Anúncio

Cultura y responsabilidad social un binomio estratégico

Profesora e Investigadora Universidade da Coruña em International Journal of Professional Business Review (JBReview)
3 de Jul de 2012
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Cultura y responsabilidad social un binomio estratégico(20)

Anúncio

Mais de María Dolores Sánchez-Fernández, PhD.(20)

Anúncio

Cultura y responsabilidad social un binomio estratégico

 1. Cultura e Responsabilidade social: Un binomio estratéxico María Dolores Sánchez-Fernández, Universidade da Coruña María Dolores Sánchez Fernández
 2. Responsabilidade Responsabilidade Social Corporativa pública Desenvolvemento Desempeño sustentable Terminoloxía Social Responsabilidade Social Cidadania Universitaria empresarial Responsabilidade Ética nos Social negocios Empresarial María Dolores Sánchez Fernández
 3. RSC Alá do cumprimento dos requisitos legais María Dolores Sánchez Fernández
 4. RSC Integración voluntaria Goberno e Xestión Estratéxia Políticas Procedementos María Dolores Sánchez Fernández
 5. O qué persigue a RSE? Grupos de interese contorno Mudar o modo das organizacións Relación Grupos de interese contorno Grupos de interese contorno María Dolores Sánchez Fernández
 6. Escoitar máis Comunicar mellor Contorno Grupos de interese María Dolores Sánchez Fernández
 7. Traballadores Familias traballadores Stakeholders (internos) Sindicatos Inversores Accionistas María Dolores Sánchez Fernández
 8. ONGs Comunidade Clientes Entidades Stakeholders financieiras (externos) Competidores Goberno Proveedores Consumidores María Dolores Sánchez Fernández
 9. Responsabilidade social empresarial Devolverle parte Bº sociedade María Dolores Sánchez Fernández
 10. Responsabilidade social Producto social María Dolores Sánchez Fernández
 11. A responsabilidade social empresarial enténdese integrada en toda a cadea de valor, como parte do modo de operar de entidades privadas e administracións públicas. María Dolores Sánchez Fernández
 12. Desenvolvemento Social integral Producción Impacto social cultural Inclusión social María Dolores Sánchez Fernández
 13. Empresas Producción cultural Mecenado Institucións Acción social Integrada na súa actividade María Dolores Sánchez Fernández
 14. Cultura Responsabilidade Social Cultura Responsabilidade Social María Dolores Sánchez Fernández
 15. O respeto polo Formación contorno Aspectos relevantes da responsabilidade social das empresas Difusión das na activide cultural Tradicións culturais Accesibilidade a todos Os colectivos Participación social creativa Conservación do patrimonio María Dolores Sánchez Fernández
 16. Responsabilidade social Elemento chave da estratexia Estratexia María Dolores Sánchez Fernández
 17. María Dolores Sánchez Fernández Personal Docente e Investigador Universidad de A Coruña Facultad de Economía y Empresa Departamento de Análisis Económico y Administración de Empresas. Área de Organización de Empresas. Despacho “Sala de Traballos de Economía Aplicada II” .Segunda planta. María Dolores Sánchez Fernández
Anúncio