K4 globalisasi

M
mazida tan ahmadStudent at Universiti Pendidikan Sultan Idris
ISU DAN CABARAN
PENDIDIKAN:
Globalisasi Dalam Pendidikan
Guru dan Cabaran Semasa
HASIL PEMBELAJARAN
Menghuraikan faedah, kesan dan cabaran
globalisasi dalam pendidikan (1.1)
GLOBALISASI
Proses mengetepikan sekatan untuk
mewujudkan dunia terbuka dan tanpa
sempadan
GLOBALISASI
Satu ideologi perubahan budaya, sosial dan
politik yang dicetuskan oleh kemajuan pesat
ICT.
Dalam konteks ini, globalisasi menyebabkan
wujudnya konsep dunia tanpa sempadan,
konsep liberalisasi maklumat, konsep
pembelajaran global, konsep perubahan
global dan sebagainya (Abd. Rahim, 2005).
ICT
Menurut Ward & Peppard (2003), ICT merujuk
kepada teknologi (hardware, software,
telecomunication dan networks). Sesuatu yang
nyata (tangible) contohnya komputer peribadi,
servers, routers, kabel dan sesuatu yang tidak
nyata (intangible) contohnya software.
ICT
Kekangan dan
cabaran
penggunaan ICT
Kekangan
dalam
menghabiska
n silibus
Sikap
negatif
guru
Kekurangan
kemahiran
Kekurangan
prasarana dan
bahan
sokongan
Jurang
ICT dan
digital
Peranan ICT dalam
pengajaran dan
pembelajaran
Meningkatkan
motivasi guru
dan pelajar
Membolehkan
pembelajaran
bersendiri
Meningkat
kemahiran
ICT
PERANAN ICT DALAM
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Ini bermaksud menggunakan ICT secara
berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk
meningkatkan kecekapan proses dan
keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran.
PERANAN ICT:
Berupaya meningkatkan kefahaman dan
penguasaan guru dan pelajar terhadap
pelajaran.
Memberi peluang pembelajaran yang sama
kepada semua pelajar yang pelbagai
keupayaan.
Membolehkan pembelajaran bersendiri
(individualise learning).
Membolehkan guru mengakses maklumat
yang sukar diperolehi.
Membolehkan guru mengumpul maklumat yang
perlukan masa yang lama atau terlalu mahal untuk
diperoleh.
Membolehkan pelajar mencuba atau melaksana
eksperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau
bahaya untuk dilaksana dengan cara biasa.
Meningkat daya kreativiti dan imaginasi guru dan
pelajar.
Memberi peluang kepada pelajar belajar secara
berkesan dengan bimbingan yang minimum.
KEKANGAN DAN CABARAN
PENGGUNAAN ICT
1. Kekangan Dalam Menghabiskan Silibus
 Penggunaan internet memerlukan masa
yang lama untuk dilayari dan diakses
walaupun dari segi sikap guru bersedia
menggunakan komputer dalam pengajaran.
2 Sikap Negatif Guru
 Sebahagian guru yang telah sebati dengan
kaedah tradisional dan sukar untuk membuat
penyesuaian dengan teknologi instruksional.
3 Kekurangan Kemahiran
 Penggunaan IT mempunyai hubungan yang
signifikan dengan bidang pelbagai
kecerdasan atau multiple-intelligences yang
mencorakkan budaya pembelajaran yang
tidak lagi terikat kepada pembelajaran
konvensional.
4. Kekurangan Prasarana dan Bahan Sokongan
 Satu cabaran penting pendidikan di sekolah
ialah menyediakan kemudahan komputer
untuk semua pelajar. Ini bermakna
kemudahan komputer tidak terhad kepada
golongan tertentu sahaja tetapi melibatkan
keseluruhan pelajar tanpa mengira status
ekonomi, sosial, kaum dan sebagainya.
 Kecanggihan kemudahan ICT yang terdapat
di sekolah pada masa ini adalah tidak
seragam. Ada yang meletak komputer di
dalam bilik darjah, ada juga yang meletakkan
semua komputer ini di dalam makmal. Ada
yang memilik sambungan kepada Internet,
ada yang tidak.
5 . Jurang ICT dan Digital
 Ketidakseimbangan yang berlaku dalam
masyarakat terutama dan segi ekonomi,
pendapatan, pendidikan, kemudahan
infrastruktur. pemodenan dan sebagainya
akan memberi kesan terhadap kemajuan ICT
dan digital.
 Lebih banyak peruntukan dan guru-guru yang
terlatih dalam bidang ICT dan digital perlu
disediakan bagi membantu pelajar dan
sekolah melaksanakan misi dan visi
membentuk masyarakat IT dan masyarakat
digital.
6. Sumber Kewangan Yang Tidak Mencukupi
Pihak sekolah yang tidak mempunyai sumber
kewangan yang mencukupi bagi membiayai
berbagai-bagai kos penggunaan teknologi
maklumat akan kembali kepada pembelajaran
konvensional.
Kelemahan kepimpinan sekolah yang kurang
komited terhadap penggunaan ICT juga boleh
menyebabkan sekolah tertinggal dari arus
perubahan perdana yang berlaku.
CADANGAN
1. Kekangan Dalam Menghabiskan Silibus
 Pendekatan pengajaran menggunakan ICT
perlu meluaskan dimensi dunia ICT yang
mencakupi penggunaan internet, melayari
laman web, on-line, e-mel, program
pendidikan yang diselaraskan di peringkat
sekolah, dan perisian yang perlu dirancang
sesuai dengan spesifikasi kurikulum sekolah
dan digunakan secara intensif dan ekstensif
dalam pengajaran dan pembelajaran.
Penggunaan ICT dalam pengajaran dan
pembelajaran perlu dirancang dengan baik,
bukan secara “bidang terjun” atau sebagai
aktiviti sampingan yang tidak ada kaitan
dengan kurikulum.
2 Sikap Negatif Guru
Guru harus meninggalkan pengajaran-
pembelajaran cara lama yang diamalkan,
sebaliknya memikirkan pembelajaran dinamik
dalam konteks penggunaan teknologi
maklumat.
Pemikiran positif perlu wujud di kalangan
pelaksana dasar penggunaan ICT di semua
peringkat sistem pendidikan di negara ini bagi
membolehkan ICT diadaptasikan dan
diperluaskan dalam budaya pembelajaran.
Guru-guru perlu diberi latihan dalam
penggunaan teknologi baru untuk
diaplikasikan di dalam bilik darjah.
3 Kekurangan Kemahiran
Guru perlu didedahkan kepada idea baharu
dan peluang dalam kerjaya profesion
keguruan mereka seperti menghadiri kursus ICT
jangka pendek.
Pihak sekolah juga perlu mengambil inisiatif
memajukan profesion keguruan dalam konteks
penggunaan ICT dalam pendidikan agar guru-
guru yang berkhidmat di sekolah menerima
perubahan dan kemajuan dalam kerjaya
profession keguruan mereka.
Program perkembangan staf yang melibatkan
profesion keguruan di sekolah-sekolah harus
dirancang dengan baik.
Ini boleh membawa kepada inovasi dan
perlaksanaan dasar pembaharuan pendidikan
dilakukan. Profesion keguruan harus sentiasa
terbuka kepada perubahan, pembaharuan
dan inovasi baharu dalam penggunaan ICT di
Sekolah.
4. Kekurangan Prasarana dan Bahan Sokongan
 Memperbaiki infrastruktur komunikasi dan
multimedia seperti kemudahan komputer,
lebar jalur tinggi yang bersepadu dan
sambungan Internet serta makmal komputer.
 Meningkatkan infrastruktur seperti rangkaian,
kandungan tempatan, insentif dan
perundangan untuk membentuk persekitaran
yang membolehkan penyediaan infrastruktur.
5. Jurang ICT dan Digital
 Penggunaan komputer perlu dipergiatkan
dan diperluaskan, terutama di sekolah-
sekolah di luar bandar.
 Memastikan lebih ramai pelajar mendapat
faedah.
 Pembangunan perisian untuk mata pelajaran
Matematik, Sains, Bahasa Malaysia, Bahasa
Inggeris serta Teknikal dan Vokasional perlu
dipergiatkan. Manakala perisian untuk mata
pelajaran lain perlu dibangunkan.
6. Sumber Kewangan Yang Tidak Mencukupi
Soal implikasi kos sering kali menjadi kriteria
bagi melaksanakan pembelajaran
berasaskan komputer di sekolah-sekolah.
Sekolah perlu merangka belanjawan
pendidikan yang semakin meningkat,
khususnya perbelanjaan yang melibatkan
penggunaan kemudahan, peralatan dan
perkakasan teknologi maklumat.
1 de 24

Recomendados

K4 globalisasi por
K4 globalisasiK4 globalisasi
K4 globalisasisookvon
139 visualizações24 slides
Cabaran ict tugasan 1 ssi3013 por
Cabaran ict tugasan 1 ssi3013Cabaran ict tugasan 1 ssi3013
Cabaran ict tugasan 1 ssi3013Rahmah Soid
4.9K visualizações14 slides
Perkembangan, cabaran dan aplikasi teknologi maklumat dalam por
Perkembangan, cabaran dan aplikasi teknologi maklumat dalamPerkembangan, cabaran dan aplikasi teknologi maklumat dalam
Perkembangan, cabaran dan aplikasi teknologi maklumat dalamAfni Zulkifly
3K visualizações14 slides
Pengajaran dan pembelajaran_berasaskan_streaming_video por
Pengajaran dan pembelajaran_berasaskan_streaming_videoPengajaran dan pembelajaran_berasaskan_streaming_video
Pengajaran dan pembelajaran_berasaskan_streaming_videoSazali Mohd Bee
1.1K visualizações14 slides
Kesediaan pelajar terhadap penggunaan teknologi m embelajaran unri 2011 por
Kesediaan pelajar terhadap penggunaan teknologi m embelajaran unri 2011Kesediaan pelajar terhadap penggunaan teknologi m embelajaran unri 2011
Kesediaan pelajar terhadap penggunaan teknologi m embelajaran unri 2011Rashidah_Rahamat353
499 visualizações23 slides
Teknologi por
TeknologiTeknologi
TeknologiKUmiko KiYoko
15.8K visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Badak cula satu, wawan, iding & yanuar por
Badak cula satu, wawan, iding & yanuarBadak cula satu, wawan, iding & yanuar
Badak cula satu, wawan, iding & yanuarWawan Hermawan
265 visualizações7 slides
Pola penyelidikan ict dalam pendidikan guru malaysia kpt 6054 por
Pola penyelidikan ict dalam pendidikan guru malaysia kpt 6054Pola penyelidikan ict dalam pendidikan guru malaysia kpt 6054
Pola penyelidikan ict dalam pendidikan guru malaysia kpt 6054shamsuhaila85
1.4K visualizações14 slides
Peranan TIK por
Peranan TIK Peranan TIK
Peranan TIK Dian Oktavia Hutajulu
555 visualizações6 slides
Assignment 3 por
Assignment 3Assignment 3
Assignment 3Noor Abidin
1.7K visualizações24 slides
Penggunaan ICT dalam PDP Matematik por
Penggunaan ICT dalam PDP MatematikPenggunaan ICT dalam PDP Matematik
Penggunaan ICT dalam PDP MatematikFarah Waheeda
1.5K visualizações44 slides
Ulasan jurnal kpt6044 pembelajaran berasaskan elektronik dan web por
Ulasan jurnal kpt6044  pembelajaran berasaskan elektronik dan webUlasan jurnal kpt6044  pembelajaran berasaskan elektronik dan web
Ulasan jurnal kpt6044 pembelajaran berasaskan elektronik dan webcekgu Azam
482 visualizações7 slides

Mais procurados(11)

Badak cula satu, wawan, iding & yanuar por Wawan Hermawan
Badak cula satu, wawan, iding & yanuarBadak cula satu, wawan, iding & yanuar
Badak cula satu, wawan, iding & yanuar
Wawan Hermawan265 visualizações
Pola penyelidikan ict dalam pendidikan guru malaysia kpt 6054 por shamsuhaila85
Pola penyelidikan ict dalam pendidikan guru malaysia kpt 6054Pola penyelidikan ict dalam pendidikan guru malaysia kpt 6054
Pola penyelidikan ict dalam pendidikan guru malaysia kpt 6054
shamsuhaila851.4K visualizações
Assignment 3 por Noor Abidin
Assignment 3Assignment 3
Assignment 3
Noor Abidin1.7K visualizações
Penggunaan ICT dalam PDP Matematik por Farah Waheeda
Penggunaan ICT dalam PDP MatematikPenggunaan ICT dalam PDP Matematik
Penggunaan ICT dalam PDP Matematik
Farah Waheeda1.5K visualizações
Ulasan jurnal kpt6044 pembelajaran berasaskan elektronik dan web por cekgu Azam
Ulasan jurnal kpt6044  pembelajaran berasaskan elektronik dan webUlasan jurnal kpt6044  pembelajaran berasaskan elektronik dan web
Ulasan jurnal kpt6044 pembelajaran berasaskan elektronik dan web
cekgu Azam482 visualizações
1 por fidera94
11
1
fidera94371 visualizações
Faktor-faktor Yang Menghalang Penggunaan ICT Dalam Lalangan Guru-guru Pendidi... por Budak Baik
Faktor-faktor Yang Menghalang Penggunaan ICT Dalam Lalangan Guru-guru Pendidi...Faktor-faktor Yang Menghalang Penggunaan ICT Dalam Lalangan Guru-guru Pendidi...
Faktor-faktor Yang Menghalang Penggunaan ICT Dalam Lalangan Guru-guru Pendidi...
Budak Baik30.7K visualizações
Revitalisasi Teknologi Pendidikan Indonesia por Goutama Bachtiar
Revitalisasi Teknologi Pendidikan IndonesiaRevitalisasi Teknologi Pendidikan Indonesia
Revitalisasi Teknologi Pendidikan Indonesia
Goutama Bachtiar606 visualizações
Ulasan jurnal por Zakaria Mohamed
Ulasan jurnalUlasan jurnal
Ulasan jurnal
Zakaria Mohamed188 visualizações
Rina ramadana 1 a pgsd_uts tik por RinaRamadana
Rina ramadana 1 a pgsd_uts tikRina ramadana 1 a pgsd_uts tik
Rina ramadana 1 a pgsd_uts tik
RinaRamadana53 visualizações

Destaque

Presentation pppm ipgktaa 2014 por
Presentation pppm ipgktaa 2014Presentation pppm ipgktaa 2014
Presentation pppm ipgktaa 2014mazida tan ahmad
195 visualizações15 slides
K3 tonggak pendidikan unesco por
K3 tonggak pendidikan unescoK3 tonggak pendidikan unesco
K3 tonggak pendidikan unescomazida tan ahmad
158 visualizações7 slides
K14 strategi perubahan pendidikan por
K14 strategi perubahan pendidikanK14 strategi perubahan pendidikan
K14 strategi perubahan pendidikanmazida tan ahmad
279 visualizações16 slides
53794 chapter 1 por
53794 chapter 153794 chapter 1
53794 chapter 1anteneh kasaw
1K visualizações26 slides
K7 peraturan por
K7 peraturanK7 peraturan
K7 peraturanmazida tan ahmad
301 visualizações76 slides
K1 integrasi nasional por
K1 integrasi nasionalK1 integrasi nasional
K1 integrasi nasionalmazida tan ahmad
147 visualizações26 slides

Destaque(18)

Presentation pppm ipgktaa 2014 por mazida tan ahmad
Presentation pppm ipgktaa 2014Presentation pppm ipgktaa 2014
Presentation pppm ipgktaa 2014
mazida tan ahmad195 visualizações
K3 tonggak pendidikan unesco por mazida tan ahmad
K3 tonggak pendidikan unescoK3 tonggak pendidikan unesco
K3 tonggak pendidikan unesco
mazida tan ahmad158 visualizações
K14 strategi perubahan pendidikan por mazida tan ahmad
K14 strategi perubahan pendidikanK14 strategi perubahan pendidikan
K14 strategi perubahan pendidikan
mazida tan ahmad279 visualizações
53794 chapter 1 por anteneh kasaw
53794 chapter 153794 chapter 1
53794 chapter 1
anteneh kasaw1K visualizações
K7 peraturan por mazida tan ahmad
K7 peraturanK7 peraturan
K7 peraturan
mazida tan ahmad301 visualizações
K1 integrasi nasional por mazida tan ahmad
K1 integrasi nasionalK1 integrasi nasional
K1 integrasi nasional
mazida tan ahmad147 visualizações
K2 pendemokrasian pendidikan por mazida tan ahmad
K2 pendemokrasian pendidikanK2 pendemokrasian pendidikan
K2 pendemokrasian pendidikan
mazida tan ahmad154 visualizações
K5 kepelbagaian budaya por mazida tan ahmad
K5 kepelbagaian budayaK5 kepelbagaian budaya
K5 kepelbagaian budaya
mazida tan ahmad129 visualizações
Mapa conceptual gerencia de proyectos de tecnologia educativa leonardo por Irma Panche
Mapa conceptual gerencia de proyectos de tecnologia educativa leonardoMapa conceptual gerencia de proyectos de tecnologia educativa leonardo
Mapa conceptual gerencia de proyectos de tecnologia educativa leonardo
Irma Panche255 visualizações
Mapa conceptual leonardo mahecha por Irma Panche
Mapa conceptual leonardo mahechaMapa conceptual leonardo mahecha
Mapa conceptual leonardo mahecha
Irma Panche278 visualizações
K11 stres por mazida tan ahmad
K11 stresK11 stres
K11 stres
mazida tan ahmad299 visualizações
Mapa conceptual gerencia de proyectos de tecnologia educativa irma reyes por Irma Panche
Mapa conceptual gerencia de proyectos de tecnologia educativa irma reyesMapa conceptual gerencia de proyectos de tecnologia educativa irma reyes
Mapa conceptual gerencia de proyectos de tecnologia educativa irma reyes
Irma Panche241 visualizações
K15 adaptasi pelbagai perkembangan inovasi dan perubahan pendidikan por mazida tan ahmad
K15 adaptasi pelbagai perkembangan inovasi dan perubahan pendidikanK15 adaptasi pelbagai perkembangan inovasi dan perubahan pendidikan
K15 adaptasi pelbagai perkembangan inovasi dan perubahan pendidikan
mazida tan ahmad266 visualizações
K10 hak asasi kanak kanak por mazida tan ahmad
K10 hak asasi kanak kanakK10 hak asasi kanak kanak
K10 hak asasi kanak kanak
mazida tan ahmad353 visualizações
K12 burnout por mazida tan ahmad
K12 burnoutK12 burnout
K12 burnout
mazida tan ahmad230 visualizações
Mapa conceptual por Irma Panche
Mapa conceptualMapa conceptual
Mapa conceptual
Irma Panche91 visualizações
Mapa conceptual gerencia de proyectos de tecnologia educativa irma reyes por Irma Panche
Mapa conceptual gerencia de proyectos de tecnologia educativa irma reyesMapa conceptual gerencia de proyectos de tecnologia educativa irma reyes
Mapa conceptual gerencia de proyectos de tecnologia educativa irma reyes
Irma Panche251 visualizações
K8 akta pendidikan por mazida tan ahmad
K8 akta pendidikanK8 akta pendidikan
K8 akta pendidikan
mazida tan ahmad239 visualizações

Similar a K4 globalisasi

Penggunaan ICT Dalam P&P por
Penggunaan ICT Dalam P&PPenggunaan ICT Dalam P&P
Penggunaan ICT Dalam P&Pisuict12
30.4K visualizações11 slides
Tugasan 3 por
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3rubiha86
3.6K visualizações9 slides
Print out 02 por
Print out 02Print out 02
Print out 02fidera94
430 visualizações9 slides
Tugasan 3 por
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3Zurina Husain
653 visualizações10 slides
Penggunaan ICT por
Penggunaan ICTPenggunaan ICT
Penggunaan ICTAs Nuurien Najma
5.9K visualizações36 slides
Assignment 3 por
Assignment 3Assignment 3
Assignment 3Noor Abidin
1.8K visualizações24 slides

Similar a K4 globalisasi(20)

Penggunaan ICT Dalam P&P por isuict12
Penggunaan ICT Dalam P&PPenggunaan ICT Dalam P&P
Penggunaan ICT Dalam P&P
isuict1230.4K visualizações
Tugasan 3 por rubiha86
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
rubiha863.6K visualizações
Print out 02 por fidera94
Print out 02Print out 02
Print out 02
fidera94430 visualizações
Tugasan 3 por Zurina Husain
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
Zurina Husain653 visualizações
Penggunaan ICT por As Nuurien Najma
Penggunaan ICTPenggunaan ICT
Penggunaan ICT
As Nuurien Najma5.9K visualizações
Assignment 3 por Noor Abidin
Assignment 3Assignment 3
Assignment 3
Noor Abidin1.8K visualizações
Assignment 3 por Noor Abidin
Assignment 3Assignment 3
Assignment 3
Noor Abidin2.3K visualizações
Peranan teknologi dalam pengajaran por Zaini Nie
Peranan teknologi dalam pengajaranPeranan teknologi dalam pengajaran
Peranan teknologi dalam pengajaran
Zaini Nie2.4K visualizações
Tugasan 3 por Jazman664
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
Jazman6642K visualizações
Asimen hbef233 por ainuldindin
Asimen hbef233Asimen hbef233
Asimen hbef233
ainuldindin37 visualizações
Latihan1.docx por razlin8208
Latihan1.docxLatihan1.docx
Latihan1.docx
razlin8208508 visualizações
Ulasan artikel por Ker0
Ulasan artikelUlasan artikel
Ulasan artikel
Ker037.7K visualizações
Perlukah Guru SD Memiliki Kemampuan ICT por Meutia Anis
Perlukah Guru SD Memiliki Kemampuan ICTPerlukah Guru SD Memiliki Kemampuan ICT
Perlukah Guru SD Memiliki Kemampuan ICT
Meutia Anis4.1K visualizações
Jurnal latif por ilah2012
Jurnal latifJurnal latif
Jurnal latif
ilah2012377 visualizações
Tugasan 3 kpt 6044( kajian tinjauan) por Ety Sue
Tugasan 3 kpt 6044( kajian tinjauan)Tugasan 3 kpt 6044( kajian tinjauan)
Tugasan 3 kpt 6044( kajian tinjauan)
Ety Sue656 visualizações
Tugasan 3 KPT 6044 por Ety Sue
Tugasan 3 KPT 6044Tugasan 3 KPT 6044
Tugasan 3 KPT 6044
Ety Sue442 visualizações
Tugasan 3 kpt 6044 por Ety Sue
Tugasan 3 kpt 6044Tugasan 3 kpt 6044
Tugasan 3 kpt 6044
Ety Sue399 visualizações
Kelompok 16 por Chandy Febyanto
Kelompok 16Kelompok 16
Kelompok 16
Chandy Febyanto2.3K visualizações
Pembelajaran ict redhana por iwayanredhana
Pembelajaran ict redhanaPembelajaran ict redhana
Pembelajaran ict redhana
iwayanredhana1.5K visualizações

Último

PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Kanaidi ken
13 visualizações71 slides
Katalog Penerbit Baca por
Katalog Penerbit BacaKatalog Penerbit Baca
Katalog Penerbit Bacapenerbitbaca
51 visualizações91 slides
Kisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.doc por
Kisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.docKisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.doc
Kisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.docRiski Andho Firdian
26 visualizações2 slides
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx por
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxLATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxRenataRoseria
18 visualizações9 slides
SK TPPK paud 2023.pdf por
SK TPPK paud 2023.pdfSK TPPK paud 2023.pdf
SK TPPK paud 2023.pdfKomalasari96
96 visualizações3 slides
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx por
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxgracemarsela01
20 visualizações9 slides

Último(20)

PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken13 visualizações
Katalog Penerbit Baca por penerbitbaca
Katalog Penerbit BacaKatalog Penerbit Baca
Katalog Penerbit Baca
penerbitbaca51 visualizações
Kisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.doc por Riski Andho Firdian
Kisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.docKisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.doc
Kisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.doc
Riski Andho Firdian26 visualizações
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx por RenataRoseria
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxLATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
RenataRoseria18 visualizações
SK TPPK paud 2023.pdf por Komalasari96
SK TPPK paud 2023.pdfSK TPPK paud 2023.pdf
SK TPPK paud 2023.pdf
Komalasari9696 visualizações
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx por gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0120 visualizações
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf por MayaKurniawati6
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdfUnggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf
MayaKurniawati623 visualizações
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx por idaparidah56
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptxAksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
idaparidah5612 visualizações
Motivasi Meningkatkan Diri por KemindoGroup
Motivasi Meningkatkan DiriMotivasi Meningkatkan Diri
Motivasi Meningkatkan Diri
KemindoGroup13 visualizações
Fajar Saputra (E1G022057).pptx por FajarSaputra57
Fajar Saputra (E1G022057).pptxFajar Saputra (E1G022057).pptx
Fajar Saputra (E1G022057).pptx
FajarSaputra5714 visualizações
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx por schulzt1
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
schulzt118 visualizações
MATERI LHO X AYU.pptx por DelviaAndrini1
MATERI LHO X AYU.pptxMATERI LHO X AYU.pptx
MATERI LHO X AYU.pptx
DelviaAndrini114 visualizações
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf por Irawan Setyabudi
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Irawan Setyabudi26 visualizações
Public Relations - Menentukan Masalah por AdePutraTunggali
Public Relations - Menentukan MasalahPublic Relations - Menentukan Masalah
Public Relations - Menentukan Masalah
AdePutraTunggali22 visualizações
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx por randalesmana
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docxLK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
randalesmana16 visualizações
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf por Irawan Setyabudi
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfPermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Irawan Setyabudi33 visualizações
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV... por Kanaidi ken
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Kanaidi ken11 visualizações
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... por razakroy
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
razakroy16 visualizações
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf por SupriyadiSupriyadi54
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdfMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf
SupriyadiSupriyadi5430 visualizações
Modul 6 - Pend. ABK.pptx por AzizahRaiza1
Modul 6 - Pend. ABK.pptxModul 6 - Pend. ABK.pptx
Modul 6 - Pend. ABK.pptx
AzizahRaiza115 visualizações

K4 globalisasi

 • 1. ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN: Globalisasi Dalam Pendidikan Guru dan Cabaran Semasa
 • 2. HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan faedah, kesan dan cabaran globalisasi dalam pendidikan (1.1)
 • 3. GLOBALISASI Proses mengetepikan sekatan untuk mewujudkan dunia terbuka dan tanpa sempadan
 • 4. GLOBALISASI Satu ideologi perubahan budaya, sosial dan politik yang dicetuskan oleh kemajuan pesat ICT. Dalam konteks ini, globalisasi menyebabkan wujudnya konsep dunia tanpa sempadan, konsep liberalisasi maklumat, konsep pembelajaran global, konsep perubahan global dan sebagainya (Abd. Rahim, 2005).
 • 5. ICT Menurut Ward & Peppard (2003), ICT merujuk kepada teknologi (hardware, software, telecomunication dan networks). Sesuatu yang nyata (tangible) contohnya komputer peribadi, servers, routers, kabel dan sesuatu yang tidak nyata (intangible) contohnya software.
 • 6. ICT Kekangan dan cabaran penggunaan ICT Kekangan dalam menghabiska n silibus Sikap negatif guru Kekurangan kemahiran Kekurangan prasarana dan bahan sokongan Jurang ICT dan digital Peranan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Meningkatkan motivasi guru dan pelajar Membolehkan pembelajaran bersendiri Meningkat kemahiran ICT
 • 7. PERANAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Ini bermaksud menggunakan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
 • 8. PERANAN ICT: Berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan guru dan pelajar terhadap pelajaran. Memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. Membolehkan pembelajaran bersendiri (individualise learning). Membolehkan guru mengakses maklumat yang sukar diperolehi.
 • 9. Membolehkan guru mengumpul maklumat yang perlukan masa yang lama atau terlalu mahal untuk diperoleh. Membolehkan pelajar mencuba atau melaksana eksperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau bahaya untuk dilaksana dengan cara biasa. Meningkat daya kreativiti dan imaginasi guru dan pelajar. Memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum.
 • 10. KEKANGAN DAN CABARAN PENGGUNAAN ICT 1. Kekangan Dalam Menghabiskan Silibus  Penggunaan internet memerlukan masa yang lama untuk dilayari dan diakses walaupun dari segi sikap guru bersedia menggunakan komputer dalam pengajaran.
 • 11. 2 Sikap Negatif Guru  Sebahagian guru yang telah sebati dengan kaedah tradisional dan sukar untuk membuat penyesuaian dengan teknologi instruksional. 3 Kekurangan Kemahiran  Penggunaan IT mempunyai hubungan yang signifikan dengan bidang pelbagai kecerdasan atau multiple-intelligences yang mencorakkan budaya pembelajaran yang tidak lagi terikat kepada pembelajaran konvensional.
 • 12. 4. Kekurangan Prasarana dan Bahan Sokongan  Satu cabaran penting pendidikan di sekolah ialah menyediakan kemudahan komputer untuk semua pelajar. Ini bermakna kemudahan komputer tidak terhad kepada golongan tertentu sahaja tetapi melibatkan keseluruhan pelajar tanpa mengira status ekonomi, sosial, kaum dan sebagainya.
 • 13.  Kecanggihan kemudahan ICT yang terdapat di sekolah pada masa ini adalah tidak seragam. Ada yang meletak komputer di dalam bilik darjah, ada juga yang meletakkan semua komputer ini di dalam makmal. Ada yang memilik sambungan kepada Internet, ada yang tidak.
 • 14. 5 . Jurang ICT dan Digital  Ketidakseimbangan yang berlaku dalam masyarakat terutama dan segi ekonomi, pendapatan, pendidikan, kemudahan infrastruktur. pemodenan dan sebagainya akan memberi kesan terhadap kemajuan ICT dan digital.  Lebih banyak peruntukan dan guru-guru yang terlatih dalam bidang ICT dan digital perlu disediakan bagi membantu pelajar dan sekolah melaksanakan misi dan visi membentuk masyarakat IT dan masyarakat digital.
 • 15. 6. Sumber Kewangan Yang Tidak Mencukupi Pihak sekolah yang tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi bagi membiayai berbagai-bagai kos penggunaan teknologi maklumat akan kembali kepada pembelajaran konvensional. Kelemahan kepimpinan sekolah yang kurang komited terhadap penggunaan ICT juga boleh menyebabkan sekolah tertinggal dari arus perubahan perdana yang berlaku.
 • 16. CADANGAN 1. Kekangan Dalam Menghabiskan Silibus  Pendekatan pengajaran menggunakan ICT perlu meluaskan dimensi dunia ICT yang mencakupi penggunaan internet, melayari laman web, on-line, e-mel, program pendidikan yang diselaraskan di peringkat sekolah, dan perisian yang perlu dirancang sesuai dengan spesifikasi kurikulum sekolah dan digunakan secara intensif dan ekstensif dalam pengajaran dan pembelajaran.
 • 17. Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang dengan baik, bukan secara “bidang terjun” atau sebagai aktiviti sampingan yang tidak ada kaitan dengan kurikulum.
 • 18. 2 Sikap Negatif Guru Guru harus meninggalkan pengajaran- pembelajaran cara lama yang diamalkan, sebaliknya memikirkan pembelajaran dinamik dalam konteks penggunaan teknologi maklumat. Pemikiran positif perlu wujud di kalangan pelaksana dasar penggunaan ICT di semua peringkat sistem pendidikan di negara ini bagi membolehkan ICT diadaptasikan dan diperluaskan dalam budaya pembelajaran.
 • 19. Guru-guru perlu diberi latihan dalam penggunaan teknologi baru untuk diaplikasikan di dalam bilik darjah.
 • 20. 3 Kekurangan Kemahiran Guru perlu didedahkan kepada idea baharu dan peluang dalam kerjaya profesion keguruan mereka seperti menghadiri kursus ICT jangka pendek. Pihak sekolah juga perlu mengambil inisiatif memajukan profesion keguruan dalam konteks penggunaan ICT dalam pendidikan agar guru- guru yang berkhidmat di sekolah menerima perubahan dan kemajuan dalam kerjaya profession keguruan mereka.
 • 21. Program perkembangan staf yang melibatkan profesion keguruan di sekolah-sekolah harus dirancang dengan baik. Ini boleh membawa kepada inovasi dan perlaksanaan dasar pembaharuan pendidikan dilakukan. Profesion keguruan harus sentiasa terbuka kepada perubahan, pembaharuan dan inovasi baharu dalam penggunaan ICT di Sekolah.
 • 22. 4. Kekurangan Prasarana dan Bahan Sokongan  Memperbaiki infrastruktur komunikasi dan multimedia seperti kemudahan komputer, lebar jalur tinggi yang bersepadu dan sambungan Internet serta makmal komputer.  Meningkatkan infrastruktur seperti rangkaian, kandungan tempatan, insentif dan perundangan untuk membentuk persekitaran yang membolehkan penyediaan infrastruktur.
 • 23. 5. Jurang ICT dan Digital  Penggunaan komputer perlu dipergiatkan dan diperluaskan, terutama di sekolah- sekolah di luar bandar.  Memastikan lebih ramai pelajar mendapat faedah.  Pembangunan perisian untuk mata pelajaran Matematik, Sains, Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris serta Teknikal dan Vokasional perlu dipergiatkan. Manakala perisian untuk mata pelajaran lain perlu dibangunkan.
 • 24. 6. Sumber Kewangan Yang Tidak Mencukupi Soal implikasi kos sering kali menjadi kriteria bagi melaksanakan pembelajaran berasaskan komputer di sekolah-sekolah. Sekolah perlu merangka belanjawan pendidikan yang semakin meningkat, khususnya perbelanjaan yang melibatkan penggunaan kemudahan, peralatan dan perkakasan teknologi maklumat.