O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ArronPartners Offerta

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
SZKOLENIA
menedżerskie
interpersonalne
specjalistyczne
COACHING
indywidualny
grupowy
interwencyjny
DORADZTWO
organizacyjne...
MICHAŁ FARONArronPartners
2 INFORMACJE
ARRONPARTNERS
Zacznijmy od kilku liczb, no może
nie tak dokładnie...: kilkadziesiąt...
SZKOLENIA
menedżerskie
interpersonalne
specjalistyczne
COACHING
indywidualny
grupowy
interwencyjny
DORADZTWO
organizacyjne...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 23 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a ArronPartners Offerta (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

ArronPartners Offerta

 1. 1. SZKOLENIA menedżerskie interpersonalne specjalistyczne COACHING indywidualny grupowy interwencyjny DORADZTWO organizacyjne HRM indywidualne INTEGRACJA gry spotkania PROFILE trenerów konsultantów coachów PROPOZYCJA ARRONPARTNERS propozycja ArronPartners MICHAŁ FARON PRZYGOTOWAŁ / Michał FARON TELEFON / +48 601 626 444 E–MAIL / michal@arronpartners.com
 2. 2. MICHAŁ FARONArronPartners 2 INFORMACJE ARRONPARTNERS Zacznijmy od kilku liczb, no może nie tak dokładnie...: kilkadziesiąt tysięcy godzin szkoleniowych, łącznie kilkadziesiąt lat doświadczeń, 15 lat doświadczeń biznesowych na stanowiskach menedżerskich, tysiące osób na szkoleniach / warsztatach / coachingu / facylitacjach. Jednak… według nas, to nie liczby robią największe znaczenie, a realne zmiany w ludziach, ich postawach, zachowaniu,sposobie myślenia. Nie mamy „gotowców”, ponieważ te kilkadziesiąt lat nauczyło nas zindywidualizowanego podejścia do każdego Klienta i jego potrzeb / oczekiwań / celów. Każda nasza propozycja jest w pewnej części niepowtarzalna i unikatowa. Tak jak niepowtarzalni i unikatowi są ludzie, z którymi pracujemy indywidualnie, w małych grupach i podczas większych imprez. Jeszcze jedna ciekawostka. Największa grupa warsztatowa, którą prowadziliśmy nota bene w hangarze lotniczym liczyła ponad 900 osób i udało nam się przeprowadzić skuteczniewarsztat dotyczący zmian i strategii na kolejne lata. Ponieważ nie posiadamy określonych wymagań dotyczących planu rozwoju oraz opisu grupy docelowej przedstawiamy–poglądowonasze „unikatowe” propozycje rozwoju indywidualnego i grupowego. Jest to przegląd pewnych wybranych możliwości dotyczących tego jak pracujemy z naszymi Klientami. Przez lata realizowaliśmy bardzo zróżnicowane tematy dla każdej grupy stanowisk: od zarządów po specjalistów czy pracowników na linii produkcyjnej. Pracujemy efektywnie w różnych językach: polski, angielski, niemiecki, rosyjski. Mamy doświadczenie w pracy międzynarodowej. Michał Faron Właściciel INFORMACJE
 3. 3. SZKOLENIA menedżerskie interpersonalne specjalistyczne COACHING indywidualny grupowy interwencyjny DORADZTWO organizacyjne HRM indywidualne INTEGRACJA gry spotkania PROFILE trenerów konsultantów coachów PRZYGOTOWAŁ / Michał  FARON TELEFON / +48 601 626 444 E–MAIL / michal@arronpartners.com ROZWÓJ KONCEPCJE / POMYSŁY / ZMIANA ROZWÓJ KONCEPCJE / POMYSŁY / ZMIANA
 4. 4. MICHAŁ FARONArronPartners 4 ROZWÓJ KONCEPCJE / POMYSŁY / ZMIANA Zarządzanie procesami zmian należy do podstawowych elementów kierowania firmą w dzisiejszych czasach. Sukces procesów zmian uzależniony jest w dużym stopniu od gotowości pracowników do ich wspierania. Bez akceptacji ze strony pracowników nawet najlepsze koncepcje nie mają szans na wdrożenie. Od lat zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem procesów zmian (Change Management) na poziomie całego przedsiębiorstwa, np. przy fuzjach firm, wdrażaniu wizji i strategii, systemów zarządzania, reorganizacji, optymalizacji procesów, etc. Proces rozpoczynamy od dogłębnego zrozumienia sytuacji klienta, zdefiniowania celów zmiany, opracowania koncepcji, asyście przy wdrażaniu aż po stabilizację zmiany. Stosujemy różnorakie metody interwencji na poziomie indywidualnym, zespołów jaki i dużych grup pracowników (więcej czytaj poniżej). Wiele firm przeprowadza zmiany na poziomie organizacyjnym, „gubiąc” niestety przy tym ludzi. A bez ludzi zmiany nie da się skutecznie przeprowadzić. To jest powód niepowodzenia ok 75% zmian przeprowadzanych przez przedsiębiorstwa. Nasze koncepcje są ukierunkowane właśnie na aktywne współuczestnictwo pracownikóww projektowaniu i przeprowadzaniu zmiany. PROCESYZMIAN Opis zaczynamy od tego na co przede wszystkim stawiamywrozwojuosób,grupicałychorganizacji. Procesy rozwojowe to myślenie systemowe, w których diagnozujemy, planujemy, rozwijamy i monitorujemy działania rozwojowe w organizacji. Dlatego tutaj stawiamy na długofalową pracę z wybranymi osobami w odniesieniu do kompetencji / potrzeb / celów. Z doświadczenia wiemy, że w takim przypadku znacznie łatwiej można budować współodpowiedzialność za efekty i rezultaty. PROCESYROZWOJOWE–ODPOMYSŁUDOEWALUACJI
 5. 5. MICHAŁ FARONArronPartners 5 ROZWÓJ KONCEPCJE / POMYSŁY / ZMIANA LABORATORIUROZWOJUPOSTAW Tradycyjne szkolenia niejednokrotnie nie przynoszą oczekiwanych efektów na poziomie zmiany sposobu myślenia, nabywania trwałych umiejętności / postaw, czy nawet uzyskiwania określonychrezultatówbiznesowych.Innowacyjna metoda, którą pracowaliśmy z dużym sukcesem dla międzynarodowego klienta uwzględnia te wszystkie aspekty i bardzo mocno wiąże cele biznesowe z przeprowadzanym programem rozwojowym. Specyfika pracy w takim kilko modułowym programie opiera się m. in. na pracy w małych zespołach (max. 6 osób), krótkim czasie trwania modułu (6 godzin), intensywnej pracy / wdrażaniu działań w realiach firmy pomiędzy modułami, wymianie doświadczeń uczestników, ciągłym monitorowaniu realizacji ustalonych celów. Uczestnicy programu czują „smak sukcesu” i są mocno zmotywowani do dalszej pracy. FACYLITOWANIEPRACYZDUŻYMIGRUPAMI We wdrażaniu procesów zmian w firmach wykorzystujemy specjalistyczne metody do interaktywnej pracy warsztatowej z dużymi grupamiuczestników,począwszyodkilkudziesięciu do tysiąca osób. Na temat aktywacji i motywacji pracowników w procesach zmian napisano wiele książek, istnieje wiele teorii. Ich wadą jest długi czas realizacji, gdyż bazują one na kaskadowym modelu komunikacji. Ciekawą alternatywą są nowoczesne techniki konferencyjne dzięki którym szybko dociera się do pracowników i to nie tylko na poziomie racjonalnego myślenia lecz przede wszystkim na poziomie emocji, tak niezbędnych dla motywacji. Za pomocą takich metod konferencyjnych jak: zz Future Search zz Real Time Strategic Change zz Open Space Technology zz Appreciative Inquiry Summit zz World Cafe zz Design thinking lub ich kombinacji można skutecznie i szybko planować i realizować zmiany.
 6. 6. MICHAŁ FARONArronPartners 6 ROZWÓJ KONCEPCJE / POMYSŁY / ZMIANA JAK TO JEST MOŻLIWE? 30 do 1000 osób pracujewjednym pomieszczeniu, dzieli się na grupy, prowadzi dyskusję na różne tematy. Wszystko to odbywa się na podstawie dokładnie opracowanego planu i pod okiem doświadczonych moderatorów. W przeciągu dwóchdotrzechdnipowstajenp.wizjaprzyszłości, strategia firmy, plany akcji, grupy projektów, etc. W Polsce jesteśmy pionierami pracy z dużymi grupami. Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt takich warsztatów OCENA 360° Przy ocenie kompetencji menedżerskich pracujemy licencjonowaną metodą LEA Leadership Effectiveness Analysis firmy Management Research Group. Jest to naukowo opracowanyinstrument do analizy22 kompetencji kierowniczych; 30 lat na rynku; duża obiektywność testu dzięki specyficznej, nieprzejrzystej konstrukcji kwestionariusza; spełnia kryteria psychometryczne testów psychologicznych pod względem obiektywności, rzetelności oraz trafności; obszerny raport pokazujący mocne oraz słabe strony łącznie z sugestiami zmian; dostępny w 16 językach.
 7. 7. MICHAŁ FARONArronPartners 7 ROZWÓJ KONCEPCJE / POMYSŁY / ZMIANA CENTRUM.OCENY/ROZWOJU(AC/DC) Pierwszym etapem projektów DC jest dla nas ustalenie celu prowadzenia projektu w danej organizacji – czyli czego firma oczekuje od pracowników biorących udział w DC, jakie działania w stosunku do nich będą podejmowane. Wzależnościododpowiedzinatepytaniadobierane są lub tworzone na nowo narzędzia diagnozy. Inne narzędzia są stosowane w przypadku, gdy chodzi nam o kompleksową ocenę kompetencji i potencjału pracownika – inne, gdy chodzi o rozwój konkretnych kompetencji. Po ustaleniu celów projektu wybieramy oceniane/rozwijane kompetencje. Stosownie do wcześniejszej analizy zostaje przygotowany i przedstawiony do zatwierdzenia zleceniodawcy plan DC/AC. Sesja DC może składać się z następujących zadań: Scenka sytuacyjna/ symulacja, Zadanie problemowe / case, Prezentacja, Koszyk zadań, Wywiad epizodyczny, Sesja testowa, etc. Symulacje badające kompetencje mogą być oparte na: (1) doświadczeniach,które miałymiejsce w rzeczywistości firmy, w której przeprowadzany jest DC, (2) doświadczeniach typowych dla branży, (3) Sytuacjach opracowanych teoretycznie – bądź przez naszych konsultantów bądź bazujący na materiałach posiadanych Przygotowane przez nas projekty w zakresie Assesment / Deveolpment Center są zgodne z międzynarodowymi wytycznymi The International Congress on Assesment Center Methods w zakresie standardów stosowania metody. Mamy równie autorski model kompetencyjny składający się z 21 kompetencji w tym międzykulturowość i zarz. różnorodnością
 8. 8. MICHAŁ FARONArronPartners 8 ROZWÓJ KONCEPCJE / POMYSŁY / ZMIANA ROZWÓJZESPOŁÓW Wielu świadomych menedżerów rozumie procesy grupowe oraz zdaje sobie sprawę jak ogromny potencjał synergii tkwi w zespołach przez nich zarządzanych. Przywiązują dużą wagę do rozwoju zespołów aby móc uzyskiwać jeszcze lepsze rezultaty,ku często zaskoczeniu samych członków zespołu. Pracujemy z wieloma zespołami wykorzystując nasze doświadczenia w przeprowadzaniu skutecznych zmian, coachingu czy moderowaniu wsłuchując się i obserwując rzeczywiste, często nieświadome potrzeby zespołów i otwierając przed nimi nowe perspektywy, możliwości oraz towarzysząc im na nowej drodze. Rezultaty, także te finansowe, które udaje nam się osiągać przechodzą często oczekiwania naszych zleceniodawców. Niewielu zdaje sobie sprawę, że wyniki są pochodną dobrych procesów, także tych zespołowych. SZKOŁATRENERÓW To kompleksowy program rozwoju kompetencji związanych z uczeniem/rozwijaniem innych. Mamy ponad 800 godzin pracy wyłącznie dla trenerów wewnętrznych i osób, które aktualnie na rynku pracują w roli trenerów. Szkoła trenerów to zestaw kilkunastu dni szkoleniowo– warsztatowych przygotowujących do pełnienia roli trenera. Dodatkowo proponujemy superwizje / interwizje pracy trenerskiej oraz konsultacje materiałów i programów szkoleniowych wewnątrz organizacji. weJako facylitatorzy / moderatorzy prowadzimy sesje rozwojowe w małych grupach. To doskonała metoda pracy, która świetnie sprawdza się tam gdzie ludzie mają wiele osobistych doświadczeń,których wychwycenie i wzmocnienie oraz dzielenie się nimi w grupie pozwala uczyć się od siebie nawzajem. To szczególnie ważne w przypadku wysokiej specyfiki pracy gdzie inne programy rozwoju są trudne do zaimplementowania. Podczas sesji facylitacji korzystamy z takich metod jak: Action Learning, Case–In–Point, Grupy Balinta, Case Study, Reflecting Teams.To tylko wybrane metody uczenia się w małych grupach.
 9. 9. MICHAŁ FARONArronPartners 9 ROZWÓJ KONCEPCJE / POMYSŁY / ZMIANA I. EMOTION–METODYAKTYWNEMORENO/M.A.M./ Konflikty, kryzysy, zmiany wywołują w ludziach bardzo wiele emocji. Do tego często niełatwe relacje z partnerami biznesowymi czy kontaktami z klientami. Wiele ludzi potrzebuje zrozumieć i nauczyć się lepiej pracować z emocjami własnymi i emocjami, które odbierają od innych. To praktyczne warsztaty prowadzone przez duet wykwalifikowanych trenerów. Metoda opiera się na uwolnieniu nieprzyjemnych emocji podczas „scen” przygotowanych przez Uczestników zajęć. Każda praca składa się z trzech faz: zz rozgrzewki (warm–up), zz pracy właściwej (indywidualna lub grupowa praca), zz podsumowania (sharing). Praca związana z emocjami jest procesem, który później pozwala znacznie elastyczniej reagować w różnych kontekstach społecznych i przydaje się nie tylko w pracy zawodowej ale również w życiu osobistym. Zajęcia doskonale komponują się do szerszego programu rozwoju kompetencji społecznych również dla osób, które pracując przez telefon doświadczają dużego obciążenia emocjonalnego. VISUALTHINKING–FLIPCHART.ME Myślenie wizualne zatacza coraz większe kręgi. Metoda polega na uczeniu prowadzenia spotkań / zebrań / prezentacji z wykorzystaniem technik wizualnych. Wykorzystujemy tutaj dwa typy mediów:flipchartorazmediaelektroniczne.Jednak cała istota polega na przełamaniu stereotypu: „nie umiem rysować”. Kilkudniowe warsztaty doskonalą takie umiejętności jak: wizualizowanie (rysowanie), umiejętność moderowania sesji twórczych (zbieranie pomysłów), pracę z grupami projektowymiizespołamiroboczymi(prowadzenie spotkań). Po tych zajęciach osoby umiejętnie korzystają z wypracowanego banku rysunków / grafów / diagramów i innych wizualizacji w pracy jeden na jeden i prowadzeniu efektywnych spotkań (np. prezentacje produktowe, spotkania projektowe, sesje kreatywne itp.). W pracy tą metodą wykorzystujemy system wizualny BIKABLO©,system kolorystyczny COPIC© i Faber– Castell©, oraz autorską bibliotekę użytecznych wizualizacji.
 10. 10. MICHAŁ FARONArronPartners 10 ROZWÓJ KONCEPCJE / POMYSŁY / ZMIANA ON.STAGE–TEATRIMPROWIZACJI Specjalnie przygotowana metoda związana z pracą na konkretnych sytuacjach biznesowych. Przygotowani aktorzywkilku iteracjach odgrywają konkretne dialogi/sytuacje z organizacji. W kolejnych odsłonach zadaniem Uczestników jest: odkrywanie intencji każdej ze stron, proponowanie rozwiązań, testowanie możliwych rozwiązań. To bardzo aktywizująca metoda pracy ponieważ Uczestnicy biorą aktywny udział w całym wydarzeniu na scenie. Pracujemy tutaj wieloma technikami: jeepform, teatr playback’u, m.a.m itp. GRY.SZKOLENIOWE Edutainment – to cały „ruch” wokół uczenia się i rozwoju poprzez różnego rodzaju gry zarówno w formule indoor jak i outdoor. Mamy w swoim zespole osoby, które są twórcami gier planszowych jak również gier miejskich. Dla kilku klientów zrealizowaliśmy projekty związane z przeprowadzeniem programów, w których głównym elementem były gry. Są to zazwyczaj zjazdy 2 lub 3 dniowe gdzie min. jeden dzień to udział w grze a pozostały czas poświęcony jest na głęboką analizę i refleksję związaną z zachowaniem z praktycznym przeniesieniem wniosków na kontekst biznesowy. Mamy w swoim portfolio grę strategiczną opartą o rozwiązywanie studium przypadku z wielu dziedzin z oceną ekspercką.
 11. 11. MICHAŁ FARONArronPartners 11 ROZWÓJ KONCEPCJE / POMYSŁY / ZMIANA BE.CREATIVE–ZESPOŁYKREATYWNE Heurystyki są coraz częściej wykorzystywaną metodą pracy. Jednak w Polsce nie ma organizacji, która zajmujesiętymsystemowo.Dlategoprzygotowaliśmy propozycję prowadzenia sesji twórczych z wykorzystaniem wielu technik takich jak: synektyka, kruszenie, analogie, morfologia, metaforyzowanie, triz, figura i tło, personifikacja, brand party, 6 kapeluszy i wiele innych. Prowadzimy cały proces kreatywny: od wyboru celu i metody, doboru uczestników grupy, przygotowanie grupy i prowadzenie sesji twórczej wraz z opracowaniem wyników. Jak to w przypadku sesji kreatywnych, wyniku nie da się przewidzieć. Jednak do najbardziej spektakularnych sukcesów możemy zaliczyć ewolucję pomysłu: „latający dywan” do systemu korytarzy w hali produkcyjnej. STUDIUM.PRZYPADKUZEKSPERTEM Kolejny pomysł opiera się na wyborze rozwojowego studium przypadku. Wyszukujemy eksperta/ specjalisty w danej dziedzinie, który przygotowuje bliskie lub analogiczne do sytuacji w organizacji studium przypadku.W kolejnym kroku niewielki grupy otrzymują studium przypadku i ich zadaniem jest opracowanie rozwiązania danej sytuacji biznesowej. W kolejnym kroku do „akcji” zapraszamy specjalistę, który prowadzi sesję prezentacji wyników. Ostatnim etapem jest prezentacja rozwiązania, które zostało wcielone w życie przez eksperta. Jest to zazwyczaj wydarzeniejednodnioweiniemaograniczeniawliczbie osób uczestniczących w spotkaniu. Z naszej praktyki najlepiej sprawdzają się studia przypadku, które są pewną analogią do sytuacji biznesowej w organizacji. „Odklejenie” się od pierwotnego problemu wzbudza ciekawość, większe zaangażowanie i ostatecznie lepsze pomysły, które wprost można przenieść do sytuacji biznesowej.
 12. 12. SZKOLENIA menedżerskie interpersonalne specjalistyczne COACHING indywidualny grupowy interwencyjny DORADZTWO organizacyjne HRM indywidualne INTEGRACJA gry spotkania PROFILE trenerów konsultantów coachów PRZYGOTOWAŁ / Michał  FARON TELEFON / +48 601 626 444 E–MAIL / michal@arronpartners.com PRZYWÓDZTWO ROZWÓJ MENEDŻERÓW PRZYWÓDZTWO ROZWÓJ MENEDŻERÓW
 13. 13. MICHAŁ FARONArronPartners 13 PRZYWÓDZTWO ROZWÓJ MENEDŻERÓW ŚCIEŻKA.MENEDŻERSKA W przypadku pracy z menedżerami bardzo wiele naszych pomysłów opisanych w poprzedniej sekcji odnosi się właśnie do pracy z liderami. Poniżej wymieniamy kilka programów,które bezpośrednio odnoszą się do pracy menedżerskiej. ME.COOL.MANAGO program budujący spontaniczność i kreatywność menedżerów w różnych kontekstach społecznych ME.COACH coaching/mentoring dla menedżerów – uzupełnienie roli menedżera o kompetencje interpersonalne wspierające coachingowy/ mentoringowy styl zarządzania ME.LEADER budowanie przywództwa opartego o sytuacje, wartości ME.TEAMWORKER rozwijanie jednostek i zespołów w oparciu o dysfunkcje pracy zespołowej i pracę na zasobach/potencjale indywidualnym i grupowym ME.TALENT diagnoza i wykorzystywanie talentów przy użyciu sprawdzonej koncepcji StrenghtsFinder 2.0 / Gallupa/ WE.TEAM psychodynamiczne konsultacje zespołu w trudnych sytuacjach: zmiana, konflikt, odejście kluczowego pracownika, nowe osoby w zespole INSIGHTS DISCOVERY© diagnoza stylów komunikacyjnych w oparciu o certyfikowaną metodologię osobowości i przeniesienie jej do aspektów pracy ze relacjami, stresem, perswazją BE.PRESENTER cykl zajęć zwiększających kompetencje prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych BE.YOURSELF cykl 6–ciu dwudniowych sesji rozwijających inteligencję emocjonalną, zarządzanie stresem, budowanie relacji w oparciu o metody Moreno i socjometrie COACHING INTERWENCYJNY sesje rozwojowe – indywidualny coaching niedyrektywny w charakterze sesji interwencyjnych, prowadzony na życzenie /on demand/
 14. 14. MICHAŁ FARONArronPartners 14 PRZYWÓDZTWO ROZWÓJ MENEDŻERÓW COACHING IND. sesje rozwojowe – indywidualny coaching niedyrektywny z wykorzystaniem uznanych międzynarodowych metod, standardów i poszanowaniem kodeksu etycznego EVENT.DAYS zajęcia o charakterze integracyjnym: wspólne dzieło, maszyna Goldberga, projekt CSR
 15. 15. SZKOLENIA menedżerskie interpersonalne specjalistyczne COACHING indywidualny grupowy interwencyjny DORADZTWO organizacyjne HRM indywidualne INTEGRACJA gry spotkania PROFILE trenerów konsultantów coachów PRZYGOTOWAŁ / Michał  FARON TELEFON / +48 601 626 444 E–MAIL / michal@arronpartners.com COACHING ROZWÓJ INDYWIDUALNY COACHING ROZWÓJ INDYWIDUALNY
 16. 16. MICHAŁ FARONArronPartners 16 COACHING ROZWÓJ INDYWIDUALNY COACHING.INDYWIDUALNY/GRUPOWY INDYWIDUALNY zz executive zz rozwój kompetencji menedżerskich zz planowanie rozwoju w ramach organizacji i przygotowanie do awansów zz balans praca–życie zz transformacja i zmiana zawodowa zz coaching w aspektach interpersonalnych i życiowych GRUPOWY zz sesje problemowe zz konflikty wewnątrz grupy i międzygrupowe zz integracja zespołu po zmianach zz przechodzenie przez zmiany INTERWENCYJNY To nowa usługa polegająca na ustaleniu wybranego dnia, podczas którego dowolny pracownik może odbyć 45 minutową sesję o charakterze coachingu lub wsparcia w trudnej sytuacji związanej z realizowaniem obowiązków firmowych. CO ROBIMY W coachingu indywidualnym stawiamy na kilka aspektów: zz wewnętrzny wgląd zz pracę na zasobach wewnętrznych zz systemowym oglądzie sytuacji zz zrozumieniu mechanizmów nieświadomych w postawie i zachowaniach zz koncentracji na „tu i teraz” zz tworzeniu przymierza coachingowego opartego na zaufaniu, otwartości i poufności zz modelu P–R–O (person/role/organization / osoba/rola/organizacja ) i badaniu takich elementów JAK zz osobowość, historia i doświadczenie, kompetencje i talenty, aspiracje, ambicje i karierę, zz środowisko pracy, role (zawodowe, społeczne, grupowe, indywidualne) zz zadaniach indywidualnych do wykonania między sesjami zz osobistym zaangażowaniu i kontakcie zz różnorodności metod pracy podczas sesji coachingowych
 17. 17. MICHAŁ FARONArronPartners 17 COACHING ROZWÓJ INDYWIDUALNY zz dawaniu sposobności do poznawania siebie i konfrontowania z samym sobą zz inspirujemy i kreatywnie wspieramy zmianę zz trzymamy ramę sesji: T–T–T (time, task, territory / czas/zadanie/terytorium) zz superwizujemy swoją pracę coachingową i sami nieustannie się rozwijamy CZEGO NIE ROBIMY zz nie prowadzimy terapii, a jeżeli ktoś prosi o taką pomoc – to rekomendujemy podejście terapeutyczne i wskazujemy kierunki poszukiwań terapeuty zz nie doradzamy nawet jak czujemy, że z naszego doświadczenia to może być wspierające – ponieważ to nasza perspektywa a na koniec sesji pozwalamy sobie na komentarz jeżeli Klient poprosi zz nie naciskamy na zmianę ponieważ Klient wybiera taki sposób jaki chce dla siebie i na co jest gotowy natomiast wskazujemy do tego, że zmiana jest nieuchronna zz nie piszemy raportów z oceny postępów naszych Klientów tylko raport logistyczny, a treść pracy i efekty opisuje Klient samodzielnie zz nie zmuszamy do zdefiniowania celów, ponieważ wierzymy, że taka trudność jest również elementem rozwoju i wyzwania dla naszych Klientów i czasem samo nazwanie celu jest już elementem pracy coachingowej zz nie działamy na podwójnej agendzie i to co zostanie ustalone w spotkaniu trójstronnym może być jedynie zmodyfikowane i doprecyzowane w trakcie pracy coachingowej zz nie opowiadamy o naszych sukcesach i porażkach z Klientami – nawet na indywidualnych superwizjach utrzymujemy poufność relacji
 18. 18. SZKOLENIA menedżerskie interpersonalne specjalistyczne COACHING indywidualny grupowy interwencyjny DORADZTWO organizacyjne HRM indywidualne INTEGRACJA gry spotkania PROFILE trenerów konsultantów coachów PRZYGOTOWAŁ / Michał  FARON TELEFON / +48 601 626 444 E–MAIL / michal@arronpartners.com INTEGRACJA SENSOWNA I MĄDRA ZABAWA INTEGRACJA SENSOWNA I MĄDRA ZABAWA
 19. 19. MICHAŁ FARONArronPartners 19 INTEGRACJA SENSOWNA I MĄDRA ZABAWA INTEGRACJADLAODWAŻNYCH Cały czas rozszerzamy naszą propozycję rozwoju, również poprzez niestandardowe metody pracy. zz MASZYNA GOLDBERGA.Całodzienne spotkanie integracyjne rozwijające wprost kompetencje komunikacji wewnątrzzespołowej i międzyzespołowej, rozwiązywania problemów, pracy pod presją czasu, radzenia sobie ze zmianami. Może być realizowana wewnątrz jak i na zewnątrz zz REKLA.MY.Całodzienne wydarzenie o charakterze integracyjno–rozwojowym. Zadaniem zespołów jest przygotowanie reklam firmy dla wybranej grupy docelowej. Do dyspozycji kilkadziesiąt ubrań, peruki, farby, deski, torebki i mnóstwo innych elementów uruchamiających kreatywność. Imprezę kończy gala reklamożerców i nagrody przyznawane przez publiczność najlepszym produkcjom. zz BAJKA.GRUPOWA. Całodniowa, twórcza, rozwojowa, nietuzinkowa interpretacja znanych bajek. Wydaje się, że to zabawa dla dzieci – TAK. Każdy tutaj potrzebuje odnaleźć i obudzić w sobie dziecko. To świetny kawałek rozrywki bez względu na płeć i wiek. W bajce można się stać, drzewem, zwierzątkiem, czarnym charakterem… interpretacji bajki może być bardzo wiele a kreatywność zespołu nie ma ŻADNYCH ograniczeń. Do dyspozycji ciuchy, ciuszki, bibeloty, elementy scenografii. Reszta to twórczość zespołu. zz ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE CZYLI FIRMOWIZJA. Parafrazując Goethego: „Gdzie słyszysz śpiew tam wejdź, tam dobre serca mają bo wierzaj mi, że ludzie źli – ci nigdy nie śpiewają”. Chcemy obudzić w każdym jego p0ierwotne instynkty wydawania dźwięków. Istotą całego przedsięwzięcia jest udział w „konkursie” piosenki… Nie wszystko chcemy zdradzić! Jednak zespoły wylosują melodię znanej piosenki. Ich zadaniem będzie napisanie tekstu i zaśpiewanie piosenki. O rozgrzewkę głosową zadbają profesjonalni śpiewacy/piosenkarze a całość uświetni zespół na żywo. zz ODTWARZANIE.RZECZYWISTOŚCI. Poszczególne zespoły otrzymują fragment większej układanki z której poprzez komunikację interpersonalną, grupową i międzygrupową należy odbudować cały model pewnej wspólnej rzeczywistości. Zespoły otrzymują określone zasoby, wokół których muszą działać na rzecz jednego wspólnego celu, jednocześnie realizując cele indywidualne i/lub zespołowe. zz INNE POMYSŁY: }} Gra miejska }} Biegi na orientacje z zadaniami indywidualnymi zespołowymi
 20. 20. SZKOLENIA menedżerskie interpersonalne specjalistyczne COACHING indywidualny grupowy interwencyjny DORADZTWO organizacyjne HRM indywidualne INTEGRACJA gry spotkania PROFILE trenerów konsultantów coachów PRZYGOTOWAŁ / Michał  FARON TELEFON / +48 601 626 444 E–MAIL / michal@arronpartners.com osoby profile prowadzących OSOBY PROFILE PROWADZĄCYCH
 21. 21. MICHAŁ FARONArronPartners 21 osoby profile prowadzących MICHAŁ.FARON Jestem konsultantem, trenerem i coachem z ponad 15–letnim doświadczeniem. Prowadziłem i facylitowałem warsztaty/spotkania w wielu branżach, m.in.: finanse/ubezpieczenia (ING, Pekao SA, BZ WBK, Aviva, PZU), FMCG (Henkel, Unilever, Maspex, Diageo, Laboratoria Natury, Oleofarm), Centrach Usług Wspólnych /shared services/ (AON, Pandora SSC, Shell SSC), IT/Telco (Plus, Play, Google, Dolby, IBM, Comarch, Luxoft, Lumeese), budownictwo (Strabag, Mota–Engil, Erbud, Skanska, Budostal), energetyka (PGE, Orlen, Orlen Oil), przemysł (MAN, Alstom, LG). Mam również praktyczne doświadczenie biznesowe na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych w sektorze IT i HRM. Doświadczenie zdobywałem w Polsce, Wielkiej Brytanii, Australii, USA, Austria, Czechy. Pracuję w języku polskim i angielskim. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA zz Rozwój kompetencji menedżerskich – zarządy i kadra kierownicza zz Rozwijanie umiejętności trenerskich zz Konsultacje sytuacji kryzysowych i konfliktowych w zespołach zz Coaching indywidualny i grupowy zz Facylitowanie spotkań zz Assessment center zz Moderowanie grup twórczych zz Warsztaty pogłębionej pracy z emocjami zz Procesy wprowadzanie zmian zz Zarządzanie projektami w metodologiach mieszanych (PMBoK, Prince, Agile)
 22. 22. MICHAŁ FARONArronPartners 22 osoby profile prowadzących MAREK.CUPIAŁ Jestemkonsultantem,treneremicoachemzponad 22–letnim doświadczeniem w prowadzeniu treningów i doradztwa i moderowaniu w różnych branżach, m.in. w sektorze ubezpieczeniowym (Uniqa, Compensa, Generali), w przemyśle motoryzacyjnym (Volkswagen, Volkswagen Motor Polska, Sitech (VW), Brembo, Opel, Skoda, Bitron, Kirchhoff), innym produkcyjnym (Evonik, Hochland, Puratos, …) handlu detalicznym sieciowym (OBI, Stinnes, Leroy Merlin, PKN Orlen), przemyśle energetycznym (Stoen/RWE Energy, IZO Enrgo),budowlanym (Strabag).Doświadczenie zdobywałem w kraju jak i za granicą (Szwajcaria, Niemcy, Austria). Swoje usługi oferuje w języku polskim i niemieckim. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA zz Rozwój kadry kierowniczej produkcyjnej i optymalizacja procesów zz Systemy pracy zespołowej na produkcji / Lean Management zz Koncepcje i wdrażanie procesów zmian (m.in. 8–letni proces zmian w VW Poznań i VW Motor Polska dla zarządu, kadry kierowniczej, mistrzów, liderów i pracowników produkcji) zz Prowadzenie projektów ukierunkowanych na rozwój trenerski/coachingowy wewnątrz organizacji zz Koncepcje i moderowanie workshopów problemowych, procesowych, współpracy m– działowej na produkcji, etc. zz Treningi i programy rozwojowe dla Top Managementu i średniej kadry kierowniczej zz Systemy zarządzania przez cele. Koncepcje i implementacja zz Koncepcje i moderowanie dużych warsztatów/ konferencji (od 250 do 1000 uczestników) zz Coaching indywidualny i grupowy zz Analiza potencjału i Assessment Center
 23. 23. MICHAŁ FARONArronPartners 23 osoby profile prowadzących ARTURPRZYBYŁOWICZ Jestem trenerem, coachem. Prowadzę szkolenia/ warsztaty, treningi „on–the–job” (dla menedżerów i pracowników). Prowadzę również rekrutacje stanowiskowe. Przez ponad 18 lat działalności szkoleniowej realizowałem procesy związane z działaniami szkoleniowymi, konsultacjami menedżerskimi, programami adaptacyjnymi. Ostatnie kilka lat to również przygotowywanie prezentacji w roli mówcy motywacyjnego. Mam doświadczenie menedżerskie w branży FMCG. Dyrektor handlowy w kilku spółkach, trener wewnętrzny rozwijający handlowców. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA zz Zarządzenie zz Przywództwo zz Trening dla trenerów wewn. zz Zmiana organizacyjna zz Sprzedaż zz Negocjacje zz Budowanie relacji zz Obsługa klienta zz Coaching/trening on–the–job (otj) zz Lingwistyka perswazji zz Wywieranie wpływu zz Różnice osobowościowe (InSights Discovery© , MBTI© ). KRZYSZTOF.ZACHWYC MENEDŻER PROJEKTU zz tel. +48 730 605 777 zz e–mail: krzysztof@arronpartners.com

×