O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

DIGESTIVNI TRAKT

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 37 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

DIGESTIVNI TRAKT

 1. 1. SYSTEMA DIGESTORIUM Miljana Krstić I4
 2. 2. -Digestivni sistem predstavlja skup organa za obradu unete hrane, odvajanje upotrebljivih hranljivih materija i izbacivanje nesvarenih ostataka. -Najduži deo je cevolikog oblika, dužina 8-10m, usna duplja, ždrelo, jednjak, želudac, tanko i debelo crevo.
 3. 3. CAVITAS ORIS -Usna duplja je početni deo organa za varenje, podeljena je na predvorje usne duplje i pravu usnu duplju. -Usnoj duplji pripadaju zubi, jezik, pljuvačne žlezde, krajnici • predvorje usne duplje (VESTIBULUM ORIS) • prava usna duplja (CAVITAS ORIS PROPRIA): -gornji zid je nepce (PALATUM) – tvrdo i meko (DURUM/MOLLE) -nepčana resica (UVULA PALATINA) -Otvor prema ždrelu je ISTHMUS FAUCIUM -U krajničkoj jami je nepčani krajnik (TONSILLA PALATINA)
 4. 4. DENTES -Zubi su čvrsti organi uradjeni u zubne jamice (ALVEOLI DENTALES) -Zubi grade 2 zubna luka : gornji I donji (ARCUS DENTALIS SUPERIOR/INFERIOR) -PRVI zubi su nestalni – MLEČNI (DENTES DECIDUI) : • izbijaju prve godine života I postepeno ispadaju do osme godine -STALNI zubi (DENTES PERMANENTES: • zamenjuju mlečne • izbijaju od šeste godine • ima ih 16 u gornjoj I 16 u donjoj vilici • dele se na 4 grupe – - sekutići (8- DENTES INCISIVI) - očnjaci (4- DENTES CANINI) - pretkutnjaci ( 8- DENTES PREMOLARES) - kutnjaci ( 8- DENTES MOLARES) - umnjaci (4- DENS SEROTINUS: niču od 20-30 godine) -Na svakom zubu opisuje se: • KRUNA – vidljivi deo beličaste boje • VRAT - pokriven desnima • KOREN – ima izgled klina usadjenog u koštanu zubnu jamicu Broj korenova zavisi od vrste zuba (1-5) •ŠUPLJINA – je prostor unutra zuba koja sadrži rastresito vezivno tkivo, bogate spletove krvnih sudova I živaca zuba -Zubi su učvršćeni pokosnicom (PERIODONTIUM) I desnima (GINGIVAE)
 5. 5. LINGUA -Jezik je sluzokožno-mišićni organ na donjem zidu usne duplje -Ima prednji deo- TELO I zadnji deo- KOREN •TELO (CORPUS LINGUAE) •KOREN (RADIX LINGUAE) -Sastoji se od vezivnog skeleta, mišića I sluznice •VEZIVNI SKELET je izgradjen od čvrstog vezivnog tkiva -MIŠIĆI JEZIKA (16) omogućavaju pokretljivost jezika •SLUZNICA – oblaže površinu jezika, tanka je, ružičasta I osetljiva na nadražaje koje prima preko PAPILA (predstavljaju čulne strukture- osećaji vezani za ukus, dodir, toplo, hladno I bol.
 6. 6. GLANDULAE SALIVARIAE -Pljuvačne žlezde su EGZOKRINE žlezde koje stvaraju I luče pljuvačku (SALIVA) •MALE PLJUVAČNE ŽLEZDE (GL.SALIVARIAE MINORES) – su brojne I rasute unutar sluznice •VELIKE PLJUVAČNE ŽLEZDE (GL.SALIVARIAE MAJORES) – parne, podjezična (SUBLINGUALIS) Podvilična (SUBMANDIBULARIS) Parotidna (PAROTIS)
 7. 7. PHARYNX -Ždrelo je sluzokožno-mišićni organ, nastavlja se jednjakom, pripada I sistemu organa za varenje I disanje (raskrsnica) -ZIDOVI su izgradjeni od 3 sloja: •SPOLJAŠNJEG (TUNICA ADVENTITIA) •SREDNJEG (TUNICA MUSCULARIS) - najdeblji I izgradjuju ga poprečno prugasti mišići •UNUTRAŠNJEG (TUNICA MUCOSA) -Mišići ždrela učestvuju u gutanju unete hrane -Pri gutanju dolazi do refleksnog zatvaranja EPIGLOTTISA-a I refleksnog pomeranja slobodne ivice mekog nepca naviše. -Duplja ždrela (CAVITAS PHARYNGIS) ima dva otvora CHOANAE -Usna šupljina (ISTHMUS FAUCIUM) prelazi u duplju ždrela -Duplja ždrela ima 3 sprata: GORNJI – nosni deo (PARS NASALIS PHARYNGIS), na njegovom gornjem zidu se nalazi zdrelni krajnik (TONSILLA PHARYNGEALIS) SREDNJI – usni deo (PARS OSALIS PHARYNGIS) je iza usne duplje DONJI – grkljanski deo (PARS LARYNGEA PHARYNGIS) je iza grkljana
 8. 8. OESOPHAGUS -Jednjak je sluzokožno-mišićni organ koji je uzi od ždrela (23-25cm / 2-3cm) -Nastavlja se na ždrelo, od VII vratnog pršljena kroz grudnu duplju iza srca, prolazi kroz diaphragmu I ulazi u trbušnu duplju -Delovi : •VRATNI (PARS CERVICALES) : iza dušnika •GRUDNI (PARS THORACICA) : najduži, iza luka aorte I levog plućnog korena •TRBUŠNI (PARS ABDOMINIALIS) : najkraći, iznad želuca, ispod dijafragme
 9. 9. CAVITAS ABDOMINIALIS -Trbušna duplja je prostor unutar trupa, ispod prečage koja je odvaja od grudne duplje -PREDNJI I BOČNI zid grade mišići prednje- bočnog trbušnog zida I njihove vezivne tvorevine -ZADNJI ZID: grade slavinski deo kičmenog stuba I mišići -DONJI ZID je otvoren prema karličnog duplji -Trbušna duplja je trbušnom maramicom opredeljena na 2 dela : •PREDNJI – veći (CAVITAS PERITONEALIS) : tu su uglavnom organi za varenje •ZADNJI – manji (SPATIUM RETROPERITONEALE) : mokracni organi, veliki krvni sudovi I živci
 10. 10. PERITONEUM -Trbušna maramica je SEROZNA OPNA koja oblaže zidove I organe trbušne duplje -Sastoji se iz 2 lista – •SPOLJAŠNJEG ZIDNOG LISTA (PERITONEUM PARIETALE) : oblaže zidove trbušne duplje I unutrašnjeg •DROBNOG LISTA (PERITONEUM VISCERALE) : oblaže organe koji se nalaze u parietalnoj duplji, gradu peteljke I veze koji spajaju susedne organe
 11. 11. GASTER -Trbušna maramica je SEROZNA OPNA koja oblaže zidove I organe trbušne duplje, pruža se od jednjaka do tankog creva, potpuno je obmotan trbušnom maramicom -ima PREDNJI I ZADNJI zid, DESNU I LEVU ivicu, 2 OTVORA -PREDNJI ZID (PARIES ANTERIOR) : naleže na diaphragmu, levi režanj I prednji trbušni zid -ZADNJI ZID (PARIES POSTERIOR) : naleže na gušteraču, levi bubreg I levu nadbubreznu zlezdu -BURSA OMENTALE – je kesa koja se nalazi kod zadnjeg zida želuca, ulazni otvor je FORAMEN OMENTALE -IVICE ŽELUCA su: •DESNA MALA (CURVATURA GASTRICA MINOR) – na nju se pripaja OMENTUM MINUS •LEVA VELIKA KRIVINA (CURVATURA GASTRICA MAJOR) - sa nje se spušta OMENTUM MAJUS
 12. 12. -GORNJI UlAZNI OTVOR (OSTIUM CARDIACUM) : spoj jednjaka I želuca -DONJI IZLAZNI OTVOR (OSTIUM PYLORICUM) : je između želuca I tankog creva -Želudac ima oblik slova “J” pa mu se opisuju 2 dela: •USPRAVNI DEO gradi TELO (CORPUS GASTRICUM), a deo IZNAD ULAZNOG OTVORA je DNO ŽELUCA (FUNDUS GASTRICUS) •HORIZONTALNI deo je PARS PYLORICA, čine ga LEVI ŠIRI deo (ANTRUM PYLORICUM) DESNI UŽI deo (CANALIS PYLORICUS) koji se završava otvorom I nastavlja se duodenum
 13. 13. INTESTINUM TENUE -Tanko crevo se pruža od piloricnog otvora do debelog creva, slepog creva -Dužina je 6-7m, prečnik 3-5cm -Sastoji se iz 3 dela: •DVANAESTOPALAČNO CREVO (DUODENUM) – početni nepokretni deo, 25-30cm Ima oblik potkovice Na njemu se razlikuju 4 dela: -POČETNI GORNJI (PARS SUPERIOR) -NISHODNI (PARS DESCENDES) -DONJI DEO (PARS INFERIOR) -ZAVRŠNI YSHODNI (PARS ASCENDENS) -U krivini duodenuma nalazi se žlezda, gušterača (PANCREAS); čvrsto su spojeni vezivnim tkivom, krvnim I limfnim sudovima kao I izvodnim kanalima gušterače
 14. 14. PANCREAS -Gušterača je žlezdani organ pridodat organima za varenje, priljubljen uz prva dva slabinska pršljena -Razlikuju se GLAVA, TELO I REP •GLAVA (CAPUT PANCREATIS) je prošireni deo, lezi u krivini duodenuma, iza nje je zucovod I donja šuplja vena •TELO (CORPUS PANCREATIS) je srednji deo iz kojeg nastaje PORTNA VENA I prolazi TRBUŠNA AORTA •REP (CAUDA PANCREATIS) je dug I suzeni deo dopire do unutrasnje strane slezine -Gušterača je SLOŽENA ŽLEZDA sa •spoljašnjim lučenjem (egzokrina) – stvara pankreasni sok, izlučuje se putem izvodnih kanala gušterače u duodenum •unutrašnjim lučenjem (endokrina) – stvara hormona koji se ubacuju direktno, preko kapilara u krvotok
 15. 15. -Jejunum I ileum su pokretni delovi JEJUNUM / ILEUM -Sastoje se od 11-12 vijuga -JEJUNUM je kraći, vijuge su šire, duže I uze -ILEUM se spaja sa CAECUM-om (početni deo debelog creva) preko otvora OSTIUM ILEOCAECALE -JEJUNUM ET ILEUM poseduju peteljku (MESENTERIUM) ubeđuju ga za zadnji trbušni zid I omogućava njegovu pokretljivost
 16. 16. INTESTINUM CRASSUM -Debelo crevo je ZAVRŠNI DEO sistema organa za varenje -Debelo crevo je dugo 1.5-2m a u preseku 4-7cm -Deli se na 3 dela: • SLEPO CREVO (CAECUM) : početni I najširi deo, 6-7cm Pridodat mu je crvuljak (APPENDIX VERMIFORMIS) 8-10cm, široko je 0,5cm, bogat je limfnim tkivom (“trbušni krajnik”) •SITO CREVO (COLON) : srednji deo, 1,6-1,8m 4dela: - COLON ASCENDES - COLON TRANSVERSUM - COLON DESCENDES - COLON SIGMOIDEUM •ČMARNO CREVO (RECTUM) : završni deo, 13- 15cm Početni deo – AMPULLA RECTI Završni deo – CANALIS ANALIS (anus kraj)
 17. 17. HEPAR -Jetra je veliki žlezdani organ -Gotovo je u celini obmotana trbušnom maramicom I smešten je odmah ispod desne polovine diaphragme - Razlikuju se 2 strane I 1 OBODNA ivica -GORNJA STRANA je glatka, ispupčena I vezom (LIG. FALCIFORME HEPATIS) je podeljena na desni I levi režanj (LOBUS DEXTER/SINISTER) -DONJA STRANA je približno ravna, na sredio je ulazno polje jetre (PORTA HEPATIS) kroz koju ulazi portna vena I jetrena arterija, a izlaze žučni putevi -Podeljena je na 4 režnja: DESNI, LEVI, CETVRTASTI, REPNI
 18. 18. -Krvni sudovi jetre se dele na •NUTRITIVNE - posebna arterija jetre (a. HEPATICA PROPRIA •FUNKCIONALNE – portna vena (v. PORTAE) -Režnjevi jetre su izgradjeni od malih režnjeva (LOBULI HEPATIS) izgradjeni od zrakasto rasporedjenih ćelija jetre (HEPATOCITI) -Ćelije jetre stvaraju I luče ŽUČ koja dospeva u DUODENUM -Žučne puteve koji se nalaze van jetre cine: DESNI I LEVI jetreni kanal (DUCTUS HEPATICUS DECTER ET SINISTER) koji se spajaju u predelu ulaznog polja jetre I obrazuju jetreni kanal (DUCTUS HEPATICUS COMMUNIS) -Jetreni kanal se spaja sa IZVODNIM KANALOM ŽUČNE KESE (DUOTUS CYSTICUS) i gradi žučovod (DUCTUS CHOLEDOCHUS) -Žučovod prolazi iz početnog dela duodenuma (DUCTUS CHOLEDOCHUS) – (DUCTUS PANCREATICUS MAJOR), grade AMPULLA HEPATOPANCREATICA -ŽUČNA KESICA (VESICA BILIARIS) je rezervoar ŽUČI
 19. 19. HVALA NA PAŽNJI ! Miljana Krstić I4

×