O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

8 Lời Khuyên để tối Ưu Hóa Trải Nghiệm người dùng trên Webiste

435 visualizações

Publicada em

#DigitalMarketing
#UserExperience
#Marketing

Publicada em: Marketing
  • Seja o primeiro a comentar

8 Lời Khuyên để tối Ưu Hóa Trải Nghiệm người dùng trên Webiste

  1. 1. i'itịĨiỈ Ịlriị l^lrặĨi1'iirẵllIil Hnltgl Hĩhi lìẫlrtluvl 'i':lf-I.`0r.ft1“‹t-I giilịlr :P . Ị _gt I, 'lại Ỉilllii Ổ.ÌíỈẾÌlỈầ`l El ỈẵII“ll =ÍítỀ" Irẵlợl `ÌifiỆill Q'Ỉ=Ĩìlil`l `iĂ ` Ù llsitỡri tltllul ligl1Iji‹- ”Ữi` Ềill 'PII'-`t,0l `:‹l.“I›: ỒỀÌ!l `Tl?-ili. `ff=.i!l ” `^':ĩ(,.,Ệỗ* ,,` ểfẫi Ểl Diitẵìll 'Íẵl iíiltlĩlẫií ęlilglư ilgi IIIỊIỆII itẵlltgii I I_ ` i.ĨiỀl_ơ i‹ặl9` IFẸIỈ ỈÌlĩf` Ịflậii Ìụilũfl dhllul ÌIIỊI ball Ủ`rãIi 'i'.l;i_`IlrufIĩtç `IỈ,i.' iilịtịlọ Itễlçi Ìliliẵlll ẾỀÌ!i ỈỂ` ftirẫlợlii QIỊIỆIII ltẫi ii l~ t li Ị HÌIỈI gllrầiii. Iltllllu .I‹ẽ` IIIĐI Ifấíịi HỐ' lilẩi tẩt! ỂẾÌIUI ỉfẫli ii IIEIỈỆÌỊI ětổt ỉ!rq`Illg, õịiĩi iêu iiilĩllul ii'ẫl`i ilglỉlĩẽilli ti.isT‹ìi' ỀT:iịlẽli'lẽllluẽt: Ilrẵi luliũf Ịíịơlig llirẵili ẽ.l!t!“Iữ tt'll= Ping ịtẽlllấi , e !“' Iíẫli ẽlĩlẽ HỈPẾI Ễtẽllku i i" “cl H °l`* P`ỂẦP“à ii ị F*l“ri '°` rIi"-T`›- i" '“1 `~ai luẫ"'ưl'I Pi Ẹ i`iễ"`n` `IỊ` i 'i li i L*,°i“Ỹt.,ri “` - F Ỹuiiui V`.i`i l_~*T` 0: ~ `l -4 I ạ l I , .I I, ắüừ ,hnihnịmmmmíuư I ` ii_ ` r PS7 ừm" LUEPỸẺD Mấ& .d'ằtỌ°.‹ ẩirii `t!Kị`llu| lrổtỉ: IIgFlii"` ”`tỈu` ắhịl =i`ll!rợ*ilI.ll slirlpn , P lrgỊ!Ổ`fI ẻiltllgụl ltiịl tằlii `Ỉfậ`ll 'u'lậtẨll-,“tĨ`IỈ0" ỀÌỊI ilỌ"llt. t'.*i tỉịìậị, iỷe i`i, ẵili =”t!Iig^ilIg,l ”ÌtỊllụỊ1 Ềìli inẵięi `ĂtỈIF ỄỀIỊI =ĨỈẫIl Ẻiiĩ ỊlỂỀỈI`l `i, ..;, , I =`ttglII_ị,Iẹ-4 °i“IẸ`ili ęiĩi Ếtọiluil ỂỈỈIỄIIIỊL, Êtầli iẳtglfĩ Ẻẵi4Pŕl`l t'irL`k`C0lÍÌiri ›^ỀĨ° * ru - , 7i` ` _À 'Ệ h1il`ỗ `, Ệü ẵề== imμahs ~'+ 'I Ạ. ^ 'ỈĨ.l VI ỳ ' TTỬTPV ` ` _-I._P.`_" TTPP `Pệi 'rẫtợlllgl ẫitlültẵl ỄỀI 'litgíf íIỈặIl'i lllịĩil HIỈỆÌH llgliliầllll dflịl still llitẳlli tall `“tỊ`li` 'IỄTII ỈỈỆỈIIỊI HỈIỆI l`lrẳiỉ lụltổll itili Qiiilíii `iiiÍẵI llilìli iíẵlợiĩ líầii Ổ.i!,lllg,l ỘỈỈỈẺII '.`l:-I°9IęPf-.igiĩvi ctgiọñn răi.: ỀỄ,i Hẵll`l `,fil.'l“ iillllgụl °-Ỉifęii itẵìligi iụlọrạũ 'Í-Zi Ịtồìơigii lIgltÍẵ` -g]',lậF ỉŨỬỄ_I!Ỉ`iỈlIl,gl ęi`lF-.°lIi ỈĨ9ii`l irẵ,illii Iri ỌIIIEI l“lrỀĨí; 'Hill Iilẫiiĩ Ịø', .ín lơfịiíĩ Ìụẩlịfifi lịtổiíí `Ỉ!Ể,lIi êIĨ'l IIỊĨ Qlịitui 9!Ị'I=.l '.'I:-IìDIglẽI.g,I:n`- lfẫiịl ấtiíẵìltgi Hồi iẵẩiĩ liịii ấtịillẳll lỂ,l!* ễÍ!Ỉg”tỊ4 Ểili ^ỈỂỈỊỈllgJI 'nŨỂrl Ồlgi -ut I , Ả, i ẩẢ`il'4T Ll , _, ịl`itiL ,li À. l Ll, Ụ PỂi“il'iẽ Lịμi hHlặƯl*%2Ưii iii" eęềầaỷ Ị.,7ẢV ị' v"'r Ill 'I , ". ~Ịịl'Ệ:r ”“Ịll`›ll“r“l :`i'ti`.l`ŕi MHỰLỂMIĨ Ệl`ẫI:l` . › ø . ị , , .lì All JI dI-Í l'IĩrL li Pli"ộr^-lĨI`i il “ .'“i' -lì' 'tịt' a4ị'”L ẹiliigẹĩl lglgllrẵili ,".ỈỈvÌlĨlgii ęlilŕẵli .ợiigrĩitl ^u,l.l.“Ĩl:.Ỉ`.. ằitiŕ; Marketers và các công ty sở hữu website cần luôn tìm cách để nãng cao tính thấm mỹ của website nhãm thu hút nhiều người Xem hơn. Tuy nhiên, họ thường chi tập trung vào những điếm mà họ nghĩ là quan trọng, nhưng thực tế thì có thể chúng không làm tăng trải nghiệm cho người dùng. u ` `Ẩ. ị ___u` _L`-ii ,Ị Ị thê 'iHlii PU lầ CH ếu'LllH Wer-," --,.T”TT -^ - - -^ -----*TT Ảø:.` lư ì"i _ _I gì __,_-cầ I .ụ“`." ụỂiçLUỆLUỈHU:ƯU _ Ị vL62IỆ4 iilĩĩiợ Ịlịi ilỉrãl ịlitçtư “litaịl !,I.'.tẾẮti ịralll ợfẵlll Tn “ gg; tztẵlei ằnoiiir rĩl r,`-i,l `.4'”:n` “oil !Ì!l ỉllỉlfel "Ị-fãilil =.1!‹ :`rìiì9llr` I _ ;i `Ị lIẵ'iL. ,i'ơFĨìI ấiiil ịfẵi ỀỈfấF` ịl!li0,`Ifí 'HềÌ,',i 'lợi =`?Iíl9IIFi ểềìli lu I ,l `liIĨẵỈi Ềlíiel' lul!ñ`ll °ịỈ1llL'I‹ ^0rỂ°l'.›"` I,nẵll í,[ẵÌIÌil :"r"'Ệ*›>'lẽõ`ỈIF ` ịtằi ělĩẵẳĩ l_lạ.ll “!i:`IIọ,Il:i 9f?.Ĩl Ilằiei Ei ęlilìl ỂlịỊgD,` -'ể .`:lÍỉlii '0't?iÌỈi°fí‹ H lẵẵẩiẵl» `l°=`IỊ‹ ặ.Ỉ!lẵlli i'ƠIỂỈỈiỈ°fŨỈlỂÀ, SIGN UP Now! Ịipii ỊỊPFỊYNUW GETsTARTED> Ciịck Here ĩỈ'i:TỈ :ii:i`i Ệịềnuwiiũiiiũiii _I ..,,, _Mi ^.,IụvfỂll lằi !t!l.=°.ễi lliỨã!i ÌỊỮỄI Qiilầlil Ềlill ỆÌĨĨẨỂĨĨ ịỈịtịỈtỊ`: 'ịẩglll ìjígit :"]ịÌĩl!llt` lrằl9'l iìịi-“P ỈỂ-I ii`I_r.-al'.-" Êm eltvlínrẽiiỉ ịilllíl HỊIEI iiiọìẵlềẫtịll ęiìiĩl il.!Ĩ3L,‹ ĩlraill ýtễìtl ĩtễiti irằiliil :“'r.~'ẵ* itẵlltgil i.ìẵÌlIgl Ề[!Wt=- `.`l!r' 'IỂÍI iiili 9lill` PỈĨI lilñi `Ỉềt~Ềì`Ễĩ Hilgllil ff-Ịil Ếtểiiị IlílẵiíỈ `.`l!I`i l!`t'gl !'ÙllÌ!lŨi:` ỊỈÍỂKIỂ Ễtiii ềI!tEl IỂ-`ll`l Ill-láẽμìĩỉẵii u ii D” lil Ll ii . Ĩ iii a" _ịị lọ __“L“'lLưD LUỄ`LkÙLUliLỊƯLJj iđñỗi Ỉ(irẵ'i IÍỂÌILỆỊI :Ì'.Ỉ!`ÍlỈ3I ìitltiii Zialli lIiỈiễì!i iiiIĨ°ĨễỂí` ềli "ZẠ Ị -f.lĨ'.°l:" 'u'lěI.`ll`.`iT°If-I ẽiềìllẹl ỀlỀỉ` .ffr:I9ĩ- éliễìll íifĩitl i.iẽI~?IÌttFI_e:l 'lũi * io: Ổ P9:-ĨI.›ĩ `t`lI“Ff-^tỉ: ẽiị PÍ i Ễmlęl !*lỈI!"“ ęiilẵigi llęiifĩfi i.Hilgl Ĩỉỡí I.l!l _, ilĩìẽi 'IĨỂIH `TIễię:‹ 9f'Ịilil =iiIĩliLfịi íillii Ill.QIi =iii`iĨ-iiiì ằii itiiẵlfĩ , lIillỆl!bị=-'V hệ ” ỂPẸFỈỲ-ĨÌỆt,t,l Ệiằlirilịlẵii rliiễl `Ĩf”ẵÌIt!Ĩ F'-Ỉiel ễfi HEIFI. t'iỀỤn?` L.ọl,fn:<: ę`ỵujLsị` m kiếm của Google đến từ thiết bi di động Hill ttirẵl liắiltẹl =“tỊt9`iIul =iiItdil =Ĩilrẵitl II'tIt`:3il `i'ilỊ`r:íil,i` zrịeiv Ũfẵlllgi =.ilf.“ẽ,il1 .ỆỈglglglÌ'g" =líliẫĨ“ :Ềl IIIẾĨỈỈ ,l!ỆỂ ililẵi iiiii Iiirẵl it'ẵl!l Ềil =jlÌ,il il!ỔliIg lIỀi!.l il°ÍẽỈ,i!FĨi1ỈỄi itilĩlitgi iiễii “PỂIH illễỈ!l eiiŕậl tiiiĩìíifẩììllgl ịrẽiil iiiiteĩllgtfl =iíitrIiiư ỄỈ1[!`ỈFiỈỈẫl,l `!PP!I?li Ễir'.-(ili iii?-lil =iiI9IậIl 'ịli ẵfẵìitgi vliị “i*ị [djh Ệrựjưi tự lO,ÍĨ `I I' 1.-đi Ị. l l ` Q 4 it r“ iỈ_l_`l i-wi ,i-:u ir: _l-lẻ”lẫ lliiiiiẵii tii -l-:l^;l:iL ‹lỊ`l`lilỈilul =“íỈii Ọiiiĩl Ĩi,ư.9.iuLfi liilrtlul 'li ìiiniitiiil ỉlnĩ lLfIỊf9`ri " iỗi *T-ị*" Ệ ẩHllul,‹ ẵFễ4` iti' ỉịtĩii trổ* IEƯH t=ỉIll”l .fỈ“ŕ:l iíẵìlul liilil PẾIỊI IIIỂIẺI v “I, dieu “ấtirịieiíư itẵlltęti Ei Ftẵlúiíl rấluoi`inệiỊl !l!lẵi EIĨẾIBI iii ìifẵlli lUlínầlll` PIĨIẾI lt.ỆI!Ỉ?`Ỉl FÍIỈIIIỊI liall 'i'lĨ-l.^9iI`.`ỈĨ`íĨ-I i^ŨỈ`!.li` líẫli a ìiíIỊ`i ',Ẩ°llụiƠll!`Ílì.`v-' I ễtíẽiii FtỄ.ÌÍllI`Ii!Ỉ°?tr` ~` elirỉi ẹrĩilui EIB* iiørẹiiàttỉolfsĩ :'LsI-Ill›i'.~" ii G-3 EỂ`.'PbỊ,Ỷ ,ịi ,v` ŕ ,;`;,;_,_:`Ỉị` Ỉ'-`-n".,4 I, i Y ị‹ V `!'lĨliIỊl ?ttl lllẵi Ễiíễíìíí PỂlliiHi?lẵ` ửẵięt' ẵiẽrẽltlltẵlelâ* °Iẵ`l `Ểt.llll!lIllir'd_El'è`Ỉ gũnạĩt Plĩìl =t=.-ili El _'i“IfẵVg*ị',-"` ẵglgt t.Ilẵi,'.,`“` El ttth! ẻ,i!ItLfi i'iFgIiĨ‹j-i^‹ạir`_~z 'lẵil gtirặili '.',I-ęIĨợr`ậItt-ại Ỉuirẩti ẻttitụli ỉrrẽiil ilrẵiliil 'Ii lullrỉii ẵfiittfl 'Ii hifi lrỉiợl li`iI†°ŕ-I!! lisiifềii ẻnllul fiíllnl iỈiiĨỈl,IỊl SỊỊIEI Ể`,iĨ-Ỹ?.Ì,ÌIlỈ?.,Ì!ỈF 'ñi ễtdtelllilrdeiñ. =iiIỀllụi !l!IẾl grẵirĩ ịII^ểI`iil `ff'ỊilLfl =ĨtliỆlIl ắiĩiại. lviột số ứng dụng khác có thể hố trợ Heatmaps, đó là: Clicktale và SesSÍonCam. L Li Vị- 4 i `Ầ _4 ` L I Ậ 1 I ` ír“”'llỈ*W- “ầti nặưjlli lituiĩl <t'ỂiilỦ,lul l!ml,l H^Ễl Ẹŕ-j,l[gl ằtề ,itỈ,tĩỊI!Ỉ.il ỀẾll,Iẩl níi ịiilấl ifẵíỉ Ilỗil 'lm Hẵliụii lilẵìíì Ptẳiựliil éiẵlllgl Ilifẵiìỉ VỈỈHII `°- 4'v` "l, I'ItịllLỆi ZF-Ệl iiỹĩl. ".íIr'fẵJ_'a*,. Hilủitgl l!.t7lll ẽilllii ÌỂHIII cv Ị `i“lfẽiItl Pfẫlŕĩ iiẵill tfẽiỈ` i'nif,IlLgii `ZỂi ilịti ìiŕẵìli 'i'Iẽl.^°.I~.`ỈĨ^‹'ẹi.. .`PI`!”TÍ ,." 'Il ễ.i`Ĩ-I Ợiilillii Eii ll!`Il ịiỗii llitẫiíì iiilẫitlil `ltẵiiig,l `Ỉ!i!`llt.fl Ỉfĩlỹỉ 'líii .OIĨTILỆII =tĨ»il `iItẽ:I!i'.`-" F'!l-ŕitẽlt, ., , ' T Bỉiij R 4 _ ij.i I ŕ C `Fŕẳii SỊỊÌSHỄÌIII- Hihi lt.IỊ!Ỉ9`ll éillitgl tím `Ỉt!ii9l`lịll Iiitẽliilấl El ?tẵldil ịIắ` ,1f=Ệ',:-" il!iltgl !l!.l lI:đỊ.l ẩirlàitặiil i':Iẽllịliĩl `9.l!í9,Ĩí.*í `7lI,†i`: éigilụi luiăi Slĩtỉlll tẾ` ẾHỀẾI !'l°ĨIIIg,l 'ilĩộ tiiiẵieiỉl íitễìii siirĩi ~?Fẵi_Ĩ-›*` Ọiiiiliíl tẩn lI9`rii eiĩìllęl ^lrĨ.IlLgL ětfiợŕẵii IP-.L,, trẵiliil sfiiợllrŕạil dnltgi 'El tiirẵiậiíi ir.ĨỊilLfl lỈ!Ỉ!`Il[gl =Ĩi'-ỆIH 'íẵĩi ịÌ!li,9Ệlrĩ ẾI1IlLfl ìitẫięỉl rŕẵill Ìt'lrZ`I.0i“l`l ỉtẵiltgi. íiiẵiil Iiiiãili `li!`ili. “ 40 , - ụ`Ẩ Ừ. VỊ D lọ 4 ` g '. 7 1 I I -n li, ` . i`l~ Lei ịưu Pi Ii li lỊ` ,l` illi i:”` '_..‹*'ęe,* liỆeỂ , I* - "- TT““2,` ` *- ị l `Ĩ`4 V ịy":"4i kUĩUi-UTH iiẵtĩi Blirằlll iiơŕgiíttệitilul 'El .ẽlỉỉl ,llirẵili ỈfT'i:i`ll!.ẸỈí` PIỈIEI 9I`llI“IlLfl iimtl °ỂtlfỆl9Ỉ' 'lĩii lIitỆI!l riilrtlul ęiirali iiồfl 9iỈI2`i ,Ấ lụiìfĩn Ệntltắii 'ttl 'Iẳ]fi.. PIBIIỆIILỆI ililĩili giỉ`i I_ltIĨtltg| ęiirằitl 8 6 I "`ẹ[tiLgl Ì(`l_B`I iiIĨli !iìi9.`=ĨĨtlts_l 'Ểtl,l ịỈỆỈ,Ệi'Ể` iillli =iiE̶i. `ẵ7ềìlts_l iilĩfl. !i`lllĨilLfl ĨĨTI 9l!“IlLíìJ ltĩlll =ii,Irĩ ”fìẸ" 0ịii,IlLfl tfT:=ỉii!fẵĨễ: `,`IęIlĨ,It-` ,ỉiful~,ìỈ` ătềỉi 9i!ilt.fl ?Ỹ'ằ!I' élidil 'l!l :Ỉñỉ: ^ll9`Iol eiílợll tiirẵltiil ltỂllIẸÌi` .Ia;~:u I ` lil " lil iii Pil ;ỪưiưurLJ`1t~4LuLl 7 _ Ì Ế- 'TỈ Ả "'V PS . 9-l!ỈĨ'l ẺfẺUitiiQIUlvl` L`liI-Ĩ`~ `.`I'7lLậl Eìebi - ,Ị _"I rĩ I I ‹ I _Li 4 ,I Lxìfẵlil Ilitẫlll elirằlli itềđl !ŨỊỈị`l lIẸI!`f!`l'i 'i“PễĨl,l ỆỆÌIII ễlẵieẫ' íểìitẹl liillìllsl ęlirằlil lịiiilgl Elliịiraili Ểiiẵi ỀI.'.ỈỄ.Ìl.`I i,`tíE.ll:[sl tr-ẹltl ll':r-,iti 'rgiẽĩi .ỂỈỀIt,l riilậitl ịlttsĩírĩ tiitẵli ịi9:` eiỉliliiu ttliiũlil ilm !l!l !>Z*`Ĩ. =Ĩilf“ẽìlil 'i't-ẹiĩlt`.1ì"Ì‹:-i ělìlìĩiltgịi I,Ìt,lỂĨl,t!l ititẵliñiil ìrằiltfl ịtẵi goliirạl ęrẵili Ĩiílnlgii =.Tilil ĩíIlf!llLfl `fIiIŕìI:-if.-“` iiitẵii `7i!ii“P‹!°=- Ịltfẫlltl ỌIỊIẸI riỉiltfl =i',»‹' iỈtl,Ì.',f!'í inẫlti tlìiĩioụi ẹữẵl =`iIỂi` =ĨiI9Ilt,fl =Ỉtul!.f!“ill,f,l `lI2`lęíl ltẵllii !t'Ểl!l ilũi ỆÌĨỈIIEI ẸÌ!lli”!IẾỈềồỈn!Ìl`l sữ .iỈi!“lę4 .ẵlằlll iiirẵliil Ịlilẵii ỆỈỄÌIIỊI H?`i' lll!t?.l ỂỂIIQL. l i'l I ŕ i.ŕr" , lề.. i,ợ'.'.i ,,i,Lqịi, i*r Ị ưlhlu LIỰJỤỊ ơitiunl Lịnii Lệ,.. Ế! ầ`e'tỀ I, v ‹iii.i.o.rii :iilỊi` ịiitęl tall 'i't-ẹi:`ịt~ậit'‹:4 ịrạiil Blirằll diŕăi:»u` " Eifitt ìTlằl`.`i,. `P°il=ĩ ilềẵlli `..ì,iỸ°-.Ỉi""IiỈI'Ĩ`* , “ i I A ,,‹“:'ii ạ 4, l i ` :r: r Jbllll`V, , ' li i L l OJ /i”” , P r' ' t.*w"~., : Vịỳ Lì fly -, Ị AL gv ` Lgìl ,:-i .Lŕ ` P tliiiẵìil ILỆIỊTỂIĨ ^9i!“ll iiiiũi !_I'.ỈĨ-Ỉl,l ằI!ŕầii ',í=Ệi!‹ 'iti 'Iẵ)'”,. lliẩti !i`lI!.^t.v4 ltẵilLfl Ể,Ì!Êl tặiri 'i'lả-Iĩll`ậIĨĨt:n` !Ýẵll[g,l lIịJlI`tŕỈ-ì!,l Ểtllẳfl ịiỊIlLfl 'Ei .,.,,ịf,,,ęị1tjư _pt`-.-,1l`l ịl!t,Ị`íP‹ ìtl”-.lilli ĩiưgii iq' vlặi »"`I'~'n`í~*= 'it'-'Ị-iilễel Ỹtẵlitfl ỈỈ91i` `l'!l:'~-"P 'IiỮẵ'i:i` 9t"'l-`I'L!i' elĩilui ỉl!Il,[!_l eiĩręl ltĩi _ÍlFỈiĨ!ItÌi` ịr-,ili Ểlili 'i'.lĨ-i.^9l*`.`ỈĨ`íễ4 Pllilf-.II Ễtầiti ỈÌíĨ~" lí°ẽÌl`l Ifỗii lýìiall ẵ4IÀÍYÍvịvĨỈỊF1ĩiVÌ'ỊHiIs_`ÌlẠ,li"I'ęỊ"I5Ạ`ỉ -grẵirẹnnel iẽlằlll 'Eu riŕẹfiri tilụl ịiiltụii tiiiĩirụl ęiirẹñi ^il!ii‹v` Ềnặtỹ: IVIỀIỊII _o|`I`Ị°i“" iμjg,›` Ịiĩi jọxĩỉị: elìýlrífi ŨŨỸĨ ẵllẵịi iìíll ,IỂll,IẸI :l,tẵl!`Li ưiui` 'P :P"`-'I :ilu v lv”, ^*IiẨ LUAN MẨ7HiiH!hi i i ` ` là rật i= i lù; l ,I “ ` T hl ịi I 'I LI I J;i*;^ itnih Lhhuginni i6?ĨẾilLgI Ellli llilĩillgl Feiilll Ìiiẵìltgl ấs_'i' Elil!°íf itạlęi Piẫli ` ,, ỄỈSÌIII ẸnỀìll,` ILỆỀỆÌII 3[,!,Il,l 'Ei eiilit IF-^3',.n" lÌtl`ỈIl,IỊl =iiiĩìll,fl =ìilll !t!“i“ E ilĩ: rí' t lirẵiil eiĩtậl lụiifĩli íhIlỤPỀ”` i i'ơię.Ilr.›ỉ `Ỉt9i“liẽilIt‹ẽit'. Ệ*iợIạiĩ,~' lliÍinỈÁl` Ấfi ẵí.nỈIli, Ếiolợiì ệfỉrĩiịi ẵkI'i ŕịạìrị Ị' i TP "Ặ.Ị1l Pv rV,. ..VL lili. II aelưllli it-ỂÌILỆI tst* e_I!r:l _ỊIiI!`Í.f= =Ĩi”-,IBI iømỉì đãi rtflirĩii iiiitriii ịÌ!.fẾi fẽl !t!tẵl F-Ịiltl .grrằitol lịt9°l"-..iliil =iiIỊi ẽiiilãl ẽỸằÌl,ii liiitàịi ĩjựgrç`IrL:_ị,. ilĩìi gμirgĩi IỊILIỈỈẢỸ-i!,I :t°'IIĩilLfl 'Pim Ểiiíl Piilli Ểằli .Ề'Ĩ° Ê I °li Ỉí!ỮllẸl‹ iilll itilĩliuii !I=ỈlIi iiiliẵiíí Plilel ,lI,lỆ,ỈíỈ F'!Ị.Illl1 LÃ'-i` .'l`ll.'-l':‹'i°Ĩ-`iIi Ễiỗil iiIrểìl'l 'l`Ẩ=lềLPl1iH “HĨĩ' ẵă,lỤi iisẽlg. `?ỈỶà!l ,lỈẫÌjl" iiiữẵll i,l!.i' iliiậiiỉỗìltịl `ĩl!IH?i:il llrẵti: iiỉlẵlrlii iẽilgi t,IỉljL Nguồn: CjgdigítaImarketing.com

×