O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Letter of recommendation, MPC

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 1 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

Letter of recommendation, MPC

  1. 1. wffiMSLm3ru6 PISMO PREPORUKE ZA MARINU POPOVIC Poitovani, Ovim potvrdujem da je Marina Popovic bila vremenskom perrodu od24.12.2007. godine do 01.02 1-4 '/(" o 4 1o U Beogradu, 13.01.2010. god zaposlena u MPC Holding d.o.o Beograd, u 2010. godine. Marina je radila na poslovima Trening menadZera za maloprodaju koji su podrazumevali sledece aktivnosti: analizu i identifikaciju trening potreba za zaposlene u maloprodajnim objektima, kreiranje i sprovodenje trening plana, kreiranje, izvodenje i evaluacija treninga za maloprodaju, formiranje i obudavanje tima internih trenera u maloprodaji kao i kontinuirano pracenje rezultata treninga u skladu sa planom i postavljenim ciljevima i predlaganje poboljSanja. Tokom rada u MPC Holdingu Marina se pokazala kao izuzetno odgovorna osoba, sa odlicnim organizacionim sposobnostima, koja je uspe5no odgovorila svim radnim izazovima kako u redovninr tako i u vanrednim okolnostima. Svoje radne obaveze izvrSava na vreme, pokazuje visok stepen oroaktivnosti, dobro se snalazi kako u samostalnom tako i u timskom radu. Obzirom na njene sposobnosti i posvecenost radu, uverena sam da ce i na buducim radnim mestima Marina Popovic opravdati odektvanja poslodavaca. Ukoliko su Vam neophodne dodatne informacije moZete me slobodno kontaktirati S po5tovanlem, Ksenija Radosavljevic HR MenadZer MPC Holding d.o.o. Beograd ixF,'] floidin!l d.l l. [3eograc1 FC iJSC[,8i.ri*varl.",1in*jla r!Frifia ii I 110;/0 FJ.vi fJeograil iSri,ti'.: Tj 381 11 :3ii{l 214 lFr;rBl '11 2ll}iJ;19 $,",,rw. fl .l j_1ch Cl,j j,i g c*, rl lc:d1" Il*cr$iaovaio Li /{Uenciii :a prjvredil* retlsiie i:cial 1.1li)Jenr: ijl-] .l23ijZil$ l"4aliini blri: t],','i:6855 i Sifr'a delatrosii: 7415i.' i Pl3: '1liJill2250 Raiiln !i. irr5-72-00 1{on.tei'ciialne ban(a E c. lllogr.id

×