Glandula suprarenalis

dr Šarac
dr ŠaracM.D. em Anatomija i fiziologija
НАДБУБРЕЖНЕ ЖЛЕЗДЕ
glandulae suprarenales
Nadbubrežne (adrenalne) žlezde,
žućkaste boje,
smeštene su izme u supermedijalne površine bubrega i dijafragmeđ
okružene vezivnim tkivom koje sadrži zna ajnu koli inu masnog tkivač č
obavijene renalnom fascijom, kojom su pri vršćene za crurae dijafragmeč
Razdvojene su od bubrega tankim septumom (delom bubrežne fascije)
desna žlezda (PIRAMIDALNA), i dodiruje v. cavu inferior  anteromedijalno , jetru
anterolateralno.
Lijeva žlezda(POLUMESE ASTAČ )u odnosu je sa slezinom, želucem, guštera om i .č
Svaka žlezda ima hilus, gdje vene i limfne žile izlaze iz žlijezde,
a arterije i živci ulaze u žlezdu na raznim mestima.
Medijalne granice nadbubrežnih žlezda su 4-5 cm udaljene.
Teške su oko 4gr,široke oko 2 cm a na bazi imaju 4 do 6 cm
Suprarenalne arterije i vene
Zbog endokrine funkcije suprarenalnih žlijezda potrebna je njihova obilna opskrba krvlju.
Suprarenalne arterije slobodno se granaju pre ulaska u žlezdu,
tako da 50-60 arterija probija auru koja prekriva celu površinu žlezda.č
Venska drenaža odvija se preko velike  v. suprarenalis.
Kratka desna suprarenalna vena uliva se u  v. cavu inferior,
dok se duža jeva suprarenalna vena, prazni u levu renalnu venu.
Svaka nadbubrežna žlijezda ima dva dela:
1. koru,  cortex,
2.srž,  medulla;
ovi delovi su razlièitog embriološkog porekla i imaju razli ite funkcije.č
 Glandula suprarenalis
Suprarenalni korteks poti ee od mezoderma i lu ič č
mineralokortikoide,kortikosteriode i androgene.
Ovi hormoni djeluju na bubreg te zadržavaju vodu i natrijum u odgovoru na stres
, povećavajući volumen krvi i krvni pritisak.
Tako e deluju na mišiće i organe kao što su srce i pluća.đ
 Glandula suprarenalis
Hormoni kore nadbubrežne žlezde ili kortikosteroidi
su derivati holesterola, steroidni hormoni
koji se mogu grupisati na:
1.glikokortikoide, koji regulišu promet glikoze (hiperglikemijski faktori) i
kojima pripadaju:
kortizol (hidrokortizon)
kortikosteron
kortizon, koji je otkriven kod primata
2.mineralokortikoide, regulišu promet vode i elektrolita i pripadaju im:
aldosteron
kortikosteron
Dezoksikortikosteron
3.grupa seksualnih hormona koji se izlučuju u malim količinama:
estradiol
progesteron
testosteron
1.zoni glomerulozi je dominantna sinteza i sekrecija mineralokortikoida
koju reguliše renin-angiotenzinski sistem,
dok adrenokortikotropni hormon (ACTH) kontroliše stvaranje i lučenje
2.glikokortikosteroida (zona fasciculata),
3.androgena (zona reticularis),
u manjoj meri mineralokortikosteroida.
Glukokortikoidi imaju
protivupalno, antialergijsko i imunosupresivno delovanje.
U kliničkoj praksi se koriste sintetički spojevi koji imaju
glukokortikoidnu aktivnost za sprečavanje upalnih i alergijskih reakcija.
Glikokortikoidi
uzrokuju atrofiju limfatičnog tkiva,
inhibiraju limfocitnu aktivaciju i zato se koriste za sprečavanje
odbacivanja organa kod transplantacije.
REGULIŠU IH STRES I CIRKADIJALNI RITAM
 Glandula suprarenalis
Britanski profesor psihologije dr sci.Akojoši Kitaoka
osmislio je brzi optički test koji meri nivo stresa kojem su ljudi izloženi.
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
povećava koncentraciju glukoze u krvi
1. u mišićima podstiču razgradnju proteina
2.Deluje na redistribuciji naslaga masti
(odlaganje u lice, stražnji deo vrata u trbuh)
3. Deluje katabolički na kosti,
na koštani matriks i uzrokuje povećanu lomljivost kosti.
Nivo glukokortikoda se povećava tokom reakcije na stres bilo koje etiologije
(fizčki, psihički, trauma, infekcija, operativni zahvat).
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
Srž nadbubrežne žlezde je masa nervnog tkiva
koju prožimaju kapilari i sinusoidi povezanog sa simpati kim nervnim sistemom.č
Kromafilne ćelije  medulle  povezane su sa postsinapti kim neuronimač
simpatièkih ganglija poreklom i funkcijom.
Ove ćelije lu eč kateholamine (uglavnom adrenalin)
u krvotok u odgovor na signale iz presinapti kih neurona.č
Potentni medularni hormoni epinefrin (adrenalin) i noreprinefrin (noradrenalin)
aktiviraju tijelo u 'flight-or-fight' status u odgovoru na spoljašnji stres. Tako eđ
povećavaju frekvenciju srca i krvni pritisak
, proširuju bronhiole te mijenjaju protok krvi kroz pojedine sisteme
, sve u cilju pripremanja tela na brzu fizi ku aktivnost.č
 Glandula suprarenalis
Hormoni srži nadbubrežne žlezde su kateholamini:
dopamin (DA),
noradrenalin (NA)
i adrenalin (ADR).
Sintetišu se i na završecima simpatikusnih postganglijskih vlakana.
Polazno jedinjenje za njihovu sintezu je aminokiselina tirozin.
1.povećavaju metabolizam
2.povećavaju količinu slobodnih masnih kiselina u krvi
3.omogućavaju razlaganje glikogena (glikogenoliza) u jetri i skeletnim
mišićima
3.povećavaju nadražljivost srca i šire njegove krvne sudove
Delovanje kateholamina na metabolizam zavisi od prisustva tiroksina i
hormona kore nadbubrežne žlezde.
Na efektorne ćelije deluju, inhibitorno i ekscitatorno, dve vrste receptora
na ćelijskoj membrani:
alfa adrenergički receptori
beta adrenergički receptori.
Fiziološki efekti kateholaminina
“downregulacija” receptora – agonisti u lečenju astmeǀ
“upregulacija” receptora – glukokortikoidi, tiroidni hormoni, -blokatori,..ǀ .
Posredovani BETA-adrenalinskim
receptorima
Posredovani ALFA-adrenalinskim
receptorima
Vazokonstrikcija Vazodilatacija
Dilatacija irisa (midrijaza) Kardioakceleracija
Relaksacija intestinuma Povećanje snage otkucaja srca
Kontrakcija sfinktera intestinuma Relaksacija intestinuma i zida bešike
Pilomotorna kontrakcija Relaksacija uterusa
Kontrakcija sfinktera bešike Bronhodilatacija
Bronhokonstrikcija Kalorigeneza
Kontrakcija glatkih mišića uterusa Glikogenoliza
Kontraktilnost srca Lipoliza
Ejakulacija Sekrecija renina
Produkcija glukoze u jetri
1.Stimulišu aktivnu reapsorpciju natrija iz distalnih tubula nefrona,
2.sekreciju jona kalija i osmotsku reapsorpciju vode.
(regulacija volumena ECT i vrednosti arterijskog krvnog pritiska )
Najsnažniji podsticaj za sekreciju aldosterona je
A)hiperkalijemija
B)pad arterijskog krvnog pritiska
podstiče sekreciju aldosterona iz ćelija jukstataglomerularnog aparata bubrega
luči hormon renin
koji deluje na agiotenzinogen u plazmi i prevodi ga u angiotenzin I.
Na njega u plućima djeluje enzim i prevodi ga u angiotenzin II.
Porast nivoa angiotenzina II u krvi stimulira sekreciju aldosterona.
C)Pad koncentracije jona Na takoñe stimulira sekreciju aldosterona.
Mineralokortikoidi
kontrolišu promet jona Na i K neposredno spašavaju život.
 Glandula suprarenalis
ADRENALNI ANDROGENI
Kora nadbubrežne žlezde neprekidno luči,
posebno u fetalno doba,
1. umereno aktivnih muških polnih hormona
dehidroepiandrosteron.DHA
2.Luče se i ženski polni hormoni ,
progesteron i estrogeni ,
ali u neznatnim količinama.
Učinci androgena kore su slabi.
Ogovorni su za rast pubičnih i pazušnih dlaka.
Neki se androgeni uperifernim tkivima pretvaraju u testosteron , pa odatle
potiče njihova androgenska aktivnost.
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
BOLESTI NADBUBREŽNE ŽLEZDE
ADISONOVA BOLEST
●
Hronično smanjenje lučenja svih hormona koreHronično smanjenje lučenja svih hormona kore
nadbubrežnih žlezdi .nadbubrežnih žlezdi .
●
UZROCIUZROCI::
●
infekcije ,TBC , autoimune bolesti , metastazeinfekcije ,TBC , autoimune bolesti , metastaze
●
KLINIČKA SLIKAKLINIČKA SLIKA::
●
pacijenti su mršavi ,virilizacijapacijenti su mršavi ,virilizacija
●
adinamični , hipotenzivni (gubitak mineralokortikoida),adinamični , hipotenzivni (gubitak mineralokortikoida),
●
umor zbog hipoglikemija (glikokortikoidi) ,umor zbog hipoglikemija (glikokortikoidi) ,
●
gubitak na telesnoij masi , osteoporozagubitak na telesnoij masi , osteoporoza
●
redukcija sekundarnih seksualnih karakteristika (sek.redukcija sekundarnih seksualnih karakteristika (sek.
androgeni) i hiperpigmentacije(tamne mrlje na sluznicama)androgeni) i hiperpigmentacije(tamne mrlje na sluznicama)
●
TERAPIJATERAPIJA:doživotna supstitucija hormonima .:doživotna supstitucija hormonima .
Morbus Adisoni
Kušingova bolest
●
Karakteriše je povećano lučenje glikokortikoida zone fascikulate .Karakteriše je povećano lučenje glikokortikoida zone fascikulate .
●
UZROCIUZROCI ::
●
adenom hipofize i povećano lzučenje ACTH , adenom ili Ca koreadenom hipofize i povećano lzučenje ACTH , adenom ili Ca kore
●
ili difuzna hiperplazija .ili difuzna hiperplazija .
●
Povećana je sinteza glikoze i iz belančevina pa se javlja atrofijaPovećana je sinteza glikoze i iz belančevina pa se javlja atrofija
kože i mišića .kože i mišića .
●
Nagomilava se masno tkivo pojasno,Nagomilava se masno tkivo pojasno,
●
zadržava se Na, Cl i voda (hipertenzija )zadržava se Na, Cl i voda (hipertenzija )
KLINIČKA SLIKAKLINIČKA SLIKA Kušingove bolesti :Kušingove bolesti :
žene 4 puta češće obolevaju .žene 4 puta češće obolevaju .
Umor , glavobolja ,Umor , glavobolja ,
okruglo lice ,okruglo lice ,
nagomilavanje masti pojasno,nagomilavanje masti pojasno,
strije po koži trupa ,strije po koži trupa ,
hipertenzija ,žedjanje, glad,hipertenzija ,žedjanje, glad,
amenoreja, virilizam ,amenoreja, virilizam ,
glas dublji ,glas dublji ,
maljavost muškog tipa ,maljavost muškog tipa ,
infekcije ..infekcije ..
DIJAGNOZADIJAGNOZA : laboratorija ( hormoni) CT, EHO, kraniogram: laboratorija ( hormoni) CT, EHO, kraniogram
TERAPIJATERAPIJA : hirurško otklanjanje tumora: hirurško otklanjanje tumora
Kušingova bolest
Adenom nadbubrega, CT nalaz
 Glandula suprarenalis
УЉЕЗ У СКУПУ
ГЛУКАГОН
АДРЕНАЛИН
ПАРАТХОРМОН
КОРТИЗОЛ
ИНСУЛИН
УЉЕЗ У СКУПУ
STH
FSH
LH
ПРОЛАКТИН
ADH
СПАРИВАЊЕ ПОЈМОВА
ХОРМОН Циљна структура
ПАРАТХОРМОН
ОКСИТОЦИН
ТИРОКСИН
ВАЗОПРЕСИН
АЛДОСТЕРОН
TSH
ACTH
FSH
АДРЕНАЛИН
ТЕСТОСТЕРОН
МАТЕРИЦА
БУБРЕГ
ЈАЈНИК
МИШИЋИ
МИТОХОНДРИЈЕ
БУБРЕГ
СРЦЕ
ТИРЕОИДЕА
КОСТ
КОРА НАДБУБРЕГА
TRH
КОРТИЗОЛ
ГЛУКАГОН
ПРОГЕСТЕРОН
ПРОЛАКТИН
ВАЗОПРЕСИН
АДРЕНАЛИН
МЕЛАТОНИН
ЕСТРОГЕН
КАЛЦИТОНИН
КОРА НАДБУБРЕГА
ЕПИФИЗА
ЖУТО ТЕЛО ЈАЈНИКА
ПАНКРЕАС
ТИРЕОИДЕА
АДЕНОХИПОФИЗА
СРЖ НАДБУБРЕГА
АДЕНОХИПОФИЗА
ХИПОТАЛАМУС
ФОЛИКУЛ ЈАЈНИКА
СПАРИВАЊЕ ПОЈМОВА
ХОРМОН МЕСТО ЛУЧЕЊА
ХИПОФИЗА
ДВОДЕЛНОСТ КРВНИ СИСТЕМ
ГЛАВА МЕЂУМОЗАК
ДАБЛ-ДЕК ВЕЛИКИ
УСТА ГЛАД
Две половине јабуке МАЛИ
ОЧИ СИТОСТ
Женски костим КАПИЛАРИ
КОСА III КОМОРА
ТРЕНЕРКА СРЦЕ
КАПА Осморегулација
АСОЦИЈАЦИЈЕ
СТРЕС
НАЧИН ЖИВОТА ХИПЕРГЛИКЕМИЈА
АДРЕНАЛИН ТАХИКАРДИЈА
РАЗУЗДАНИ “Шећерна водица”
ХОРМОН Промена фреквенце
ХЕДОНИСТИЧКИ “ГУСТА КРВ”
ШИРЕЊЕ ЗЕНИЦА СИМПАТИКУС
СПОРТСКИ РАСТ ГЛУКАГОНА
Љубавни састанак КОНТРАКЦИЈЕ
БОЕМСКИ ПАД ИНСУЛИНА
Тест из математике СРЦЕ
АСОЦИЈАЦИЈЕ
Da vidimo šta ste naučili
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
 Glandula suprarenalis
1 de 45

Recomendados

Endokrine žlezde por
Endokrine žlezdeEndokrine žlezde
Endokrine žlezdedr Šarac
12.2K visualizações94 slides
Sistem organa za izlučivanje por
Sistem organa za izlučivanjeSistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanjeIvana Damnjanović
65.7K visualizações26 slides
Endokrini sistem por
Endokrini sistem Endokrini sistem
Endokrini sistem Anatomija dr Šarac
24K visualizações94 slides
Autonomni nervni sistem por
Autonomni nervni sistemAutonomni nervni sistem
Autonomni nervni sistemLjubica Lalić Profesorski Profil
10.7K visualizações22 slides
Sistem organa za varenje por
Sistem organa za varenjeSistem organa za varenje
Sistem organa za varenjeLjubica Lalić Profesorski Profil
55.5K visualizações59 slides
Skeletni sistem čoveka por
Skeletni sistem čoveka Skeletni sistem čoveka
Skeletni sistem čoveka Ena Horvat
56.8K visualizações20 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

9. Gradja i uloge celijske membrane por
9. Gradja i uloge celijske membrane9. Gradja i uloge celijske membrane
9. Gradja i uloge celijske membraneltixomir
7.4K visualizações11 slides
Periferni i autonomni nervni sistem por
Periferni i autonomni nervni sistemPeriferni i autonomni nervni sistem
Periferni i autonomni nervni sistemIvana Damnjanović
12.4K visualizações10 slides
Centralni nervni sistem-mozak por
Centralni nervni sistem-mozakCentralni nervni sistem-mozak
Centralni nervni sistem-mozakEna Horvat
40.1K visualizações31 slides
ANATOMIJA URINARNI SISTEM por
 ANATOMIJA URINARNI SISTEM ANATOMIJA URINARNI SISTEM
ANATOMIJA URINARNI SISTEMAnatomija dr Šarac
18.7K visualizações31 slides
Sistem organa za izlučivanje por
Sistem organa za izlučivanjeSistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanjeedinadina
14.8K visualizações27 slides
Mišićni sistem por
Mišićni sistemMišićni sistem
Mišićni sistemIvana Damnjanović
44.8K visualizações21 slides

Mais procurados(20)

9. Gradja i uloge celijske membrane por ltixomir
9. Gradja i uloge celijske membrane9. Gradja i uloge celijske membrane
9. Gradja i uloge celijske membrane
ltixomir7.4K visualizações
Periferni i autonomni nervni sistem por Ivana Damnjanović
Periferni i autonomni nervni sistemPeriferni i autonomni nervni sistem
Periferni i autonomni nervni sistem
Ivana Damnjanović12.4K visualizações
Centralni nervni sistem-mozak por Ena Horvat
Centralni nervni sistem-mozakCentralni nervni sistem-mozak
Centralni nervni sistem-mozak
Ena Horvat40.1K visualizações
ANATOMIJA URINARNI SISTEM por Anatomija dr Šarac
 ANATOMIJA URINARNI SISTEM ANATOMIJA URINARNI SISTEM
ANATOMIJA URINARNI SISTEM
Anatomija dr Šarac18.7K visualizações
Sistem organa za izlučivanje por edinadina
Sistem organa za izlučivanjeSistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanje
edinadina14.8K visualizações
Mišićni sistem por Ivana Damnjanović
Mišićni sistemMišićni sistem
Mišićni sistem
Ivana Damnjanović44.8K visualizações
Srce, krvni i limfni sudovi por Ivana Damnjanović
Srce, krvni i limfni sudoviSrce, krvni i limfni sudovi
Srce, krvni i limfni sudovi
Ivana Damnjanović23.3K visualizações
Akcioni potencijal por Ivana Damnjanović
Akcioni potencijalAkcioni potencijal
Akcioni potencijal
Ivana Damnjanović17.1K visualizações
Krv por dr Šarac
KrvKrv
Krv
dr Šarac11.6K visualizações
Endokrini sistem za 3. razred Gimnazije por Milica Veselinović
Endokrini sistem za 3. razred GimnazijeEndokrini sistem za 3. razred Gimnazije
Endokrini sistem za 3. razred Gimnazije
Milica Veselinović6K visualizações
Veliki mozak por dr Šarac
Veliki mozakVeliki mozak
Veliki mozak
dr Šarac2.2K visualizações
Sistem organa za razmnožavanje por Ivana Damnjanović
Sistem organa za razmnožavanjeSistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanje
Ivana Damnjanović29.6K visualizações
18. Evolucija nervnog sistema por ltixomir
18. Evolucija nervnog sistema18. Evolucija nervnog sistema
18. Evolucija nervnog sistema
ltixomir3.6K visualizações
Nervni sistem čoveka por Ivana Damnjanović
Nervni sistem čovekaNervni sistem čoveka
Nervni sistem čoveka
Ivana Damnjanović64.2K visualizações
Nervni sistem por Dunja Ercegovcevic
Nervni sistemNervni sistem
Nervni sistem
Dunja Ercegovcevic5.5K visualizações

Similar a Glandula suprarenalis

Endokrini sistem kičmenjaka por
Endokrini sistem kičmenjakaEndokrini sistem kičmenjaka
Endokrini sistem kičmenjakaLjubica Lalić Profesorski Profil
10.5K visualizações30 slides
Endokrini anatomija fiziologija por
Endokrini anatomija fiziologija Endokrini anatomija fiziologija
Endokrini anatomija fiziologija Jovan Šarac
71 visualizações39 slides
Endokrini sistem Nikola Cekicevic por
Endokrini sistem Nikola CekicevicEndokrini sistem Nikola Cekicevic
Endokrini sistem Nikola Cekicevicdr Šarac
2.1K visualizações30 slides
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02 por
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02Anatomija dr Šarac
114 visualizações30 slides
Endokrini sistem ,anatomija i fiziologija por
Endokrini sistem ,anatomija i fiziologijaEndokrini sistem ,anatomija i fiziologija
Endokrini sistem ,anatomija i fiziologijadr Šarac
16.2K visualizações39 slides
18 217 endokrini sistem por
18 217 endokrini sistem18 217 endokrini sistem
18 217 endokrini sistemLjubica Lalić Profesorski Profil
7.7K visualizações30 slides

Similar a Glandula suprarenalis(20)

Endokrini anatomija fiziologija por Jovan Šarac
Endokrini anatomija fiziologija Endokrini anatomija fiziologija
Endokrini anatomija fiziologija
Jovan Šarac71 visualizações
Endokrini sistem Nikola Cekicevic por dr Šarac
Endokrini sistem Nikola CekicevicEndokrini sistem Nikola Cekicevic
Endokrini sistem Nikola Cekicevic
dr Šarac2.1K visualizações
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02 por Anatomija dr Šarac
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Anatomija dr Šarac114 visualizações
Endokrini sistem ,anatomija i fiziologija por dr Šarac
Endokrini sistem ,anatomija i fiziologijaEndokrini sistem ,anatomija i fiziologija
Endokrini sistem ,anatomija i fiziologija
dr Šarac16.2K visualizações
Ендокрини систем por Violeta Djuric
Ендокрини системЕндокрини систем
Ендокрини систем
Violeta Djuric1.1K visualizações
Hormoni i endokrini sistem por Alleteja
Hormoni i endokrini sistemHormoni i endokrini sistem
Hormoni i endokrini sistem
Alleteja5K visualizações
Srčana slabost za prezentaciju 1 por Miodrag Jarkin
Srčana slabost za prezentaciju 1Srčana slabost za prezentaciju 1
Srčana slabost za prezentaciju 1
Miodrag Jarkin4.4K visualizações
Endokrinologija - Interna medicina por Miloš Maljik
Endokrinologija - Interna medicinaEndokrinologija - Interna medicina
Endokrinologija - Interna medicina
Miloš Maljik365 visualizações
Jetra por dr Šarac
JetraJetra
Jetra
dr Šarac5.3K visualizações
ендокрини систем por jasminas
ендокрини системендокрини систем
ендокрини систем
jasminas405 visualizações
Krv dara gligorevic por Milanka Krivic
Krv dara gligorevicKrv dara gligorevic
Krv dara gligorevic
Milanka Krivic1.7K visualizações
Endokrini sistem por Simonida Vukobrat
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistem
Simonida Vukobrat5.6K visualizações
Endokrini sistem por Jovan Šarac
Endokrini sistem Endokrini sistem
Endokrini sistem
Jovan Šarac87 visualizações
HORMONI por Klara Kakučka
HORMONIHORMONI
HORMONI
Klara Kakučka7.4K visualizações
Ендокрини и нервни систем por Violeta Djuric
Ендокрини и нервни системЕндокрини и нервни систем
Ендокрини и нервни систем
Violeta Djuric4.8K visualizações

Mais de dr Šarac

Hipertireoidizam por
HipertireoidizamHipertireoidizam
Hipertireoidizamdr Šarac
629 visualizações20 slides
Deformiteti kičme por
Deformiteti kičmeDeformiteti kičme
Deformiteti kičmedr Šarac
1K visualizações39 slides
DIGESTIVNI TRAKT por
DIGESTIVNI TRAKTDIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKTdr Šarac
614 visualizações37 slides
Pripreme za ispit por
Pripreme za ispitPripreme za ispit
Pripreme za ispitdr Šarac
809 visualizações120 slides
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta por
Anatomija i fiziologija digestivnog traktaAnatomija i fiziologija digestivnog trakta
Anatomija i fiziologija digestivnog traktadr Šarac
2K visualizações62 slides
Prenatalna dijagnostika por
Prenatalna dijagnostika Prenatalna dijagnostika
Prenatalna dijagnostika dr Šarac
1K visualizações48 slides

Mais de dr Šarac(20)

Hipertireoidizam por dr Šarac
HipertireoidizamHipertireoidizam
Hipertireoidizam
dr Šarac629 visualizações
Deformiteti kičme por dr Šarac
Deformiteti kičmeDeformiteti kičme
Deformiteti kičme
dr Šarac1K visualizações
DIGESTIVNI TRAKT por dr Šarac
DIGESTIVNI TRAKTDIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKT
dr Šarac614 visualizações
Pripreme za ispit por dr Šarac
Pripreme za ispitPripreme za ispit
Pripreme za ispit
dr Šarac809 visualizações
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta por dr Šarac
Anatomija i fiziologija digestivnog traktaAnatomija i fiziologija digestivnog trakta
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta
dr Šarac2K visualizações
Prenatalna dijagnostika por dr Šarac
Prenatalna dijagnostika Prenatalna dijagnostika
Prenatalna dijagnostika
dr Šarac1K visualizações
SRCE por dr Šarac
SRCE SRCE
SRCE
dr Šarac2.3K visualizações
Monogensko nasleđivanje por dr Šarac
Monogensko nasleđivanjeMonogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanje
dr Šarac4.8K visualizações
Koštano tkivo por dr Šarac
Koštano tkivoKoštano tkivo
Koštano tkivo
dr Šarac1.2K visualizações
Građa moždanog stabla por dr Šarac
Građa moždanog stablaGrađa moždanog stabla
Građa moždanog stabla
dr Šarac785 visualizações
Hormoni por dr Šarac
Hormoni Hormoni
Hormoni
dr Šarac1.2K visualizações
Miologija por dr Šarac
MiologijaMiologija
Miologija
dr Šarac1.6K visualizações
GRADJA SRCA por dr Šarac
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCA
dr Šarac2.5K visualizações
Fiziologija varenja por dr Šarac
Fiziologija varenjaFiziologija varenja
Fiziologija varenja
dr Šarac1.4K visualizações
Sinapsa ili-nervni-centar (1) por dr Šarac
Sinapsa ili-nervni-centar (1)Sinapsa ili-nervni-centar (1)
Sinapsa ili-nervni-centar (1)
dr Šarac709 visualizações
Histologija respiratorni sistem por dr Šarac
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
dr Šarac821 visualizações
HistologijaCirkulatorni sistem por dr Šarac
HistologijaCirkulatorni sistemHistologijaCirkulatorni sistem
HistologijaCirkulatorni sistem
dr Šarac267 visualizações
Endokrini sistem por dr Šarac
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistem
dr Šarac255 visualizações
Anatomija CNS-a por dr Šarac
Anatomija CNS-aAnatomija CNS-a
Anatomija CNS-a
dr Šarac1.8K visualizações
Bolesti dojke por dr Šarac
Bolesti dojkeBolesti dojke
Bolesti dojke
dr Šarac332 visualizações

Glandula suprarenalis

 • 2. Nadbubrežne (adrenalne) žlezde, žućkaste boje, smeštene su izme u supermedijalne površine bubrega i dijafragmeđ okružene vezivnim tkivom koje sadrži zna ajnu koli inu masnog tkivač č obavijene renalnom fascijom, kojom su pri vršćene za crurae dijafragmeč Razdvojene su od bubrega tankim septumom (delom bubrežne fascije)
 • 3. desna žlezda (PIRAMIDALNA), i dodiruje v. cavu inferior  anteromedijalno , jetru anterolateralno. Lijeva žlezda(POLUMESE ASTAČ )u odnosu je sa slezinom, želucem, guštera om i .č Svaka žlezda ima hilus, gdje vene i limfne žile izlaze iz žlijezde, a arterije i živci ulaze u žlezdu na raznim mestima. Medijalne granice nadbubrežnih žlezda su 4-5 cm udaljene. Teške su oko 4gr,široke oko 2 cm a na bazi imaju 4 do 6 cm
 • 4. Suprarenalne arterije i vene Zbog endokrine funkcije suprarenalnih žlijezda potrebna je njihova obilna opskrba krvlju. Suprarenalne arterije slobodno se granaju pre ulaska u žlezdu, tako da 50-60 arterija probija auru koja prekriva celu površinu žlezda.č Venska drenaža odvija se preko velike  v. suprarenalis. Kratka desna suprarenalna vena uliva se u  v. cavu inferior, dok se duža jeva suprarenalna vena, prazni u levu renalnu venu.
 • 5. Svaka nadbubrežna žlijezda ima dva dela: 1. koru,  cortex, 2.srž,  medulla; ovi delovi su razlièitog embriološkog porekla i imaju razli ite funkcije.č
 • 7. Suprarenalni korteks poti ee od mezoderma i lu ič č mineralokortikoide,kortikosteriode i androgene. Ovi hormoni djeluju na bubreg te zadržavaju vodu i natrijum u odgovoru na stres , povećavajući volumen krvi i krvni pritisak. Tako e deluju na mišiće i organe kao što su srce i pluća.đ
 • 9. Hormoni kore nadbubrežne žlezde ili kortikosteroidi su derivati holesterola, steroidni hormoni koji se mogu grupisati na: 1.glikokortikoide, koji regulišu promet glikoze (hiperglikemijski faktori) i kojima pripadaju: kortizol (hidrokortizon) kortikosteron kortizon, koji je otkriven kod primata 2.mineralokortikoide, regulišu promet vode i elektrolita i pripadaju im: aldosteron kortikosteron Dezoksikortikosteron 3.grupa seksualnih hormona koji se izlučuju u malim količinama: estradiol progesteron testosteron
 • 10. 1.zoni glomerulozi je dominantna sinteza i sekrecija mineralokortikoida koju reguliše renin-angiotenzinski sistem, dok adrenokortikotropni hormon (ACTH) kontroliše stvaranje i lučenje 2.glikokortikosteroida (zona fasciculata), 3.androgena (zona reticularis), u manjoj meri mineralokortikosteroida.
 • 11. Glukokortikoidi imaju protivupalno, antialergijsko i imunosupresivno delovanje. U kliničkoj praksi se koriste sintetički spojevi koji imaju glukokortikoidnu aktivnost za sprečavanje upalnih i alergijskih reakcija. Glikokortikoidi uzrokuju atrofiju limfatičnog tkiva, inhibiraju limfocitnu aktivaciju i zato se koriste za sprečavanje odbacivanja organa kod transplantacije. REGULIŠU IH STRES I CIRKADIJALNI RITAM
 • 13. Britanski profesor psihologije dr sci.Akojoši Kitaoka osmislio je brzi optički test koji meri nivo stresa kojem su ljudi izloženi.
 • 16. povećava koncentraciju glukoze u krvi 1. u mišićima podstiču razgradnju proteina 2.Deluje na redistribuciji naslaga masti (odlaganje u lice, stražnji deo vrata u trbuh) 3. Deluje katabolički na kosti, na koštani matriks i uzrokuje povećanu lomljivost kosti. Nivo glukokortikoda se povećava tokom reakcije na stres bilo koje etiologije (fizčki, psihički, trauma, infekcija, operativni zahvat).
 • 20. Srž nadbubrežne žlezde je masa nervnog tkiva koju prožimaju kapilari i sinusoidi povezanog sa simpati kim nervnim sistemom.č Kromafilne ćelije  medulle  povezane su sa postsinapti kim neuronimač simpatièkih ganglija poreklom i funkcijom. Ove ćelije lu eč kateholamine (uglavnom adrenalin) u krvotok u odgovor na signale iz presinapti kih neurona.č Potentni medularni hormoni epinefrin (adrenalin) i noreprinefrin (noradrenalin) aktiviraju tijelo u 'flight-or-fight' status u odgovoru na spoljašnji stres. Tako eđ povećavaju frekvenciju srca i krvni pritisak , proširuju bronhiole te mijenjaju protok krvi kroz pojedine sisteme , sve u cilju pripremanja tela na brzu fizi ku aktivnost.č
 • 22. Hormoni srži nadbubrežne žlezde su kateholamini: dopamin (DA), noradrenalin (NA) i adrenalin (ADR). Sintetišu se i na završecima simpatikusnih postganglijskih vlakana. Polazno jedinjenje za njihovu sintezu je aminokiselina tirozin. 1.povećavaju metabolizam 2.povećavaju količinu slobodnih masnih kiselina u krvi 3.omogućavaju razlaganje glikogena (glikogenoliza) u jetri i skeletnim mišićima 3.povećavaju nadražljivost srca i šire njegove krvne sudove Delovanje kateholamina na metabolizam zavisi od prisustva tiroksina i hormona kore nadbubrežne žlezde. Na efektorne ćelije deluju, inhibitorno i ekscitatorno, dve vrste receptora na ćelijskoj membrani: alfa adrenergički receptori beta adrenergički receptori.
 • 23. Fiziološki efekti kateholaminina “downregulacija” receptora – agonisti u lečenju astmeǀ “upregulacija” receptora – glukokortikoidi, tiroidni hormoni, -blokatori,..ǀ . Posredovani BETA-adrenalinskim receptorima Posredovani ALFA-adrenalinskim receptorima Vazokonstrikcija Vazodilatacija Dilatacija irisa (midrijaza) Kardioakceleracija Relaksacija intestinuma Povećanje snage otkucaja srca Kontrakcija sfinktera intestinuma Relaksacija intestinuma i zida bešike Pilomotorna kontrakcija Relaksacija uterusa Kontrakcija sfinktera bešike Bronhodilatacija Bronhokonstrikcija Kalorigeneza Kontrakcija glatkih mišića uterusa Glikogenoliza Kontraktilnost srca Lipoliza Ejakulacija Sekrecija renina Produkcija glukoze u jetri
 • 24. 1.Stimulišu aktivnu reapsorpciju natrija iz distalnih tubula nefrona, 2.sekreciju jona kalija i osmotsku reapsorpciju vode. (regulacija volumena ECT i vrednosti arterijskog krvnog pritiska ) Najsnažniji podsticaj za sekreciju aldosterona je A)hiperkalijemija B)pad arterijskog krvnog pritiska podstiče sekreciju aldosterona iz ćelija jukstataglomerularnog aparata bubrega luči hormon renin koji deluje na agiotenzinogen u plazmi i prevodi ga u angiotenzin I. Na njega u plućima djeluje enzim i prevodi ga u angiotenzin II. Porast nivoa angiotenzina II u krvi stimulira sekreciju aldosterona. C)Pad koncentracije jona Na takoñe stimulira sekreciju aldosterona. Mineralokortikoidi kontrolišu promet jona Na i K neposredno spašavaju život.
 • 26. ADRENALNI ANDROGENI Kora nadbubrežne žlezde neprekidno luči, posebno u fetalno doba, 1. umereno aktivnih muških polnih hormona dehidroepiandrosteron.DHA 2.Luče se i ženski polni hormoni , progesteron i estrogeni , ali u neznatnim količinama. Učinci androgena kore su slabi. Ogovorni su za rast pubičnih i pazušnih dlaka. Neki se androgeni uperifernim tkivima pretvaraju u testosteron , pa odatle potiče njihova androgenska aktivnost.
 • 30. BOLESTI NADBUBREŽNE ŽLEZDE ADISONOVA BOLEST ● Hronično smanjenje lučenja svih hormona koreHronično smanjenje lučenja svih hormona kore nadbubrežnih žlezdi .nadbubrežnih žlezdi . ● UZROCIUZROCI:: ● infekcije ,TBC , autoimune bolesti , metastazeinfekcije ,TBC , autoimune bolesti , metastaze ● KLINIČKA SLIKAKLINIČKA SLIKA:: ● pacijenti su mršavi ,virilizacijapacijenti su mršavi ,virilizacija ● adinamični , hipotenzivni (gubitak mineralokortikoida),adinamični , hipotenzivni (gubitak mineralokortikoida), ● umor zbog hipoglikemija (glikokortikoidi) ,umor zbog hipoglikemija (glikokortikoidi) , ● gubitak na telesnoij masi , osteoporozagubitak na telesnoij masi , osteoporoza ● redukcija sekundarnih seksualnih karakteristika (sek.redukcija sekundarnih seksualnih karakteristika (sek. androgeni) i hiperpigmentacije(tamne mrlje na sluznicama)androgeni) i hiperpigmentacije(tamne mrlje na sluznicama) ● TERAPIJATERAPIJA:doživotna supstitucija hormonima .:doživotna supstitucija hormonima .
 • 32. Kušingova bolest ● Karakteriše je povećano lučenje glikokortikoida zone fascikulate .Karakteriše je povećano lučenje glikokortikoida zone fascikulate . ● UZROCIUZROCI :: ● adenom hipofize i povećano lzučenje ACTH , adenom ili Ca koreadenom hipofize i povećano lzučenje ACTH , adenom ili Ca kore ● ili difuzna hiperplazija .ili difuzna hiperplazija . ● Povećana je sinteza glikoze i iz belančevina pa se javlja atrofijaPovećana je sinteza glikoze i iz belančevina pa se javlja atrofija kože i mišića .kože i mišića . ● Nagomilava se masno tkivo pojasno,Nagomilava se masno tkivo pojasno, ● zadržava se Na, Cl i voda (hipertenzija )zadržava se Na, Cl i voda (hipertenzija )
 • 33. KLINIČKA SLIKAKLINIČKA SLIKA Kušingove bolesti :Kušingove bolesti : žene 4 puta češće obolevaju .žene 4 puta češće obolevaju . Umor , glavobolja ,Umor , glavobolja , okruglo lice ,okruglo lice , nagomilavanje masti pojasno,nagomilavanje masti pojasno, strije po koži trupa ,strije po koži trupa , hipertenzija ,žedjanje, glad,hipertenzija ,žedjanje, glad, amenoreja, virilizam ,amenoreja, virilizam , glas dublji ,glas dublji , maljavost muškog tipa ,maljavost muškog tipa , infekcije ..infekcije .. DIJAGNOZADIJAGNOZA : laboratorija ( hormoni) CT, EHO, kraniogram: laboratorija ( hormoni) CT, EHO, kraniogram TERAPIJATERAPIJA : hirurško otklanjanje tumora: hirurško otklanjanje tumora
 • 38. СПАРИВАЊЕ ПОЈМОВА ХОРМОН Циљна структура ПАРАТХОРМОН ОКСИТОЦИН ТИРОКСИН ВАЗОПРЕСИН АЛДОСТЕРОН TSH ACTH FSH АДРЕНАЛИН ТЕСТОСТЕРОН МАТЕРИЦА БУБРЕГ ЈАЈНИК МИШИЋИ МИТОХОНДРИЈЕ БУБРЕГ СРЦЕ ТИРЕОИДЕА КОСТ КОРА НАДБУБРЕГА
 • 39. TRH КОРТИЗОЛ ГЛУКАГОН ПРОГЕСТЕРОН ПРОЛАКТИН ВАЗОПРЕСИН АДРЕНАЛИН МЕЛАТОНИН ЕСТРОГЕН КАЛЦИТОНИН КОРА НАДБУБРЕГА ЕПИФИЗА ЖУТО ТЕЛО ЈАЈНИКА ПАНКРЕАС ТИРЕОИДЕА АДЕНОХИПОФИЗА СРЖ НАДБУБРЕГА АДЕНОХИПОФИЗА ХИПОТАЛАМУС ФОЛИКУЛ ЈАЈНИКА СПАРИВАЊЕ ПОЈМОВА ХОРМОН МЕСТО ЛУЧЕЊА
 • 40. ХИПОФИЗА ДВОДЕЛНОСТ КРВНИ СИСТЕМ ГЛАВА МЕЂУМОЗАК ДАБЛ-ДЕК ВЕЛИКИ УСТА ГЛАД Две половине јабуке МАЛИ ОЧИ СИТОСТ Женски костим КАПИЛАРИ КОСА III КОМОРА ТРЕНЕРКА СРЦЕ КАПА Осморегулација АСОЦИЈАЦИЈЕ
 • 41. СТРЕС НАЧИН ЖИВОТА ХИПЕРГЛИКЕМИЈА АДРЕНАЛИН ТАХИКАРДИЈА РАЗУЗДАНИ “Шећерна водица” ХОРМОН Промена фреквенце ХЕДОНИСТИЧКИ “ГУСТА КРВ” ШИРЕЊЕ ЗЕНИЦА СИМПАТИКУС СПОРТСКИ РАСТ ГЛУКАГОНА Љубавни састанак КОНТРАКЦИЈЕ БОЕМСКИ ПАД ИНСУЛИНА Тест из математике СРЦЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ
 • 42. Da vidimo šta ste naučili