O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Inovácie manažmentu

51 visualizações

Publicada em

Trendy

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Inovácie manažmentu

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová Inovácie manažmentu
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Inovácie manažmentu  Inovácie manažmentu – Prínosy – Konkurenčná výhoda – Výzvy – Súčasný stav – Revolučný príkaz – Procesy riadenia organizácie – Organizačné štruktúry a roly – Spôsoby správania manažérov – Vodca
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Inovácie manažmentu  Inovácie manažmentu – Zásadne menia spôsob, ktorým manažéri robia to, čo robia, a to spôsobom, ktorý zvyšuje výkonnosť organizácie. – Významne modifikujú obvykle organizačné formy a vnášajú novú hodnotu do organizačných štruktúr a rolí.
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Inovácie manažmentu  Prínosy – Zásadné pokroky v manažérskej praxi často vedú k významným posunom v konkurenčnom postavení a poskytujú dlhodobé výhody. – Ak sa sústredia na veľké a závažné problémy, sú nenapodobiteľné. – Inovácia je otázkou čísel, čím viac inovácií uskutočníte, tým vyššia je pravdepodobnosť, že získate tučné zisky.
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Konkurenčná výhoda Ako presne inovácie vytvárajú konkurenčnú výhodu?  Inovácie manažmentu obvykle prinášajú konkurenčnú výhodu, keď je splnená aspoň jedna z troch podmienok: – Inovácia je založená na novej zásade manažmentu, ktorá spochybňuje nejaký odveký správny názor. – Inovácia je systémová a zahŕňa množstvo procesov a metód. – Inovácia je súčasťou nepretržitého programu rýchleho sledu objavov, kedy pokrok narastá.
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Výzvy  Tri najťažšie výzvy, pred ktorými firmy stoja v 21. storočí: – Dramaticky zvýšiť tempo strategickej obnovy v organizáciách. Rovnako dobre osvojiť si strategickú prispôsobivosť, ako aj prevádzkovú efektívnosť. – Inovácie premeniť v každodennú úlohu všetkých. Podnecovať svojich zamestnancov, aby zo seba vydávali to najlepšie. Premeniť sa v zdroje zásadných inovácií, ktoré vytyčujú nové pravidlá. – Vytvoriť vysoko príťažlivé pracovné prostredie. Tieto výzvy majú takú dôležitosť ako v 20. storočí efektivita, rozsah výroby a kontrola.
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Súčasný stav  Vytvárame inovačné projekty – namiesto organizácie, ktorá by bola nadchnutá duchom inovácií.  Hovoríme o spolupracovníkoch – ale nerozlišujeme jedinečné právomoci.  Povzbudzujeme ľudí k zmene – ale odmietame zmeny zdola.  Hovoríme o zásluhovosti – ale nemeníme odmeňovanie.  K 360 stupňovej spätnej väzbe – sa staviame podozrievavo.  Aby sme dosiahli realizáciu rôznych vecí, využívame – postavenie, moc, odbornosť.
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Revolučný príkaz  Skutočný pokrok si žiada myšlienkovú revolúciu – 1911, Frederick W. Taylor, Henry Fayol: klasický prístup – 1993, Michael Hammer, James Champy: BPR – 2008, Gary Hamel: Budoucnost managementu – 2013, Gary Hamel: Na čom dnes záleží Skutoční inovátori sa nikdy nedávajú zviazať tým, čo je, ale majú sny o tom, ako by to malo byť.
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Inovácie manažmentu Ako premeniť revolučné manažérske myslenie na revolučné manažérske konanie?
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Inovácie manažmentu Inovácie manažmentu nie sú žiadny polročný projekt, je to nikdy nekončiace hľadanie lepších spôsobov, ako uvoľňovať ľudské schopnosti. A začína to tou najjednoduchšou otázkou: „Prečo?“
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Inovácie manažmentu  Inovácie manažmentu sa zameriavajú na: – Procesy riadenia organizácie – Organizačné štruktúry a roly – Spôsoby správania manažérov To vyžaduje nové organizačné a manažérske spôsobilosti.
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Procesy riadenia organizácie ČO AKO Vo firme nie je možné zmeniť „čo a ako“ v riadení, bez toho, aby došlo k zmene procesov riadenia.  Procesy riadenia organizácie – Strategické procesy – Zákaznícke procesy – Personálne procesy – Inovačné procesy
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Organizačné štruktúry a roly  Organizačné štruktúry a roly – Angažované vedenie – Malé inovačné tímy – Inovačné projekty – Čas na experimentovanie a premýšľanie – Flexibilná firma – Roly s väčšou zodpovednosťou a právomocou – Kultúra otvorená pre informácie – Prostredie podporujúce konštruktívnu komunikáciu – Eliminácia byrokracie
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Spôsoby správania manažérov Líder Vedenie Tímová práca Komunikácia Motivácia Koučovanie
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Spôsoby správania manažérov Osobný rozvoj Sebapoznanie Sebavedenie Sebariadenie
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Vodca Skutočným problémom nie je nájsť alebo vychovať vynikajúceho vodcu, ale ako vybudovať firmu, ktorá má prosperovať, aj keď v jej čele stoja nedokonalí vodcovia.
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Knihy  Gary Hamel & Bill Green – Budúcnosť manažmentu  Gary Hamel – Na čom dnes záleží
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×