O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Neuroticna reagovanja-dece

31 visualizações

Publicada em

Psihijatrija

Publicada em: Saúde e medicina
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Neuroticna reagovanja-dece

 1. 1. PSIHONEUROTIČNA REAGOVANJA DECE
 2. 2. Kod dece postoji neprekidan proces sazrevanja,sinteza i diferencijacija iz realnog u imaginaran svet. Pri anakizi deteta mora se vodit računa o socijalnim i kulturnim faktorima,o ličnosti majke,kao i o drugim faktorima koji utiču na njegov emocionalni i fizički razvoj.
 3. 3. Deca imaju potrebe za sigurnošću i zaštitom.za ljubalju i razumevanjem,za ispoljavanje agresije i impulsivnosti. Dete koje je u tome osujećeno može poneti traumatske uspomene,koje su veoma značajne za kasniji razvoj neuroza. Konflikti pomažu dete da odraste i da postepeno odvaja princip zadovoljstva od principa realnosti.
 4. 4. Organizacija ličnosti deteta je u neprekidnom razvoju. Prolazeći iz jednog stadijuma u drugi neprekidni si pre nama se odvijaju progresije i pobremene,neprimetne i primetne regresije i fiksacije. Granice između svesnog i nesvesnog dela ličnosti nejasne su,a u samom početku razvoja one još nisu ni uspostavljene. Celokupna organizacija dečje ličnosti je promenljiva,pa i organizacija njegovog neurotičnog poremećaja nosi isto obeležje.
 5. 5. Osnovno obeležje psihodinamike dečje neuroze su nesklad između delova njegove ličnosti. Ni jedno dete ne može biti shvaćeno kao neurotično dok se ne evidentira neki mentalni konflikt. Njegova neuroza je,između ostalog, prouzrokovana i socijalnim iskustvima koja molgu biti traumatska,odnosno neprikladna u odnosu na kapicitet njegovog mentalnog aparata i u toj fazi njegovog života.
 6. 6. Odrasle osobe koriste odbrambene mehanizme “protiv“ neurotskih poremećaja,dok je neurotski sistem deteta bliži intrapsihičkim ili interpersonalnom konfliktu,koji ne može biti prevaziđen snagama adaptacije u određenoj fazi ravoja deteta.
 7. 7. Naziv „psihoneuroza“ vezuje se za ime Žanea,a po drugim autorima za Kulena. Frojd je tvrdio da rana traumatska iskustva utiču na nastajanje neurotskih simptoma u odraslom dobu.
 8. 8. Najprihvatljivija definicija je da se neurozom podrazumeva poremećaj u načinu funkcionisanja ličnosti koja je u razvoju,a posledica je u nesvesnog konflikta,pretežno unutrašnjeg,ali i spoljnjeg porekla. Prognoza neuroza je različita,neke se i same smire,druge se rešavaju terapijski,dok neke mogu da evoluiraju u psihoze. Nekad simptomi neuroza umeju da zamaskiraju druge psihičke poremećaje,te je važno voditi računa pri dijagnostikovanju neuroze.
 9. 9. Hvala na pažnji! Ivana Drezgić IV4

×