O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Nombres naturals

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Nombres naturals
Nombres naturals
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 18 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Nombres naturals (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Anúncio

Nombres naturals

 1. 1. Nombres naturals
 2. 2. Codi Postal de Verges 17142
 3. 4. Diferents sistemes de numeració
 4. 6. Sistema de numeració romà <ul><li>Les xifres romanes són: </li></ul><ul><ul><li>I, V, X, L, C, D, M </li></ul></ul><ul><li>Normes per escriure: </li></ul><ul><ul><li>Les lletres I,X,C i M es poden repetir fins 3 vegades (ex: 83=LXXXIII) </li></ul></ul><ul><ul><li>La I només pot restar a V i X (ex: 99=XCIX IC) </li></ul></ul><ul><ul><li>La X només pot restar a L i C (ex: 40=XL) </li></ul></ul><ul><ul><li>La C només pot restar a D i M </li></ul></ul><ul><ul><li>Una ratlla horitzontal sobre una o més lletres, queden multiplicades per mil (ex: V = 5.000) </li></ul></ul>
 5. 7. Sistema de numeració decimal 457: quatre-cents cinquanta-set 8.762.014: 8 milions set-cents seixanta-dos mil catorze uM cm dm um c d u Unitat de milió Centena de mil Desena de mil Unitat de mil Centena Desena Unitat x 1.000.000 x 100.000 x 10.000 x 1.000 x 100 x 10 x 1 4 5 7 8 7 6 2 0 1 4
 6. 8. Nombres naturals <ul><li>Els nombres naturals que utilitzem per comptar s’anomenen: CARDINALS (u, dos, deu, cent u...) </li></ul><ul><li>Els nombres naturals que utilitzem per ordenar s’anomenen: ORDINALS (primer, segon, quart, setè...) </li></ul><ul><li>Representació sobre la recta : </li></ul>
 7. 9. Operacions <ul><li>Sumar - afegir </li></ul><ul><ul><li>Propietat commutativa a + b = b + a </li></ul></ul><ul><ul><li>Propietat associativa (a + b) + c = a + (b + c) </li></ul></ul><ul><li>Restar – treure </li></ul><ul><li>Multiplicació - sumar un nº de vegades </li></ul><ul><ul><li>Propietat commutativa a x b = b x a </li></ul></ul><ul><ul><li>Propietat associativa (a x b) x c = a x (b x c) </li></ul></ul><ul><ul><li>Element unitat a x 1 = a </li></ul></ul><ul><ul><li>Propietat distributiva a x (b + c) = (a x b) + (a x c) </li></ul></ul><ul><li>Divisió – repartir (divisió entera i divisió exacta) </li></ul>
 8. 10. Propietat distributiva <ul><li>Exemple de propietat distributiva: </li></ul><ul><li>Ex: </li></ul><ul><li>2 x (4 + 2) = ( 2 x 4) + ( 2 x 2) </li></ul><ul><li>2 x 6 = 8 + 4 </li></ul><ul><li>Ex a l’inversa – FACTOR COMÚ </li></ul><ul><li>(4 x 3 ) + ( 3 x 8) = 3 x (4 + 8) </li></ul><ul><li>( 4 x 6) + ( 4 x 2) – (5 x 4 ) = 4 x (6 + 2 – 5) </li></ul><ul><li>( 5 x 2 x 4) - ( 10 x 3) = 10 x (4 – 3) </li></ul>
 9. 11. Operacions combinades <ul><li>Ordre per efectuar les operacions: </li></ul><ul><ul><li>Si hi ha parèntesis, primer efectuarem les operacions de dins el parèntesis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ex: (2 + 6) x (4 + 5) = </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8 x 9 = 72 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Si no hi ha parèntesis, </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1r efectuarem les multiplicacions i divisions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2n efectuarem les sumes i restes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ex: 2 + 6 x 4 + 5= 2 + 24 + 5= 31 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ex: 9 : 3 + 4 x 2 = </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3 + 8 = 11 </li></ul></ul></ul>
 10. 12. Exemple d’operacions combinades complexes <ul><li>Exemple 1: </li></ul><ul><ul><li>12 - 6 x 4 – (2 + 5) x 3 = </li></ul></ul><ul><ul><li>12 – ( 6 x 4 - 7 x 3) = </li></ul></ul><ul><ul><li>12 - ( 24 - 21 ) = </li></ul></ul><ul><ul><li>12 – 3 = 9 </li></ul></ul><ul><li>Exemple 2: </li></ul><ul><ul><li>(6 x 10) + (7 - 6) x 7 = </li></ul></ul><ul><ul><li>(60 + 1 x 7) = </li></ul></ul><ul><ul><li>( 60 + 7) = 67 </li></ul></ul>
 11. 13. Aproximacions - arrodoniments <ul><li>Per arrodonir un nombre, observem la xifra que s’ha de suprimir: </li></ul><ul><ul><li>Si és menor de 5, la xifra anterior es deixa igual </li></ul></ul><ul><ul><li>Si és igual o superior a 5, la xifra anterior de li afegeix una unitat </li></ul></ul><ul><li>Exemples: </li></ul><ul><ul><li>Arrodonim a centenes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>35 5 2  3600 2 8 4  300 1 2 9  100 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Arrodonim a desenes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>355 2  3550 28 4  280 12 9  130 </li></ul></ul></ul>
 12. 14. Potències <ul><li>Una potència és una multiplicació de nombres iguals </li></ul><ul><li>El factor que es repeteix és la base </li></ul><ul><li>El nombre de vegades que es repeteix és l’exponent </li></ul>3 x 3 = 3 2 es llegeix 2 al quadrat 5 x 5 x 5 = 5 3 es llegeix 5 al cub 6 x 6 x 6 x 6 = 6 4 es llegeix 6 elevat a quatre Calcula: 3 2 x 4 3 + 6 2 = 3 x 3 x 4 x 4 x 4 + 6 x 6 = 9 x 64 - 36= 576 - 36= 540
 13. 15. Operacions amb potències <ul><li>Multiplicació de potències – mateixa base </li></ul><ul><ul><li>7 2 x 7 3 = 7 2 + 3 = 7 5 </li></ul></ul><ul><li>Divisió de potències – mateixa base </li></ul><ul><li>3 5 : 3 3 = 3 5 – 3 = 3 2 </li></ul><ul><li>Potència d’un producte </li></ul><ul><li>( 3 x 6) 2 = 3 2 x 6 2 </li></ul><ul><li>Potència d’una potència </li></ul><ul><li>(4 5 ) 3 = 4 5 x 4 5 x 4 5 = 4 5+5+5 = 4 15 </li></ul><ul><li> (4 5 ) 3 = 4 5x3 = 4 15 </li></ul>
 14. 16. Descomposició polinòmica <ul><li>10 1 = 10 </li></ul><ul><li>10 2 = 100 </li></ul><ul><li>10 3 = 1000 </li></ul><ul><li>10 4 = 10.000 </li></ul><ul><li>10 5 = 100.000 </li></ul>Una potència de base 10 és igual a la unitat seguida de tants zeros com unitats indica l’exponent. Qualsevol nombre es pot escriure com una combinació de potències de 10, aquesta expressió s’anomena descomposició polinòmica 14.000 = 14 x 1000 = 14 x 10 3 250.000 = 25 x 10.000 = 25 x 10 4 3.000.000= 3 x 1.000.000 = 3 x 10 6
 15. 17. Exemples de descomposició polinòmica <ul><li>253 = 200 + 50 + 3 = </li></ul><ul><li>2x100 + 5x10 + 3 = </li></ul><ul><li> 2x10 2 + 5x10 1 + 3 </li></ul><ul><li>6896 = 6000 + 800 + 90 + 6 = </li></ul><ul><li> 6x1000 + 8x100 + 9x10 + 6= </li></ul><ul><li> 6x10 3 + 8x10 2 + 9x10 1 + 6 </li></ul>
 16. 18. Arrels quadrades <ul><li>Calcular l’arrel quadrada d’un nombre N és calcular aquell nombre que multiplicat per ell mateix doni N. </li></ul><ul><li>Dos tipus d’arrels quadrades: </li></ul><ul><li>Arrel quadrada exacta </li></ul><ul><ul><li>és un nombre natural (quadrat perfecte), el 8 </li></ul></ul><ul><li>Arrel quadrada entera </li></ul><ul><ul><li>no és un nombre natural,no és un quadrat perfecte </li></ul></ul>

×