κυκλοφορικό σύστημα

M
MARIANTHI LOUKAIDOUTEACHER at PRIMARY SCHOOL em PRIMARY SCHOOL
Κυκλοφορικό ΣύστημαΚυκλοφορικό Σύστημα
[[ και παθήσεις της καρδιάςκαι παθήσεις της καρδιάς ]]
ΤO ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤO ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Όλα τα κύτταρα του οργανισμού μας για να
διατηρηθούν στη ζωή και να επιτελέσουν τις
λειτουργίες τους χρειάζονται οξυγόνο και θρεπτικές
ουσίες.
Ο εφοδιασμός αυτός γίνεται με το αίμα το οποίο
ταυτόχρονα παραλαμβάνει από τα κύτταρα τις
άχρηστες ουσίες. Για να επιτελέσει το αίμα τον
προορισμό του, πρέπει να "κυκλοφορεί" συνεχώς.
Οι σωλήνες μέσα στους οποίους τρέχει το αίμα
ονομάζονται αιμοφόρα αγγεία. Η καρδιά είναι η
αντλία πού δίνει στο αίμα την ώθηση για να
κυκλοφορήσει.
Η καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία αποτελούν το
καρδιαγγειακό σύστημα.
Η θέση της καρδιάς στο σώμα μαςΗ θέση της καρδιάς στο σώμα μας
Η καρδιά, είναι το κεντρικό όργανο της κυκλοφορίας. Είναι ένα
κοίλο μυώδες όργανο, που δέχεται το αίμα πού προέρχεται από
τις φλέβες και το ωθεί προς τις αρτηρίες.
Η καρδιά βρίσκεται μέσα στη θωρακική κοιλότητα ανάμεσα
στους δύο πνεύμονες. Το σχήμα της καρδιάς
παρομοιάζεται με το σχήμα κώνου.
Περιβάλλεται από ένα υμένα με δύο φύλλα, το περικάρδιο,
ενώ οι εσωτερικές της κοιλότητες καλύπτονται από μια λεπτή
μεμβράνη, το ενδοκάρδιο. Ανάμεσα στο περικάρδιο και
ενδοκάρδιο βρίσκεται το παχύτερο τοίχωμα της καρδιάς που
ονομάζεται μυοκάρδιο και αποτελείται από δυνατές μυϊκές
ίνες
Το χρώμα της καρδιάς είναι βαθύ κόκκινο, αλλά η
ομοιομορφία του χρώματος διακόπτεται από κίτρινες
ραβδώσεις οι οποίες οφείλονται στη συσσώρευση λίπους.
Ο όγκος τής καρδιάς ποικίλλει στα διάφορα άτομα. Οι
διαστάσεις της στον ενήλικα είναι κατά μέσον όρο οι εξής:
Μήκος: 98 χιλιοστά.
Πλάτος: 105 χιλιοστά.
Περιφέρεια: 230 χιλιοστά.
Το βάρος της φθάνει τα 275 περίπου γραμμάρια.
Η καρδιά της γυναίκας έχει διαστάσεις μικρότερες από του
άνδρα κατά 5 - 10 χιλιοστά και ζυγίζει 5-10 γραμμάρια
λιγότερο.
Ανατομία της καρδιάςΑνατομία της καρδιάς
Εσωτερικά η καρδιά
διαιρείται σε δύο τμήματα,
ένα δεξιό και ένα αριστερό,
τα οποία χωρίζονται
μεταξύ τους με ένα μυώδες
διάφραγμα που ονομάζεται
μεσοκοιλιακό διάφραγμα.
Το φλεβικό αίμα, πού παραλαμβάνει
τις άχρηστες ουσίες από τα κύτταρα
του ανθρώπινου οργανισμού
συγκεντρώνεται στην κάτω κοίλη
φλέβα και την άνω κοίλη φλέβα οι
οποίες εκβάλλουν χωριστά ή καθεμιά
στο δεξιό κόλπο. Από τον δεξιό κόλπο
το αίμα περνά στη δεξιά κοιλία και
από κει στην πνευμονική αρτηρία ή
οποία και το μεταφέρει στους
πνεύμονες. Εδώ το αίμα αποβάλλει το
διοξείδιο του άνθρακος και πλουτίζεται
με οξυγόνο. Έτσι από φλεβικό γίνεται
αρτηριακό, και μέσω των πνευμονικών
φλεβών επιστρέφει στον αριστερό
κόλπο και κατεβαίνει στην αριστερά
κοιλία.
Από εδώ, μέσω της αορτής,
μεταφέρεται σε ολόκληρο το σώμα
αφήνοντας το οξυγόνο και τις
θρεπτικές ουσίες και
παραλαμβάνοντας τα άχρηστα
προϊόντα και το διοξείδιο του
άνθρακος. Γίνεται δηλαδή ή ανταλλαγή
της ύλης. Έπειτα το αίμα επιστρέφει
σαν φλεβικό στις φλέβες και
συγκεντρώνεται τελικά στην άνω και
την κάτω κοίλη φλέβα. Και ο κύκλος
αρχίζει και πάλι.
Η κυκλοφορία του αίματος από και
προς τους πνεύμονες ονομάζεται μικρή
κυκλοφορία. Τα τοιχώματα των
τριχοειδών αγγείων είναι πολύ λεπτά, γι'
αυτό και τα αέρια τα διαπερνούν πολύ
εύκολα. Έτσι το οξυγόνο του αέρα πέρνα
από τις πνευμονικές κυψελίδες στο αίμα.
Το διοξείδιο του άνθρακα αποβάλλεται
από το αίμα και περνά στις πνευμονικές
κυψελίδες για να μεταφερθεί προς τα έξω.
Μικρή κυκλοφορίαΜικρή κυκλοφορία ((Πνευμονική κυκλοφορία)Πνευμονική κυκλοφορία)
Η κυκλοφορία του αίματος προς όλα τα
όργανα του σώματος και απ΄ όλα τα
όργανα του σώματος ονομάζεται μεγάλη
κυκλοφορία
Μεγάλη κυκλοφορίαΜεγάλη κυκλοφορία
Η συστολή και διαστολή της καρδιάςΗ συστολή και διαστολή της καρδιάς
Η καρδιά για να επιτέλεση τη λειτουργία της σαν αντλία, πρέπει να διευρύνει τις κοιλότητές της,
ώστε να γεμίσουν με αίμα και έπειτα να τις συμπιέσει, ώστε το αίμα να διοχετευθεί στις
αρτηρίες. Η σύσπαση της καρδιάς ονομάζεται συστολή και η διεύρυνση διαστολή. Αλλά οι
κινήσεις αυτές δεν γίνονται ταυτόχρονα σε όλες της κοιλότητες της καρδιάς.
Η συστολή και διαστολή της καρδιάς
Ας παρακολουθήσουμε πως διαδέχεται η μία φάση την άλλη. Ο δεξιός κόλπος δέχεται το αίμα
των κοίλων φλεβών και ο αριστερός κόλπος το αίμα των πνευμονικών φλεβών. Οι κόλποι
συστέλλονται (κολπική συστολή) και το αίμα ωθείται προς τις κοιλίες. Το αίμα πού ωθείται, εξ
αιτίας της κολπικής συστολής στις κοιλίες, προκαλεί το άνοιγμα των κολποκοιλιακών
βαλβίδων οι οποίες κλείνουν μόλις τελειώσει ή κολπική συστολή.
Μετά συσπώνται οι κοιλίες και το αίμα ωθείται προς τις αρτηρίες (πνευμονική αρτηρία από τη
δεξιά κοιλία, αορτή από την αριστερά κοιλία) αφού προηγουμένως έχουν ανοίξει οι μηνοειδείς
βαλβίδες (πνευμονική και αορτική βαλβίδα). Κατά τη φάση αυτή είναι απαραίτητο το κλείσιμο
των κολποκοιλιακών βαλβίδων γιατί αλλιώς το αίμα θα επανερχόταν στους κόλπους.
Όταν τελείωση η κοιλιακή συστολή οι μηνοειδείς βαλβίδες κλείνουν, για να εμποδίσουν το αίμα
να επανέλθει στις κοιλίες. Έτσι φθάνουμε στην τρίτη φάση, την καρδιακή ανάπαυλα πού είναι
φάση ανασυγκροτήσεως, και κατά την οποία η καρδιά ξεκουράζεται. Σε ένα λεπτό γίνονται
κατά μέσον όρο 80 καρδιακές συστολές. Ωστόσο είναι γνωστό ότι ορισμένα άτομα έχουν
σφυγμό λιγότερο γοργό (ο παλμός τον οποίο αισθανόμαστε στον σφυγμό δεν είναι άλλο παρά
η καρδιακή συστολή) ενώ σε ορισμένες αρρώστιες, σε εμπύρετες καταστάσεις, στα παιδιά, η
συχνότητα του σφυγμού είναι μεγαλύτερη.
Κατά την κολπική συστολή οι κοιλίες της καρδιάς βρίσκονται σε διαστολή και αντίστροφα. Η
καρδιά, λοιπόν, συσπάται στο πάνω μισό μέρος (κόλποι) και διευρύνεται στο κάτω
μισό(κοιλιές). Αυτό γίνεται κατά την πρώτη φάση, όταν δηλ. το αίμα περνά από τους κόλπους
στις κοιλίες. Έπειτα (δεύτερη φάση: το αίμα περνά στις αρτηρίες και οι κόλποι δέχονται
καινούργιο αίμα) γίνεται το αντίθετο, συσπάται το κάτω τμήμα, δηλ. οι κοιλίες και διευρύνεται το
πάνω μισό μέρος, δηλ. οι κόλποι.
Τα αγγεία (1/2)Τα αγγεία (1/2)
Το αίμα για να φθάσει σε κάθε τμήμα του
οργανισμού μας, ρέει μέσα σε ειδικούς σωλήνες που
ονομάζονται αγγεία. Τα αγγεία τα οποία ξεκινούν
από την καρδιά και κατευθύνονται στην περιφέρεια
ονομάζονται αρτηρίες. Εκείνα τα οποία ακολουθούν
αντίθετη κατεύθυνση, δηλ. από την περιφέρεια προς
την καρδιά, ονομάζονται φλέβες.
Γενικά στις αρτηρίες ρέει αίμα πλούσιο σε οξυγόνο
και θρεπτικές ουσίες οι οποίες μεταφέρονται στους
διαφόρους ιστούς του οργανισμού μας. Στις φλέβες
συμβαίνει το αντίθετο, δηλ. επαναφέρουν το αίμα
από την περιφέρεια στην καρδιά, πλούσιο σε
άχρηστα προϊόντα και διοξείδιο του άνθρακα. Τα
άχρηστα προϊόντα κατόπιν απομακρύνονται μέσω
των νεφρών, οι οποίοι έχουν ως αποστολή τους τη
διήθηση (καθαρισμό) του αίματος, το δε διοξείδιο
του άνθρακα απομακρύνεται από τους πνεύμονες
με την αναπνοή.
Έξω χιτώνας
Μέσος χιτώνας
Έσω χιτώνας
Ενδοθήλιο
Έξω χιτώνας
Μέσος χιτώνας
Έσω χιτώνας
Ενδοθήλιο
Τα αγγεία (2/2)Τα αγγεία (2/2)
Οι αρτηρίες, όταν φθάνουν στην περιφέρεια του
ανθρώπινου σώματος, δηλ. στους μύες, το δέρμα, σε
όλα τα όργανα, διακλαδίζονται σε ολοένα μικρότερες
αρτηρίες, ωσότου η διάμετρός τους γίνει
μικροσκοπική. Σε αυτό το σημείο ακριβώς συντελείται
η ανταλλαγή μεταξύ του αίματος και των κυττάρων. Τα
μικροσκοπικά αυτά αγγεία ονομάζονται τριχοειδή
και σχηματίζουν μέσα στα διάφορα όργανα και ιστούς
ένα εκτεταμένο δίκτυο. Τα τριχοειδή συμβάλλουν σε
μικρές φλέβες οι οποίες λίγο-λίγο ενώνονται ή μία με
την άλλη σε όλο μεγαλύτερες φλέβες και επαναφέρουν
το αίμα στην καρδιά.
Από την καρδιά ξεκινούν δύο μεγάλες αρτηρίες. Η
πνευμονική αρτηρία και η αορτή.
Πλάσμα
Ερυθρά αιμοσφαίρια
Αιμοπετάλια
Λευκά αιμοσφαίρια
Παθήσεις καρδιάς !!!Παθήσεις καρδιάς !!!
Το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η προδιάθεση, η
καθιστική ζωή, το άγχος έχουν ως αποτέλεσμα
το «φράξιμο» των αγγείων. Οι γιατροί
χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους απόφραξης
των αγγείων όπως: αγγειοπλαστική με
μπαλόνι, φαρμακευτική αντιμετώπιση,
εγχείρηση…
1 de 11

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

ΦυσικηΦυσικη
Φυσικη
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης369 visualizações
ΦυσικηΦυσικη
Φυσικη
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης462 visualizações
Biology a lyk-kef3Biology a lyk-kef3
Biology a lyk-kef3
ht10117.7K visualizações
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
katkalos16.5K visualizações
Κυκλοφορικό σύστημαΚυκλοφορικό σύστημα
Κυκλοφορικό σύστημα
theodora tz1.4K visualizações
Kikloforiko sistimaKikloforiko sistima
Kikloforiko sistima
Νίκος Παναγόπουλος167 visualizações
αίμα + ουροποιητικό σύστημααίμα + ουροποιητικό σύστημα
αίμα + ουροποιητικό σύστημα
Μαυρουδης Μακης1.4K visualizações
Kykloforiko systhmaKykloforiko systhma
Kykloforiko systhma
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ985 visualizações
KykloforikoKykloforiko
Kykloforiko
MARIANTHI LOUKAIDOU123 visualizações
η κυκλοφορια του αιματοση κυκλοφορια του αιματοσ
η κυκλοφορια του αιματοσ
Elsa Kamba45 visualizações
2pal st1 kapnisma kai kardia2pal st1 kapnisma kai kardia
2pal st1 kapnisma kai kardia
pefstathiou43 visualizações
ΤΟ ΑΙΜΑΤΟ ΑΙΜΑ
ΤΟ ΑΙΜΑ
katkalos2.3K visualizações
St6 kapnisma kardiaSt6 kapnisma kardia
St6 kapnisma kardia
pefstathiou222 visualizações

Similar a κυκλοφορικό σύστημα (7)

3ο Κεφάλαιο.docx3ο Κεφάλαιο.docx
3ο Κεφάλαιο.docx
ΤΟΝΙ 21 visualizações
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.pptΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.ppt
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.ppt
saniktheteacher51 visualizações
η σύσταση του αίματοςη σύσταση του αίματος
η σύσταση του αίματος
Μαυρουδης Μακης651 visualizações
αιμοδοσιααιμοδοσια
αιμοδοσια
Chrysa Arabatzoglou275 visualizações

Mais de MARIANTHI LOUKAIDOU(15)

Οχυρό ρούπελΟχυρό ρούπελ
Οχυρό ρούπελ
MARIANTHI LOUKAIDOU92 visualizações
πορτογαλία πορτογαλία
πορτογαλία
MARIANTHI LOUKAIDOU88 visualizações
Imagine - John LennonImagine - John Lennon
Imagine - John Lennon
MARIANTHI LOUKAIDOU136 visualizações
IορδανίαIορδανία
Iορδανία
MARIANTHI LOUKAIDOU153 visualizações
ΣταχτοπουταΣταχτοπουτα
Σταχτοπουτα
MARIANTHI LOUKAIDOU81 visualizações
Μπακαλόγατος Μπακαλόγατος
Μπακαλόγατος
MARIANTHI LOUKAIDOU163 visualizações
Mπακαλόγατος Mπακαλόγατος
Mπακαλόγατος
MARIANTHI LOUKAIDOU54 visualizações
Παρουσίαση ΒέλγιοΠαρουσίαση Βέλγιο
Παρουσίαση Βέλγιο
MARIANTHI LOUKAIDOU350 visualizações
O φιλελληνισμόςO φιλελληνισμός
O φιλελληνισμός
MARIANTHI LOUKAIDOU980 visualizações
προσθεση με κρατουμενοπροσθεση με κρατουμενο
προσθεση με κρατουμενο
MARIANTHI LOUKAIDOU5.7K visualizações
η εφημεριδα μας β ταξη α' τευχοςη εφημεριδα μας β ταξη α' τευχος
η εφημεριδα μας β ταξη α' τευχος
MARIANTHI LOUKAIDOU262 visualizações

Último(20)

high jump.pdfhigh jump.pdf
high jump.pdf
George Chalatzoglidis18 visualizações
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptx
Ilias Pappas13 visualizações
17 Νοέμβρη17 Νοέμβρη
17 Νοέμβρη
Εργαστήριο Πληροφορικής39 visualizações
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b24 visualizações
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b14 visualizações
SOLAR_TOYS.pptxSOLAR_TOYS.pptx
SOLAR_TOYS.pptx
ssuser66851914 visualizações
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Δήμητρα Τζίνου47 visualizações
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτρο
Dimitra Mylonaki6 visualizações
Οι σπόροι του αύριο.pptxΟι σπόροι του αύριο.pptx
Οι σπόροι του αύριο.pptx
Konstantina Bozonelou62 visualizações
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
Krokus kokkus40 visualizações
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ssuser43d27b41 visualizações
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική Γη
Dimitra Mylonaki14 visualizações

κυκλοφορικό σύστημα

 • 1. Κυκλοφορικό ΣύστημαΚυκλοφορικό Σύστημα [[ και παθήσεις της καρδιάςκαι παθήσεις της καρδιάς ]]
 • 2. ΤO ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤO ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Όλα τα κύτταρα του οργανισμού μας για να διατηρηθούν στη ζωή και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες. Ο εφοδιασμός αυτός γίνεται με το αίμα το οποίο ταυτόχρονα παραλαμβάνει από τα κύτταρα τις άχρηστες ουσίες. Για να επιτελέσει το αίμα τον προορισμό του, πρέπει να "κυκλοφορεί" συνεχώς. Οι σωλήνες μέσα στους οποίους τρέχει το αίμα ονομάζονται αιμοφόρα αγγεία. Η καρδιά είναι η αντλία πού δίνει στο αίμα την ώθηση για να κυκλοφορήσει. Η καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία αποτελούν το καρδιαγγειακό σύστημα.
 • 3. Η θέση της καρδιάς στο σώμα μαςΗ θέση της καρδιάς στο σώμα μας Η καρδιά, είναι το κεντρικό όργανο της κυκλοφορίας. Είναι ένα κοίλο μυώδες όργανο, που δέχεται το αίμα πού προέρχεται από τις φλέβες και το ωθεί προς τις αρτηρίες. Η καρδιά βρίσκεται μέσα στη θωρακική κοιλότητα ανάμεσα στους δύο πνεύμονες. Το σχήμα της καρδιάς παρομοιάζεται με το σχήμα κώνου. Περιβάλλεται από ένα υμένα με δύο φύλλα, το περικάρδιο, ενώ οι εσωτερικές της κοιλότητες καλύπτονται από μια λεπτή μεμβράνη, το ενδοκάρδιο. Ανάμεσα στο περικάρδιο και ενδοκάρδιο βρίσκεται το παχύτερο τοίχωμα της καρδιάς που ονομάζεται μυοκάρδιο και αποτελείται από δυνατές μυϊκές ίνες Το χρώμα της καρδιάς είναι βαθύ κόκκινο, αλλά η ομοιομορφία του χρώματος διακόπτεται από κίτρινες ραβδώσεις οι οποίες οφείλονται στη συσσώρευση λίπους. Ο όγκος τής καρδιάς ποικίλλει στα διάφορα άτομα. Οι διαστάσεις της στον ενήλικα είναι κατά μέσον όρο οι εξής: Μήκος: 98 χιλιοστά. Πλάτος: 105 χιλιοστά. Περιφέρεια: 230 χιλιοστά. Το βάρος της φθάνει τα 275 περίπου γραμμάρια. Η καρδιά της γυναίκας έχει διαστάσεις μικρότερες από του άνδρα κατά 5 - 10 χιλιοστά και ζυγίζει 5-10 γραμμάρια λιγότερο.
 • 4. Ανατομία της καρδιάςΑνατομία της καρδιάς Εσωτερικά η καρδιά διαιρείται σε δύο τμήματα, ένα δεξιό και ένα αριστερό, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με ένα μυώδες διάφραγμα που ονομάζεται μεσοκοιλιακό διάφραγμα.
 • 5. Το φλεβικό αίμα, πού παραλαμβάνει τις άχρηστες ουσίες από τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού συγκεντρώνεται στην κάτω κοίλη φλέβα και την άνω κοίλη φλέβα οι οποίες εκβάλλουν χωριστά ή καθεμιά στο δεξιό κόλπο. Από τον δεξιό κόλπο το αίμα περνά στη δεξιά κοιλία και από κει στην πνευμονική αρτηρία ή οποία και το μεταφέρει στους πνεύμονες. Εδώ το αίμα αποβάλλει το διοξείδιο του άνθρακος και πλουτίζεται με οξυγόνο. Έτσι από φλεβικό γίνεται αρτηριακό, και μέσω των πνευμονικών φλεβών επιστρέφει στον αριστερό κόλπο και κατεβαίνει στην αριστερά κοιλία. Από εδώ, μέσω της αορτής, μεταφέρεται σε ολόκληρο το σώμα αφήνοντας το οξυγόνο και τις θρεπτικές ουσίες και παραλαμβάνοντας τα άχρηστα προϊόντα και το διοξείδιο του άνθρακος. Γίνεται δηλαδή ή ανταλλαγή της ύλης. Έπειτα το αίμα επιστρέφει σαν φλεβικό στις φλέβες και συγκεντρώνεται τελικά στην άνω και την κάτω κοίλη φλέβα. Και ο κύκλος αρχίζει και πάλι.
 • 6. Η κυκλοφορία του αίματος από και προς τους πνεύμονες ονομάζεται μικρή κυκλοφορία. Τα τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων είναι πολύ λεπτά, γι' αυτό και τα αέρια τα διαπερνούν πολύ εύκολα. Έτσι το οξυγόνο του αέρα πέρνα από τις πνευμονικές κυψελίδες στο αίμα. Το διοξείδιο του άνθρακα αποβάλλεται από το αίμα και περνά στις πνευμονικές κυψελίδες για να μεταφερθεί προς τα έξω. Μικρή κυκλοφορίαΜικρή κυκλοφορία ((Πνευμονική κυκλοφορία)Πνευμονική κυκλοφορία)
 • 7. Η κυκλοφορία του αίματος προς όλα τα όργανα του σώματος και απ΄ όλα τα όργανα του σώματος ονομάζεται μεγάλη κυκλοφορία Μεγάλη κυκλοφορίαΜεγάλη κυκλοφορία
 • 8. Η συστολή και διαστολή της καρδιάςΗ συστολή και διαστολή της καρδιάς Η καρδιά για να επιτέλεση τη λειτουργία της σαν αντλία, πρέπει να διευρύνει τις κοιλότητές της, ώστε να γεμίσουν με αίμα και έπειτα να τις συμπιέσει, ώστε το αίμα να διοχετευθεί στις αρτηρίες. Η σύσπαση της καρδιάς ονομάζεται συστολή και η διεύρυνση διαστολή. Αλλά οι κινήσεις αυτές δεν γίνονται ταυτόχρονα σε όλες της κοιλότητες της καρδιάς. Η συστολή και διαστολή της καρδιάς Ας παρακολουθήσουμε πως διαδέχεται η μία φάση την άλλη. Ο δεξιός κόλπος δέχεται το αίμα των κοίλων φλεβών και ο αριστερός κόλπος το αίμα των πνευμονικών φλεβών. Οι κόλποι συστέλλονται (κολπική συστολή) και το αίμα ωθείται προς τις κοιλίες. Το αίμα πού ωθείται, εξ αιτίας της κολπικής συστολής στις κοιλίες, προκαλεί το άνοιγμα των κολποκοιλιακών βαλβίδων οι οποίες κλείνουν μόλις τελειώσει ή κολπική συστολή. Μετά συσπώνται οι κοιλίες και το αίμα ωθείται προς τις αρτηρίες (πνευμονική αρτηρία από τη δεξιά κοιλία, αορτή από την αριστερά κοιλία) αφού προηγουμένως έχουν ανοίξει οι μηνοειδείς βαλβίδες (πνευμονική και αορτική βαλβίδα). Κατά τη φάση αυτή είναι απαραίτητο το κλείσιμο των κολποκοιλιακών βαλβίδων γιατί αλλιώς το αίμα θα επανερχόταν στους κόλπους. Όταν τελείωση η κοιλιακή συστολή οι μηνοειδείς βαλβίδες κλείνουν, για να εμποδίσουν το αίμα να επανέλθει στις κοιλίες. Έτσι φθάνουμε στην τρίτη φάση, την καρδιακή ανάπαυλα πού είναι φάση ανασυγκροτήσεως, και κατά την οποία η καρδιά ξεκουράζεται. Σε ένα λεπτό γίνονται κατά μέσον όρο 80 καρδιακές συστολές. Ωστόσο είναι γνωστό ότι ορισμένα άτομα έχουν σφυγμό λιγότερο γοργό (ο παλμός τον οποίο αισθανόμαστε στον σφυγμό δεν είναι άλλο παρά η καρδιακή συστολή) ενώ σε ορισμένες αρρώστιες, σε εμπύρετες καταστάσεις, στα παιδιά, η συχνότητα του σφυγμού είναι μεγαλύτερη. Κατά την κολπική συστολή οι κοιλίες της καρδιάς βρίσκονται σε διαστολή και αντίστροφα. Η καρδιά, λοιπόν, συσπάται στο πάνω μισό μέρος (κόλποι) και διευρύνεται στο κάτω μισό(κοιλιές). Αυτό γίνεται κατά την πρώτη φάση, όταν δηλ. το αίμα περνά από τους κόλπους στις κοιλίες. Έπειτα (δεύτερη φάση: το αίμα περνά στις αρτηρίες και οι κόλποι δέχονται καινούργιο αίμα) γίνεται το αντίθετο, συσπάται το κάτω τμήμα, δηλ. οι κοιλίες και διευρύνεται το πάνω μισό μέρος, δηλ. οι κόλποι.
 • 9. Τα αγγεία (1/2)Τα αγγεία (1/2) Το αίμα για να φθάσει σε κάθε τμήμα του οργανισμού μας, ρέει μέσα σε ειδικούς σωλήνες που ονομάζονται αγγεία. Τα αγγεία τα οποία ξεκινούν από την καρδιά και κατευθύνονται στην περιφέρεια ονομάζονται αρτηρίες. Εκείνα τα οποία ακολουθούν αντίθετη κατεύθυνση, δηλ. από την περιφέρεια προς την καρδιά, ονομάζονται φλέβες. Γενικά στις αρτηρίες ρέει αίμα πλούσιο σε οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες οι οποίες μεταφέρονται στους διαφόρους ιστούς του οργανισμού μας. Στις φλέβες συμβαίνει το αντίθετο, δηλ. επαναφέρουν το αίμα από την περιφέρεια στην καρδιά, πλούσιο σε άχρηστα προϊόντα και διοξείδιο του άνθρακα. Τα άχρηστα προϊόντα κατόπιν απομακρύνονται μέσω των νεφρών, οι οποίοι έχουν ως αποστολή τους τη διήθηση (καθαρισμό) του αίματος, το δε διοξείδιο του άνθρακα απομακρύνεται από τους πνεύμονες με την αναπνοή. Έξω χιτώνας Μέσος χιτώνας Έσω χιτώνας Ενδοθήλιο Έξω χιτώνας Μέσος χιτώνας Έσω χιτώνας Ενδοθήλιο
 • 10. Τα αγγεία (2/2)Τα αγγεία (2/2) Οι αρτηρίες, όταν φθάνουν στην περιφέρεια του ανθρώπινου σώματος, δηλ. στους μύες, το δέρμα, σε όλα τα όργανα, διακλαδίζονται σε ολοένα μικρότερες αρτηρίες, ωσότου η διάμετρός τους γίνει μικροσκοπική. Σε αυτό το σημείο ακριβώς συντελείται η ανταλλαγή μεταξύ του αίματος και των κυττάρων. Τα μικροσκοπικά αυτά αγγεία ονομάζονται τριχοειδή και σχηματίζουν μέσα στα διάφορα όργανα και ιστούς ένα εκτεταμένο δίκτυο. Τα τριχοειδή συμβάλλουν σε μικρές φλέβες οι οποίες λίγο-λίγο ενώνονται ή μία με την άλλη σε όλο μεγαλύτερες φλέβες και επαναφέρουν το αίμα στην καρδιά. Από την καρδιά ξεκινούν δύο μεγάλες αρτηρίες. Η πνευμονική αρτηρία και η αορτή. Πλάσμα Ερυθρά αιμοσφαίρια Αιμοπετάλια Λευκά αιμοσφαίρια
 • 11. Παθήσεις καρδιάς !!!Παθήσεις καρδιάς !!! Το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η προδιάθεση, η καθιστική ζωή, το άγχος έχουν ως αποτέλεσμα το «φράξιμο» των αγγείων. Οι γιατροί χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους απόφραξης των αγγείων όπως: αγγειοπλαστική με μπαλόνι, φαρμακευτική αντιμετώπιση, εγχείρηση…