Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Obilježavanje Nacionalnog tjedna potpore dojenju(20)

Anúncio

Obilježavanje Nacionalnog tjedna potpore dojenju

 1. Podržimo dojenje ZAJEDNO- osnaživanjem položaja žena 5. Simpozij o dojenju Hrvatske udruge IBCLC savjetnica za dojenje (HUSD) „SPAVANJE I DOJENJE“ 29. rujna 2017., Zagreb Zorica Kovač, bacc.med.techn., IBCLC, patronažna sestra, Dom zdravlja Osijek
 2.  relevantno za sve nas, u profesionalnom i osobnom životu  svatko može doprinijeti i na taj način utjecati na budućnost - Agenda 2030g.  zagovornici, aktivisti, donosioci odluka - politička podrška  uključivanje mladih kroz edukaciju  medijska pozornost
 3. „Dojenje : propuštena mogućnost za globalno unaprjeđenje zdravlja“, (Lancet , 5.kolovoza 2017.)  Globalna ocjena dojenja - „Niti jedna zemlja nema preporučene standarde ekonomskih investicija implementirane u politiku kako bi podržale majke da doje“  GBC - 20 međunarodnih agencija i nevladinih organizacija uz UNICEF i WHO  Uspoređuje 7 ključnih pokazatelja (194 zemlje): 1. financiranje programa dojenja 2. provedba marketinškog kodeksa za zamjenske mliječne pripravke 3. plaćeni rodiljni dopust 4. intervencije koje potiču dojenje u rodilištima 5. pristupačnost podrške dojenju 6. podrška zajednice za dojenje 7. sustav za praćenje nacionalnih politika
 4. Izjava Povjerenstva o položaju žena - CSW61  podaci o prevenciji smrti djece (823 000) i majki (20 000)  sigurni ekonomski pokazatelji (ušteda od 302 mld. USD/godišnje)
 5. Izvješće Povjerenstva o položaju žena 2016.  43% ljudi žive u teškom siromaštvu  70% su žene, mladi i djeca  na tržištu rada žena je u lošijem položaju od muškarca - u slabije razvijenim zemljama bez socijalne zaštite, niskih primanja i teških uvjeta za rad  53% zemalja osigurava plaćeni rodiljni dopust u trajanju 14 tj.
 6. Cilj br.5 : Postizanje jednakosti među spolovima, osnaživanje žena i djevojaka  Žene nose teret neplaćenog rada  do 80 sati tjedno: skrb za obitelji, kuhanje, čišćenje, skupljanje drva i donošenje vode  ekvivalent dvostrukog radnog vremena  80h/tjedno vs 40h/tjedno
 7.  Postavljeni cilj WHO i Unicef-a: do 2025.g. 50% dojene djece dobi 6 mj.  Dostižno uz suradnju i predanost političkih čimbenika i ulaganja“Da bismo postigli napredak, trebamo partnerstva u svim područjima društva koji se kreću od lokalnog do globalnog. Identificirajmo što funkcionira i nadvladajmo zajedničke izazove. Povezivanjem Svjetskog tjedna dojenja i SDG, možemo raditi na postavljenim ciljevima koji imaju praktičan učinak na svim razinama. To možemo postići samo kroz održivo partnerstvo. Uključimo se u kampanju za buduće naraštaje!“ dr. Amal Omer-Saleem, izvršna direktorica u WABA
 8. Međunarodne konvencije/instrumenti koji podupiru globalno osnaživanje majki i roditelja Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena Konvencija o pravima djeteta Innocenti deklaracija o zaštiti, promociji i podršci dojenja Globalna strategija prehrane dojenčadi i male djece Međunarodna konvencija o zaštiti majčinstva
 9. Unicef UK BFI“Kampanja za buduće naraštaje”  niske stope dojenja u Velikoj Britaniji nisu odgovornost pojedinaca, nego su pitanje javnog zdravstva  baš kao što je potrebno selo za podizanje djeteta, potrebna je podrška zajednice da "majke doje… koliko god žele”  zajedničkim djelovanjem zdr. službi, vlada, obitelji, medija i šire društvene zajednice “Vrlo je bitno da majke imaju pomoć pri dojenju; bilo da je to član obitelji, prijatelj, drugi roditelj ili GUPD, važno je imati nekoga kom se obratiti kada je teško i podijeliti radost pri uspjehu”, …Sue Ashmore, direktorica Unicef UK BFI
 10. USAID Žene su sposobne i predstavljaju moćnu snagu za promjenu “Kampanja za buduće naraštaje” 5 načina za okončanje siromaštva usmjereno na prava žena Postavljajući žene kao fokus razvoja, možemo prekinuti ciklus siromaštva :  odgodom preuranjenog stupanja u brak  izborom vremena i razmaka između trudnoća  slobodnim pristupom uslugama i informacijama  završavanjem obrazovanja  stjecanjem znanja i vještina potrebnih za sudjelovanje u gospodarstvu i razvoju zemlje
 11. USAID Godinu dana nakon pokretanja programa javno- privatnog partnerstva “Spasimo majke, darujući život “ u Ugandi i Zambiji, → smanjen je mortalitet majki za trećinu  pod točkom 4. stoji – … Nijedno održivo rješenje u borbi protiv nejednakosti spolova ne smije ignorirati muškarce …u radu s očevima,…u životu žena, možemo promijeniti rodne norme koje dovode do loših zdravstvenih ishoda i doprinose rodno uvjetovanom nasilju i drugim praksama koje marginaliziraju žene i djevojke …možemo ih potaknuti da sudjeluju u programima koji poučavaju kako izgraditi pozitivne odnose i roditeljske vještine
 12. “Kampanja za buduće naraštaje” MBRC – regionalni centar, Missouri, USA Regionalni obiteljski konzorcij s partnerima : zdravstvo na lokalnoj razini očuvanja mentalnog zdravlja  lokalnim građanskim, crkvenim, dobrotvornim organizacijama obrazovnim ustanovama regionalnim zdravstvenim  internacionalnim udrugama
 13. Međunarodna mreža za akciju u prehrani dojenčadi (International Baby Food Action Network – IBFAN  Osnovana 1979. godine  273 organizacije iz 168 zemalja svijeta  suradnja s ciljem spašavanja života dojenčadi i djece kroz pokretanje trajnih promjena u praksama prehrane djece  članovi IBFAN-a u RH : udruga Roditelji u akciji - RODA, od 2003. g. i Hrvatska udruga IBCLC savjetnica za dojenje (HUSD), od 2011. g.
 14. Ciljevi IBFAN-a  pravo sve djece na zdravlje  pravo obitelji, naročito žena i djece, da imaju dovoljno hrane  pravo žena da doje i donose odluke o prehrani svoga djeteta na temelju ispravnih informacija  pravo žena na podršku u dojenju i uvođenje zdravih prehrambenih navika kod djece  pravo svih na zdravstvenu zaštitu  pravo na zdravstvenu zaštitu bez komercijalnih utjecaja  pravo svih ljudi na organiziranje u međunarodnoj solidarnosti
 15. Inicijativa svjetskih trendova u dojenju (ISTD), izvješće za RH, 2015.  Međunarodni pravilnik o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko 1981. g. usvojile zemlje članice WHO s ciljem zaštite, promocije i pružanja podrške dojenju  Republika Hrvatska -14. svibnja 1992. g.  niske stope dojenja - posljedica nedovoljne potpore okoline, netočnih informacija o dojenju i dobrobitima majčinog mlijeka te intenzivnog kršenja Pravilnika  na zdr. djelatnicima je odgovornost štićenja i promicanja dojenja, posebice uključenih u skrb za majke i djecu
 16. Inicijativa svjetskih trendova u dojenju (ISTD), izvješće za RH, 2015. WHO i UNICEF Globalna strategija za prehranu dojenčadi i male djece, 2002. g.  ukazuje na važnost koju prakse u prehrani imaju na stanje uhranjenosti, rast i razvoj, zdravlje i preživljavanje dojenčadi i male djece  izostanak isključivog dojenja u prvih šest mjeseci života djeteta, važan je čimbenik rizika za morbiditet i mortalitet dojenčadi i male djece (dodatno ugroženi neodgovarajućom dohranom)
 17. 15 indikatora koji obuhvaćaju glavne točke Globalne strategije I. dio – politike i programi 1. Nacionalna politika, program i koordinacija 2. Inicijativa Rodilišta - prijatelji djece (10 koraka prema uspješnom dojenju) 3. Implementacija Međunarodnog pravilnika o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko 4. Zaštita materinstva 5. Sustav zdravstvene i prehrambene zaštite (koji podupire dojenje i prehranu dojenčadi i male djece) 6. Podrška majkama i podrška u zajednici - Podrška u zajednici za trudnice i dojilje 7. Informacijska podrška 8. Prehrana dojenčadi i HIV 9. Prehrana dojenčadi u kriznim situacijama 10. Mehanizam za praćenje i sustavi evaluacije
 18. 15 indikatora koji obuhvaćaju glavne točke Globalne strategije II. dio – pokazatelji u prehrani dojenčadi 1. Postotak djece koja su dojena u prvom satu po porodu 2. Postotak djece u dobi od 0 do 6 mjeseci koja su isključivo dojena u zadnja 24 sata 3. Srednja (medijalna) vrijednost trajanja dojenja u mjesecima 4. Postotak dojene djece mlađe od 6 mjeseci koja dobivaju druge vrste hrane ili pića iz bočice 5. Postotak dojene djece koja dobivaju dohranu između 6. i 9. mjeseca života
 19. Pregled dosadašnjeg stanja u vezi s dojenjem u Hrvatskoj  stopa dojenja prije Domovinskog rata (1991.-1995.) vrlo niska  1993., na poziv UNICEF-a i Miz RH, rodilišta se priključuju inicijativi „Rodilišta-prijatelji djece“  prve grupe za podršku dojenja (GUPD) 1993.g.- osnivaju/vode/koordiniraju patronažne sestre  1996. postizanje statusa “BFH”  „Deset koraka do uspješnog dojenja“  2014. g. RH – top 6 zemalja s najvećim brojem “BHF”rodilišta (uz NZ, Can, Swe, Nor i Slo)
 20. Pregled dosadašnjeg stanja u vezi s dojenjem u Hrvatskoj "Istraživanje znanja i stavova roditelja o prehrani i najčešćim zdravstvenim problemima djece u Republici Hrvatskoj“ -Unicef HR i Miz RH, 1996.- 2694 djece dobi 0 do 5 g.ž. Prevalencija dojene djece 0 do 2 g.ž. : duže od 1 mj. 67,8% duže od 3 mj. 36,7% duže od 6 mj. 13,5% duže od 12 mj. 1,6% Stavljanje djeteta na prsa (skin-to-skin):  16% odmah  26,6% u prvih 6 h p.p.  22,3% tek 7 do 12h p.p.  17,0 % sljedeći dan!  potreba intenziviranja edukacijskih aktivnosti u rodilištima!
 21. Pregled dosadašnjeg stanja u vezi s dojenjem u Hrvatskoj  u srpnju 2009.g. je anketirano 2533 majki ( 2/3 svih rodilja u tom mj.)  20% prošlo trudnički tečaj  83% doživjelo kontakt "kožom na kožu"  vremenski znatno duže u "Rodilištima - prijatelj djece”
 22. Pregled dosadašnjeg stanja u vezi s dojenjem u Hrvatskoj Istraživanje UNICEF-a Hr "Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj“, 2012.g. - o iskustvu roditelja o podršci zdr. djelatnika u promicanju dojenja  1751 roditelja djece dobi 6 mj., 1 g. , 3 g. i 6 g.  od koga su dobili informaciju o dojenju: 69% u rodilištu 64% od patronaže 24% od pedijatra/djetetovog liječnika 16% na trudničkim tečajevima 9% od ginekologa  kada je uvedena kašica ili "kruta" hrana: 38 % između 4 i 5 mj. 37% između 5 i 6 mj. 9% između 6 i 7 mj.
 23. Pregled dosadašnjeg stanja u vezi s dojenjem u Hrvatskoj Preporuka WHO i UNICEF-a  isključivo dojenje do 6 mj.  nadalje do druge godine života ili dokle to majka i dijete žele U sistematski pregledane dojenčadi za 2013. g., isključivo dojene djece bilo je: 71,8 % u dobi 0-2 mj. 58,4 % iza 3 mj. 19% u dobi do 6 mj.
 24. Nacionalno Povjerenstvo za zaštitu i promicanje dojenja, pri Miz RH  dr. Irena Zakarija-Grković, predsjednica Husd, članica IBFAN Europe, predstavnica RH na edukaciji o ISTD-u  Program za zaštitu i promicanje dojenja, usvojila Vlada RH 7. svibnja 2015. g.:  kvaliteta standarda u zdr.sustavu  prenatalne i postnatalne mjere kroz sustav financiranja Hzzo-a  nadopuna kurikuluma u sustavu obrazovanja zdr. djelatnika: medicinskih škola, veleučilišta i fakulteta  nadopuna kurikuluma sustava općeg obrazovanja  važnost lokalnih i regionalnih zajednica u promicanju dojenja → osnivanje koordinacijskih timova na razini županija i gradova → stvaranje društvene klime sklone podršci kulture dojenja
 25. Integriranje praćenja BFHI u programe nadzora i procjene kvalitete rada rodilišta te integriranje procjene i/ili ponovne procjene BFHI u nacionalne sustave za akreditaciju bolnica Kršenja Pravilnika u zdr. ustanovama (dz, ljekarne) i na kongresima namijenjenim zdr.radnicima Proizvođači koriste i društvene medije kao nove kanale reklamiranja prema roditeljima, unatoč brojnim upozorenjima udruga i stručnjaka, nedostatak je političke volje Dobro regulirana prava vezana uz rodiljni i roditeljski dopust, zaštitu majčinstva, kao i mogućnosti fleksibilnog korištenja različitih mjera Niske naknade za roditeljski dopust nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta, • pauzu za dojenje mogu koristiti do navršene godine dana života djeteta a poslodavci ih obeshrabruju • poslodavac obvezan osigurati mjesto za izdajanje/dojenje, često to nije praksa i žene moraju same osigurati uvjete
 26. Patronažna služba - principi djelovanja : dostupnost, cjelovitost i jedinstvenost - polivalentna skrb za cijelu obiteljsku zajednicu - patronažna sestra skrbi za 5100 osiguranika, određeno područje djelovanja Provodi skrb za rodilju i novorođenče po izlasku iz rodilišta, tijekom 1. mj. te nastavno kroz prvu godinu života Pruža podršku i potporu dojenju - važna kvalitetna edukacija kako bi pružila odgovarajuću i kvalitetnu skrb…IBCLC Posjet trudnici - najmanje evidentiranih posjeta → loš prijenos informacija i komunikacije s trudničkim ambulantama Individualno savjetovanje o porodu i dojenju nudi mogućnost informiranja koje će olakšati pripremu za porod i nakon njega Trudnički tečajevi - značaj prirodnog poroda za majku i dijete → stručno usavršavanje nakon formalnog obrazovanja zdr. djelatnika u području njihovog stručnog interesa od posebne je važnosti za što kvalitetnije provođenje savjetovanja majki u prehrani dojenčadi i male djece, stoga je edukacija jedna od najvažnijih karika
 27. Ibclc  Multidisciplinarna uloga koja ujedinjuje opću podršku dojenju i zdravstvenu skrb  Unaprjeđenje preživljavanja majki i djece u antenatalnom periodu , tijekom poroda i postnatalno  Poveznica s globalnim ciljevima održivog razvoja – 1. kraj siromaštva; 3. zdravlje i dobrobit za sve; 4. kvalitetna edukacija; 10. ravnopravnost; 11. održivi gradovi i zajednice  dojenje može učiniti svijet sretnijim i zdravijim mjestom, za majke i djecu istovremeno  izgradimo "topli lanac podrške" za svaku majku i njezinu bebu pridonoseći mentalnom zdravlju i omogućavajući neprocjenjivo iskustvo dojenja  Štitimo, promičimo i podržimo dojenje sudjelujući u…
 28. Ibclc  Osnaživanje majki u postizanju svojih ciljeva u dojenju i pomoć pri poteškoćama  Omogućiti informiranje i praksu na znanstveno utemeljenim spoznajama o laktaciji i dojenju  Omogućiti podršku majkama tijekom laktacije i pomoći da prebrode poteškoće  Holistički pristup u praćenju rasta i razvoja djece te zdravlja majki  Razvijati programe, istraživanja i politike podrške dojenju  Osnažiti majke u postupcima npr. izdajanja kako bi mogle dojiti i raditi  Suradnja u kontinuiranoj skrbi za majku i dijete  Kako još možemo podržati dojenje a) na svom poslu, b)u svom okruženju,
 29.  Koordinacijski tim za promicanje dojenja OBŽ - „Zajednica – prijatelj dojenja“  od 1.6. 2016. otvaranje Savjetovališta za dojenje  telefon 091/156 57 04, dostupan u vremenu 8h-20h  Predavanja u okviru trajne edukacije med.sestara  Obilježavanje Svjetskog tjedna dojenja (1.tjedan u kolovozu)  Obilježavanje Nacionalnog tjedna dojenja (1.tjedan listopada)  Sudjelovanje na stručnim skupovima  17.5. 2017., Unikom d.o.o.- stolovi za previjanje na dječjim igralištima  održavanje tečajeva za trudnice po programu UNICEF-a  27 GUPD u OBŽ
 30. …poruka za kraj… O N D E J A Z
Anúncio