O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
REPASEMOS INTERVENCIÓN…
1. Non é certo respecto dos equipos técnicos demenores:a. Están formados por traballadores sociais,pedagogos, e psicólogos...
1. Non é certo respecto dos equipos técnicos demenores:a. Están formados por traballadores sociais,pedagogos, e psicólogos...
2. A idade mínima para poder adoptar en Españaé de:a. 21 anosb. 25 anosc. 18 anosd. Non hai idade establecida, só hai quel...
2. A idade mínima para poder adoptar en Españaé de:a. 21 anosb. 25 anosc. 18 anosd. Non hai idade establecida, só hai quel...
3. Son indicadores familiares de risco social:a. Desaxuste marital, excesivo número de fillos,divorcio e alta movilidade s...
3. Son indicadores familiares de risco social:a. Desaxuste marital, excesivo número de fillos,divorcio e alta movilidade s...
4. Non é unha prestación contemplada dentro daatención integral ofrecida por todos os centrosde menores:a. Seguimento esco...
4. Non é unha prestación contemplada dentro daatención integral ofrecida por todos os centrosde menores:a. Seguimento esco...
5. A garda administrativa asumida pola delegaciónprovincial competente exercerase mediante:a. Acollemento familiarb. Adopc...
5. A garda administrativa asumida pola delegaciónprovincial competente exercerase mediante:a. Acollemento familiarb. Adopc...
6. E un indicador indirecto de maltrato infantil:a. Actitude ofensiva cara aos adultosb. Fame desmesurada e tristeza non a...
6. E un indicador indirecto de maltrato infantil:a. Actitude ofensiva cara aos adultosb. Fame desmesurada e tristeza non a...
7. A lei de servizos sociais de Galicia establece osseguintes niveis de actuación:a. Servizos sociais comunitarios, serviz...
7. A lei de servizos sociais de Galicia establece osseguintes niveis de actuación:a. Servizos sociais comunitarios, serviz...
8. Non é un programa de prevención familiar:a. Orientación e intervención familiarb. Mediación familiarc. Punto de encontr...
8. Non é un programa de prevención familiar:a. Orientación e intervención familiarb. Mediación familiarc. Punto de encontr...
9. É un requisito dos para sinalar a existencia demaltrato físico:a. Nunha ocasión se percibe alomenos un dosindicadores d...
9. É un requisito dos para sinalar a existencia demaltrato físico:a. Nunha ocasión se percibe alomenos un dosindicadores d...
10. Non se considera unha situación de desamparo:a. A existencia de malos tratos físicos por parte daspersoas da unidade f...
10. Non se considera unha situación de desamparo:a. A existencia de malos tratos físicos por parte daspersoas da unidade f...
11. Sinala en cal das seguintes figuras un pai ouunha nai perderían a patria potestade sobre o seufillo ou filla:a. Tutela...
11. Sinala en cal das seguintes figuras un pai ouunha nai perderían a patria potestade sobre o seufillo ou filla:a. Tutela...
12. A Lei de Servizos Sociais de Galicia é a:a. Lei 13/2003 de 13 de decembrob. Lei 3/2007 de 3 de decembroc. Lei 13/2006 ...
12. A Lei de Servizos Sociais de Galicia é a:a. Lei 13/2003 de 13 de decembrob. Lei 3/2007 de 3 de decembroc. Lei 13/2006 ...
13. “Equipamentos residenciais instalados envivendas normalizadas dirixidos a mozos/as quedebido á súa situación socio-fam...
13. “Equipamentos residenciais instalados envivendas normalizadas dirixidos a mozos/as quedebido á súa situación socio-fam...
14. Unha das falsas crenzas respecto do maltratoinfantil é:a. O maltrato é moi frecuenteb. Os maltratadores son personas n...
14. Unha das falsas crenzas respecto do maltratoinfantil é:a. O maltrato é moi frecuenteb. Os maltratadores son personas n...
15. Non é certo respecto do acollemento familiar:a. En ningún caso é adopciónb. Propónse sempre como unha medida temporalc...
15. Non é certo respecto do acollemento familiar:a. En ningún caso é adopciónb. Propónse sempre como unha medida temporalc...
16. No caso de que unha nai renuncie ao seu bebérecén nacido para dalo en adopción, ¿cantos díasteñen que transcorrir dend...
16. No caso de que unha nai renuncie ao seu bebérecén nacido para dalo en adopción, ¿cantos díasteñen que transcorrir dend...
17. A patria potestadea. Engloba garda e custodia dos fillos/asb. Só pode privarse da patria potestade porsentenza dminist...
17. A patria potestadea. Engloba garda e custodia dos fillos/asb. Só pode privarse da patria potestade porsentenza dminist...
18. Si quen teña a custodia legal dun menor rexeitadeliberadamente assúas obrigas parentais,falamos dea. Neglixenciab. Aba...
18. Si quen teña a custodia legal dun menor rexeitadeliberadamente assúas obrigas parentais,falamos dea. Neglixenciab. Aba...
19. Non é unha caracteristica das casas de primeiraacollida:a. Acollen temporalmente a menores en situaciónde urxenciab. C...
19. Non é unha caracteristica das casas de primeiraacollida:a. Acollen temporalmente a menores en situaciónde urxenciab. C...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Repasemos intervención 2º trim resp

267 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Repasemos intervención 2º trim resp

 1. 1. REPASEMOS INTERVENCIÓN…
 2. 2. 1. Non é certo respecto dos equipos técnicos demenores:a. Están formados por traballadores sociais,pedagogos, e psicólogosb. Pertencen ás delegacións provinciais daConsellería de Traballo e Benestarc. Poden asesorar a un xuíz nunha toma dedecisión sobre un menord. Teñen carácter pluridisciplinar
 3. 3. 1. Non é certo respecto dos equipos técnicos demenores:a. Están formados por traballadores sociais,pedagogos, e psicólogosb. Pertencen ás delegacións provinciais daConsellería de Traballo e Benestarc. Poden asesorar a un xuíz nunha toma dedecisión sobre un menord. Teñen carácter pluridisciplinar
 4. 4. 2. A idade mínima para poder adoptar en Españaé de:a. 21 anosb. 25 anosc. 18 anosd. Non hai idade establecida, só hai quelevarlle 14 anos ao adoptado/a
 5. 5. 2. A idade mínima para poder adoptar en Españaé de:a. 21 anosb. 25 anosc. 18 anosd. Non hai idade establecida, só hai quelevarlle 14 anos ao adoptado/a
 6. 6. 3. Son indicadores familiares de risco social:a. Desaxuste marital, excesivo número de fillos,divorcio e alta movilidade social.b. Excesivo número de fillos, aprobación culturalda violencia física e menores á marxe dunentorno familiarc. Desaxuste marital, excesivo número de fillos,nivel cultural baixo e divorciod. Todos os anteriores son indicadores familiaresde risco social
 7. 7. 3. Son indicadores familiares de risco social:a. Desaxuste marital, excesivo número de fillos,divorcio e alta movilidade social.b. Excesivo número de fillos, aprobación culturalda violencia física e menores á marxe dunentorno familiarc. Desaxuste marital, excesivo número de fillos,nivel cultural baixo e divorciod. Todos os anteriores son indicadores familiaresde risco social
 8. 8. 4. Non é unha prestación contemplada dentro daatención integral ofrecida por todos os centrosde menores:a. Seguimento escolarb. Formación nas habilidades sociais básicasc. Aloxamentod. Promocion da saúde
 9. 9. 4. Non é unha prestación contemplada dentro daatención integral ofrecida por todos os centrosde menores:a. Seguimento escolarb. Formación nas habilidades sociais básicasc. Aloxamentod. Promocion da saúde
 10. 10. 5. A garda administrativa asumida pola delegaciónprovincial competente exercerase mediante:a. Acollemento familiarb. Adopciónc. Acollemento residenciald. A e C son correctas
 11. 11. 5. A garda administrativa asumida pola delegaciónprovincial competente exercerase mediante:a. Acollemento familiarb. Adopciónc. Acollemento residenciald. A e C son correctas
 12. 12. 6. E un indicador indirecto de maltrato infantil:a. Actitude ofensiva cara aos adultosb. Fame desmesurada e tristeza non atribuíblea outras causasc. Transtornos do desenvolvemento sexuald. Ningunha das respostas é correcta
 13. 13. 6. E un indicador indirecto de maltrato infantil:a. Actitude ofensiva cara aos adultosb. Fame desmesurada e tristeza non atribuíblea outras causasc. Transtornos do desenvolvemento sexuald. Ningunha das respostas é correcta
 14. 14. 7. A lei de servizos sociais de Galicia establece osseguintes niveis de actuación:a. Servizos sociais comunitarios, servizossociais bésicos e servizos sociaisespecializadosb. Servizos sociais comuntarios e servizossociais especializadosc. Servizos sociais básicos, servizos sociaisespecíficos e servizos sociais especializadosd. Ningunha e correcta
 15. 15. 7. A lei de servizos sociais de Galicia establece osseguintes niveis de actuación:a. Servizos sociais comunitarios, servizossociais bésicos e servizos sociaisespecializadosb. Servizos sociais comuntarios e servizossociais especializadosc. Servizos sociais básicos, servizos sociaisespecíficos e servizos sociais especializadosd. Ningunha e correcta
 16. 16. 8. Non é un programa de prevención familiar:a. Orientación e intervención familiarb. Mediación familiarc. Punto de encontro familiard. Todos son programas de prevención familiar
 17. 17. 8. Non é un programa de prevención familiar:a. Orientación e intervención familiarb. Mediación familiarc. Punto de encontro familiard. Todos son programas de prevención familiar
 18. 18. 9. É un requisito dos para sinalar a existencia demaltrato físico:a. Nunha ocasión se percibe alomenos un dosindicadores directos de maltrato físicob. As lesións físicas poden ser explicablesdentro do rango previsible da súa idadec. Hai constancia de excesivo castigo ademaisda presenza de indicadores físicosd. Todas as anteriores son requisitos
 19. 19. 9. É un requisito dos para sinalar a existencia demaltrato físico:a. Nunha ocasión se percibe alomenos un dosindicadores directos de maltrato físicob. As lesións físicas poden ser explicablesdentro do rango previsible da súa idadec. Hai constancia de excesivo castigo ademaisda presenza de indicadores físicosd. Todas as anteriores son requisitos
 20. 20. 10. Non se considera unha situación de desamparo:a. A existencia de malos tratos físicos por parte daspersoas da unidade familiar ou de terceiros conconsentimento destasb. A convivencia nun medio cultural que dificulte aintegridade moral do menorc. A induccióná mendicidade, delincuencia ouprostitución.d. O abandono
 21. 21. 10. Non se considera unha situación de desamparo:a. A existencia de malos tratos físicos por parte daspersoas da unidade familiar ou de terceiros conconsentimento destasb. A convivencia nun medio cultural que dificulte aintegridade moral do menorc. A induccióná mendicidade, delincuencia ouprostitución.d. O abandono
 22. 22. 11. Sinala en cal das seguintes figuras un pai ouunha nai perderían a patria potestade sobre o seufillo ou filla:a. Tutelab. Gardac. Acollementod. Adopción
 23. 23. 11. Sinala en cal das seguintes figuras un pai ouunha nai perderían a patria potestade sobre o seufillo ou filla:a. Tutelab. Gardac. Acollementod. Adopción
 24. 24. 12. A Lei de Servizos Sociais de Galicia é a:a. Lei 13/2003 de 13 de decembrob. Lei 3/2007 de 3 de decembroc. Lei 13/2006 de 3 de decembrod. Ningunha é correcta
 25. 25. 12. A Lei de Servizos Sociais de Galicia é a:a. Lei 13/2003 de 13 de decembrob. Lei 3/2007 de 3 de decembroc. Lei 13/2006 de 3 de decembrod. Ningunha é correcta
 26. 26. 13. “Equipamentos residenciais instalados envivendas normalizadas dirixidos a mozos/as quedebido á súa situación socio-familiar necesitanapoios para alcanzaren a súa autonomíadefinitiva, funcionando en réxime de autoxestiónbaixo a supervisión técnica externa dun/dunhaeducador/a” define os:a. Centros de menoresb. Vivendas tuteladasc. Vivendas de transición á vida autónomad. Ningunha é correcta
 27. 27. 13. “Equipamentos residenciais instalados envivendas normalizadas dirixidos a mozos/as quedebido á súa situación socio-familiar necesitanapoios para alcanzaren a súa autonomíadefinitiva, funcionando en réxime de autoxestiónbaixo a supervisión técnica externa dun/dunhaeducador/a” define os:a. Centros de menoresb. Vivendas tuteladasc. Vivendas de transición á vida autónomad. Ningunha é correcta
 28. 28. 14. Unha das falsas crenzas respecto do maltratoinfantil é:a. O maltrato é moi frecuenteb. Os maltratadores son personas normales, sinenfermedades ou trastornosc. Toda intervención debera ter a certeza demaltratod. Todas son correctas
 29. 29. 14. Unha das falsas crenzas respecto do maltratoinfantil é:a. O maltrato é moi frecuenteb. Os maltratadores son personas normales, sinenfermedades ou trastornosc. Toda intervención debera ter a certeza demaltratod. Todas son correctas
 30. 30. 15. Non é certo respecto do acollemento familiar:a. En ningún caso é adopciónb. Propónse sempre como unha medida temporalc. Supón unha alternativa ao acollementoresidenciald. Todas as anteriores son certas respecto doacollemento familiar
 31. 31. 15. Non é certo respecto do acollemento familiar:a. En ningún caso é adopciónb. Propónse sempre como unha medida temporalc. Supón unha alternativa ao acollementoresidenciald. Todas as anteriores son certas respecto doacollemento familiar
 32. 32. 16. No caso de que unha nai renuncie ao seu bebérecén nacido para dalo en adopción, ¿cantos díasteñen que transcorrir dende o nacemento paraque a decisión sexa efectiva?a. 45b. 50c. 55d. 60
 33. 33. 16. No caso de que unha nai renuncie ao seu bebérecén nacido para dalo en adopción, ¿cantos díasteñen que transcorrir dende o nacemento paraque a decisión sexa efectiva?a. 45b. 50c. 55d. 60
 34. 34. 17. A patria potestadea. Engloba garda e custodia dos fillos/asb. Só pode privarse da patria potestade porsentenza dministrativac. Supón o conxunto de dereitos dos pais sobre osfillos e os deberes dos fillos cos paisd. Todas son correctas
 35. 35. 17. A patria potestadea. Engloba garda e custodia dos fillos/asb. Só pode privarse da patria potestade porsentenza dministrativac. Supón o conxunto de dereitos dos pais sobre osfillos e os deberes dos fillos cos paisd. Todas son correctas
 36. 36. 18. Si quen teña a custodia legal dun menor rexeitadeliberadamente assúas obrigas parentais,falamos dea. Neglixenciab. Abandonoc. Explotaciónd. Ningunha é correcta
 37. 37. 18. Si quen teña a custodia legal dun menor rexeitadeliberadamente assúas obrigas parentais,falamos dea. Neglixenciab. Abandonoc. Explotaciónd. Ningunha é correcta
 38. 38. 19. Non é unha caracteristica das casas de primeiraacollida:a. Acollen temporalmente a menores en situaciónde urxenciab. Como máximo conviven 15 menoresc. Implica todos os servizos dos centros excepto aavaliación diagnóstica do menord. Todas as anteriores son características das casasde primeira acollida
 39. 39. 19. Non é unha caracteristica das casas de primeiraacollida:a. Acollen temporalmente a menores en situaciónde urxenciab. Como máximo conviven 15 menoresc. Implica todos os servizos dos centros excepto aavaliación diagnóstica do menord. Todas as anteriores son características das casasde primeira acollida

×