O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

გეგმის შაბლონი

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 5 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a გეგმის შაბლონი (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

გეგმის შაბლონი

  1. 1. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 1 of 5 სსაასსწწაავვლლოო პპრროოეექქტტიისს გგეეგგმმიისს შშააბბლლოონნიი სასწავლო თემის ავტორი სახელი და გვარი მარინე ჯახაშვილი რაიონი სკოლა # 6 საჯარო სკოლა ქალაქი მარნეული თემის მონახაზი თემის დასახელება ვინ მინდა რომ ვიყო თემის შინაარსი მოსწავლეები გაეცნობიან და შეარჩევენ მათთვის ყველაზე მისაღებ პროფესიას. ზოგადი კითხვებით ვიწყებთ პროექტის გეგმის ჩამოყალიბებას.კითხვარის გამოყენებით ვემზადებით ჯგუფური სამუშაოსთვის. ჯგუფები მოამზადებენ გაზეთს, გააკეთებენ პრეზენტაციას. თემას ვასრულებთ მოკლე რეფლექსური დისკუსიით საგანი ქართული,როგორც მეორე ენა დონე/კლასი 6 კლასი განხორციელების დროის ჩარჩო 2 გაკვეთილი თემის საფუძვლები შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები ქ.მ.VI.22. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობის მიღება. შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: სვამს /პასუხობს კითხვებს მისთვის ნაცნობი თემის გარშემო (მაგ., სტუმრად ქალაქში/სოფელში, ჩემი ეზო/სახლი, ოჯახი/მეგობრები, საყვარელი საქმიანობა/გართობა და სხვა); პასუხობს ნასწავლი ტექსტის შინაარსის გარშემო დასმულ კითხვებზე; ახერხებს ტელეფონით საუბარს ყოველდღიურ თემებზე; მონაწილეობს სიმულაციურ სიტუაციაში (მაგ., მარშრუტის ახსნა, ტელეფონით ინფორმაციის მოპოვება, შეხვედრის დანიშვნა და სხვა);
  2. 2. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 2 of 5 გამოთქვამს თავის დამოკიდებულებას გარკვეულ საკითხზე, მოჰყავს მაგალითები პირადი გამოცდილებიდან; გამოხატავს თავის ემოციებს, განწყობებს, სურვილებს. ქართულ ენაზე მიმართავს მასწავლებელს, კლასელებს სასწავლო პროცესში წარმოქმნილ საჭიროებებთან დაკავშირებით. ქ.მ.VI.18. მოსწავლეს შეუძლია გამოავლინოს შემოქმედებითი დამოკიდებულება. შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: ნიმუშის ან მოცემული პირობის მიხედვით წერს მცირე ზომის თხრობით ტექსტს (მაგ., გამოგონილი პერსონაჟის ერთი პატარა ისტორია); ასრულებს კონკრეტულ ამბავს, ან ცვლის მის დასასრულს; მოცემული პირობის მიხედვით წერს მცირე ზომის აღწერით ტექსტს (მაგ., ჩემი ოცნების სახლი); ადგენს წარწერებს ილუსტრაციებისათვის. კომუნიკაცია და თანამშრომლობა იდეებისა და აზრის ნათლად და ეფექტურად გამოხატვა წერილობითი თუ სიტყვიერი ფორმით; სხვადასხვა ჯგუფთან ეფექტური მუშაობის უნარის დემონსტრირება; საერთო მიზნების მისაღწევად საჭირო კომპრომისისთვის მზადყოფნისა და მოქნილობის დემონსტრირება; პასუხისმგებლობების გაზიარება მუშაობის პროცესში. მოსწავლეების ამოცანები/სწავლის შედეგები . მოსწავლეები შეძლებენ პროფესიებთან დაკავშირებულ თემატიკაზე საუბარს (კითხვა- პასუხი) . მონაწილეობას სიტუაციურ სიმულაციებში . შეძლებენ გამოთქვან თავისი დამოკიდებულება გარკვეულ საკითხზე . მოცემული პირობის მიხედვით დაწერენ მცირე ზომის ტექსტს ან შეადგენენ დიალოგს
  3. 3. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 3 of 5 მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები ზოგადი კითხვა რომელია თქვენი საყვარელი საქმიანობა? თემატური კითხვები 1. რა პროფესიები არსებობს? 2. არსებობს თუ არა კარგი და ცუდი პროფესიები? შინაარსობრივი კითხვები 1. რომელ პროფესიას აირჩევდი? 2. ვინ გინდა რომ იყო? შეფასების გეგმა შეფასების დროის ჩარჩო პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ დავალებებს პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ გონებრივი იერიში კითხვა-პასუხი კითხვა-პასუხის საშუალებით შევამოწმებ მოსწავლეთა ცოდნას . ჯგუფური მუშაობა გაზეთის მომზადება კითხვა-პასუხი ჯგუფური შეფასება და თვითშეფასება . საგაზეთო რუბრიკა პრეზენტაცია კითხვა-პასუხი პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა შეფასების/შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი პროექტის დასაწყისში ვიყენებ გონებრივ იერიშს,კითხვა -პასუხს კი მთელი პროექტის განმავლობაში რათა მოსწავლეებმა შეძლონ შეარჩიონ ფავორიტი პროფესია,ასევე შევამოწმო მოსწავლის აზროვნება და ცოდნა.ჯგუფური შეფასება და თვითშეფასება გამოავლენს მათ ცოდნასა და ხარვეზებს.პრეზენტაციით შეძლებენ დაგროვილი ცოდნის გამოვლენას და წარმოდგენას სხვა საკითხები საბაზისო უნარ-ჩვევები მოსწავლეები ფლობენ ძირითად ენობრივ კონსტრუქციებს,შეუძლიატ მარტივ დიალოგებში მონაწილეობა და მოკლე ტექსტის შედგენა ნაცნობ თემატიკაზე სასწავლო პროცედურები
  4. 4. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 4 of 5 გონებრივი იერიშით ვამოწმებთ რა პროფესიები იციან ბავშვებმა.ვსვამთ ზოგად კითხვას:რომელია თქვენი საყვარელი საქმიანობა?ვაკვირდებით მოსწავლეთა ჩართულობას დიალოგში,რამდენად შეუძლიათ საყვარელ საქმიანობაზე საუბარი.ვამოწმებთ რა იციან და რა უნდათ რომ იცოდნენ.შევადგენ ბუკლეტს პროფესიებზე და დავურიგებ მოსწავლეებს რათა გაიაზრონ ამა თუ იმ პროფესიის მნიშვნელობა, კარგად დაფიქრდნენ საკუთარი პროფესიის არჩევანზე. მოვიწვევთ რომელიმე მოსწავლის მშობელს,რომელიც გაესაუბრება მათ საკუთარ პროფესიაზე და ზოგადად პროფესიებზე. დავგეგმავთ შემდეგი გაკვეთილისთვის ჯგუფური სამუშაოს თემას. შემდეგ გაკვეთილზე კიდევ ერთხელ ვამოწმებთ კითხვა-პასუხით მათ ცოდნას მოცემულ თემაზე და ვიწყებთ ჯგუფებში გაზეთების მომზადებას განსაზღვრული კრიტერიუმებით.მუშაობის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები აკეთებენ ნამუშევართა პრეზენტაციას და მათ შეფასებას.გაკვეთილის ბოლოს ვაკეთებთ მოკლე რეფლექსიურ დისკუსიას. დიფერენცირებული სწავლება სპეციალური საჭიროებები მოსწავლეებს დავურიგებ ბუკლეტებს.გაზეთისთვის მოამზადებენ მოკლე ინტერვიუს,მცირე ზომის საინფორმაციო ტექსტებს პროფესიებზე,მოიტანენ საჭირო მასალას გაზეთის გასაფორმებლად მათი შესაძლებლობების გათვალისწინებით სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) ფოტოკამერა კომპიუტერი (ები) ციფრული კამერა DVD ფლეიერი ინტერნეტკავშირი ლაზერული დისკი საბეჭდი მანქანა/პრინტერი პროექტორი სკანერი ტელევიზორი VCR, ვიდეო ვიდეოკამერა ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. სხვა ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) მონაცემთა ბაზა/ცხრილები საგამომცემლო პროგრამები ელფოსტის პროგრამა ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე ფოტო/სურათების დამუშავება ინტერნეტძიება მულტიმედია ვებგვერდის შექმნა ვორდის პროგრამა სხვა ბეჭდვითი მასალები სახელმძღვანელო: ქართული,როგორც მეორე ენა.მე-4 დონე ინვენტარი/მასალები დაფა,ცარცი,სახელმძღვანელო,მარკერები,ფერადი ფანქრები,პლაკატი,წებო,მაკრატელი ინტერნეტრესურსები www.google.ge; http://lenagold.ru/
  5. 5. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 of 5 სხვა რესურსები მოწვეული მშობელი.

×