O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Agila kontrakt - Frukostföreläsning för IT-chefer

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Lean UX i Agila Team
Lean UX i Agila Team
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 32 Anúncio

Agila kontrakt - Frukostföreläsning för IT-chefer

Baixar para ler offline

Föreläsningen var ett smakprov på vad vi kommer att gå igenom på kursen "Certifierad Agil Beställare" i mars 2015. <a>Boka din plats nu för att lära dig mer.</a>

Vi tror att många stora företag och framför allt myndigheter har mycket att vinna på att upphandla på effekt i stället för fast scope. Vi påvisade nyttan med att fokusera på effekt och gav 5 tips på hur man kan säkerställa att rätt produkt byggs och att man uppnår önskade effekter. Vi visade också på vad forskningen säger om sambandet mellan goda relationer och samarbete och bra leveranser, samt även hur man inom LOU med hjälp av Agila kontrakt även kan undvika att beställa en lösning, man kan istället tillsammans med leverantören ta reda på vad man behöver bygga och beställa på effekt. Samt självklart ett smakprov på vilka Agila kontrakt som finns i dag.

Föreläsningen var ett smakprov på vad vi kommer att gå igenom på kursen "Certifierad Agil Beställare" i mars 2015. <a>Boka din plats nu för att lära dig mer.</a>

Vi tror att många stora företag och framför allt myndigheter har mycket att vinna på att upphandla på effekt i stället för fast scope. Vi påvisade nyttan med att fokusera på effekt och gav 5 tips på hur man kan säkerställa att rätt produkt byggs och att man uppnår önskade effekter. Vi visade också på vad forskningen säger om sambandet mellan goda relationer och samarbete och bra leveranser, samt även hur man inom LOU med hjälp av Agila kontrakt även kan undvika att beställa en lösning, man kan istället tillsammans med leverantören ta reda på vad man behöver bygga och beställa på effekt. Samt självklart ett smakprov på vilka Agila kontrakt som finns i dag.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

Semelhante a Agila kontrakt - Frukostföreläsning för IT-chefer (20)

Anúncio

Agila kontrakt - Frukostföreläsning för IT-chefer

 1. 1. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete Mattias.skarin@crisp.se Mia.kolmodin@crisp.se
 2. 2. 2 This is lame!
 3. 3. #5 tips för en lyckad upphandling
 4. 4. #1 Identifiera rätt målgrupper
 5. 5. #2 Speca behov, inte features #2 Speca behov, inte features…
 6. 6. #2 … men lämna lösningen till leverantören
 7. 7. #2 Skapa gemensamma hypoteser
 8. 8. #4 Lyssna på experten
 9. 9. #4 …validera med användarna
 10. 10. #5 Testa flöden, inte funktioner eller “screens”
 11. 11. Field worker Entice Enter Engage Exit Extend Starts the day by informing himself about where to be during the day and what tools to bring. The weather situation and the traffic situation is also information needed to start his day. Arriving at home he reads emails, company information and personal magazines At the end of the day he compiles accident reports and maintenance information. He plans for the next day and also hands over the work to the person in the following shift. He uses digital tools to get information about his goals for the day. During the day he needs contact with his colleagues and information about changes and guidelines. Experiences the verbal communication with coworkers as good, but finding corporate information takes time to find. Arriving at the site he receives information from the supervisor about the tasks and instructions for the day. He finds out what location to go to.
 12. 12. #6 Sätt tydliga mål - Med fokus på önskvärda effekter
 13. 13. Prioritera dina ”product options”
 14. 14. Ett litet experiment
 15. 15. #1 Identifiera rätt målgrupper. #2 Skapa gemensamma hypoteser. #3 Speca behov, inte funktioner. #4 Lyssna på experten – validera mot användarna. #5 Testa flöden - inte funktioner eller ”screens”. #6 Sätt tydliga mål – med fokus på önskvärda effekter, inte funktioner.
 16. 16. Så hjäper Agila kontrakt dig • Upphandling i offentlig sektor / LOU • Viktiga komponenter i Agila avtal
 17. 17. Traditionella kontrakt in action Psst: Detta är en hypotes om vad som behövs! Mattias Skarin Val av alternativ Billigast? Mest? Visionärt mål Frågade någon mig? Kravlista En chans. Måste få med allt från början!  Byt ut nyckelpersoner.  Kör flera projekt för bibehållen lönsamhet. Suck.. övertid igen Vi prisar in oss för att få dealen!
 18. 18. Money for nothing & change for free Värde Tid ”Money for nothing” 80% tillfaller Kund 20% tillfaller Leverantör Change for free: ”Du kan byta ut så länge du tar bort något av liknande storlek”
 19. 19. Agila kontrakt • Skapa fungerande samarbete mellan leverantör och kund som fokuserar på att uppnå effektmål • Inkrementell leverans
 20. 20. 23 Accumulative return Agile Accumulative return Traditional Simulation data Planned Total Project lenght (months) 24 Agile: Time between releases (months) 3 Period investment (k EUR) 100 First expected income (k EUR) 50 Earning growth per period (after part release) 2% Earning growth per period (after full product release) 5%
 21. 21. Vilka kontrakt finns i dag? • Danska IT & Telestyrelsen (K01, K02, K03) • IT & Telekomföretagen – ”Agila Projekt” http://www.digst.dk/Styring/Standardkontrakter/~/media/File s/Styring/Standardkontrakter/K03/Executive%20summary%20 K03.ashx
 22. 22. Dual auditrättighet (K03) Kund Leverantör
 23. 23. Offentlig upphandling Möjligheter med LOU • Konkurenspräglad dialog • Projekttävlingar
 24. 24. Konkurrenspräglad dialog Behovsanalys Annons Dialog Anbud / kontrakt Mattias Skarin 27
 25. 25. Projekttävlingar 28 Jury Annonsera Klargör Utse Jury kritierer för urval Välj
 26. 26. Summering Agila kontrakt Du kan inte avtala iväg all risk. Bygg grunden för ett väl fungerande samarbete genom gemensamt effektmål. Kundens mognad är lika viktig som leverantörens.
 27. 27. 30 miljarder i IT-kostnader Endast 40% används 30 miljarder i IT-kostnader per år hos våra myndigheter enligt Ekonomistyrningsverket (Computer Sweden nov 2014 )
 28. 28. 18 miljarder till fler sjuksyrror
 29. 29. Certifierad Agil Beställare 9-10 mars • Lär dig leda en väl fungerande upphandling utan externa upphandlingskonsulter. • Skapa dig själv förutsättningar för att lyckas 20% rabatt på kursen för dig som deltar i dag. http://crisp.se/?p=4949 jobba Agilt. Anmäl dig här: Mattias.skarin@crisp.se Mia.kolmodin@crisp.se

Notas do Editor

 • Huvudnumret i rapporten var onekligen att banken byter ut delar av sitt befintliga it-system och istället bygger nytt, vilket orsakar en nedskrivning på 344 miljoner euro eller drygt 3 miljarder kronor.

  Samtidigt ska banken öka sina it-investeringar med 30-35 procent de närmaste 4-5 åren. Med andra ord: Fiasko.
  Nordea verkar vara förföljt av it-problem.

  För ett par år sedan tvingades Nordea skrota ett jätteprojekt som då pågått i sju år. Enligt Computer Sweden hade bara den första fasen av projektet kostat 5 miljarder kronor samtidigt som absolut inget av värde åstadkommits. Vilket får anses som ett misslyckande.
  Nu måste Nordea alltså börja om.

 • Säljaren som träffade kunden hade en bild av vilka användarna var, user research visade att det var fel – och produkten var därför också fel. Man hade bara prioriterat att bygga features för expertmålgruppen och missat de andra helt. Det var rolig funktionalitet, men med målgruppsanalys (träfaf kunderna) så upptäcktes attd et fanns en stor användarbas som var mycket otilfredsställd.
 • “Måste vi ha alla dessa filformat… det är ju vad vi har I dag… men behovet är ju att lagra datat på ett säkert sätt och att vi kan importera det I vårt ekonomisystem.”

 • Ända tills vi har validerat med användare är allt vi har HYPOTESER!
 • Ge stöd för befintliga flöden och processer. Testa också utifrån dessa.
 • Visa graf – prata om effektmål
 • Be alla ställa sig up!
 • Applåder till er alla och framför allt alla som fortfarande står upp!
 • Kunden:
  - Endast en chans att få det rätt!
  Få ned priset för att få budget
  Trycka in så många krav som möjligt sent

  Leverantör:
  Prisa in sig för att få kontraktet
  Byta ut kunnig personal halvvägs
  Jobba med flera parallella projekt för att få upp lönsamhet
  Ta shortcuts, ”fixa senare”

  Svea storyn, 100% upptäcktes efter start
 • Expected Return; Agile project vs. Traditional Project
 • Kunden kan begära audit om koden
  Leverantören kan begära audit på kunden
 • ”Individuell dialog mellan den upphandlande myndigheten och leverantören genomförs, i syfte att identifiera och definiera hur myndighetens behov bäst ska kunna
  tillgodoses. Dialogen äger rum innan anbud lämnas och utvärderas. ”

  Kan utgå ifrån tänkt lösning från myndigheten, eller från behov som leverantörerna får ge förslag på:
  Det kan vara lämpligt att klargöra för deltagarna att dialogen inte är förpliktande.

  3 leverantörerer:
  Minimum är att tre leverantörer bjuds in till dialog, givet att dessa uppfyller
  ställda krav.

  Sekretess:
  Även under dialogfasen råder upphandlingssekretess. Det är inte tillåtet att avslöja innehållet i en leverantörs lösningar eller annan
  information som lämnats av en leverantör utan leverantörens samtycke.

 • Med projekttävling menas en tävling som är öppen för alla och som anordnas av en upphandlande myndighet i syfte att förvärva en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.

  Juryn gör individuell bedöming förs, sedan enas om gemensam bedömning.
  Juryn ska ha tydliga riktlinjer för vad som krävs för att få olika poäng

  - Annonsera i en allmänt tillgänglig elektronisk databas, alternativt annan kanal.
  - Begränsa antalet tävlingsdeltagare om det behövs. Se till att kriterier för urvalet framgår. Antalet får inte vara färre än att man uppnår en effektiv konkurrens.
  - Utse en jury med fysiska personer som är oberoende i förhållande till tävlingsdeltagarna. Juryn ska vara självständig i sina yttranden och beslut.
  - Juryn utser det vinnande bidraget genom att pröva varje bidrag anonymt enligt de kriterier som framgår av annonsen. Juryn ska rangordna bidragen och motivera sitt beslut.
  - Klargör olika aspekter av projektet med en eller flera bidragsgivare genom dialog om det behövs.
  - Bjud in vinnaren att delta i en förhandling om projekttävlingen avslutas med tilldelning av ett tjänsteavtal.
 • Graf från Mattias, stacka en jäkla massa sjuksyrror I stället

×