O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Kemi för årskurs 7-9
Kemins grunder del 1
Lena Koinberg
Denna presentation innehåller
• Kemins grunder
• Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska
föreningar
• Ämnens egenskaper
Kemins grunder
Kemi introduktion
• Kemi är läran om olika ämnens egenskaper.,
uppbyggnad och deras reaktioner med
varandra.
• Kemister ta...
Kemi historia
• För 3000 år sedan använde
egyptierna Khems för att
balsamera kroppar.
• Man tror att ordet Kemi kommer
frå...
Naturvetenskapligt arbetssätt
• Hypotes: Försöker förutsäga vad som kommer att
hända i ett experiment.
• Experiment: Genom...
Laboration
1. Hypotes
2. Planera experiment
3. Utföra experiment
4. Anteckna resultat
5. Dra slutsatser
6. Skriva laborati...
Säkerhet
• Följ lärarens instruktioner.
• Använd skyddsutrustning.
• Håll ordning.
• En del ämnen är frätande, brandfarlig...
Säkerhet – Farosymboler på etiketter
Skadligt Hälsofarlig Miljöfarlig Brandfarlig
Frätande Giftigt Explosiv
Oxiderande
(fr...
Atomer, molekyler, grundämnen
och kemiska föreningar
Atom
• Materia är allt som har en massa och kan vägas.
• Materia är uppbyggt av små partiklar som kallas
atomer.
• Luft, m...
Molekyl
• En molekyl består av flera atomer som är bundna
till varandra.
• Vätgas: Består av 2 väteatomer.
• Syrgas: Bestå...
Grundämne
• Ett grundämne består av ett enda slags atomer.
• Det finns drygt 100 olika sorters grundämnen.
• I naturen fin...
Kemiska föreningar
• Kemiska föreningar har molekyler med två eller fler olika
slags atomer.
• En kemisk förening har andr...
Kemiska tecken och formler
• Kemiska tecken infördes av svensken Jacob Berzelius
på 1800-talet.
• Grundämnen har ett kemis...
Kemiska formler
• Kemiska föreningar har en kemisk formel.
• Vatten: Består av 2 väteatomer och 1 syreatom.
Kemisk formel:...
Ämnens egenskaper
Ämnens egenskaper
• Ett ämnes egenskaper beror på vilka atomer det är
uppbyggt av.
• Exempel på egenskaper:
– Fast, flytan...
Fast, flytande eller gas
• Temperaturen avgör om ett ämne är fast, flytande
eller gasformigt.
• Exempel vatten
– Vatten ko...
Smältpunkt och kokpunkt
• Varje ämne har bestämd temperatur då det övergår
från en fas till en annan.
• Kondenserar vid ko...
Värme är rörelse
• Absoluta nollpunkten: -273,15°C
• Vid absoluta nollpunkten är partiklarna
(atomer och molekyler) stilla...
Fast fas, flytande fas och gasfas
• Fast fas: Partiklarna ligger tätt ihop, nästan helt
stilla.
• Flytande fas: Partiklarn...
Flyta eller sjunka
• Ett ämne med lägre densitet flyter ovanpå ett
ämne med högre densitet.
• En kork flyter på vatten. Ko...
Densitet
• 1 kopp full med järn väger mer än 1 kopp full
med aluminium.
• Järn har högre densitet än aluminium.
• Det bero...
Magnetism
• 3 metaller är magnetiska.
• De magnetiska metallerna:
– Järn
– Nickel
– Kobolt
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 1

7.797 visualizações

Publicada em

Presentation om kemins grunder, atomer, molekyler, grundämnen, kemiska föreningar och ämnens egenskaper.
Kemi för årskurs 7-9.

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 1

 1. 1. Kemi för årskurs 7-9 Kemins grunder del 1 Lena Koinberg
 2. 2. Denna presentation innehåller • Kemins grunder • Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar • Ämnens egenskaper
 3. 3. Kemins grunder
 4. 4. Kemi introduktion • Kemi är läran om olika ämnens egenskaper., uppbyggnad och deras reaktioner med varandra. • Kemister tar fram nya mediciner och material, söker efter förklaringar till sjukdomar och forskar fram miljövänliga sätt att producera energi.
 5. 5. Kemi historia • För 3000 år sedan använde egyptierna Khems för att balsamera kroppar. • Man tror att ordet Kemi kommer från ordet Khems. • De grekiska filosoferna trodde att jorden var uppbyggd av fyra element: jord, luft, eld och vatten. • Alkemister försökte framställa guld ur andra metaller. (se bild)
 6. 6. Naturvetenskapligt arbetssätt • Hypotes: Försöker förutsäga vad som kommer att hända i ett experiment. • Experiment: Genomför experimentet och får ett resultat. • Om resultatet stämmer med hypotesen: Upprepa försöket för att se att det blir samma resultat varje gång. • Om resultatet inte stämmer med hypotesen: Leta felkällor. Gör sedan ändringar och ett nytt experiment.
 7. 7. Laboration 1. Hypotes 2. Planera experiment 3. Utföra experiment 4. Anteckna resultat 5. Dra slutsatser 6. Skriva laborationsrapport (rubrik, frågeställning, material, utförande, resultat, slutsats)
 8. 8. Säkerhet • Följ lärarens instruktioner. • Använd skyddsutrustning. • Håll ordning. • En del ämnen är frätande, brandfarliga eller giftiga. Dessa ämnen har farosymboler på etiketterna.
 9. 9. Säkerhet – Farosymboler på etiketter Skadligt Hälsofarlig Miljöfarlig Brandfarlig Frätande Giftigt Explosiv Oxiderande (fräter)
 10. 10. Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar
 11. 11. Atom • Materia är allt som har en massa och kan vägas. • Materia är uppbyggt av små partiklar som kallas atomer. • Luft, människa sten, mobiltelefon med mera består av materia. • Atomer är pyttesmå. Lägger man atomer på rad så får det plats 5 miljoner atomer på 1 millimeter.
 12. 12. Molekyl • En molekyl består av flera atomer som är bundna till varandra. • Vätgas: Består av 2 väteatomer. • Syrgas: Består av 2 syreatomer. • Vatten: Består av 2 väteatomer och 1 syreatom.
 13. 13. Grundämne • Ett grundämne består av ett enda slags atomer. • Det finns drygt 100 olika sorters grundämnen. • I naturen finns det sällan ensamma atomer utan oftast består ämnena av molekyler. Exempelvis så består vätgas av 2 väteatomer och syrgas av 2 syreatomer.
 14. 14. Kemiska föreningar • Kemiska föreningar har molekyler med två eller fler olika slags atomer. • En kemisk förening har andra egenskaper än de grundämnen som den är uppbyggd av. • Det finns massvis med olika kemiska föreningar. • Vatten: Består av 2 väteatomer och 1 syreatom. • Koloxid (kallas även kolmonoxid) : Består av 1 kolatom och 1 syreatom. • Koldioxid: Består av 1 kolatom och 2 syreatomer.
 15. 15. Kemiska tecken och formler • Kemiska tecken infördes av svensken Jacob Berzelius på 1800-talet. • Grundämnen har ett kemiskt tecken. • Kemiska tecken är en eller två bokstäver. • Väte: kemiskt tecken H • Syre: kemiskt tecken O • Kol: kemiskt tecken C
 16. 16. Kemiska formler • Kemiska föreningar har en kemisk formel. • Vatten: Består av 2 väteatomer och 1 syreatom. Kemisk formel: H2O • Koloxid (kallas även kolmonoxid) : Består av 1 kolatom och 1 syreatom. Kemisk formel: CO • Koldioxid: Består av 1 kolatom och 2 syreatomer. Kemisk formel: CO2
 17. 17. Ämnens egenskaper
 18. 18. Ämnens egenskaper • Ett ämnes egenskaper beror på vilka atomer det är uppbyggt av. • Exempel på egenskaper: – Fast, flytande eller gas – Färg – Smak och doft – Smältpunkt och kokpunkt – Densitet, flyter eller sjunker – Hårdhet – Leder ström – Leder värme – Magnetiskt – Frätande
 19. 19. Fast, flytande eller gas • Temperaturen avgör om ett ämne är fast, flytande eller gasformigt. • Exempel vatten – Vatten kokar: Gas (vattenånga) – Vatten i rumstemperatur: Flytande – Vatten fryser: Fast (is)
 20. 20. Smältpunkt och kokpunkt • Varje ämne har bestämd temperatur då det övergår från en fas till en annan. • Kondenserar vid kondensationspunkt. • Förångas/kokas vid kokpunkt. • Fryser/stelnar vid fryspunkt. • Smälter vid smältpunkt.
 21. 21. Värme är rörelse • Absoluta nollpunkten: -273,15°C • Vid absoluta nollpunkten är partiklarna (atomer och molekyler) stilla. • Absoluta nollpunkten är den lägsta temperatur som existerar i universum. • Vid temperaturer över absoluta nollpunkten så rör sig partiklarna.
 22. 22. Fast fas, flytande fas och gasfas • Fast fas: Partiklarna ligger tätt ihop, nästan helt stilla. • Flytande fas: Partiklarna rör sig och flyter runt varandra. • Gasfas: Partiklarna rör sig och är så långt ifrån varandra att de inte nuddar varandra.
 23. 23. Flyta eller sjunka • Ett ämne med lägre densitet flyter ovanpå ett ämne med högre densitet. • En kork flyter på vatten. Kork har lägre densitet än vatten. • En järnbit sjunker i vatten. Järn har högre densitet än vatten.
 24. 24. Densitet • 1 kopp full med järn väger mer än 1 kopp full med aluminium. • Järn har högre densitet än aluminium. • Det beror på 2 saker: 1. En järnatom väger mer än en aluminiumatom. 2. Järnatomerna sitter tätt ihop, medan det är längre avstånd mellan aluminiumatomerna. • Densitet är massa per volymenhet. • Densitet mäts i kg/dm3
 25. 25. Magnetism • 3 metaller är magnetiska. • De magnetiska metallerna: – Järn – Nickel – Kobolt

×