Anúncio

Paralelne i normalne prave zadaci za vezbanje

6 de Feb de 2015
Paralelne i normalne prave   zadaci za vezbanje
Paralelne i normalne prave   zadaci za vezbanje
Paralelne i normalne prave   zadaci za vezbanje
Próximos SlideShares
Pravougaonik i kvadrat-   zadaciPravougaonik i kvadrat- zadaci
Carregando em ... 3
1 de 3
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Paralelne i normalne prave zadaci za vezbanje

  1. odslovadosnova.blogspot.com Паралелне и нормалне праве - вежбање - 1. Нацртај праву m, а затим нацртај праву n, тако да m II n. 2. На слици је нацртана права n и означене су тачке С и D. a) Нацртај праву s која пролази кроз тачку С, а паралелна је са правом n . б) Нацртај праву p која пролази кроз тачку D, a паралелна је са правом n. в) Ако је права n паралелна са правом s и ако је права n паралелна са правом p, у каквом су међусобном односу праве s и права p? 3. На слици су означене тачке A, B, C и D. a) Нацртај праву а која пролази кроз тачке D и B. б) Нацртај праву s која пролази кроз тачку С, а паралелна је са правом а . в) Нацртај праву b која пролази кроз тачку A, a паралелна је са правом s. в) У каквом су међусобном положају праве s, b и а? n ∙ C ∙ D ∙ D ∙ C ∙ A ∙ B
  2. odslovadosnova.blogspot.com 4. a) На слици су приказане две праве _____ и _____ које се секу у тачки ____. б) Колико углова образују праве а и b? в) Какви су углови које образују праве а и b? г) У каквом су међусобном односу праве које образују такве углове? 5. m Кроз тачку А повуци праву n тако да буде m n . 6. а) Колико права видиш на слици? б) Запиши све парове нормалних права. в) Запиши све парове паралелних права. А а b . А  a b d t
  3. odslovadosnova.blogspot.com 7. a) Кроз тачку М повуци праву s тако да буде нормална са правом а. б) Кроз тачку N повуци праву h тако да буде нормална са правом а. в) У каквом су међусобном односу праве s и h ? 8. Кроз тачку C повуци праву m тако да буде m a и m d. . М . Na . C a d  
Anúncio