O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ang Merkantilismo

89.988 visualizações

Publicada em

:D

Publicada em: Arte e fotografia
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Ang Merkantilismo

 1. 1. UM @íJ #W @~»ír”í{í: ;: < Um fm” _' : i í í (x
 2. 2. T. : h rx m M F m_ 5 ' I ` “ndi xag] ~ 1 . a ' m l ! C911 r N xa : -'34 w` nr y L “-*-. a. i waa. _Jaa 1/ ':f i I. : 1~ `n , - . _E. ... ... ... ... ... .. ;1 . {x , 'WT > ` 'b. a* n í i V} V. ` *o “ ? r1 , ._ f» *n ; h ; J'- í'fk* v . 7' «I T? ' ` , a I l* I l? ' n 'tx' y' ' s . y i, L. _ «T a
 3. 3. BAKIT ISINILANG ANG MERKANTILISMO?
 4. 4. PAGSILANG NG MERKANTILISMO Naniniwala ang mga Europeo na may malaking magagawa ang gmtg at pilak sa katuparan ng kanilang adhikain.
 5. 5. PAG`S| LANG NG MERKANTILISMO la Naniniwala ang mga tao noon na katumbas ang yaman ng kapangyanhan. l Ang sariling produkto ay dapat tangkilikin ng lahat.
 6. 6. t Buwis, butaw at pagpapahirap sa mga alipin ang nagbunsod sa tao upang magbalak ng rebolusyon. b' y_ _ r L . _._1`. __ v~ " ` . c.
 7. 7. PAGSILANG NG MERKANTILISMO l Naniniwala sila na dapat ang presyo at halaga ng kalakal ay nasa pantay - pantay na kategorya l Sapat ang kalakalan sa pangangailangan ng bansa
 8. 8. PAGSILANG NG MERKANTILISMO l Nagluluwas ng kalakal at hindi nag-aangkat l Mga mamamayan ang dapat makinabang at hindi mga kolonya
 9. 9. ANO ANG MERKANTILISMO?
 10. 10. A N O A N ivi E R l( A N TI l. . I S lvi O? Konsepto na ang yaman ng bansa ay nasa dami ng `_Q"` F: TF" ! Url , fçv ft. : 1 FE* L í I I a ka kay; i i t. . 'H. a {ñ v 4 ' . -_ Emer-ñ. :W l. '_`: zjí__u, i_ã f' . , _ a , _-; ~_; .:~ b: ~ w r v ~ Ivy Nu? ' H l i . r ~ '. I? v- 'x ~ a; i “ ' . _ __. V 4' i ~ ' r 'l ` l;
 11. 11. ANO ANG EPEKTO NG MERKANTILISMO?
 12. 12. EPEKTO NG MERKANTILISMO? napalakas ang kapangyarihan ng mga bansang mananakop Nagbigay-daan sa pag-aagawan sa kolonya sa bagong daigdig Yumaman ang Portugal dahil sa kalakalan ng mga alipin (Africa) at spice o pampalasa (Asia)
 13. 13. EPEKTO NG MERKANTILISMO? Umunlad ang komersyo sa France dahil ipinatupad ni Jea -s : nga m Baptiste Colbert ang merkantilismo
 14. 14. EPEKTO NG MERKANTILISMO? Pinahintulutan ni Queen Elizabeth l ang East India Company na palaganapin ang komersyo sa Asya at kalapit- bansa sa Silangan. t Pagtuklas ng mga lupain
 15. 15. EPEKTO NG MERKANTILISMO? lpinairal ang mga batas tulad ng Navigation Acts upang madagdagan ang salapi at kapangyarihan ng bansa. Nililimitahan ng bats na ito ang pagbibili ng askul at tabako sa England lamang. Mapupunta ang tubo nito sa mga mangangalakala na Ingles lamang
 16. 16. PAGBIBILI NG MGA ALIPIN
 17. 17. BAKIT NAGKAROON NG PAGBIBILI NG MGA ALIPIN?
 18. 18. U Kinailangan nila ang maraming magtatrabaho sa kanilang mga taniman na halos isan ama anan. v l N' ? kwits ewn gm Q-gl, _.` _ 'I al, f I l 0 «Ian-wiwi JM! ”
 19. 19. KAILAN NAGWAKAS ANG KALAKALAN NG MGA ALIPIN?
 20. 20. PAGBIBILI NG MGA ALIPIN Nagwakas ang kalakalan ng mga alipin pagkatapos ng digmaang sibil noong 1861 - 1865.
 21. 21. l 9li? l _l 9/A(l)lt? .lW? ? [AV/ Malita ALNJLNJ iétwlíálêw

×