Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Inspiration cfs anpassad(20)

Anúncio
Anúncio

Inspiration cfs anpassad

 1. Torghandel - ledare 2011-10-14
 2. Mikael Parknäs http:// corkboard.me /t10E8JvNbI mikael_parknas
 3. Vår resa hittills
 4. 3 workshopdagar 8 mars Ämnesfokus Workshopdag Säkerhet, källkritik och upphovsrätt September 2009 September 2010 #SmedingeOnline Samlärande mellan Kullavik och Smedinge Slideshare: http://www.slideshare.net/mikaelparknas/line-110307-anpassad
 5. Det skall synas att det är en ny era! Alla ord innehållande K ateder, exvis Katederundervisning
 6. Lära tillsammans
 7. Best Practice Nätverkande Samarbets- lärande DELA-kultur Utvecklingsstrategi
 8. Varumärkesresan™
 9. Varumärkesresan ™ får uppmärksamhet
 10. Smedingeskolans varumärke Lustfyllt lärande Trygghet Framtidsberedskap Vardaglig kvalitet Inriktningar
 11. Framtidsberedskap
 12. www.smedingeskolan.se Välj på bloggen Senast den 16 mars
 13. ORGANISATION VISION LÄRANDE VÄRDEGRUND KUNSKAP LEDARSKAP
 14. Organisation Arbetsenhet 7 Ca 75 elever Mentorsgrupp = Mg Basgrupp = Bg Bg 7A Mg1 Mg2 Bg 7B Mg3 Mg4 Bg 7C Mg5 Mg6
 15. Schemaexempel år 7
 16. Vår utmaning nu! Strategiska framtidsfrågor Digital kompetens och BFL
 17.  
 18. SAMR - TPCK
 19. TPCK Ledarskap
 20. SAMR - Puentedura REDEFINITION (omdefiniera) Att nå tidigare ej uppnåbara mål MODIFIKATION (utveckla lärandet) Omformulera uppgiften med hjälp av tekniken AUGMENTATION (förbättring) Effektivisera, förbättra – nya redovisningsformer SUBSTITIUTION (ersättning) Ersätter ett annat verktyg utan egentlig förbättring ENHANCEMENT (förbättring) TRANSFORMATION (omvandling)
 21. Hattie – Visible Learning ” När det gäller undervisning visar meta-analyserna att tillhandahållande av formativ bedömning (0,90) generellt ger de bästa effekterna på elevernas studieresultat.” s. 40 Synligt Lärande; SKL
 22. BFL 5 nyckelområden i formativ bedömning
Anúncio