O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Politička ekonomija reformi 
- porez na nekretnine 
Marko Božac
“Reforme - proces promjene određenih institucija i 
praksi (društvenih, političkih, ekonomskih) s ciljem 
povećanja njihov...
Porezi na imovinu 
Porezi na vlasništvo nad nekretninom 
Porezi na transakcije imovinom 
Porezi na prinos od imovine
Porezi na imovinu u RH 
Porez na kuće za odmor (vlasništvo) 
Porez na promet nekretnina (promet) 
Porez na razliku vrijedn...
Prihodi poreza i doprinosa za 
2011. godinu 
1% 
12% 
8% 
39% 40% 
Porez i prirez 
na dohodak 
Porez na dobit 
Doprinosi 
...
14% 
10% 
5% 
16% 
0% 
2% 
4% 
50% 
Porez i prirez na dohodak 
Porezi na imovinu 
Porezi na robu i usluge 
Ostali porezi 
...
Čimbenici 
Preporuke EU-a i MMF-a 
Hrvati u prosjeku posjeduju mnogo nekretnina 
Komunalna naknada plaća se po lokaciji i ...
Čimbenici 
Lokalna samouprava nema financiranje 
Špekuliranje 
Više se oporezuje rad nego li imovina 
Iznajmljivanje na cr...
Porez na nekretnine 
Porezna osnovica 70% 
fiskalne vrijednosti 
Olakšice za stalno i 
privremeno stanovanje 
te za djelat...
Porez na nekretnine 
Oslobođenje za neke 
institucije, po tipu nekretnine 
i po socijalnim programima 
Olakšice samo za 
l...
Ukidanje poreza na kuće za odmor i komunalne 
naknade 
Uvođenje olakšica i postepeno povećavanje davanja 
Prebacivanje odg...
Porez na nekretnine kao naknada za lokalna dobra i 
usluge 
Vrijednost nekretnina ovisi o dostupnosti javne 
infrastruktur...
Prednosti 
Izdašni prihodi - Volumen porezne osnovice je velik 
Periodični porez na nekretnine ima najmanji negativni 
utj...
Nedostaci 
Dvostruko oporezivanje dohotka 
Oporezuju se procijenjene, a ne stvarne vrijednosti 
Prodaja nekretnine u sluča...
Akteri 
Javnost/glasači 
Interesne skupine 
HUP, banke, oporba, jedinice lokalne samouprave 
kreatori politike 
HNS i IDS ...
Javnost 
Potrebna komunikacijska kampanja 
Dijelomično odobravanje?
Interesne skupine 
Jedinice lokalne samouprave 
Banke 
HUP 
tj. osobe i poduzeća s mnogo nekretnina
Kreatori politike 
Preporuka Europske unije 
SDP kao zagovaratelj 
HNS i IDS protiv 
Oporbene stranke također protiv
Interakcije
Dan predstavljanja Zakona
Ciljevi 
“Pravednije oporezivanje” 
Smanjiti porezno opterećenje rada 
Suzbiti sivu ekonomiju 
Instrument decentralizacije...
Ograničenja 
Neizvjesnost u ostvarivanju rezultata 
Nedostatak političke podrške 
Tehnička - fiskalni katastar 
Visoki tro...
Model 
Rat iscrpljivanja? 
Sukob oko distribucije troškova 
Štetno za društvo, ali racionalno za individualne 
grupe 
Grad...
Politička podrška 
Ožujak 2013. godine 
Travanj 2013. godine 
Rujan 2013. godine 
Siječanj 2014. godine 
Siječanj 2016. go...
Scenarij 
Postizanje konsezusa u provođenju reformi?
Strategija 
Čekanje na raspad statusa quo 
Kompenzirajući transferi gubitnicima reformi
Literatura 
Prijedlog zakona o porezu na nekretnine (22.11.2012.) 
Porez na nekretnine: osnovne značajke i rasprava o 
uvo...
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Politička ekonomija: Porez na nekretnine
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Politička ekonomija: Porez na nekretnine

663 visualizações

Publicada em

Proces (pokušaja) donošenja Zakona o porezu na nekretnine iz aspekta političke ekonomije.

Publicada em: Economia e finanças
 • Entre para ver os comentários

Politička ekonomija: Porez na nekretnine

 1. 1. Politička ekonomija reformi - porez na nekretnine Marko Božac
 2. 2. “Reforme - proces promjene određenih institucija i praksi (društvenih, političkih, ekonomskih) s ciljem povećanja njihove efikasnosti” – Oxford Dictionary
 3. 3. Porezi na imovinu Porezi na vlasništvo nad nekretninom Porezi na transakcije imovinom Porezi na prinos od imovine
 4. 4. Porezi na imovinu u RH Porez na kuće za odmor (vlasništvo) Porez na promet nekretnina (promet) Porez na razliku vrijednosti kod preprodaje (promet) Porez na nasljedstva i darove (promet) Porez na dohodak od dividendi (prinos) Porez na motorna vozila (vlasništvo) Porez na plovila (vlasništvo) Porez na kamate od štednje (prinos) Porez na kapitalne dobitke (promet) Dodatna davanja: Komunalna naknada Komunalni doprinos
 5. 5. Prihodi poreza i doprinosa za 2011. godinu 1% 12% 8% 39% 40% Porez i prirez na dohodak Porez na dobit Doprinosi PDV Trošarine Izvor: Ministarstvo financija
 6. 6. 14% 10% 5% 16% 0% 2% 4% 50% Porez i prirez na dohodak Porezi na imovinu Porezi na robu i usluge Ostali porezi Pomoći Komunalni doprinosi Komunalne naknade Ostalo Struktura prihoda JLPS-a u 2011. godini Izvor: Ministarstvo financija
 7. 7. Čimbenici Preporuke EU-a i MMF-a Hrvati u prosjeku posjeduju mnogo nekretnina Komunalna naknada plaća se po lokaciji i po kvadratima Komunalna naknada ne potiče (jednaka za sve) Nije pravedna - nije po vrijednosti Nerazumjeanje kod investitora Različito kod lokalne samouprave - neujednačenost
 8. 8. Čimbenici Lokalna samouprava nema financiranje Špekuliranje Više se oporezuje rad nego li imovina Iznajmljivanje na crnom tržištu Ne znamo koliko plaćamo prirez, gledamo samo neto plaće Voting by feet - nejasna davanja lokalnoj samoupravi Koalicija lijevog centra
 9. 9. Porez na nekretnine Porezna osnovica 70% fiskalne vrijednosti Olakšice za stalno i privremeno stanovanje te za djelatnosti Porezna stopa 1,5% Lokalni prihod
 10. 10. Porez na nekretnine Oslobođenje za neke institucije, po tipu nekretnine i po socijalnim programima Olakšice samo za legalizirane nekretnine Plaća se na godišnjoj osnovi u mjesečnim iznosima Iznimno prihod državnog proračuna
 11. 11. Ukidanje poreza na kuće za odmor i komunalne naknade Uvođenje olakšica i postepeno povećavanje davanja Prebacivanje odgovornosti sa zdravstveni sustav na jedinice lokalne samouprave Ukidanje prireza i spomeničke rente
 12. 12. Porez na nekretnine kao naknada za lokalna dobra i usluge Vrijednost nekretnina ovisi o dostupnosti javne infrastrukture Instrument distribucijske politike Instrument za postizanje stabilizacijskih ciljeva
 13. 13. Prednosti Izdašni prihodi - Volumen porezne osnovice je velik Periodični porez na nekretnine ima najmanji negativni utjecaj na rast (Arnold, 2008) Seljenje s rada na potrošnju i imovinu Stabilan izvor prihoda (EK, 2012 Potiče učinkovitost tržišta
 14. 14. Nedostaci Dvostruko oporezivanje dohotka Oporezuju se procijenjene, a ne stvarne vrijednosti Prodaja nekretnine u slučaju bez prinosa Ne uvažava se dohodak Plaća fizička osoba - gorčina zbog nepravilnosti Skupa provedba u prvim godinama
 15. 15. Akteri Javnost/glasači Interesne skupine HUP, banke, oporba, jedinice lokalne samouprave kreatori politike HNS i IDS vs SDP
 16. 16. Javnost Potrebna komunikacijska kampanja Dijelomično odobravanje?
 17. 17. Interesne skupine Jedinice lokalne samouprave Banke HUP tj. osobe i poduzeća s mnogo nekretnina
 18. 18. Kreatori politike Preporuka Europske unije SDP kao zagovaratelj HNS i IDS protiv Oporbene stranke također protiv
 19. 19. Interakcije
 20. 20. Dan predstavljanja Zakona
 21. 21. Ciljevi “Pravednije oporezivanje” Smanjiti porezno opterećenje rada Suzbiti sivu ekonomiju Instrument decentralizacije Instrument socijalne politike Pokretanje tržišta nekretnina Sređivanje zemljišnih knjiga Razvoj i poticanje na investicije
 22. 22. Ograničenja Neizvjesnost u ostvarivanju rezultata Nedostatak političke podrške Tehnička - fiskalni katastar Visoki troškovi u prvim godinama uvođenja
 23. 23. Model Rat iscrpljivanja? Sukob oko distribucije troškova Štetno za društvo, ali racionalno za individualne grupe Gradualna reforma?
 24. 24. Politička podrška Ožujak 2013. godine Travanj 2013. godine Rujan 2013. godine Siječanj 2014. godine Siječanj 2016. godine Niti tada?
 25. 25. Scenarij Postizanje konsezusa u provođenju reformi?
 26. 26. Strategija Čekanje na raspad statusa quo Kompenzirajući transferi gubitnicima reformi
 27. 27. Literatura Prijedlog zakona o porezu na nekretnine (22.11.2012.) Porez na nekretnine: osnovne značajke i rasprava o uvođenju u Hrvatskoj, Nenad Kukić i Sandra Švaljek, 2012. godina

×