O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Антиплагіат або сучасні методи боротьби з плагіатом у академічному середовищі

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 38 Anúncio

Антиплагіат або сучасні методи боротьби з плагіатом у академічному середовищі

Baixar para ler offline

Презентація присвячена детальному освітленню проблеми використання у наукових публікаціях плагіату і вивченню методів боротьби з розповсюдженням академічного шахрайства у науковому середовищі. Розглянуто причини поширення текстових запозичень без посилання на їх авторів серед студентської середи. Запропоновано ознайомитись зі світовими програмними системами боротьби з плагіатом. Показано можливості та тенденції розвитку академічної доброчесності в рамках Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Розглянута активна роль бібліотеки і фахівців бібліотек в процесі боротьби з плагіатом.

Презентація присвячена детальному освітленню проблеми використання у наукових публікаціях плагіату і вивченню методів боротьби з розповсюдженням академічного шахрайства у науковому середовищі. Розглянуто причини поширення текстових запозичень без посилання на їх авторів серед студентської середи. Запропоновано ознайомитись зі світовими програмними системами боротьби з плагіатом. Показано можливості та тенденції розвитку академічної доброчесності в рамках Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Розглянута активна роль бібліотеки і фахівців бібліотек в процесі боротьби з плагіатом.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (15)

Anúncio

Semelhante a Антиплагіат або сучасні методи боротьби з плагіатом у академічному середовищі (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Антиплагіат або сучасні методи боротьби з плагіатом у академічному середовищі

 1. 1. АНТИПЛАГІАТ або сучасні методи боротьби з плагіатом у академічному середовищі ЖуравльоваІрина, директор Центральноїнаукової бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна ІльченкоМарина, редактор I кат. Центральноїнауковоїбібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
 2. 2. У дослідженні, яке провела Британська бібліотека під назвою «Інформаційна поведінка майбутніх дослідників» зазначено, що легкий доступ до інформації перешкоджає творчому і незалежному мисленню серед молоді, провокує мислення за принципом copy-past . (Информационное поведение будущих исследователей [Электронный ресурс]/ Ян Роуландс по поручению JISC и Британской библиотеки // Образование и библиотеки через 10 лет : обзор исследований. – http://libinform.ru/read/articles/Obrazovanie-i-biblioteki-cherez-10-let-obzor- issledovanij/. – Заглавие с экрана.) Копіпаст (англ. copy-paste – скопіювати-вставити) – метод створення тексту шляхом копіювання та вставки фрагментів з кількох джерел, іноді навіть без подальшого редагування результату.Текст, який в кінцевому підсумку виходить, може містити логічні скачки і провали, що знижує інтерес читача до нього. Див: Що таке копі паст [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vidpo.net/shho-take- kopipast.html.– Назва з екрану.
 3. 3. Поняття плагіату Під плагіатом розуміють умисні дії по незакон- ному привласненню авторства на чужий твір або чуже відкриття без використання посилання на оригінального автора у своїх працях.  Відповідальність за плагіат  Існуючий на сьогодні в Україні правовий механізм притягнення до відповідальності за плагіат є досить неоднозначним. Так статті 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Стаття 54 Основного Закону встановлює заборону використовувати або поширювати об’єкти інтелектуальної власності без згоди їх автора, за винятками, встановленими законом.
 4. 4. Що вважати плагіатом  100% або часткове копіювання чужої праці;  Перестановка слів;  Перефразування ідеї своїми словами без посилання на автора;  Некоректне цитування;  Згадування джерела без вказівки на нього;  Рерайт (тобто створювання унікального тексту, використовуючи повністю чужу ідею);  Інтелектуальне шахрайство, «крадіжка» чужої праці та опублікування її під своїм ім’ям;  Помилки при оформленні роботи;  Вигадування тих чи інших фактів без належного підтвердження (наприклад, неправдиві статистичні показники)  Іншомовний переклад без вказівки автора та інш.
 5. 5. Чому плагіат такий поширений?  Нейтральне ставлення викладачів до плагіату у роботах студентів;  40% студентів не вважають те, що вони роблять, плагіатом;  Неоднозначне тлумачення закону про авторське право. Невеликий розмір штрафу за порушення закону;  Відсутність чітких норм щодо оцінки оригінальності тексту;  Відсутність мотивації студентів до отримання професійних знань
 6. 6. Академічна культура – визначення поняття  Академічна культура – це інтелектуально-  етична система цінностей та переконань, які розділяє кожен представник вищої школи та передбачає його відповідальну поведінку, обумовлює характер успішної наукової життєдіяльності організації.  Мета академічної культури — забезпечення високого рівня освіти, наданої в організації, за рахунок максимізації ефективності академічного співробітництва між студентами та викладачами та якісного поліпшення наукової діяльності вищів вцілому.  Вища школа не може успішно розвиватися, ігноруючи ці цінності.
 7. 7. Центральною, важливою складовою академічної культури навчання є поняття так званої академічної доброчесністі (Academic Integrity), яка визначається такими безумовними «вічними» цінностями, як чесность, довіра, повага, особистіть та відповідальность.
 8. 8. На чому тримається академічна доброчесність?  Розвиток студентських традицій  Мотивація освіти Професійно- викладацький рівень
 9. 9. В Україні зараз приділяють значну увагу проблемі академічній чесності студентів, тому що вона є однією з важливих проблем майбутнього розвитку країни. Від порядності та відповідальної наукової діяльності фахівців із вищою освітою залежить те, як буде розвиватися політична, економічна та наукова сфера нашої країни.
 10. 10. Гужва Ольга Олексіївна Заступник декана з міжнародного співробітництв ХНУ ім. В.Н. Каразіна  «Що потрібно знати про плагіат. Посібник з академічної грамотності та етики» ГужваО. О.  http://fond.sociology.kh arkov.ua/images/docs/ac adem_cult/books_ac- gr.pdf
 11. 11. ПРОБЛЕМНИЙ АНАЛІЗ ВИЩОЇ ОСВІТИ Статистичні дані використані згідно проекту “Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку” http://fond.sociology.kharkov.ua/index.php/ua/about-ua/21-fond/news-site/main-news/134-akadem-ua 78% студентів складають іспити несамостійно 67% - списують, використовують шпаргалки 23% - отримують оцінки за гроші чи послуги 90% студентів використовують плагіат
 12. 12. 33% студентів налаштовані на отримання професійних знань; 26% - на отримання стипендії, диплому, схвалення батьків; 41% - не мають ніякої домінуючої мотивації Більшість студентів не мають чітких цілей щодо отримання високоякісної освіти.Тільки 33 % всіх студентів йдуть в вищі за знаннями. Проблемний аналіз вищої освіти
 13. 13. Академічні традиції українського студентства Нові традиції на основі європейського досвіду Старі “класичні” традиції Систематичність та сумлінне ставлення до виконання наукових завдань; Жорстке ставлення до списування; Використання програм антиплагіату; Прагнення стати висококваліфікованим фахівцем; Цілковита впевненість в отриманні гарного місця роботи студентами з високим рівнем освіти; Взаємодія між студентами та викладачами, відповідальність обох сторін; Негативне особисте ставлення до будь-якого академічного шахрайства та плагіату. Студентська взаємопоміч, підтримка один одного; Списування;  Цитування без вказівок на першоджерела;  Використання шпаргалок під час іспитів та контрольних робіт; Академічне шахрайство, хабарі за оцінки; Негативне ставлення до “ботанів”; Студентські амбіції (стипендії, працевлаштування та інш., що призводить до помилкового ставлення до оцінок та процесу навчання)
 14. 14. Кодекс честі  У 1893 році був створений «Кодекс честі» (англ. Honor Code) - університету Прінстона.  На кожному іспиті, студенти повинні написати і підписати «клятву честі».Текст «клятви честі», яка використовується на іспитах, такий: «Я клянуся своєю честю, що я не порушив Кодекс честі на цьому іспиті» (англ. I pledge my honor that I have not violated the Honor Code during this examination). Якщо це письмова робота, студенти повинні написати клятву, що в їх роботі немає плагіату: «Ця робота є моїм власним дослідженням відповідно до вимог Університету» (англ. This paper represents my own work in accordance with University regulations).  Порушення «Кодексу честі» може спричинити тимчасове або постійне відрахування з університету.
 15. 15. Програмне забеспечення на перевірку унікальності тексту. Антиплагіат. Світова практика Безкоштовні Antiplagiat.ru (до 3000 знаків) https://www.antiplagiat.ru/ eTXT Antiplagiatus https://www.etxt.ru/antiplagiat/ ADVEGO Plagiatus http://advego.ru/plagiatus/ Передплачені Turnitin (Пакістан) http://www.plagiarism.org/ http://turnitin.com/ Plagiarism (Чехия) NCRTD (Словакия) http://www.ncrtd.org/about-ncrtd.aspx Чекер (Чілі) Strike Plagiarizm (Польша) http://docode.cl Plagiat.pl (Грузія) http://strikeplagiarism.com/ua/ https://plagiat.pl/
 16. 16. Для успішної, ефективной боротьби з плагіатом керівництво багатьох країн світу курирує створення єдиного електронного архіву дисертацій і фінансує розробку чи покупку єдиного програмного забеспечення для перевірки наукового матеріалу на унікальність. Впровадження сервісу перевірки наукових праць на плагіат проводиться на державному рівні.
 17. 17. Як в Україні відбувається процес боротьби з академічним шахрайством?
 18. 18.  1 липня 2014 Верховна Рада України прийняла Закон України «Про вищу освіту».  В основі цього закону ідея університетської автономії, насамперед, в академічній, організаційній та фінансовій сферах. Створено окремий колегіальний орган – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Суттєво посилено антиплагіатні норми і відповідальність за них (обов’язкове оприлюднення наукових робіт).  Відповідно до ч. 6 ст. 69 ЗУ «Про вищу освіту» вищі навчальні заклади здійснюють заходи із запобігання академічному плагіату.
 19. 19. Українські практики в використанні програми Антиплагіат  В 2015 р. в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна було прийнято рішення перевіряти дипломні роботи на плагіат. В цілому система попередження і виявлення академічного плагіату в університеті поширюється на роботи науково-педагогічних, наукових та інших працівників вищого навчального закладу, докторантів, аспірантів тощо.  Перевірка на унікальність тексту проводиться викладачами та науковими керівниками за допомогою безкоштовних систем антиплагіату в онлайн доступі.  Немає єдиного електронного архіву дисертацій, тому запроваджено в деяких вузах викладати дисертації у відкритому доступі, що викликає серед науковців суперечки.
 20. 20. Чи потрібно викладати дисертації у відкритому доступі?  У світі спостерігається тенденція поширення вільного доступу до наукових робот. Все частіше наукові дослідження та дисертації автори виставляють у репозитаріях. Запозичення ідей в “чужих” роботах – це елементи популярізації науковця.  Страх науковців перед викраденням їх досліджень і використанням наукових напрацювань іншими авторами без вказівки на оригінальне джерело. Можливо ще більше поширення академічного плагіату
 21. 21. Мотивація успішного навчання студентів  Головною проблемою поширювання плагіату є відсутність прямого взаємозв’зку між вищою школою та ринком труда. Студенти не відчувають, що їх якісні знання є запорукою гарного працевлаштування та життєвого успіху вцілому.
 22. 22. У Каразінському університеті з ініціативи Центру працевлаштування студентів та випускників кожний рік проводять традиційні Ярмарки вакансій. Більше 30 провідних українських підприємств, серед яких – NIX Solutions,Alladin Print, Arzinger, EY, Gameloft, Nestle, Приватбанк, Філіп Морріс Україна, Sigma,Top Sale, СанІнБев Україна 23 квітня 2016 року пропонували вакансії в областях: ІТ, продажу, логістика, право, переклад , біотехнології, хімія, фізика, фінанси, SMM, технології, контроль якості продукції.
 23. 23. Перехід від “традиційного” викладання до сучасного  Введення інноваційних методів викладання (аудіовізуалізація лекцій, інтерактивнаспівбесіда зі студентами, творчі завдання, конкурси, тренінги, майстер- класи та інш.);  Прийняття політики неприпустимості плагіату в студентськихроботах (посилити контроль щодо унікальності тексту за допомогою програм антиплагіату);  Активізація самостійного дослідницького пошуку студентів, вміння використовувати свої знання;  Сприяння творчої активності студентів і саморганізації (метод проектів і самостійних дискусій);  Побудувати нові відношення зі студентською аудиторією, зламати психологічний бар’єр “викладач-студент”, відмовитися від поняття підлеглості.
 24. 24. В інноваційних процесах змінюються не тільки методи викладання, але й переглядається вся система цінностей в академічному середовищі. Відповідальністьі зацікавленість у своїх знаннях зараз виходять на перший план.Характер рівної взаємодії між педагогами та студентами дає поштовх до творчої продуктивної діяльності молодих науковців без використання плагіату.
 25. 25. Радник з питань преси, освіти та культури ПосольстваСполучених ШтатівАмерики в Україні КонрадТернер при відкритті Проекту сприянняАкадемічної доброчесності наголосив, що невід’ємною частиною Проекту будуть бібліотеки. «Бібліотека є тим осередком, який може розповсюджувати інформацію як про доброчесність, так і про питання плагіату». http://mon.gov.ua/usi- novivni/novini/2016/02/24/i nna-sovsun-24022016/
 26. 26. Підростаюче покоління мало цікавиться авторитетністю джерел, вони не знають, який контент може надати бібліотека, а також не усвідомлюють існування проблеми: гублячись у морі інформації, вони не відчувають своєї потреби в провіднику, тобто в бібліотекарі- консультанті. Тому бібліотеки повинні голосно заявити про те, що навичкам роботи з інформацією необхідно вчитися. Потрібно позиціонувати бібліотекаря як інформаційного спеціаліста, гіда-фахівця, а бібліотеку як надійне сховище інформації.
 27. 27. Профілактика плагіату серед студентів В бібліотеці ХНУ ім. В.Н. Каразіна проводяться спеціальні заняття з основ пошуку наукового матеріалу, професійного бібліографічного оформлення дослідницької роботи. Бібліографи акцентують увагу студентів на прийняті правила опису джерел та оформлення цитат, що вподальшому допоможе їм запобігти плагіату. На сайті ЦНБ є посилання, за допомогою яких студенти самостійно зможуть оформити без помилок бібліографічні списки. http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/bibliography/osnovi_ukr.htm
 28. 28. В ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна проводяться заняття с першокурсниками, де співробітники бібліотеки широко розкривають студентам поняття плагіату та розповідають про різні можливості поширювати та використовувати саме свої знання в наукових роботах.
 29. 29. Співбесіди з першокурсниками
 30. 30. 17-19 травня 2016 року у Вінницькій ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва відбувся семінар "Американські центри в Україні: зміцнюємо мережу", в якому брали участь директори бібліотек України та координатори центрів "Вікно в Америку".
 31. 31. Координатор американських центрів ПосольстваСША в Україні Валентина Пашкова зупинилася на питаннях академічної доброчесності в освіті та суспільстві загалом, як одного з актуальних питань запланованої серії семінарських занять, а також ролі бібліотек і центрів «Вікно в Америку» в проведенні кампанії проти плагіату. «Ми інколи забуваємо, що списування та плагіат – це також напрямки корупції»
 32. 32. В бібліотеці в центрі “Вікно в Америку” проводять регулярні консультації для студентів з пошуку інформації в БД та коректного її використання в дослідницьких роботах.
 33. 33. Зав. кафедрою українознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна, професорД.М.Чорний
 34. 34.  Студенти на завжди розуміють, що таке плагіат.  Питання , як правильно цитувати- це дуже важливо. Тут є над чим працювати.  Викладачам потрібно бути у тісному контакті з бібліотекою.  Необхідно наладити якісну тріаду «студент-викладач-бібліотека» і тоді поступова проблема плагіату буде сходити нанівець.
 35. 35. Учений секретар науково-дослідної частини, кандидат хімічних наук, доцент ХНУ ім. В.Н. Каразіна, секретар ради Пантелеймонов А. В.
 36. 36.  Відповідальність за перевірку на наявність академічного плагіату в наукових роботах в університеті цілковито лягає на секретаріати спеціальних вчених рад та самого дисертанта, який захищає наукові дослідження.  В ХНУ ім. В.Н. Каразіна проходили перевірку дипломні роботи магістрів. За результатами цієї перевірки відсоток автентичності робіт склав 20- 96%. В дисертаційних роботах такого низького відсотку немає.  Для боротьби з плагіатом в студентських роботах приймаються запобіжні міри: доопрацювання тексту, недопуск до захисту, зниження оцінки.  В ХНУ ім. В.Н. Каразіна зараз розробляється проект “Кодекс честі співробітника та студента”. Всі працівники університету будуть ознайомлені з документом та мають право вносити свої поправки.
 37. 37. Посилання на книги до теми “Академічна доброчесність” на сайті ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/
 38. 38. Дякую за увагу! Журавльова Ірина, директор Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна cnb@karazin.ua Ільченко Марина, редактор I кат. Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна icsl@ukr.net

×