O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Aanpak stromen leerjaar 2

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Projectplan  H M S Concept
Projectplan H M S Concept
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 4 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Aanpak stromen leerjaar 2 (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Aanpak stromen leerjaar 2

  1. 1. College Den Hulster Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Aanpak Stromen Inleiding In de afgelopen schooljaren hebben we de stromen ervaren als een zeer nuttig middel om leerlingen te begeleiden bij het maken van een bewuste keuze. Leerlingen kunnen daadwerkelijk een kijkje in de keuken nemen bij de verschillende afdelingen van de school. Ze doen ervaringen op die hun helpen bij het maken van de keuze. De afgelopen schooljaren is ook gebleken dat er knelpunten zijn die we in de huidige structuur niet kunnen oplossen. Dit geldt voor leerjaar 2. Een opsomming van de knelpunten die we met de betrokken collega’s hebben vastgesteld: 1. Leerlingen moeten een keuze maken voor een heel schooljaar. 2. Als een afdeling vol zit bij de keuze kan een leerling ingedeeld worden bij een andere afdeling dan zijn eigen keuze. 3. Leerlingen hebben alleen schooljaar 1 voor de oriëntatie. 4. De aangeboden opdrachten, modules en projecten moeten beter aansluiten bij de realiteit van de activiteiten in de bovenbouw. Realistischere opdrachten. 5. Sport wil uitdagende activiteiten aanbieden. Deze zijn niet voor alle leerlingen weggelegd maar vaak voor leerlingen met een talent voor sport. Deze knelpunten zijn in beeld gekomen dor gesprekken met betrokken docenten afzonderlijk, verschillende vakgroepen (voornamelijk afdelingen techniek) en de betrokken docenten gezamenlijk. Dit heeft geleid tot een eerste veranderdocument stromen. De ideeën en bevindingen uit dat document zijn leidend geweest bij de nieuwe aanpak stromen. Martin Peters 8-4-2010 1
  2. 2. College Den Hulster Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Structuur Om bovenstaande knelpunten te op te lossen hebben de betrokken docenten een alternatieve structuur voorgesteld. Deze nieuwe structuur heeft de volgende uitgangspunten: 1. Het schooljaar wordt verdeeld in 5 periodes. Met andere woorden, 5 keuze mogelijkheden. 2. Iedere vakgroep biedt in de verschillende periodes modules aan waar leerlingen op in kunnen tekenen. a. De vakgroep zorgt er voor dat iedere periode een leerling op 0 niveau kan instappen. b. De vakgroep zorgt er voor dat er minimaal 4 modules zijn die een leerling in 4 periodes kan uitvoeren. 3. Een leerling is verplicht minimaal 1 maal voor de stroom kunst en cultuur (KEC) te kiezen. 4. Een leerling kiest 2 weken voor aanvang van de nieuwe periode een stroom. 5. Aan het einde van iedere periode wordt een reflectie formulier ingevuld door de leerling in de les stromen. 6. Iedere periode krijgt de leerling een cijfer voor de gevolgde stroom. 7. Sport valt buiten de stromen in de 2e klas. Hiervoor wordt een sportklas ingericht waar leerlingen met sporttalenten op kunnen intekenen. Hiervoor is een extra bijdrage verschuldigd. Stromen 1 2 3 4 5 Bouwtechniek X X Elektrotechniek X Handel & administratie X Metaaltechniek Voertuigtechniek Zorg & Welzijn Kunst en cultuur X Keuzes vakgroep - Welke vakinhoudelijke invulling een vakgroep kiest voor de stroom is aan de vakgroep. - Een vakgroep beslist zelf hoeveel modules per periode aangeboden worden. - De mogelijkheid bestaat voor de vakgroep om in de stromen modules aan te bieden uit het derde leerjaar. o Dit kan tot gevolg hebben dat leerlingen in het derde leerjaar ruimte krijgen voor verdieping in de gekozen afdeling. o Een vakgroep kan dus kiezen voor ontwikkeling van modules voor de stromen of ontwikkeling van modules ter verdieping in leerjaar 3 en 4. o Het beschikbare budget ten behoeve van de stromen moet voor de vakgroep duidelijk zijn zodat keuzes gemaakt kunnen worden in het aanbod. Wensen De betrokken docenten gaven aan dat alleen oriënteren in de verschillende afdelingen geen volledig beroepsbeeld geeft voor leerlingen. Een excursie op bepaalde momenten in de stromen zou hierbij van toegevoegde waarde kunnen zijn. Er zou in 1 of 2 periodes excursies gepland moeten staan. Leerlingen gaan dan mee met de excursie van de afdeling waar ze zich op dat moment voor hebben ingeschreven. Martin Peters 8-4-2010 2
  3. 3. College Den Hulster Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Het is daarbij wederom van belang te weten of er budget voor vrijgemaakt kan worden en hoeveel. Inschrijvingen Het aanmelden voor de stromen in de verschillende perioden gebeurt bij voorkeur digitaal. Leerlingen kunnen dan vanaf een bepaald moment zelf inschrijven. Uitgangspunt is dan VOL = VOL zodat leerling het maken van een keuze zo min mogelijk uitstellen. Praktische uitwerking hiervan zou kunnen via google docs of een keuze site van een collega. Budget Verder uitwerking beschikbare budgetten per afdeling. Martin Peters 8-4-2010 3
  4. 4. College Den Hulster Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Tijdspad Het huidige schooljaar eindigt op vrijdag 16 juli. Dit wil zeggen dat wij leerlingen uiterlijk 2 juli moeten hebben laten kiezen voor de stroom in periode 1. Hiervan is het volgende tijdspad af te leiden: April / Mei 2010 Inhoudelijke afstemming met betrokken docenten en vakgroepen over vakspecifieke zaken. Mei 2010 Afstemming definitieve invulling stromen met betrokken docenten, teams en MR. Mei 2010 Uitleg aan de sector, specifiek onderbouw teams, over de nieuwe structuur, aanpak en indeling van de stromen. Juni 2010 Uitleg aan leerlingen en ouders over de nieuwe structuur, aanpak en indeling van de stromen. 14 juni 2010 Vakgroepen hebben een indeling en beschrijving op leerling-niveau van de modules die zij willen aanbieden in de stromen. 28 juni 2010 Leerlingen kunnen na uitleg van de mentor een keuze maken voor een stroom. 2 juli 2010 Definitieve keuze van leerlingen bekent. 5 juli 2010 Leerlingen indelen in de stromen en lijsten maken voor de docenten. 13 september 2010 Start stromen in nieuwe opzet. Martin Peters 8-4-2010 4

×