O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Tema 13

estudi de la circumferencia i cercla per alumnes de primaria

  • Entre para ver os comentários

Tema 13

  1. 1. EstudiarEm: •Circumferècia i cercle; elements circulars. •Posicions de les rectes amb les circumferències. •El nombre “PI” ∏. Longitud de la circumferència. •Superfície d’un cercle •
  2. 2. . Circumferècia i cercle; elements circulars Circumferència: És una línia corba tancada i plana els punts de la qual es troben a igual distància del centre. Elements  (1) radi , r. (2) diàmetre, d. (3) corda, c. (4) arc. (5) semicircumferència.  L’arc: és la zona de la circumferència que comprén un arc.   2-d 1- r La semicircumferència és la zona que comprén el diàmetre   3-c
  3. 3. Posicions de les rectes amb les circumferències. Rectes i circumferències:  Exterios, no es tallen.  Tangents, es tallen en un punt  Secants, es tallen en dos punts. Dos circumferències: Exteriors: Secants i tangents Interiors: Secants i tengents
  4. 4. . El nombre “PI” ∏. Longitud de la circumferència El número pi (∏), es un valor constant, d’infinits números, que té un valor de 3’14159…(s’han descobert dos bilions i no l’han acabat) Encara que utilitzarem reduït: 3,14. Ens permet calcula la longitud de la circumferència: Lc = d. ∏. (diàmetre per ∏). O també= 2.r. ∏ (dos vegades el radi per pi). Lc= 2.r. ∏
  5. 5. EL CERCLE El cercle: Ens indica la superfície d’una circumferència. La part blava ens indica la superfície. ELEMENTS:  Sector circular  Corona circular   Segment circular
  6. 6. EL CERCLE: superfície. Calculem l’àrea del cercle: A/S = pi. Ràdio al quadrat. = ∏.r2 Exemples: Si el radi val 3cm, la superfície  Es calcularia = ∏.r2 ; 3,14.9 = 28,26cm2
  7. 7. RECURSOS: http://www.projectiu.org/assignatures/mate/webmate /circumferen.html http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/ circulars1/ http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1eso matematicas_cat/1quincena10/1quincena10.pdf http://www.educa.madrid.org/web/cp.beatrizgalindo.a lcala/archivos/circuloycircunferencia/elementos.html

×