O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Priority tieňového rozpočtu

706 visualizações

Publicada em

Publicada em: Notícias e política
 • Login to see the comments

Priority tieňového rozpočtu

 1. 1. PRIORITY TIEŇOVÉHO ROZPOČTU Radoslav Procházka (ALFA)
 2. 2. ÚČEL TIEŇOVÉHO ROZPOČTU • Všeobecne: ponúknuť ľuďom namiesto púhej kritiky konštruktívnu predstavu, priestor pre vecnú diskusiu a informovaný výber alternatív • Konkrétne: demoverzia, začiatok novej tradície, ktorá má svoje miesto vo viacerých štátoch – napr. Holandsko, Kanada, Bulharsko • Dve fázy: – prvá fáza dnes: základné znaky a základné odlišnosti od vládneho návrhu – druhá fáza v parlamente: konkrétne čísla pre jednotlivé rozpočtové kapitoly
 3. 3. DNES: ZÁKLADNÉ ZNAKY A ZÁKLADNÉ ODLIŠNOSTI + TRI ČÍSLA • Príjmy: 33,4% HDP, čiže nižšie o 0,4 p.b. • Výdavky: 36,1% HDP, čiže nižšie o 0,7 p.b. • Deficit: 2,7 % HDP, čiže nižší o 0,3 p.b. ako sa očakáva v tomto roku
 4. 4. ZÁKLADNÉ ZNAKY • Nový pohľad na verejné financie: na prvom mieste sú potreby ľudí, k nim treba hľadať zdroje štátu • Zodpovednosť voči budúcnosti: reálny nástup na cestu k vyrovnanému rozpočtu • Zrozumiteľnosť a prehľadnosť hospodárenia štátu: predpoklad kontroly verejnosťou a jej účasti na správe vlastných peňazí
 5. 5. POHĽAD ZDOLA, NIE ZHORA • Potreby ľudí → zdroje štátu • Pravidlo dnes: vyzbierajme od ľudí, čo sa dá a potom to nejako rozdeľme • Naše pravidlo: dohodnime sa, čo má robiť štát, zistime, za koľko sa to dá spraviť a ušime tomu na mieru dane a odvody • Cieľ: zodpovednosť voči ľuďom, verejná kontrola • Nástroje: jednoduchosť, prehľadnosť a zrozumiteľnosť
 6. 6. CESTA K VYROVNANÉMU ROZPOČTU • Cieľ: Hospodárenie bez dlhov, medzigeneračná spravodlivosť • Hospodárenie bez dlhov je základný nástroj medzigeneračnej solidarity a spravodlivosti • Nástroje: stabilizácia dlhu, znižovanie bremena pre mladú generáciu, zmenšovanie závislosti od štátu, dôvera v komunity
 7. 7. CHCEME VEDIEŤ O NAŠICH PENIAZOCH • Cieľ: umožniť ľudom základné porozumenie spôsobu, akým štát nakladá s ich peniazmi • Prehľadnosť → Zrozumiteľnosť → Možnosť kontroly → Zmysluplná účasť verejnosti • Nástroje: - sprehľadnenie štruktúry rozpočtu (zlučovanie rozpočtových kapitol) - poriadok v odvodom systéme - pravidelné zverejňovanie občianskeho sprievodcu rozpočtom - užívateľsky priateľské sprístupnenie rozpočtových dát na internete
 8. 8. ZÁKLADNÉ ODLIŠNOSTI OD VLÁDNEHO NÁVRHU • Štíhlejší rozpočet • Rozpočet priateľskejší k rodine • Väčšia dôvera v lokálne riešenia • Orientácia na domáci priemysel a inteligentnú budúcnosť
 9. 9. ŠTÍHLEJŠÍ ROZPOČET: VIAC VERÍME ĽUĎOM • Menšie príjmy • Menšie výdavky • Nižší deficit • Rýchlejšia stabilizácia dlhu
 10. 10. ROZPOČET PRIATEĽSKÝ K RODINE • Garancia miesta v materských školách od troch rokov veku dieťaťa – normatívne financovanie na dieťa zo štátneho rozpočtu plus slobodný výber zariadenia • 1,5-násobné zvýšenie daňového bonusu na dieťa: - dnes: 20 EUR, náš návrh 30 EUR mesačne - prínos pre rodinu na 1 dieťa: cca. 100 EUR ročne • Široko dostupná štátna podpora bývania pre mladé rodiny
 11. 11. ŠKÔLKY BEZ OSTRÝCH LAKŤOV • Pravidlo dnes: financovanie cez samosprávy. O miesto v škôlke treba často bojovať alebo si ho prácne vybavovať, ani to niekedy nestačí. • Naše pravidlo: normatívne financovanie na dieťa plus slobodný výber zariadenia. Miesto v škôlke má každý garantované, môže si vybrať, kam dieťa dá.
 12. 12. VÄČŠIA DÔVERA V LOKÁLNE RIEŠENIA • Väčší priestor pre samosprávu ako partnera štátu pri zabezpečovaní verejných služieb • Dôvod: - samosprávy v kríze hospodária zodpovednejšie ako štát - sú bližšie k ľuďom, lepšie poznajú aktuálne potreby • Nástroje: plus 150 miliónov EUR obciam na plnenie lokálnych potrieb v oblastiach: sociálna pomoc a ochrana, školstvo, bývanie, bezpečnosť a poriadok
 13. 13. HRUBÝ DLH (% HDP) 2.4 2.7 2.5 2.4 35.0 40.1 42.8 51.9 2009 2010 2011 2012 samospráva centrálna vláda
 14. 14. BILANCIA HOSPODÁRENIA (% HDP) -0.7 -0.9 -0.1 0.1 -6.8 -6.7 -5.3 -4.8 2009 2010 2011 2012 samospráva centrálna vláda
 15. 15. PODPORA DOMÁCEHO PRIEMYSLU • Namiesto dotovania zahraničných firiem podpora domáceho prostredia: - Zrušenie daňových preddavkov pre fyzické osoby – podnikateľov - Podpora domácich inovácií: - investície do start-upov ako daňovo uznateľný výdavok - priame dotácie alebo výhodné úvery na európsku patentovú ochranu pre malé a stredné podniky • Ciele: - zvýšiť zamestnanosť mladých ľudí - využiť mozgový potenciál a šikovnosť Slovákov - reprofilovať priemysel smerom k inteligentným technológiám - odstraňovať dôvody pre únik mozgov
 16. 16. PODPORA DOMÁCICH INOVÁCIÍ • Investičná pomoc start-upom ako daňovo uznateľný výdavok: - do 50.000 eur ročne na investora • Dotácia na európsku patentovú ochranu: - do 10.000 eur ročne na jeden patent • Start-upom sú pre účely podpory firmy, ktoré: (i) buď vlastnia osoby mladšie ako 35 rokov alebo zamestnávajú viac ako polovicu ľudí do 35 rokov, (ii) za uplynulé dva roky podali aspoň jednu prihlášku na registráciu patentu, priemyselného vzoru alebo úžitkového vzoru, a (iii) majú obrat do 300 000 eur ročne alebo sú na trhu najviac dva roky.
 17. 17. • Úspory v štátnom rozpočte – reorganizácia kapitol – ministerstvá (vnútra, hospodárstva, dopravy, regionálneho rozvoja a výstavby, pôdohospodárstva) • Transformácia vybraných štátnych podnikov a príspevkových organizácií • Prehodnotenie vládnych výdavkov na informačné technológie • Reálne opatrenia na zamedzenie veľkých daňových únikov • Prehodnotenie rozsahu strategického majetku štátu KDE NA TO ZOBRAŤ
 18. 18. ZHRNUTIE • Zodpovednosť a spravodlivosť: nižší deficit ako cesta k vyrovnanému rozpočtu • Podpora rodiny: konkrétna pomoc pracujúcim rodinám s deťmi • Dôvera v lokálne riešenia: vyššia účasť samosprávy na poskytovaní verejných služieb • Inteligentná budúcnosť: podpora domáceho priemyslu a inovácií
 19. 19. • WWW.RADO2014.SK • WWW.FACEBOOK.COM/RADO2014 • volimrada@rado2014.sk ĎAKUJEM.

×