Edebiyat ve Musiki

Edebiyat ve Musiki
GÜZEL SANAT : 
Şiir, müzik, resim, heykel, 
mimari, tiyatro gibi 
insanlarda estetik yönden 
bir zevk duygusu uyandıran 
sanatlara verilen isimdir. 
Güzel sanatların gayesi, 
güzelliği ifade etmek ve 
yorumlamaktır
Güzel sanat dallarını birbirinden farkını bu sanat 
dallarının kullandığı malzeme ortaya çıkarır. 
Başka bir deyişle,kullanılan malzemenin farklılığı, 
sanatın birtakım dallara ayrılmasının en belirleyici 
etkenlerinden biridir.
Edebiyat ve Musiki
Edebiyat, malzemesi dil olan bir sanattır. Edebiyat bu 
yönüyle diğer sanatlardan tamamen farklıdır. Mimari ve 
heykeltıraşlık, üç boyutlu ve görsel nitelikli sanatlar olarak 
birbirlerine benzerler. 
Resim sanatı da maddeye biçim veren görsel bir sanat 
olarak mimari ve heykeltıraşlığa benzer. Edebiyat ise ne 
görsel bir sanattır ne de maddeyi biçimlendiren bir 
sanattır.
EDEBİYAT VE MUSİKİ 
Edebiyata en çok benzeyen sanat müziktir. Çünkü müzik de 
edebiyat gibi fonetik bir sanattır. Yani her iki sanat dalı da 
işitsel bir nitelik taşır.
Sözlerin müzik eşliğinde söylenmesi o sözlere güç 
katar. İsa’dan önce yaklaşık 3000 yıllarında, Sümer 
tapınaklarında rahiplerin kullandığı şiirsel sözler, 
giderek melodik bir nitelik kazanmıştır. 
Bütün inançlarda müziğin etki gücüne gereksinim 
duyulmuştur. Özellikle tek tanrılı dinler, müziğe 
büyük önem vermiş, tarih içinde “dinsel müzik” 
olarak nitelenen bir müzik türü geliştirilmiştir
Müziğin malzemesi sestir. Müzisyen notaya dönüştürdüğü 
sesleri düzenleyerek eserini yaratır. 
Edebiyatın ham maddesi ise sözcükler ya da dildir.
Edebiyat diğer sanatlara benzemezken tiyatro, opera ve 
sinemanın edebiyattan yararlandığı ortadadır. Karma sanatlar 
da denilen bu sanatlarda edebiyat ve müziğe önemli ölçüde yer 
verilir. 
Bunun dışında tiyatroda olsun opera ve sinemada olsun dilin 
kullanımı bu sanatların edebiyatla ortak paydasını oluşturur.
Diğer sanatların hiçbirinin malzemesi edebiyattaki gibi 
herkesin her an kullandığı bir malzeme değildir. Gerçekten de 
ressamın, heykeltıraşın, müzisyenin çalışmalarının sanat 
kapsamında değerlendirilmesinde zorluk görülmez. 
Ama toplumun konuşmakta olduğu dille yapılan bir sanat olan 
edebiyatta edebî olanla edebî olmayanın ayırt edilmesi zordur.
Türk kültüründe özellikle musikinin daima önemli 
bir yeri olmuştur. Pek çok şairin eserleri bestelenerek 
günümüze kadar ulaşmıştır.
Divan Edebiyatı ürünlerinin çoğu bestelenmek için yazılır. 
Divan şiirleri, bir “Divan Musikisi” yaratmıştır. Divan 
şiirlerinin konuları, yani aşk, sevgili, mey, (içki) meyhane, 
güzellik ve biraz da din konuları aynı şekilde doğal olarak 
Divan Musikisine yansımıştır.
Özellikle de Türk Tasavvuf Edebiyatında musikiye ayrı 
bir önem verilmiştir. Tasavvuf edebiyatının türlerinden 
nefes ve ilahi musiki ile iç içe kullanılmış ve yaşatılmıştır.
Servet-i Fünun dönemine baktığımızda musikinin apayrı bir 
yeri olduğunu görürüz. Önceleri sadece bir zevk, kişilerin 
kültür seviyelerinin göstergesi olan musiki, Servet-i Fünun ile 
birlikte eserlerde önemli bir yer tutmaya başlamış, giderek 
yayılarak günümüzdeki yerine ulaşması için yerini 
sağlamlaştırmıştır.
Dönem sanatçılarından Cenap Şahabettin şiirde tabiat ile 
birlikte musiki ve müzikaliteye yer verir. Onun şiirlerinde 
cümleler bize adeta bir şarkı söyler. 
Halid Ziya’nın eserlerinde de musiki kendine yer bulur; Mai ve 
Siyah’ta kahraman müzisyendir, ayrıca dönemin batı 
musikisinden örnekler verilmekle birlikte, musikiyle edebiyat 
birleştirilmiştir.
Mehmet Rauf, Eylül’de musikiyi 
diğer çağdaşlarından daha farklı 
kullanmış ve adeta eserinin 
belkemiği yapmıştır.
Eylül bir duygu romanıdır. Romanda duygu aktarımı önemli 
bir yer tutar ve bu duygu aktarımını sağlayan da musikidir. 
Mehmet Rauf, adeta tüm Türk Edebiyatı dönemleri boyunca 
işlenen musikiyi almış batı musikisiyle harmanlamış, üzerine 
bambaşka bir arka fon yapıp eserine nakletmiştir.
•ATIŞMA: Türk Halk 
Edebiyatı içerisinde "Halk 
ozanlarının birbirlerine 
SAZ EŞLİĞİNDE karşılıklı 
dörtlük veya şiir 
söylemesidir. Saz eşliğinde 
atışırlar. Çünkü saz ve 
musiki söze güç katar. 
Burada yine ozanlar sazı 
kullanarak aslında 
musikinin edebiyat için ne 
kadar vazgeçilmez 
olduğunu göz önüne 
sermektedir.
Edebiyat ve Musiki
1 de 19

Recomendados

Ensino Médio- Arte Conceitual- por
Ensino Médio- Arte Conceitual-Ensino Médio- Arte Conceitual-
Ensino Médio- Arte Conceitual-ArtesElisa
3.8K visualizações28 slides
Simbolismo por
SimbolismoSimbolismo
SimbolismoRita Ribeiro
2.9K visualizações36 slides
Trabajo sobre Beethoven por
Trabajo sobre BeethovenTrabajo sobre Beethoven
Trabajo sobre BeethovenÁlvaro Castillo
2.5K visualizações12 slides
Op art por
Op artOp art
Op artRavineNunes
5.3K visualizações18 slides
Felix Mendelssohn por
Felix Mendelssohn Felix Mendelssohn
Felix Mendelssohn Lucii Artigas Viramontt
5K visualizações13 slides
Gêneros literários 3º ano por
Gêneros literários 3º anoGêneros literários 3º ano
Gêneros literários 3º anoterceiromotivo2012
2.3K visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Impressionist Painters por
Impressionist PaintersImpressionist Painters
Impressionist PaintersJohn Peter Holly
3.9K visualizações36 slides
Mozart por
MozartMozart
MozartBeatris Lopes
3.3K visualizações9 slides
Concretismo por
ConcretismoConcretismo
ConcretismoTio Pablo Virtual
2.8K visualizações10 slides
Empresyonizm por
EmpresyonizmEmpresyonizm
Empresyonizmhafize
12.1K visualizações29 slides
3. neodada por
3. neodada3. neodada
3. neodadaMerille Hommik
578 visualizações52 slides
Semana de Arte Moderna por
Semana de Arte ModernaSemana de Arte Moderna
Semana de Arte ModernaJosé Emílio
705 visualizações23 slides

Mais procurados(20)

Impressionist Painters por John Peter Holly
Impressionist PaintersImpressionist Painters
Impressionist Painters
John Peter Holly3.9K visualizações
Mozart por Beatris Lopes
MozartMozart
Mozart
Beatris Lopes3.3K visualizações
Concretismo por Tio Pablo Virtual
ConcretismoConcretismo
Concretismo
Tio Pablo Virtual2.8K visualizações
Empresyonizm por hafize
EmpresyonizmEmpresyonizm
Empresyonizm
hafize12.1K visualizações
3. neodada por Merille Hommik
3. neodada3. neodada
3. neodada
Merille Hommik578 visualizações
Semana de Arte Moderna por José Emílio
Semana de Arte ModernaSemana de Arte Moderna
Semana de Arte Moderna
José Emílio705 visualizações
Cecilia meireles por Sandra Cavalcanti
Cecilia meirelesCecilia meireles
Cecilia meireles
Sandra Cavalcanti26.8K visualizações
SEMINÁRIO DE LITERATURA - IMPRESSIONISMO por Marcelo Fernandes
SEMINÁRIO DE LITERATURA - IMPRESSIONISMOSEMINÁRIO DE LITERATURA - IMPRESSIONISMO
SEMINÁRIO DE LITERATURA - IMPRESSIONISMO
Marcelo Fernandes4.5K visualizações
A semana de arte moderna por Cristiano Cordeiro
A semana de arte modernaA semana de arte moderna
A semana de arte moderna
Cristiano Cordeiro2.3K visualizações
Francois Boucher por hcaslides
Francois BoucherFrancois Boucher
Francois Boucher
hcaslides3.4K visualizações
Helena almeida por Carina Marinho
Helena almeidaHelena almeida
Helena almeida
Carina Marinho1.2K visualizações
Literatura A Arte da Palavra por CrisBiagio
Literatura  A Arte da PalavraLiteratura  A Arte da Palavra
Literatura A Arte da Palavra
CrisBiagio15.8K visualizações
Santaella homem maquinas por Venise Melo
Santaella homem maquinasSantaella homem maquinas
Santaella homem maquinas
Venise Melo3.6K visualizações
Maca biografi (rabu_07_oktober_2020) por AlImamIslamicSchool
Maca biografi (rabu_07_oktober_2020)Maca biografi (rabu_07_oktober_2020)
Maca biografi (rabu_07_oktober_2020)
AlImamIslamicSchool271 visualizações
Arte Conceitual Semina´Rio por guest2b9b0d
Arte Conceitual Semina´RioArte Conceitual Semina´Rio
Arte Conceitual Semina´Rio
guest2b9b0d8.5K visualizações
Modernismo em portugal por Clézio Nunes
Modernismo em portugalModernismo em portugal
Modernismo em portugal
Clézio Nunes3.7K visualizações
Burenko 11 por e-ranok e-ranok
Burenko 11Burenko 11
Burenko 11
e-ranok e-ranok1.1K visualizações
O que é arte? por Robson Ferraz
O que é arte?O que é arte?
O que é arte?
Robson Ferraz2.7K visualizações

Similar a Edebiyat ve Musiki

1 edebiyat tanimı por
1 edebiyat tanimı1 edebiyat tanimı
1 edebiyat tanimıUmut Açıkgöz
1.3K visualizações23 slides
Müzi̇k ödevi̇ por
Müzi̇k ödevi̇Müzi̇k ödevi̇
Müzi̇k ödevi̇Emre İncedoğan
2.3K visualizações12 slides
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ por
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ tulayakdemir
7.3K visualizações15 slides
120110112225555 por
120110112225555120110112225555
120110112225555srdr8
1.8K visualizações13 slides
Muzikli Tiyatrolar por
Muzikli TiyatrolarMuzikli Tiyatrolar
Muzikli Tiyatrolarderslopedi
884 visualizações27 slides
Edebiyatin GüZel Sanatlar IçIndeki Yeri por
Edebiyatin GüZel Sanatlar IçIndeki YeriEdebiyatin GüZel Sanatlar IçIndeki Yeri
Edebiyatin GüZel Sanatlar IçIndeki Yeriderslopedi
8K visualizações16 slides

Similar a Edebiyat ve Musiki(20)

1 edebiyat tanimı por Umut Açıkgöz
1 edebiyat tanimı1 edebiyat tanimı
1 edebiyat tanimı
Umut Açıkgöz1.3K visualizações
Müzi̇k ödevi̇ por Emre İncedoğan
Müzi̇k ödevi̇Müzi̇k ödevi̇
Müzi̇k ödevi̇
Emre İncedoğan2.3K visualizações
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ por tulayakdemir
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ
tulayakdemir7.3K visualizações
120110112225555 por srdr8
120110112225555120110112225555
120110112225555
srdr81.8K visualizações
Muzikli Tiyatrolar por derslopedi
Muzikli TiyatrolarMuzikli Tiyatrolar
Muzikli Tiyatrolar
derslopedi884 visualizações
Edebiyatin GüZel Sanatlar IçIndeki Yeri por derslopedi
Edebiyatin GüZel Sanatlar IçIndeki YeriEdebiyatin GüZel Sanatlar IçIndeki Yeri
Edebiyatin GüZel Sanatlar IçIndeki Yeri
derslopedi8K visualizações
Aşiklarimiz ve ozanlarimiz por Mehmet Dinç
Aşiklarimiz ve ozanlarimizAşiklarimiz ve ozanlarimiz
Aşiklarimiz ve ozanlarimiz
Mehmet Dinç5.5K visualizações
Divan Edebiyati por derslopedi
Divan EdebiyatiDivan Edebiyati
Divan Edebiyati
derslopedi2.9K visualizações
Tanzimat Edebiyati por derslopedi
Tanzimat EdebiyatiTanzimat Edebiyati
Tanzimat Edebiyati
derslopedi1.8K visualizações
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇ por aynuryulafci
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇
aynuryulafci4.4K visualizações
Saf şi̇i̇r anlayişi por seymaserbetci
Saf şi̇i̇r anlayişi Saf şi̇i̇r anlayişi
Saf şi̇i̇r anlayişi
seymaserbetci26.7K visualizações
Fecr i ati edebiyatı por slayturk
Fecr i ati edebiyatıFecr i ati edebiyatı
Fecr i ati edebiyatı
slayturk4.2K visualizações
Ti̇yatro ülkü por Ülkü Tektaş
Ti̇yatro ülküTi̇yatro ülkü
Ti̇yatro ülkü
Ülkü Tektaş471 visualizações
Siirkonusuveturlerisunu111 por derslopedi
Siirkonusuveturlerisunu111Siirkonusuveturlerisunu111
Siirkonusuveturlerisunu111
derslopedi787 visualizações
Konularina GöRe şIir TüRleri por derslopedi
Konularina GöRe şIir TüRleriKonularina GöRe şIir TüRleri
Konularina GöRe şIir TüRleri
derslopedi3.9K visualizações
Slidex.tips nef dvani-ve-sham-i-kazanin-zhnyet-edeblk-ve-erk-bakimindan-karil... por Fuat Toprak
Slidex.tips nef dvani-ve-sham-i-kazanin-zhnyet-edeblk-ve-erk-bakimindan-karil...Slidex.tips nef dvani-ve-sham-i-kazanin-zhnyet-edeblk-ve-erk-bakimindan-karil...
Slidex.tips nef dvani-ve-sham-i-kazanin-zhnyet-edeblk-ve-erk-bakimindan-karil...
Fuat Toprak45 visualizações
T uerk edebiyati_tarihi por cenap demiralay
T uerk edebiyati_tarihiT uerk edebiyati_tarihi
T uerk edebiyati_tarihi
cenap demiralay764 visualizações
Halk Edebiyati por derslopedi
Halk EdebiyatiHalk Edebiyati
Halk Edebiyati
derslopedi3.4K visualizações
nazim manzume siir unsurlari por Umut Açıkgöz
nazim manzume siir unsurlarinazim manzume siir unsurlari
nazim manzume siir unsurlari
Umut Açıkgöz3.3K visualizações
Mersin Polifonik Dergi - 3 por CMSMERSIN
Mersin Polifonik Dergi - 3Mersin Polifonik Dergi - 3
Mersin Polifonik Dergi - 3
CMSMERSIN1.7K visualizações

Edebiyat ve Musiki

 • 2. GÜZEL SANAT : Şiir, müzik, resim, heykel, mimari, tiyatro gibi insanlarda estetik yönden bir zevk duygusu uyandıran sanatlara verilen isimdir. Güzel sanatların gayesi, güzelliği ifade etmek ve yorumlamaktır
 • 3. Güzel sanat dallarını birbirinden farkını bu sanat dallarının kullandığı malzeme ortaya çıkarır. Başka bir deyişle,kullanılan malzemenin farklılığı, sanatın birtakım dallara ayrılmasının en belirleyici etkenlerinden biridir.
 • 5. Edebiyat, malzemesi dil olan bir sanattır. Edebiyat bu yönüyle diğer sanatlardan tamamen farklıdır. Mimari ve heykeltıraşlık, üç boyutlu ve görsel nitelikli sanatlar olarak birbirlerine benzerler. Resim sanatı da maddeye biçim veren görsel bir sanat olarak mimari ve heykeltıraşlığa benzer. Edebiyat ise ne görsel bir sanattır ne de maddeyi biçimlendiren bir sanattır.
 • 6. EDEBİYAT VE MUSİKİ Edebiyata en çok benzeyen sanat müziktir. Çünkü müzik de edebiyat gibi fonetik bir sanattır. Yani her iki sanat dalı da işitsel bir nitelik taşır.
 • 7. Sözlerin müzik eşliğinde söylenmesi o sözlere güç katar. İsa’dan önce yaklaşık 3000 yıllarında, Sümer tapınaklarında rahiplerin kullandığı şiirsel sözler, giderek melodik bir nitelik kazanmıştır. Bütün inançlarda müziğin etki gücüne gereksinim duyulmuştur. Özellikle tek tanrılı dinler, müziğe büyük önem vermiş, tarih içinde “dinsel müzik” olarak nitelenen bir müzik türü geliştirilmiştir
 • 8. Müziğin malzemesi sestir. Müzisyen notaya dönüştürdüğü sesleri düzenleyerek eserini yaratır. Edebiyatın ham maddesi ise sözcükler ya da dildir.
 • 9. Edebiyat diğer sanatlara benzemezken tiyatro, opera ve sinemanın edebiyattan yararlandığı ortadadır. Karma sanatlar da denilen bu sanatlarda edebiyat ve müziğe önemli ölçüde yer verilir. Bunun dışında tiyatroda olsun opera ve sinemada olsun dilin kullanımı bu sanatların edebiyatla ortak paydasını oluşturur.
 • 10. Diğer sanatların hiçbirinin malzemesi edebiyattaki gibi herkesin her an kullandığı bir malzeme değildir. Gerçekten de ressamın, heykeltıraşın, müzisyenin çalışmalarının sanat kapsamında değerlendirilmesinde zorluk görülmez. Ama toplumun konuşmakta olduğu dille yapılan bir sanat olan edebiyatta edebî olanla edebî olmayanın ayırt edilmesi zordur.
 • 11. Türk kültüründe özellikle musikinin daima önemli bir yeri olmuştur. Pek çok şairin eserleri bestelenerek günümüze kadar ulaşmıştır.
 • 12. Divan Edebiyatı ürünlerinin çoğu bestelenmek için yazılır. Divan şiirleri, bir “Divan Musikisi” yaratmıştır. Divan şiirlerinin konuları, yani aşk, sevgili, mey, (içki) meyhane, güzellik ve biraz da din konuları aynı şekilde doğal olarak Divan Musikisine yansımıştır.
 • 13. Özellikle de Türk Tasavvuf Edebiyatında musikiye ayrı bir önem verilmiştir. Tasavvuf edebiyatının türlerinden nefes ve ilahi musiki ile iç içe kullanılmış ve yaşatılmıştır.
 • 14. Servet-i Fünun dönemine baktığımızda musikinin apayrı bir yeri olduğunu görürüz. Önceleri sadece bir zevk, kişilerin kültür seviyelerinin göstergesi olan musiki, Servet-i Fünun ile birlikte eserlerde önemli bir yer tutmaya başlamış, giderek yayılarak günümüzdeki yerine ulaşması için yerini sağlamlaştırmıştır.
 • 15. Dönem sanatçılarından Cenap Şahabettin şiirde tabiat ile birlikte musiki ve müzikaliteye yer verir. Onun şiirlerinde cümleler bize adeta bir şarkı söyler. Halid Ziya’nın eserlerinde de musiki kendine yer bulur; Mai ve Siyah’ta kahraman müzisyendir, ayrıca dönemin batı musikisinden örnekler verilmekle birlikte, musikiyle edebiyat birleştirilmiştir.
 • 16. Mehmet Rauf, Eylül’de musikiyi diğer çağdaşlarından daha farklı kullanmış ve adeta eserinin belkemiği yapmıştır.
 • 17. Eylül bir duygu romanıdır. Romanda duygu aktarımı önemli bir yer tutar ve bu duygu aktarımını sağlayan da musikidir. Mehmet Rauf, adeta tüm Türk Edebiyatı dönemleri boyunca işlenen musikiyi almış batı musikisiyle harmanlamış, üzerine bambaşka bir arka fon yapıp eserine nakletmiştir.
 • 18. •ATIŞMA: Türk Halk Edebiyatı içerisinde "Halk ozanlarının birbirlerine SAZ EŞLİĞİNDE karşılıklı dörtlük veya şiir söylemesidir. Saz eşliğinde atışırlar. Çünkü saz ve musiki söze güç katar. Burada yine ozanlar sazı kullanarak aslında musikinin edebiyat için ne kadar vazgeçilmez olduğunu göz önüne sermektedir.