O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

награда и казна

2.380 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

награда и казна

 1. 1. у школи и њена примена
 2. 2. НАГРАДЕПоступак награђивања и похваљивања ученика у школи одвија се у посебним условима с обзиром на однос између наставника и ученика који је одређен њиховим улогама.
 3. 3. Наставник је узор детету!Ученици опонашају и идентификују се санаставником усвајајући обележја која трајно задржавају.
 4. 4. Награде које се примењују у школи могу се поделити у две категорије:нематеријалне материјалне
 5. 5. Нематеријални облици награде  пажња према детету  одобравање и охрабривање  пажња од стране других ученика пажња од стране других особа у школи
 6. 6. Материјалне награде добре оцене  разне активности похвале и дипломе  поклони  симболи
 7. 7. Улога пажње и похвале Пажња и похвала имају кључну улогу у мотивисању деце за рад, у подизању њиховог самопоуздања и подстицању на истрајност у обавезама.вербална похвала невербални знаци
 8. 8. КазнеАкција: Реакција: причање на часу  кориговање учениковог прављење буке понашања кроз примену добацивање одређене васпитне мере ометање друге деце
 9. 9. Истраживања су показала да се казна као васпитна мера чешће користи од награде.За казне је неопходно:- да имају сврху- да нису претерано велике- да одговарају учињеном поступку- да се кажњава понашање илипоступак, а не дете
 10. 10. Реаговање Веома је важно реаговати на негативно понашањеЧИМ СЕ ПОЈАВИ како би се у зачетку спречило такво понашање и смањила могућност учвршћивања непожељних облика понашања.
 11. 11. Прихватљиви видови кажњавања  ускраћивање пажње (игнорисање понашања) привремено ускраћивање разредних привилегија  тајм - аут  писмена обавештења родитељима
 12. 12. Ефекат васпитних поступакаКакав ће бити ефекат ових васпитних поступака зависи од више фактора:- природе награде и казне- начина на који их ученици примају- контекста у коме се одвија- карактеристика субјекта ( узраст, пол, социјално понашање)
 13. 13. Значајан услов за успешност васпитних поступака јесте ДОСЛЕДНОСТ у њиховој примени. степен врста начин околности
 14. 14. Док у награђивању, посебно вербалном, не можете претерати, са казнама ТРЕБА БИТИ ОПРЕЗАН !!!

×