O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
CÁC THÀNH VIÊN
TRONG NHÓM
Huỳnh Văn Hảo
Trần Thu Thảo
Đặng Ngọc Hoàng
Nguyễn Thu Phương
Nguyễn Thành Vinh
Nguyễn Hoàng Như...
MỤC LỤC
Tổng quan về giao nhận đường biển
Chứng từ giao nhận đường biển
Quy trình giao hàng đường biển
Quy trình nhận hàng...
ĐỊNH NGHĨA QUÁ
TRÌNH GIAO –NHẬN
Giao nhận là tập hợp những nghiệp vụ, thủ tục có liên
quan đến quá trình vận tải nhằm thực...
CƠ SỞ PHÁP LÝ QUÁ
TRÌNH GIAO –NHẬN
Các Công ước về vận đơn, vận tải; Công ước quốc tế về
hợp đồng mua bán hàng hoá ….
Ví d...
MỘT SỐ NGUYÊN TẮC
GIAO NHẬN HÀNG Ở
VIỆT NAM
1>
• Việc giao nhận hàng hóa tại cảng là do cảng tiến hành trên cơ
sở hợp đồng...
PHÂN LOẠI CHỨNG TỪ
Chứng từ giao-
nhận
Chứng từ giao
hàng xuất khẩu
Chứng từ Hải
Quan
Chứng từ với Cảng
và tàu
Chứng từ kh...
CHỨNG TỪ HẢI QUAN
Bộ chứng từ Hải quan bao gồm:
1 bản chính văn bản cho phép Xuất khẩu của Bộ
Thương Mại hoặc Bộ quản lý ...
CHỨNG TỪ VỚI
CẢNG VÀ TÀU
Chỉ thị xếp
hàng
Biên lai
thuyền phó
Vận đơn
đường biển
Bản lược khai
hàng hóa
Phiếu kiểm
đếm
Sơ ...
Chỉ thị xếp
hàng
Là chỉ thị của
người gửi hàng
cho công ty vận
tải và cơ quan
quản lý cảng,
cung cấp đầy đủ
về hàng hoá đư...
Biên lai
thuyền phó
Chứng từ do thuyền phó phụ trách về gửi
hàng cấp cho người gửi hàng hay chủ
hàng xác nhận tàu đã nhận ...
Vận đơn
đường biển
Là chứng từ vận
tải hàng hoá
đường biển do
người chuyên
chở hoặc đại
diện cấp cho
người gửi hàng
sau kh...
Bản lược khai
hàng hóa
Là bảng liệt kê các hàng hóa được sắp xếp
lên tàu để vận chuyển đến các cảng khác
do đại lý tại cản...
Phiếu kiểm
đếm
Docksheet : ghi số lượng hàng hóa đã
được giao nhận tài cầu tàu.
Tallysheet : ghi số lượng hàng hóa đã xếp
...
Sơ đồ xếp
hàng
Là bản vẽ miêu
tả sơ đồ sắp xếp
hàng hóa trên
tàu. Gồm các ký
hiệu khác nhau
để đánh dấu
từng mặt hàng
khác...
CHỨNG TỪ KHÁC
Hóa đơn thương mại
Giấy
chứng
nhận
xuất xứ
Giấy chứng
nhận kiểm
dịch thực vật
Giấy chứng
nhận chất
lượng
CHỨNG TỪ PHÁT SINH TRONG
QUÁ TRÌNH NHẬN HÀNG
Biên bản kết toán nhận hàng với tàu : là biên bản
giữa cảng với tàu sau khi đ...
CHỨNG TỪ PHÁT SINH TRONG
QUÁ TRÌNH NHẬN HÀNG
Biên bản hàng hư hỏng đổ bể: Trong quá trình dỡ
hàng ra khỏi tàu tại cảng, nế...
CHỨNG TỪ PHÁT SINH TRONG
QUÁ TRÌNH NHẬN HÀNG
Thư khiếu nại : Ðây là văn bản đơn phương của
người khiếu nại đòi người bị kh...
Doanh nghiệp phải xin giấy
phép xuất khẩu tại cơ quan có
thẩm quyền, xin một lần cho
nhiều lần xuất.
Công ty xúc tiến chuẩn bị
hàng xuất khẩu, kiểm tra và
đẩy nhanh tiến trình sản xuất
để cho ra sản phẩm cuối cùng
đúng như ...
Sơ đồ kiểm tra hàng
(1) Nhận lịch xuất hàng
(2)Chuẩn bị kiểm tra
(4) Kiểm tra cấp 1
(8) Lưu kho chờ xuất
(14) Lưu kho chờ ...
Sơ đồ đóng gói và dán nhãn
Giao
hàng
Vô
thùng
Đóng gói
Dán nhãn, barcode, logo…lên sản phẩm theo
yêu cầu của khách hàng
Dá...
Công ty được miễn phí lưu
container trong vòng 48h để
phục vụ cho việc đóng hàng.
Sau khi việc đóng hàng hoàn
tất, contain...
Việc mua bảo hiểm tùy thuộc
vào điều kiện về XNK do 2 bên
thỏa thuận trong hợp đồng
Quy trình đăng ký thủ tục hải quan
Mở tờ khai hải quan
Đăng ký tờ khai hải quan
Đóng phí
Lấy tờ khai
Thanh lý với tờ khai
...
Quy trình đăng ký thủ tục hải quan
 Giao hàng nguyên container
cho hãng tàu tại bãi container
trước giờ cắt máng để hãng ...
ĐỐI VỚI HÀNG KHÔNG
PHẢI LƯU KHO, BÃI
Ðể có thể tiến hành dỡ hàng, 24 giờ trước khi
tàu đến vị trí hoa tiêu, chủ hàng phải ...
ĐỐI VỚI HÀNG PHẢI
LƯU KHO, BÃI
Cảng nhận hàng từ tàu
Dỡ hàng và nhận hàng từ tàu (do cảng làm)
Lập các giấy tờ cần thiết t...
ĐỐI VỚI HÀNG PHẢI
LƯU KHO, BÃI
Cảng giao hàng cho các chủ hàng
Mang vận đơn gốc, giấy giới
thiệu của cơ quan đến hãng tàu
...
HÀNG NHẬP BẰNG
CONTAINER
Nếu là hàng nguyên FCL
Khai hải quan
 Bộ chứng từ khai hải quan hàng nhập
bao gồm :
 Tờ khai hả...
HÀNG NHẬP BẰNG
CONTAINER
Nếu là hàng lẻ LCL
[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường biển
[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường biển
[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường biển
[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường biển
[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường biển
[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường biển
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường biển

14.782 visualizações

Publicada em

Đề tài môn học Vận tải - Bảo hiểm ngoại thương
Lớp NT23 Khóa 37, trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
.
Ask for full-text file, please contact quyen21nt@gmail.com

Publicada em: Educação
 • Login to see the comments

[VT-BHNT] Giao nhận hàng hóa vận chuyển đường biển

 1. 1. CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM Huỳnh Văn Hảo Trần Thu Thảo Đặng Ngọc Hoàng Nguyễn Thu Phương Nguyễn Thành Vinh Nguyễn Hoàng Như Mai Nguyễn Hồng Yến Vân Bùi Dương Nhật Quang
 2. 2. MỤC LỤC Tổng quan về giao nhận đường biển Chứng từ giao nhận đường biển Quy trình giao hàng đường biển Quy trình nhận hàng đường biển
 3. 3. ĐỊNH NGHĨA QUÁ TRÌNH GIAO –NHẬN Giao nhận là tập hợp những nghiệp vụ, thủ tục có liên quan đến quá trình vận tải nhằm thực hiện việc di chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng (người gửi hàng) đến nơi nhận hàng (người nhận hàng). Người giao nhận có thể làm các dịch vụ một cách trực tiếp hoặc thông qua đại lý và thuê dịch vụ của người thứ ba khác.
 4. 4. CƠ SỞ PHÁP LÝ QUÁ TRÌNH GIAO –NHẬN Các Công ước về vận đơn, vận tải; Công ước quốc tế về hợp đồng mua bán hàng hoá …. Ví dụ: Công ước Vienne 1980 về buôn bán quốc tế Các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt nam về giao nhận vận tải; Các loại hợp đồng và L/C mới đảm bảo quyền lợi của chủ hàng XNK Ví dụ: Luật, bộ luật, nghị định, thông tư
 5. 5. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC GIAO NHẬN HÀNG Ở VIỆT NAM 1> • Việc giao nhận hàng hóa tại cảng là do cảng tiến hành trên cơ sở hợp đồng giữa chủ hàng và người được ủy thác. 2> • Việc xếp dỡ hàng hóa trong phạm vi cảng là do cảng thực hiện. 3> • Khi được ủy thác, cảng nhận hàng bằng phương thức nào thi phải giao hàng bằng phương thức đó. 4> • Cảng không chịu trách nhiệm khi hàng đã ra khỏi kho bãi, cảng. 5> • Chủ hàng hay người được ủy thác phải xuất trình giấy tờ hợp lệ khi nhận hàng.
 6. 6. PHÂN LOẠI CHỨNG TỪ Chứng từ giao- nhận Chứng từ giao hàng xuất khẩu Chứng từ Hải Quan Chứng từ với Cảng và tàu Chứng từ khác Chứng từ nhận hàng nhập khẩu Các chứng từ phát sinh trong quá trình nhận hàng
 7. 7. CHỨNG TỪ HẢI QUAN Bộ chứng từ Hải quan bao gồm: 1 bản chính văn bản cho phép Xuất khẩu của Bộ Thương Mại hoặc Bộ quản lý chuyên ngành. 2 bản chính tờ khai hải quan hàng xuất khẩu. 1 bản giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp. 2 bản chính bản kê chi tiết hàng hóa
 8. 8. CHỨNG TỪ VỚI CẢNG VÀ TÀU Chỉ thị xếp hàng Biên lai thuyền phó Vận đơn đường biển Bản lược khai hàng hóa Phiếu kiểm đếm Sơ đồ xếp hàng
 9. 9. Chỉ thị xếp hàng Là chỉ thị của người gửi hàng cho công ty vận tải và cơ quan quản lý cảng, cung cấp đầy đủ về hàng hoá được gửi đến cảng để xếp lên tàu và những chỉ dẫn cần thiết.
 10. 10. Biên lai thuyền phó Chứng từ do thuyền phó phụ trách về gửi hàng cấp cho người gửi hàng hay chủ hàng xác nhận tàu đã nhận xong hàng.
 11. 11. Vận đơn đường biển Là chứng từ vận tải hàng hoá đường biển do người chuyên chở hoặc đại diện cấp cho người gửi hàng sau khi đã xếp hàng lên tàu hoặc sau khi nhận hàng để xếp.
 12. 12. Bản lược khai hàng hóa Là bảng liệt kê các hàng hóa được sắp xếp lên tàu để vận chuyển đến các cảng khác do đại lý tại cảng xếp hàng lập nên.
 13. 13. Phiếu kiểm đếm Docksheet : ghi số lượng hàng hóa đã được giao nhận tài cầu tàu. Tallysheet : ghi số lượng hàng hóa đã xếp lên tàu.
 14. 14. Sơ đồ xếp hàng Là bản vẽ miêu tả sơ đồ sắp xếp hàng hóa trên tàu. Gồm các ký hiệu khác nhau để đánh dấu từng mặt hàng khác nhau, hàng giao từng cảng khác nhau.
 15. 15. CHỨNG TỪ KHÁC
 16. 16. Hóa đơn thương mại
 17. 17. Giấy chứng nhận xuất xứ
 18. 18. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
 19. 19. Giấy chứng nhận chất lượng
 20. 20. CHỨNG TỪ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH NHẬN HÀNG Biên bản kết toán nhận hàng với tàu : là biên bản giữa cảng với tàu sau khi đã dỡ xong lô hàng để xác nhận số hàng thực tế đã giao nhận tại cảng. Biên bản kê khai hàng thừa thiếu : nếu số lượng hàng hoá trên ROROC chênh lệch so với trên lược khai hàng hoá thì người nhận hàng phải yêu cầu lập biên bản hàng thừa thiếu.
 21. 21. CHỨNG TỪ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH NHẬN HÀNG Biên bản hàng hư hỏng đổ bể: Trong quá trình dỡ hàng ra khỏi tàu tại cảng, nếu hàng hoá bị hư hỏng đổ vỡ thì đại diện của cảng và tàu phải cùng nhau lập một biên bản về tình trạng đó Biên bản giám định phẩm chất: Ðây là văn bản xác nhận phẩm chất thực tế của hàng hoá tại nước người nhập khẩu (tại cảng đến) do một cơ quan giám định chuyên nghiệp cấp.
 22. 22. CHỨNG TỪ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH NHẬN HÀNG Thư khiếu nại : Ðây là văn bản đơn phương của người khiếu nại đòi người bị khiếu nại thoả mãn yêu sách của mình do người bị khiếu nại đã vi phạm nghĩa vụ hợp đồng . Thư dự kháng: thư dự kháng thực chất là một thông báo về tình trạng tổn thất của hàng hoá chưa rõ rệt do người nhận hàng lập gửi cho người chuyên chở hoặc đại lý.
 23. 23. Doanh nghiệp phải xin giấy phép xuất khẩu tại cơ quan có thẩm quyền, xin một lần cho nhiều lần xuất.
 24. 24. Công ty xúc tiến chuẩn bị hàng xuất khẩu, kiểm tra và đẩy nhanh tiến trình sản xuất để cho ra sản phẩm cuối cùng đúng như yêu cầu và kịp thời gian giao hàng cho khách hàng nước ngoài.
 25. 25. Sơ đồ kiểm tra hàng (1) Nhận lịch xuất hàng (2)Chuẩn bị kiểm tra (4) Kiểm tra cấp 1 (8) Lưu kho chờ xuất (14) Lưu kho chờ xuất (15) Kiểm tra lên hàng (18) Xuất hàng (3)Chọn Mẫu (7)Kiểm tra cấp 2 Kiểm tra chứng từ (9)Nhận container (11) Sữa chữa Kết Thúc (6) Kiểm tra 100% sửa chửa (5)Lô hàng bị giữ (10) Kiểm tra cont, truck (10) Kiểm tra cont, truck (12) Kiểm tra Trả lại nhà cung cấp
 26. 26. Sơ đồ đóng gói và dán nhãn Giao hàng Vô thùng Đóng gói Dán nhãn, barcode, logo…lên sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng Dán nhãn Dán đáy thùng, đánh số thứ tự v đưa về điểm tập kết Sắp xếp sản phẩm vô thùng theo bộ, hoặc theo mã hàng…Các sản phẩm được lót giấy hoặc bằng lớp carton…một cách chắc chắn, cố định, không xê dịch trong lúc vận chuyển. Kiểm tra lần cuối các chi tiết đóng gói, sau đó dán kín miệng thùng và lên pallet. Kiểm tra lần cuối: quy cách thùng, quy cách đóng gói, pallet…hoàn tất quy trình đóng gói. Bao bọc sản phẩm bằng PE, màng PP. Lồng bộ sản phẩm và giấy chèn carton, mút xốp… để ngăn ngừa sự va chạm, gây hư hại sản phẩm trong quá trình vận chuyển. Ra thùng Các pallet được sắp xếp riêng biệt theo tứng mã hàng, đơn hàng theo thứ tự thời hạn giao hàng…và sẵn sàng cho công việc lên container khi cần thiết
 27. 27. Công ty được miễn phí lưu container trong vòng 48h để phục vụ cho việc đóng hàng. Sau khi việc đóng hàng hoàn tất, container phải được niêm phong kẹp chì theo đúng số chì do hãng tàu đã cấp theo container rỗng.
 28. 28. Việc mua bảo hiểm tùy thuộc vào điều kiện về XNK do 2 bên thỏa thuận trong hợp đồng
 29. 29. Quy trình đăng ký thủ tục hải quan Mở tờ khai hải quan Đăng ký tờ khai hải quan Đóng phí Lấy tờ khai Thanh lý với tờ khai Vào sổ tàu Thực suất tờ khai hải quan  Giấy giới thiệu của công ty(01 bản)  Giấy tiếp nhận hồ sơ(02 bản, do hải quan cấp.  Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu : 02 bản theo mẫu.  Hợp đồng ngoại thương: 01 bản sao.  Hóa đơn thương mại và phiếu đóng gói: 02 bản, 01 bản chính và 01 bản sao. Luồng Xanh : miễn Kiểm tra hồ sơ và hàng hóa Luồng Vàng : kiểm tra hồ sơ, miễn kiểm tra hàng hóa Luồng Đỏ : kiểm tra hàng hóa - Mức (a): KT toàn bộ lô hàng - Mức (b): KT 10% lô hàng - Mức (c): KT 5% lô hàng
 30. 30. Quy trình đăng ký thủ tục hải quan  Giao hàng nguyên container cho hãng tàu tại bãi container trước giờ cắt máng để hãng tàu vào sổ tàu.  Sau khi hàng đến cảng bốc hàng quy định, hãng tàu sẽ tổ chức việc vận chuyển, xếp hàng lên tàu.  Đến đây công việc giao hàng cho hãng tàu là kết thúc. Từ thời điểm này Doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của mình
 31. 31. ĐỐI VỚI HÀNG KHÔNG PHẢI LƯU KHO, BÃI Ðể có thể tiến hành dỡ hàng, 24 giờ trước khi tàu đến vị trí hoa tiêu, chủ hàng phải trao cho cảng một số chứng từ:  Bản lược khai hàng hoá (2 bản)  Sơ đồ xếp hàng (2 bản)  Chi tiết hầm hàng (2 bản)  Hàng quá khổ, quá nặng (nếu có) Chủ hàng xuất trình vận đơn gốc cho đại diện của hãng tàu. Trực tiếp nhận hàng từ tàu và lập các chứng từ cần thiết trong quá trình nhận hàng. Khi dỡ hàng ra khỏi tàu, chủ hàng có thể đưa về kho riêng để mời hải quan kiểm hoá. Nếu hàng không có niêm phong cặp chì phải mời hải quan áp tải về kho. Làm thủ tục hải quan Chuyên chở về kho hoặc phân phối hàng hoá.  Biên bản giám định hầm tàu  Biên bản dỡ hàng (COR) đối với tổn thất rõ rệt  Thư dự kháng (LOR) đối với tổn thất không rõ rệt  Bản kết toán nhận hàng với tàu (ROROC)  Biên bản giám định  Giấy chứng nhận hàng thiếu (do đại lý hàng hải lập)….
 32. 32. ĐỐI VỚI HÀNG PHẢI LƯU KHO, BÃI Cảng nhận hàng từ tàu Dỡ hàng và nhận hàng từ tàu (do cảng làm) Lập các giấy tờ cần thiết trong quá trình giao nhận Ðưa hàng về kho bãi cảng
 33. 33. ĐỐI VỚI HÀNG PHẢI LƯU KHO, BÃI Cảng giao hàng cho các chủ hàng Mang vận đơn gốc, giấy giới thiệu của cơ quan đến hãng tàu Đóng phí lưu kho, phí xếp dỡ và lấy biên lai Mang biên lai nộp phí, 3 bản D/O cùng hoá đơn Mang 2 bản D/O còn lại đến bộ phận kho vận Làm thủ tục hải quan qua Mang ra khỏi cảng và chở về kho riêng  Xuất trình và nộp các giấy tờ cần thiết  Hải quan kiểm tra chứng từ  Kiểm tra hàng hoá  Tính và thông báo thuế  Chủ hàng ký nhận vào giấythông báo thuế
 34. 34. HÀNG NHẬP BẰNG CONTAINER Nếu là hàng nguyên FCL Khai hải quan  Bộ chứng từ khai hải quan hàng nhập bao gồm :  Tờ khai hải quan hàng nhập 2 bán chính  Hợp đồng ngoại thương 1 bản sao  Hóa đơn thương mại 1 bản chính, 1 bản sao  Phiếu đóng gói 1 bản chính, 1 bản sao  Vận đơn 1 bản sao  Giấy giới thiệu 1 bản chính Nộp thuế NK Thuế NK = số lượng hay trọng lượng * giá tính thuế* thuế suất Thuế VAT = Thuế NK + trị giá tính thuế * thuế suất ( nếu như mạt hàng không có thuế TTĐB) Tiếp nhận tờ khai Luồng Xanh : miễn Kiểm tra Luồng Vàng : kiểm tra Thuế, miễn kiểm tra hàng hóa Luồng Đỏ : kiểm tra hàng hóa
 35. 35. HÀNG NHẬP BẰNG CONTAINER Nếu là hàng lẻ LCL

×