MUŠKI POLNI ORGANI

dr Šarac
dr ŠaracM.D. em Anatomija i fiziologija
MUŠKI POLNI
ORGANI
Muski polni
organi
Muski polni organi se dele na
spoljasnje i unutrasnje.
Unutrasnji muski polni organi su:
semenik (lat. testis), semeni putevi I to su:
pasemenik (lat. epdidymis), semevod
( lat.ductus deferens) I briznik (lat. ductus
ejaculatorius) I žlezde pridodate semenim
putevima I to su: semena kesica (lat. vesica
seminalis), prostata (lat. prostata) I bulbo-
uretralne žlezde ( lat. glanduulae bulbo-
urethrales).
Spoljasnji muski polni organi su: polni ud
(lat. penis), mokraćna cev (lat. urethra
masculine) I mošnice ( lat. scrotum).
Semenik (lat. Testis)
Semenik je muška polna žlezda u kojoj se
stvaraju spermatozoidi i muški polni hormoni.
Paran je organ, smešten u mošnicama.
Semenici su obavijeni vezivnotkivnom kapsulom (tunika
albuginea),od koje polaze kratke septe, koje dele parenhim
semenika na 250-400 lobusa (režnjića).U svakom od lobusa se nalaze
2-3 semena kanalića. Parenhim (unutrašnjost) semenika čine semeni
kanalići, unutar kojih se nalazi semeni epitel i intersticijalne Lajdigove
ćelije, koje su odgovorne za endokrinu funkciju semenika. Naime,
Lajdigove ćelije proizvode muški polni hormon testosteron koji
stimuliše spermatogenezu, kontroliše razvoj i održavanje sekundarnih
seksualnih karakteristika i deluje na ispoljavanje muškog seksualnog
ponašanja. Semene kanaliće oblaže semeni epitel koji sadrži ćelije
spermatogeneze i potporne Sertolijeve ćelije. Čvrste veze izmedu
susednih Sertolijevih ćelija dele seminiferni epitel na bazalni deo gde
se nalaze spermatogonije i adluminski deo koji sadrži spermatocite i
spermatide. Osnovna svrha testisa je spermatogeneza ili stvaranje
spermatozoida.
MUŠKI POLNI ORGANI
Pasemenik (lat. epididymis)
Pasemenik je parni organ postavljen na
gornjem polu i gornjem delu zadnje ivice
semenika. On ima glavu, telo i rep. Sadrži
veoma dug pasemenicki kanal (lat. ductus
epididymidis).
Kontinuirano odvodi spermu iz testisa,
koja kroz njega putuje oko 4-6 nedelja,
a služi i kao spremnik spermatozoida. U
pasemeniku spermatozoidi ostaju oko
desetak dana i tu zavaršavaju svoj
razvoj.
Semevod (lat. ductus
deferens)
Semevod je kanal
dužine 60cm,
promera 0,5mm, i
deo je semenih
puteva. Ide od
repa pasemnika
kroz preponski
kanal i malu karlicu
do baze prostate,
gde se spaja sa
izvodnim kanalom
semene kesice u
briznik svoje strane.
Tokom ejakulacije gl-
atki mišići u
semenovodu se
refleksno kontrakuju,
terajući spermu
napred. Sperma
zatim prelazi, nakon
što se u nju izliju
sekreti iz 
akcesornih polnih
žlezda, u mokraćnu
cev.
Semevod (lat. ductus
deferens)
Semevod je kanal
dužine 60cm,
promera 0,5mm, i
deo je semenih
puteva. Ide od
repa pasemnika
kroz preponski
kanal i malu karlicu
do baze prostate,
gde se spaja sa
izvodnim kanalom
semene kesice u
briznik svoje strane.
Tokom ejakulacije gl-
atki mišići u
semenovodu se
refleksno kontrakuju,
terajući spermu
napred. Sperma
zatim prelazi, nakon
što se u nju izliju
sekreti iz 
akcesornih polnih
žlezda, u mokraćnu
cev.
Briznik ( lat. ductus
ejaculatorious)
Briznici su parni kanali, dužine do 2,5cm, koji
nastaju spajanjem donjeg dela semevoda i
izvodnog kanala semene kesice. Kanal se otvara
sa obe strane ušća prostatične mešinice.
Semene kesice (lat. vesica seminalis)
Semene kesice (vesiculae
seminales) su žlezde čiji sekret
razređuje spermu. Ovaj sekret
sadrži mnogo fruktoze kojima
se hrane spermiji i
akskorobinske kiseline (vitamin
c), pet aminokiselina, inozitola,
prostanglandina, fibrinogena
itd.. Za vreme ejkaulacije
semene kesice se prazne u
duktus ejakulatorijus nakon što
duktus deferens isprazni
spermije.
Prostata (lat. prostata)
Kestenjača je neparan mišićno-žlezdani organ koji
je smešten u potperitonealnom spratu karlice a koji
obuhvata početni deo uretre. Sekret prostate čini
deo sastava sperme. Prolaskom uretre i oba
briznika prostata se deli na 4 režnja: prednji, srednji
i dva bočna. Napred je simfiza a pozadi rektum.
Prostatu čine kanali, mešinica, žlezdano tkivo i
tkivo prostate.
Produkti prostate ulaze u sastav ejakulata (sperme). U
semenoj tečnosti se nalaze materije koje imaju razna
biološka dejstva: prostaglandini, imunoglobulini,
spermin, fruktoza, limunska kiselina, razni enzimi itd.
Sekret prostate sadrži i materije koje štite repoduktivne
i mokraćne puteve od infekcije.
U njoj se nalaze mnoge aktivne supstance čija je svrha
da štite spermatozoide, održavajući ih pokretnima i
omogućavajući im preživljavanje.
MUŠKI POLNI ORGANI
Polni ud (lat. penis) Neparan organ, valjkastog, manje ili više
izduženog oblika, kojim se obavlja kopulacija.
Čine ga tri dela: koren (radix), telo (corpus) I
glavić (glans). Penis grade kavernozna tela
(šupljikava, erektilna) i njihov fibrozni omotač.
Spongiozno telo penisa (corpus spongiosum
penis) je valjkasto kavernozno tkivo sa
proširenjem na oba kraja, gde zadnji kraj je
zadebljan i zove se glavica (bulbus penis). Kožni
omotač penisa čini tanka koža, koja oko zanje
ivice glansa penisa stvara kožnu duplikaturu,
„navlaka glavića“, prepucijum, a sa donje
strane se formira uzica (frenulum praeputii).
Vaskularizacija penisa je izuzetno dobra.
Prilikom seksualnog uzbuđenja krvni sudovi penisa ispune se krvlju što dovodi do erekcije,
odnosno ukrućenosti polnog organa što omogućava penetraciju.
Muškarci za vreme uzbuđenja uz dva usklađena nezavisna refleksa ostvaruju pražnjenje
(emisiju) i potom brizganje semena (ejakulaciju), a mišićna stezanja u penisu redovno
prati orgazam.
Mokracna cev ( lat.
urethra masculina)
Mokraćna cev koja od bešike ide do glansa penisa, sa svojim
unutrašnjim i spoljašnjim otvorom i dužinom oko 15 cm služi kao
izvodni mokraćni kanal i kao semeni put. Deli se na prostatični
deo, opnasti i spongiozni deo, u zavisnosti kroz koji organ
prolazi.
Унутрашњост мокраћне цеви посeдује спиралне
наборе (као у цеви пиштоља), који омогућавају
бржи проток урина и спреме.
Spermatogeneza:
Spermatogeneza se vrši u semenim
kanalićima muških polnih žlezda (testisa).
Započinje na stupnju embriona, nastavlja se
neposredno pre puberteta i traje tokom
čitavog života muškarca. Nasuprot oogenezi,
koja kod žene traje 10-50 godina,
spermatogeneza je relativno brz proces koji
traje 60-65 dana.
Odvija se kroz tri faze :
razmnožavanje (proliferacija),
rast i
sazrevanje.
Faza razmnožavanja
U ovoj fazi iz prvobitnih klicinih (germinativnih) ćelija
mitotičkim deobama se obrazuju ćelije nazvane
spermatogonije (to se vrši još na stupnju embriona). Pošto su
germinativne ćelije imale diploidan broj hromozoma - 2n
(dve garniture pri čemu jedna potiče od majke, a druga od
oca) onda i spermatogonije imaju diploidan broj
hromozoma. U semenim kanalićima muškarca nalaze se dve
vrste ćelija Sertolijeve ćelije( koje ne učestvuju u
razmnožavanju već samo ishranjuju spermatogonije) i
spermatogonije.
U vreme puberteta među spermatogonijama se mogu
razlikovati dva tipa :
jedan tip produžava da se deli i predstavlja izvor
spermatozoida tokom čitavog života (stem-ćelije),
drugi tip prestaje da se deli i ulazi u naredne faze – fazu rasta
i sazrevanja dajući spermatozoide.
Zahvaljujući prisustvu stem-ćelija muškarci mogu od sticanja
polne zrelosti (puberteta) neprekidno tokom života stvarati
spermatozoide.
Faza rasta
U pubertetu spermatogonija, koja je prošla kroz
oko 30 mitoza, ulazi u narednu fazu.
Spermatogonije u ovoj fazi uvećavaju svoju
zapreminu (rastu) i diferenciraju se u 
primarne spermatocite. Broj hromozoma se u
primarnim spermatocitama ne menja
(diploidan ), ali se zato menja količina DNK. U
toku faze rasta vrši se replikacija DNK (udvajanje)
tako da primarne spermatocite imaju duplo veću
količinu DNK u odnosu na spermatogonije.
Faza sazrevanja
Sazrevanje se vrši kroz mejozu I i II. Mejoza I je redukciona deoba u kojoj se diploidna
ćelija podeli na dve ćelije sa haploidnim brojem hromozoma. U mejozi II, koja je ustvari 
mitoza, se svaka od te dve haploidne ćelije podeli na još po dve. Primarna
spermatocita se deli mejozom I pri čemu nastaju dve sekundarne spermatocite sa
haploidnim brojem hromozoma. Sekundarne spermatocite se zatim dele mejozom II i
nastaju spermatide(imaju haploidan broj hromozoma). Znači, od jedne diploidne
primarne spermatocite mejozom I i II nastaju četiri haploidne spermatide.
Spermiogeneza
Spermatida, iako haploidna, još uvek nije spermatozoid i da bi to postala ona
mora da prođe kroz fazu spermiogeneze. U toj fazi spermatida se
preobražava u spermatozoid doživljavajući sledeće promene :
1. obrazovanje biča (repa)
2. formiranje akrozoma od Goldžijevog kompleksa; u akrozomu se sintetišu
enzimi koji će pri oplođenju razložiti omotače jajne ćelije
3. odbacivanje najvećeg dela citoplazme da bi se ćelijska masa
spermatozoida smanjila i time omogućila njegova dobra pokretljivost
4. kondezacija hromatina da bi se i jedro maksimalno smanjilo.
Ovako diferencirani spermatozoidi se odlažu u
epididimisu (pasemeniku) i još uvek su nesposobni
da oplode jajnu ćeliju. Krajnje dozrevanje
spermatozoida vrši se u :
epididimisu, gde postaju pokretni i dobijaju zaštitni
omotač s kojim nisu sposobni za oplođenje;u
reproduktivnim kanalima žene (materica i
jajovod) se zaštitni omotač uklanja procesom koji
se naziva kapacitacija (maturacija –sazrevanje).
Spermatozoid:
U građi spermatozoida se ogleda jasna usaglašenost između oblika i funkcije.
Spermatozoid pliva u pravcu jajne ćelije pa mu je oblik tome prilagođen. U polnim
odvodima žene spermatozoidi preživljavaju 48 sati, najviše tri dana.
Sastoji se iz :
1. glave – ona se sastoji iz jedra i akrozoma
2. vrata u kome su smeštena dva centriola ( pošto
je jajna ćelija bez centriola, onda se prva deoba
posle oplođenja dešava zahvaljujući centriolama
spermatozoida koje obrazuju deobno vreteno )
3. središnjeg dela u kome su mitohondrije (u njima
se proizvodi energija u obliku ATP-a neophodna
za kretanje spermatozoida )
4. biča (repa)kojim se spermatozoid kreće.
MUŠKI POLNI ORGANI
Hormoni koji podsticu spermatogenezu:
Spermatogeneza se pokreće putem hormona i testosterona koji stumuliše 
folikul.
Hormon koji stimuliše folikul dalje stimuliše proizvodnju
proteina koji vezuju androgen u Sertolijevim ćelijama
kao i formiranje barijere između testisa i krvi. Protein koji
veže androgen je bitan za koncentraciju testosterona u
dovoljno visokim nivoima da se pokrene i održi proces
spermatogeneze.
Hormon koji stimuliše folikul može pokrenuti razlaganje
testosterona u testisima, ali jednom otpočne proces
spermatogeneze, samo je testosteron neophodan za
njeno održavanje. Međutim, povećani nivoi hormona
koji stimuliše folikul će povećati proizvodnju
spermatozoa tako što će sprječavati apoptozu
 spermatogonija tipa A. Hormon inhibin djeluje tako da
povećava nivoe hormona koji stimuliše folikul.
Sperma ili ejakulat, mutna je, mlečnobela do
bledožuta tečnost koja se pod određenim
uslovima izbacuje iz semenih puteva, a sastoji se
od spermatozoida, sekreta polnih žlezda i sekreta
epididimisa. U pravilu se izbacuje kroz spoljni
otvor mokraćne cevi, a ređe u mokraćni mehur.
Izbacuje se najčešće za vreme polnoga odnosa
ili za vreme samozadovoljavanja.
Neposredno nakon izlivanja, sperma je lepljiva zgrušana tečnost
nalik na žele, moguća je pojava i sitnih grudvica. Specifičnog je
mirisa (najbliže je mirisu cveta kestena) i bazna je, Delovanjem
enzima likvefakcija tj. razgradnja ugruška (razvodnjavanje) obično je
završena nakon 30 minuta. Veći deo sperme čine izlučevine
semenih mehurića (60%), prostate (20%) te Cowperovih i Littreovih
žlezda, koje štite spermatozoide od štetnih uticaja i omogućavaju im
kretanje i oplodnju jajne ćelije.
Ukupna je zapremina ljudskoga
ejakulata vrlo promjenjiva,
uglavnom od 1,5 do 6 ml (prosečno
od pola do jedne čajne kašike), u
njemu se nalazi oko 50 miliona
spermatozoida, a pH-vrednost
ejakulata kreće se u opsegu od 7,2
do 8,2.
Aktivacija spermatozoida počinje kada on dodirne omotač jajne ćelije što
dovodi do tzv. akrozomske reakcije. Akrozomska reakcija sastoji se u izduživanju
akrozoma u vidu cevi i oslobađanju njegovog sadržaja – enzima koji će razložiti
omotače jajne ćelije. Akrozomskom reakcijom postižu se važne funkcije koje
određuju sposobnost spermatozoida da oplodi jajnu ćeliju:
oslobađanje hidrolitičkih enzima pomoću kojih spermatozoid prodire u jajnu
ćeliju;
promena omotača postakrozomskog predela na kome su receptori odgovorni
za interakciju spermatozoida i jajne ćelije.
Muški polni hormoni ili androgeni hormoni sintetišu se u Lejdigovim ćelijama
(intersticijske ćelije) testisa. Glavni među njima su testosteron i androsteron.
Lučenje ovih hormona regulisano je pomoću dva gonadostimulina adenohipofize:
FSH koji stimuliše rast i funkciju semenih kanalića semenika i
LH stimuliše Lejdigove ćelije na lučenje testosterona.
Početkom puberteta pod uticajem FSH i LH, njihova proizvodnja naglo raste i dovodi:
do višestrukog uvećanja testisa, mošnica, prostate, semenih vezikula i penisa (primarne polne
karakteristike)
pojave sekundarnih polnih karakteristika (muški tip kosmatosti, razvijeni mišići i skelet, široka ramena,
dubok glas, bazalni metabolizam veći nego kod žena).
Muški polni hormoni:
stimulišu procese anabolizma u
organizmu
ubrzavaju rast i razviće organa
mladih organizama
regulišu promet azota i kalcijuma
postiču sintezu DNK i RNK
stimulišu stvaranje specifičnih
ribozomskih proteina.
Lejdigova ćelija ili Lajdigova
ćelija je intersticijska ćelija
semenika koja po uticajem
LH adenohipofize sintetiše
grupu androgenih hormona
i male količine drugih
hormona: oksitocin,
lipotropin, beta-endorfin,
dinorfin, angiotenzin i
Prostaglandin.
Nalaze se uz same zidove semenih kanalića. Imaju
krupno asimetrično postavljeno jedro, eozinofilnu
citoplazmu i brojne vezikule ispunjene lipidima kao
i veliku količinu granularnog endoplazmatičnog
retikuluma. Jedro sadrži od jednog do tri jedarca i
velike količine periferno postavljenog
heterohromatina.
Testosteron je važan seksualni hormon koji postoji kod oba pola, ali se razlikuje u
količinama i koncentraciji. Funkcije testosterona su da: pojačava i ubrzava
razvijanje muških polnih organa, pojačava i ubrzava rast penisa, reguliše
produkciju sperme, pojačava rast dlaka na tijelu, osim kose na glavi, pojačava i
uveličava rast mišića, pojačava seksualnu želju i podiže i pojačava agresiju.
MUŠKI POLNI ORGANI
MUŠKI POLNI ORGANI
Kontrolu muskih polnih funkcija vrše humani horionski gonadotropin i
hipotalamo-hipofizno gonadna osovina.
1 de 30

Recomendados

 ANATOMIJA Polni organi ANATOMIJA Polni organi
ANATOMIJA Polni organiAnatomija dr Šarac
17.8K visualizações31 slides
Polni sistemPolni sistem
Polni sistemmetodicar4
8.8K visualizações15 slides
Sistem organa za razmnožavanjeSistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanjeIvana Damnjanović
29.6K visualizações14 slides
Muski polni organi Muski polni organi
Muski polni organi Andrijana Maksimovic
10.8K visualizações34 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ĆelijaĆelija
ĆelijaIvana Damnjanović
7.6K visualizações16 slides
Kičmena moždinaKičmena moždina
Kičmena moždinaIvana Damnjanović
13.1K visualizações13 slides
Nervni sistem čovekaNervni sistem čoveka
Nervni sistem čovekaIvana Damnjanović
64K visualizações23 slides
Skeletni sistem čoveka Skeletni sistem čoveka
Skeletni sistem čoveka Ena Horvat
56.7K visualizações20 slides
 ANATOMIJA URINARNI SISTEM ANATOMIJA URINARNI SISTEM
ANATOMIJA URINARNI SISTEMAnatomija dr Šarac
18.6K visualizações31 slides
OplođenjeOplođenje
OplođenjeIvana Damnjanović
20K visualizações20 slides

Mais procurados(20)

ĆelijaĆelija
Ćelija
Ivana Damnjanović7.6K visualizações
Kičmena moždinaKičmena moždina
Kičmena moždina
Ivana Damnjanović13.1K visualizações
Nervni sistem čovekaNervni sistem čoveka
Nervni sistem čoveka
Ivana Damnjanović64K visualizações
Skeletni sistem čoveka Skeletni sistem čoveka
Skeletni sistem čoveka
Ena Horvat56.7K visualizações
 ANATOMIJA URINARNI SISTEM ANATOMIJA URINARNI SISTEM
ANATOMIJA URINARNI SISTEM
Anatomija dr Šarac18.6K visualizações
OplođenjeOplođenje
Oplođenje
Ivana Damnjanović20K visualizações
GametogenezaGametogeneza
Gametogeneza
Ivana Damnjanović26.7K visualizações
2. Brazdanje, gastrulacija2. Brazdanje, gastrulacija
2. Brazdanje, gastrulacija
ltixomir12.1K visualizações
Sistem organa za disanjeSistem organa za disanje
Sistem organa za disanje
Ivana Damnjanović45.8K visualizações
Sastav krviSastav krvi
Sastav krvi
Ivana Damnjanović12K visualizações
Akcioni potencijalAkcioni potencijal
Akcioni potencijal
Ivana Damnjanović17.1K visualizações
Krvni sistem (1)Krvni sistem (1)
Krvni sistem (1)
Anatomija Pedijatrija11K visualizações
Skeletni sistemSkeletni sistem
Skeletni sistem
Ivana Damnjanović7.9K visualizações
Spolni sustavSpolni sustav
Spolni sustav
Antonio Kobaš25K visualizações
Digestivni sistemDigestivni sistem
Digestivni sistem
dr Šarac10.7K visualizações
Биологија развићаБиологија развића
Биологија развића
Violeta Djuric11.5K visualizações
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistem
Ivana Damnjanović50.1K visualizações
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
Anatomija dr Šarac24.2K visualizações
Respiratorni sistem čovekaRespiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čoveka
dr Šarac37.5K visualizações
Митоза и мејозаМитоза и мејоза
Митоза и мејоза
Violeta Djuric55.6K visualizações

Destaque

Ženski polni organi i dojkaŽenski polni organi i dojka
Ženski polni organi i dojkaDanijela-anatomija
2.9K visualizações28 slides
RazmnožavanjeRazmnožavanje
RazmnožavanjeTozaNS
4.1K visualizações7 slides
1. Gametogeneza, oplodjenje1. Gametogeneza, oplodjenje
1. Gametogeneza, oplodjenjeltixomir
11K visualizações8 slides
Anatomija nervnog sistemaAnatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistemaAnatomija dr Šarac
26.1K visualizações117 slides

Destaque(20)

Anatomija ženskih polnih organa Savic NatalijaAnatomija ženskih polnih organa Savic Natalija
Anatomija ženskih polnih organa Savic Natalija
dr Šarac16.5K visualizações
Систем органа за размножавањеСистем органа за размножавање
Систем органа за размножавање
Violeta Djuric23.7K visualizações
Ženski polni organi i dojkaŽenski polni organi i dojka
Ženski polni organi i dojka
Danijela-anatomija2.9K visualizações
RazmnožavanjeRazmnožavanje
Razmnožavanje
TozaNS 4.1K visualizações
1. Gametogeneza, oplodjenje1. Gametogeneza, oplodjenje
1. Gametogeneza, oplodjenje
ltixomir11K visualizações
Anatomija nervnog sistemaAnatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistema
Anatomija dr Šarac26.1K visualizações
Kosti glaveKosti glave
Kosti glave
dr Šarac56K visualizações
FIZIOLOGIJA ŽENSKIH POLNIH ORGANAFIZIOLOGIJA ŽENSKIH POLNIH ORGANA
FIZIOLOGIJA ŽENSKIH POLNIH ORGANA
dr Šarac5.7K visualizações
KOSTI RUKEKOSTI RUKE
KOSTI RUKE
dr Šarac51K visualizações
Бластулација и гаструлацијаБластулација и гаструлација
Бластулација и гаструлација
Violeta Djuric17.5K visualizações
Veliki mozakVeliki mozak
Veliki mozak
Nemanja Petrović24.6K visualizações
ОплођењеОплођење
Оплођење
Violeta Djuric15.4K visualizações
The DMNDThe DMND
The DMND
AnnaSubbotina343 visualizações
Music Video EvaluationMusic Video Evaluation
Music Video Evaluation
AnnaSubbotina231 visualizações
презентацияпрезентация
презентация
Людмила Сланченко443 visualizações
рус. языкрус. язык
рус. язык
yankaaa945 visualizações
يناير 2013سلامتك 23يناير 2013سلامتك 23
يناير 2013سلامتك 23
Prof. Ahmed Mohamed Badheeb228 visualizações
Finite automataFinite automata
Finite automata
ankitamakin1.5K visualizações

Similar a MUŠKI POLNI ORGANI

krvtijebem4krvtijebem4
krvtijebem4EuroTruck1
91 visualizações11 slides
Metilji i pantljicar etanjaMetilji i pantljicar etanja
Metilji i pantljicar etanjaVuk Stevanovic
28.9K visualizações23 slides
Stvaranje zivota.pptxStvaranje zivota.pptx
Stvaranje zivota.pptxPrimenjenaFizika
10 visualizações15 slides
Ekstraembrionalne struktureEkstraembrionalne strukture
Ekstraembrionalne struktureSuncica Markovic
14.6K visualizações57 slides

Similar a MUŠKI POLNI ORGANI(20)

krvtijebem4krvtijebem4
krvtijebem4
EuroTruck191 visualizações
Metilji i pantljicar etanjaMetilji i pantljicar etanja
Metilji i pantljicar etanja
Vuk Stevanovic28.9K visualizações
Stvaranje zivota.pptxStvaranje zivota.pptx
Stvaranje zivota.pptx
PrimenjenaFizika10 visualizações
Muški reproduktivni organi.pptxMuški reproduktivni organi.pptx
Muški reproduktivni organi.pptx
ssuser8d916d34 visualizações
Metiljiipantljicaretanja 111208083424-phpapp01Metiljiipantljicaretanja 111208083424-phpapp01
Metiljiipantljicaretanja 111208083424-phpapp01
Natasa Spasic592 visualizações
Ekstraembrionalne struktureEkstraembrionalne strukture
Ekstraembrionalne strukture
Suncica Markovic14.6K visualizações
Ekstraembrionalne struktureEkstraembrionalne strukture
Ekstraembrionalne strukture
Suncica Markovic1.3K visualizações
Urogenitalni sistem kicmenjakaUrogenitalni sistem kicmenjaka
Urogenitalni sistem kicmenjaka
Ljubica Lalić Profesorski Profil8.3K visualizações
ГаметогенезаГаметогенеза
Гаметогенеза
Violeta Djuric16.1K visualizações
57. Sistem organa za razmnozavanje57. Sistem organa za razmnozavanje
57. Sistem organa za razmnozavanje
ppnjbiljana935 visualizações
Polne zlezde.pdfPolne zlezde.pdf
Polne zlezde.pdf
Ivana Damnjanović1.1K visualizações
12. Reprodiktivni sistem kicmenjaka12. Reprodiktivni sistem kicmenjaka
12. Reprodiktivni sistem kicmenjaka
ltixomir841 visualizações
Reproduktivni organi 1Reproduktivni organi 1
Reproduktivni organi 1
dr Šarac452 visualizações
42 Pljosnati crvi42 Pljosnati crvi
42 Pljosnati crvi
ppnjbiljana163 visualizações
ГаметогенезаГаметогенеза
Гаметогенеза
Violeta Djuric1.4K visualizações
Razvice2 placentaRazvice2 placenta
Razvice2 placenta
Ljubica Lalić Profesorski Profil4.6K visualizações
Razviće životinjaRazviće životinja
Razviće životinja
Ljubica Lalić Profesorski Profil16K visualizações
Polne zlezde.pptxPolne zlezde.pptx
Polne zlezde.pptx
Ivana Damnjanović465 visualizações
Proces reprodukcije Proces reprodukcije
Proces reprodukcije
dr Šarac1.9K visualizações

Mais de dr Šarac

HipertireoidizamHipertireoidizam
Hipertireoidizamdr Šarac
629 visualizações20 slides
Deformiteti kičmeDeformiteti kičme
Deformiteti kičmedr Šarac
1K visualizações39 slides
DIGESTIVNI TRAKTDIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKTdr Šarac
613 visualizações37 slides
Pripreme za ispitPripreme za ispit
Pripreme za ispitdr Šarac
797 visualizações120 slides
Prenatalna dijagnostika Prenatalna dijagnostika
Prenatalna dijagnostika dr Šarac
992 visualizações48 slides

Mais de dr Šarac(20)

HipertireoidizamHipertireoidizam
Hipertireoidizam
dr Šarac629 visualizações
Deformiteti kičmeDeformiteti kičme
Deformiteti kičme
dr Šarac1K visualizações
DIGESTIVNI TRAKTDIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKT
dr Šarac613 visualizações
Pripreme za ispitPripreme za ispit
Pripreme za ispit
dr Šarac797 visualizações
Anatomija i fiziologija digestivnog traktaAnatomija i fiziologija digestivnog trakta
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta
dr Šarac2K visualizações
Prenatalna dijagnostika Prenatalna dijagnostika
Prenatalna dijagnostika
dr Šarac992 visualizações
SRCE SRCE
SRCE
dr Šarac2.3K visualizações
Monogensko nasleđivanjeMonogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanje
dr Šarac4.7K visualizações
Koštano tkivoKoštano tkivo
Koštano tkivo
dr Šarac1.2K visualizações
Veliki mozakVeliki mozak
Veliki mozak
dr Šarac2.1K visualizações
Građa moždanog stablaGrađa moždanog stabla
Građa moždanog stabla
dr Šarac775 visualizações
Hormoni Hormoni
Hormoni
dr Šarac1.2K visualizações
MiologijaMiologija
Miologija
dr Šarac1.6K visualizações
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCA
dr Šarac2.5K visualizações
Fiziologija varenjaFiziologija varenja
Fiziologija varenja
dr Šarac1.4K visualizações
Sinapsa ili-nervni-centar (1)Sinapsa ili-nervni-centar (1)
Sinapsa ili-nervni-centar (1)
dr Šarac705 visualizações
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
dr Šarac820 visualizações
HistologijaCirkulatorni sistemHistologijaCirkulatorni sistem
HistologijaCirkulatorni sistem
dr Šarac267 visualizações
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistem
dr Šarac254 visualizações
Anatomija CNS-aAnatomija CNS-a
Anatomija CNS-a
dr Šarac1.8K visualizações

MUŠKI POLNI ORGANI

 • 2. Muski polni organi Muski polni organi se dele na spoljasnje i unutrasnje. Unutrasnji muski polni organi su: semenik (lat. testis), semeni putevi I to su: pasemenik (lat. epdidymis), semevod ( lat.ductus deferens) I briznik (lat. ductus ejaculatorius) I žlezde pridodate semenim putevima I to su: semena kesica (lat. vesica seminalis), prostata (lat. prostata) I bulbo- uretralne žlezde ( lat. glanduulae bulbo- urethrales). Spoljasnji muski polni organi su: polni ud (lat. penis), mokraćna cev (lat. urethra masculine) I mošnice ( lat. scrotum).
 • 3. Semenik (lat. Testis) Semenik je muška polna žlezda u kojoj se stvaraju spermatozoidi i muški polni hormoni. Paran je organ, smešten u mošnicama. Semenici su obavijeni vezivnotkivnom kapsulom (tunika albuginea),od koje polaze kratke septe, koje dele parenhim semenika na 250-400 lobusa (režnjića).U svakom od lobusa se nalaze 2-3 semena kanalića. Parenhim (unutrašnjost) semenika čine semeni kanalići, unutar kojih se nalazi semeni epitel i intersticijalne Lajdigove ćelije, koje su odgovorne za endokrinu funkciju semenika. Naime, Lajdigove ćelije proizvode muški polni hormon testosteron koji stimuliše spermatogenezu, kontroliše razvoj i održavanje sekundarnih seksualnih karakteristika i deluje na ispoljavanje muškog seksualnog ponašanja. Semene kanaliće oblaže semeni epitel koji sadrži ćelije spermatogeneze i potporne Sertolijeve ćelije. Čvrste veze izmedu susednih Sertolijevih ćelija dele seminiferni epitel na bazalni deo gde se nalaze spermatogonije i adluminski deo koji sadrži spermatocite i spermatide. Osnovna svrha testisa je spermatogeneza ili stvaranje spermatozoida.
 • 5. Pasemenik (lat. epididymis) Pasemenik je parni organ postavljen na gornjem polu i gornjem delu zadnje ivice semenika. On ima glavu, telo i rep. Sadrži veoma dug pasemenicki kanal (lat. ductus epididymidis). Kontinuirano odvodi spermu iz testisa, koja kroz njega putuje oko 4-6 nedelja, a služi i kao spremnik spermatozoida. U pasemeniku spermatozoidi ostaju oko desetak dana i tu zavaršavaju svoj razvoj.
 • 6. Semevod (lat. ductus deferens) Semevod je kanal dužine 60cm, promera 0,5mm, i deo je semenih puteva. Ide od repa pasemnika kroz preponski kanal i malu karlicu do baze prostate, gde se spaja sa izvodnim kanalom semene kesice u briznik svoje strane. Tokom ejakulacije gl- atki mišići u semenovodu se refleksno kontrakuju, terajući spermu napred. Sperma zatim prelazi, nakon što se u nju izliju sekreti iz  akcesornih polnih žlezda, u mokraćnu cev.
 • 7. Semevod (lat. ductus deferens) Semevod je kanal dužine 60cm, promera 0,5mm, i deo je semenih puteva. Ide od repa pasemnika kroz preponski kanal i malu karlicu do baze prostate, gde se spaja sa izvodnim kanalom semene kesice u briznik svoje strane. Tokom ejakulacije gl- atki mišići u semenovodu se refleksno kontrakuju, terajući spermu napred. Sperma zatim prelazi, nakon što se u nju izliju sekreti iz  akcesornih polnih žlezda, u mokraćnu cev.
 • 8. Briznik ( lat. ductus ejaculatorious) Briznici su parni kanali, dužine do 2,5cm, koji nastaju spajanjem donjeg dela semevoda i izvodnog kanala semene kesice. Kanal se otvara sa obe strane ušća prostatične mešinice.
 • 9. Semene kesice (lat. vesica seminalis) Semene kesice (vesiculae seminales) su žlezde čiji sekret razređuje spermu. Ovaj sekret sadrži mnogo fruktoze kojima se hrane spermiji i akskorobinske kiseline (vitamin c), pet aminokiselina, inozitola, prostanglandina, fibrinogena itd.. Za vreme ejkaulacije semene kesice se prazne u duktus ejakulatorijus nakon što duktus deferens isprazni spermije.
 • 10. Prostata (lat. prostata) Kestenjača je neparan mišićno-žlezdani organ koji je smešten u potperitonealnom spratu karlice a koji obuhvata početni deo uretre. Sekret prostate čini deo sastava sperme. Prolaskom uretre i oba briznika prostata se deli na 4 režnja: prednji, srednji i dva bočna. Napred je simfiza a pozadi rektum. Prostatu čine kanali, mešinica, žlezdano tkivo i tkivo prostate. Produkti prostate ulaze u sastav ejakulata (sperme). U semenoj tečnosti se nalaze materije koje imaju razna biološka dejstva: prostaglandini, imunoglobulini, spermin, fruktoza, limunska kiselina, razni enzimi itd. Sekret prostate sadrži i materije koje štite repoduktivne i mokraćne puteve od infekcije. U njoj se nalaze mnoge aktivne supstance čija je svrha da štite spermatozoide, održavajući ih pokretnima i omogućavajući im preživljavanje.
 • 12. Polni ud (lat. penis) Neparan organ, valjkastog, manje ili više izduženog oblika, kojim se obavlja kopulacija. Čine ga tri dela: koren (radix), telo (corpus) I glavić (glans). Penis grade kavernozna tela (šupljikava, erektilna) i njihov fibrozni omotač. Spongiozno telo penisa (corpus spongiosum penis) je valjkasto kavernozno tkivo sa proširenjem na oba kraja, gde zadnji kraj je zadebljan i zove se glavica (bulbus penis). Kožni omotač penisa čini tanka koža, koja oko zanje ivice glansa penisa stvara kožnu duplikaturu, „navlaka glavića“, prepucijum, a sa donje strane se formira uzica (frenulum praeputii). Vaskularizacija penisa je izuzetno dobra. Prilikom seksualnog uzbuđenja krvni sudovi penisa ispune se krvlju što dovodi do erekcije, odnosno ukrućenosti polnog organa što omogućava penetraciju. Muškarci za vreme uzbuđenja uz dva usklađena nezavisna refleksa ostvaruju pražnjenje (emisiju) i potom brizganje semena (ejakulaciju), a mišićna stezanja u penisu redovno prati orgazam.
 • 13. Mokracna cev ( lat. urethra masculina) Mokraćna cev koja od bešike ide do glansa penisa, sa svojim unutrašnjim i spoljašnjim otvorom i dužinom oko 15 cm služi kao izvodni mokraćni kanal i kao semeni put. Deli se na prostatični deo, opnasti i spongiozni deo, u zavisnosti kroz koji organ prolazi. Унутрашњост мокраћне цеви посeдује спиралне наборе (као у цеви пиштоља), који омогућавају бржи проток урина и спреме.
 • 14. Spermatogeneza: Spermatogeneza se vrši u semenim kanalićima muških polnih žlezda (testisa). Započinje na stupnju embriona, nastavlja se neposredno pre puberteta i traje tokom čitavog života muškarca. Nasuprot oogenezi, koja kod žene traje 10-50 godina, spermatogeneza je relativno brz proces koji traje 60-65 dana. Odvija se kroz tri faze : razmnožavanje (proliferacija), rast i sazrevanje.
 • 15. Faza razmnožavanja U ovoj fazi iz prvobitnih klicinih (germinativnih) ćelija mitotičkim deobama se obrazuju ćelije nazvane spermatogonije (to se vrši još na stupnju embriona). Pošto su germinativne ćelije imale diploidan broj hromozoma - 2n (dve garniture pri čemu jedna potiče od majke, a druga od oca) onda i spermatogonije imaju diploidan broj hromozoma. U semenim kanalićima muškarca nalaze se dve vrste ćelija Sertolijeve ćelije( koje ne učestvuju u razmnožavanju već samo ishranjuju spermatogonije) i spermatogonije. U vreme puberteta među spermatogonijama se mogu razlikovati dva tipa : jedan tip produžava da se deli i predstavlja izvor spermatozoida tokom čitavog života (stem-ćelije), drugi tip prestaje da se deli i ulazi u naredne faze – fazu rasta i sazrevanja dajući spermatozoide. Zahvaljujući prisustvu stem-ćelija muškarci mogu od sticanja polne zrelosti (puberteta) neprekidno tokom života stvarati spermatozoide.
 • 16. Faza rasta U pubertetu spermatogonija, koja je prošla kroz oko 30 mitoza, ulazi u narednu fazu. Spermatogonije u ovoj fazi uvećavaju svoju zapreminu (rastu) i diferenciraju se u  primarne spermatocite. Broj hromozoma se u primarnim spermatocitama ne menja (diploidan ), ali se zato menja količina DNK. U toku faze rasta vrši se replikacija DNK (udvajanje) tako da primarne spermatocite imaju duplo veću količinu DNK u odnosu na spermatogonije.
 • 17. Faza sazrevanja Sazrevanje se vrši kroz mejozu I i II. Mejoza I je redukciona deoba u kojoj se diploidna ćelija podeli na dve ćelije sa haploidnim brojem hromozoma. U mejozi II, koja je ustvari  mitoza, se svaka od te dve haploidne ćelije podeli na još po dve. Primarna spermatocita se deli mejozom I pri čemu nastaju dve sekundarne spermatocite sa haploidnim brojem hromozoma. Sekundarne spermatocite se zatim dele mejozom II i nastaju spermatide(imaju haploidan broj hromozoma). Znači, od jedne diploidne primarne spermatocite mejozom I i II nastaju četiri haploidne spermatide.
 • 18. Spermiogeneza Spermatida, iako haploidna, još uvek nije spermatozoid i da bi to postala ona mora da prođe kroz fazu spermiogeneze. U toj fazi spermatida se preobražava u spermatozoid doživljavajući sledeće promene : 1. obrazovanje biča (repa) 2. formiranje akrozoma od Goldžijevog kompleksa; u akrozomu se sintetišu enzimi koji će pri oplođenju razložiti omotače jajne ćelije 3. odbacivanje najvećeg dela citoplazme da bi se ćelijska masa spermatozoida smanjila i time omogućila njegova dobra pokretljivost 4. kondezacija hromatina da bi se i jedro maksimalno smanjilo. Ovako diferencirani spermatozoidi se odlažu u epididimisu (pasemeniku) i još uvek su nesposobni da oplode jajnu ćeliju. Krajnje dozrevanje spermatozoida vrši se u : epididimisu, gde postaju pokretni i dobijaju zaštitni omotač s kojim nisu sposobni za oplođenje;u reproduktivnim kanalima žene (materica i jajovod) se zaštitni omotač uklanja procesom koji se naziva kapacitacija (maturacija –sazrevanje).
 • 19. Spermatozoid: U građi spermatozoida se ogleda jasna usaglašenost između oblika i funkcije. Spermatozoid pliva u pravcu jajne ćelije pa mu je oblik tome prilagođen. U polnim odvodima žene spermatozoidi preživljavaju 48 sati, najviše tri dana. Sastoji se iz : 1. glave – ona se sastoji iz jedra i akrozoma 2. vrata u kome su smeštena dva centriola ( pošto je jajna ćelija bez centriola, onda se prva deoba posle oplođenja dešava zahvaljujući centriolama spermatozoida koje obrazuju deobno vreteno ) 3. središnjeg dela u kome su mitohondrije (u njima se proizvodi energija u obliku ATP-a neophodna za kretanje spermatozoida ) 4. biča (repa)kojim se spermatozoid kreće.
 • 21. Hormoni koji podsticu spermatogenezu: Spermatogeneza se pokreće putem hormona i testosterona koji stumuliše  folikul. Hormon koji stimuliše folikul dalje stimuliše proizvodnju proteina koji vezuju androgen u Sertolijevim ćelijama kao i formiranje barijere između testisa i krvi. Protein koji veže androgen je bitan za koncentraciju testosterona u dovoljno visokim nivoima da se pokrene i održi proces spermatogeneze. Hormon koji stimuliše folikul može pokrenuti razlaganje testosterona u testisima, ali jednom otpočne proces spermatogeneze, samo je testosteron neophodan za njeno održavanje. Međutim, povećani nivoi hormona koji stimuliše folikul će povećati proizvodnju spermatozoa tako što će sprječavati apoptozu  spermatogonija tipa A. Hormon inhibin djeluje tako da povećava nivoe hormona koji stimuliše folikul.
 • 22. Sperma ili ejakulat, mutna je, mlečnobela do bledožuta tečnost koja se pod određenim uslovima izbacuje iz semenih puteva, a sastoji se od spermatozoida, sekreta polnih žlezda i sekreta epididimisa. U pravilu se izbacuje kroz spoljni otvor mokraćne cevi, a ređe u mokraćni mehur. Izbacuje se najčešće za vreme polnoga odnosa ili za vreme samozadovoljavanja. Neposredno nakon izlivanja, sperma je lepljiva zgrušana tečnost nalik na žele, moguća je pojava i sitnih grudvica. Specifičnog je mirisa (najbliže je mirisu cveta kestena) i bazna je, Delovanjem enzima likvefakcija tj. razgradnja ugruška (razvodnjavanje) obično je završena nakon 30 minuta. Veći deo sperme čine izlučevine semenih mehurića (60%), prostate (20%) te Cowperovih i Littreovih žlezda, koje štite spermatozoide od štetnih uticaja i omogućavaju im kretanje i oplodnju jajne ćelije.
 • 23. Ukupna je zapremina ljudskoga ejakulata vrlo promjenjiva, uglavnom od 1,5 do 6 ml (prosečno od pola do jedne čajne kašike), u njemu se nalazi oko 50 miliona spermatozoida, a pH-vrednost ejakulata kreće se u opsegu od 7,2 do 8,2.
 • 24. Aktivacija spermatozoida počinje kada on dodirne omotač jajne ćelije što dovodi do tzv. akrozomske reakcije. Akrozomska reakcija sastoji se u izduživanju akrozoma u vidu cevi i oslobađanju njegovog sadržaja – enzima koji će razložiti omotače jajne ćelije. Akrozomskom reakcijom postižu se važne funkcije koje određuju sposobnost spermatozoida da oplodi jajnu ćeliju: oslobađanje hidrolitičkih enzima pomoću kojih spermatozoid prodire u jajnu ćeliju; promena omotača postakrozomskog predela na kome su receptori odgovorni za interakciju spermatozoida i jajne ćelije.
 • 25. Muški polni hormoni ili androgeni hormoni sintetišu se u Lejdigovim ćelijama (intersticijske ćelije) testisa. Glavni među njima su testosteron i androsteron. Lučenje ovih hormona regulisano je pomoću dva gonadostimulina adenohipofize: FSH koji stimuliše rast i funkciju semenih kanalića semenika i LH stimuliše Lejdigove ćelije na lučenje testosterona. Početkom puberteta pod uticajem FSH i LH, njihova proizvodnja naglo raste i dovodi: do višestrukog uvećanja testisa, mošnica, prostate, semenih vezikula i penisa (primarne polne karakteristike) pojave sekundarnih polnih karakteristika (muški tip kosmatosti, razvijeni mišići i skelet, široka ramena, dubok glas, bazalni metabolizam veći nego kod žena). Muški polni hormoni: stimulišu procese anabolizma u organizmu ubrzavaju rast i razviće organa mladih organizama regulišu promet azota i kalcijuma postiču sintezu DNK i RNK stimulišu stvaranje specifičnih ribozomskih proteina.
 • 26. Lejdigova ćelija ili Lajdigova ćelija je intersticijska ćelija semenika koja po uticajem LH adenohipofize sintetiše grupu androgenih hormona i male količine drugih hormona: oksitocin, lipotropin, beta-endorfin, dinorfin, angiotenzin i Prostaglandin. Nalaze se uz same zidove semenih kanalića. Imaju krupno asimetrično postavljeno jedro, eozinofilnu citoplazmu i brojne vezikule ispunjene lipidima kao i veliku količinu granularnog endoplazmatičnog retikuluma. Jedro sadrži od jednog do tri jedarca i velike količine periferno postavljenog heterohromatina.
 • 27. Testosteron je važan seksualni hormon koji postoji kod oba pola, ali se razlikuje u količinama i koncentraciji. Funkcije testosterona su da: pojačava i ubrzava razvijanje muških polnih organa, pojačava i ubrzava rast penisa, reguliše produkciju sperme, pojačava rast dlaka na tijelu, osim kose na glavi, pojačava i uveličava rast mišića, pojačava seksualnu želju i podiže i pojačava agresiju.
 • 30. Kontrolu muskih polnih funkcija vrše humani horionski gonadotropin i hipotalamo-hipofizno gonadna osovina.

Notas do Editor

 1. <number>