17 tyomarkkinat muuttuvat 2020

Mikko Siitonen
Mikko SiitonenLeipäpappi ja väärä profeetta em Mikkelin kaupunki
Työmarkkinat
muuttuvat
KPL 17
Kpl 17
Urheilupuiston
koulu
2020
Millainen on
hyvä työpaikka?
17 tyomarkkinat muuttuvat 2020
17 tyomarkkinat muuttuvat 2020
Millainen on
hyvä työntekijä?
1. Teknologian käyttö 89%
2. Kyky sopeutua muutokseen 78%
3. Jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen 75%
4. Kyky toimia eri kulttuureissa 74%
5. Kyky markkinoida omaa osaamista 73%
6. Luova ajattelu ja halua hakea uusia ratkaisuja
72%
7. Asiantuntijuus 62%
8. Itseohjautuvuus 59%
9. Ryhmätyötaidot 55%
10. Ihmissuhdetaidot 53%
11. Paineensietokyky 52%
12. Vaatimus jatkuvasta tavoitettavuudesta 48%
13. Pitkäjänteisyys/hyvä keskittymiskyky 38%
14. Fyysinen kunto 23%
15. Kädentaidot 19%
Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen
Työn Liiton tilaamaan Made by Finland
-kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen
tekemä kyselytutkimus toteutettiin
helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219
iältään 18–79-vuotiasta suomalaista.
17 tyomarkkinat muuttuvat 2020
17 tyomarkkinat muuttuvat 2020
17 tyomarkkinat muuttuvat 2020
17 tyomarkkinat muuttuvat 2020
Millainen on
tulevaisuuden työelämä?
17 tyomarkkinat muuttuvat 2020
17 tyomarkkinat muuttuvat 2020
17 tyomarkkinat muuttuvat 2020
17 tyomarkkinat muuttuvat 2020
Teknologia kehittyy
Automatisaatio ja
tekoälyn käyttö
lisääntyvät
Työ muuttuu
Ammatit katoavat,
muuttuvat ja syntyy uusia
Miten voit
löytää itsellesi
työpaikan /
kesäduunin?
Työnhakua...
• TE-palvelut: www.te-palvelut.fi
• mm. Kuntarekry, Duunitori, Oikotie, Valtiolle.fi, kaupungin
nettisivut
• Lehdet
• Vuokratyöyritykset ja työnvälityspalvelut (Ole kuitenkin
tarkkana!)
• Rekrytointimessut- ja tapahtumat
• Suhteet ja verkostot → Näitä luot koko ajan esim. TET:issä
Työelämän pelisäännöt
Ryhmätyö: Työelämän pelisääntöjä
Tutustu aiheeseen ja opeta se muulle luokalle.
1) Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
2) Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
3) Nuori työntekijä 13 – 14 -vuotias ja 15 – 17 -vuotias
4) Työsopimus ja työtodistus
Mukana pitää olla vähintään kaksi seuraavista:
- Aiheeseen liittyen jokin tehtävä
- Lyhyet muistiinpanot aiheesta
- Aihetta havainnollistava tai konkretisoiva tai lisätietoa tuova video
- Aiheeseen liittyvä uutinen.
Työntekijän
oikeudet
• Oikeus työehtosopimuksen
mukaiseen palkkaan ja muihin
työehtoihin.
• Oikeus lakien ja sopimusten
antamaan suojaan, kuten
syrjimättömään kohteluun.
• Oikeus ammatilliseen
järjestäytymiseen.
• Oikeus terveelliseen ja turvalliseen
työympäristöön.
• Velvollisuus suorittaa työ
huolellisesti.
• Velvollisuus noudattaa työnjohdon
ohjeita ja määräyksiä.
• Velvollisuus kieltäytyä työnantajan
kanssa kilpailevasta toiminnasta.
• Velvollisuus olla ilmaisematta liike-
ja ammattisalaisuutta.
• Velvollisuus ottaa huomioon
työnantajan etu.
Työntekijän
velvollisuudet
Työnantajan
oikeudet
• Oikeus päättää työntekijän työhön
ottamisesta.
• Oikeus johtaa työtä ja antaa
työnjohdollisia ohjeita ja määräyksiä.
• Oikeus irtisanoa ja purkaa
työsopimus lain sallimissa rajoissa.
• Velvollisuus noudattaa lakeja ja
sopimuksia.
• Velvollisuus kohdella työntekijöitä
tasapuolisesti.
• Velvollisuus huolehtia
työturvallisuudesta.
• Velvollisuus antaa työntekijälle
kirjallinen selvitys työnteon
keskeisistä ehdoista.
• Velvollisuus edistää hyvää
työilmapiiriä, työntekijän työssä
suoriutumista ja ammatillista
kehitystä.
Työnantajan
velvollisuudet
Työsopimus
• Työnantajan ja työntekijän koti- tai
liikepaikka
• Työnteon alkamisajankohta
• Määräaikaisen sopimuksen kesto ja
määräaikaisuuden peruste
• Koeajan pituus (jos koeajasta
sovitaan)
• Työntekopaikka; jos ei pääasiallista
tekopaikkaa, selvitys periaatteista
joiden mukaan työntekijä
työskentelee eri kohteissa
• Työntekijän pääasialliset työtehtävät
• Työhön sovellettava työehtosopimus
• Palkan määräytymisperusteet ja
palkanmaksukausi
• Säännöllinen työaika
• Vuosiloman määräytyminen
• Irtisanomisaika tai sen
määräytymisperuste
Nuori työntekijä
• 15-vuotias saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa
työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä
huoltaja (yleensä isä tai äiti), tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö
itse.
• Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos hän pitää
sitä tarpeellisena nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.
• Kesätöitäkin koskevat työsopimukset on viisainta tehdä kirjallisina, vaikka
suullinenkin sopimus on osapuolia sitova.
• Rajoituksia työajoissa ja työtehtävissä (katso oppikirja s. 92-93)
Käsitteitä 1/2
Palkkaperusteet = Tunti-, kuukausi-, urakka- tai provisiopalkka
Brutto- ja nettopalkka
Lomakorvaus = Ansaitut lomapäivät korvataan rahallisesti työntekijälle
Koeaika = Työsuhde voidaan katkaista ilman irtisanomisaikaa, max. 4 kk
Käsitteitä 2/2
Määräaikainen työsopimus = Alkamis- ja päättymispäivä tiedossa, ei voi irtisanoa
Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus = Voimassa kunnes jompikumpi osapuoli sen
irtisanoo
Työsuhteen irtisanominen = Normaali työsuhteen päättyminen. Aina irtisanomisaika.
Työnantaja voi irtisanoa tuotannollisista ja taloudellisista syistä
Työsuhteen purkaminen = Työsuhde päättyy välittömästi. Syynä vakava rike, esim.
päihtymys, työturvallisuuden toistuva tai vakava vaarantaminen, väkivaltaisuus…
Irtisanomisajat
Työnantajan irtisanoessa:
Kun työsuhde on jatkunut enintään 1v = 14 päivää
yli 1 v, mutta enintään 4 v = 1 kk
yli 4 v, mutta enintään 8 v = 2 kk
yli 8 v, mutta enintään 12 v = 4 kk
yli 12 v = 6 kk
Työntekijän irtisanoutuessa:
Kun työsuhde on jatkunut enintään 5 v = 14 päivää
yli 5 v = 1 kk
17 tyomarkkinat muuttuvat 2020
1 de 29

Recomendados

Hyvän perehdytyksen eväitä por
Hyvän perehdytyksen eväitäHyvän perehdytyksen eväitä
Hyvän perehdytyksen eväitäPsycon Oy
1.5K visualizações9 slides
Kestäväjohtaminen 21102014 savinko por
Kestäväjohtaminen 21102014 savinkoKestäväjohtaminen 21102014 savinko
Kestäväjohtaminen 21102014 savinkoSuomen Ekonomit
300 visualizações39 slides
Kestäväjohtaminen 30102014 savinko por
Kestäväjohtaminen 30102014 savinkoKestäväjohtaminen 30102014 savinko
Kestäväjohtaminen 30102014 savinkoSuomen Ekonomit
356 visualizações39 slides
Kestäväjohtaminen savinko por
Kestäväjohtaminen savinkoKestäväjohtaminen savinko
Kestäväjohtaminen savinkoSuomen Ekonomit
292 visualizações39 slides
Työelämän pelisäännöt por
Työelämän pelisäännötTyöelämän pelisäännöt
Työelämän pelisäännötSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
9.4K visualizações56 slides
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014 por
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014Tyoelama2020
705 visualizações20 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a 17 tyomarkkinat muuttuvat 2020

Työyhteisön keinot rakentaa työhyvinvointia por
Työyhteisön keinot rakentaa työhyvinvointiaTyöyhteisön keinot rakentaa työhyvinvointia
Työyhteisön keinot rakentaa työhyvinvointiaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
1.6K visualizações28 slides
Etäjohtaminen - Tulosta joustavalla työllä por
Etäjohtaminen - Tulosta joustavalla työlläEtäjohtaminen - Tulosta joustavalla työllä
Etäjohtaminen - Tulosta joustavalla työlläUlla Vilkman
276 visualizações28 slides
Työkaarimalli työpaikan tukena, Jarna Savolainen por
Työkaarimalli työpaikan tukena, Jarna SavolainenTyökaarimalli työpaikan tukena, Jarna Savolainen
Työkaarimalli työpaikan tukena, Jarna SavolainenTyöterveyslaitos
241 visualizações17 slides
Sparraava esimies 2013 por
Sparraava esimies 2013Sparraava esimies 2013
Sparraava esimies 2013Millennial Board
1.3K visualizações68 slides
Kesäksi työhön tehokas cv ja hakemus 20141202 por
Kesäksi työhön  tehokas cv ja hakemus 20141202Kesäksi työhön  tehokas cv ja hakemus 20141202
Kesäksi työhön tehokas cv ja hakemus 20141202Suomen Ekonomit
3.4K visualizações25 slides
Tietokortti: Tervetuloa töihin - perusasioita työelämän alkuun por
Tietokortti: Tervetuloa töihin - perusasioita työelämän alkuun Tietokortti: Tervetuloa töihin - perusasioita työelämän alkuun
Tietokortti: Tervetuloa töihin - perusasioita työelämän alkuun Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
316 visualizações2 slides

Similar a 17 tyomarkkinat muuttuvat 2020(20)

Etäjohtaminen - Tulosta joustavalla työllä por Ulla Vilkman
Etäjohtaminen - Tulosta joustavalla työlläEtäjohtaminen - Tulosta joustavalla työllä
Etäjohtaminen - Tulosta joustavalla työllä
Ulla Vilkman276 visualizações
Työkaarimalli työpaikan tukena, Jarna Savolainen por Työterveyslaitos
Työkaarimalli työpaikan tukena, Jarna SavolainenTyökaarimalli työpaikan tukena, Jarna Savolainen
Työkaarimalli työpaikan tukena, Jarna Savolainen
Työterveyslaitos241 visualizações
Sparraava esimies 2013 por Millennial Board
Sparraava esimies 2013Sparraava esimies 2013
Sparraava esimies 2013
Millennial Board1.3K visualizações
Kesäksi työhön tehokas cv ja hakemus 20141202 por Suomen Ekonomit
Kesäksi työhön  tehokas cv ja hakemus 20141202Kesäksi työhön  tehokas cv ja hakemus 20141202
Kesäksi työhön tehokas cv ja hakemus 20141202
Suomen Ekonomit3.4K visualizações
Työnantajamielikuvatutkimus 2009 por Vivi Stening
Työnantajamielikuvatutkimus 2009Työnantajamielikuvatutkimus 2009
Työnantajamielikuvatutkimus 2009
Vivi Stening734 visualizações
Polkuja Työelämään por PeppiTervoHiltula1
Polkuja TyöelämäänPolkuja Työelämään
Polkuja Työelämään
PeppiTervoHiltula1108 visualizações
Elo yrittäjämittari 2016 tulospresentaatio por Työeläkeyhtiö Elo
Elo yrittäjämittari 2016 tulospresentaatioElo yrittäjämittari 2016 tulospresentaatio
Elo yrittäjämittari 2016 tulospresentaatio
Työeläkeyhtiö Elo1.9K visualizações
Mikrot menestykseen, aamukahvi 4.5.2018 por Työterveyslaitos
Mikrot menestykseen, aamukahvi 4.5.2018Mikrot menestykseen, aamukahvi 4.5.2018
Mikrot menestykseen, aamukahvi 4.5.2018
Työterveyslaitos283 visualizações
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015 por Maria Rajakallio
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
Maria Rajakallio1.9K visualizações
Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014 por Työeläkeyhtiö Varma
Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014
Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014
Työeläkeyhtiö Varma1.1K visualizações
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia por Työterveyslaitos
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Työterveyslaitos1.2K visualizações
Job Shadow Day eli päivä työtä seuraamassa por Vates-saatio
Job Shadow Day eli päivä työtä seuraamassaJob Shadow Day eli päivä työtä seuraamassa
Job Shadow Day eli päivä työtä seuraamassa
Vates-saatio47 visualizações
Onnistuneesti työelämään! -opas por Oppimisvaikeus
Onnistuneesti työelämään! -opasOnnistuneesti työelämään! -opas
Onnistuneesti työelämään! -opas
Oppimisvaikeus4.9K visualizações
Muuttuva työ finanssialalla_ekonomit ilta 260515 por Suomen Ekonomit
Muuttuva työ finanssialalla_ekonomit ilta 260515Muuttuva työ finanssialalla_ekonomit ilta 260515
Muuttuva työ finanssialalla_ekonomit ilta 260515
Suomen Ekonomit588 visualizações
Kaupan esimiestutkimus 2012 por Maarit Virta
Kaupan esimiestutkimus 2012Kaupan esimiestutkimus 2012
Kaupan esimiestutkimus 2012
Maarit Virta216 visualizações
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessä por Tieturi Oy
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessäHR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessä
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessä
Tieturi Oy218 visualizações

Mais de Mikko Siitonen

Yritykset ja yrittayys 2020 por
Yritykset ja yrittayys 2020Yritykset ja yrittayys 2020
Yritykset ja yrittayys 2020Mikko Siitonen
298 visualizações9 slides
2-3 Suomen sota 2020 por
2-3 Suomen sota 20202-3 Suomen sota 2020
2-3 Suomen sota 2020Mikko Siitonen
601 visualizações12 slides
14 pankit ovat yrityksia 2020 por
14 pankit ovat yrityksia 202014 pankit ovat yrityksia 2020
14 pankit ovat yrityksia 2020Mikko Siitonen
282 visualizações11 slides
22 hyvat ja huonot ajat taloudessa 2020 por
22 hyvat ja huonot ajat taloudessa 202022 hyvat ja huonot ajat taloudessa 2020
22 hyvat ja huonot ajat taloudessa 2020Mikko Siitonen
471 visualizações12 slides
21 raha ja hyodykkeet liikkuvat kansantaloudessa 2020 por
21 raha ja hyodykkeet liikkuvat kansantaloudessa 202021 raha ja hyodykkeet liikkuvat kansantaloudessa 2020
21 raha ja hyodykkeet liikkuvat kansantaloudessa 2020Mikko Siitonen
462 visualizações7 slides
8 toinen maailmansota alkaa 2020 por
8 toinen maailmansota alkaa 20208 toinen maailmansota alkaa 2020
8 toinen maailmansota alkaa 2020Mikko Siitonen
301 visualizações26 slides

Mais de Mikko Siitonen(20)

Yritykset ja yrittayys 2020 por Mikko Siitonen
Yritykset ja yrittayys 2020Yritykset ja yrittayys 2020
Yritykset ja yrittayys 2020
Mikko Siitonen298 visualizações
2-3 Suomen sota 2020 por Mikko Siitonen
2-3 Suomen sota 20202-3 Suomen sota 2020
2-3 Suomen sota 2020
Mikko Siitonen601 visualizações
14 pankit ovat yrityksia 2020 por Mikko Siitonen
14 pankit ovat yrityksia 202014 pankit ovat yrityksia 2020
14 pankit ovat yrityksia 2020
Mikko Siitonen282 visualizações
22 hyvat ja huonot ajat taloudessa 2020 por Mikko Siitonen
22 hyvat ja huonot ajat taloudessa 202022 hyvat ja huonot ajat taloudessa 2020
22 hyvat ja huonot ajat taloudessa 2020
Mikko Siitonen471 visualizações
21 raha ja hyodykkeet liikkuvat kansantaloudessa 2020 por Mikko Siitonen
21 raha ja hyodykkeet liikkuvat kansantaloudessa 202021 raha ja hyodykkeet liikkuvat kansantaloudessa 2020
21 raha ja hyodykkeet liikkuvat kansantaloudessa 2020
Mikko Siitonen462 visualizações
8 toinen maailmansota alkaa 2020 por Mikko Siitonen
8 toinen maailmansota alkaa 20208 toinen maailmansota alkaa 2020
8 toinen maailmansota alkaa 2020
Mikko Siitonen301 visualizações
12 teollistuminen muuttaa ihmisten elamaa 2020 por Mikko Siitonen
12 teollistuminen muuttaa ihmisten elamaa 202012 teollistuminen muuttaa ihmisten elamaa 2020
12 teollistuminen muuttaa ihmisten elamaa 2020
Mikko Siitonen480 visualizações
11 teollistuminen alkaa englannista 2020 por Mikko Siitonen
11 teollistuminen alkaa englannista 202011 teollistuminen alkaa englannista 2020
11 teollistuminen alkaa englannista 2020
Mikko Siitonen520 visualizações
28 suohpanterror kantaaottava taide 2020 por Mikko Siitonen
28 suohpanterror  kantaaottava taide 202028 suohpanterror  kantaaottava taide 2020
28 suohpanterror kantaaottava taide 2020
Mikko Siitonen168 visualizações
13 16 kuluttajan oikeudet ja eettinen kuluttaminen 2020 por Mikko Siitonen
13 16 kuluttajan oikeudet ja eettinen kuluttaminen 202013 16 kuluttajan oikeudet ja eettinen kuluttaminen 2020
13 16 kuluttajan oikeudet ja eettinen kuluttaminen 2020
Mikko Siitonen215 visualizações
22 24 sortokaudet 2020 por Mikko Siitonen
22 24 sortokaudet 202022 24 sortokaudet 2020
22 24 sortokaudet 2020
Mikko Siitonen1.4K visualizações
8 nanking 1937 2020 por Mikko Siitonen
8 nanking 1937 20208 nanking 1937 2020
8 nanking 1937 2020
Mikko Siitonen1.2K visualizações
27 vaikuttaminen perustuu sananvapauteen 2020 por Mikko Siitonen
27 vaikuttaminen perustuu sananvapauteen 202027 vaikuttaminen perustuu sananvapauteen 2020
27 vaikuttaminen perustuu sananvapauteen 2020
Mikko Siitonen83 visualizações
28 kansalaisilla on monia keinoja vaikuttaa 2020 por Mikko Siitonen
28 kansalaisilla on monia keinoja vaikuttaa 202028 kansalaisilla on monia keinoja vaikuttaa 2020
28 kansalaisilla on monia keinoja vaikuttaa 2020
Mikko Siitonen80 visualizações
Toinen maailmansota 2020 por Mikko Siitonen
Toinen maailmansota 2020Toinen maailmansota 2020
Toinen maailmansota 2020
Mikko Siitonen46.2K visualizações
14 pankit por Mikko Siitonen
14 pankit14 pankit
14 pankit
Mikko Siitonen160 visualizações
4 Ihmisoikeudet - Tolvania por Mikko Siitonen
4 Ihmisoikeudet - Tolvania4 Ihmisoikeudet - Tolvania
4 Ihmisoikeudet - Tolvania
Mikko Siitonen53 visualizações
Hukassa kuussa por Mikko Siitonen
Hukassa kuussaHukassa kuussa
Hukassa kuussa
Mikko Siitonen109 visualizações
Urheilupuiston koulu: varjovaalit 2.4.2019 por Mikko Siitonen
Urheilupuiston koulu: varjovaalit 2.4.2019Urheilupuiston koulu: varjovaalit 2.4.2019
Urheilupuiston koulu: varjovaalit 2.4.2019
Mikko Siitonen36.5K visualizações
Euroopan unioni -ryhmätyö por Mikko Siitonen
Euroopan unioni -ryhmätyöEuroopan unioni -ryhmätyö
Euroopan unioni -ryhmätyö
Mikko Siitonen846 visualizações

17 tyomarkkinat muuttuvat 2020

 • 7. 1. Teknologian käyttö 89% 2. Kyky sopeutua muutokseen 78% 3. Jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen 75% 4. Kyky toimia eri kulttuureissa 74% 5. Kyky markkinoida omaa osaamista 73% 6. Luova ajattelu ja halua hakea uusia ratkaisuja 72% 7. Asiantuntijuus 62% 8. Itseohjautuvuus 59% 9. Ryhmätyötaidot 55% 10. Ihmissuhdetaidot 53% 11. Paineensietokyky 52% 12. Vaatimus jatkuvasta tavoitettavuudesta 48% 13. Pitkäjänteisyys/hyvä keskittymiskyky 38% 14. Fyysinen kunto 23% 15. Kädentaidot 19% Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Made by Finland -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista.
 • 17. Teknologia kehittyy Automatisaatio ja tekoälyn käyttö lisääntyvät Työ muuttuu Ammatit katoavat, muuttuvat ja syntyy uusia
 • 19. Työnhakua... • TE-palvelut: www.te-palvelut.fi • mm. Kuntarekry, Duunitori, Oikotie, Valtiolle.fi, kaupungin nettisivut • Lehdet • Vuokratyöyritykset ja työnvälityspalvelut (Ole kuitenkin tarkkana!) • Rekrytointimessut- ja tapahtumat • Suhteet ja verkostot → Näitä luot koko ajan esim. TET:issä
 • 21. Ryhmätyö: Työelämän pelisääntöjä Tutustu aiheeseen ja opeta se muulle luokalle. 1) Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet 2) Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet 3) Nuori työntekijä 13 – 14 -vuotias ja 15 – 17 -vuotias 4) Työsopimus ja työtodistus Mukana pitää olla vähintään kaksi seuraavista: - Aiheeseen liittyen jokin tehtävä - Lyhyet muistiinpanot aiheesta - Aihetta havainnollistava tai konkretisoiva tai lisätietoa tuova video - Aiheeseen liittyvä uutinen.
 • 22. Työntekijän oikeudet • Oikeus työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin työehtoihin. • Oikeus lakien ja sopimusten antamaan suojaan, kuten syrjimättömään kohteluun. • Oikeus ammatilliseen järjestäytymiseen. • Oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. • Velvollisuus suorittaa työ huolellisesti. • Velvollisuus noudattaa työnjohdon ohjeita ja määräyksiä. • Velvollisuus kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta. • Velvollisuus olla ilmaisematta liike- ja ammattisalaisuutta. • Velvollisuus ottaa huomioon työnantajan etu. Työntekijän velvollisuudet
 • 23. Työnantajan oikeudet • Oikeus päättää työntekijän työhön ottamisesta. • Oikeus johtaa työtä ja antaa työnjohdollisia ohjeita ja määräyksiä. • Oikeus irtisanoa ja purkaa työsopimus lain sallimissa rajoissa. • Velvollisuus noudattaa lakeja ja sopimuksia. • Velvollisuus kohdella työntekijöitä tasapuolisesti. • Velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta. • Velvollisuus antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. • Velvollisuus edistää hyvää työilmapiiriä, työntekijän työssä suoriutumista ja ammatillista kehitystä. Työnantajan velvollisuudet
 • 24. Työsopimus • Työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka • Työnteon alkamisajankohta • Määräaikaisen sopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste • Koeajan pituus (jos koeajasta sovitaan) • Työntekopaikka; jos ei pääasiallista tekopaikkaa, selvitys periaatteista joiden mukaan työntekijä työskentelee eri kohteissa • Työntekijän pääasialliset työtehtävät • Työhön sovellettava työehtosopimus • Palkan määräytymisperusteet ja palkanmaksukausi • Säännöllinen työaika • Vuosiloman määräytyminen • Irtisanomisaika tai sen määräytymisperuste
 • 25. Nuori työntekijä • 15-vuotias saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja (yleensä isä tai äiti), tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse. • Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos hän pitää sitä tarpeellisena nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia. • Kesätöitäkin koskevat työsopimukset on viisainta tehdä kirjallisina, vaikka suullinenkin sopimus on osapuolia sitova. • Rajoituksia työajoissa ja työtehtävissä (katso oppikirja s. 92-93)
 • 26. Käsitteitä 1/2 Palkkaperusteet = Tunti-, kuukausi-, urakka- tai provisiopalkka Brutto- ja nettopalkka Lomakorvaus = Ansaitut lomapäivät korvataan rahallisesti työntekijälle Koeaika = Työsuhde voidaan katkaista ilman irtisanomisaikaa, max. 4 kk
 • 27. Käsitteitä 2/2 Määräaikainen työsopimus = Alkamis- ja päättymispäivä tiedossa, ei voi irtisanoa Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus = Voimassa kunnes jompikumpi osapuoli sen irtisanoo Työsuhteen irtisanominen = Normaali työsuhteen päättyminen. Aina irtisanomisaika. Työnantaja voi irtisanoa tuotannollisista ja taloudellisista syistä Työsuhteen purkaminen = Työsuhde päättyy välittömästi. Syynä vakava rike, esim. päihtymys, työturvallisuuden toistuva tai vakava vaarantaminen, väkivaltaisuus…
 • 28. Irtisanomisajat Työnantajan irtisanoessa: Kun työsuhde on jatkunut enintään 1v = 14 päivää yli 1 v, mutta enintään 4 v = 1 kk yli 4 v, mutta enintään 8 v = 2 kk yli 8 v, mutta enintään 12 v = 4 kk yli 12 v = 6 kk Työntekijän irtisanoutuessa: Kun työsuhde on jatkunut enintään 5 v = 14 päivää yli 5 v = 1 kk