O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
MIHĂESCU MIHAI BABULEA MÎNDRUȚA
EDUCAȚIE FINANCIARĂ
Compendiu realizat conform PROGRAMEI ŞCOLARE PENTRU DISCIPLINA
OPŢIONA...
1
ARGUMENT
“ Nevoia de educatie financiară a devenit evidentă în ultimii ani intr-un context economic
național marcat de o...
2
CUPRINS
Cap.1.Nevoi şi proiecte ale persoanelor şi familiilor
A. Nevoi ale persoanelor/familiilor şi modalităţi de acope...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Manual educatie-financiara
Manual educatie-financiara
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 74 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Educație financiară manual (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Educație financiară manual

 1. 1. MIHĂESCU MIHAI BABULEA MÎNDRUȚA EDUCAȚIE FINANCIARĂ Compendiu realizat conform PROGRAMEI ŞCOLARE PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ EDUCAŢIE FINANCIARĂ[curriculum la decizia şcolii pentru liceu] aprobată prin ordin al ministrului nr. 5817/ 06.12.2010,anexa nr.2 2017 PITEȘTI
 2. 2. 1 ARGUMENT “ Nevoia de educatie financiară a devenit evidentă în ultimii ani intr-un context economic național marcat de o întelegere redusa a serviciilor financiare. La nivel european, directivele Comisiei Europene recomanda introducerea educatiei financiare in scoli de la cele mai mici varste, pentru a educa si responsabiliza viitorii consumatori”( Curierul national din 11.03.2015) Vocabularul financiar poate prea des o limbă străină. Deși vorbim zilnic despre “bani”, mulți tineri nu înțeleg foarte bine circuitul banilor în viaţa noastră, cum trebuie gestionați, cum îi poate ajuta banca să economisească sau cum pot accesa un credit. Odată puşi faţă în faţă cu realitatea economică, lipsa educației financiare le poate impacta în mod negativ viața. Elevii vor devenii consumatori financiari ce îşi dezvoltă deprinderile şi gradul de încredere astfel încât să conştientizeze riscurile şi oportunităţile de ordin financiar, îşi îmbunătăţesc capacitatea de a înţelege produsele financiare, conceptele şi riscurile asociate acestora, de a face alegeri în cunoştinţă de cauză, de a şti unde să se adreseze pentru sprijin şi de a întreprinde orice alte acţiuni, în mod eficient,cu scopul final de a obţine bunăstare, echilibru şi protecţie financiară. “Educația financiară vine în completarea măsurilor menite să garanteze informarea, protecția și consilierea în mod corespunzător a consumatorilor. Toate aceste politici contribuie la întărirea capacității consumatorilor de a lua cele mai bune decizii în raport cu situația lor financiară”(bugetulfamilei.ro). Este necesară o preocupare susținută în vederea educării pe plan financiar-bancar a elevilor pentru înțelegerea fenomenelor specifice, astfel încât aceștia să fie capabili să-și formeze opinii adecvate care să le fie utile, atât la nivel individual, cât și la nivel general. Nevoia unei cât mai profesioniste abordări a problemelor financiar-bancare se vădește continuu pentru formarea unei concepții juridice cât mai adecvate unor viitori cetățeni responsabili ai țării. Importanţa educaţiei financiare nu poate fi subestimată în ziua de astăzi – trăim într-o lume mult mai complexă și dinamică decât cea a generației anterioare. Consumatorii de astăzi trebuie să fie informați și să cunoască produse și servicii de o varietate tot mai mare, pentru a-și putea administra cu succes și cu încredere finanțele personale, într-un mod cât mai eficient și mai sigur. 09.04.2017 Autorii
 3. 3. 2 CUPRINS Cap.1.Nevoi şi proiecte ale persoanelor şi familiilor A. Nevoi ale persoanelor/familiilor şi modalităţi de acoperire a acestora B. Surse de venituri şi obiective de cheltuieli; bugetul personal şi bugetul de familie C.Proiecte ale persoanelor şi ale familiilor –alegere şi renunţare Cap.2.Administrarea banilor A. Surplusul de bani - economisirea si rolul ei în bugetul personal.Opţiuni posibile de utilizare. Depozite bancare. Titluri de valoare (valori mobiliare). B Minusul de bani.Opţiuni de acoperire.Împrumutul (creditul) bancar – credit de consum, credit ipotecar, credit pentru nevoi personale.Costul banilor împrumutaţi C.Cardul bancar şi utilizarea lui – tipuri de carduri D. Modalităţi de prevenire a riscurilor în ceea ce priveşte administrarea banilor cu ajutorul băncilor Cap.3.Servicii bancare pentru populaţie A. Tipuri de servicii bancare – plata facturilor, servicii on-line, internet-banking B. Bancomatul şi utilizarea lui C. Servicii de asigurare .Riscuri şi asigurarea persoanei contra riscurilor.Tipuri de asigurări obligatorii şi facultative:de viaţă, de sănătate, de pensie, de educaţie a copiilor, de călătorii, de bunuri aflate în proprietate D.Modalităţi de prevenire a riscurilor în ceea ce priveşte utilizarea serviciilor bancare Cap.4.Banca Naţională a României si sistemul financiar-bancar A. Sistemul financiar-bancar din România: instituţii financiar-bancare – oferte financiar-bancare B.Banca Naţională a României – Banca Centrală, de Emisiune: istoric, rol în raport cu statul, cu instituţii financiar bancare, cu cetăţeanul,principalele atribuţii. C.Banca Naţională a României şi moneda Euro – condiţiile trecerii României la moneda unică europeană
 4. 4. 3 Cap.1.Nevoi şi proiecte ale persoanelor şi familiilor OBIECTIVE: 1.Utilizarea corectă a termenilor specifici educaţiei financiare 2.Identificarea nevoilor personale şi a nevoilorfamiliilor 3. Explicarea structurii bugetului personal şi a bugetului de familie 4. Exersarea elaborării de proiecte personale/de familie, precum şi a deciziei în situaţii de alegere şi renunţare 5. Întocmirea, prin lucru în echipă, a unui buget lunar personal/al familiei în scopul exersării bunei gestionări a veniturilor personale/familiei A.Nevoi ale persoanelor/familiilor şi modalităţi de acoperire a acestora Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving.(Warren Buffet) Nevoile umane sunt cerinţe obiective ale vieţii umane, ale existenţei şi dezvoltării la nivelul indivizilor, grupurilor sociale şi societăţii în ansamblul ei. Acestea reprezintă impulsul iniţial şi fundamental al activităţii economice, constituind forţa motrice a activităţii umane şi punctul de plecare al economiei ca sistem real şi ca ştiinţă. Baza satisfacerii nevoilor o reprezintă consumul de bunuri şi servicii de către membrii societăţii, care se manifestă în viaţa economică, înainte de toate, în calitate de consumatori. În această calitate, oamenii îşi manifestă anumite nevoi (trebuinţe), anumite preferinţe şi gusturi. Ştiinţa economică defineşte consumatorul ca fiind prima categorie de agenţi economici. Prin urmare, consumatorul este individul şi unitatea economică sau administrativă care efectuează o operaţiune de consum. Multitudinea şi continua diversificare a nevoilor impun clasificarea acestora după anumite criterii, şi anume:  după geneza lor, nevoile se clasifică astfel: nevoi primare (biologico-naturale), nevoi secundare (sociale) şi nevoi terţiare (spirituale);  după gradul de dezvoltare economică (de cultură şi civilizaţie), nevoile se grupează astfel: nevoi inferioare (de bază, elementare, fundamentale) şi nevoi superioare (elevate);  după nivelul la care se manifestă, nevoile sunt: individuale, de grup şi sociale;
 5. 5. 4  după frecvenţa apariţiei lor, nevoile sunt: curente (zilnice), periodice (săptămânale) şi rare (lunare, anuale);  din punct de vedere al naturii bunurilor folosite, nevoile sunt: nevoi satisfăcute cu bunuri materiale (hrană, îmbrăcăminte etc.) şi nevoi care se satisfac cu ajutorul serviciilor. Indiferent de modul de clasificare, nevoile alcătuiesc un sistem bine conturat, ce caracterizează nivelul de dezvoltare al fiecărui individ şi al societăţii la un moment dat. Sistemul nevoilor este dinamic, nelimitat şi diversificat, aspecte aflate sub influenţa nivelului de dezvoltare a societăţii (condiţia obiectivă), precum şi de nivelul de dezvoltare a individului (condiţia subiectivă). Nevoile economice constituie mobilul întregii activităţi economico-sociale. Ele reprezintă ansamblul necesităţilor de consum, productiv şi neproductiv, existente în societate într-o anumită perioadă de timp. De aceea, studiul educației financiare trebuie să înceapă cu înţelegerea acestora. Nevoile constituie fundamentul vieţii economice, ele motivând toate fazele activităţii economice. Evoluţia nevoilor, în cursul istoriei, a avut loc sub influenţa mai multor factori, dintre care se detaşează:  dezvoltarea omului ca fiinţă bio-psiho-socială;  cunoaşterea şi utilizarea crescândă a mediului natural;  perfecţionarea mediului social. Forma de realizare conştientă a nevoilor, prin desfăşurarea unor activităţi adecvate, o reprezintă interesele economice. Varietatea nevoilor omului din epoca contemporană se reflectă, în mod conştient, în varietatea intereselor economice, care se structurează şi se realizează în cadrul comunităţii umane consacrate de istorie..
 6. 6. 5 B.Surse de venituri şi obiective de cheltuieli; bugetul personal şi bugetul de familie Resursele economice reprezintă totalitatea elementelor care pot fi atrase şi utilizate pentru producerea bunurilor economice şi serviciilor. Ele constituie suportul consumului şi se clasifică după mai multe criterii, dar după natura lor, resursele se grupează în: resurse materiale, resurse umane, resurse financiare, resurse informaţionale, resurse manageriale etc. Bugetul reprezintă o estimare pe o perioadă de timp a veniturilor şi cheltuielilor previzionate. Veniturile sunt legate de resursele familiei si preiau de la acesta caracterul limitat. Obiectivele de cheltuieli corespund nivelului şi caracteristicilor de consum, deci trăsăturilor nevoilor specifice menajelor: mare diversitate(mari diferenţe între familii), caracter dinamic şi nelimitat. Bugetul unui menaj este alcătuit din bugetul de familie şi bugetele personale ale membrilor. Bugetul personal, ca parte a bugetului de familie, reprezintă estimarea pe o perioadă de timp a veniturilor şi cheltuielilor unei familii. Bugetul de familie reprezintă estimarea pe o perioadă de timp a veniturilor şi cheltuielilor unei familii. În funcţie de raportul dintre venituri şi cheltuieli se pot contura mai multe tipuri de buget: - buget excedentar- atunci când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile; - buget echilibat - atunci când veniturile sunt aproximativ egale cu cheltuielile; - buget deficitar - atunci când veniturile sunt mai mici decât cheltuielile. . OBS! Intocmiti un buget personal si analizati atent veniturile si cheltuielile actuale. Este foarte important sa va cunoasteti situatia financiara actuala.
 7. 7. 6 Venituri – Cheltuieli = + (ECONOMISIRE) Venituri – Cheltuieli = - (DEFICIT) Venituri – Cheltuieli = 0 Adunati suma tuturor veniturilor si scadeti din acestea cheltuielile esentiale (chirie, factura la utilitati etc.). Facturile fiind lunare, e cel mai bine sa faceti acest calcul tot lunar. Ce rămâne poate fi alocat pentru alte cheltuieli (sau pentru economii!). Venituri si cheltuieli: Platiti-va facturile lunare la timp. Folositi optiunea debitare directa, in acest fel nu veti rata nicio plata si veti economisi bani si timp. Faceti diferenta intre nevoi si dorinte. Iar asta e simplu: nevoile reprezintă acele bunuri sau servicii la care nu puteti renunta, în timp ce dorintele sunt acele lucruri care nu sunt neapărat necesare, dar pe care v-ar plăcea să le aveti. Imprumuturi: OBS! Evitati retragerea de numerar de pe cardul de credit - comisionul perceput de banci pentru aceasta operatiune este semnificativ. Daca va ganditi sa contractati un credit ipotecar sau vrei sa va schimbati contractul existent, cel mai bine este sa discutati cu un specialist bancar ce optiuni aveti. Economisire: Economisiti lunar pentru a avea oricand la dispozitie o suma pentru diverse situatii sau urgente ce pot aparea. Oricât de bine va planificati viitorul, intotdeauna vor aparea în viata evenimente majore care va pot afecta serios. Cititi in fiecare luna extrasele de cont pentru a sti care este situatia dvs. financiara si pentru a va asigura ca tranzactiile efectuate sunt corecte. Datorii: Faceti tot posibilul pentru a plati la timp ratele la creditele contractate, la cardul de credit sau orice alta datorie. Amintiti-va ca modul in care abordati datoriile actuale va va afecta capacitatea de a contracta alte credite in viitor.
 8. 8. 7 Estimarea veniturilor se face prin realizarea unei liste cu sursele tale de venit și de la locul de muncă permanent ori din colaborări, apoi alocațiile, cadourile, economiile și dobânzile. Principalele surse de venit sunt: Venitul din muncă(salariu,bonuri de masa,diurnă etc.) Venitul din acumulări și investiții(profit,dobânzi,chirii,dividende,rente,pensie etc) Cei mai mulți oameni sunt salariați și se bazează pe venitul(SALARIU) adus de muncă prestată pentru angajator. Suma este convenită de ambele părți și este rareori modificată. în contractul de muncă este menționată de regulă forma brută (suma ce cuprinde venitul net plus taxele către stat). Suma disponibilă angajatului este însă cea netă, pe care acesta o poate repartiza în cheltuieli, investiții sau economii . Dacă ești propriul tău patron într-o mică afacere, se poate spune că ești și propriul tău angajat, deci muncești pentru tine. Acumulările sau averea, înseamnă ceea ce ai în proprietate: bunurile materiale, plus conturile bancare și investițiile în acțiuni la bursă. Valoarea netă a averii se constituie din ceea ce deține o persoană după ce își plătește datoriile și face plățile aferente bunurilor deținute, ca de exemplu impozitele pe casă. Folosite în diferite moduri, proprietățile pot aduce venituri. De exemplu, dacă deții un tractor, îl poți da în folosință în schimbul unei sume de bani. În acest caz, economiștii spun că îți folosești bunul deținut pentru a obține o rentă. Averea sub forma banilor, împrumutați sau depozitați într-un cont, produce dobândă. Dobânda reprezintă venitul care se obține lăsându-i pe alții să-ți folosească capitalul. Renta și dobânda sunt două tipuri de venituri obținute din averea deținută. Cum poți acumula avere? Răspunsul e simplu: economisește! Bineînțeles, sumele economisite depind de numeroși factori, cum ar fi mărimea venitului, cum te aștepți să evolueze venitul, dobânzile oferite de bănci sau nivelul impozitelor, precum și cât de prudentă este persoana respectivă. Motivele pentru care economisim, sunt multiple:  vrem să avem rezerve pentru situaţii de urgenţă  ne dorim lucruri sau vacanţe pe care nu le putem achiziţiona din veniturile lunare obişnuite  avem contractate credite, pe care vrem sa le acoperim anticipat  ne dorim ca în viitor să putem completa pensia pe care o oferă statul Care este înclinația ta spre consum? Pe măsură ce venitul crește, cresc și economiile. Relația dintre modificarea venitului și modificarea consumului (și implicit, modificarea economiilor) a fost formulată de celebrul economist britanic John Maynard Keynes, care a arătat că ”odata cu creșterea venitului, oamenii în general își măresc consumul, dar nu tot așa de mult cu creșterea venitului”. Ca să traducem la scară mică, la nivel de individ, am putea da următorul exemplu: dacă câștigi cu 1000 de lei mai mult, nu vei fi dispus să-i cheltuiești pe toți. Restul îl poți economisi la bancă sau, eventual, vei începe să faci mici investiții.
 9. 9. 8 Recomandări! Orice dezechilibru poate pune în pericol sănătatea financiară și stabilitatea familiei. Poți evita aceste situații de criză foarte simplu: prin întocmirea unor bugete clare, previzibile și prin planificarea cheltuielilor în funcție de veniturile pe care le realizezi.Încearcă să-ți rezervi întotdeauna o sumă de bani din buget pentru momentele neprevăzute, căci au tendința să apară des, dar și pentru perioadele în care cheltuielile depășesc veniturile realizate. Nevoia de siguranță =Asigurări Nevoia de creștere a veniturilor =Investiții Nevoia de protecție socială =Pensii private Nevoia de schimb= Bursă
 10. 10. 9 Aplicații de rezolvat 1. Studentul Nicolae Adrian de la Facultatea de Drept din Bucureşti are un buget personal lunar de 1500 lei, venitul provenind din bugetul familiei sale care locuieşte în provincie. Cheltuielile sunt distribuite astfel: 40% pentru servirea mesei la cantină, 10% pentru gustări în timpul cursurilor, 5% pentru transport în Bucureşti,6% pentru transport in provincie, 14% pentru cazarea la cămin, 5% pentru procurarea cursurilor şi a altor materiale necesare studiului, 10% pentru distracţii şi 10% pntru reviste auto, el fiind pasionat de domeniu. Lunar el are un deficit de 150 lei, contractând împrumuturi pentru acoperirea cheltuielilor cu sanatatea, igienă şi înfrumuseţare. Cum ar fi poisibilă echilibrarea bugetului său? 2.Alcătuiţi, folosind valori numerice, un buget de familie excedentar. 3. Un individ are un venit disponibil de 2 milioane lei. El poate achiziţiona tricouri la preţul unitar de 1 milion lei şi cămăşi la preţul de 2 milioane lei/bucată. Costul de oportunitate al achiziţionării unei cămăşi este:a) 1,5 tricouri;b) 0,5 tricouri;c) 2 tricouri;d) 2,5 tricouri;e) 1 tricou. 4. Pornind de textul de mai jos realizați UN SCURT ESEU având ca subiect IMPORTANŢA UTILIZĂRII BUGETULUI PERSONAL: Toți suntem consumatori.Unui adolescent, elev de liceu, îi place să se hrănescă mai degrabă cu hamburgeri sau pizza, preferă o Cola, este interesat de computer, telefon și internet, iese în excursii, cluburi, ia calciu și vitamine,face mult sport etc. Toate aceste bunuri și servicii sunt bunuri economice care satisfac nevoi diverse, specifice vârstei, preferințelor , nivelului de cultură și civilizație specifice lor, adolescenților.DAR banii de buzunar nu ajung de cele mai multe ori! 5. Punctul de pornire în comportamentul consumatorului îl constituie:a) aprovizionarea corespunzătoare cu factori de producţie;b) utilitatea bunurilor economice;c) o cantitate corespunzătoare de monedă;d) o organizare optimă a activităţii de producere a bunurilor;e) utilitatea în sens general. 6. Consumatorul are un comportament economic raţional atunci când:a) cumpără bunuri pe baza experienţei precedente;b) alege bunuri numai sub influenţa publicităţii;c) alegerea bunurilor se bazează pe criterii de eficienţă;d) face alegeri doar pe criterii ecologice;e) cumpără bunuri la întâmplare. 7. Suma totală de bani pe care o primeşte un salariat reprezintă:a) salariul nominal;b) salariul social;c) salariul colectiv;d) salariul real;e) câştig nominal. 8.Completaţi spaţiile libere: a.Câştigul nominal al unei persoane active ocupate= =salariu +………………..+……………………………………….. b.Venituri ale elevilor=......................... c.Venituri ale proprietarilor=............................................... 9. Puterea de cumpărare a unui consumator reprezintă cantitatea de bunuri care poate fi cumpărată cu:a) o unitate monetară;b) masa monetară;c) numerarul în circulaţie;d) moneda scripturală;e) salariul nominal. 10. Potrivit lui J. M. Keynes, când venitul se modifică, de regulă şi în medie,consumul:a) se modifică, în sens contrar;b) nu se modifică;c) se modifică în acelaşi sens, dar cu o mărime mai mare;d) scade;e) se modifică în acelaşi sens, dar cu o mărime mai mică.
 11. 11. 10 11. Înclinaţia marginală spre economii, de regulă, este o mărime:a) pozitivă şi supraunitară;b) negativă;c) pozitivă şi subunitară;d) constantă;e) în creştere, când venitul nu se modifică. 12. Pe termen scurt, pentru a putea creşte consumul, fără a se micşora economiile, este necesar ca: a) sporul venitului să fie egal cu sporul economiilor;b) sporul consumului să fie mai mare decât sporul venitului;c) sporul venitului să fie egal cu investiţiile brute;d) sporul venitului să fie mai mare decât sporul consumului;e) sporul consumului plus sporul economiilor să fie mai mari decât sporul venitului. 13. Veniturile băneşti totale încasate de un salariat (salariul tarifar nominal, sporuri, premii etc.) reprezintă: a) câştigul real;b) câştigul nominal;c) salariul nominal;d) salariul real;e) salariul net. 14. ∆Pornind de la „Piramida nevoilor fundamentale” de pe fișă, ajutați-o pe „Cumpărătorul isteț” să realizeze propria „Piramidă a dorințelor” presupunând că are o sumă substanțială de bani pe care vrea să o utilizeze cât mai eficient. Cum ați rearanja prioritățile? 15. Scrie cuvântul corespunzător fiecărei imagini și alcătuiește cu fiecare câte o propoziție cu semnificație financiară.16. Text de interpretat: „În 2009, cele mai bogate 30% dintre gospodării au realizat peste jumătate din cheltuielile de consum pentru haine şi încălţăminte, transport, comunicaţii, petrecerea timpului liber, educaţie, hoteluri şi catering”.-Euromonitor Cerinţe: a. arătaţi care este tema textului; b. definiţi conceptele de : menaje şi nevoi. c. precizaţi care este rolul menajelor în activitatea economică; d. arătaţi ce reflectă structura cheltuielilor de consum menţionată în text cu privire la nevoile gospodăriilor bogate
 12. 12. 11 Sfaturi - Este important să te gândești la viitor !1. Economisește – nu-ți cheltui banii pe lucruri de care nu ai neapărat nevoie. 2. Înainte de a lua o decizie, gândește-te la consecințele posibile – planifică înainte de a cheltui. 3. Fă-ți mereu un plan. 4. Gândeste-te în viitor – și atunci vei avea dorințe și cheltuieli. 5. Împrumuturile îți vor aduce și mai multe cheltuieli în viitor. 6. Folosește metode care conduc la o cheltuială mai mică pentru același lucru cumpărat. 7. Compară prețurile, fă
 13. 13. 12 o listă de cumpărături. 8. Scrie un jurnal de cheltuieli. Dacă poți evita un risc, evită-l. 10. Transferă riscul. 11. Cheltuiește mai puțin decât câștigi. 12. Cumpără doar de la vânzători autorizați. 13. Cere sfaturi – părinții tăi sunt cei mai buni prieteni pe care îi ai.
 14. 14. 13 C.Proiecte ale persoanelor şi ale familiilor –alegere şi renunţare Pentru perioade mai scurte sau mai lungi de timp menajurile îşi conturează proiecte specifice. Acestea pot fi privitoare la venituri şi proiecte privitoare la cheltuieli. Proiectele privitoare la venituri vizează, de regulă, găsirea unor modalităţi de creştere a venituirilor(gasirea unui alt loc de muncă, a doua slujbă, etc). Proiecte privitoare la cheltuieli pot avea ca scop creşterea, micşorarea sau reorientare cheltuielilor. Datoriile sunt o formă de cheltuială ce trebuie rambursată. Ele diminuează bugetul și economiile. însă un împrumut de bani constituie și un venit (dacă apar cheltuieli neprevăzute), nu doar o cheltuială viitoare (marcată de rambursarea lor). Motivele de a te îndatora pot fi diverse - atingerea unui obiectiv sau soluționarea unei nevoi urgente. De exemplu, poți achita o taxă de școlarizare sau achiziționa un bun costisitor (mașină, locuință, laptop). Mai poți acumula datorii în scopul îndeplinirii unor nevoi sezoniere (vacanțe, îmbrăcăminte etc.). Datoriile pot fi către instituții financiar bancare sau către cunoscuți, familie, prieteni. Modul de returnare poate fi etapizat - în rate fixe sau variabile, inclusiv în cazul cardului de credit sau al altor credite, sau fixat în timp ca plată unică. Costul de oportunitate reprezintă valoarea celei mai bune dintre şansele sacrificate, la care se renunţă atunci când se face o alegere oarecare. Cu alte cuvinte, el măsoară cea mai mare pierdere dintre variantele sacrificate, considerându-se că alegerea făcută constituie „câştigul”. Costul de oportunitate este un mod de a vedea costul, nu un tip de cost.
 15. 15. 14 Aplicații 1.Mama îi dă tatălui 100 de lei şi o listă de cumpărături: - 2 pâini a 4 lei şi 50 de bani/bucata; - 2 l ulei a 9 lei litrul; - 1 kg zahăr a 5 lei kg; - 5 kg sare pentru murături a 1 leu kg; - 5 l de oţet a 1 leu şi 50 de bani litrul. a) Ce rest va aduce tatăl după ce a făcut cumpărăturile?...................... b) Ce rest va aduce, dacă va uita să cumpere uleiul?................................ 2. Jumătate din salariul mamei reprezintă 1200 lei. Un sfert din salariu îl alocă pentru coșul zilnic de cumpărături. Câţi bani îi mai rămân mamei ?..................................... 3. O familie compusă din trei persoane și-a propus să participe la o excursie în Austria al cărei cost pentru fi ecare participant este de 120 Euro și 400 lei. Fiecare membru al familiei va avea și bani de buzunar, câte 40 Euro de persoană. Familia decide să economiseacă acești bani pe parcursul a 10 luni. (1 Euro = 4,5 lei) .Ce sumă trebuie să economisească în fi ecare lună?........................... 4.Pretul vechi a fost majorat / redus obtinandu-se astfel un nou pret. Care este procentul de majorare(modificarea procentuală sau relativă), respectiv reducere? a) Pret vechi: 24 EUR; Pret nou: 20,40 EUR →………………………. b) Pret vechi: 1,80 EUR; Pret nou: 2,25 EUR→………………………… 5. În T0 salariul nominal al unui individ era de 1.500.000 lei, iar preţul unei pâini de 5.000 lei. În T1, salariul nominal a crescut cu 100%, iar preţul pâinii cu 300%. Salariul real în T1 faţă de T0:a) a crescut cu 50%;b) a scăzut cu 50%;c) a rămas constant;d) a crescut cu 100%;e) a scăzut cu 100%. 6. Salariul tău în prezent este de 3.000 de lei net pe lună. Luna viitoare vei primi o majorare de 5% și încă 170 de lei. Ce salariu vei avea luna viitoare? 7. Valoarea cărora dintre următoarele bunuri se va deprecia în timp dacă le deții? 8.Identificați 3 priorități/condiționări/limitări/amânări în alocarea banilor analizând, de exemplu, diferența dintre nevoie și dorință sau dintre ceea ce se dorește și ceea ce este posibil, la un moment dat, dintre posibil și posibil imediat).
 16. 16. 15 Cap.2.Administrarea banilor OBIECTIVE: 1.Identificarea unor modalităţi de economisire a banilor 2. Aplicarea cunoştinţelor specifice educaţiei financiare, în scopul raportării responsabile la produsele financiar-bancare 3. Exersarea, în cadrul grupului de lucru, a deprinderilor de luare a deciziilor cu privire la diferitele opţiuni de economisire şi creditare 4. Dezvoltarea unor deprinderi legate de utilizarea, în deplină siguranţă, a unor mijloace diverse de plată 5. Dezvoltarea unor deprinderi de analiză a avantajelor şi a riscurilor consumatorilor în raport cu banca 6. Participarea responsabilă la solicitarea unui credit,prin asumarea riscurilor A.Surplusul de bani - economisirea si rolul ei în bugetul personal.Opţiuni posibile de utilizare.Depozite bancare. Economisirea reprezintă procesul de reţinere din venituri a ceea ce rămâne după consum. Economiile sunt sumele de bani care rămân la dispoziţia menajelor după consum. Una din cea mai frecventă modalitate de păstrare a economiilor pentru persoane fizice este depozitul bancar și conturile de economii. Depozit bancar =sume de bani, hartii de valoare, obiecte de valoare depuse spre pastrare si fructificare la o banca si care vor fi restituite la solicitarea depunatorului. Băncile concurează cu o multitudine de produse cu denumiri comerciale atractive, dar în final, toate se înscriu în câteva tipologii generale:
 17. 17. 16  Depozite la termen – aşa-zisele depozite clasice, sau standard – pot fi constituite pe termene fixe, cu scadenţă lunară, sau pentru un multiplu de luni întregi. Dobânda este acordată la scadenţă şi este fixă pe perioada de viaţă a depozitului. Pot fi prelungite automat şi poţi opta pentru capitalizarea dobânzii (respectiv dobânda să fie adaugată la suma din depozit, urmând ca pentru perioada următoare să primeşti dobandă pentru suma cumulată astfel). O variaţie a acestor produse o reprezintă depozitele cu dobânda platită în avans, denumite depozite revolving.  Economii la vedere – de obicei sunt mai flexibile decât cele la termen – poţi accesa fondurile fără a fi nevoit să aştepţi pâna la scadenţă şi fără a pierde dobânda acumulată. De obicei, rata dobânzii este variabilă şi se actualizează în fiecare lună, la aniversarea depozitului.  Depozite dedicate copiilor – în general răspund la nevoia de economisire pe termen lung, în numele copiilor, pentru viitor  Depozite în valută – se înscriu în categoriile de mai sus. Este necesar să luaţi în calcul tendinţa din evoluţia monedelor respective şi valoarea cursului valutar la momentul constituirii depozitului. Pentru depozitele la vedere, bancile platesc o dobanda mai mica decat pentru cele la termen. Venitul obţinut din depozitele bancare este dobânda. Dobanda bonificată reprezintă nivelul dobânzii cu care sunt remunerate disponibilităţile băneşti ale celor care şi-au constituit depozite bancare. OBS! Sumele pe care le încredinţezi unei bănci, se înscriu într-un mecanism de protecţie garantat de stat, prin instituirea Fondului de Garantare a Depozitelor în sistemul bancar. În aceste condiții, vei recupera banii în siguranţă, în limita plafonului de 100.000 euro, în echivalent lei. Factori care influenţează nivelul acestei dobânzi sunt: -rata inflatiei; - ratele dobanzilor practicate de alte bănci; - rata de refinantare. Dobânda simplă se calculeaza în cazul in care perioada analizată este mai mică de 1 an, iar dobânda nu este capitalizată. D = C ∙ d' ∙ n OBS! Bancile afiseaza rata dobanzii anuale. Pentru a calcula dobanda la depozitul Dvs. determinati dobanda zilnica prin divizarea dobanzii anuale la 365 zile sau 360 zile (in functie de politica fiecarei banci). Inmultiti dobanda zilnica cu suma din depozit si numarul de zile pe care ati constituit depozitul. Exemplu: Suma depusa: 2.000 RON Calculeaza dobanda zilnica (7%/an/365 zile) = 0,0001918% Pentru 1 luna, dobanda acumulata pentru 2.000 RON este:2.000 RON x 0,0001918%/zi x ……. zile = 11.51 RON Termenul de maturitate - 1 luna (30 zile) Dobanda anuala: 7% Exemplu prin care impozitul si comisionul de retragere influenteaza valoarea finala a depozitului scadent: Capital initial depus 10.000 RON Dobanda anuala 7%
 18. 18. 17 Perioada constituirii depozitului 3 luni (92 zile) Dobanda la scadenta 10.000 RON*7%/365 zile*92 zile = 176,44 RON Impozit (16%) 176,44 RON*16% = ……. RON Dobanda efectiv incasata (dobanda - impozit) 176,44 RON - 28,23 RON = 148,21 RON Comisionul de retragere 0,50% Valoarea comisionului (10.000 RON + 148,21 RON)*0,50% = 49,25 RON Suma retrasa (Capital+Dobanda efectiv incasata-comisionul de retragere), in ipoteza in care intregul depozit este retras 10.000 RON + 148,21 RON - 49,25 RON = 10.098,96 RON Dobânda compusă(capitalizată,dobândă la dobândă) se practică atunci când perioada de depunere este mai mare decât un an, iar dobânda este reinvestită la fiecare scadenţă. D = C(1+d')n – C
 19. 19. 18 Aplicații 1.„Dobânda este, deci, preţul pe care oamenii îl plătesc pentru a obţine resursele acum, în loc să aştepte până vor câştiga banii cu care să cumpere resursele. Cea mai bună metodă de a înțelege dobânda este să o privim ca o primă plătită pentru a intra în stăpânirea curentă a resurselor. Pentru a explica de ce se plăteşte dobândă trebuie să explicăm de ce resursele din prezent valorează mai mult decât resursele din viitoare. Nu este prea greu de înţeles. Dacă cineva are resurse îşi măreşte şansele. Deţinerea în prezent a resurselor ne permite să facem lucruri care determină sporirea în timp a capacităţii noastre de câştig, aşa încât, la o anumită dată în viitor, vom avea mai multe resurse decât am fi avut în alte condiţii.
 20. 20. 19 (Paul Heyne – „Modul economic de gândire”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991, pag. 203) Cerinţe: a. menţionaţi ideea principală a textului; b. analizaţi pe larg conceptul de dobândă și menționați tipurile de dobândă; c. arătați modul în care deţinerea în prezent a resurselor ne permite să ne realizăm proiectele și să ne mărim șansele de reușită în viitor, referindu-vă la contractarea de credite de către persoanele fizice. 2. Alcătuiți un exemplu concret, cu valori numerice, prin care să ilustrați modul în care va proceda o familie care vrea să depună la bancă o sumă de bani, urmărind atât singuranța fizică, cât și siguranța valorică a banilor. 3. Cunoscând formula dobânzii simple calculaţi, după caz, variabile economice cuprinse în tabelul următor: Nr. crt. Suma depusă (C) Dobânda (D) Rata anuală dobânzii (d´) Durata depozitului (n) 1 8000 600 3/4 ani 2 2000 16% 1/2 ani 3 9000 270 1 ½ ani 4 6000 216 18% 5 12000 14% 2/3 ani 6 15000 4500 24% 4. Alcătuiți un exemplu concret, cu valori numerice, prin care să ilustrați modul în care va proceda o familie care vrea să depună la bancă o sumă de bani, urmărind atât singuranța fizică, cât și siguranța valorică a banilor. 5. Un individ depune la bancă 80 milioane lei la începutul primului an. Ce sumă va primi ca dobândă la depozitul său peste trei ani dacă rata dobânzii este de 10% anual ?a) 240 milioane lei;b) 24 milioane lei;c) 26,48 milioane lei;d) 104,51 milioane lei;e) 8 milioane lei. 6. Ce formă specifică îmbracă mărimea relativă a preţului plătit de către debitor, creditorului: a. suma de bani convenită între bancă şi creditori; b. suma de bani negociată între bancă şi debitori; c. rata dobânzii; d. rata profitului. 7. Economisirea este descurajată atunci când:a) rata dobânzii se reduce;b) rata dobânzii rămâne constantă;c) rata dobânzii creşte;d) rata dobânzii este mai mare decât rata inflaţiei;e) rata dobânzii este mai mare decât deprecierea monedei naţionale. 8. Construiţi un exemplu numeric prin care să arătaţi că în condiţiile reducerii venitului unei familii care a contractat un credit ,gradul de îndatorare al acesteia creşte. 9. Text pentru interpretare: „Le propunem clienţilor noştri depozitele pe un termen mai lung ca soluţie de economisire în condiţiile în care dobânzile pe termen scurt sunt în scădere. Depozitele pe cel puţin 9 luni le asigură protecţia venitului aşteptat datorită dobânzii fixe care este nemodificabilă pe toată perioadă depozitului şi pentru care ofertă noastră este avantajoasă. Mai mult, vrem să răsplătim clienţii vechi ai băncii şi de aceea pentru ei vom avea un bonus special, peste dobânda
 21. 21. 20 acordată standard.” a declarat Sorin Mititelu, director executiv Direcţia Dezvoltare Afaceri şi Retail.( „Saptămâna Financiară) Cerinţe: a. formulaţi ideile principale ale textului; b. arătaţi care este scopul economiilor; c. arătaţi ce probleme pun sumele economisite; d. precizaţi conţinutul economic al conceptelor de : depozit bancar; dobăndă simplă şi dobăndă compusă; e. arataţi ce tipuri de depozite cunoaşteţi şi care este deosebirea dintre ele. TITLURI DE VALOARE(valori mobiliare) Investițiile presupun așteptarea din partea investitorului a unei multiplicări a sumelor (prin dobânzi, dividende, diferențe de prețuri etc.), spre diferență de economisirea lor, care reprezintă doar păstrarea banilor. O piaţă mai puţin cunoscută pentru persoanele fizice, care poate oferi posibilităţi de investitii aducatoare de castig, este piaţa de capital. Piaţa de capital este piaţa pe care se tranzacţioneaza diverse tipuri de titluri de valoare cum ar fi acţiunile, obligaţiuni, titluri de stat si altele. Piața primară – prima solicitare de finanțare a unei companii/entități (IPO) – listare la bursă. Piața secundară – investitorii pot schimba între ei deținerile. Alternativa depozitării banilor la bancă este plasarea lor în titluri de valoare, precum acțiuni sau obligațiuni.Cele mai sigure plasamente sunt cele în titluri de stat (garantate în totalitate). Ele sunt emise de Trezoreria Statului care se obligă să le răscumpere după o perioadă de timp specificată, cu o sumă mai mare. Prin emisiunile de titluri de valoare, statul se împrumută de la populație pentru a-și putea acoperi cheltuielile proprii. Acţiunile atestă dreptul de proprietate asupra unei părţi dintr-o societate comercială, mai exact din capitalul ei. Ele aduc deținătorilor dividende. Acţiunile se vând şi se cumpără la bursă; variaţiile de preţ pot aduce câştig deţinătorului (dacă le-a vândut cu un preţ mai mare decât cel de cumpărare) dar şi pierderi. De ce creşte preţul unei acţiuni? Din diferite motive, dar în special pentru că a crescut interesul investitorilor pentru acea firmă, pentru că se aşteaptă să facă afaceri foarte bune. Obligaţiuni ale companiilor. Obligaţiunile sunt documente emise de companii atunci când au nevoie de un împrumut pe termen lung, documente care se oferă la vânzare. Deţinătorii de astfel de obligaţiuni primesc dobândă pentru investiţia financiară făcută.
 22. 22. 21 Obligaţiunile pot fi cotate la bursă, la un preţ care poate să fluctueze. De asemenea, există riscul ca emitentul obligaţiunilor să dea faliment şi astfel investitorul în obligaţiuni (de fapt creditorul firmei) poate recupera foarte greu sau chiar deloc banii. Fonduri mutuale. Administratorul unui fond mutual strânge banii pe care mai mulţi investitori doresc să îi investească. Investitorii primesc în schimb titluri de fond, cu speranţa că aceste titluri îşi vor creşte valoarea în timp. Fondul are posibilitatea de a investi banii respectivi (să plaseze bani în bănci, să cumpere obligaţiuni, acţiuni) si astfel să-şi diminueze riscurile. Este foarte importantă, însă, abilitatea şi corectitudinea administratorului. Există trei tipuri de fonduri, în funcţie de gradul de risc asumat de fiecare investitor. - Fondurile monetare. Acestea folosesc banii investitorilor şi-i plasează în depozite bancare (cu dobânzi mai avantajoase decât dacă ai investi individual) sau cumpără titluri de stat (care sunt, în general, mai puţin accesibile marelui public). Astfel, fondurile monetare plătesc, în general, o rată a profitului mai mare decât depozitele bancare sau obligaţiunile. Au un grad relativ mic de risc dar investiţiile în aceste fonduri nu sunt garantate, precum la bănci. - Fonduri de investiţii în acţiuni. Acestea sunt fonduri mutuale care plasează banii investitorilor în acţiunile firmelor din ţară sau din alte state. Valoarea unui astfel de fond poate creşte sau scădea rapid pe perioade scurte de timp, dar, în general, aceste fonduri dau câştiguri importante, peste nivelul inflaţiei, de-a lungul timpului. Fondurile de mai sus se mai numesc şi fonduri deschise, investitorii putând să cumpere titluri şi să retragă liber. -Mai există şi aşa-numitele fonduri închise, care, în general sunt mijloace de investiţii de risc mare. Majoritatea tranzacţiilor pe piaţa de capital constau in cumpărarea şi vânzarea de acţiuni(spot) ale societăţilor cotate la BVB –Bursa de Valori București, obiectul tranzacţiilor fiind deci părti din capitalul social al acelor firme. Principalul motiv pentru care investitorii aleg sa achiziţioneze acţiuni de pe piaţa de capital nu este insa obţinerea unui dividend ci cumpărarea acţiunilor la un preţ mai mic şi vânzarea lor la un preţ mai mare, obţinând astfel un profit imediat. Când un emitent are o situație financiară bună, mai mulți oameni vor să cumpere titlurile emise iar prețul acestora crește(bull market), iar când un emitent are o situație financiară proastă, mai mulți oameni vor să vândă titlurile deținute iar prețul acestora scade(bear market). Cei care doresc să devină acţionari au două variante: -cumpărarea unor acţiuni nou emise de către o societate listată la bursă; -cumpărarea de acţiuni care se tranzacţionează deja la bursă.
 23. 23. 22 A fi investitor presupune asumarea unui risc cu scopul de a realiza un profit cât mai ridicat. Fiecare persoană își asumă riscul în funcție de toleranța individuală față de acesta. Nu există o formulă universală de investiție și nu există instrument financiar fără risc! Cei care doresc să investească se adresează unei Societăţi de Servicii de Investitii Financiare(SSIF). Strategia pentru a ajunge la un broker : - buna informare în legătură cu activitatea brokerilor, cu serviciile şi comisioanele pe care le percep; - după alegerea Societăţii de Servicii de Investiţii Financiare se decide dacă investiţia va fi pe termen scurt sau lung. Rentabilitatea unei acţiuni 1) Randamentul anual pe actiune (Ra) Ra (%) = 100 D / C Randamentul pe perioada de deţinere: Perioada de deţinere (intervalul de la momentul 0 la momentul T) poate fi oricât, de aceea pentru a putea compara randamentul unor acţiuni ce au fost deţinute pe perioade diferite, trebuie să ajustăm randamentele RPD, astfel încât intervalul de timp să fie acelaşi. Se impune determinarea unui randamentul anual: 1. ,
 24. 24. 23 2. , Probleme rezolvate 1.Care dintre următoarele variante de plasament este mai bună, în cazul unei familii cu trei membri şi cu un venit lunar de 3500 RON. Această familie are următoarele posibilităţi de plasament ale sumei de 2000 RON, provenită din economii: a. depozit bancar la termen, cu capitalizare pe 2 ani, cu o rată anuală a dobânzii de 8%; b. obligaţiune de stat, cu scadenţa la 2 ani şi rata cuponului de 6,75%; c. acţiune, cu randamentul de 22% şi al cărei curs, la sfârşitul anului, se preconizează că ar creşte cu 10%. Calculaţi veniturile potenţiale aduse de aceste plasamente şi arătaţi care este alegerea cea mai potrivită. Argumentaţi răspunsul. Rezolvare a. Dobânda compusă = 332,8 u.m. b. Cupon obligațiune = 270 u.m. c. Venitul acțiunii = dividend + diferență curs = 440 + 200 = 640 u.m. 2. O societate pe acţiuni are un capital social de 250000 RON, constituit în urma emisiunii a 10000 de acţiuni. Randamentul curent al unei acţiuni pentru anul în curs este de 20%, iar dividendele reprezintă 50% din profitul net al firmei. Care a fost profitul net al firmei? Ce sumă a primit , sub formă de dividende, o familie care deţine 1,25% din acţiuni? Dt = 50.000,Pr net = 100.000 u.m.,Dpt = 625 u.m. 3. Cristina a setat un ordin să cumpere 100 de acțiuni BVB la un preț de 20 lei sau mai mic. Ieri, prețul de deschidere al acțiunii BVB a fost 22 lei, prețul maxim a fost 23 lei, iar cel minim a fost 21 lei. Ce s-a întâmplat cu ordinul Cristinei? … Ordinele care rămân neexecutate într- o anumită zi nu sunt anulate de sistem. Aceste ordine sunt păstrate până când sunt executate sau anulate de investitor/brokerul acestuia. Aplicații-Probleme de rezolvat 1.În perioada T0-T1 rata dobânzii în economie a crescut de 20% la 25%.Știind că initial cursul unei obligațiuni scadente în T1 era de 10.000 u.m.,calculați ,scriind formulele de calcul și explicitând simbolurile utilizate. a.cursul obligațiunii în T1………………… b.venitul anual(valoarea cuponului,dobânzii fixe)…………………….. c.modificarea procentuală a cursului obligațiunii……………%,precizând și sensul crește/scade. 2.Venitul anual adus de o obligaţiune este de 1000 u.m. Care este modificarea procentuală şi absolută a cursului obligaţiunii, dacă rata dobânzii se reduce de la 25% la 20%:a) creşte cu 20%, respectiv cu 4000 u.m.;b) creşte cu 25%, respectiv cu 4000 u.m.;c) scade cu 20%, respectiv cu 8000 u.m.;d) creşte cu 25%, respectiv cu 1000 u.m.;e) creşte cu 20%, respectiv cu 1000 u.m.
 25. 25. 24 3. Încasările unei firme sunt de 20 miliarde u.m. iar costurile totale de 12 miliarde u.m. Impozitul pe profit este de 25%, iar 75% din profitul net se distribuie acţionarilor sub formă de dividende. Capitalul social al firmei este divizat în 2000 acţiuni. Dividendul pe o acţiune este:a) 4,5 milioane u.m.;b) 2,5 milioane u.m.;c) 2,25 milioane u.m.;d) 2 milioane u.m.;e) 1,5 milioane u.m. 4. Un agent economic dă ordin de cumpărare la termen pentru 10000 acţiuni A la un curs de 100 u.m. pe acţiune şi un ordin de vânzare la acelaşi termen pentru 20000 acţiuni B la un curs de 120 u.m. pe acţiune. La scadenţă, atât cursul acţiunii A cât şi cursul acţiunii B sunt de 110 u.m. pe acţiune. Agentul economic:a) câştigă 200000 u.m.;b) pierde 100000 u.m.;c) câştigă 300000 u.m.;d) pierde 200000 u.m.;e) câştigă 100000 u.m. 5. „Teoria portofoliului analizează modul în care trebuie să îşi distribuie avuţia un investitor care prezintă aversiune faţă de risc. O regulă importantă spune că portofoliul trebuie să conţină mai multe tipuri de active. Această regulă poate fi exprimată prin cuvintele „nu pune toate ouăle într-un singur coş”. (Paul Samuelson, William Nordhaus – „Economie Politică”, Editura Teora, Bucureşti, 2000, pag. 584) Cerinţe: a. menţionaţi ideea principală a textului; b. analizaţi conceptul de portofoliu investiţional,referindu-vă la investițiile specifice menajelor pe piața de capital; c. analizaţi pe larg regula menţionată. 6. Bursa de valori:a) este piaţa financiară primară;b) reprezintă locul în care deţinătorii stabilesc cursul titlurilor;c) este locul în care se realizează operaţiuni de plăţi ale dividendelor;d) este o piaţă financiară secundară;e) nu admite şi desfăşurarea de operaţiuni cu caracter pur speculativ. 7.a. …………………activează în piețele secundare, plasând ordinele de cumpărare și vânzare pentru acțiuni, în numele clienților lor. b. Acțiunile sunt tranzacționate la Bursa de Valori București:a.La fiecare 15 minute,b.În mod continuu,c.La fiecare oră,d.O singură dată pe zi c. Indicatorul financiar care arată cât plătește o companie în dividende în raport cu prețul acțiunilor este numit……………. 8. “Fondurile deschise de investiţii au reuşit, în ultimii doi ani, să atragă investitori mult peste media pieţei de capital. Totalul activelor fondurilor mutuale a urcat până la 5,48 miliarde lei (circa 1,3 miliarde euro), în creştere cu 63,4% faţă de 2009. Cea mai mare creştere a fost înregistrată al fondurile monetare (cu plasamente în instrumente purtătoare de dobândă, precum depozitele bancare), de 71%, valoare acestor fonduri ajungând până la 3,05 miliarde lei, conform datelor Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din România....Numărul total de investitori ai fondurilor deschise a ajuns la aproape 222.000 ,în comparaţie cu cei de pe piaţa de capital, unde totalul este de 70.000 – 80.000, iar numărul celor activi de circa 10.000.)” Bussines Cover Cerinţe: a. formularea ideii principale; b. precizarea conţinutului conceptului de fond mutual de investiţii; c. arătaţi pe scurt ce alternative de plasament oferă piaţa capitalurilor; d. explicaţi pe scurt de ce se manifestă fenomenul descris în text; ( 20 puncte) 9. Alcătuiţi un exemplu numeric pentru a ilustra calculul randamentului unui titlu de valoare.
 26. 26. 25 10.. O acţiune, cu un randament de 12% este cumpărată de piaţa financiară primară la valoarea nominală de 1200 u.m. Peste un an ea este vândută pe piaţa financiară secundară la un curs cu 20% mai mare decât valoarea nominală. Calculaţi câştigul absolut şi relativ de pe urma deţinerii titlului. 11. Un investitor în titluri de valoare are un portofoliu investitional în valoare de 5000$. El cuprinde numai acţiuni la firmele Philips şi LG, producătoare de produse electrice şi electronice. Ce părere aveţi despre structura acestui portofoliu în raport cu obiectivele urmărite de un investitor în titluri de valoare ? Economisire vs Investitie Administrarea banilor nu este o sarcina usoara, dar exista o varietate de oportunitati pentru a pune banii sa munceasca pentru tine. In cazul in care crezi ca un depozit bancar este singura modalitate de a economisi, afla ca exista o serie de alte instrumente disponibile, cu scopul de a-ti gestiona in mod activ banii. Achizitia de fonduri de investitii, cumparari de actiuni sau obligatiuni emise de companii listate la bursa, participarea la fondurile de pensii (atat obligatorii, cat si voluntare) sau asigurarile de viata cu componenta investitionala sunt modalitati de a investi bani. Economisirea consta in faptul ca banii sunt intr-un cont de economii sau intr-un depozit cu dobinda fixa la o banca. Banii sunt in siguranta, iti aduc o mica dobinda si au o lichiditate ridicata, ceea ce inseamna ca poti avea acces la ei ori de cite ori e nevoie. In acelasi timp, doar economisind nu generezi prosperitate pe termen lung, mai ales daca se iau in considerare efectele inflatiei. Inflatia reprezinta cresterea preturilor pentru bunuri si servicii, intr-un anumit interval de timp. Economisirea rareori bate rata inflatiei, dar o investitie poate face asta. Nevoile pe termen scurt se pot satisface cu banii economisiti, dar pentru indeplinirea obiectivelor pe termen lung, trebuie sa investesti. Economisirea ajuta, in primul rand, la pastrarea sumei initiale, in timp ce investitiile genereaza castig peste rata inflatiei. O investitie te poate ajuta atat sa creezi, cat si sa pastrezi bunastarea. In timp ce unele investitii pot sa creasca sau sa scada in valoare de-a lungul timpului, investitiile prudente iti aduc un castig mult mai mare decat un cont de economii la banca. Prin asumarea unui nivel adecvat de risc, vei putea avea posibilitatea de a castiga randamente potential mai mari pe termen lung. Exista, in principal, trei factori-cheie legate de obiectivele unei investitii: siguranta, castig si lichiditate. Intr-un scenariu ideal, acest lucru inseamna ca o investitie se doreste sa fie absolut sigura, in timp ce genereaza venituri mari si, de asemenea, ofera lichiditate ridicata. Cu toate acestea, realitatea a demonstrat ca nu le poti avea pe cele trei obiective simultan este dificil de realizat. In mod obisnuit, un obiectiv trebuie sa primeze fata de celelalte. De exemplu, daca cineva vrea randamente mari, s-ar putea sa fie nevoit sa isi asume anumite riscuri; sau daca se doreste lichiditate mare, s-ar putea sa faca un compromis in ceea ce priveste castigul. Cheia pentru o buna gestionare a banilor este gasirea unui echilibru intre cheltuieli, economisire si investitii. Aici vine in ajutor conceptul de "diversificare". Acest concept poate fi explicat in termeni mai simpli, prin aplicarea unui sfat celebru al lui Warren Buffet care spune: „Nu iti pune toate ouale intr-un singur cos". Cum functioneaza diversificarea in practica? Pentru a fi diversificat, e necesar sa detii mai multe tipuri de investitii sau instrumente de economisire. De exemplu, investitii in actiuni, obligatiuni, detinerea de bani in numerar, intr-un cont de economii sau depozit. Caracteristicile principale ale principalelor clase de active sunt:
 27. 27. 26 Banii in numerar aduc siguranta si stabilitate portofoliului. Numerarul si echivalentul in numerar - cum ar fi depozitele sau conturile de economii - sunt cele mai sigure investitii, dar ofera cel mai mic castig dintre toate cele trei categorii majore de active. Exista riscul ca inflatia va depasi si eroda randamentul investitiilor in timp. Actiunile pot contribui cel mai mult la multiplicarea banilor. Dintre cele trei categorii majore de active, actiunile au adus, istoric, cel mai mare castig, comparativ cu riscul asumat. Actiunile pot oferi si cel mai mare potential de crestere in cadrul unui portofoliu. Variatia zilnica a pretului unei actiuni face, de obicei, ca o investitie sa fie perceputa ca fiind mai riscanta pe termen scurt. Dar, investitorii care au rezistat in perioadele mai volatile sau cu variatii mari de pret, fie ele si prelungite, au fost recompensati cu randamente pozitive mai mari. Obligatiunile sunt instrumente cu venit fix, care aduc venituri constante. Obligatiunile ofera elemente caracteristice atat numerarului, cat si actiunilor, deoarece pretul obligatiunilor este mai putin volatil decat actiunile. In acelasi timp, acestea ofera randamente mai bune decat un depozit, desi sunt mai putin lichide (ceea ce inseamna ca banii nu se pot retrage in orice moment) si exista au unele riscuri atasate.
 28. 28. 27
 29. 29. 28 B. Minusul de bani Opţiuni de acoperire: reducerea cheltuielilor ,creșterea veniturilor,împrumuturi personale,credite,vânzarea de bunuri ,amanet,etc. Analizați situația prezentată în graficul de mai jos, precizând evoluția capacității gospodăriilor din România de a-și asigura cheltuielile necesare din veniturile realizate. - împrumutul (creditul) bancar – credit de consum, credit ipotecar, credit pentru nevoi personale Creditul bancar este un credit acordat de către bănci persoanelor fizice sau juridice pe termen scurt, mijlociu sau lung. Atunci când au nevoie de un împrumut, persoanele fizice se orientează asupra: - nivelului ratei dobânzii şi nivelului dobanzii anuale efective (DAE) care reprezintă costul total al creditului; - solicitarea/nesolicitarea de garanţii; - gradul de îndatorare admis; - modalitatea de rambursare; - documente solicitate de bănci; - rapiditatea acordării creditului; - dovada de bun platnic, etc. Băncile acordă persoanelor fizice mai multe tipuri de credite: credite pentru bunuri de consum, credite pentru nevoi personale, credite imobiliare sau ipotecare, credite pentru studii, overdraft, etc. Creditul ipotecar este destinat activitatii imobiliare si se bazeaza in principiu pe proprietatea privata. El presupune o conventie intre creditor si imprumutat, care cuprinde in
 30. 30. 29 esenta proprietatea (ca garantie a rambursarii imprumutului), conditiile si scadentele, penalitatile si circumstantele in care se poate pierde proprietatea. Creditul ipotecar vă permite să vă cumpărați o locuință. Ipotecile sunt oferite de bănci, societățile de construcții și alte tipuri de creditori și sunt deseori garantate cu proprietatea achiziționată. În comparație cu creditul de consum, creditul ipotecar are o rată a dobânzii mai mică și o perioadă de rambursare mai mare. În schimb, dacă nu vă puteți plăti ratele, iar ipoteca a fost garantată cu proprietatea achiziționată, creditorii pot să profite și să revândă locuința pentru a achita împrumutul. Băncile au libertatea de a accepta sau nu o cerere de credit ipotecar. Înainte de a vă oferi un împrumut, creditorul trebuie să vă evalueze bonitatea, adică să stabilească dacă vă permiteți creditul respectiv. În principiu, puteți obține un credit imobiliar și de la creditori cu sediul în alte țări din UE. Totuși, țara în care locuiți, în care lucrați sau în care se află proprietatea poate influența modul în care creditorul evaluează cererea dumneavoastră. Prin urmare, este foarte important să înțelegeți cum vă este evaluată bonitatea. Evaluarea bonității Înainte de a accepta să vă ofere un împrumut, creditorii trebuie să vă evalueze bonitatea. În acest scop, vor lua în calcul mai multe criterii, printre care: situația dumneavoastră financiară (active, datorii, etc.) valoarea proprietății cu care este garantat împrumutul. Prin urmare, vi se va cere să vă comunicați veniturile, pentru a-i permite creditorului să verifice dacă aveți capacitatea de a rambursa împrumutul. Creditorul vă poate oferi un credit ipotecar doar dacă evaluarea sa arată că sunteți în măsură să îl rambursați. Băncile refuză deseori să acorde credite persoanelor care doresc să cumpere proprietăți în alte țări sau persoanelor ale căror surse de venituri sau locuri de reședință nu se află în țara în care este situată banca. Totuși, ele nu îi pot discrimina pe cetățenii UE exclusiv pe motiv de naționalitate. În cazul în care considerați că o bancă v-a discriminat din cauza naționalității: contactați biroul de reclamații al băncii pentru a obține o declarație oficială scrisă, care să vă prezinte motivele refuzului dacă refuzul se bazează exclusiv pe naționalitate, cereți sfaturi sau asistență de la FIN-NET (Rețeaua de soluționare a disputelor financiare), care are rolul de mediator în conflictele dintre cetățeni și furnizorii de servicii financiare, precum băncile. FIN-NET Informații de bază pentru a evalua și compara ofertele: Vă recomandăm să comparați ofertele de la diverși creditori înainte de a lua o decizie privind un credit ipotecar. Când vă face o ofertă fermă, creditorul trebuie să vă pună la dispoziție și fișa europeană de informații standardizate (FEIS). Acest document standard este menit să vă ofere informații cât mai complete privind termenii și condițiile creditului ipotecar oferit. FEIS oferă următoarele informații:valoarea împrumutului,durata împrumutului, tipul de dobândă, suma totală care trebuie rambursată,dobânda anuală efectivă (DAE): un număr reprezentând costul total al împrumutului, exprimat ca procentaj anual; DAE este indicată pentru a vă ajuta să comparați diferite oferte, toate costurile care urmează a fi plătite, periodic sau o singură data,numărul, frecvența și valoarea tuturor plăților, informații privind condițiile de rambursare anticipată și cheltuielile pe care va trebui săuportați dacă decideți să achitați împrumutul înainte de data prevăzută în cazul contractării unui împrumut în valută: exemple care explică efectele potențiale ale modificării cursului de schimb asupra creditului ipotecar.
 31. 31. 30 FEIS vă permite astfel să comparați ofertele de la diferiți furnizori de credite pentru a o selecta pe cea care vi se potrivește cel mai bine. Dacă nu ați primit acest document din partea furnizorului de credit, îl puteți solicita. Cel puțin 7 zile pentru a evalua ofertele sau pentru a vă retrage dintr-un contract de creditare În baza normelor UE, creditorul sau intermediarul de credit trebuie să vă acorde cel puțin 7 zile pentru a analiza oferta; în unele țări din UE, legislația națională vă poate oferi chiar mai mult timp. În funcție de țara în care solicitați împrumutul, ar putea fi vorba despre: o perioadă de reflecție în care analizați ofertele pentru a decide care vi se potrivește cel mai bine o perioadă în care aveți dreptul de a vă retrage dintr-un contract pe care l-ați semnat deja o combinație a celor două. Plata anticipată a creditului ipotecar În mod normal, puteți rambursa anticipat întregul credit sau o parte din el. Acest lucru vă permite să nu mai plătiți dobândă la datoria restantă sau să treceți la o ofertă de credit ipotecar mai favorabilă, inclusiv de la un alt creditor. În baza legislației naționale se stabilește dacă instituția de credit vă poate cere să plătiți o despăgubire, în cazul în care rambursați împrumutul mai devreme. Dacă este prevăzută o astfel de despăgubire, ea nu ar trebui să depășească pierderea financiară suferită de creditor. Asigurarea creditelor ipotecare și alte servicii Asigurarea creditului ipotecar intervine în cazul în care vă confruntați cu circumstanțe care vă împiedică să vă rambursați datoria (pierderea locului de muncă, boală, deces). Creditorii vă pot cere să încheiați o poliță de asigurare a creditului. Uneori vă pot propune o poliță, la pachet cu creditul ipotecar, dar acest lucru nu poate fi o condiție pentru obținerea împrumutului. Aveți întotdeauna libertatea de a căuta condiții mai bune la alți asiguratori, atâta timp cât nivelul de garanție oferit de diversele polițe este echivalent cu cel solicitat de creditor. Totuși, ați putea fi obligat să deschideți un cont curent sau de economii la instituția care vă oferă creditul, pentru a plăti rata din contul respectiv.
 32. 32. 31 Creditul de consum se acorda pe termen scurt sau mijlociu, persoanelor individuale, pentru acoperirea valorii marfurilor si serviciilor procurate din comert. Overdraft sau descoperire de cont oferă clientului posibilitatea de a retrage numerar sau de a realiza plati pana la o anumita limita, care depaseste soldul (nivelul din prezent) al disponibilului sau din contul curent. Avantajul este: clientul poate folosi acesti bani cand este necesar, fiind returnati prin alimentarea contului (nu exista o rata lunara fixa), iar dobanda care trebuie platita este aplicata numai pentru suma de bani care a fost utilizata si pentru zilele cand aceste fonduri au fost folosite. OBS! Etapele ACCESĂRII UNUI CREDIT Pasul 0. Este acest credit necesar? Pasul 1. Ce produs de finanțare mi se potrivește? Pasul 2. Ce sumă aș putea împrumuta? Pasul 3. Cum decid care produs din piață este cel mai avantajos pentru mine? Pasul 4. Ce documente trebuie să prezint Băncii? Pasul 5. Când primesc un răspuns și care sunt pașii următori? Aplicații 1.Identificaţi principalele asemănări şi deosebiri dintre creditul imobiliar şi creditul ipotecar. 2. Enumeraţi etapele contractării unui credit.
 33. 33. 32 3.Răspundeţi cu adevărat sau fals la următoarele cerinţe și argumentați: a. Dobânda solicitată pentru un credit este mai mare decât dobânda acordată pentru un depozit b. Giranţii reprezintă cea mai importantă formă de garanţii reale c. Garanţiile solicitate în cazul unui credit bancar acoperă aproximativ 90% din valoarea creditului. d. Creditul reprezintă un împrumut acordat cu titlu nerambursabil de către o bancă sau altă instituţie financiară unei persoane fizice sau juridice. Costul banilor împrumutaţi Dobanda anuala efectiva exprima sub forma procentuala costul total al unui credit. Acesta este un concept impus atat in Uniunea Europeana, cat si Statele Unite, fiind implementat pentru a permite consumatorilor sa compare usor costul creditelor. Cel mai usor mod de a intelege ce inseamna DAE este sa analizam un caz concret. De exemplu, daca intregul cost al creditului ar fi format doar din dobanda, atunci cel mai bun credit se poate alege prin simpla comparare a ratelor de dobanda, urmand sa alegem imprumutul cu dobanda cea mai scazuta. In realitate, bancile percep o serie intreaga de comisioane, care fac dificila compararea creditelor. Sa presupunem ca o banca acorda un credit, care are o rata a dobanzii de 10% si un comision initial de 3%, in timp ce alta practica o dobanda de 11%, cu un comision lunar de 0,1%, aplicat la sold. Care este mai scump? Greu de spus deoarece in aceasta forma datele nu pot fi comparabile. Rolul DAE este tocmai de a aduce la acelasi numitor comun toate costurile unui credit. Mai precis, DAE transforma si comisioanele aferente unui imprumut sub forma unei dobanzi anualizate. In acest fel, devine posibila compararea a doua credite, indiferent de tipul comisioanelor percepute. Iar diferenta dintre DAE si rata dobanzii se datoreaza, in mare parte, acestor costuri suplimentare: comisioane initiale, lunare, anuale, prime de asigurare de viata, etc.
 34. 34. 33 Nu trebuie confundat DAE cu rata dobanzii, deoarece ele joaca roluri diferite. DAE este doar un indicator care se exprima in forma procentuala si nu este folosit in calculul dobanzii platite de client. El poate fi comparat cu clasa energetica de la electrocasnice. Un aparat cu clasa A consuma mult mai putin decat unul cu clasa C. La fel, in cazul imprumuturilor, un credit cu DAE mai mic este mai ieftin decat unul cu DAE mai mare. Aplicații 1. Dacă pentru un împrumut de 10 mil. u.m., acordat pe o perioadă de 5 ani, se percepe o rată anuală a dobânzii de 10%, dobânda se plăteşte la sfârşitul fiecărui an, iar creditul se restituie integral la sfârşitul perioadei de creditare, atunci suma totală a dobânzii plătită băncii este de:a. 10.000.000 u.m.,b. 6.105.100 u.m.,c. 5.000.000 u.m.,d. 16.105.100 u.m. 2. Un agent economic împrumută de la o bancă pentru un an suma de 100 mil. u.m., pentru care trebuie să plătească o dobândă totală de 50 mil. u.m. Ştiind că împrumutul a fost făcut în regim de dobândă simplă, rata anuală a dobânzii cu care a fost obţinut creditul este de:a. 50%,b. 25%,c. 10%d. 5% . 3. Un agent economic contractează un împrumut de 200.000 u.m., cu o rată anuală a dobânzii de 10%. Dacă împrumutul trebuie restituit în patru tranşe anuale egale, calculaţi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate: a.valoarea unei tranşe anuale T=............................. b. dobânda pe care o achită debitorul odată cu plata celei de a doua tranşe din împrumut D2=...... c. suma cumulată pe care o primeşte creditorul pe perioada contractului de împrumut ST=................. 4. Alcătuiți un exemplu concret , cu valori numerice, prin care să ilustrați contractarea unui credit de consum, rambursabil în rate anuale egale. 5. Familia Ionaşcu a contractat un credit de 7000 RON pentru redecorarea locuinţei şi urmează să-l restituie în 5 tranşe anuale egale, cu o rată anuală a dobânzii de 12%. Completaţi în mod corespunzător tabelul de rambursare de mai jos. Anul Rata anuală Creditul Dobânda anuală Suma anuală de plată 1 1400 7000 840 7840 2 1400 6272 3 1400 4704 4 1400 2800 336 5 1400 1400 168 6. Mărimea garanţiilor solicitate de bănci se află în relaţie inversă cu:a) riscul creditului;b) mărimea creditului;c) durata angajamentelor asumate de debitori;d) bonitatea debitorului;e) înclinaţia spre prudenţă a băncii.
 35. 35. 34 7. Presupunem că o familie împrumută suma de 15000 u.m. pe o perioada de 5 ani, urmând a restitui creditul în rate anuale egale. Rata anuală a dobânzii este de 8, 25%. Alcătuiţi tabelul de rambursare precizând rata anuală,creditul restant, dobanda anuală, suma anuală de plată. Calculaţi dobânda totală. 8.Familia Ivănescu este formată din : doi copii, unul elev şi unul student la Universitatea Bucureşti, tata şi mama muncitori salariaţi în construcţii, bunica, pensionară. Familia lucuieşte într- un apartament proprietate personală într-un oraş de provincie şi doreşte să-şi cumpere o casă cu 1000 metri pătraţi la ţară, în apropierea oraşului. Această familie a hotarât să contracteze un credit ipotecar, pe o perioadă de 25 de ani, cu 9,5% dobândă. (20 puncte) Cerinţă: folosindu-vă de cunoştinţele privitoare la credite şi la bugetul de familie, analizaţi din punct de vedere economic decizia acestei familii. 9. Realizați un minieseu cu tema„Cum aloc resursele financiare personale? Probleme rezolvate
 36. 36. 35 C. Cardul bancar şi utilizarea lui – tipuri de carduri Un card de credit (sau o carte de credit) este un card de plată, a cărei denumire provine de la obiectul fizic utilizat, o cartelă dreptunghiulară de plastic. Este unul dintre cele mai la modă și mai utilizate produse bancare.[1] Un card de credit este diferit de un card de debit prin faptul că nu se transferă sume de bani din contul utilizatorului la fiecare tranzacție efectuată. Prin folosirea cardului de credit, emitentul cardului îl împrumută pe titular cu o sumă de bani. Folosind cardul de credit, titularul nu este obligat să achite datoria acumulată imediat, el poate amâna plata acestei datorii pentru mai târziu, cu costul plății unei dobânzi pentru banii datorați. Majoritatea cardurilor de credit au aceeași formă și dimensiune, conforme cu specificațiile standardului ISO 7810, adică 85,60 × 53,98 mm (33 /8 × 21 /8 țoli). Cardul de debit cu overdraft (sau descoperit de cont) oferă în plus și un împrumut echivalent cu un anumit număr de salarii sau pensii, după ce banii din cont au fost epuizați. Sunt percepute în plus comisioane și dobânzi pentru sumele împrumutate. Indiferent de card, exista cateva informatii care apar pe partea din fata: - numele bancii care l-a emis si care este extrem de important, fiindca daca apar probleme - de pilda, va lipsesc in mod inexplicabil bani de pe card - la banca trebuie sa sunati. - numarul cardului – acel cod lung de 16 cifre - data expirarii – mai exact, luna si anul - si, evident, numele posesorului In partea din dreapta jos veti vedea logoul organizatiei financiare la care este inrolat cardul, de exemplu VISA,MASTERCARD ETC. Daca intoarceti cardul, pe partea din spate veti gasi: - Banda magnetica pentru criptarea elementelor de securitate - Un spatiu pentru semnatura posesorului. E bine sa va iscaliti chiar daca in Romania nimeni nu prea se uita la semnatura. In afara tarii, insa, lucrurile sunt diferite si vanzatorii chiar mai compara semnatura de pe card cu cea de pe bonuri - Un numar de telefon de urgenta - Codul de securitate CVV2 sau CVC2 din 3 cifre, afisat cu litere inclinate. Cardul de credit sau cardul de cumpărături, cum mai este cunoscut, este alimentat de către bancă, punând la dispoziția posesorului de card o limită de credit. Pentru valoarea utilizată din limita de credit, titularul cardului are obligația de a rambursa la scadență o suma minimă, reprezentând un procent din suma folosită cât și dobânda aferentă, conform condițiilor prevăzute în contractul de card de credit. Cardul de credit este reîncărcabil, datorită faptului că sumele rambursate pot fi reutilizate ulterior rambursării.
 37. 37. 36 Cardul de debit este alegerea perfecta daca:  ai venituri recurente (salariu, pensie, bursa etc.) pe care vrei sa le incasezi pe card  esti student, ai un buget limitat sau activitatea ta profesionala nu genereaza venituri recurente  nu vrei sa platesti comisioane de administrare (de regula, cardurile de debit au zero comisioane, sau comisioane foarte mici)  vrei sa ai la dispozitie un instrument de plata usor de folosit, care sa iti permita sa iti platesti cumparaturile de zi cu zi sau sa retragi bani de la bancomat Ce trebuie sa tii minte este ca in contul corespondent cardului de debit vei avea intotdeauna doar atatia bani cati incasezi din veniturile proprii. Cardul de credit, tot mai popular si la noi sub forma cardului de cumparaturi in rate, este alegerea perfecta daca:  faci cumparaturi de valoare mare (gen electronice, electrocasnice) pe care iti este mai convenabil sa le achiti in mai multe rate  vrei sa primesti bonusuri pentru cumparaturile pe care le faci  rambursezi la timp suma minima de plata, luna de luna Cu cardul de credit vei putea face tranzactii nu doar din banii proprii, ci si accesand linia de credit atasata. Ca avantaj suplimentar, ai o perioada de gratie in care nu trebuie sa rambursezi banii utilizati din linia de credit. Cardul preplătit/reîncărcabil este un tip de card de debit neatașat unui cont curent și, de obicei, fără comision de administrare. Acesta este util când dorești să faci un cadou în bani. Uneori, are restricții de utilizare - precum imposibilitatea de a plăti online.
 38. 38. 37 1. Numele posesorului cardului. 2. Numărul unic al cardului. Tehnic se numește PAN (Primary/Payment Account Number). Nu îl confunda cu numărul contului tău. 3. Data expirării cardului. Ai grijă să ți-l schimbi la timp! 4. Codul de securitate necesar cumpărăturilor online. Pentru a face plăți pe net, vei avea nevoie să generezi și o parolă 3D Secure. 5. Chip EMV pentru securizarea tranzacțiilor. Acest pătrățel auriu este, practic, cel care te protejează. 6. Sigla sistemului de plată (Visa, MasterCard, American Express etc.). 7. Simbolul contactless (de reținut - vom mai vorbi despre el). 8. Banda magnetică (opțională) pentru tranzacții în afara Europei. Este utilizată mai des pentru accesul în bancă în afara programului. 9. Banda pentru semnătura posesorului. Aici se verifica dacă semnătura de pe bonurile de casă corespunde celei de pe card. 10.Antena pentru cardurile contactless, vizibilă în lumină puternică.
 39. 39. 38 Drepturile consumatorilor online Pentru o siguranță și mai mare, întreg comerțul online este reglementat legal. Atunci când cumperi online de la comercianți din România și din alte state europene, beneficiezi de următoarele drepturi:  Dreptul de a renunța la achiziție în termen de 14 zile de la primirea pachetului, prin simpla notificare a furnizorului, singurele costuri suportate fiind cele de rambursare a produselor; acest drept nu este condiționat de păstrarea ambalajului.  Dreptul de a primi produsele în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului, dacă părțile nu au convenit altfel;  Dreptul la informații clare privind caracteristicile principale ale produsului sau serviciului, date de contact privind comanda, costul total, inclusiv taxele și costurile de livrare;  Dreptul de a primi sumele plătite în avans în termen de cel mult 7 zile, dacă produsul comandat nu se află pe stoc și alegi să anulezi comanda;  Consumatorii care plătesc cu cardul au dreptul de a adresa băncii refuzul la plată dacă nu primesc bunurile/serviciile comandate sau la parametrii specificați. Sfaturi! Plătește contactless: Poți să plătești rapid și ușor până la 100 lei fără a mai tasta codul PIN, prin simpla apropiere a cardului tău de simbolul al cititorului POS. Plătești în viteză contactless și prin folosirea ultimelor gadget-uri: o brățară, un ceas sau chiar o pereche de ochelari, toate beneficiind de tehnologie specifică. Fiecare plată este efectuată în siguranță, iar tu economisești timp la magazin sau în transportul public, atât în țară, cât și în străinătate. Plătește cu un smartphone: Ai încredere zi de zi în telefonul tău mobil, de ce nu ai avea încredere și să lași portofelul acasă și să plătești cu telefonul? O aplicație de tip portofel (mobile wallet), precum Android Pay sau Apple Pay, poate să păstreze în mod criptat cardurile tale, indiferent de banca emitentă. Atunci când ai nevoie să plătești contactless sau chiar online, amprenta ori, după caz, un cod de securitate, permit efectuarea plății. Dacă optezi pentru aplicația băncii tale, poți să știi mereu câți bani ai în cont, să efectuezi plăți sau chiar să deschizi un depozit. Plătește taxele și amenzile ușor: Poți beneficia de o reducere dacă plătești taxele, impozitele și amenzile într-un anumit interval comunicat. Pentru a nu pierde timp, înregistrează-te de pe acum pe ghiseul.ro. Sute de mii de români au deja un cont pe ghiseul.ro sau pe site-ul primăriilor locale și efectuează tranzacții ușor și sigur. Astfel, poți să plătești rapid taxele pentru locuință, teren, mașină sau chiar o amendă de circulație. Dacă instituția la care trebuie să plătești nu este înrolată pe ghiseul.ro, poți oricând să setezi o plată către aceasta folosind meniul dedicat din aplicația online banking. Verifică rapid cursul de schimb valutar: Dacă ai un card, poți să plătești la comercianți din întreaga lume, indiferent de valuta contului tău. Cursul de schimb poate fi verificat ușor dacă folosești aplicația rețelei de plată a cardului tău. Aplicații! Adevărat sau Fals?
 40. 40. 39 1.Toate plățile efectuate cu cardul,online și offline ,au comision 0. 2. Plățile online efectuate cu carduri de credit beneficiază de o perioadă de grație nelimitată. 3. Pentru a face o plată pe net cu un card bancar înrolat în sistemul 3D Secure ai nevoie și de codul CVV2 și parola 3D Secure. 4. La solicitarea unui operator de la un magazin online nu trebuie să îi transmiți prin e-mail, SMS sau apel telefonic date precum CNP, codul PIN, numărul complet al cardului sau codul CVV2. 5. Prin online banking poți să verifici soldul contului, să plătești facturi și să retragi numerar. 6. Poți să folosești cardul tău bancar, dar și serviciile online banking oferite de bancă de oriunde din lume, la orice oră din zi, cu excepția unor perioade în care banca organizează activități de mentenanță. 7. Comercianții online au obligația de a îți trimite toate bunurile comandate în termen de 31 de zile calendaristice, cât timp părțile nu au convenit altfel. 8. Activarea serviciului 3D Secure oferă securitate sporită tranzacțiilor online efectuate cu cardul, securizând 3 domenii: cel de Acceptare (magazin, banca comerciantului), cel de Emitere (client, banca acestuia) și cel de Interoperabilitate care aparține organizațiilor internaționale emitente de carduri. 9. Comercianții online trebuie să furnizeze înaintea încheierii contractului, în mod vizibil, lizibil și ușor de înțeles și informații referitoare la principalele caracteristici ale produselor/serviciilor, identitatea comerciantului (denumire, adresă, telefon, fax), prețul total al produselor cu toate datele incluse, garanția de conformitate etc. 10. Prin internet banking poți configura servicii precum direct debit, care permite transferul periodic al aceleiași sume de bani către un anumit cont, dar și standing order care permite plata automată a facturilor de utilități a căror valoare diferă de la o lună la alta. 11.Cardul de credit îți oferă posibilitatea să împrumuți fonduri de la bancă, chiar în momentul achitării bunurilor, fără dobândă, pentru o perioadă de grație nelimitată. D. Modalităţi de prevenire a riscurilor în ceea ce priveşte administrarea banilor cu ajutorul băncilor
 41. 41. 40 Se pune problema păstrării in siguranţă a banilor, siguranţă faţă de : A. Ameninţări extraeconomice: - eventuale furturi; - producerea unor calamităţi (incendii, inundaţii etc) B. Ameninţări economice: - deprecierea banilor provocată de inflaţie; - schimbarea banilor.(punerea in circulaţie a bancnotelor si monedelor noi, denominarea, etc) Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar (FGDB)este institutia care garanteaza toate tipurile de conturi sau depozite din bancile persoane juridice romane, nu si din sucursalele bancilor straine, in limita 100.000 de euro pentru fiecare pesoana, in fiecare banca. OBS! Care sunt riscurile ce se pot materializa în decursul perioadei de finanțare? Riscul de curs de schimb, Riscul ratei de dobandă(ROBOR), Riscul diminuării sau pierderii veniturilor! ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii pentru creditele în lei acordate pe piața interbancară și este stabilită de către Banca Națională a României. Rata dobânzii reprezintă costul creditului sau randamentul economiilor. Atunci când o persoană împrumută bani de la o bancă, ceea ce trebuie să plătească pentru acest împrumut este rata dobânzii. Atunci când economisește bani la o bancă, dobânda reprezintă randamentul economiilor sale. Economiștii fac diferența între rata „nominală” a dobânzii și rata „reală” a dobânzii, însă în ce constă această diferență și de ce este ea importantă?
 42. 42. 41 Rata nominală a dobânzii reprezintă rata convenită și plătită. De exemplu, aceasta este rata pe care proprietarii de locuințe o plătesc pentru creditul lor ipotecar sau pe care deponenții o primesc pentru depozitele lor. Debitorii plătesc rata nominală, iar deponenții o primesc. Totuși, nu numai rata nominală plătită sau primită este importantă pentru debitori și deponenți, ci și cantitatea de bunuri, servicii sau alte lucruri pe care le pot achiziționa cu banii respectivi. Economiștii numesc acest concept „puterea de cumpărare a banilor”; de obicei, aceasta scade în timp, pe fondul creșterii prețurilor ca urmare a inflației. Debitorii și deponenții pot stabili rata reală a dobânzii pentru împrumuturile și economiile lor scăzând această pierdere a puterii de cumpărare din rata nominală a dobânzii. Exemplu Un deponent care depune 1 000 EUR într-un cont cu scadența la un an poate primi o rată nominală a dobânzii de 2,5%, obținând astfel, după un an, 1 025 EUR. Totuși, în cazul în care prețurile cresc cu 3%, deponentul va avea nevoie de 1 030 EUR pentru a achiziționa aceleași bunuri sau servicii care, cu un an în urmă, ar fi costat 1 000 EUR, ceea ce înseamnă că randamentul real va fi fost, de fapt, de -0,5%. Acesta reprezintă rata reală a dobânzii și se calculează scăzând rata inflației (3%) din rata nominală a dobânzii (2,5%). Este bine să calculezi valoarea salariului tău și în termeni reali, având în vedere rata inflației. De exemplu, dacă pe o perioadă de un an salariul tău crește cu 2%, iar rata inflației pentru aceeași perioadă este tot 2%, înseamnă că valoarea nominală a salariului (suma pe care o primești) a crescut, dar valoarea reală a acestuia a rămas constantă (poți să cumperi la fel de multe din salariu: deși acesta a crescut cu 2%, bunurile pe care le cumpărai sunt mai scumpe cu 2%). Aplicații. 1.Grupaţi în A – ameninţări extraeconomice şi B – ameninţări economice asupra siguranţei banilor, următorii factori: furturi, devalorizare, inflaţie, incendii, inundaţii, schimbarea banilor. 2. O firmă contractează un împrumut în sumă de 1 mil u.m. Peste 1 an, firm returnează băncii 1,5mil u.m. Dacă în acest interval preţurile au crescut cu 50%, ratele nominală şi reală ale dobânzii sunt: a) 50%, 0%;b) 50%, 100%;c) 100%, 50%;d) 0%, 50%;e) 50%, 50%. 3. O gospodărie a economisit pe parcursul unui an suma de 5000 u.m. pe care a depus-o în bancă pe un an, cu o rată a dobânzii de 6,25% ,în regim de dobândă simplă. Rata inflaţiei a fost, la sfârşitul anului , de 7,88%. A atins gospodăria obiectivul siguranţei valorice a banilor? Argumentaţi pe scurt. 4. Text de interpretat:„ Dacă veţi intreba diferite persoane de ce inflaţia este o problemă socială, ele vă vor răspunde probabil că inflaţia le sărăceşte: « În fiecare an, şeful meu îmi măreşte salariul, dar preţurile cresc mai mult decât imi creşte mie venitul » Presupunerea implicită a cestei afirmaţii este că acolo unde nu avem inflaţie, pentru o aceeaşi creştere de venituri, vom fi capabili să cumpărăm mai multe bunuri” (N.Gregory Mankiw, Macroeconomie) Cerinţe: a. precizaţi conţinutul economic al termenului de inflaţie; b. enumeraţi consecinţele sociale ale inflaţiei; c. arătaţi ce relaţie este între inflaţie şi consum; d. prezentaţi pe scurt efectele inflaţiei asupra bugetelor de familie. 5. Alcătuiţi folosind valori numerice un buget de familie excedentar. 6. Venitul nominal lunar al unei familii pe parcursul unui an este de 2200 u.m. La sfărşitul anului rata inflaţiei a fost de 10%. Care este venitul real al familiei la sfârşitul anului. Cap.3.Servicii bancare pentru populaţie
 43. 43. 42 OBIECTIVE: 1.Aplicarea cunoştinţelor specifice educaţiei financiare în scopul raportării responsabile la serviciile financiar-bancare 2. Exersarea, în cadrul grupului de lucru, a utilizării serviciilor bancare 3. Dezvoltarea unor deprinderi legate de utilizarea, în deplină siguranţă, a serviciilor bancare 4. Participarea responsabilă la decizia de utilizare a serviciilor bancare A.Tipuri de servicii bancare – plata facturilor, servicii on-line, internet-banking Serviciile bancare electronice reprezintă serviciile bancare care pot fi puse la dispoziţia persoanelor fizice şi a companiilor de către o bancă prin mijloace electronice sau parţial electronice, în general, prin intermediul unui telefon fix sau mobil, dar şi prin Internet. Serviciile e-banking utilizează computerul şi tehnologiile electronice ca suport pentru efectuarea de plăţi şi alte trasferuri de documente. Prin utilizarea serviciului "Personal Computer Banking" nu mai este nevoie ca să te deplasezi la bancă pentru a-ţi ridica extrasele de cont, pentru a efectua plăţi în lei sau valută şi pentru a verifica dacă debitorii şi-au onorat obligaţiile. Toate aceastea se pot efectua de la birou, prin intermediul computerului. În plus, serviciul "Personal Computer Banking" este disponibil 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. De cateva dintre aceste informatii e nevoie pentru cumparaturi online: de numarul cardului, de data expirarii, de codul de securitate si de numele posesorului cardului, asa cum e scris pe card.. Nu trebuie sa le tineti minte, ci doar sa aveti cardul la indemana cand cumparati. In niciun caz sa nu le salvati intr-un fisier de unde sa le faceti apoi copy-paste pe site-ul magazinului online. La fel de important, nu le trimiteti pe mail sau prin SMS. Oricum, orice site-uri serioase iti ofera toate indicatiile necesare si iti arata cu poze unde sa gasesti cifrele respective pe card, numai sa cumperi de la ei. Daca faceti cumparaturi pe net, pentru mai multa siguranta e bine sa inregistrati cardul si in platforma 3D Secure. Internet banking, uneori este denumit serviciu bancar online şi reprezintă este o formă mai avansată de PC banking. Internet banking utilizează Internetul ca şi canal de distribuţie prin
 44. 44. 43 care se dirijează activitatea bancară, de exemplu: transferarea fondurilor, plata facturilor, vizualizarea soldurilor conturilor de economii, plata ipotecilor şi cumpărarea instrumentelor financiare şi a certificatelor de depozit. Serviciile bancare de Internet sunt cunoscute ca ca fiind servicii virtuale (cyber, net) interactive sau web-banks (web-site-urile băncilor). În general, serviciile bancare electronice, se pot clasifica în doua categorii: - furnizarea de informaţii şi, respectiv - efectuarea de transferuri de fonduri şi de plăţi(Facturi/Direct debit), plăți în lei sau valută către un cont deschis la o bancă din strainatate,plăți asigurări, virarea/plata salariilor, plăți taxe și impozite. OBS! Banii pe net circulă mai rapid. De exemplu, să presupunem că dorești să cumperi un produs de la un magazin online. Chiar dacă tu ai cont la o altă bancă decât cea prin care realizează tranzacții magazinul, printr-un sistem informatic complex, banii sunt transmiși în siguranță între cele două bănci, apoi vânzătorului, iar totul durează doar câteva secunde. Mai multe detalii vei descoperi în capitolul Cardul Bancar și 3D Secure. Tranzacțiile pot fi efectuate între persoane, companii sau instituții ale statului. De fiecare dată, intermediarii sunt băncile, Trezoreria Statului sau alte organisme de plată. Acestea din urma sunt Visa, MasterCard, PayU, Netopia și altele, care intervin atunci când unele bănci sau trezoreria nu au canalele dedicate și mijloacele tehnice necesare pentru a realiza astfel de tranzacții rapide și sigure. Dacă te întrebi cum poți plăti propriu-zis online, există mai multe modalități: prin card bancar, ordin de plată, SMS sau chiar vouchere (cupoane). Probabil, cel mai des vei plăti folosind un card bancar (de debit sau credit) sau ordine de plată (tot online, cu aplicația internet banking). Banking înseamnă bănci care nu dorm niciodată. În siguranță completă, poți face o multitudine de operațiuni, precum:  verificarea soldului din cont  plata facturilor, taxelor și impozitelor  schimbul de valută  constituirea și lichidarea depozitelor  plata ratelor de credit  subscrierea unităților de fond  transferul de bani național și internațional  verificarea extraselor de cont În afară de economia de timp, ai și comisioane mai mici decât la ghișeu, iar cursul valutar e mai avantajos. Siguranța e maximă, dovadă fiind toate protocoalele electronice de comunicații, parolele statice și dinamice, dar și faptul că, dacă ești inactiv câteva minute, ești deconectat de la sesiune.
 45. 45. 44 B. Bancomatul şi utilizarea lui Fie ca sunt de credit sau de debit, am ales sa folosim aceste facilitati oferite de banci pentru a ne usura viata.Insa stim cu totii exact cum se folosesc cardurile, ce sunt ATM-urile bancare si care este procedura de efectuare a unei tranzactii cu cardul?Cum procedezi in zilele cand nu mai ai bani lichizi in buzunar? Simplu. Iti faci un drum pana la cel mai apropiat bancomat, introduci cardul, completezi informatiile cerute pe ecran si apoi iti incasezi suma ceruta. De asemenea, cu ajutorul unui ATM poti sa transferi bani intre doua conturi, sa creezi depozite sau sa oferi alte servicii financiare de baza. Asta o stie toata lumea. Insa care este drumul de la introducerea cardului in bancomat pana la mesajul "Multumim ca ati folosit serviciile noastre"? Ce este un ATM? Aceste masinarii electronice care functioneaza 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana se gasesc acum aproape in orice intrare de filiala bancara, la multe supermarketuri si in majoritatea centrelor de turism.ATM-ul reprezinta un terminal de date cu 2 input-uri (intrari) si 4 output- uri (iesiri). El este in permanenta conectat la un "host procesor", un provider de internet care permite utilizatorului sa isi vizualizeze pe ecran toate operatiunile permise.
 46. 46. 45 Host procesor si el conectat la calculatorul central al bancii de care apartine ATM-ul si detinut fie de catre banca emitenta de card, fie de catre un provider de internet independent. Cele doua input-uri ale oricarui ATM sunt:Card readerul - locasul unde introducem cardul si care este prevazut cu un cititor de banda magnetica. Acest cititor va citi informatiile continute de cardul introdus, privind datele proprietarului. Imediat dupa citirea acestora, procesorul cititorului va directiona tranzactia catre calculatorul bancii emitente a cardului introdus. Tastatura - cu ajutorul ei utilizatorul introduce informatii ulterioare, necesare la identificare, gen cod PIN, sau informatii selectate din optiunile prezentate pe ecran, gen tipul tranzactiei, suma de extras, necesitatea unei chitante etc. Cele 4 output-uri ale oricarui ATM sunt: Speakerul - prezent la foarte multe tipuri de ATM, speakerul contribuie la usurarea operatiunilor pe care le face utilizatorul. Ecranul/displayul - pe el sunt afisate mesajele de la banca, cerintele de introducere de date precum si optiunile de selectat de catre utilizator. Imprimanta de chitanta - toate operatiunile efectuate de catre ATM raman stocate in memoria calculatorului, insa daca utilizatorul doreste, tranzactia curenta i se poate oferi in forma tiparita, dupa finalizarea ei. Dispozitivul de eliberare numerar - mecanism bine structurat care proceseaza informatia in cifre introdusa de utilizator si dispune eliberarea sumei cerute, din safe-ul aflat in interiorul ATM-ului. C. Servicii de asigurare Riscuri şi asigurarea persoanei contra riscurilor Riscul este incertitudinea unui rezultat – poate fi un eveniment neprevăzut care conduce la pierderi sau daune. Cum administrăm riscul? 1. Îl evităm: alegem să nu participăm într-o activitate din cauza riscurilor posibile (ex. alegem să nu avem carnet de conducere, să nu investim pentru a nu pierde bani etc.); 2. Economisim: bani pentru eventualitatea unei pierderi viitoare sau pentru cazuri neprevăzute (ex. economisim bani pentru eventualitatea unui accident de maЬină, economisim bani pentru pensie etc.); 3. Îl transferăm: încheiem o asigurare (ex. plătim o sumă de bani – primă – într-un contract de asigurare Ьi dacă riscul se produce, societatea de asigurare preia plata sumei întregi care acoperă paguba produsă).
 47. 47. 46 4. Îl diminuăm: prin strategii de investiţii, de exemplu prin diversificarea portofoliului de instrumente financiare sau prin participarea la un fond de investiЮii sau fond de pensii. Asigurarea este o garanţie acordată de un asigurător asiguratului său, de a indemniza eventualele pagube, în schimbul unei prime sau cotizaţii Pentru a putea beneficia de o asigurare este nevoie de semnarea unui contract, numit: “contract de asigurare”. Principalele caracteristici juridice ale contractului de asigurare:  caracter consensual - se încheie în scris numai pe baza consimţământului părţilor;  caracter sinalagmatic - părţile contractante îşi asumă reciproc anumite obligaţii reciproce şi interdependente;  caracter aleatoriu - părţile contractante nu cunosc la încheierea contractului ce efecte vor rezulta din desfăşurarea lui: beneficii sau pierderi. Caracterul aleator este esenţial la contractul de asigurare;  caracter oneros - fiecare parte urmăreşte obţinerea unui avantaj (folos) prin prestaţia pe care s-a angajat să o facă în favoarea celeilalte părţi. La fel ca şi alte contracte cu titlu oneros, contractul de asigurare este opus contractului cu titlu gratuit;  caracter succesiv - eşalonarea în timp a prestaţiilor precizate în contract. Faptul că, valabilitatea contractului de asigurare se întinde pe o anumită perioadă de timp, face posibilă eşalonarea plăţii primei de asigurare de către asigurat;  caracter de adeziune - forma şi clauzele contractului sunt stabilite de către societatea de asigurări, potenţialul asigurat având posibilitatea să accepte sau să respingă în bloc acest contract;  caracter de bună-credinţă - presupune ca executarea acestuia să se facă cu bună credinţă de către ambele părţi. Asigurătorul este persoana juridică care în schimbul unei prime de asigurare (sumă de bani) îşi asumă răspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate. Asiguratul este persoana fizică care in schimbul unei prime de asigurare plătite asigurătorului, îşi asigură bunurile împotriva anumitor calamităţi ori accidente. Beneficiarul asigurării este persoana care are dreptul de a incasa suma asigurata sau despăgubirea, fără sa fie neaparat parte la contractul de asigurare. Prima de asigurare este suma de bani pe care asiguratul o plăteşte asiguratorului, pentru ca acesta din urmă să-şi poată constiui fondul de asigurare necesar achitării despăgubirii sau sumei asigurate în momentul în care se produce riscul asigurat Riscul asigurat se referă la un eveniment care, o dată produs, din cauza efectelor sale, obligă pe asigurător să plătească asigiguratului despăgubirea sau suma asigurată. Tipuri de asigurări: a) asigurări obligatorii – sunt acelea care se bazeaza pe principiul obligativităţii prin lege(exemple: RCA, asigurari de locuinţe- din iulie 2010,Asigurare de răspundere civilă pentru câinii periculoși,Asigurarea pentru agențiile de turism dar de care beneficiază cei care cumpără servicii de turism,Asigurările obligatorii de răspundere profesională); b) asigurări facultative- se încheie numai în baza acordului de voinţă al părţilor(exemple: asigurări de viaţă, asigurări auto facultative: CASCO, Asigurarea medicală pentru
 48. 48. 47 călătorii în străinătate,Asigurarea de răspundere civilă și profesională,Asigurarea de sănătate,Asigurarea de accidente,Asigurarea facultativă a locuinței.Asigurarea agricolă asigurări pentru pensii, etc.) Aplicații Completați spațiile libere! 1.Factorii care generează riscurile sunt: ..................................................şi..................................................... 2.Asigurarea este........................................................ ............................................................................................ 3.Toate persoanele fizice pot beneficia de asigurare, indiferent de..........................., .............................., ....................... 4.Expresia de mai jos este corectă? Da sau Nu? Riscul asigurat se referă la proporţia răspunderii asumate de asigurător prin încheierea unei poliţe de asigurare. ..................... 5.Încercuiţi varianta corectă: - Prima de asigurare este: a) fond de asigurare;b) sumă de bani prestabilită;c) bunuri - Contractul de asigurare este: a) act nejuridic;b) act juridic ;c) act involuntar 6.Definiţi noţiunea de asigurător. Asigurătorul este............................................................
 49. 49. 48 Asigurări obligatorii şi facultative:de viaţă, de sănătate, de pensie, de educaţie a copiilor, de călătorii, de bunuri aflate în proprietate.Pensiile. Asigurarea de răspundere civilă Această asigurare te ajută să acoperi paguba pe care ai produs-o altei persoane. Cea mai cunoscută este asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), singura asigurareobligatorie în acest moment. Prin RCA se asigură autovehiculul lovit şi pasagerii din acesta. Deci, chiar dacă ai încheiat o asigurare Casco (care protejează doar automobilul propriu) tot trebuie să închei o asigurare RCA. Asigurarea RCA protejează, pe de o parte, persoana păgubită, garantând plata sumei necesare acoperirii pagubelor suferite, dar protejează şi persoana care a produs paguba, aceasta fiind scutită de la plata pierderilor suferite de celălalt.
 50. 50. 49 Documentul semnat între o firmă de asigurare şi tine, prin care aceasta arată că a încheiat un contract de asigurare se numeşte poliţă de asigurare. Suma plătită anual de asigurat se numeşte primă de asigurare. Poliţa de asigurare intră în vigoare în momentul semnării. În cazul în care cumperi o maşină nouă, asigurarea poate fi încheiată la vânzător. Atunci când cumperi o maşină la mâna a doua, poliţa încheiată de fostul proprietar îşi pierde valabilitatea odată cu semnarea actului de vânzare-cumpărare. Asigurarea RCA poate fi încheiată cu oricare dintre societăţile de asigurare special autorizate în acest scop (pentru mai multe informaţii, citeşte site-ul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor www.csa-isc.ro). Preţul diferă de la o societate la alta. Durata poate fi de 6 luni sau 1 an. Asigurări de mijloace de transport (CASCO, în cazul autovehiculelor) Prin acestea se asigură automobilul propriu în cazul distrugerii parţiale sau totale, distrugere cauzată de un eveniment neprevăzut. De asemenea, se poate acoperi şi riscul în cazul furtului automobilului. Chiar dacă sumele pot părea mari pentru bugetul tău, cheltuielile cu o poliţă sunt incomparabil mai mici decât cheltuielile în cazul unui accident. Autoturismul este supus multor riscuri atunci când îl conduci, dar şi în timpul staţionării (avarii, furt, incendii, etc.). Mai ales dacă ai investit într-o maşină nouă, merită să mai investeşti şi într-o asigurare auto. Asigurarea de avarii şi furt Avarierea maşinii poate fi parţială sau totală. În cazul avariei parţiale, se repară sau se înlocuiesc piesele distruse. În cazul avariei totale se înlocuieşte automobilul. Suma asigurată este diferenţa dintre valoarea maşinii nouă (valoarea care apare pe factură) şi uzura în timp a maşinii. Prima de asigurare (suma plătită anual de asigurat) este influenţată de:  suma asigurată;  capacitatea cilindrică;  vechimea maşinii (anul fabricaţiei);  îmbunătaţiri, dotări suplimentare;  puterea motorului. Asigurările de avarii pentru maşinile de producţie internă sunt mai ieftine decât pentru cele de producţie externă. Autoturismul nu poate fi asigurat doar pentru furt. Se pot proteja şi dotările suplimentare din autoturism. Se pot asigura şi pasagerii autoturismului. În cazul accidentării sau decesului, se acordă despăgubiri în limita sumei asigurate. Asigurarea locuinţei (PAD)-obligatorie Locuinţa dar şi bunurile din ea sunt ameninţate de foarte multe evenimente neprevăzute:

×