Anúncio

слънце

megikatq
25 de Aug de 2015
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

слънце

  1. Любимите игри на децата от група “СЛЪНЦЕ“
  2. ПОДВИЖНА ИГРА • Народна игра • „ Гори, гори кърпа” • • Игрови правила: • В тази игра всички деца са клекнали. Едно дете държи кърпа, обикаля с нея около клекналите в кръг деца и пее: • „Гори, гори кърпа! Кучето я дърпа!” • Пуска я на някое друго дете. Този, който има кърпа зад гърба си, трябва да гони този, който му я е сложил и да заеме неговото място. • Играта се повтаря няколко пъти. • • • • • Играта е изпълнена от децата на трета група „Слънце” • Gori, gori karpa” (meaning „burn, burn cloth „) • • In this game all children are in squatting position. A child holds a piece of cloth, goes round and sings: ”Gori, gori karpa”. While going round, the child drops the cloth to another child. The latter has to run after the former and to take his/her place. • The game is repeated several times. • • • • • • • • • Elaborated by: Karolina Borisova and Tsvetanka Vachkova • Teacher of „Sun” group
  3. ИГРА НА МАСА • Автодидактична игра • • Тип: ТАНГРАМ • Вид : Индивидуално конкурентна • Познавателна задача: Да се подредят различни фигури, дадени по образец. • Игрова задача: При подреждане на фигурите да се използват всичките седем плочки, но така, че да не се застъпват. • Материали: Няколко образци с подредени фигури и пликче за всяко дете, в което има сложени по седем плочки/ геометрични фигури в различни цветове/. • Игрови правила: • Играят толкова деца, колкото са пликчетата с плочките. • Детето свободно подрежда и размества частите. • Играта печели този, който пръв подреди някоя от показаните фигури по образеца. • Autodidactic game • Sort: Individual – competitive game • Type: Tangram • Cognitive task: to put different figures in other, following a pattern • Game task: All seven figures should be used when putting them in other, without overlapping • Materials: several patterns with arranged figures and a packet for every child, containing seven tiles (geometrical figures in different colors) • Game rules: • the number of the children taking part in the game corresponds to the number of packets with figures • every child is free to arrange and rearrange the pieces • the winner is the one, who manages to arrange one of the model patterns
Anúncio