O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Pla d’acció de l’Estratègia catalana d’ecodisseny. Comissió interdepartamental: grau de compliment del Pla d’Acció 2015

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 56 Anúncio

Pla d’acció de l’Estratègia catalana d’ecodisseny. Comissió interdepartamental: grau de compliment del Pla d’Acció 2015

Baixar para ler offline

Presentació de les actuacions que estan portant a terme els departaments de la Generalitat per posicionar Catalunya en l’àmbit de l’ecodisseny, en el marc de la jornada de presentació del "Catàleg ecodisseny Catalunya", el 13 de juliol de 2016 a Barcelona

Presentació de les actuacions que estan portant a terme els departaments de la Generalitat per posicionar Catalunya en l’àmbit de l’ecodisseny, en el marc de la jornada de presentació del "Catàleg ecodisseny Catalunya", el 13 de juliol de 2016 a Barcelona

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (12)

Anúncio

Semelhante a Pla d’acció de l’Estratègia catalana d’ecodisseny. Comissió interdepartamental: grau de compliment del Pla d’Acció 2015 (20)

Mais de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya (20)

Anúncio

Mais recentes (15)

Pla d’acció de l’Estratègia catalana d’ecodisseny. Comissió interdepartamental: grau de compliment del Pla d’Acció 2015

 1. 1. Comissió interdepartamental Grau de compliment del Pla d’Acció 2015 Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat
 2. 2. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Eix Línia nº Act Acció Sinergies Assolit 1 1 11 Promoció i foment del Sistema DAPc Direcció General de Qualitat Ambiental 1 1 13 Implantació SGA en els centres de treball Direcció General de Qualitat Ambiental 1 3 29 Integració de criteris d'ecodisseny en la rehabilitació de l'habitatge Direcció General de Qualitat Ambiental 2 4 31 Capacitació de tècnics en aspectes relacionats amb l'ecodisseny Direcció General de Qualitat Ambiental i Agència de Residus de Catalunya Agència de l’Habitatge de Catalunya Agència de Residus de Catalunya Eix Línia nº Act Acció Sinergies Assolit 1 1 2 Premi Catalunya d'Ecodisseny Direcció General de Qualitat Ambiental i Secretaria d’Universitats i Recerca 1 1 3 Jornada de prevenció de residus Multidepartamental 1 1 4 Fitxes de petjada de carboni en productes Direcció General de Polítiques Ambientals 1 1 6 Exposició Premi Disseny per al Reciclatge 1 1 7 Projecte de Diagnosi ambiental i Ecodisseny d'envasos en el sector de Menjar Ràpid a Catalunya 1 1 17 Xarxa Compra Reciclat 1 2 18 Promoció de l'ecodisseny a les escoles i universitats Departament d'Ensenyament, Departament d'Economia i Coneixement, Secretaria d’Universitats i Recerca, i Direcció General de Polítiques Ambientals 1 2 21 Tallers d’ecodisseny Secretaria d’Universitats i Recerca 2 4 32 Promoció de productes de construcció ambientalment correctes Agència de l'Habitatge de Catalunya i Direcció General de Qualitat Ambiental 2 5 37 Ambientalització de les compres de l'ARC Direcció General de Qualitat Ambiental 2/56
 3. 3. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Agència de Suport a l’Empresa Catalana Eix Línia nº Act Acció Sinergies Assolit 1 1 9 Assessorament per a la incorporació de l'ecodisseny a les empreses del Centre de Promoció de negocis (CPN) Direcció General de Qualitat Ambiental i Agència de Residus de Catalunya 1 3 26 Disseny de programes d'ajuts a l'R+D+i Direcció General de Qualitat Ambiental, Agència de Residus de Catalunya, i Direcció General de Política i Promoció Econòmica 1 3 26 Integració de criteris d'ecoinnovació en el procés de desenvolupament de nous productes dins del Programa Expansiona't Innovació Direcció General de Qualitat Ambiental i Agència de Residus de Catalunya 1 3 26 Servei de suport a la empreses per desenvolupar R+D+i Direcció General de Qualitat Ambiental i Agència de Residus de Catalunya 1 3 26 Comunitats Ris3CAT Direcció General de Política i Promoció Econòmica Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible Eix Línia nº Act Acció Sinergies Assolit 1 1 1 Visualització de les polítiques i projectes catalans d’ecodisseny a l' “Espai Catalunya - Europa” Direcció General de Qualitat Ambiental, Departament de Cultura, Departament d'Empresa i Ocupació (ACCIO), i Agència de Residus de Catalunya 1 1 1 Organitzar una taula rodona sobre ecodisseny Direcció General de Qualitat Ambiental i Agència de Residus de Catalunya 3/56
 4. 4. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Direcció General de Qualitat Ambiental Eix Línia nº Act Acció Sinergies Assolit 1 1 1 Ecodesign Day Agència de Residus de Catalunya 1 1 2 Premi Catalunya d'Ecodisseny Agència de Residus de Catalunya, i Secretaria d’Universitats i Recerca 1 1 3 Gestió i acompanyament de difusió pública d’entitats relacionades amb l’ecodisseny Multidepartamental 1 1 11 Convocatòria d’ajuts per a ecoetiquetatge i ecodisseny i sistemes de gestió ambiental Multidepartamental 1 1 11 Jornades sobre la norma UNE-EN-ISO 14006: Sistemes de gestió ambiental - directrius per a la incorporació de l’ecodisseny Multidepartamental 1 1 13 Foment de las implantació de sistemes de gestió a les institucions públiques Multidepartamental 1 1 14 Gestió dels sistemes d’etiquetat ecològic europeu i català 1 1 14 Impuls de la creació d’un Distintiu per a espais escènics i musicals i espais d’arts visuals Direcció General de Creació i Empreses Culturals/ Subdirecció General de Promoció Cultural 1 1 14 Premis de Comunicació Ecolabel 1 2 20 Suport a la creació d'un nou màster d'ecodisseny Departament d'Economia i Coneixement (Secretaria d’Universitats i Recerca) i Direcció General de Polítiques Ambientals 1 3 25 Trobada empresarial “Econetworks" Multidepartamental 2 4 31 Formació en ecoinnovació per als tècnics d’ACCIÓ i Clúster Managers Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACCIO) 2 4 34 Foment de la mobilitat sostenible per la millora de la qualitat aire Multidepartamental 2 5 37 Ambientalització de les compres de la Generalitat de Catalunya Comissió Central de Subministraments, Multidepartamental 2 5 37 Plec de l’Acord Marc de compra de mobiliari per a les oficines de la Generalitat Comissió Central de Subministraments, Multidepartamental 3 6 39 Assignació de responsabilitats i coordinació de l’Estratègia Multidepartamental 3 7 42 Definició, disseny i execució de les eines necessàries per a una correcta gestió i difusió de la informació. Multidepartamental 4/56
 5. 5. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat Eix Línia nº Act Acció Sinergies Assolit 1 1 4 Realització de casos d’ecodisseny i SmartCities Direcció General de Qualitat Ambiental i Agència de Residus de Catalunya 1 1 4 Posada en marxa de l’estratègia SmartCAT aprovada pel Govern Multidepartamental 1 1 9 Introducció de criteris d'ecodisseny per la definició dels nous CPDs del Nou Model TIC 2 4 34 Promoció de l'ús de les videoconferències a la Generalitat de Catalunya Multidepartamental Eix Línia nº Act Acció Sinergies Assolit 1 2 18 Aplicació de tècniques ambientalment respectuoses en els tallers de les arts plàstiques i disseny Direcció General de Qualitat Ambiental, Direcció General de Polítiques Ambientals i Agència de Residus de Catalunya 1 2 19 Incorporació d’aspectes relacionats amb l'ecodisseny en les competències d'ESO Direcció General de Qualitat Ambiental i Agència de Residus de Catalunya 1 2 19 Incorporació temàtica d’ecodisseny en les arts plàstiques i disseny Direcció General de Qualitat Ambiental i Direcció General de Polítiques Ambientals 1 2 21 Proposta de Creació de tallers d'ecodisseny Secretaria d’Universitats i Recerca, Direcció General de Qualitat Ambiental, i Agència de Residus de Catalunya Subdirecció General de Boscos Eix Línia nº Act Acció Sinergies Assolit 1 1 4 Càlcul de la petjada de carboni del suro i nous usos dels seus subproductes Agència de Residus de Catalunya i Direcció General de Polítiques Ambientals 1 1 14 Promoció de la certificació forestal Direcció General de Qualitat Ambiental 5/56
 6. 6. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Institut Català d’Energia Eix Línia nº Act Acció Sinergies Assolit 1 1 5 Directori de proveïdors de productes i serveis amb criteris d’Ecodisseny Departament d’Empresa i Ocupació 1 3 29 Foment de la compra verda a l’administració: Projecte GPP2020 Direcció General de Qualitat Ambiental i Departament d’Empresa i Ocupació 2 4 34 Promoció i foment del vehicle particular sostenible, en la seva compra Direcció General de Qualitat Ambiental i Departament d’Empresa i Ocupació Secretaria d’Universitats i Recerca Eix Línia nº Act Acció Sinergies Assolit 1 1 2 Allotjament de les exposicions sobre ecodisseny Direcció General de Qualitat Ambiental i Agència de Residus de Catalunya 1 1 3 Difusió de qüestions rellevants sobre ecodisseny i ecoinnovació Multidepartamental 1 1 5 Identificació dels grups de recerca que treballen en ecodisseny Direcció General de Qualitat Ambiental, i Agència de Residus de Catalunya 1 1 12 Promoció dels doctorats industrials en ecodisseny (ó Propostes de postgraus en ecodisseny) Direcció General de Qualitat Ambiental, i Departament d’Empresa i Ocupació (ACCIO) 1 1 12 Realització de jornades d’ecodisseny i ecoinnovació Direcció General de Qualitat Ambiental, i Agència de Residus de Catalunya 1 2 18 Detecció de les mancances en matèria d'ecodisseny als graus, postgraus i màsters que s'imparteixen. Direcció General de Qualitat Ambiental, Agència de Residus de Catalunya i Direcció general de Polítiques Ambientals 6/56 ... ...
 7. 7. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Estadística Nombre d’actuacions del Pla 57 Nombre d’actuacions assolides 50 Nombre d’accions Total 328 Percentatge d’assoliment del Pla 88 % 7/56
 8. 8. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Ecodesign day / Barcelona Design Week 1 FITXA 09/06/2015 Jornada/ Disseny Hub Barcelona DG de Qualitat Ambiental (DGQA) Barcelona Centre de Disseny (BCD) 6.230 € 96 assistents Ecodesignday Cada any en el marc de la setmana dedicada al disseny del Barcelona Design Week, es dedica un dia sencer a l’ecodisseny. Enguany s’ha dedicat als «The Fixers movement» (reparadors) cada cop més presents en molts àmbits de la nostra realitat. 8/56
 9. 9. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Premi Catalunya d’Ecodisseny 2 a FITXA 29/10/2015 Premi/ Saló del Tinell DG de Qualitat Ambiental (DGQA) Agència de Residus de Catalunya (ARC) Programa Switch-ME; UNEP-DTIE; UNEP-MAP; MAGRAMA 106.694 € (ARC / 2015) 38.387 € (DGQA) Premi Primera edició del Premi que reconeix els productes i els serveis dissenyats per millorar el seu comportament ambiental al llarg del seu cicle de vida. Associat al Premi s’han organitzat tallers de difusió, l'organització d'una exposició itinerant amb les candidatures guardonades, un catàleg (editat en paper i en versió digital), l'elabora- ció de fitxes de petjada de CO2 dels productes guardonats. Premsa Catàleg 9/56
 10. 10. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Premi Catalunya d’Ecodisseny 2 b 194 candidatures (149 de Catalunya i 45 de 11 països Euromediterranis) 56 candidatures seleccionades 6 premiats 11 mencions 350 assistents a l'acte de lliurament 3.000 exemplars catàleg en català 500 unitats catàleg en anglès Categories: A – Producte B – Producte en desenvolupament C – Estratègia D – Disseny jove E – Disseny euromediterrani 10/56
 11. 11. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Premi Catalunya d’Ecodisseny 2 c Cadira biennale Figueras International Seating Cadires de rodes amb recursos locals Mini Aerogenerador Energia eòlica adaptada als edificis Andrea Artero, Albert Bercero I Joel Plana Kigali Chair Project Simon DesignClara Romaní i Josep Mora Cool Downlight Pep Lemon Refresc d'aprofitament de cítrics amb compromís social Un nou concepte de lluminària per a sostres A B C D E 11/56
 12. 12. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Premi Catalunya d’Ecodisseny 2 d Publicació del Catàleg del Premi Catalunya d'Ecodisseny 2015: - en paper (català i anglès) - en versió digital on-line (català, castellà, anglès i francès) 12/56
 13. 13. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Fitxes de petjada de carboni de productes 3 FITXA 2015 Publicació Agència de Residus de Catalunya (ARC) 10 productes amb fitxa (4 el 2015) Total de 23 fitxes en diferents idiomes: català, anglès, castellà i francés 1.142 € Fitxes La petjada de carboni és un dels impactes ambientals que milloren quan s’utilitzen estratègies d’ecodisseny en els productes, i és una de les característiques més fàcils de comunicar actualment al públic general. L’ARC ha preparat una col·lecció de fitxes resum dels resultats de la petjada de carboni dels productes guardonats en les diferents edicions del Premi Disseny per al Reciclatge a partir de la de l'any 2009. Això permetrà comunicar de manera senzilla i visual la millora en l’impacte ambiental d’aquests productes. Durant 2015 també s'ha creat un nou espai al web ARC de "Productes eficients en recursos i canvi climàtic" on es poden consultar aquestes fitxes. Fitxa de la petjada de carboni de producte 13/56
 14. 14. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Exposició Itinerant Premi Catalunya d’Ecodisseny 2015 4 FITXA 2015 Exposició/ Catalunya Agència de Residus de Catalunya (ARC) 4.165 € DG de Qualitat Ambiental (DGQA) 21.529 € Exposició 2 nov -3 desembre 2015 Agència de Residus de Catalunya, Barcelona 3 des-17 desembre 2015 Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI), Barcelona 17 des 2015- 11 gener 2016 Leitat, Terrassa 14/56 Escola Superior de Disseny i Art – Llotja (2016) Llotja
 15. 15. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Exposició Itinerant Premi disseny per al reciclatge 2013 5 1-31 gener 2015 Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI), Barcelona 2-9 febrer 2015 IED, Barcelona 9 febrer-2 març 2015 Ajuntament de Calella, Calella 2 - 27 març 2015 Centre Comercial Badalona Màgic, Badalona 9-18 abril 2015 Ajuntament de Móra d'Ebre, Móra d'Ebre 22 abril - 2 juny 2015 EASD Deià, Barcelona 8 juny -3 juliol 2015 Espai Catalunya Europa, Brussel·les (Bèlgica) 6 - 24 juliol 2015 Centre Cívic Besòs, Barcelona 1-31 agost 2015 Agència de Residus de Catalunya, Barcelona 2-21 setembre 2015 Casal Cívic Magòria, Barcelona 21-29 setembre 2015 Centre Cívic La Cooperativa, Sarrià de Ter 1-30 octubre 2015 Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic, Vic 30 oct-4 desembre 2015 Centre Cívic La Cooperativa, Sarrià de Ter 4 des 2015-13 gener 2016 Aeroport de Barcelona (Terminal 2), El Prat de Llobregat 15/56 FITXA 2015 Exposició/ Catalunya Agència de Residus de Catalunya (ARC) 17.902 € Exposició itinerant
 16. 16. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Jornada El rol de l'ecodisseny en l'economia circular 6 FITXA 16/06/2015 Jornada/ Delegació del Govern a la UE Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) DG de Qualitat Ambiental (DGQA) BCD Barcelona Centre de Disseny 10.000 € 85 inscrits CADS Per fer palès que Catalunya creu que l’ecodisseny és un dels instruments clau dels quals disposa la indústria per millorar l’eficiència dels materials i l’energia, així com per reduir la petjada ambiental dels productes, es va organitzar una Jornada que comptà amb un panell internacional d’experts format per representants de la Comissió Europea, legisladors de diverses regions, així com per membres d’entitats i xarxes empresarials, i de la indústria del disseny. Amb el suport de: Xarxa European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (Xarxa EEAC), The Bureau of European Design Associations (BEDA), Association for Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management (ACR+) 16/56 Afers i .....i Exteriors i ..
 17. 17. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Jornada Ecodisseny i ecoinnovació a Catalunya 7 FITXA 10/11/2015 Jornada / Disseny Hub BCN DG de Qualitat Ambiental (DGQA) Inèdit innovació 114 assistents 2.473 € Jornada Es van presentar les polítiques públiques de la Generalitat en matèria d’ecodisseny i ecoinnovació, com ara l’Estratègia catalana d’ecodisseny. Així mateix es va presentar el Catàleg d’ecodisseny a Catalunya. Experts en ecodisseny van insistir en la importància de prendre en consideració l’economia circular des de la primera fase del procés productiu, la del disseny. 17/56
 18. 18. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Wrap-up Jornada Ecodisseny i Ecoinnovació a Catalunya. Disruptive Innovation Festival (dif) 2015 8 FITXA 10/11/2015 (anglès) 12/11/2015 (castellà) Jornada virtual Ellen MacArthur Foundation (EMF) / DG de Qualitat Ambiental (DGQA) Agència de Residus de Catalunya (ARC) / Inèdit innovació Jornada El dif és un esdeveniment en línia tres setmanes de durada que reuneix empresaris , dissenyadors , la indústria, fabricants, alumnes i creadors per presentar iniciatives pioneres en economia circular. AltresOpen Mic 18/56
 19. 19. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Coffee Break: Ecodissenyant l’experiència d’usuari 9 FITXA 12/02/2015 Taller / DHUB Barcelona Agència de Residus de Catalunya (ARC) Barcelona Centre de Disseny (BCD) 71 assistents 2.952 € Informació ARC Informació BCD Taller organitzat per l’ARC en col·laboració amb BCD Barcelona Centre de Disseny en el marc del Premi Catalunya d’Ecodisseny 2015. Van assistir més de 70 persones entre dissenyadors, ambientòlegs i altres professionals del món del disseny i la sostenibilitat. 19/56
 20. 20. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Pòster científic "The Catalan Ecodesign Strategy for a circular and eco-innovative economy" (LCM 2015) 10 FITXA Congrés / Bordeaux DG de Qualitat Ambiental (DGQA) Inèdit innovació 680 empreses i investigadors Pósters Presentació de l‘Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat - en el marc del 7th International Conference on Life Cycle Management (LCM 2015) 20/56
 21. 21. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Directori de Proveïdors de productes i serveis amb criteris d’Ecodisseny 11 FITXA Gener 2014 a Octubre 2015 Informàtic/Internet-Cercador Institut Català d'Energia (ICAEN) 60 visites mensuals, 5 sol·licituds inscripció /mes Cercador El cercador energètic és una eina per a tot aquell que en emprendre un projecte pretén realitzar-lo amb assessorament de consultors que coneixen bé l’eficiència energètica i les Energies renovables i que per tant tenen en compte els criteris d’Ecodisseny. Així mateix, aglutina els proveïdors dels equips més eficients energèticament. 21/56
 22. 22. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Taller d’ecodisseny d’envasos: dissenya per a prevenir i reciclar 12 FITXA 27/11/2015 Taller / Elisava Agència de Residus de Catalunya (ARC) Ecoembes Elisava 12 alumnes assistents Finançat íntegrament per Ecoembes Taller per ecodissenyar envasos, centrant-se en les característiques que afavoreixen l'estalvi de recursos o que els fan més fàcilment reciclables. Va constar d'una primera part d'explicació teòrica amb exemples de casos d'èxit d'envasos i una segona part de valoració d'envasos reals. 22/56
 23. 23. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Projecte de diagnosi ambiental I ecodisseny d’envasos al sector de menjar ràpid de Catalunya 13 FITXA 2014/2015 Projecte pilot Agència de Residus de Catalunya (ARC) Ecoembes 4 envasos estudiats 40 assistents 2014: Diagnosi i finançament 2015: Presentació sense costos Es tracta d'un projecte per a la integració de les eines d'anàlisi ambiental i la metodologia d'ecodisseny en el sector d’envasos de menjar ràpid a Catalunya. Projecte amb 3 etapes: diagnosi ambiental, aplicació d'estratègies d'ecodisseny i elaboració de material de comunicació. Projecte pilot per permetre obtenir una guia per a la implementació de l’ecodisseny en altres sectors empresarials de Catalunya. 2014: primera etapa de Diagnosi 2015: presentació dels resultats obtinguts. El projecte no ha pogut continuar per manca d'empreses del sector interessades. 23/56
 24. 24. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Presentació dels resultats del Projecte de diagnosi ambiental I ecodisseny d’envasos al sector de menjar ràpid de Catalunya 14 FITXA 23/04/2015 Jornada / Saló Hispack – Fira de BCN Agència de Residus de Catalunya (ARC) Ecoembes 4 envasos estudiats 40 assistents 2014: Diagnosi i finançament 2015: Presentació sense costos Es tracta d'un projecte per a la integració de les eines d'anàlisi ambiental i la metodologia d'ecodisseny en el sector d’envasos de menjar ràpid a Catalunya. Projecte amb 3 etapes: diagnosi ambiental, aplicació d'estratègies d'ecodisseny i elaboració de material de comunicació. Projecte pilot per permetre obtenir una guia per a la implementació de l’ecodisseny en altres sectors empresarials de Catalunya. 2014: primera etapa de Diagnosi. 2015: presentació dels resultats obtinguts. El projecte no ha pogut continuar per manca d'empreses del sector interessades. Sessió 3Sessió1 Sessió 2 24/56
 25. 25. FITXA 2015 Ajuts Agència de Residus de Catalunya (ARC) Pressupost: 81.335 € 2 projectes 21.625 € d’ajuts ARC Ajuts DOG 6893 Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Ajuts per a projectes de recerca i desenvolupament en ecodisseny 15 Convocatòria d’ajuts 2015 per a l’execució de projectes de prevenció de residus, d’ecodisseny i de valorització interna de residus industrials. Es podien presentar projectes de recerca industrial, disseny de prototips, projectes demostratius o altres projectes de desenvolupament experimental. Projectes: Mavilor Motors: projecte per disseny i la construcció de prototips d’embalatges capaços de suportar el pes dels diferents tipus de motors fabricats, utilitzant cartró o cel·lulosa moldejada enlloc de poliestirè expandit (EPS). Nutcreatives: projecte per a la millora d'una gamma de mobiliari d'interior mitjançant la incorporació d'estratègies d'ecodisseny, fent èmfasi sobretot en la incorporació de material reciclat (plàstics reciclats). 25/56
 26. 26. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Jornada de prevenció de residus 16 FITXA 24/11/2015 Jornada / Auditori ONCE Agència de Residus de Catalunya (ARC) 200 assistents 21.209 € Jornada que se celebra anualment des de l’any 2003, i que ha esdevingut una eina important de comunicació i d’intercanvi d’experiències en prevenció de residus. L'any 2015 es va centrar en el concepte de la desmaterialització. La desmaterialització es refereix, entre altres, a la maximització de la utilitat dels productes alhora que es minimitza el consum de recursos, incrementant-ne, per tant, l’eficiència en l’ús. Es van explorar i debatre vàries de les propostes existents i com s’aplicaven actualment en el marc de la prevenció de residus i l’economia circular. Jornada 26/56
 27. 27. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Sessió tècnica “Ecodisseny en el sector de la construcció: casos pràctics” 17 FITXA 22/05/2015 Sessió tècnica/ Fira de Barcelona Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) Més de 60 assistents La Direcció General de Qualitat Ambiental organitza, en el marc de l’Estratègia catalana d’ecodisseny, la sessió tècnica "Ecodisseny en el sector de la construcció: casos pràctics". La sessió es farà el 22 de maig de 2015 a l’Speakers Corner 1 de l’Eix de Rehabilitació i Sostenibilitat de CONSTRUMAT, ubicat a Fira de Barcelona Gran Via. Sessió tècnica 27/56 Programa En aquesta sessió es van presentar experiències pioneres sobre ecodisseny en el sector de la construcció: empreses que disposen d’etiquetes ecològiques de productes o d’edificació, declaracions ambientals de producte i aplicacions pràctiques d’eines d’anàlisi del cicle de vida.
 28. 28. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Catàleg d'Ecodisseny a Catalunya 18 FITXA 2015 Publicació DG de Qualitat Ambiental (DGQA) Inèdit innovació 72 productes i serveis Es 28/56
 29. 29. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Sessió "Setting up initiatives to foster ecodesign practives in the Mediterranean region" (en el marc del SWITCHMED CONNECT) 19 FITXA 30/10/2015 Jornada / Centre de cultura contamporànea de Barcelona (CCCB) Agència de Residus de Catalunya (ARC) SWITCH-MED 70 assistents finançat íntegrament pel projecte Switchmed Informació El Switchmed Connect 2015 va ser un congrés en el marc del projecte SwitchMed, per aglutinar els diferents actors de la regió Mediterrània per intercanviar coneixements, compartir experiències, construir sinergies i escalar innovacions socials i ambientals que condueixin cap a models de producció i consum més sostenible en la regió Mediterrània. L'ARC va coorgantizar una sessió sobre ecodisseny en aquest congrés, la qual va tenir ponències d'organitzacions que faciliten la pràctica de l'ecodisseny (Agència de Residus de Catalunya, Pôle d'Éco-conception, Sostenipra), i de disssenyadors i empreses que el practiquen (Adital Ela, Simon, Nutcreatives). 29/56
 30. 30. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Cupons d'ecoinnovació Programa de cupons a la innovació consistent en un ajut econòmic a les pimes catalanes per millorar la seva competitivitat i fomentar-ne la transició cap a l’economia verda i circular. EISHA, SL 20 Cupons a l’ecoinnovació 30/56 FITXA 2015 Ajuts ACCIÓ Departament de Territori i Sostenibilitat i Departament d'Empresa i Ocupació Atorgats 79.960 euros (45 % del cost total dels projectes) 13 Pimes catalanes Ecoinnovació Fiber
 31. 31. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Resolució d'atorgament de subvencions per l'adquisició de: Vehicles de baixes emissions destinats al servei del taxi que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric. 21 FITXA 30/07/2015 Ajuts/ DOGC/Conurbació de Barcelona DG de Qualitat Ambiental (DGQA) 20 taxis elèctric 70 taxis híbrids o de gas 150.000 € Resolució Informació 31/56
 32. 32. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Implantació del projecte Bicifeina als Departaments d'Interior i Salut 22 FITXA Juliol 2015 Assessorament DG de Qualitat Ambiental (DGQA) Bicicleta Club de Catalunya (BACC) Bicifeina S'han cedit 5 bicicletes a treballadors dels Departaments de Salut i Interior per anar de casa a la feina. S’afegeixen a les que hi ha al Departament de Territori en dues de les seves seus. Ja són 4 els centres de treball de la Generalitat que ofereixen aquest servei. 32/56
 33. 33. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Promoció i foment del vehicle particular sostenible, en la seva compra 23 FITXA Setembre 2014 endavant Internet/fulletó/eina de calcul Institut Català d'Energia (ICAEN) 10.000 fulletons: 450 DTES, 500 Fira automòbil, 5,000 Expoelèctric… 1.000 € Quin vehicle em convé més? L’eina de decisió per la compra del vehicle particular facilita la comptabilització de tots els costos inherents a la compra i a l’ulterior ús del cotxe, així com el els ajuts o les bonificacions a què es poden acollir els més sostenibles. 33/56
 34. 34. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Signatura d’un acord per fomentar l’ús de gas natural vehicular 24 FITXA Juliol 2015 Acords / SMAS DG de Qualitat Ambiental (DGQA) Institut Català d'Energia (ICAEN) Associació de Transportistes Empresaris de Contenidors (ATEC) Gas Natural Fenosa Informació S'ha signat un conveni amb Gas Natural i ICAEN per fomentar l'ús del gas natural en el sector del transport. També s'ha signat un conveni amb l'Associació de Transportistes Empresaris de Contenidors (ATEC) per fomentar l’ús de gas natural com a combustible per a vehicles de mercaderies d’alt tonatge especialment en el transport de contenidors amb origen i/o destí al Port de Barcelona. 34/56
 35. 35. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Subvencions per al foment de: Sistemes voluntaris de gestió ambiental 25 FITXA 02/07/2015 Ajuts /DOG DG de Qualitat Ambiental (DGQA) 53 subvencions 86.000 € Ajut La RESOLUCIÓ TES/1521/2015, de 2 de juliol, convoca subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental. 35/56
 36. 36. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Sistema comunitari d'ecogestió i ecoauditoria (EMAS): Implantació als Serveis Centrals del DTES. L’any 2015 es finalitza l’implantació del Sistema comunitari d'ecogestió i ecoauditoria a la seu central del Departament de Territori i Sostenibilitat. Certificacions L’any 2015 s’ha gestionat: 9 registres nous i 56 renovacions Assolint un acumulat de: 275 organitzacions 365 centres 26 FITXA 2015 Assessorament / Gestió DG de Qualitat Ambiental (DGQA) EMAS 36/56
 37. 37. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Certificats conmemoratius dels 20 anys del Reglament EMAS : 27 FITXA 2015 Acte / Premi DG de Qualitat Ambiental (DGQA) Acte 37/56 La Direcció general de Qualitat Ambiental va organitzar un acte d’entrega de Certificats de la Comissió Europea a les organitzacions amb 15 (certificat d’or), 10 (certificat de plata) i 5 anys (certificat de bronze) en el registre EMAS.
 38. 38. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Subvencions per al foment de l'ecoetiquetatge i l'ecodisseny 28 FITXA 2015 Ajuts DG de Qualitat Ambiental (DGQA) 16.298 € Ajuts RESOLUCIÓ TES/1523/2015, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les les subvencions per al foment de l'ecoetiquetatge i l'ecodisseny 38/56
 39. 39. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Distintiu de garantia de qualitat ambiental 20 Atorgaments 28 renovacions 9 revisions de categories (3 de serveis i 6 de productes) 29 FITXA 2015 Ecoetiqueta DG de Qualitat Ambiental (DGQA) Sala de premsa Distintiu Nova categoria Nova categoria: Equipaments escènics i musicals i centres i espais d’arts visuals Etiqueta ecològica europea 14 Atorgaments 39/56
 40. 40. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Ambientalització de la contractació pública: Assessorament a diverses administracions públiques 30 Comissió Central de Subministraments (CCS) (1) ENTITAT SERVEI O PRODUCTE A CONTRACTAR Serveis de neteja Vehicles Serveis Postals Impressió gràfica Paper Vestuari Comissió Central de Subministraments (CCS) (1) Departament d’Agricultura (2) Consorci Serveis Universitaris Catalunya (CSUC) Ajuntament de Castellar del Vallès Associació catalana de municipis (ACM) (1) Departaments de Benestar, Justícia, Presidència, Territori, Economia, Centre de la Propietat Forestal (2) Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries 40/56 FITXA 2015 Assessorament DG de Qualitat Ambiental (DGQA) Ambientalització compra pública
 41. 41. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Ambientalització de la contractació pública: Projecte europeu GPP2020 (Contractació pública per a una economia baixa en carboni) 31 FITXA 2015 Assessorament ICAEN / DG de Qualitat Ambiental (DGQA) GPP 2020 Projecte europeu orientat a la difusió de bones pràctiques i al foment de les experiències de compra verda per part de l’administració, incorporant criteris ambientals en els plecs de les licitacions públiques. Aconseguint així, potenciar la difusió de noves estratègies de compra verda i també incrementar la demanda de productes i serveis dissenyats 41/56
 42. 42. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat XARXA COMPRA RECICLAT 32 FITXA Gener 2015 Criteris Agència de Residus de Catalunya (ARC) XCR Revisió dels criteris per a l'actualització de la Xarxa 42/56
 43. 43. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Actualització del procediment d'ambientalització de les compres 33 FITXA 13/07/2015 Criteris Seus Territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) Declaració ambiental AHC Compra i contractació pública verda En el procediment de compres de les diferents seus de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s'incoporen criteris ambientals, fomentant el mercat de l'ecodisseny, els ecoproductes i ecoserveis. S’apliquen criteris d'ecoeficiència, tenint en compte les darreres tecnologies disponibles i criteris d'ecoetiquetatge. 43/56
 44. 44. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Incorporació d’aspectes relacionats amb l'ecodisseny en les competències d'ESO 34 FITXA 2015 Continguts curriculars Departament d'ensenyament (DGESIB) Currículum 2015 S'ha incorporat algunes competències com " Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana", "Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental" o "Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient"(àmbit cientificotecnològic), "Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat" (Àmbit social), "Identificar els aspectes ètics de cada situació i donar-hi respostes adients i preferentment innovadores (Àmbit de cultura i valors ètics) o "Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital " (Àmbit digital). 44/56
 45. 45. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Incorporació temàtiques i aspectes relacionats amb l'ecodisseny en les competències de les Arts plàstiques i disseny (APD) i aplicació de tècniques ambientalment respectuoses 35 FITXA 2015 Continguts curriculars Departament d‘Ensenyament (DGESIB) Arts Plàstiques i disseny S'ha incorporat com a competència professional : Aplicar els protocols i les mesures preventives per a la protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys a les persones i a l’entorn laboral i ambiental. Com a contingut dels tallers apareix: Conèixer i aplicar en tot el procés les normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient, garantint la qualitat de les peces. Preveure els consums de materials, mitjans, energia i mà d'obra utilitzats en la realització dels projectes artístics, determinant les necessitats de subministrament. Resultats d’aprenentatge: Coneix factors d’equilibri mediambiental a fi d’aplicar consciència sostenible. Coneix criteris sostenibles en usos i necessitats del disseny. Aplica criteris de sostenibilitat a les necessitats i usos del disseny. Coneix les bases procedimentals del mètode científic i la seva aplicació a la investigació dels aspectes tecnològics del disseny. 45/56
 46. 46. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Tallers d’ecodisseny a escoles 36 FITXA 2015 Taller Agència de Residus de Catalunya (ARC) 3.267 € (2015) 15/01/2015 ESDI Escola Superior de Disseny, Sabadell 29/01/2015 IED, Barcelona 30/01/2014 Elisava, Barcelona (1r grup) 30/01/2014 Elisava, Barcelona (2n grup) 13/02/2015 UB Belles Arts, Barcelona 16/02/2015 Escola d'Enginyeria de Terrassa, Terrassa (1r grup) 18/02/2015 Escola d'Enginyeria de Terrassa, Terrassa (2n grup) 19/02/2015 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, Vilanova i la Geltrú 20/02/2015 Eina, Barcelona 46/56 9 tallers 7 escoles 275 alumnes
 47. 47. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Actuacions corresponents al Sistema de Gestió Ambiental implantat a la seu Central i renovació de la seva certificació 37 FITXA 2014 / 2015 Criteris Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) 2.000 € 1 renovació de certificat L'import inclou el cost aproximat de les auditories de 2015, (No inclou el cost de les mesures) Implantació amb èxit del Programa d'Actuacions Ambientals 2013-2015 corresponent al Sistema de Gestió Ambiental de la seu Central de l Agència de l’Habitatge de Catalunya. Incorpora mesures de substitució d'ascensors amb criteris d'ecoeficiència , projecte demostratiu d'instal·lació fotovoltaica en coberta, contractació d’energia elèctrica amb garantia d'origen 100% renovable i centres d'impressió ecoeficients, entre d'altres,... 47/56
 48. 48. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Projecte Aprenem per a la difusió de la rehabilitació energètica a través de les Oficines Locals d'Habitatge 38 FITXA 2015 / 2016 Treball RDI en desenvolupament Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) Aprenem Promou la capacitació de tècnics de les Oficines Locals de Barris per a l'assessorament en rehabilitació energètica i ecoeficient d'edificis d'habitatges. Inclou eines de suport per aquest assessorament. Capacitació de tècnics en aspectes relacionats en Ecodisseny Eines en desenvolupament 1 eina on-line de formació Tríptics de difusió Jornada de formació “La solució a llarg termini del problema de la pobresa energètica passa per la rehabilitació energètica dels habitatges” 48/56
 49. 49. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació per a la millora de la qualitat i de la sostenibilitat 2014 39 FITXA 2014 Ajuts Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) 190.712,71 € Núm. expedients aprovats: 15 Núm. Habitatges: 131 Estalvi potencial d'emissions CO2 potencial: 155 tn CO2eq. Ajuts Els imports corresponen a l'import de la subvenció Integració de criteris d'Ecodisseny en la rehabilitació d'habitatges Catalunya, excepte Bcn i AMB RESOLUCIÓ TES/1919/2014, d'1 d'agost, per la qual es convoquen subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per a l'any 2014, i se n'aproven les bases reguladores. 49/56
 50. 50. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació per la millora de la qualitat i de la sostenibilitat 2015 40 FITXA 2015 Ajuts Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) 363.221,84 € Núm. expedients aprovats= 18 Núm. Habitatges= 206 Estalvi potencial d'emissions CO2 potencial= 307 tn CO2eq Sala de premsa Els imports corresponen a l'import de la subvenció Integració de criteris d'Ecodisseny en la rehabilitació d'habitatges. Catalunya, excepte Bcn i AMB RESOLUCIÓ TES/559/2015, de 12 de març, per la qual es convoquen subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per a l'any 2015, i se n'aproven les bases reguladores 50/56
 51. 51. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Pla de Formació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Incorporació de formacions en el marc de la sostenibilitat, ecoetiquetes i l'ecodisseny 41 FITXA 2014 / 2015 Cursos Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) Inclòs en en el pressupost de formació AHC 22 participants 2014 38 participants al 2015 Capacitació de tècnics en aspectes relacionats en l’ecodisseny. Formacions a tècnics en el marc de les ecoetiquetes, certificacions energètiques, canvi climàtic, etc. 51/56
 52. 52. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Estudi de caracterització energètica del parc d'edificis d'Habitatge de Catalunya 42 FITXA 2014 Treball RDI Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) Estudi Ramon Folch 52.800 € Sostenibilitat i ecoeficiència ECREE Integració de criteris d‘ecodisseny en la rehabilitació d'habitatges Estudi que ha servit de base per a altres estudis i eines desenvolupats o en curs per a l'assessorament a admistracions, tècnics, usuaris en la rehabilitació energètica d'edificis d'habitatges (ICAEN, IREC, ITEC), en el marc de l'ECREE (Estratègia Catalana de Renovació Energètica d'Edificis) 52/56
 53. 53. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Reunions amb empreses que tenen propostes de productes o serveis amb ecoinnovació i anàlisi de possibles projectes demostratius a implementar 43 FITXA 2015 Reunions Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) 8 empreses Anàlisi de 2 projectes de demostració • Integració de criteris d‘ecodisseny en la rehabilitació d'habitatges • Implantació de sistemes de monitoring d'instal·lacions solars tèrmiques i cobertes verdes 53/56
 54. 54. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Presentació de SmartCAT, un any d’estratègia de territori intel·ligent S'ha fet el balanç del que ha estat el primer any d’aplicació de l’estratègia del Govern català per fer de Catalunya una Smart Region de referència i abast internacionals. S'han presentat tres noves iniciatives destinades a impulsar les ciutats intel·ligents a Catalunya: • L’Observatori SmartCAT • El Full de ruta per esdevenir una Smart City • La Plataforma tecnològica de la Smart City/Region 44 FITXA 18/11/2015 Acte/ Fira de Barcelona Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI) 141 inscrits Sala de Premsa 54/56 SmartCAT
 55. 55. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Full de ruta per esdevenir una Smart City És el full de ruta a seguir per la implementació de l’estratègia Smart City en un municipi segons un model de maduresa que permet a cada ciutat orientar les accions a desenvolupar segons el moment en què es troba. 45 FITXA 18/11/2015 Publicació/ Fira de Barcelona Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI) Eurecat-Centre tecnològic de Catalunya, Diputació de Barcelona LocalRet Document 55/56 iDigital
 56. 56. Pla d’Acció 2015 Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora - ecodiscat Plataforma tecnològica de la Smart City/Region Informe que presenta el model i característiques funcionals de la plataforma tecnològica que permetrà dur a terme el desplegament gradual de la Smart City/Region. 46 FITXA 18/11/2015 Publicació/ Fira de Barcelona Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI) Fundació i2CAT Eurecat-Centre tecnològic de Catalunya Document 56/56 iDigital

×