Unidade didáctica brinquedos

124 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Unidade didáctica brinquedos

  1. 1. Investigación Xogos Tradicionais Moitos dos xogos que hai no Centro de interpretación do colexio da Capela son algúns dos que xogaban os teus familiares maiores. Tamén eran practicados ás veces na escola. Entre todos imos facer unha pequena recolleita destes xogos, recuperándoos da memoria dos nosos maiores. Pregunta aos teus avós, pais, tíos, que outros xogos practicaban de pequenos e cubre unha ficha para cada xogo.nome/s do xogo ………………………………………………………………………materiais necesarios ………………………………………………………………………para practicalo ………………………………………………………………………número de ………………………………………………………………………xogadores/as ……………………………………………………………………… nenas nenos mulleres homesxogadores/as ………… ………… ………… …………lugar/es de xogo ………………………………………………………………………época/s do ano na primavera verán outono invernoque se xogabainformante/s ……………………………………………………………………… Unidade Didáctica ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… a pordescrición do xogo ……………………………………………………………………… idead arcía Debuxos de Cuchi Souto di no G Secun r López ……………………………………………………………………… Deseño de ……………………………………………………………………… Xabie Manel Rives ………………………………………………………………………
  2. 2. Brinquetas O meu xogo preferido No colexio da Capela practicaches varios xogos tradicionais. Escolle o que máis che gustou e completa a ficha que tes de seguido: Lisca, tristura! Non me fas avío nome do xogo ………………………………………………………………………… anque bote papas e apande a cotío ………………………………………………………………………… materiais ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bule, brinquetas! coas bólas ao gua ………………………………………………………………………… sistema/s de dou truque e matruque ………………………………………………………………………… sortes ………………………………………………………………………… día, noite e serán ………………………………………………………………………… Tróupele, tróupele ………………………………………………………………………… lixeiro, espelido ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… trala billarda ………………………………………………………………………… petando con brío ………………………………………………………………………… desenvolvemento ………………………………………………………………………… Sempre á xogueta, ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… inverno e verán ………………………………………………………………………… vira a buxaina ………………………………………………………………………… co ferrón no chan ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Anxela Loureiro ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… variantes ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
  3. 3. Pasatempos Pasatempos Sopa de letras: localiza os nomes de dez xogos tradicionais. Encrucillado: complétao cos nomes dos xogos tradicionais que aparecen nos debuxos. 4 5 B B H B O A E O E F X W I E F W C L F Y L F Y O 9 L G L V P Z V T I A G G Y F B M O B A V G 12 L B G M B V F M T Q B C F Y R C M G R S G U F Y Q H B I L L A R D A U I R B C O Z G I E B O L A S Z G D S M G L A A G X Z F 3 1 O A C Y F E N B U X A I N A É V S O E A Z F V H P A N O V P R C I U I O A M O N O 13 2 H R A F W F Y F N A F B I R L O S X A Y F C O 3 4 S A V I F W I H C P L F W L Y F P L F W M B O C Y F D E N F C M A R I O L A R Z A S O S X 8 5 6 6 7 11 Observa os paneis dos xogos para descubrir o nome do Centro de 8 9 10 10 15➔ ➔ Interpretación que podes atopar en vertical neste damerograma. 11 12Choutando sobre o lombo dunha persoaque panda xógase ás ……………………………….……….. 13 14Impúlsase rolando cunha guía …………………………………….. 2Xogando, lánzase unha pelota coas mans …………………...Cun palán e a billa xógase á …………………………. 14 7Un xogador da porca chámase ……………………………..O xogo da mariola tamén se chama …………………………..O trompo é o ………………………………………………………...O “Rei, rei” é un xogo de ……………………………………. 10Os “birlos ao canteiro” son unha modalidade de ….………….... 15Paus de madeira cuns topes para pousar os pés .... 1
  4. 4. Xogamos en Galego Traballamos o poema “Brinquetas” “Botar papas”, “Apandar” son expresións que indican accións relacionadas cos xogos de sempre. Pero tamén outras oito das Explica o que significan cada un dos cinco primeiros versos. doce que veñen de seguido; sublíñaas: 1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ brincar gabear mazar escarvar xantar librar 3. __________________________________________________________ randear cantar apreixar choutar asubiar esvarar 4. __________________________________________________________ 5. __________________________________________________________ Escribe unha frase con cada unha desas oito palabras subliñadas na actividade anterior. Escribe os nomes dos tres xogos tradicionais que aparecen no1. __________________________________________________________ poema.2. __________________________________________________________ 1. __________________________________________________________3. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________4. __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________5. __________________________________________________________6. __________________________________________________________7. __________________________________________________________ Busca no texto e despois indica os nomes das partes do día e os8. __________________________________________________________ das estacións do ano. partes do día estacións “Dou truque, matruque” é unha expresión que se di no xogo das 1. ______________________ 1. ______________________ bólas “O gua”. Pregunta na casa ou na escola e indica outras expresións que se digan noutros xogos (“Goma”, “A corda” …). 2. ______________________ 2. ______________________ Esta actividade debes realizala despois de ter ido á Capela. 3. ______________________

×