O deserto

1.858 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação, Tecnologia, Turismo
 • Seja o primeiro a comentar

O deserto

 1. 1. O DESERTO
 2. 2. ÍNDICE Que é un deserto cálido? Como é o clima? Cales son os animais? Cales son os vexetais?Algunhas cadeas alimentarias do deserto Curiosidades
 3. 3. Que é un deserto cálido?Os desertos sonzonas onde casenunca chove, poriso son oslugares maissecos da Terra enos que é moidifícil sobrevivir.
 4. 4. • Unha cuarta parte da Terra está cuberta por desertos.•Nos desertos haianimais e plantas queencontraron maneirasde sobrevivir coasduras condiciónsclimáticas.
 5. 5. Como é o clima?O clima dos desertos é extremo : soncase sempre soleados e calurososdurante o día, pero polas noitescambia a temperatura …As noites no deserto son moi frias.
 6. 6. • Nos desertos fai moito vento. Os ventos do deserto levantan area e polvo que se dispersan en tormentas e duran días. Isto fai moi difícil respirar.
 7. 7. Cales son os animais?No deserto hai moitos animais que estánadaptados ao clima extremo: Hai insectos, réptiles e roedores, que nonnecesitan moita auga para sobrevivir e quese ocultan da calor nas súas madrigueras.
 8. 8. Outros dos animais dos desertos son osgrandes mamíferos, como o canguro, oszorros ou o camello.
 9. 9. Cales son os vexetais ?As prantas do deserto son moi resistentes.Teñen a corteza mais grosa, as follas maispequenas e con mais espiñas que noutroslugares.
 10. 10. Algunhas cadeasalimentarias do deserto
 11. 11. Curiosidades• O deserto do Sahara ocupa máis de 9.000.000 Km2.• Hai probas de que nevou unha vez no Sahara e foi o 18 de febreiro de 1979.
 12. 12. • As ráfagas de area e polvo desgastan moi lentamente as rochas, que van adquirindo formas extrañas.
 13. 13. As dunas poden serproducidas porcambios no vento oupor variacións nacantidade de area. Agranulometría da areaque forma as dunas,tamén chamada areaeólica, esta moiconcentrada ao redorde 0,2 mm dediámetro das súaspartículas.
 14. 14. •Os cactushínchansedespois de quechova eadelgazan amedida quevanconsumindo olíquidogardado.
 15. 15. •A chamada rosa dodeserto é un mineralsedimentario formadosobre a base do ieso enzoas desérticas, queaparecen formando unhaflor.
 16. 16. • A temperatura que se pode alcanzar polo día no deserto do Sahara é de 55 grados centígrados.•A temperatura doSahara pola noitepode chegar a -13grados centígrados.
 17. 17. • Un camello pode beber 200 litros de auga nun cuarto de hora. • As sementes dalgunhas prantas do Sahara poden tardar 300 anos en xerminar.
 18. 18. Fontes de información Imaxes: Libro : Editorial Edilupa
 19. 19. Autor: Martín Fdez-Obanza Durán
 20. 20. Despedida

×