O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ANO ANG
PAMAHALAAN?
Pamahalaan – mula sa salitang
pamae na may kahulugang
pananagutan o responsibilidad
at kasingkahulugan ng
pamamatnubay o
p...
Pamahalaan – mula sa salitang
latin na GUBERNACULUMS
na ang ibig sabihin ay TIMON
(ANCHOR). Gumagabay sa
estado at mga nam...
Ang pamahalaan ang
makapangyarihang braso
na gumagawa ng pasya
sa estado. Palagi itong
bahagi ng isang estado.
Kahalagahan ng
Pamahalaan
 Mahalaga sa mamamayan
ang pamahalaan. Pinaiiral
nito ang kapayapaan at
kaayusan ng bansa at
kaligtasan ng mamamayan.
1. Pagbibigay ng
edukasyon para sa
lahat.
2. Pagpapatayo ng mga
ospital, health centers,
pagkakaroon ng mga
programang
pangkalusugan
 Ang pamahalaan ang gumagawa
ng paraan para maibigay ang mga
pangangailangan ng mga tao para
mabuhay nang payapa, maayos,...
1. Pagpapagawa ng mga
imprastraktura upang
malutas ang suliranin sa
trapiko at pagsisikip.
2. Paggawa ng mga
parke, palaruan at iba
pang recreational
facilities.
3. Pagpapatayo ng mga
pamilihan para matugunan
ang patuloy na suplay ng
pagkain, damit at iba pang
pangangailangan ng pami...
4. Nagbibigay ng hanapbuhay
5. Pagtatakda ng mga batas
upang maiwasan ang pag-abuso
ng mga tinatamang karapatan.
6. Pagkakaroon ng ugnayang
diplomatiko sa ibang bansa
upang makipagtulungan at
mapabuti ang kabuhayan ng
bansa.
7. Maingat na
pagtanggap sa mga
dayuhang nais
manirahan sa bansa.
MGA URI NG
PAMAHALAAN
MONARKIYA –
pinamumunuan ng
isang hari o reyna,
emperador, o czar.
2 uri ng Monarkiya:
1. Ganap na Monarkiya
(Absolute Monarchy)
-ang lahat ng kapangyarihan ay
nasa iisang namumuno lamang.
Walang taong sakop na hindi
sumusunod sa kautusan ng hari o
reyna.
Sila ang gumagawa ng batas,
nagpapatupad nito at nanghu...
2 uri ng Monarkiya:
2. Natatakdang Monarkiya
(Limited Monarchy)
-ang kapangyarihan ng isang
namumuno ay isinasaayos ng isa...
Karaniwang tinatak-daan ng
konstitusyon o kasunduan ang
tungkulin at gawain ng hari o reyna.
Sa Inglatera, Japan, Portugal...
Nakasalalay ang kapangyarihang
pampulitika sa parlyamentong
pinamumunuan ng Kataas-taasang
Ministro, ang hari o reyna ang
...
ARISTOKRASYA – ang
kapangyarihang mamuno
ay nasa kamay ng iilang
tao o pamilya lamang.
Hango sa salitang griyego na
“aristos” – ibig sabihin ay
pinaka magaling, mayaman,
makapangyarihan.
Ang Aristokrasyang pamumuno
ay pinamamahalaan ng mga
piling tao na nabibilang sa
mataas na lipunan, mayayaman,
at maykapan...
Ang kalagayan sa lipunan ay
itinakda kung sino ka o sino ang
iyong magulang / angkan sa
halip na kung ano ang iyong
magaga...
DIKTATORYAL – ito
ang tawag sa
pamamahala ng isang tao
lamang.
Ang pinunong ito ang
may ganap na
kapangyarihang gumawa
at magpatupad ng mga
batas.
Ang mga tao ay walang
layang magpahayag ng
kanilang opinion at
damdamin. Mga
tagasunod lamang sila.
Kabilang sa mga diktador sa
kasaysayan:
Benito Mussolini – Italy
Adolf Hitler – Germany
Joseph Stalin – Rusya.
TOTALITARYAN –
nasa isang pangkat ng
tao ang kapangyarihan
ng pamahalaan.
Sumasangguni ang isang
pinuno sa lupon ng mga
tagapayo sa pagtatakda ng
mga patakarang
pambansa.
Ang ganitong uri ng
pamahalaan ay
nagpapahalaga sa kapakanan
ng estado sa halip na sa mga
mamamayan.
Kailangan lahat ng kilos ng
mga mamamayan ay
naaayon sa simulain ng
pamahalaan.
DEMOKRASYA
– nasa
mamamayan ang
kapangyarihan
DEMOKRASYA – hango sa
salitang DEMOKRATOS na
nangangahulugan ng
pamamahala ng mga tao, sa
pamamagitan ng mga tao at
para s...
Ang Demokratikong
Pamahalaan ay itinuring
na TUWIRAN AT
DI-TUWIRAN
TUWIRANG DEMOKRASYA –
pinamamahalaan ng mga tao ang
sarili nila sa pamamagitan ng mga
pagpupulong kung saan pinag-
uusapan...
DI-TUWIRANG DEMOKRASYA – ang mga
namumuno ay inihahalal ng mga kwalipikadong
manghahalal.
Karamihan sa mga bansang demokra...
KAPANGYARIHAN
NG PAMAHALAANG
DEMOKRATIKO
UNITARYO – may malawak na
kapangyarihang saklaw ang
pambansang pamahalaan.
(gawaing lokal, pambansa, at
pang-internasyonal)
Ang pangangasiwa sa
mga yunit ng
pamahalaang lokal ay
tungkulin ng pambansang
pamahalaan.
Unitaryo ang pamahalaan ng
Pilipinas, bagamat ayon sa
Saligang Batas may
autonomiya na ngayon ang
mga pamahalaang lokal.
PEDERAL – nahahati
ang kapangyarihan sa
pambansa at lokal.
Pederal ang pamahalaan ng
Estados Unidos sapagkat
magkahiwalay ang saklaw na
pambansang pamahalaan sa
mga pamahalaan ng ib...
Batay sa ugnayang
TAGAPAGPAGANAP o
TAGABATAS ng
Pamahalaang
Demokratiko
PAMPANGULUHAN – ang pinuno
ng bansa at ng pamahalaan ay ang
pangulo na inihalal ng mga tao.
Walang pananagutan ang Pangulo...
PARLYAMENTO – ang sangay ng
tagapagbatas ang may hawak ng
kapangyarihang mamahala.
Ang tunay na pinuno ng pamahalaan ang
a...
PARLYAMENTO
Manunungkulan sila habang may
tiwala ang parlyamento sa kanilang
kakayahan.
Halimbawa: Canada
Bansa Uri ng Pamahalaan Pinuno
United Arab Emirates Absolute Monarchy King
Mayanmar Constitutional Republic President
Aust...
Activity:
Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang uri ng
Pamahalaan. Ang bawat isa ay may kanya-kaniyang
alituntunin na sinus...
Activity:
1. Ano ang pamahalaan?
2. Bakit kailangan ng bawat lipunan o estado ang isang
pamahalaan?
3. Bakit nagkakaiba-ib...
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Mga Uri ng Pamahalaan
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Mga Uri ng Pamahalaan

110.444 visualizações

Publicada em

Mga Uri ng Pamahalaan
Araling Panlipunan - Grade Five

Publicada em: Educação

Mga Uri ng Pamahalaan

 1. 1. ANO ANG PAMAHALAAN?
 2. 2. Pamahalaan – mula sa salitang pamae na may kahulugang pananagutan o responsibilidad at kasingkahulugan ng pamamatnubay o pamamatnugot.
 3. 3. Pamahalaan – mula sa salitang latin na GUBERNACULUMS na ang ibig sabihin ay TIMON (ANCHOR). Gumagabay sa estado at mga namumuno; isang sistema ng pamamahala
 4. 4. Ang pamahalaan ang makapangyarihang braso na gumagawa ng pasya sa estado. Palagi itong bahagi ng isang estado.
 5. 5. Kahalagahan ng Pamahalaan
 6. 6.  Mahalaga sa mamamayan ang pamahalaan. Pinaiiral nito ang kapayapaan at kaayusan ng bansa at kaligtasan ng mamamayan.
 7. 7. 1. Pagbibigay ng edukasyon para sa lahat.
 8. 8. 2. Pagpapatayo ng mga ospital, health centers, pagkakaroon ng mga programang pangkalusugan
 9. 9.  Ang pamahalaan ang gumagawa ng paraan para maibigay ang mga pangangailangan ng mga tao para mabuhay nang payapa, maayos, at makamit ang maunlad na pamumuhay sa pamamagitan ng:
 10. 10. 1. Pagpapagawa ng mga imprastraktura upang malutas ang suliranin sa trapiko at pagsisikip.
 11. 11. 2. Paggawa ng mga parke, palaruan at iba pang recreational facilities.
 12. 12. 3. Pagpapatayo ng mga pamilihan para matugunan ang patuloy na suplay ng pagkain, damit at iba pang pangangailangan ng pamilya
 13. 13. 4. Nagbibigay ng hanapbuhay 5. Pagtatakda ng mga batas upang maiwasan ang pag-abuso ng mga tinatamang karapatan.
 14. 14. 6. Pagkakaroon ng ugnayang diplomatiko sa ibang bansa upang makipagtulungan at mapabuti ang kabuhayan ng bansa.
 15. 15. 7. Maingat na pagtanggap sa mga dayuhang nais manirahan sa bansa.
 16. 16. MGA URI NG PAMAHALAAN
 17. 17. MONARKIYA – pinamumunuan ng isang hari o reyna, emperador, o czar.
 18. 18. 2 uri ng Monarkiya: 1. Ganap na Monarkiya (Absolute Monarchy) -ang lahat ng kapangyarihan ay nasa iisang namumuno lamang.
 19. 19. Walang taong sakop na hindi sumusunod sa kautusan ng hari o reyna. Sila ang gumagawa ng batas, nagpapatupad nito at nanghuhukom sa mga paglabag sa batas.
 20. 20. 2 uri ng Monarkiya: 2. Natatakdang Monarkiya (Limited Monarchy) -ang kapangyarihan ng isang namumuno ay isinasaayos ng isang konstitusyon.
 21. 21. Karaniwang tinatak-daan ng konstitusyon o kasunduan ang tungkulin at gawain ng hari o reyna. Sa Inglatera, Japan, Portugal, Thailand, ang mga hari/reyna ay Pansermonyang Puno ng Estado.
 22. 22. Nakasalalay ang kapangyarihang pampulitika sa parlyamentong pinamumunuan ng Kataas-taasang Ministro, ang hari o reyna ang sagisag ng pambansang pagkakaisa at ng kapangyarihan ng estado.
 23. 23. ARISTOKRASYA – ang kapangyarihang mamuno ay nasa kamay ng iilang tao o pamilya lamang.
 24. 24. Hango sa salitang griyego na “aristos” – ibig sabihin ay pinaka magaling, mayaman, makapangyarihan.
 25. 25. Ang Aristokrasyang pamumuno ay pinamamahalaan ng mga piling tao na nabibilang sa mataas na lipunan, mayayaman, at maykapangyarihang pulitikal.
 26. 26. Ang kalagayan sa lipunan ay itinakda kung sino ka o sino ang iyong magulang / angkan sa halip na kung ano ang iyong magagawa sa lipunan.
 27. 27. DIKTATORYAL – ito ang tawag sa pamamahala ng isang tao lamang.
 28. 28. Ang pinunong ito ang may ganap na kapangyarihang gumawa at magpatupad ng mga batas.
 29. 29. Ang mga tao ay walang layang magpahayag ng kanilang opinion at damdamin. Mga tagasunod lamang sila.
 30. 30. Kabilang sa mga diktador sa kasaysayan: Benito Mussolini – Italy Adolf Hitler – Germany Joseph Stalin – Rusya.
 31. 31. TOTALITARYAN – nasa isang pangkat ng tao ang kapangyarihan ng pamahalaan.
 32. 32. Sumasangguni ang isang pinuno sa lupon ng mga tagapayo sa pagtatakda ng mga patakarang pambansa.
 33. 33. Ang ganitong uri ng pamahalaan ay nagpapahalaga sa kapakanan ng estado sa halip na sa mga mamamayan.
 34. 34. Kailangan lahat ng kilos ng mga mamamayan ay naaayon sa simulain ng pamahalaan.
 35. 35. DEMOKRASYA – nasa mamamayan ang kapangyarihan
 36. 36. DEMOKRASYA – hango sa salitang DEMOKRATOS na nangangahulugan ng pamamahala ng mga tao, sa pamamagitan ng mga tao at para sa mga tao.
 37. 37. Ang Demokratikong Pamahalaan ay itinuring na TUWIRAN AT DI-TUWIRAN
 38. 38. TUWIRANG DEMOKRASYA – pinamamahalaan ng mga tao ang sarili nila sa pamamagitan ng mga pagpupulong kung saan pinag- uusapan nila ang mga suliranin at mga solusyong dapat isagawa.
 39. 39. DI-TUWIRANG DEMOKRASYA – ang mga namumuno ay inihahalal ng mga kwalipikadong manghahalal. Karamihan sa mga bansang demokratiko ay di- tuwiran dahil sa lawak ng teritoryo at dami ng populasyon. Halimbawa: U.S, Pilipinas
 40. 40. KAPANGYARIHAN NG PAMAHALAANG DEMOKRATIKO
 41. 41. UNITARYO – may malawak na kapangyarihang saklaw ang pambansang pamahalaan. (gawaing lokal, pambansa, at pang-internasyonal)
 42. 42. Ang pangangasiwa sa mga yunit ng pamahalaang lokal ay tungkulin ng pambansang pamahalaan.
 43. 43. Unitaryo ang pamahalaan ng Pilipinas, bagamat ayon sa Saligang Batas may autonomiya na ngayon ang mga pamahalaang lokal.
 44. 44. PEDERAL – nahahati ang kapangyarihan sa pambansa at lokal.
 45. 45. Pederal ang pamahalaan ng Estados Unidos sapagkat magkahiwalay ang saklaw na pambansang pamahalaan sa mga pamahalaan ng iba’t ibang estado.
 46. 46. Batay sa ugnayang TAGAPAGPAGANAP o TAGABATAS ng Pamahalaang Demokratiko
 47. 47. PAMPANGULUHAN – ang pinuno ng bansa at ng pamahalaan ay ang pangulo na inihalal ng mga tao. Walang pananagutan ang Pangulo sa Batasan ng bansa maliban sa mga itinadhana ng Saligang-Batas.
 48. 48. PARLYAMENTO – ang sangay ng tagapagbatas ang may hawak ng kapangyarihang mamahala. Ang tunay na pinuno ng pamahalaan ang ang Punong Ministro at ang kanyang Gabinete na mga halal na miyembro ng Parlyamento.
 49. 49. PARLYAMENTO Manunungkulan sila habang may tiwala ang parlyamento sa kanilang kakayahan. Halimbawa: Canada
 50. 50. Bansa Uri ng Pamahalaan Pinuno United Arab Emirates Absolute Monarchy King Mayanmar Constitutional Republic President Australia Federal Parliamentary Prime Minster Switzerland Confederation of Swiss Confederates President Estados Unidos Federal Republic President Inglatera Constitutional Monarchy Prime Minister Cuba Totalitarian Communist State President Afghanistan Islamic Republic President Spain Constitutional Monarchy Prime Minister Qatar Monarchy King
 51. 51. Activity: Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang uri ng Pamahalaan. Ang bawat isa ay may kanya-kaniyang alituntunin na sinusunod ayon sa kanilang ideyolohiya at paniniwala. Sa iyong palagay anong uri ng pamahalaan ang nababagay sa Pilipinas? Bakit?
 52. 52. Activity: 1. Ano ang pamahalaan? 2. Bakit kailangan ng bawat lipunan o estado ang isang pamahalaan? 3. Bakit nagkakaiba-iba ang uri ng pamahalaan? 4. Bakit kailangan ng pamahalaan ang suporta ng mga mamamayan sa pagsasakatuparan ng gma gawain nito? 5. Sa lahat ng uri ng pamahalaang natutuhan mo, anong uri ang pinakagusto mo? Bakit?

×