O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012).

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne

 1. 1. Sprawozdanie merytoryczneXIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. W tym sęk!Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to jedno z największych cyklicznych wydarzeńukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski, pozwalające na osobistespotkanie z najpiękniejszymi i najciekawszymi miejscami regionu.Program XIV edycji MDDK zachęcał odbiorców do poznania różnorodności drewnianejarchitektury regionu: od chłopskiej zagrody, poprzez dwory, drewniane zabytki techniki,aż po obiekty sakralne trzech wyznań. Na ciekawych Małopolski czekali ekspercii pasjonaci, którzy odsłonili tajemnice dawnego budownictwa, oraz specjalnie na tę okazjęprzygotowana książka. 1
 2. 2. Tegoroczna edycja MDDK po raz pierwszy została zorganizowana podczas dwóchweekendów: 19 i 20 maja oraz 26 i 27 maja i objęła 12 obiektów (podczas każdegoz weekendów zostało zaprezentowanych 6 innych obiektów):19–20 maja 2012 1. Dwór z Drogini / Wygiełzów / Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec / powiat chrzanowski / gmina Babice 2. Zagroda ze Staniątek / Wygiełzów / Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec / powiat chrzanowski / gmina Babice 3. Dwór Moniaków / Zubrzyca Górna / Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej / powiat nowotarski / gmina Jabłonka 4. Tartak i folusz / Zubrzyca Górna / Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej / powiat nowotarski / gmina Jabłonka 5. Willa Oksza / Zakopane / Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – Galeria Sztuki XX wieku / powiat tatrzański / miasto Zakopane 6. Chałupa Gąsieniców Sobczaków / Zakopane / Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego – Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje / powiat tatrzański / miasto Zakopane26–27 maja 2012 7. Kościół rzymskokatolicki z Łososiny Dolnej / Nowy Sącz / Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – Sądecki Park Etnograficzny / powiat nowosądecki / miasto Nowy Sącz 8. Zbór ewangelicki ze Stadeł / Nowy Sącz / Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – Sądecki Park Etnograficzny / powiat nowosądecki / miasto Nowy Sącz 9. Zagroda maziarska w Łosiu / Łosie / Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach / powiat gorlicki / gmina Ropa 10. Cerkiew greckokatolicka w Bartnem / Bartne / Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach / powiat gorlicki / gmina Sękowa 11. Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu / Zalipie / Muzeum Okręgowe w Tarnowie / powiat dąbrowski / gmina Olesno 12. Dwór w Dołędze / Dołęga / Muzeum Okręgowe w Tarnowie / powiat brzeski / gmina Szczurowa 2
 3. 3. Dane z badań ankietowych:Ocena wydarzenia na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych podczas obuweekendów wydarzenia: o atrakcyjność wybranych obiektów: ponad 90% oceniło je wysoko i bardzo wysoko; o oprowadzanie po obiektach: 90% oceniło je wysoko i bardzo wysoko; o obsługa zwiedzających: ponad 90% oceniło ją wysoko i bardzo wysoko (wiele pozytywnych komentarzy o wolontariuszach – szczególnie w Zubrzycy Górnej); o wydarzenia towarzyszące: ponad 70% oceniło je wysoko i bardzo wysoko; o materiały promocyjne: 90% oceniło je wysoko i bardzo wysoko; o portal internetowy: ponad 60% oceniło go wysoko i bardzo wysoko (duży odsetek odpowiedzi „nie mam zdania”); o publikacja „W tym sęk!”: ponad 80% oceniło ją wysoko i bardzo wysoko (duży odsetek odpowiedzi „nie mam zdania”).Dwa weekendy (19–20 maja i 26–27 maja 2012)Uczestnicy poprzednich edycji MDDK w ankietach ewaluacyjnych zgłaszali brakmożliwości odwiedzenia wszystkich 12 obiektów w ciągu jednego weekendu; jakopropozycję rozwiązania tego problemu sugerowali organizację wydarzenia podczasdwóch następujących po sobie weekendów majowych. Tegoroczna edycja wydarzenia 3
 4. 4. odbywała się podczas dwóch weekendów, podczas każdego z nich zostałozaprezentowanych 6 innych obiektów.W czasie pierwszego weekendu (19–20 maja) prezentowane były zabytki zlokalizowanew Małopolsce zachodniej (Wygiełzów, Zubrzyca Górna, Zakopane). Podczas drugiegoweekendu (26–27 maja) zostały udostępnione obiekty znajdujące się na terenieMałopolski wschodniej (Nowy Sącz, Łosie, Bartne) oraz na Powiślu Dąbrowskim (Zalipie,Dołęga). W ten sposób było możliwe zwiedzenie w ciągu dwóch dni wszystkich obiektówna danej trasie.Dane z badań ankietowych: 4
 5. 5. W ramach badań ankietowych na pytanie: Czy według Pana/Pani organizacja DniDziedzictwa przez dwa weekendy majowe to dobre rozwiązanie? prawie 100%respondentów zaznaczyło odpowiedź TAK.Odbiorcy XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa KulturowegoPonad 60% uczestników XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jest stałymiodbiorcami tego wydarzenia. Połowa z nich uczestniczyła w 1–3 edycjach, a drugapołowa w 4–13 edycjach. Jako jeden z głównych powodów udziału w wydarzeniu połowarespondentów podała pozytywne doświadczenia z udziału w poprzednich edycjach.Jednocześnie duża grupa odbiorców Dni Dziedzictwa została namówiona do udziału przezrodzinę i znajomych.Większość uczestników to rodziny lub grupy znajomych przemieszczające sięsamochodami. Prawie połowa z tych grup ma pod opieką dzieci. Coraz liczniejszą grupęstanowią wycieczki zorganizowane poruszające się wynajętymi autokarami. Są to przedewszystkim osoby 50+ (uniwersytety III wieku, grupy związane z organizacjamiturystycznymi i krajoznawczymi).Najliczniej w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego uczestniczą mieszkańcyKrakowa (około 35%), osoby z wyższym wykształceniem, kobiety, w wieku 26–65 lat.Kontynuowany jest spadkowy trend jeśli chodzi o odsetek mieszkańców Krakowa wśróduczestników wydarzenia.Można wskazać 5 głównych grup uczestników: o krajoznawców – osoby znające Małopolskę, poszukujące nowości i oferty związanej ze zwiedzaniem/poznawaniem dziedzictwa. W ankietach wskazywali oni na brak w programie obiektów na co dzień niedostępnych. To stała, wierna publiczność, choć nieliczna; o rodziny z dziećmi oraz grupy znajomych, aktywnie spędzające czas poza miastem, chętnie odwiedzające miejsca w atrakcyjnych rejonach (np. górskich); grupa zdecydowanie większa, mniej wierna, jej udział w wydarzeniu zależy od atrakcyjności „trasy” i programu; 5
 6. 6. o lokalną publiczność – osoby traktujące Dni Dziedzictwa jako sposobność do odwiedzenia obiektu, który jest im znany (nie tylko w sensie jego uprzednich odwiedzin); o turystów „na miejscu” – osoby przebywające na wyjazdach turystycznych w Małopolsce, dla których Dni Dziedzictwa są okazją poznania zabytku/obiektu; o organizatorów „turystyki kwalifikowanej”, dla których Dni są okazją do zorganizowania ciekawej wycieczki po Małopolsce.Publikacja „W tym sęk”W tym roku, zamiast dwunastu odrębnych folderów prezentujących obiekty,przygotowano jedną zbiorczą książeczkę autorstwa Katarzyny Kobylarczyk,zatytułowaną „W tym sęk!”. Przewodnik zawiera rzuty budynków i krótki rys historycznywraz z kalendarium wydarzeń związanych z poszczególnymi obiektami. Tegorocznąnowością i atrakcją jest rozbudowanie przewodnika o reportaże historyczne. Historie,przedstawione w formie wartkich opowieści, pozwalają czytelnikom zapoznać sięz intrygującymi, a nierzadko również dramatycznymi losami zabytków i związanych z nimiludzi i przedmiotów. Publikacja rozpoczyna serię wydawnictw towarzyszącychMałopolskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego.Druk został wydany w nakładzie 9 tys. egzemplarzy i był dystrybuowany nieodpłatniena stanowiskach informacyjnych podczas MDDK, obsługiwanych przez MIK. Wersjaelektroniczna publikacji jest udostępniona na portalu MDDK. 6
 7. 7. Gala inauguracyjna XIV MDDK oraz wręczenie nagrody im. M. Korneckiego20 maja 2012 r. w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie odbyła się galainaugurująca XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Uroczystego otwarciadokonał Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.W wydarzeniu wzięli udział Przewodniczący Sejmiku Województwa MałopolskiegoKazimierz Barczyk, Dyrektor Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w WygiełzowieJerzy Motyka, Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury Joanna Orlik oraz PrezesKrakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Joanna Daranowska-Łukaszewska. Otwarcie połączone było z galą wręczenia Nagród WojewództwaMałopolskiego im. Mariana Korneckiego przyznawanych za wybitne osiągnięciaw dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej. Jej laureatem zostałksiądz prałat Stanisław Dziedzic, którego doceniono za ponad czterdziestoletniądziałalność na rzecz ratowania zabytków architektury drewnianej, w szczególności zatrud konserwacji dwóch kościołów: w Sękowej, wpisanego na listę UNESCO, oraz dawnejcerkwi greckokatolickiej w Owczarach. Wśród wyróżnionych znaleźli się także wójt gminyIwkowa Bogusław Kamiński, proboszcz parafii w Sobolowie ks. Stanisław Jachym orazStowarzyszenie Przyjaciół Nowicy. 7
 8. 8. Organizatorem gali był Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa NarodowegoUMWM.Zabytki prezentowane podczas XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.W tym sęk!19–20 maja 2012Dwór z Drogini w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie(Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec)powiat chrzanowski, gmina BabiceW latach 20. XVIII w. rodzina Jordanów kupiła od Brzechwów parterowy, nieotynkowany,kryty gontem drogiński dwór. Był w tak złym stanie, że postanowiono go zbudowaćna nowo. Z zapisu na belce stropowej wynika, że nowy dwór stanął w 1730 r. Zostałotynkowany, znacznie później dobudowano kamienny portyk. Po rabacji galicyjskiejw 1864 r. przeszedł na własność Bzowskich i należał do rodziny do 1945 r. Ponacjonalizacji dwór wykorzystywano m.in. jako magazyn i przedszkole. W 1985 r. zostałrozebrany, na miejscu dóbr drogińskich utworzono bowiem Zalew Dobczycki. W 1996 r.zrekonstruowany dwór stanął w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie.Zagroda ze Staniątek w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie(Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec)powiat chrzanowski, gmina BabiceNieopodal klasztoru we wsi Staniątki pod Niepołomicami w 1855 r. wzniesiono zagrodęo ciekawej formie, gdzie zabudowania mieszkalne i gospodarcze zamkniętow czworoboku, tworząc tym samym wewnętrzny dziedziniec – miejsce pracgospodarczych. Taki typ zabudowy nosi nazwę okół. W licznych pomieszczeniach –chlewikach, stajniach – trzymano zwierzęta, w składzikach, pod wiatami stały urządzeniadziś już właściwie zapomniane, niegdyś ułatwiające pracę w gospodarstwie. W latach 70.XX w. zagroda została zakupiona przez Muzeum od jej ówczesnego właściciela, Karola 8
 9. 9. Szewczyka, i przeniesiona z zachowaniem oryginalnej bryły do Nadwiślańskiego ParkuEtnograficznego w Wygiełzowie.Dwór Moniaków w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej(Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)powiat nowotarski, gmina JabłonkaPowstanie dworu będącego własnością rodu sołtysiego Moniaków z Orawy datuje sięna koniec XVII w. Jednak, jak wskazuje łacińska inskrypcja na sosrębie, rozbudowa dworumiała miejsce w 1784 r., jej fundatorem był Marcin Moniak. Architektura domu, mimo żepełnił on funkcję dworu, zawiera elementy charakterystyczne dla miejscowegobudownictwa ludowego. Jednym z nich jest wyżka, pomieszczenie na półpiętrze pełniącefunkcję składu. W 1937 r. dwór podarowali państwu polskiemu ostatni właściciele,Joanna Wilczkowa i Sándor (Aleksander) Latyák, którzy pragnęli, by powstało tu muzeum.Doszło do tego dopiero w 1955 r. Dwór wraz z budynkami gospodarczymi stał sięzaczątkiem nowo powołanego skansenu – Orawskiego Parku Etnograficznego.Tartak i folusz w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej(Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)powiat nowotarski, gmina JabłonkaPodhalańscy konstruktorzy i przedsiębiorcy ludowi – Józef i Franciszek Maciaszowie zewsi Łopuszna – ok. 1911 r. wznieśli w Zarębku Niżnym nad potokiem Łopuszankakompleks zabudowań produkcyjnych, w skład którego wchodziły: elektrownia, młyn,heblarnia, gonciarnia, olejarnia, tartak, folusz, pędnia oraz niewielka kuźnia. W 1958 r.powódź uniemożliwiła dalsze funkcjonowanie folusza. Odkupiono go wrazz tartakiem od ostatniego właściciela, Stanisława Maciasza, i przeniesiono do nowopowstałego skansenu w Zubrzycy Górnej. Oba zabytki postawiono w malowniczymmiejscu nad potokiem.Willa Oksza w Zakopanem(Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – Galeria SztukiXX wieku)powiat tatrzański, miasto Zakopane 9
 10. 10. Willa ta jest trzecim dziełem Stanisława Witkiewicza, twórcy stylu zakopiańskiego.Zaprojektował ją w latach 1894–1895 dla Bronisławy i Wincentego Korwin-Kossakowskich, w latach 1895–1896 wznieśli ją góralscy cieśle. Dom początkowo nosiłnazwę Korwinówka. W 1899 r. willę zakupił Marcin hr. Kęszycki, aby ofiarować ją swojejżonie Helenie z okazji ich srebrnego wesela. Dla niej zmienił nazwę willi na Oksza,nawiązując w ten sposób do herbu rodowego żony. Dom jeszcze kilkakrotnie zmieniałwłaścicieli. W 1920 r. został znacznie przebudowany. Podczas II wojny światowejmieściła się w nim Szkoła Gospodarstwa Domowego, a po wojnie prewentorium dla dziecii młodzieży. W latach 60. przeprowadzono remont kapitalny. W 2006 r. obiekt przejęłoMuzeum Tatrzańskie, w latach 2008–2010 przeprowadzono remont. Dziś we wnętrzachwilli można obejrzeć kolekcję dzieł artystów zafascynowanych Zakopanem i Tatramiw pierwszej połowie XX w.Chałupa Gąsieniców Sobczaków w Zakopanem(Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego – Muzeum Stylu Zakopiańskiego– Inspiracje)powiat tatrzański, miasto ZakopaneOkoło 1830 r. Joachim Gąsienica Sobczak wzniósł chałupę, którą następnie rozbudowałjego syn Jan, a w 1877 r. odziedziczył wnuk Stanisław, który powiększył ją o drugą izbę.Prawnuk Joachima, również Stanisław, absolwent Szkoły Przemysłu Drzewnegoi krakowskiej ASP, w okresie międzywojennym miał nieopodal, przy ul. Kościeliskiej, swojąpracownię ceramiczną. W 1975 r. chałupę zakupiło Muzeum Tatrzańskie. W latach 1978–1979 prezentowano w niej prace Stanisława, w 1981 r. w budynku zamieszkał ówczesnydyrektor muzeum. Ponowna adaptacja do celów muzealnych nastąpiła dopiero w 2008 r.Obecnie można w niej podziwiać tworzoną w latach 1886–1893 kolekcję Mariii Bronisława Dembowskich, twórców pierwszego zbioru sztuki ludowej na Podhalu.26–27 maja 2012Kościół rzymskokatolicki z Łososiny Dolnej w Sądeckim Parku Etnograficznymw Nowym Sączu(Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – Sądecki Park Etnograficzny)powiat nowosądecki, miasto Nowy Sącz 10
 11. 11. Na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego w części poświęconej Lachom Sądeckimznajduje się kościół rzymskokatolicki pw. św. św. Piotra i Pawła, przeniesiony z ŁososinyDolnej. Drewniana, orientowana, jednonawowa świątynia została wybudowana w 1739 r.W bogato wyposażonym wnętrzu uwagę zwracają dwa rokokowe konfesjonałyz malowidłami o tematyce spowiedzi. W 2004 r. kościół został ponownie konsekrowany.Zbór ewangelicki ze Stadeł w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu(Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – Sądecki Park Etnograficzny)powiat nowosądecki, miasto Nowy SączW północnej części Sądeckiego Parku Etnograficznego znajduje się sektor poświęconyNiemcom Galicyjskim, zwanym też kolonistami józefińskimi. Wśród dawnej zabudowykolonistów znajduje się kościół ewangelicki ze Stadeł, gdzie w 1786 r. powstała parafiaewangelicko-augsburska. Wnętrza w całości drewnianego obiektu odtwarzają wyglądwiejskiej świątyni ewangelickiej z okresu międzywojnia.Zagroda maziarska w Łosiu(Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)powiat gorlicki, gmina RopaZagroda maziarska w Łosiu pokazuje historię wsi Łosie, której mieszkańcy tradycyjniezajmowali się maziarstwem – wędrownym handlem mazią i smarami. Obejście składa sięz trzech obiektów: chyży mieszkalnej, spichlerza i stodoły, a zgromadzona w nichekspozycja prezentuje przedmioty codziennego użytku, fotografie typowej rodzinymaziarskiej. Obiekt udostępniony do zwiedzania od 2009 r.Cerkiew greckokatolicka w Bartnem(Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)powiat gorlicki, gmina SękowaDawna cerkiew greckokatolicka pw. św. św. Kosmy i Damiana we wsi Bartne reprezentujepółnocno-zachodni typ łemkowskiego budownictwa sakralnego. Drewnianą świątyniępokrytą gontem zbudowano w 1842 r. We wnętrzu trójdzielnej budowli znajdują sięzbiory łemkowskiej sztuki cerkiewnej i ludowej. Najcenniejszym elementem wyposażeniacerkwi jest XVIII-wieczny barokowy ikonostas. 11
 12. 12. Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu(Muzeum Okręgowe w Tarnowie)powiat dąbrowski, gmina OlesnoZagroda Felicji Curyłowej została zachowana niemal w identycznej postaci, w jakiejistniała za życia tej utalentowanej zalipiańskiej malarki i popularyzatorki sztuki ludowej.Ekspozycję stanowią budynki na planie litery U, zdobione ornamentami roślinnymi:drewniana obora połączona dachem z chlewikiem i drewutnią, stodoła i budynekmieszkalny. Wnętrza wyposażone zostały w oryginalne meble, naczynia, oleodrukii pamiątki po artystce.Dwór w Dołędze(Muzeum Okręgowe w Tarnowie)powiat brzeski, gmina SzczurowaDwór w Dołędze został wybudowany w połowie XIX w. z inicjatywy Marii Pikuzińskiej-Güntherowej. Obiekt zbudowany na planie podkowy jest jednym z nielicznych na PowiśluDąbrowskim dworów, które zachowały się z niemal pełnym wyposażeniem. Wnętrzai meble wiążą się z ważnymi wydarzeniami historycznymi – dramatycznego roku 1846(rabacji chłopskiej) czy powstania styczniowego, gdy dwór służył jako punkt zbornyi lazaret dla powstańców. W 1973 r. ostatnia jego właścicielka, Jadwiga Tumidajska,przekazała obiekt Muzeum. 12
 13. 13. Program oraz frekwencjaProgram tegorocznej edycji był konstruowany we współpracy z gospodarzami obiektów –muzeami. W ramach wydarzenia zostały bezpłatnie udostępnione do zwiedzania nie tylkoobiekty tegorocznych MDDK, ale także wiele innych obiektów znajdujących się na terenieskansenów (Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie, Orawski Park Etnograficznyw Zubrzycy Górnej, Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu).Łącznie, podczas tegorocznej edycji wydarzenia odbyło się: • 128 oprowadzeń przez pracowników muzeów o 19–20 maja 2012 – 64 o 26–27 maja 2012 – 64 • 31 wykładów, oprowadzeń lub spacerów z gośćmi specjalnymi o 19–20 maja 2012 – 15 o 26–27 maja 2012 – 16 • 41 warsztatów i pokazów o 19–20 maja 2012 – 19 o 26–27 maja 2012 – 22 • 10 wystaw przygotowanych specjalnie na XIV MDDK o 19–20 maja 2012 – 7 o 26–27 maja 2012 – 3 • 12 koncertów o 19–20 maja 2012 – 4 o 26–27 maja 2012 – 8 • 7 kiermaszy o 19–20 maja 2012 – 3 o 26–27 maja 2012 – 4 13
 14. 14. W oprowadzeniach w ramach XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego wzięłoudział 5840 osób. o 19–20 maja 2012 – 2740 os. o 26–27 maja 2012 – 3100 os. 14
 15. 15. Opis programu w poszczególnych obiektachDwór z Drogini oraz zagroda ze Staniątek w Nadwiślańskim Parku Etnograficznymw Wygiełzowie (19–20 maja 2012)(Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec)Tegoroczne Dni Dziedzictwa dały zwiedzającym okazję do różnorodnej eksploracjizabytków. Organizatorzy wydarzenia przede wszystkim postawili na serię oprowadzeńpo obiektach w towarzystwie muzealnika, kustosza oraz zaprosili do oprowadzeńtematycznych znanych i cenionych ekspertów oraz pasjonatów – gości specjalnych. Nieinaczej działo się w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie. Niemal cogodzinę muzealnicy oprowadzali zorganizowane grupy oraz indywidualnych turystówpo dworze i zagrodzie. W sobotę 19 maja na dwugodzinne oprowadzenie przez gościaspecjalnego, etnologa, prof. Jana Święcha, który opowiedział O idei muzealnictwaskansenowskiego we współczesnym świecie, przybyła rzesza słuchaczy. Tego dnia dużymzainteresowaniem cieszyły się również pokazy palenia i parzenia kawy, któreprzeprowadziła i wzbogaciła ciekawymi opowieściami Zofia Drohomirecka, właścicielkasieci kawiarń Pożegnanie z Afryką. Lokalizacja wydarzenia na terenie skansenuspowodowała, że organizatorzy do zwiedzania włączyli pozostałe zabytkowe obiekty,udostępniając na ich terenie różnorodne warsztaty (garncarskie, bibułkarskie, malowaniana szkle, edukacyjne: W szkole naszych przodków), pokazy rzemieślnicze i obrzędowe(lania świec woskowych, czerpania papieru, młócenia cepami, plecionkarstwai zielarstwa), a także tematyczne wystawy (fotografii komunijnej z pierwszej połowy XXw. oraz dizajnu lat 60. w polskim domu na wsi).Opisanym wydarzeniom w niedzielę 20 maja towarzyszyła uroczystość wręczenia przezMarszałka Województwa Małopolskiego nagrody im. Mariana Korneckiego, stanowiącajednocześnie inaugurację Dni Dziedzictwa. Bogata oprawa uroczystości – kolorowykorowód zespołów obrzędowych oraz występy regionalnych zespołów folklorystycznych– przyciągnęła wielu odbiorców.W oprowadzeniach po obiekcie wzięło udział:19 maja 2012 – 400 os.20 maja 2012 – 1000 os. 15
 16. 16. 16
 17. 17. Dwór Moniaków oraz tartak i folusz w Orawskim Parku Etnograficznym w ZubrzycyGórnej (19–20 maja 2012)(Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)W dworze Moniaków na uczestników Dni Dziedzictwa czekały tematyczne oprowadzeniaznanej na Orawie badaczki dziejów rodów orawskich, etnografki, Jadwigi Pilch. Z koleipo tartaku i foluszu oprowadzał miejscowy muzyk, Ludwik Młynarczyk, snując opowieścio pracy nad obróbką drewna i filcu i wzbogacając je o ilustracje muzyczne. W niedzielę 20maja goście Dni Dziedzictwa mogli usłyszeć cały koncert w wykonaniu tradycyjnej kapeliorawskiej, którą utworzył właśnie Ludwik Młynarczyk.Po dworze, tartaku i foluszu oprowadzali również muzealnicy oraz młodzieżz miejscowych szkół, która wykazała się ogromną wiedzą na temat lokalnych tradycjii zebrała pochwały od zwiedzających. Do udziału w wydarzeniu zachęciliśmy młodzieżpoprzez akcję (widokówkowo-facebookową) zatytułowaną Kto pamięta, jak byłoprzed(wczoraj)?, która miała na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Orawy na ichdziedzictwo, zachęcenie do poszukiwania korzeni, sięgania po stare zdjęcia, rodzinneopowieści. Wernisaż wystawy starych zdjęć w dworze Moniaków był pretekstemdo spotkania się lokalnej społeczności.Na uczestników Dni Dziedzictwa czekały w skansenie również inne atrakcje: lokalnitwórcy ludowi prezentujący swoje wyroby, wystawa rzeźby drewnianej, gospodyniez regionalnymi smakołykami, zorganizowano kiermasz nowości książkowych, warsztatyartystyczne dla rodzin z dziećmi, urządzono pokazy dawnych narzędzi do obróbki drewna,ręcznego prania, farbowania i maglowania, a także pokazano film o filcowaniuzatytułowany Diabelska maszyna.Ciekawym punktem programu, jak się okazało nie tylko dla najmłodszych, było czytanieprzez aktorkę Teatru Starego, Dorotę Segdę, baśni i legend babiogórskich. Uczestnicywydarzenia chętnie włączyli się we wspólne śpiewy towarzyszące czytaniu.W oprowadzeniach po obiekcie wzięło udział:19 maja 2012 – 400 os.20 maja 2012 – 400 os. 17
 18. 18. 18
 19. 19. Willa Oksza oraz chałupa Gąsieniców Sobczaków w Zakopanem (19–20 maja 2012)(Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego – Galeria Sztuki XX wieku orazMuzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje)Zarówno w willi Oksza, jak i w chałupie Gąsieniców Sobczaków na uczestników DniDziedzictwa poza niezwykle ciekawymi oprowadzeniami realizowanymi przez kustoszyczekali goście specjalni, znani i cenieni w Zakopanem: Jan Karpiel Bułecka oraz dr MaciejPinkwart. Wszystkie oprowadzenia cieszyły się ogromną popularnością. Spory krągzainteresowanych zebrały również prezentacje dra Zbigniewa Moździerza, historykaarchitektury Zakopanego, o losach willi Oksza.Muzeum Tatrzańskie specjalnie na Dni Dziedzictwa przygotowało wyjątkowe wystawy:w chałupie Gąsieniców Sobczaków zaprezentowano kolekcję pamiątek po JanieKrzeptowskim Sabale, a w willi Oksza pokazano obrazy i rysunki znanych twórcówz Zakopanego: Stanisława Witkiewicza i Witkacego, Gałka i Rembowskiego – obiekolekcje wystawiono po raz pierwszy po konserwacji.W warsztatach dizajnerskich w Okszy wzięło udział sporo dzieci, ich rysunki zawisłyna górnym piętrze Okszy, tworząc swoistą galerię.Z kolei wieczorna projekcja Zazdrości i medycyny, filmu stworzonego na podstawiebestsellerowej powieści z lat 30. XX w., cieszyła się dużym zainteresowaniem dorosłychodbiorców programu MDDK.W oprowadzeniach po obiekcie wzięło udział (willa Oksza):19 maja 2012 – 140 os.20 maja 2012 – 150 os.W oprowadzeniach po obiekcie wzięło udział (chałupa Gąsieniców Sobczaków):19 maja 2012 – 140 os.20 maja 2012 – 110 os. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21
 22. 22. Kościół rzymskokatolicki z Łososiny Dolnej oraz zbór ewangelicki ze Stadełw Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu (26–27 maja 2012)(Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – Sądecki Park Etnograficzny)Zwiedzający drewnianą świątynię ewangelicką, przeniesioną z miejscowości Stadła, mieliokazję poznać historię osadnictwa, zwanych też kolonistami józefińskimi. Z tej okazjiw zborze ewangelickim udostępniona została empora, na co dzień niedostępna, na którejzostał wystawiony obraz Droga w Stadłach autorstwa Edmunda Cieczkiewicza z 1943 r.Dla osób szczególnie zainteresowanych obyczajowością Niemców Galicyjskichprzygotowano wykłady poświęcone sposobowi ubierania się, estetyce i symbolice ichstroju.W jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych skansenu, kościele pw. św. św. Piotrai Pawła przeniesionym z Łososiny Dolnej, goście oprowadzani przez muzealnychprzewodników poznali losy tego obiektu, kulisy jego przeniesienia oraz dekoracjęmalarską świątyni. Niezwykłą prezentację stanowiła wystawiona w kościele trumnakatafalkowa, również pochodząca z Łososiny Dolnej. Zwiedzający mogli też wysłuchaćzwiązanego z nią ciekawego wykładu dotyczącego obrzędowości pogrzebowej, ważnegoelementu życia społecznego. Program uświetniły dwa koncerty, jeden w wykonaniu chóruKościoła Zielonoświątkowego w Nowym Sączu oraz drugi, organowy, w wykonaniuKamila Madonia.W prezentowanych obiektach odprawione zostały także uroczyste nabożeństwa.Ponadto wszyscy odwiedzający Miasteczko Galicyjskie oraz Sądecki Park Etnograficznymogli zwiedzić również inne udostępnione obiekty, wziąć udział w kiermaszu staroci,organizowanym wspólnie z Urzędem Miasta w Nowym Sączu, a także spróbować swychsił podczas cyklu warsztatów „Ginące zawody”.W oprowadzeniach po obiekcie wzięło udział:26 maja 2012 – 500 os.27 maja 2012 – 750 os. 22
 23. 23. 23
 24. 24. Zagroda maziarska w Łosiu (26–27 maja 2012)(Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)W trakcie MDDK w Łosiu, podczas cyklu oprowadzeń po zagrodzie, zwiedzający mieliokazję poznać lokalną historię, nierozerwalnie powiązaną z przemysłem naftowym.O podróżach wozami maziarskimi oraz tradycjach i obyczajach związanych z handlemmazią opowiadali ostatni żyjący maziarze z Łosia. Kontynuacją ich opowieści byłainscenizacja wyjazdu wozu maziarskiego na szlak. Dzięki lokalnemu zaangażowaniu łosianudało się odtworzyć niepowtarzalną atmosferę tętniącej życiem zagrody maziarskiej.Liczne warsztaty i pokazy poświęcone tradycyjnym rzemiosłom regionu: dziegciarstwu,łyżkarstwu, bibułkarstwu, ceramice oraz maziarstwu, przybliżyły uczestnikom tajniki tychzapomnianych zawodów.Program wzbogaciły występy wokalno-aktorskie dzieci z lokalnej szkoły oraz recital pieśninabożnych w wykonaniu łemkowskiej pieśniarki, mieszkanki Łosia – Julii Doszny.W ciągu całego weekendu zwiedzający mieli okazję przejechać się wozem maziarskimpo Łosiu, odkryć „sekrety” Łosia podczas wycieczki po wsi oraz nabyć specjały kuchniłemkowskiej.W oprowadzeniach po obiekcie wzięło udział:26 maja 2012 – 320 os.27 maja 2012 – 280 os. 24
 25. 25. 25
 26. 26. Cerkiew greckokatolicka w Bartnem (26–27 maja 2012)(Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)W drewnianej cerkwi zostało zaprezentowane kulturowe bogactwo Łemkowszczyzny.Program skupił się wokół trzech głównych tematów związanych z wsią oraz cerkwią:kamieniarstwa, muzyki i sztuki.Kamieniarstwo bartniańskie, które poprzez dzieła twórców ludowych silnie zaznaczyłoswą obecność we wsiach beskidzkich, pokazane zostało w trzech odsłonach: podczaswykładu, pokazu remontu nagrobka kamiennego oraz wycieczki do nieczynnegokamieniołomu na Maguryczu Wysokim.Dla osób zainteresowanych muzyką cerkiewną oraz łemkowską przygotowano aż trzykoncerty w wykonaniu lokalnych chórów.Niewątpliwym powodzeniem cieszyły się oprowadzenia po cerkwi przez miejscowegopopa i jego żonę. Podczas tych spotkań zwiedzający poznawali lokalną historię, a takżetradycje obrządku wschodniego. Dopełnieniem był wykład poświęcony programowimalarskiemu ikonostasu z cerkwi w Bartnem, harmonijnie łączącego tradycjechrześcijańskiego Wschodu i Zachodu.W oprowadzeniach po obiekcie wzięło udział:26 maja 2012 – 120 os.27 maja 2012 – 190 os. 26
 27. 27. 27
 28. 28. Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu (26–27 maja 2012)(Muzeum Okręgowe w Tarnowie)Zagroda Felicji Curyłowej została zachowana w niemal identycznej postaci, w jakiejistniała za życia tej utalentowanej zalipiańskiej malarki i popularyzatorki sztuki ludowej.Oprowadzające po zagrodzie wnuczka i prawnuczka Felicji Curyłowej prezentowałyoryginalne meble, naczynia, oleodruki i pamiątki po artystce.Uczestnicy warsztatów bibułkarskich oraz akcji malowania kartonowych domkóww znane motywy zalipiańskie mogli spróbować swych sił w interpretacji sztuki ludowej.Niezwykłym wydarzeniem, które pozwoliło na nowo przywołać wspomnienie o FelicjiCuryłowej, było spotkanie z zalipiańskimi malarkami poprowadzone przez wieloletniąjurorkę konkursu Malowana Chata, dodatkowo zilustrowane archiwalnym materiałemfilmowym ze zbiorów prof. Reinfussa.Goście mieli także możliwość samodzielnego zwiedzania malowanej wsi, Domu Malarekoraz pobliskiego kościoła.W oprowadzeniach po obiekcie wzięło udział:26 maja 2012 – 130 os.27 maja 2012 – 280 os. 28
 29. 29. 29
 30. 30. Dwór w Dołędze (26–27 maja 2012)(Muzeum Okręgowe w Tarnowie)Drewniany dwór w Dołędze jest jednym z nielicznych na Powiślu Dąbrowskim dworów,które zachowały się z niemal pełnym wyposażeniem. Podczas oprowadzania po dworzezwiedzający mieli okazję zapoznać się z patriotycznymi i malarskimi wątkami historii tegomiejsca, mogli także usłyszeć wiele ciekawostek o codziennym życiu dworskim.Na najmłodszych uczestników MDDK czekał plener malarski, podczas którego powstałyprace plastyczne inspirowane lokalnym dziedzictwem kulturowym.Osoby, które chciały poznać najbliższe otoczenie dworu, mogły wziąć udziałw warsztatach botanicznych, prezentujących park jako odizolowany ekosystem leśny.Dopełnieniem całości były wykłady poświęcone wybranym wątkom z historii dworu orazprezentacja filmu Nadwiślańskie Soplicowo.W oprowadzeniach po obiekcie wzięło udział:26 maja 2012 – 200 os.27 maja 2012 – 330 os. 30
 31. 31. 31
 32. 32. PromocjaPrzyjęta i realizowana w 2012 r. strategia promocji opierała się na wynikach badańewaluacyjnych, które w 2011 r. jako najskuteczniejsze wykazały następujące źródłainformacji: 1) 64% Internet (47% strona internetowa, 11% portale internetowe, 6% media społecznościowe) 2) 50% outdoor (34% plakaty, 16% billboardy) 3) 48% prasa (28% dodatek/insert, 20% inne) 4) 37% ulotkiAd. 1) InternetDziałania prowadzone w Internecie polegały na: o rozbudowaniu i promocji portalu dziedzictwa, a zarazem serwisu wydarzenia (www.dnidziedzictwa.pl) prezentującego obiekty ze wszystkich, także tegorocznej edycji (opisy, zdjęcia, mapy, przewodniki), który w terminie w terminie 1 stycznia– 31 maja 2012 r. zanotował: o odwiedziny: 35 449, w tym ponad 16 tys. w czasie trwania kampanii (na ok. 3 tyg. przed realizacją wydarzenia), o unikalni użytkownicy: 27 600, w tym blisko 13 tys. analogicznie do w/w okresu, o odsłony: 100 399, jw. 48 tys. 32
 33. 33. Strona dnidziedzictwa.plPromocja portalu i wydarzenia prowadzona była za pośrednictwem kampanii reklamowejw portalu Onet w tzw. pasmach czasowych – emisja reklam typu double billboard przez10 min. dziennie w terminach: 16, 17, 18, 23, 24 i 25 maja 2012 r. widocznych dlawszystkich użytkowników z terenu Małopolski; poprzez Google – kampania w terminie10–25 maja 2012 r. linków sponsorowanych i reklamy graficznej w serwisachkontekstowych sieci reklamowej google m.in. w serwisach kobiecych i ogólnopolskichserwisach informacyjnych, geotargetowanych na Kraków; w serwisie Miasta Kobiet –podstrony dla zabytków MDDK, informacje o wydarzeniu w zakładce Co Gdzie Kiedy,newsletter do ponad 1 tys. odbiorców; w Polskim Portalu Kultury O.pl –zindywidualizowany newsletter do ponad 9 tys. subskrybentów.Podsumowanie kampanii w Onet Unikalnych Unikalnych użytkowników kliknięć Data Odsłon (PV) (UU) Kliknięć (CL) (UCL) 16.05 98 766 21 671 170 161 33
 34. 34. 17.05 109 005 21 149 190 170 18.05 91 879 20 656 158 145 23.05 96 646 21 779 180 159 24.05 78 501 18 008 136 129 25.05 95 108 21 194 141 130Podsumowanie kampanii GoogleZdecydowana większość kampanii zrealizowana została w sieci kontekstowej,praktycznie z jednego serwisu adsenseformobileapps.com. Strona ta służy do emisjireklam na aplikacjach na urządzenia mobilne. Funkcjonalność Google AdWords niepozwala jednak na precyzyjne wskazanie aplikacji, na których reklama była emitowana.Kampania w wyszukiwarce miała bardzo wysoki CTR - 0,56% (procent internautów,którzy poddani działaniu banera kliknęli w niego); średnio, kampanie osiągają mniejszewyniki CTR (0,15-0,20). Reklama miała bardzo wysokie pozycje, co z pewnością wpłynęłona jej skuteczność.Łącznie reklama (linki sponsorowane i formy graficzne) została wyświetlona 1 313 665razy, osiągając średnią pozycję – 1, kliknięto w nią 7 398 razy, co skutkowałoprzeniesieniem na stronę www.dnidziedzictwa.pl. o działaniach w kierunku WEB 2.0 (aktywna obecność w mediach społecznościowych – Facebook, Flickr) polegających na angażowaniu internautów w promocję i udział w wydarzeniu.W zasoby MIK na serwisie Flickr, które w ciągu 3 lat istnienia konta zostały obejrzaneponad 600 tys. razy, włączono zdjęcia obiektów i fotorelacje z wydarzenia. Natomiastna fanpage’u MIK na Facebooku mającym obecnie ponad 3000 fanów zorganizowanoquizy i zagadki. Na Facebooku została dodatkowo utworzona strona wydarzenia, którąśledziło 388 zaproszonych użytkowników, wśród których swój udział w wydarzeniupotwierdziło 159 osób, 23 osoby określiły swój status jako niezdecydowane.Wydarzenie zatytułowane „XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego” zostałozałożone jako podstrona fanpage’a 23 kwietnia 2012 r. Promocja prowadzona byłamiędzy 23 kwietnia a 27 maja (23 kwietnia zostało utworzone wydarzenie, a 27 majazakończyły się Dni Dziedzictwa). W tym czasie fanpage MIK-u polubiło 75 nowych osób,a najwięcej osób (147) mówiło o stronie MIK-u od 13 do 19 maja.Prowadzenie promocji za pomocą wydarzenia na facebooku polegało na zamieszczaniupostów związanych z tematyką Dni Dziedzictwa. Posty były publikowanez częstotliwością 3-4 na tydzień. Informacje o pojawieniu się nowej treści na wydarzeniubyły również zamieszczane na tablicy fanpage’a Małopolskiego Instytutu Kultury. 34
 35. 35. Innym typem działania promującego Dni Dziedzictwa był konkurs „Twoja majówka!”.Polegał on na opisaniu najciekawszej autorskiej trasy wycieczki po Małopolsce.Uczestnicy konkursu mieli pełną dowolność w kwestii wyboru przebiegu trasy, środkówkomunikacji etc. Jedynym wymogiem było uwzględnienie w planie przynajmniej jednegoz obiektów tegorocznej edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.W ramach promocji wydarzenia w serwisie społecznościowym Facebook zorganizowanotakże konkurs fotograficzny, w którym można było wygrać aparat marki Leica. Od 9.05do 23.06.2012 r. opublikowano 48 postów dotyczących konkursu i marki Leica, którezobaczyło blisko 30 tys. (29 076) niepowtarzających się osób (w aktualnościach, na paskuaktywności lub na tablicy strony zobaczyło 27 213 osób oraz 1 863 osoby w zdarzeniuznajomego). Wzmożona aktywność na fanpage’u oraz wydarzeniu na Facebookuprzyniosła pozytywne efekty. Zamieszczane posty były komentowane przez internautów,zagadki spotkały się z dużym zainteresowaniem, były przyjmowane z entuzjazmem.Internauci przesyłali wiadomości prywatne gratulujące idei Dni Dziedzictwa. o innych działaniach z zakresu e-PR koncentrujących się na opracowaniu i aranżowaniu w mediach elektronicznych publikacji (zapowiedzi, artykułów, wywiadów, relacji itp.) poświęconych wydarzeniu oraz w/w działaniach w mediach społecznościowych.Zestawienie dotyczące feed backu osiągniętego w elektronicznych i tradycyjnych mediachzostało podsumowane w dalszej części raportu.Ad. 2) OutdoorTegoroczna kampania outdoorowa została przeprowadzona z wykorzystaniem plakatów,eksponowanych na słupach i tablicach plakatowych oraz nośnikach typu citylight, któredobrze wykorzystują przestrzeń miejską i wpływają na szybszą identyfikację wydarzenia. o plakatowanie: o Kraków: ok. 1100 szt. plakatów, z czego 1035 szt. na słupach i tablicach reklamowych (11–18 maja 2012 r.), pozostałe w punktach inf. turystycznej, lokalach gastronomicznych, obiektach kulturalnych etc. o miejscowości partnerskie i okoliczne: ok. 550 szt. o wybrane obiekty Szlaku Architektury Drewnianej – udostępnione do zwiedzania w terminie kwiecień–wrzesień 2012 r.: 60 szt. 35
 36. 36. Fot. Małgorzata Małochleb o Citylighty – ekspozycja na nośnikach w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach tzw. obwód Plant, w terminie 16–31 maja 2012 r.: o Basztowa LOT / Bagatela, o Plac Wszystkich Świętych kier. Filharmonia, o Poczta Gł. Wielopole, o Poczta Gł. kier. Św. Gertrudy-Dietla, o Teatr Bagatela kierunek Basztowa, o Teatr Bagatela kierunek Filharmonia. 36
 37. 37. Kraków Basztowa LOT Bagatela, fot. realizator kampaniiDotychczasowe doświadczenia wskazały także na konieczność wprowadzenia spójnegoi intensywniejszego niż dotąd oznaczenia obiektów biorących udział w wydarzeniu.Zdecydowano się na banery zewnętrzne, które zostały zaprojektowane zgodniez layoutem wydarzenia dla osiągnięcia spójności komunikacji wizualnej i promocjiobiektów w ramach wydarzenia.Lokalizacje banerów ulicznych: o Ogrodzenie Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, przy drodze, o Gorlice, ul. 3 Maja – baner przewieszony między kamienicami, nad głównym deptakiem w centrum miasta, o Nowy Sącz – ogrodzenie Domu Gotyckiego, tuż przy wjeździe ul. Lwowską do centrum miasta, o Zakopane Krupówki. 37
 38. 38. Zakopane, Fot. K. FidykAd. 3) PrasaObecność wydarzenia w prasie i mediach tradycyjnych (radio, TV) oraz elektronicznych(media, serwisy społecznościowe, lokalne serwisy informacyjne, informatory kulturalno-rozrywkowe, portale tematyczne, portale dziecięce i studenckie, strony gospodarzy itd.)jest rezultatem nawiązania współpracy z krakowskimi, regionalnymi i krajowymiredakcjami, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu materiałów prasowych mediompotencjalnie zainteresowanym wydarzeniem i jego tematyką, aranżowaniem udziałuw programach i nagraniach itd. poświęconych wydarzeniu (wywiady, komentarze, relacje)oraz pozyskaniu i współpracy z patronami medialnymi („Gazeta Wyborcza”, „MiastoKobiet”, O.pl Polski Portal Kultury, RMF Classic, „Świat Architektury”, „Witaj w Podróży”,Miasto Dzieci, „Karnet”, DV Box).Działania z zakresu media relations zaowocowało ponad 260 publikacjami i emisjamimateriałów, m.in. w „National Geographic” „Traveler”, „Voyage”, Onet (strona główna,Wiadomości, Podróże), „Gazeta Wyborcza Kraków”, „Wprost”, RMF Classic, TVP Kraków. 38
 39. 39. Zestawienie ech medialnych XIV edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.InternetW związku z wydarzeniem w mediach elektronicznych ukazało się ok. 243 publikacji(artykuły, zapowiedzi, relacje), w tym:– ok. 50 w ogólnopolskich i lokalnych mediach elektronicznych (Onet.pl, NationalGeographic Polska, Radio Kraków, Radio RMF Classic, „Co Jest Grane” Gazeta.pl,Gazeta.pl, Karnet, Wprost 24, Dziennik Polski 24, Gazeta Krakowska, TygodnikPodhalański, przełom.pl, Polski Portal Kultury O.pl, Purpose, Miasto Kobiet);– ok. 56 w lokalnych serwisach informacyjnych (m.in. Watra, Oto Podhale, Nowiny,Podhale 24, Tatry.pl, Gorlice 24, Murzasichle.info, Sądeczanin, e-Zakopane, VisitZakopane, Głos 24, Małopolska 24, Kraków travel, Kraków Life, Cracow welcome,w Krakowie, sedno 24);– ok. 16 na stronach gospodarzy – muzeów (m.in. Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem,Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Muzeum Nadwiślański ParkEtnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Muzeum Dwory Karwacjanówi Gładyszów w Gorlicach, Muzeum Okręgowe w Tarnowie);– ok. 54 na portalach tematycznych (m.in. Spotkanie z zabytkami, You go, Happyweekend, Witaj w podróży, Markowe wycieczki, All inclusive, Małopolska OrganizacjaTurystyczna, Otwarty Szlak Architektury Drewnianej, Platforma kultury, NarodoweCentrum Kultury, Narodowy Instytut Dziedzictwa);– ok. 12 na stronach informatorów kulturalno-rozrywkowych (m.in. Chwila wolnego,Kultura online, My kulturalni, coolturalni 24, Moje miasto Kraków, Miejska lornetka,Kraków zaprasza, Independent);– ok. 36 w lokalnych serwisach samorządowych (m.in. e-Polska, malopolska.pl,małopolskie.pl, biecz.pl, gorlice.pl, zakopane.eu);– ok. 7 w serwisach studenckich i portalach dla dzieci (m.in. studentnews, studente, CzasDzieci, Miasto Dzieci, Qlturka);– ok. 12 w mediach społecznościowych (Facebook, Flickr, blip, fora, blogi)Prasaok. 9 publikacji w prasie (m.in. miesięcznik „Karnet”, „Miasto Kobiet”, „Voyage Polska”,„Welcome to Cracow & Malopolska”; dodatek do „Gazety Wyborczej” „Co Jest Grane”,dodatek „Kraków” do „Gazety Wyborczej”, „TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny”). 39
 40. 40. Radio i TVok. 11 emisji w radiu i telewizji, w tym wywiadów, zapowiedzi i relacji, m.in. w radiu RMFClassic, Radio Złote Przeboje, Radio Plus, Radiofonia, Radio Kraków, TVP Kraków.W ramach współpracy z patronami medialnymi, pozyskano świadczenia reklamoweo łącznej wartości 67 588 zł brutto oraz liczne świadczenia redakcyjne.Szczegółowy wykaz świadczeń uzyskanych od patronów medialnych wydarzenia:„Gazeta Wyborcza” o dwie zapowiedzi Wydarzenia o powierzchni 1/8 strony formatu A3 każda, zawierające do 5 logotypów Partnerów/Sponsorów w dodatku do krakowskiego wydania „Gazety Wyborczej” „Co Jest Grane” w terminach 11 i 18 maja 2012 r., o jedna zapowiedź Wydarzenia w dodatku do krakowskiego wydania „Gazety Wyborczej” „Co Jest Grane” w dniu 18 maja 2012 roku, o jedna zapowiedź Wydarzenia w dodatku do krakowskiego wydania „Gazety Wyborczej” „Co Jest Grane” w dniu 25 maja 2012 roku, o dwie zapowiedzi Wydarzenia w krakowskim wydaniu „Gazety Wyborczej” w terminie 24 i 26 maja 2012, o informacja redakcyjna o Wydarzeniu na stronie internetowej www.krakow.gazeta.pl wraz z linkiem do strony internetowej Wydarzenia, o informacja o Wydarzeniu na fanpage’u „Gazety Wyborczej” na portalu społecznościowym Facebook.com.„Miasto Kobiet” o zamieszczenie w drukowanej wersji nr kwiecień–maj skróconej informacji o Wydarzeniu w kalendarium wydarzeń, o zamieszczenie w drukowanej wersji nr kwiecień–maj rozszerzonej informacji o Wydarzeniu ze zdjęciem w dziele Miasto/Na skróty, o zamieszczenie rozszerzonej informacji o Wydarzeniu na www.miastokobiet.pl w dziale Wydarzenia, o zamieszczenie artykułu o Wydarzeniu na www.miastokobiet.pl z zapowiedzią na stronie głównej, o zamieszczenie na www.miastokobiet.pl banneru Wydarzenia odsyłającego do strony domowej. 40
 41. 41. O.pl Polski Portal Kultury o zamieszczenie na głównej stronie serwisu Wydarzenia O.pl obszernej zapowiedzi wydarzenia, na którą składają się: opis i program wydarzenia, galeria zdjęć oraz animacje multimedialne. Informacja emitowana jest na pierwszej stronie serwisu od momentu zamieszczenia jej na stronie do dnia zakończenia wydarzenia. Ponadto zajawka graficzno-tekstowa wydarzenia zamieszczona zostaje na stronie głównej O.pl na ok. jeden dzień, o publikacja na stronach serwisu News O.pl krótkich informacji na temat wydarzenia oraz imprez towarzyszących (zapowiedzi, informacje o przebiegu oraz zakończeniu wydarzenia), o zamieszczenie na stronie serwisu News O.pl oraz Wydarzenia O.pl, krótkich animacji promujących wydarzenie. Za realizację techniczną i graficzną animacji odpowiada Instytucja, o zamieszczenie w Newsletterze O.pl. fragmentu informacji, która wcześniej pojawiła się na stronie wydarzenia.o.pl, o zamieszczenie na Stronie Głównej O.pl oraz stronie News O.pl konkursu dla użytkowników, pytanie konkursowe, nagrody ustala Instytucja.RMF ClassicWyemitowanie na antenie Radia RMF CLASSIC kampanii reklamowej w terminie 11.05,17.05, 18.05, 25.05 składającej się łącznie z 12 spotów promujących Imprezę.„Świat Architektury” o zamieszczenie w drukowanej wersji nr kwiecień informacji o Wydarzeniu wraz z plakatem Wydarzenia, o zamieszczenie w drukowanej wersji nr maj skróconej informacji o Wydarzeniu, o zamieszczenie informacji o Wydarzeniu na http://www.swiatarchitektury.com/ wraz z plakatem Wydarzenia i odesłaniem do strony Wydarzenia.„Witaj w Podróży” o przeprowadzenie wywiadu dot. Wydarzenia i zamieszczenia go w magazynie „Witaj w Podróży” (nr kwiecień/maj 2012), o umieszczenie zapowiedzi wydarzenia w magazynie „Witaj w Podróży” (nr kwiecień/maj 2012), o umieszczenie informacji o Wydarzeniu w dziale Kalendarium na portalu www.witajwpodrozy.pl, 41
 42. 42. o umieszczenie informacji o Wydarzeniu w tygodniu poprzedzającym w dziale Inspiracje na portalu www.witajwpodrozy.pl (na podstawie informacji oraz zdjęć nadesłanych przez Organizatora), o umieszczenia plakatu Wydarzenia z logotypami partnerów na portalu www.witajwpodrozy.pl, o umieszczenia relacji, na podstawie materiałów oraz zdjęć nadesłanych przez Organizatora, w dziale Aktualności na www.witajwpodrozy.pl.Miasto Dzieci o obecność informacji o Wydarzeniu na stronie WWW Miasta Dzieci w działach Wydarzenia i patronaty (informacja wyróżniona na czerwono), o zapowiedź Wydarzenia na stronie głównej (www.miastodzieci.pl), o informacje o Wydarzeniu w newsletterach skierowanych do odbiorców informacji z regionu krakowskiego i południowego (10 tysięcy adresów), o baner promocyjny, o obecność w zakładce Polecamy na stronie WWW Miasta Dzieci.Karnet o Zamieszczenie informacji o Wydarzeniu w numerze 5/2012 „Karnetu”, o Zamieszczenie szczegółowych informacji o Wydarzeniu na stronie internetowej „Karnetu” www.karnet.krakow.pl od 27 kwietnia do 27 maja 2012 r., o Zamieszczenie materiału reklamowego Wydarzenia formatu 1/3 strony (o wymiarach 55x235 mm netto) w numerze 5/2012 „Karnetu”, o Zamieszczenie podlinkowanego bannera Wydarzenia na stronie internetowej „Karnetu” (wymiary bannera: 190x60 pikseli).DV BoxEmisja spotu reklamującego wydarzenie w 30 autobusach komunikacji miejskiejw Krakowie i 150 autobusach komunikacji miejskiej na terenie Aglomeracji Śląskiej przez3 tygodnie w terminie od 30.04.2012 do 27.05.2012 (spot 15 sekund).Ad. 4) UlotkiUlotka z programem była dystrybuowana przed wydarzeniem w Krakowie w sieciinformacji turystycznej, lokalach gastronomicznych, obiektach kulturalnych itd. (ok.5 000), w obiektach gospodarzy, miejscowościach partnerskich i okolicznych (ok. 6 000)oraz podczas wydarzenia (ok. 9 000). 42
 43. 43. Motywem przewodnim materiałów promocyjnych stał się odcisk linii papilarnych,układających się w kształt sęku, co nawiązało zarówno do hasła wydarzenia – W tymsęk!, jak i do skojarzeń związanych z tożsamością, osobistą relacją z dziedzictwem,ludzkim wymiarem historii.Key visual został wykorzystany w: • outdorzeProjekt plakatu o kampanii reklamowej w Internecie 43
 44. 44. o drukach promocyjnychFot. K. FidykXIV edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego miała na celu prezentacjęi promocję zabytków znajdujących się w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu.Z tego powodu, po raz pierwszy, nie zostały zaprezentowane żadne zabytki na terenieKrakowa, co wpłynęło na niższą, niż zwykle, frekwencję podczas wydarzenia. Decyzjao organizacji Dni Dziedzictwa w muzeach została podjęta, aby zainicjować długofalowe,wspólne działania promocyjne oferty skansenów, dla których organizatorem jestWojewództwa Małopolskiego. 44
 45. 45. IX Konkurs plastyczny „Skarby Małopolski”IX Konkurs plastyczny „Skarby Małopolski" realizowany w ramach XIV Małopolskich DniDziedzictwa Kulturowego. W tym sęk! w okresie listopad 2011–maj 2012 r.Konkurs był adresowany do uczniów i nauczycieli gimnazjów. Obejmował dwie kategorie.Nauczyciele zostali zaproszeni do przeprowadzenia i opisania warsztatów, którew kontekście dziedzictwa kulturowego realizowały elementy podstawy programowej,rozwijały kompetencje, a jednym z ich głównych założeń była współpraca z muzeum.Zadaniem uczniów było stworzenie książki artystycznej, przygotowanej w odniesieniudo tematyki warsztatów i fragmentów ekspozycji muzealnej. Temat warsztatów byłwybierany przez uczniów i nauczycieli.Do IX edycji konkursu zgłosiło się 11 szkół, tj. 22 nauczycieli. W ramach konkursu dlanauczycieli została zorganizowana sesja prezentująca nowe metody pracy z dziedzictwemkulturowym. W obowiązkowych dla nauczycieli warsztatach, które odbyły się 17 stycznia2012 r. w Małopolskim Instytucie Kultury, wzięło udział 10 szkół, w tym 17 nauczycieli.Element wizyty w muzeum oraz forma książki artystycznej wymagały komentarzy 45
 46. 46. prowadzących warsztaty – Łucji Piekarskiej-Duraj i Marcina Klaga, dlatego też część zajęćpoświęcona była współpracy pomiędzy szkołami i muzeami oraz wypracowaniuwartościowych scenariuszy zajęć. Korzystając z wiedzy i doświadczeń zdobytych podczasrealizacji międzynarodowego projektu „Aqueduct”, pokazano uczestnikom praktycznezastosowanie jednej z metod wykorzystywanych w „Aquedukcie”, przeprowadzającwedług niej warsztaty poświęcone książce artystycznej.Styczeń, luty i marzec 2012 r. były przeznaczone na samodzielną pracę nauczycielii uczniów w szkołach i muzeach. 30 marca 2012 r. przesłano organizatorom konkursu10 scenariuszy zajęć i ponad 30 prac plastycznych. Nagrodzono 59 uczniów, 13nauczycieli i5 szkół. Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznegoi scenariuszowego odbyło się 18 maja 2012 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznejw Krakowie, która została współorganizatorem wystawy. Po uroczystości zaproszonouczestników konkursu na wernisaż wystawy, w którym wzięło udział około 90 osób.Wystawie towarzyszył katalog w wersji cyfrowej, w którym znalazły się nagrodzonei wyróżnione prace plastyczne oraz scenariusze warsztatów przygotowane przeznauczycieli, mogące stanowić cenną pomoc naukową przy przygotowywaniu zajęćzwiązanych z dziedzictwem kulturowym. Katalog dostępny jest na stronie internetowejMałopolskiego Instytutu Kultury pod adresem:http://mik.krakow.pl/2012/05/18/katalog-ix-konkursu-plastycznego-skarby-malopolski-2012-r/.Warto podkreślić, że IX edycja konkursu została objęta patronatem Akademii SztukPięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wystawa była eksponowana w WojewódzkiejBibliotece Publicznej w Krakowie (do 30 czerwca 2012 r.) oraz w publicznej bibliotecew Wadowicach (do 31 sierpnia 2012 r.). 46
 47. 47. WolontariatW projekcie wzięło udział 32 wolontariuszy – studentów i absolwentów krakowskichuczelni (Akademii Górniczo-Hutniczej, Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej„Ignatianum”, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych, UniwersytetuEkonomicznego). Do ich obowiązków należało: obsługa punktu informacyjnegozlokalizowanego przy obiekcie i pomoc przy bieżącej organizacji wydarzenia, obsługa galiinauguracyjnej oraz działania dodatkowe: dystrybucja plakatów i ulotek, obsługa infoliniii skrzynki mailowej, montaż wystawy i organizacja wernisażu „Skarby Małopolski”w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, ewaluacja ankiet wypełnianych przezturystów podczas finału wydarzenia.Proces szkolenia wolontariuszy przebiegał etapowo.8 marca 2012 – spotkanie informacyjneNa spotkaniu informacyjnym wolontariuszom zaprezentowana została działalnośćMałopolskiego Instytutu Kultury. Przedstawiono ideę Małopolskich Dni DziedzictwaKulturowego. Wolontariusze otrzymali podstawowe wiadomości historycznei merytoryczne o obiektach. 47
 48. 48. 29 marca 2012 – szkoleniePodczas szkolenia zaprezentowano obiekty biorące udział w tegorocznej edycji Dni,przedstawiono zadania wolontariuszy oraz informacje organizacyjne. Na zasadachlosowania przeprowadzono rekrutację wolontariuszy do poszczególnych obiektów.19 kwietnia 2012 – szkolenie dotyczące programuPodczas spotkania zaprezentowano wolontariuszom program tegorocznej edycji Dni.Następnie dla osób chętnych odbyło się szkolenie dotyczące ewaluacji projektóww kulturze. Siedmiu wolontariuszy współpracowało przy analizie ankiet ewaluacyjnychwypełnionych przez turystów podczas tegorocznej edycji projektu.10 maja 2012 – spotkania z koordynatorami trasNa spotkaniach z koordynatorkami tras wolontariuszom zaprezentowany został programtegorocznej edycji Dni w poszczególnych obiektach. Przekazane zostały równieżinformacje organizacyjne, praktyczne.15–25 maja 2012 – obsługa infolinii oraz promocjaWolontariusze obsługiwali infolinię dla odbiorców projektu oraz współpracowali przydystrybucji materiałów promocyjnych.18 maja 2012 – wernisaż wystawy „Skarby Małopolski”3 wolontariuszki pomagały w montażu wystawy oraz organizacji i realizacji wernisażuwystawy prac nagrodzonych w konkursie „Skarby Małopolski”, realizowanejw Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.19–20 oraz 26–27 maja 2012 – finał XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.W tym sęk!Podczas finału wydarzenia 26 wolontariuszy współpracowało przy obsłudze punktówinformacyjnych oraz obsłudze organizacyjnej wydarzenia.31 maja 2012 – spotkanie ewaluacyjneNa spotkaniu podsumowaliśmy tegoroczną edycję Dni. Wysłuchaliśmy relacjiwolontariuszy z poszczególnych miejscowości. Przeprowadziliśmy też ewaluację procesurekrutacji i współpracy z wolontariuszami. 48
 49. 49. 32 wolontariuszy: o wolontariat długofalowy przy projekcie: 6 wolontariuszy; o wolontariat przy działaniach dodatkowych: 14 wolontariuszy o wolontariat podczas wydarzenia: 26 wolontariuszy 19–20 maja 2012 – 16 wolontariuszy 26–27 maja 2012 – 10 wolontariuszyŁącznie wolontariusze przepracowali 654 godziny.Gospodarze i partnerzyGospodarzami tegorocznej edycji MDDK było 6 muzeów, dla których organizatorem jestWojewództwo Małopolskie: o Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, o Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, o Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, o Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 49
 50. 50. o Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, o Muzeum Okręgowe w Tarnowie.Wydarzenie było zorganizowane we współpracy z partnerami lokalnymi:Wygiełzów o Powiat chrzanowski o Pożegnanie z AfrykąZubrzyca Górna o Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej, Gimnazjum im. Jana Pawła II o Zespół Szkół w Zubrzycy Dolnej o Stowarzyszenie Rozwoju Orawy o Zespół Szkół w Jabłonce o Orawska Biblioteka Publiczna o Gimnazjum im. ks. inf. Ferdynanda Machaya o Polska Telewizja Rolnicza WarszawaZakopane o Powiat tatrzańskiNowy Sącz o Urząd Miasta w Nowym Sączu o Kościół Zielonoświątkowy w Nowym SączuŁosie o Urząd Gminy w Ropie o Gminny Ośrodek Kultury w Ropie o Stowarzyszenie Pogranicza o Zjednoczenie Łemków o Parafia Greckokatolicka w Łosiu o Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu o Dziecięcy Zespół WeretenoBartne o Urząd Gminy Sękowa o Parafia prawosławna pw. św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem o Stowarzyszenie Magurycz o Chór Zoria z Uścia Gorlickiego o Chór Cantores Karwacjanum z Gorlic o Dziecięcy Chór Parafialny z Bartnego 50
 51. 51. Zalipie o Dom Malarek o Parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w ZalipiuDołęga o Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w SzczurowejEwaluacjaJak co roku, podczas obu weekendów wydarzenia zostały przeprowadzone ankietowebadania ewaluacyjne. Respondenci wypełnili 317 ankiet.Badania ankietowe zostały przeprowadzone bez doboru próby, prezentowanew sprawozdaniu merytorycznym wyniki mają charakter wyłącznie orientacyjny.Wizualizacje wyników badania ankietowego:http://public.tableausoftware.com/shared/8Q2RXKTNGhttp://public.tableausoftware.com/shared/NDZYR4H2MDokumentacja fotograficznaDokumentacja fotograficzna wydarzenia:http://www.flickr.com/photos/mik_krakow/tags/mddk2012/show/ 51

×