 лв </li></ul><ul><li>Компютри – 10 000 лв </li></ul><ul><li>Други – 5 000 лв </li></ul><ul><li>Общо – 80.000 лв </li></ul><ul><li>Възвръщаемост – 2 год </li></ul>
 20. 21. Примерни сайтове <ul><li>www.lapalma.es 2.0дестинация </li></ul><ul><li>www.esmadrid.com 2.0 дестинация </li></ul><ul><li>www.cancun.travel 2.0 дестинация </li></ul><ul><li>www.visitflorida.com 2.0 дестинация </li></ul><ul><li>www.budgetplaces.com Хотелска търсачка </li></ul><ul><li>www.barcelona30.com Хотелска търсачка на Барселона </li></ul><ul><li>www.ohmadrid.es Проект oh!ciudades (мрежа от испански тур. дестинации) </li></ul><ul><li>www.nasamnatam.com 2.0 тур. портал на България </li></ul><ul><li>www.bulgariainside.com 2.0 тур. портал на България </li></ul><ul><li>www.tirs.net Хотелска търсачка </li></ul><ul><li>www.bghotelite.com Хотелска търсачка </li></ul><ul><li>www.atrapalo.com Онлайн туристическа агенция </li></ul>

×