Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Monogensko nasleđivanje

 1. MONOGENSKO NASLEĐIVANJE Jovan Šarac
 2. Rekombinacija gena (krosing-over) ❖ Jedna osoba ne nasleđuje osobine od roditelja već nasleđuje gene koji te osobine determinišu-određuju. ❖ Rekombinacijom gena (krosing-over) u gametogenezi roditelja i ❖ spajanjem dve različite garniture gena (od majke i od oca) obezbeđuje se varijabilnost-različitost osobina potomaka.
 3. MONOGENSKO I POLIGENSKO NASLEĐIVANJE • Ako je neka osobina determinisana (određena) jednim parom alela (gena) na istom lokusu na paru homologih hromozoma, onda se takvo nasleđivanje naziva monogensko. • Jednu osobinu može da određuje i veći broj različitih gena (poligeni) pri čemu i sredina utiče na ispoljavanje ove osobine pa je takvo nasleđivanje poligensko.
 4. MUTACIJE ❖ MUTACIJE su promene u naslednom materijalu DNA sekvenci gena.To je proces u kojem se menjaju geni. ❖ Mutacije u polnim ćelijama se prenose na potomstvo, ❖ U somatskim ćelijama se ne prenose na potomstvo, već mogu izazvati greške u odvijanju ćelijskih funkcija ili dovesti do smrti ćelije.
 5. Uzroci genske mutacije Faktori koji dovode do mutacija nazivaju se mutageni: ❖ Fizički uzročnici – različita zračenja ❖ hemijski uzročnici –pesticidi ,lekovi,aditivi ❖ Biološki faktori -virusi :rubeola ,influenca
 6. MONOGENSKE BOLESTI su uzrokovane mutacijom jednog gena. Mutacija gena može se javiti ❖ u samo jednom hromozomskom paru ❖ na oba hromozomska para ❖ u mitohondrijalnoj DNK.
 7. • Posledice genske mutacije: • a) dobre - evolucijski napredak, varijabilnosti kod živih bića,bez alternativnih oblika gena nastalih mutacijom genetičari ne bi mogli odrediti koje su karakteristike organizma genetički kontrolirane. • • b) loše – benigne mutacije ---razlike u boji očiju kose, osobina ličnosti, ---patogeni efekt –pojava bolesti ili čak smrti. • c) tihe mutacije ne ogledaju se u fenotipu.
 8. MONOGENETSKO NASLEĐIVANJE ❖ Zajednička osobina svih oblika ovog tipa nasleđivanja je da se vrši po Mendelovim pravilima. ❖ Pri ovom nasleđivanju oboleli imaju izmenjen fenotip - skup spoljnih osobina ili obavljanja određene funkcije ❖ javlja se kao posledica mutacija. ❖ Mutacije mogu biti dominantne ili recesivne, DOMINANTNOST: vršenje funkcije jednog alela datog gena. DOMINANTNA osobina se ispoljava u homozigotnom i heterozigotnom obliku (npr. AA, Aa) RECESIVNOST: odsustvo njegove funkcije. RECESIVNA osobina se ispoljava samo u homozigotnom obliku (aa) ❖ Mutirani gen moţe biti smešten na autozomnim ili polnim hromozomima.
 9. Oblici monogenskog nasleđivanja ➢ Oko 2% ljudi ima monogenski nasledne bolesti Zavisno od toga da li je gen lokalizovan na ➢ autozomnom ili ➢ polnom hromozomu postoje: ❖ Autozomno dominantno nasleđivanje (AD) ❖ Autozomno recesivno nasleđivanje (AR) ❖ X -vezano dominantno nasleđivanje (XD) ❖ X-vezano recesivno nasleđivanje (XR) ❖ Y-vezano nasleđivanje-holandrično nasleđivanje ❖ Mitohondrijalno nasleđivanje
 10. Autozomno dominatno nasleđivanje (AD) • Osobine ili oboljenje određeno je dominantnim alelom koji se nalazi na autozomnim hromozomima i ispoljava se u homozigotnom i heterozigotnom stanju. • Obolele osobe su: A*a i A*A* • (sa * je označen oboleli alel) • 1. ekspresija dominantnog gena se ispoljava u heterozigotima i u homozigotima obuhvata oba pola • 2.obično je jedan od roditelja bolestan • 3. 50% naslede isti tip poremećaja koji ima i heterozigotni roditelj, 50% dece imaju normalan fenotip
 11. Autozomno dominatno nasleđivanje (AD) • Ako 2 heterozigotne osobe sa istim dominantnim poremećajem stupe u brak • 25% dece su fenotipski normalni homozigoti(aa) • 50% heterozigoti(Aa) sa istim poremećajem kao i roditelji • 25%dece su dominantni homozigoti(AA)
 12. Autozomno dominatno nasleđivanje (AD) 3.vertikalni tip nasleđivanja (posmatrano prema rodoslovnom stablu) 4.mutacije koje dovode do AD bolesti su ĉešće kod strarijih oĉeva 5. ekspresivnost tj. izražajnost koja odrazumeva stepen fenotipskog ispoljavanja bolesti 6. penetrantnost (prodornost stepen probojnosti fenotipskog ispoljavanja)
 13. Autozomno dominatno nasleđivanje (AD) Autozomno- dominantno se nasleđuju sledeće bolesti čoveka : ❖ polidaktilija – višeprstost; ❖ brahidaktilija – skraćeni prsti ❖ sindaktilija – srasli prsti ❖ ahondroplazija – patuljast rast (treba ga razlikovati od patuljastog rasta koji je izazvan nadovoljnim lučenjem hormona rasta, tj. hipofunkcijom adenohipofize ) ❖ astigmatizam ❖ Hantingtonova horea se prvo manifestuje kao blago popuštanje intelektualnih sposobnosti, gubitak ravnoteže, nekontrolisanje kretnje i sl.; obično se pojavljuje u srednjem dobu, a tokom narednih godina dolazi do potpunog gubitka motorne kontrole i mentalnih funkcija ❖ Neurofibromatoza ❖ Charcot Marie Tooth bolest tip I ❖ Tuberozna skleroza ❖ Policistiĉna bolest bubrega
 14. Polidaktilija je urođeno stanje u kome se neko rodi sa jednim ili više dodatnih prstiju na rukama ili nogama. Ovakva degeneracija se inače može pojaviti na jednoj ili na obe ruke ili noge. Polidaktilija je sasvim vidljiva golim okom, može varirati kao: ❖ – mala, povišena grudvica mekog tkiva, koja ne sadrži kosti (naziva se nubin) ❖ – delimično formiran prst koji sadrži neke kosti, ali ne i zglobove ❖ – potpuno funkcionalan prst sa tkivima, kostima i zglobovima Autozomno- dominantno nasledjivanje
 15. Brahidaktilija ❖ Brahidaktilija je skraćenje prstiju na rukama i nogama zbog neuobičajeno kratkih kostiju. Sindaktilija ❖ Sindaktilija predstavlja urođeno spojene prste šake ili stopala. ❖ Predstavlja najčešću anomaliju šake ❖ Incidenca se kreće u relaciji 1:1000-3000 slučajeva. ❖ anomalija je češća kod muške nego kod ženske dece. Autozomno- dominantno nasledjivanje
 16. ❖ Poremećaj je izražen već pri rođenju. Karakteristična je hipoplazija središta lica i istureno, ispupčeno čelo. ❖ Kosti ekstremiteta su jako skraćene, dok su kosti tela normalne, a lobanja je povećana. ❖ Muškarci dotižu prosečan rast oko 131 cm, a ženske osobe oko 124 cm. ❖ Kod beba se viđa i torakalna grba, a kod odraslih nestaje, a nastaje lumbalna lordoza. ❖ Kosti ramena i grudnog koša su nesimtrično veće od baze lobanje i kostiju glave i lica. Posledično se javljaju deformiteti na laktovima, kolenima, kratak femur, zaravnjen acetabulum. Autozomno- dominantno nasledjivanje
 17. Astigmatizam Astigmatizam je refrakciona mana izazvana nepravilnim oblikom rožnjače ili našeg prirodnog sočiva. Ukoliko rožnjаčа i očno sočivo nisu rаvnomerno i pravilno zаkrivljene, već su u jednom meridijanu ispupčenije ili zaravnjeniji, svetlosni zrаci u oku se nepravilno prelаmaju i ne seku se u tački jasnog vida na mrežnjači nego se rasipaju. Ovo uzrokuje pojavu dioptrije, a astigmаtizаm je jedаn tip dioptrije koji se popularno zove međju pacijentima clindri. Autozomno- dominantno nasledjivanje
 18. Hantingtonova horea (Hantingtonova bolest) neurodegenerativna bolest koja se klinički manifestuje specifičnim nevoljnim pokretima, bolesnici izgledaju kao da plešu (horeatski pokreti) psihičkim smetnjama paranoidna stanja, depresije, suicidno ponašanje i demencijom. nepokretnost i vezanost za krevet smrt posle 10 - 15 godina trajanja bolesti Nasleđuje se autozomno-dominantno sa potpunom probojnošću (penetrabilnošću) gena. Javlja se retko, sa učestalošću od 1:25 000. Ređe se javlja kod ljudi japanskog, kineskog i afričkog porekla. Autozomno- dominantno nasledjivanje
 19. Neurofibromatoza je genetski poremećaj koji prouzrokuje formiranje tumora na nervnim tkivima. ❖ Tumori mogu da se razviju bilo gde u nervnom sistemu uključujući mozak, kičmenu moždinu i nerve. ❖ Tumori su obično benigni ali u nekim slučajevima oni mogu da postanu maligni i kancerogeni. ❖ Efekti neurofibromatoze mogu da uključe gubitak sluha, nemogućnost učenja, komplikacije krvnih i srčanih mišića, ozbiljne deformitete usled kompresije nerava od strane tumora kao i gubitak vida i jak bol. Autozomno- dominantno nasledjivanje
 20. Charot-Marie-Tooth bolest Charot-Marie-Tooth bolest (nasledna motorna i senzorna neuropatija-bolest perifernih nerava ❖ Bolest počinje u prvoj deceniji. ❖ Mali broj dece ima hipotoniju i deformitete stopala već na rođenju. ❖ Prvi simptomi su mišićna slabost, atrofija mišića potkolenica i deformiteti stopala (pes cavus/eqinovarus). ❖ Karakterističan je peronealni hod (nemogućnost dorzifleksije stopala i hod na petama) ❖ Tetivni refleksi su oslabljeni, kasnije odsutni. ❖ Kifoza je obično blaga. ❖ Progresija bolesti je spora. Životni vek je normalan. Nema specifične terapije. Autozomno- dominantno nasledjivanje
 21. Tuberozna skleroza TSC Tuberozna skleroza (TSC) je neurokutana bolest koja može zahvatiti multiple organe: mozak, kožu, oči, bubrege, pluća i srce. ❖ To je autozomno dominantna bolest ❖ koja nastaje kao rezultat mutacija u TSC1 ili TSC2 genu. ❖ promene u korteksu u vidu tubera-kvrge, subependimalne čvoriće i gigantocelularne tumore. Epilepsija pogađa do 93% osoba sa TSC, sa teškim oblicima ❖ 50% ove dece može ispolјiti određeni nivo intelektualne ometenosti, ❖ (90%) su prisutni poremećaji pažnje. ❖ Između 30% i 60% osoba sa TSC ispunjava kriterijume za autistični spektar poremećaja. ❖ kod velikog broja dece sa tuberoznom sklerozom postoji izmenjen govorno-jezički razvoj ❖ Prisustvo cerebralnih lezija ili epileptična aktivnost mogu izazvati abnormalnosti ili reorganizaciju u funkcionasanju jezika kod pacijenata sa TSC. Autozomno- dominantno nasledjivanje
 22. Autozomna dominantna policistična bolest bubrega Autozomna dominantna policistična bolest bubrega (skraćeno ADPKD) je dominantno nasledni poremećaj koji se karakteriše cističnom dilatacijom svih delova nefrona. Pored cista u bubrezima, one se mogu pojaviti i u jetri, gušterači i drugim organima. Klinički može dugo da bude asimptomatska ili da se manifestuje već na rođenju
 23. Normalne autozomno dominatno osobine Više od polovine danas poznatih osobina čoveka determinisana je dominantnim genom koji se nalazi na nekom od autozomnih hromozoma; među njima su: ❖ - osetljivost na fenil-tiokarbamid (PTC); ❖ -sposobnost uvrtanja jezika u trubu; ❖ - beli pramen kose kod muškarca; ❖ - slobodan ušni režanj; ❖ - maljavost na drugom članku prstiju ❖ - guste obrve ❖ - spojene obrve ❖ - uzan i dug nos ❖ - rupica na bradi i . ❖ -izvijena ivica kose na čelu-linija kose na čelu u obliku slova V
 24. AUTOZOMNO-RECESIVNO NASLEĐIVANJE • Osobine ili oboljenja određena su recesivnim alelom koji se nalazi na autozomnim hromozomima i ispoljavaju se u fenotipu samo u homozigotnom stanju (a*a*) • •U heterozigotnom stanju mogu prenositi kroz generacije, • •Roditelji su najčešće fenotipski zdravi,jer su heterozigotni nosioci mutiranog gena(Aa) • •Potomci:normalni dominantni homozigoti(AA),fenotipski zdravi heterozigoti(Aa) ili nosioci mutiranog recesivnog gena-oboleli homozigoti(aa)
 25. AUTOZOMNO-RECESIVNO NASLEĐIVANJE Autozomno-recesivno nasleđuju se bolesti koje su posledica nedostatka nekog enzima pa se zajedno nazivaju enzimopatije ili enzimske bolesti. Nedostatak određenog enzima dovodi do poremećaja metabolizma. Ovako se nasleđuju: ● -albinizam(nedostatak melanina) ● -fenilketonurija ● -alkaptonurija ● -amaurotična idiotija ● -galaktozemija ● -Tej-Saksova bolest, …
 26. Albinizam Albinizam je recesivno nasledan. Usled nedostatka određenog enzima na metaboličkom putu pretvaranja tirozina u melanin takve osobe su bez pigmenta u kosi, koži i očima; ❖ Čitava koža je bez pigmenta-melanina, ❖ oči su crvene i ❖ Postoji jaka fotofobija (osetljivost oka na svetlost), te osobe moraju da nose tamne naočare. Zbog nedostatka pigmenta u predelu dužice svetlosni zraci prolaze ne samo kroz zenicu već i kroz tkivo dužice, tako da kod ovih osoba dužica ne može da igra ulogu dijafragme koja bi regulisala količinu svetlosti koja ulazi u oko. ❖ Vid je kod ove kongenitalne anomalije smanjen, postoji slabovidost (amblyopia) većeg stepena i nistagmus (podrhtavanje očnih jabučica). ❖ Koža je veoma osetljiva na UV zrake te su, naročito leti, česti fotodermatiti različitog intenziteta. Autozomno-recesivno nasleđivanje
 27. Fenilketonurija Fenilketonurija nastaje kao posledica nedostatka enzima koji aminokiselinu fenil-alanin pretvara u tirozin; ❖ zbog tog nedostatka dolazi do nagomilavanja fenil-alanina u krvi ❖ to utiče na nervni sistem dovodeći do mentalne zaostalosti; ❖ konvulzija ❖ poremećaja ponašanja ❖ ova bolest se može sprečiti ako se novorođenčetu iz ishrane izbacimajčino mleko a kasnije fenil-alaninkoga imaju meso, mleko ,jaja Autozomno-recesivno nasleđivanje
 28. Alkaptonurija alkaptonurija je prvo opisano enzimsko oboljenje ; ❖ kod ovog oboljenja je nedostatkom određenog enzima poremećen metabolizam tirozina pa dolazi do nagomilavanja alkaptona koji se izlučuje mokraćom; ❖ u dodiru sa vazduhom mokraća postaje crna; ❖ tokom vremena hrskavica nosa i ušiju postaje mrka, ❖ a kasnije u starosti dolazi do artritisa (zapaljenje zglobova) Autozomno-recesivno nasleđivanje
 29. Galaktozemija galaktozemija je poremećaj metabolizma šećera galaktoze; ❖ dovodi do umne zaostalosti ❖ katarakte ❖ uvečanja jetre ❖ oštećenja bubrega ❖ i rane smrtnosti dece; ❖ može se sprečiti izbacivanjem mleka iz ishrane beba (za ove bebe je majčino mleko kao otrov); Autozomno-recesivno nasleđivanje
 30. Tej-Saksova bolest ❖ (ranije nazivana amaurotična idiotija,sada se taj termin povlači iz upotrebe) ❖ je poremećaj metabolizma lipida koji dovodi do umne zaostalosti i slepila; ❖ Nastaje zbog deficita (izoenzim A) i nagomila- vanja gangliozida GM2 u neuronima CNS-a i perifernih ganglija vegetativnog nervnog sistema. Nema znakova zahvaćenosti visceralnih organa.Ova bolest se ispoljava sa najtežim neurološkim oštećenjima. ❖ Bolest se ispoljava oko 5. meseca života gubitkom sposobnosti fokusiranja predmeta i hiperakuzijom (neobično jaka motorna reakcija deteta na nagli zvučni podražaj, dete se prekomerno trgne na svaki zvuk). ❖ U najboljem slučaju deca nauče da puze i sede, ali ne I i da hodaju. Veoma malo komuniciraju sa svojom okolinom . ❖ hipotonija (dete zauzima "žablji" položaj) i slepilo. ❖ Pregledom očnog dna, na makuli (pege boje višnje, nastaju taloženjem gangliozida); ❖ Oboleli mogu imati makrocefaliju (zbog glioze mozga). ❖ Javljaju se konvulzije i znaci decerebracije. ❖ Smrt obično nastupa između 2. i 4. godine života. Autozomno-recesivno nasleđivanje
 31. Normalne autozomno recesivne osobine Osobine koje se ovako prenose su: ❖ neosetljivost na fenil-tiokarbamid, ❖ nesposobnost uvrtanja jezika u trubu, ❖ beli pramen kose kod žena, ❖ vezan ušni režanj, ❖ retke i razdvojene obrve, ❖ kratak i širok nos, ❖ bez rupice na bradi
 32. X-VEZANOG DOMINANTNOG NASLEĐIVANJA (XD) ❖ Dominantne mutacije na H hromozomu su veoma retke i žene oboljevaju češće od muškaraca jer imaju dva para ovih hromozoma. Ovako se prenosi: ❖ Vitamin D rezistentni rahitis ❖ Rettov sindrom
 33. X-VEZANO DOMINANTNO NASLEĐIVANJA (XD) Vitamin D rezistentni rahitis ❖ hereditarna bolest metabolizma skeleta ❖ zbog smanjene reapsorpcije fosfata u tubulima i zbog defekta u stvaranju aktivnog oblika D-vitamina u bubrezima. ❖ Posljedica je gubljenje kalcijuma u fecesu, ❖ što dovodi do tipičnih rahitičnih promena u dobu rasta ❖ ili do osteomalacije sa kratkim udovima, ❖ malim rastom i sploštenom glavom kod odraslih.
 34. X-VEZANO DOMINANTNO NASLEĐIVANJA (XD) Rettov sindrom (RS) je genetski progresivni neurorazvojni poremećaj koji pogadja isključivo samo žensku decu. Karakteristika je ❖ stečena mentalna retardacija ❖ mikrocefalija, ❖ autistično ponašanje, stereotipni pokreti ruku i gubitak funkcije, ❖ ataksija. Klinička slika:nastaje zbog stagnacije u razvoju na planu motornih funkcija, najčešće oko godinu dana starosti. Često ovaj poremećaj prodje neopaženo sve do regresije. Devojčica gubi komunikaciju, smanjuje se fond rečnika, gubi kontakt i zainteresovanost okoline, igračke i roditelja
 35. X-VEZANO RECESIVNOG NASLEĐIVANJA • Oboljenja koja izaziva recesivan mutirani alel smešten na H hromozomu ispoljiće se samo u homozigotnom stanju kod žene i hemizigotnom stanju kod muškaraca. • Žene: H*H* (majka prenosi bolest svim potomcima) • Muškarci: H*Y (otac prenosi bolest samo ćerkama) • H*H može biti i obolela i zdrava osoba (samo prenosilac) i to zavisi od inaktivacije H hromozoma.
 36. X-VEZANO RECESIVNO NASLEĐIVANJA Bolesti izazvane mutiranim recesivnim alelom na H hromozomu češće se javljaju kod muškaraca nego kod žena. Ovako se prenose ❖ Daltonizam ❖ Hemofilija A i B ❖ Mišićna distrofija tipa Duschenne ❖ Agamaglobulinemija Bruton ❖ Sindrom fragilnog X Fenomen lajonizacije: Poznato je nekoliko slučajeva ❏ da su heterozigotne žene za gen za hemofiliju imale fenotip obolelih osoba. ❏ Utvrđeno je da takve žene imaju u većini svojih ćelija neaktivan H hromozom ❏ pa je onda kod njih do izražaja došao recesivan, mutirani alel što je uslovilo pojavu hemofilije.
 37. X-VEZANOG RECESIVNOG NASLEĐIVANJA DALTONIZAM U svetu živi oko 8% muškaraca i 0,5% žena sa ovim poremećajem. Ljudi sa ovim poremećajem trpe posledice u svim oblastima života i ne mogu da rade u preko 150 različitih zanimanja. Zdrave osobe razlikuju oko 2000 boja, a daltonisti daleko manje. Kod muškaraca je poremećaj 16 puta učestaliji nego kod žena što se objašnjava načinom nasleđivanja. S obzirom da se poremećaj nasleđuje preko X (iks) hromozoma muškarci uvek imaju daltonizam ukoliko naslede defektni X hromozom, za razliku od žena kod kojih se poremećaj ispoljava samo ukoliko su oba X hromozoma defektna. Ako su promene prisutne samo na jednom od tih hromozoma, onda su one nosioci bolesti i daltonizam se kod njih ne ispoljava, ali mogu da ga prenesu na potomstvo. ●
 38. X-VEZANOG RECESIVNOG NASLEĐIVANJA Tipovi daltonizma ● protanopija - kad osoba ne prepoznaje crvenu boju, ● deuteranopija - kad osoba ne prepoznaje zelenu boju i ● tritanopija - kad osoba ne prepoznaje plavu boju.
 39. X-VEZANO RECESIVNO NASLEĐIVANJE ❖ Hemofilija ❖ Hemofilija je nasledni poremećaj koagulacije ❖ odlikuje se sklonošću ka krvarenju. ❖ učestalošću kod muške novorođenčadi 1:5000. ❖ Hemofiliju karakteriše nedostatak koagulacionog faktora VIII (FVIII) kod hemofilije A, češća i čini 80-85% ukupnog broja osoba sa hemofilijom. ❖ faktora IX (FIX) kod hemofilije B, ❖ Procenjuje se da u Srbiji živi oko 500 osoba sa hemofilijom.
 40. X-VEZANO RECESIVNO NASLEĐIVANJE Mišićna distrofija tipa Duschenne ❖ Duchenne mišićna distrofija (DMD) je najrasprostranjenija pojava distrofije kod male dece. ❖ DMD je obično klinički uočljiva već kad deca počnu da hodaju. Pacijentima su u najvećem broju slučajeva neophodna kolica i druga pomagala već sa deset ili dvanaest godina, a najkasnije do kraja puberteta ili ranih dvadesetih godina. ❖ U zadnjoj deceniji XX veka naučnici su identifikovali gen distrofin (Dystrophin) koji, kada je odsutan izaziva DMD. Gen Distrofin je najveći poznati gen kod ljudi.
 41. X-VEZANO RECESIVNO NASLEĐIVANJE SINDROM FRAGILNOG X HROMOZOMA ❖ (Martin-Bell syndrome), X-hromozomska mentalna retardacija sa fragilnim mestom na X hromozomu. ❖ Najčešći je oblik nasledne mentalne retardacije kod muškaraca posle Daunovog sindroma ❖ Glavni razlog zašto se polje neuronauke sve više okreće izučavanju FXS je taj što on može da bude „model za proučavanje autizma“ jer su istraživači ustanovili da krhki (fragilni) H-gen utiče na polovinu od mnogobrojnih gena u autizmu.
 42. Holandrično nasleđivanje (nasleđivanje vezano za Y hromozome) • Na Y hromozomu nalaze se geni koji nemaju svoje parnjake na H hromozomu, • pa se zato geni ispoljavaju na fenotip bez obzira da li su dominantni ili recesivni. • Bolesti koje se ovako prenose su veoma retke i prenose se samo sa očeva na sinove (npr. dlakavost ušiju).
 43. Holandrično nasleđivanje (nasleđivanje vezano za Y hromozome) Na hromozomima nalazi se oko 20 gena koji se nazivaju holandrični geni i smešteni su na delu hromozoma koji se ne razmenjuje tokom krosing-overa sa H hromozomom. Ovi geni učestvuju u kontroli: ❖ Spermatogeneze ❖ Rasta embriona ❖ Visine muškarca ❖ Razvića zuba, debljine gleđi i dentina ❖ Nasleđivanje ĆELAVOSTI pod uticajem pola Kod ove vrste nasleđivanja aleli se različito ispoljavaju kod muškog i ženskog pola. Na ovakvo ponašanje alela utiču razlike u hormonima. Takav primer je nasleđivanje ćelavosti kod ljudi. Ona se može javiti i kod muškaraca i kod žena, ali je mnogo izraženija kod muškaraca. Žene:genotip AA– javlja se ćelavost u smislu izrazito retke kose i javlja se u kasnijem periodu života. Genotip Aa– dominantan alel A ponaša se kao recesivan pa se ćelavost ne ispoljava.
 44. MITOHONDRIJALNOG NASLEĐIVANJA Bolest se nasleđuje preko mitohondijalne DNK majke, tj. citoplazmatskim putem bolest prenosi obolela žena na svoje potomstvo oba pola Neke mitohondrijalne bolesti ❖ Leberova optička atrofija ❖ Gluvoća ❖ Retinitis pigmentoza ❖ Azospermija
 45. MITOHONDRIJALNO NASLEĐIVANJE simptomi i bolesti do kojih dovodi
 46. MITOHONDRIJALNO NASLEĐIVANJE Leberova hereditarna optička neuropatija retko oboljenje zbog mutacije mitohondrijalne DNA-češće kod muškaraca u ranoj životnoj dobi Pacijent u početku ne vidi žutu i plavu boju brzo vodi ka obostranom slepilu
 47. MITOHONDRIJALNO NASLEĐIVANJE RETINIS PIGMENTOZA Ozbiljno oštećenje vida usled progresivne degeneracije štapičastih fotoreceptorskih ćelija retine.mrežnjače ❖ Progresivnoj degeneraciji štapića kasnije slede abnormalnosti u susednom retinalnom pigmentnom epitelu (RPE) i pogoršanje kupastih fotoreceptorskih ćelija. ❖ Sa pogoršanjem perifernog vida, pacijenti doživljavaju progresivni "tunelski vid" i na kraju slepoću. ❖ Bolesnici mogu isto tako da doživljavaju defektivne adaptacije pri promeni iz svetlosti u mrak, niktalopiju (noćno slepilo)
 48. MITOHONDRIJALNO NASLEĐIVANJE i bolesti do kojih dovodi
Anúncio