Anúncio
Xarxes informàtiques rocio y judith
Xarxes informàtiques rocio y judith
Xarxes informàtiques rocio y judith
Xarxes informàtiques rocio y judith
Anúncio
Xarxes informàtiques rocio y judith
Xarxes informàtiques rocio y judith
Xarxes informàtiques rocio y judith
Xarxes informàtiques rocio y judith
Próximos SlideShares
Xarxes informàtiquesXarxes informàtiques
Carregando em ... 3
1 de 8
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Xarxes informàtiques rocio y judith

  1. Judith i Rocío 4rt B Informàtica
  2. ÍNDEX Sistema de numeració........................................................... 1 1.Xarxes informàtiques.......................................................... 2 2.Parts d’una xarxa informàtica............................................. 2 - 4 Router........................................................................... 2 Commutador o Switch................................................... 3 Targeta de xarxa........................................................... 3 Transmissió de dades................................................... 3 - 4 3. Configuració de la xarxa.................................................... 4 Adreça MAC.................................................................. 4 Adreça IP...................................................................... 4 4. Arquitectura de la xarxa..................................................... 5 5. Sistemas operatius ............................................................ 6
  3. Sistema de numeració Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari és un codi numeric que utilitza dos simbols: el 0 i l’1. El nostre sistema de numeració és el sistema decimal que utilitza deu simbols: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Per convertir números del sistema decimal al binari utilitzam una taula com la següent: 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 En aquesta taula estan representades les potències de 2 a la dreta de tot hi tenim 20 , desprès 21 , 22 , etc. És a dir, a la dreta de tot hi posem el número 1 i a la següent casella l’anem multiplicant per 2: 1, 2, 4, 8, 16, 32... . A partir del número decimal que vull convertir, busco quins números de la taula he de sumar per aconseguir-lo i hi poso 1 a sota, i poso 0 a aquells números de la taula que no utilitzo (els 0 a la esquerra no serveixen per res). Exemple: Convertir el número 150 a codi binari. 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 Per tant el número 150 decimal és el 10010110 binari, ja que si sumem 125 més 16 més 4 més 2 dóna 150. Per passar de binari a decimal utilitzem també la taula. Copiem el número binari a la taula i sumem on hi hagi 1. El resultant d’aquesta suma és el número decimal. Exemple: Quin és l’equivalent decimal del número binari 10101111? 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 El resultat és la suma de 128 més 32 més 8 més 4 més 2 més 1. Per tant és el número 175. Cadascun dels 0 i 1 que circulen per l’ordinador s’anomenen bits. Un bit és la unitat mínima d’informació. Els bits es poden agrupar en: 1 byte 8 bits 1 Kbyte 1024 bytes 1
  4. 1Mbyte 1024 Kbytes 1Gbyte 1024 Mbytes 1Tbyte 1024 Gbytes 1. XARXES INFORMÀTIQUES Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN (Local Area Network), és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada. 2. PARTS D’UNA XARXA INFORMÀTICA Router: Aparell que permet connectar una xarxa a Internet. Permet l’entrada i sortida de dades a través de la línia telefònica. Commutador o switch: Dispositiu que permet connectar diferents ordinadors a la xarxa. Lleigeix la informació que li arriba i la dirigeix a l’equip que la solicita. 2
  5. Targeta de xarxa: Placa que hi ha dins l’ordinador i que ens permet connectar el cable de la xarxa de l’ordinador al switch. Transmissió de dades: Miotjà utilitzat per a transmetre l’informació. Pot ser de quatre tipus: • Cable de coure de parells trenats. És el cable més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. • Cable coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica per evitar interferències. • Cable de fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car. 3
  6. • Mitjà sense fil (wi-fi). La informació es transmet per ones de ràdio. 3. Configuració de la xarxa • Adreça MAC. Número que identifica de manera unívoca la tarjeta de la xarxa. Aquest número ve definit de fàbrica i és diferent per aa cada ordinador. • Adreça IP. Número que identifica l’equip o l’ordinador dins de la xarxa. És de l’estil 192.168.0.186 4. Arquitectura de xarxes 4
  7. L’arquitectura fa referència a l’estructura física de la xarxa, un cop interconnectats tots els dipositius. En xarxes d’àrea local s’han utilitzat diversos tipus d’arquitectura: • Bus: Els ordinadors surten d’un punt central. • Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. • Estrella: Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. • Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple, les xarxes sense fil. 5. Sistemes operatius 5
  8. • Què és un sistema operatiu? Programa o conjunts de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta d’operacions. • Tipus de sistemes operatius: Windows: Linux: 6
Anúncio