Anúncio
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Anúncio
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Anúncio
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Anúncio
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Anúncio
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Anúncio
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Anúncio
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Anúncio
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Anúncio
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Anúncio
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Yaşam bilimlerine giriş
Próximos SlideShares
Biyokimya: HücreBiyokimya: Hücre
Carregando em ... 3
1 de 153
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Yaşam bilimlerine giriş

 1. YAŞAM BİLİMLERİNE GİRİŞ DERS SUNUM NOTLARI PROF.DR.ERHAN DİNÇKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ YAŞAM BİLİMLERİNE GİRİŞ Yaşam Nedir? Yaşamın Özellikleri, Organizasyon, Adaptasyon,Canlılar Alemi. Yaşamın Kimyası, Kimyanın Temelleri, Su Ve Yaşam İçin Önemi, pH. Yaşamın Biyokimyası, Organik Moleküller, Yaşamın Temelini Oluşturan Makromoleküller Yaşamın En Küçük Birimi; Hücre, Makromoleküller Ve Hücredeki Temel Fonksiyonları,Membran Özellikleri. Yaşam Bilgisinin Şifresi;Genler, DNA,RNA,Protein İlişkisi. Yaşam Ve Enerji,Metabolizma –Enerji İlişkisi. Hücrelerin Enerji Üretimi, Enerjiyle İlgili Organaller Ve Metabolik Yollar. Prof.Dr.Erhan DİNÇKAYA BİYOKİMYA BÖLÜMÜ
 2. EVREN, Doğanın En Büyük Dizaynı (National Geographic)
 3. YAŞAMIN ÖZELLİKLERİ Organizasyon Enerji Kullanımı ve Metabollizma İç Sabitliğin Korunması Üreme, Büyüme ve Gelişme Uyarılma Yeteneği ve Adaptasyon ORGANİZASYON; Organizasyon evrensel organizasyonun bir parçasıdır. Atomaltı parçacıklardan galaksilere kadar tüm evrende etkili fiziksel parametreler aynıdır. Dört temel kuvvet; Kütlesel Çekim Kuvveti: En zayıf kuvvettir.Ancak menzili sonsuzdur.Kütlelere etkir.Evrendeki büyük nesneleri,galaksi ve yıldızları,gezegenleri ve bizleri etkiler. Zayıf Nükleer Kuvvet: Kütlesel çekim kuvvetinden 1032 kez daha şiddetlidir.Lepton.mezon ve baryonlar gibi tüm elemanter parçacıklara etki eder. Menzili 10-17 m’den kısadır.Belirli atomlarda (Uranyum)radyoaktif bozunmalarla ilişkili kuvvetler.
 4. Elektromanyetik Kuvvet: Elektrik ve manyetik alandan kaynaklanır.Zayıf kuvvetten 104 kez daha büyüktür.Menzili sonsuzdur.Elektronları çekirdeğin çevresinde tutanve alışılmış maddenin bütün olarak görünmesini sağlayan kuvvetler örnek olarak verilebilir. Şiddetli Nükleer Kuvvet: Baryon ve mezonlara etkir.Menzili 10-15 m dir.Elektromanyetik kuvvetlerden 102 kez daha şiddetlidir.Zayıf kuvvetlerden 106-1010 kez, gravitasyonel kuvvetlerden ise 1038 kez daha şiddetlidir.Çekirdekte etkilidir. Mikrokozmozdan makrokozmoza kadar tüm organizasyonlar temelde fizik kanunları,kimyasal yapılar ve ilişkiyi kurabilmek için matematik yardımıyla açıklanır. Yaşamsal özellikler taşıyan organizasyonlarda biyoloji,bu tür organizasyonlardaki kimyasal nitelikler söz konusu olduğunda biyokimya görev alır. Tüm organizasyonlar dolayısıyla yaşayan sistemler diğer tüm organizasyonlarla ilişki içinde ve bağımlı. Organizasyon yaşam tanımı için yeterli değil .Örnek olarak bir süpermarket de oldukça organize bir yapıdır ancak yaşayan bir canlı olarak nitelenemez.
 5. Atom Molekül Hücre Doku Organ Organizma Popülasyon Ekosistem Biyosfer  Hücre yaşamın temel ünitesidir.
 6. 4 ana tip doku türü: 1-epithelial; 2-bağ doku; 3- musküler; 4-sinir Kompleks organizmaların organizasyonu Hücreler:moleküllerden Dokular: hücrelerden Organlar:dokulardan Sistemler: organlardan Organizma: organ sistemlerinden  Vücudumuz milyonlarca hücreden yapılmıştır  Her bir tip hücre, farklı bir fonksiyondan sorumludur.  Genç, özelleşmemiş hücrenin olgun, özel hücreye dönüşümü/gelişimi  Hücreler bu formda belirli bir fonksiyonu yerine getirebiliyorlar.
 7. Şekil ve belirli aynı fonksiyona sahip hücrelerin biraraya gelmesi ile DOKU oluşur. DOKU ; farklanmış, olgun, özel hücrelerin organizmada belirli bir fonksiyonu gerçekleştirmek için bir araya gelmesi. Biyolojik organizasyonun her bir aşaması önemli özellikler gösterir.  Örn: kapilerler kan transportunda görev alırlar. (Bu özellik tek bir endotelyal hücre tarafından gerçekleştirilemez) Organ  Farklı dokuların gruplanması ile oluşan yapılar.  Bir organ bir çok farklı dokudan oluşabilir Organın tüm fonksiyonunu gerçekleştirmek bu sayede mümkün olur.  Organlar grup halinde çalışırlar ve bu durumda organ sistemleri olarak adlandırılırlar.  Örn: solunum sistemi
 8. Organ Sistemleri  Koruma: Deri  Destek ve Hareket: Kas ve İskelet  Homeostasis: Sindirim, Kardiovasküler, Solunum, Üriner, Lenfatik  Koordinasyon/İntegrasyon: Sinir ve Endokrin sistemler  Türlerin Devamı: Üreme Her bir organ sisteminin önemli bir görevi vardır.
 9. ENERJİ KULLANIMI VE METABOLİZMA *Yaşayan bir organizmanın diğer önemli bir özelliği enerjiyi kullanıyor olması ve bir metabolizmaya sahip bulunmasıdır. *Organizma yeni yapılar oluşturmak,onarmak,eskilerini yıkmak ve yeniden üretmek için enerjiye gereksinim gösterirler. *Bu fonksiyonlar hücre, doku,organ ve tüm organizma seviyesinde meydana gelir. *Metabolizma terimi tüm kimyasal dönüşümler ve bunlarla ilişkili enerji değişimlerini ifade eder. *Metabolik reaksiyonlar biyokimyasalların hem sentez hem de yıkımını içerir. *Burada BİYOKİMYA karşımıza çıkmaktadır.Canlı sistemlerdeki tüm bu kimyasal ve enerjetik dönüşümleri inceleyen ve bu dönüşümlerin canlı üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalı olarak biyokimyayı tanımlayabiliriz.
 10. Enerji kullanımı açısından canlılar incelendiğinde; Üreticiler: Işık enerjisini kullanıp fotosentez yoluyla kimyasal bağ enerjisine dönüştürürler (Bitkiler) (veya daha az oranda, anorganik maddelerden yararlanarak gerekli kimyasal bağ enerjisini üretenler??????) Tüketiciler: Üreticilerin organik kimyasal bağ enerjisini kullananlar.(Hayvanlar, mantarlar(fungi) (Diğer bir grup, ölü organizmaların bileşenlerindeki organik moleküllerdeki kimyasal bağ enerjisinden yararlananlar; parçalayıcılar olarak ayrı bir sınıf olarak tanımlanabilse de enerji kullanımı açısından tüketicilerden farkları yoktur. Producers (plants and other photosynthetic organisms) Consumers (including animals) Sunlight Chemical energy Heat and Work Heat and Work Ecosystem
 11. ORGANİZMALARIN SINIFLANDIRILMASI ORGANİZMALAR FOTOTROFLAR (enerjiyi ışıktan) KEMOTROFLAR ( enerjiyi kimyasal bileşikten) HETEROTROFLAR (C’nu organik bileşiklerden) HETEROTROFLAR (C’nu organik bileşiklerden) LİTOTROFLAR (enerjiyi inorganik bileşiklerden) OTOTROFLAR (C’nu CO2’den) ORGANOTROFLAR (enerjiyi organik bileşiklerden) İÇ SABİTLİĞİN KORUNMASI *Bu özellik homeostasis olarak tanımlanır. *Hücresel düzeyden başlayarak tüm organizmaya kadar bütün bir canlı için söz konusudur. *Besin bileşenlerinin alımı,atıkların uzaklaştırılması,su ve ısı dengesinin, iyon dengelerinin, tampon sistemlerinin korunması tüm bu çerçevede değerlendirilir. Değişimler oldukça sınırlı bir aralıktadır ve bu aralıkların dışına çıkılması yaşamı önemli ölçüde tehdit eder.
 12. İnsan vücut sıcaklığı……… Eğer vücut sıcaklığı artarsa, terleme Eğer vücut sıcaklığı azalırsa, titreme. ÜREME ,BÜYÜME VE GELİŞME *Organizmalar ürerler(Sayılarının çoğalması, farklı bireyler oluşturmaları) *Organizmalar büyürler ve gelişirler(Boyutları farklanır ve fonksiyonlarında bu büyüme paralelinde değişiklikler meydana gelir) *Organizma boyutunda çoğalma farklı şekillerde olur.(Bakteriler bölünerek, bazı bitkiler tohum ve çimlenmeyle,kuş ve sürüngenlerde yumurtlama ve hayvanlarda doğumla) *Bu olayların temelinde genetik bilginin saklandığı DNA’nın kendini eşlemesi ve hücre bölünmesi yatmaktadır.(Başka bir deyişle çoğalma gelişme ve ölüm gibi benzer olaylar hücresel düzeyde de gerçekleşmektedir.Hücresel düzeydeki olaylar dokuları dokulardakiler organları ve organlardakiler de organizmayı etkilemektedir.
 13. *Üreme iki farklı yolla meydana gelir. I)Aseksüel Üreme: 1)Tek hücreli canlılar 2)Bazı çok hücreli canlılar (Patates; yumrulardan da çoğalma) 3)Bazı basit hayvanlar(Deniz anemonları ve bazı yumuşakçalar) Birbirinin genetik olarak aynısı canlılar. II)Seksüel Üreme: Daha gelişmiş canlılar, iki farklı bireyden üçüncü bir birey.(Bazen birden fazla identik birey) UYARILMA YETENEĞİ VE ADAPTASYON *Uyarılma; Bir uyarıcıya karşı acil cevap yeteneği *Bir insanın dokunmayla o yöne dönmesi *Köpeğin duyduğu sese bakması *Bitkinin güneşe dönmesi *Bu durum çevreye uyumun ilk şartıdır.Çünkü çevre az veya çok değişim içindedir(Salınım). Ancak canlı homeostasisini korumak durumundadır. Bu değişiklikleri anında algılayıp tedbir almalıdır.Ancak bu sayede yaşamını devam ettirebilir.
 14. *Bu hücresel düzeye kadar inmiş olan bir sistemdir (Fazla şeker alındığında bunu pankreas hücrelerinin algılaması ve insülin sentezinin başlayarak şekerin düzeyinin düşürülmesi vs.). *Sıcakta terleme gibi olaylar da buna örnek olarak verilebilir. *Sonuçta bu uyarılma ve adaptasyon yeteneği doğal şeçimliliğe de yol açmıştır. *Adaptasyon ve doğal seçim sonucu bugünkü türler yeryüzünde varlıklarını koruyabilenlerden oluşmaktadırlar.
 15. Adaptasyon Bir organizmanın yaşaması ve üreyebilmesini mümkün kılan kalıtsal bir davranış veya karakter Zaman ile; adaptasyonlar doğal seleksiyon ile modifiye olurlar.
 16. YAŞAMIN KİMYASI Temel Unsurlar Element(92 doğal+17 sentetik), Atom, Bileşik,Molekül kavramları! Atomaltı partiküller!(Bir atom çekirdeği bilya boyutunda olmuş olsaydı elektron ondan 1 kilometre uzaklıkta bulunurdu) Atomlar arasındaki bağlar! Su; yaşama ortam sağlayan bileşik! Suyun özellikleri! Yaşayan canlı bir organizasyondur ve organize olmuş birimler arasında iletişim,madde alışverişi ancak akışkan bir unsurun varlığında mümkündür ve bu da sudur. Suyun akışkan niteliği!
 17. • Atom: en küçük kimyasal ünite • Atomik yapı elementin davranışını tanımlar. • Atomlar genelde 3 subatomik partikülden oluşur. – Proton – Nötron – Elektron
 18. Molekül: 2 veya daha fazla atomdan oluşan madde. Atomik bağlar: Atomlar arasında elektron etkileşimleri sonucunda oluşan çekimler İyonik bağlar: elektronların atomlar arası transferi Kovalent bağlar: valens elektronların paylaşımı Moleküller arası kimyasal bağlar: Hidrojen bağları, van der Waals etkileşimleri
 19. Suyun yaşam için diğer bir önemi; sıcaklık kontrolüne katkısıdır.Su yüksek bir ısı kapasitesine sahiptir. Bu iç vücut sıcaklığının korunmasına imkan verir. Yüksek buharlaşma ısısı serinlemeye yani yükselen vücut sıcaklığının düşürülmesine imkan verir. Su donduğu zaman hacmi genişler.Yaşamın devamı için belkide en önemli özellik! Bazı canlıların kanlarında antifiriz görevi gören biyokimyasal maddeler bulunur. Bazı küçük canlılar (1mm) sıcaklık düşüşüyle vücut su içeriklerini %85 den % 3 e düşürerek hayatta kalabilirler.
 20. Asit – Baz Dengeleri ve Tampon Sistemleri H2O + H+ H3O+ Hidronyum iyonu OH- Hidroksil iyonu Asit ve Baz Kavramları! pH Skalası Saf suyun pH sı(7,0) İnsanın kan pH sı 7,35-7,45 arasında oynar. 7,5-7-8 arası alkaloz 7,3-7,0 arası asidoz Asidoz ve alkaloz fizyolojik bozukluklara,organ hasarlarına ve sonuçta ölüme neden olabilir.
 21. Alınan birçok asidik ve alkali maddeye rağmen organizmanın p H sı nasıl belli bir aralıkta sabit kalıyor? Tampon sistemleri! Önemli bir tanesi Karbonik asit/Sodyum bikarbonat tampon sistemi ( H2CO3 / NaHCO3 ) HCl + NaHCO3 H2CO3 + NaCl (Kuvvetli Asit) (Zayıf Asit) NaOH + H2CO3 NaHCO3 + H2O (Kuvvetli Baz) (Zayıf Baz)
 22. YAŞAMIN BİYOKİMYASI Organik Moleküller Karbohidratlar *C,O ve H den oluşurlar. *Bunların arasındakibağların kırılmasıyla saklı enerji açığa çıkar. *Hücre ve dokular için destek materyalidirler. *Bazı şekerler vücuttaki atık ve zehirli materyallerin özellikle suda çözünmeyenlerin,glukurunid şeklindeki bağlarla çözünür hale getirilmesi ve idrarla atılmasını sağlarlar. En küçük birim ,monomer = monosakkarit Glukoz(Kan şekeri), Fruktoz(Meyve Şekeri)
 23. Oligosakkaritler; 2-100 monomerden oluşurlar. Disakkarit =Dimer Sukroz (Glukoz+Fruktoz)=Sakkaroz=(Kamış,Pancar Şekeri) Trehaloz(Glukoz+Glukoz)=(Böceklerin kan şekeri) Maltoz=2Glukozdan oluşan bir dimer(Çimlenen tohumların enerji kaynağı) Laktoz(Glukoz+Galaktoz)(Süt Şekeri) Oligosakkaritlerin enerji kaynağı olmaları yanındaki diğer önemli bir fonksiyonları dünya yüzeyi benzeri hücre yüzeyinin de engebeli olmasına yol açmalarıdır.Bu engebeler genetik olarak farklanacağı için bağışıklık sisteminin temellerinden birini oluşturmaktadır.
 24. Polisakkaritler çok sayıda şekerin(monomerin) birbirine bağlanmasıyla oluşan polimerlerdir. Selüloz; Bitkilerde destek ve iskelet maddesi Nişasta; Bitkilerde depo maddesi Glikojen; Hayvanlarda depo karbohidrat Kitin; Kabuklulardave böcek kabuklarının temel maddesi Selüloz yeryüzündeki en yaygın ve büyük biyokütledir.Kitin ondan sonra gelir.
 25. Lipidler Lipidlerde genelde şekerler gibi C,H ve O ağırlıklı ama daha az oksijen içeren yapılardır.Ancak suda çözünmez, organik çözgenlerde çözünürler. Fat; Katı yağ Oil; Sıvı yağ Trigliserid; 1Gliserin+3YağAsidi Yağ Asidi; Doymamış(Ansature) Doymuş(Sature) Çoklu Doymamış(Poliansature) *Lipidler hücreler için önemli yapıtaşlarıdır. *Aynı zamanda en önemli enerji depo materyalidirler. *Eşdeger ağırlıktaki karbohidrat veya proteinden iki kat fazla enerji verirler. *Bazı vitaminlerin alımı, kullanımı ve büyüme için esansiyel önemleri vardır.
 26. Steroller; ana yapı olarak karbon atomlarından oluşan dört halka içeren lipidlerdir. Kolesterol(Membrana akışkanlık kazandıran bir hücre membran bileşeni,diğer pekçok lipidin sentezinde çıkış maddesi,cinsiyet hormonlarından testesteron ve östrojenin çıkış maddesi) D-Vitamini(Kalsiyum metabolizmasında hormon etkisi) Kortizol (Hormon) Wakslar; Yağ asitleriyle alkol yada diğer hidrokarbonların kombinasyonuyla oluşurlar.Bunlar suyu uzaklaştıran bir çevre oluştururlar.Bunlar suyu uzaklaştıran bir çevre oluştururlar.Özellikle yaprakları, meyveleri ve bazı tohumları çevrelerler.Jajoba yağı , waksların kozmetik ve şampuanlarda kullanılan bir örneğidir.
 27. Proteinler Proteinler yaşamın temel moleküllerindendirler. Proteinler bir organizmada yapıtaşı olmaktan besin deposu olmaya,reaksiyonlar için katalizatör olmaktan savunma maddesi olmaya kadar pekçok farklı fonksiyona sahiptirler. Proteinlerin temel yapı taşı aminoasitlerdir. Proteinler; aminoasitlerin(monomer) polipeptid bağlarıyla birbirlerine bağlanmasıyla oluşan polimerlerdir.
 28. Canlı organizmaların yapılarında 20 tür aminoasit bulunur(20 farklı aminoasitle onmilyonlarca farklı protein dizisi oluşturulabilir. Oysa karbohidratlarda bu seçenekler daha sınırlıdır. İnsan vücudunda yaklaşık 100.000 farklı türde protein vardır. Proteinlerin yapıları primer,sekonder ,tersiyer ve bazılarında kuarterner yapılarının tanımlanmasıyla belirlenir. Enzimler proteinlerin önemli bir grubu. Biyolojik sistemlerdeki katalizatörler(Biyokatalizatörler) Organizmadaki biyokimyasal reaksiyonların reaksiyon hızını ,organizmanın fiziksel ve kimyasal koşullarında,108-1012 kat arttırırlar.
 29. LAKKAZ FOTOSİSTEM II
 30. Nükleik Asitler Hayatın anahtar molekülleridir. Genetik bilgiyi taşırlar ve protein sentezini yönlendirirler (DNA). Protein sentezinde görev alırlar(RNA). DNA(Deoksiribonükleik asit) ve RNA(Ribonükleik asitler) olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Polinükleotid yapısındadırlar. Nükleotid; Nükleobaz + Riboz Şeker +Fosfat grubundan oluşurlar. DNA da şeker Deoksiriboz, RNA da Riboz, DNA daki nükleobazlar; Adenin ,Guanin,Sitozin,Timin RNA daki nükleobazlar; Adenin,Guanin,Sitozin,Urasil Nükleik asitler genetik kodları içerirler. Nükleik asit zincirindeki üç baz kodon olarak adlandırılır ve belirli bir amino aside karşılık gelir. DNA hücre içinde kromozomlarda paketlenmiştir
 31. YAŞAMIN EN KÜÇÜK BİRİMİ ;HÜCRE *Hücre Tipleri; Ökaryotik (Hayvan ,bitki hücreleri), Prokaryotik(Bakteri) Archea *Prokaryotik ve Ökaryotik hücrelerin farkları! Organizma Kategorileri – Domain – Kingdom – Phylum – Sınıf(Class) – Sıra(Order) – Aile(Family) – Genus – Türler(Species) 3 Domain Bacteria Archaea Eukarya – Bacteria: tek hücre, nukleus yok – Archaea: tek hücre, nukleus yok aşırı aquatic ortamda yaşam (ısı, tuz, asit, oksijen eksikliği) – Eukarya 5 Kingdom: • Plantae • Animalia • Fungi • Protista • Monera
 32. Archean hücreler 1970 lerin sonunda bulunmuşlardır.Yaşamın öncü formu olarak nitelendirilirler. Tam olarak prokaryotik ve ökaryotik hücreler olarak nitelendirilememişlerdir. Bu tür hücreler düşük sıcaklık ve yüksek basınçta bazılarıise yüksek sıcaklık ve asidik koşullarda yaşamlarını sürdürebilirler. Bu nitelikleri bazı bilim adamları tarafından diğer bir gezegen kaynaklı olabilecekleri hipotezini ileri sürmektedirler. Ancak dünyanın ilk zamanlarının da benzer atmosferik koşullara sahip olma ihtimali de gözden uzak tutulmamalıdır.
 33. (5) ~130,000 - 30,000 years. Homo neanderthalis "Neanderthal man" •Probably not a direct ancestor - but another offshoot from H. erectus •Shorter, stockier, stronger than modern man. Adapted to ice age. •Larger brain size than modern man. •Buried dead with flowers - first evidence of religeous/symbolic thinking.
 34. – Prokaryotic: membranla çevrili yapılardan yoksun • Bacteria • Archaea – Eukaryotic: membran ile çevrili organelleri içerirler. (kompartmanlama/ özelleşme) • Hayvanlar, bitkiler, protistler ve fungi
 35. Prokaryotik Hücreler • Nükleus yoktur –DNA sitoplazmada bir bölgede paketlenmiş olarak bulunur ve buna nükleoid bölge denir. PROKARYOTIC CELL (BACTERIA) CELL WALL CELL MEMBRANE DNA RIBOSOMES
 36. Ökaryotik Hücreler • Bitki, hayvan, fungi ve protistler – Protistler çoğunlukla küçük, tek-hücreliorganizmalardır ve hiçbir sınıf içinde yer almazlar. • Genelde prokaryotlardan hacimce 1000-kat büyük - Kompleks internal yapılar ve mekanizmalar hızlı transport ve hücrenin iç ve dış ortamı arasındaki komünikasyonun sağlanması açısından gereklidir. • Bitki hücreleri farklı olarak kloroplast ve vakuol içerirler, genelde bir hücre duvarı ile çevrilidirler.
 37. CELL MEMBRANERIBOSOMES NUCLEUS CHROMATIN LYSOSOME MITOCHONDRIA BACTERIAL CELL TO SCALE EUKARYOTIC CELL Hücre yapıları arasındaki majör farklılıklar iki sınıf organizma tanımlar: Prokaryotik ve Ökaryotik PROKARYOTİK HÜCRE ÖKARYOTİK HÜCRE Boyut 0.2-5m çap 10-50 m çap İç kompartmanlaşma Yok Var, çeşitli organellerde DNA içermesi Sitoplazmada nükleoid olarak serbest Nükleusda, proteinlerle kondanse Hücre replikasyon mekanizması DNA replişkasyonunu takiben basit bölünme Somatik hücrelerde mitoz, gametlerde miyoz bölünme Enerji metabolizması Mitokondri yok, oksidatif enzimler plazma membranına bağlı Oksidatif enzimler mitokondride Prokaryotlar tek tip hücreden oluşur. Ökaryotlar multiselüler bitkiler ve hayvanları, basit multimoleküler organizmaları(protozoalar, fungiler ve algler) içerirler.
 38. Ökaryotik Hücre – Nukleus • Hücrenin kontrol merkezi • Nuklear sıvı Chromatin olarak adlandırılır. DNA ve protein kombinasyonundan oluşur. • DNA replikasyonu ve DNA nın RNA ya transkripsiyonu nukleusta gerçekleşir. • Nuklear kılıf, endoplazmik retikulum(protein sentezi) ile bağlantılıdır. Ökaryotik Hücre – Sitoplazma • Sitoplazma: sitozol(hücre sıvısı) ve organelleri( hücrenin metabolik aktivitelerini gerçekleştiren özelleşmiş yapılar) içerir. Ökaryotik Hücre – Plazma Membranı • Hücreyi dış ortamdan ayırır. • Materyallerin hücre içi ve dışına geçiş hareketlerini düzenler.
 39. Plazma membranı başlıca lipid ve proteinlerden oluşur. • Lipidler: Çoğunlukla fosfolipidler, bilayer • Proteinler: İntegral veya peripheral • Karbohidratlar: Membranın dış yüzeyinde lipid veya proteine bağlı olarak bulunurlar. Endoplasmik Retikulum (ER) • Pürüzsüz ER: Lipid sentezi, detox, karbohidrat metabolizması • Pürüzlü ER: Protein sentezi (bağlı ribozomlar içerir)
 40. Ribozomlar • Protein Sentezi • Serbest veya bağlı – Serbest olanlar hücre içinde kullanılacak proteinlerin sentezinden sorumlu – Bağlı olanlar ER membranına bağlıdır ve dışarı transfer edilen tipik proteinlerin sentezinden sorumludur. Golgi Apparatus • Hücrenin ürünlerinin oluşumunun sonlandırılması, sınıflandırılması ve paketlenmesi • Bir ucundan ER ürünlerini alır. • Diğer ucundan ise materyaller hücrenin diğer kısımlarına (genelde plazma membranı) gönderilir.
 41. Lizozomlar • Membrana bağlı yapılar; atık organel ve besinlerin degradasyonundan sorumlu. • Hidrolitik enzimleri içerirler. Vakuoller • Membrana bağlı depolama bölgeleri
 42. Mitokondri, Kloroplast • Mitokondri:ATP sentezi • Kloroplast: Karbohidrat sentezi Sitoskeletal Elementler • Hücrenin yapısal iskeletini oluşturur. • Hücre yüzeyinde ve içinde materyallerin hareketinden sorumludur. • Mikrotübüller – Centrosome dan büyürler • Mikrofilamentler – İtici kuvvetler
 43. *Gelişmiş canlılarda özel üretimler için özelleşmiş hücreler vardır!(Örneğin;Süt üretimi)
 44. *Metabolizmaları olmadığı için canlı olarak kabul edilmeyen ancak konuk oldukları organizmadan yararlanarak çoğalabilen yapılar;Virüsler,Viroidler,Prionlar. Virüsler; *Nükleik asit çekirdek(RNA yada DNA; tek yada çift sarmal) *Kapsid olarak da adlandırılan bir proteid kılıf içerirler. Viroidler; *Virüslerden daha basit yapılardır. *Tek sarmallı bir RNA içerirler(Bir metre uzunluğunda olabilen bu genetik materyal çok iyi bir şekilde katlanmıştır). *Genellikle bitkileri hedef almışlardır. Prionlar; *Sadece bir glikoproteinden oluşurlar.Bilinen en küçük virüsün bile 1/100 –1/1000 kadarıdırlar(Deli dana hastalığının nedeni bir prion)
 45. Hücresel Mimari-Membran Yapıları-Biyokimya İlişkisi *Hücre Membranı ;Çift Tabakalı Akışkan Mozaik Yapısı *Membranın temel bileşenleri Lipid ve Proteinler *Lipidler daha çok fosfolipidlerdir *Protein oranı%40-60(Bu oran hücre yada organel tipine göre değişir) *Mitokondri iç membranında ~%80 Protein *Sinir hücresi miyelin kılıfında ~%75 Lipid *Membran Proteinlerinin Fonksiyonları!
 46. Membranlardan Transport-Proteinlerin Rolü! *Büyük Çaplı Membran Transportu(Ekzositoz,Endositoz)! *Vezikül Trafiği! *Hücrelerarası Bağlantılar! *Hücre İskeleti! *Hücrelerarası İlişkiler! *Sinyal İletimi! *Onarım!
 47. YAŞAM BİLGİSİNİN ŞİFRESİ ; GENLER *Gen Kavramı *İnsan Genom Projesi *DNA Yapısı,Yapı Taşları *DNA, Histon, Kromozom *Replikasyon, Transkripsiyon, Translasyon *Metabolizma *Yapı *DNA Onarımı *RNA Olgunlaşması *Ribozomlar *Posttranslasyonal Modifikasyonlar
 48. Metafazik Kromozom
 49. YAŞAM VE ENERJİ *Yaşam enerjiye gereksinim duyar.(Hareket eden herşeyde bir enerji söz konusu, hareketsiz olanlarda da saklı bir enerji söz konusu) *Enerji iş yapma yeteneği olarak tanımlanabilir. Klasik olarak kalori ile tanımlanır(cal); 1kalori 1gram suyun sıcaklığını 14,5 0C den 15,5 0c ye çıkarmak için gereken enerji miktarıdır. Aynı zamanda bir gıdanın enerji içeriğinin ve bir organizmanın yaydığı ısıyı ifade etmek için de kullanılır. *Biyoenerjetik ise yaşayan canlıların yaşam aktivitelerini gerçekleştirmek için enerjiyi nasıl kullandıklarını inceleyen bir bilimdir. *Enerji Kaynakları; Güneş, Rüzgar, Jeotermal , Ayın Çekim Etkisi, Bu enerji kaynaklarının Fosil Yakıtlar, esas kaynağı nedir? Organik Maddeler. *Güneşin sıcaklığı merkezinde 10 000 000 0C dir. *Hidrojen atomları helyuma dönüşür ve gama ışınları salar.Bu ışınlar daha sonra elektron ve fotonlar yayar.Fotonlar dalga halinde yayılan ışık enerjisi partikülleridir.Yaşam ışık enerjisini kimyasal enerjiye çevirir.Daha sonra ısı enerjisine de çevirebilir. *Güneşin total enerji yayımı 3,8 sekstilyon megawattır. *Dünya ‘ya bunun yalnızca~2 milyar megawat lık kısmı ulaşır.Bunun karşılığı 200 trilyon ton kömür/ yıl yakılmasına eşdeğerdir.
 50. *Bu enerjininde çoğu yaşama ulaşmaz; Güneşten dünya ya ulaşan enerjinin yaklaşık üçte biri uzaya yansıtılır. Yarısı gezegenler tarafından absorblanır, ısıya dönüştürülür ve uzaya verilir. Alınan solar radyasyonun %19’u rüzgar, dalga ve fotosentez de kullanılır. Bu % 19’ un sadece % 0,05-% 1,5’u bitki materyaliyle ilişkilidir. Bunun yalnızca onda biri bitki yiyen hayvanların vücutlarına girer. Çok daha azı bitki yiyen hayvanları yiyen canlılara ulaşır. *Gerçekte dünya yaşamı, güneş enerjisinin çok çok küçük bir kısmını kullanır.Ancak çok büyük bir oranda buna bağımlıdır. Ancak bazı archean hücreler derin denizlerdeki volkanlardan kaynaklanan erimiş kaya ve lavların ve gazların yakınında yaşarlar.Jeotermal enerjinin ısısından yararlanırlar ve H2S gazının kimyasal bağlarından yararlanırlar.CO2, salınan hidrojeni bağlayıp organik moleküller sentezlerler(Besin bileşenlerini üretmek için inorganik molekülleri kullanan Bu canlılar kemoototrof olarak sınıflandırılırlar.) *Enerji Tipleri; Potansiyel Enerji; İş yapmak için varolan saklı enerji(1 çay kaşığı şeker,Top fırlatmak için gerilmiş bir sporcu).Organizmada potansiyel enerji; karbohidrat, lipid ve proteinler gibi moleküllerin kimyasal bağlarında saklanırlar. Kinetik Enerji; İş yapmak için kullanılmakta olan enerji(Yanan şeker, fırlatılmış top)Kinetik enerji bir maddeyi hareket ettirir,Akan suyun türbün çevirmesi,ısı ve ses de kinetik enerjinin tipleridir çünkü molekül hareketlerinin sonuçlarıdır. Kinetik ve potansiyel enerjiler birbirlerine birebir dönüşemezler.
 51. *Termodinamiğin Kanunları; 1.Kanun: Enerjinin Korunumu : Enerji yoktan varedilemez veya varken yok edilemez. Ancak bir şekilden diğer bir şekle dönüştürülür.(Evrenin enerjisi sabittir.) 2.Kanun:Entropi: Düzensizliğe (Kaosa ) eğilim sözkonusudur. Bütün enerji dönüşümleri verimsizdir.Çünkü her reaksiyon entropide artışla sonuçlanır ve çevreye bir miktar kullanılabilir enerji ısı olarak yayılır.Enerjinin diğer formlarından farklı olarak ısı enerjisi düzensiz moleküllerin hareketinden kaynaklanır. *Enerjinin herhangibir formu tamamen ısıya dönüştürülebilir.Ancak ısı, enerjinin herhangibir diğer formuna tamamen dönüştürülemez.
 52. *Canlı Organizmalarda Enerji Kullanımı Anabolizma(Sentez) ve Katabolizma(Yıkım) Endergonik ve Ekzergonik Reaksiyonlar *Organizma da enerji nasıl taşınır? En önemli taşıyıcılardan biri: ATP = Adenozin trifosfat *Kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüşümüne bir örnek; Ateşböceği *Organizmada biyokatalizatör olarak görevli proteinler olan enzimler ve enerji ilişkileri
 53. HÜCRELERİN ENERJİ ÜRETİMİ *Nefes alma anlamındaki solunum ile hücresel solunumun farkı! (Benzerliği her ikisinin de oksijen alıp karbondioksit vermeleri) *Hücresel solunumun oksijen varlığında biyokimyasal reaksiyonlarla besin moleküllerinin kimyasal bağlarından enerji alımını ifade eder. *Oksijenli ve oksijensiz solunumun farkı! *Besin bileşenleri (veya yıkıma uğrayan yapısal maddeler) enerji kazanım yollarına nasıl girerler? *Enerji kazanımları hücrede nerede olur? *Glikoliz *-Oksidasyon*Sitrat Çevrimi*Solunum Zinciri
 54. Fotosentez ve Önemi *Biyokimya ve yaşam arasındaki ilişkide organik moleküllerin bağları içinde saklı enerji ile güneş enerjisi arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için fotosentezin temel hatlarıyla vurgulanması gerekir. *Fotosentez yapan canlılar= heterotroflar= Güneş ışığının enerjisinden yararlanarak karbondioksitten karbohidratların sentezini yaparlar. 1.Suyun fotolitik parçalanması; 2H2O + 2 NADP+ O2 + 2NADPH + H Pigment (Klorofil, vb ) 2.Karbondioksidin yakalanması; 6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O h *Fotosentez sayesinde bu komplekslikte bir yaşam ve çeşitli türler varolabilmiştir.(Belki kemoototrof olan archeanlar olabilirdi). *Güneş dakikada 120 milyar ton maddeyi radyant enerjiye dönüştürür ve radyasyon dalgaları şeklinde dışarıya yayar. 8 dakikalık bir yolculuktan sonra bunun yaklaşık 2 milyon tona karşılık gelen kısmı dünyanın dış atmosferine ulaşır ve bunun yalnızca % 1 lik kısmı fotosentezde kullanılır. *Güneş enerjisinin bu çok küçük miktarı bir yılda 3 katrilyon pound karbohidrat sentezini sağlar. *Güneş ışığının% 4 ü ultraviyole(UV) radyasyonu,% 53 ü infrared(IR) % 44 ü görünür ışıktan oluşur.
 55. *UV radyasyonu yüksek enerjili fotonlar içerir. *Bunlar elektronları moleküllerden ayırır ve iyonlar oluşturur. Bu nedenle UV, iyonize edici radyasyon olarak tanımlanır.(Güneş yanığı, deri kanseri, kseroderma pigmentosum) *Fotosentezde ışık bağımlı reaksiyonlarda ATP ve NADPH üretimi- ışık enerjisinden kimyasal enerji üretimi. *Işığı kimler yakalar,Pigmentler,Fotosistem I veII, Kloroplastta proton gradienti. *Kalvin çevrimi,ışık bağımsız reaksiyonlar,enerji harcanması ve sentez
 56. KAYNAKLAR *S.Alters,B.Alters,”Biology, Understanding Life” Wiley &Sons Inc.(2006) *J.Koolman,K.H.Roehm, “Color Atlas of Biochemistry” Thieme(2005) *D. E. Metzler,”Biochemistry: The Chemical Reactions o Living Cells”, Academic Press Inc. (2003) *W.K.Purves,D.Sadava,G.H.Orians,H.C.Heller,”Life, The Science of Biology”W.H.Freeman.(2001)
Anúncio