Dictats preparats 6e_barcanova_amb_o

D I C TAT S P R E P A R AT S
L l e n g u a c a t a l a n a 2 243
Sense saber com, l’Arnau es va trobar assegut a taula al costat del rei Jaume I.
Mig meravellat, mig atemorit, escoltava i callava. Com que tothom menjava i sentia un rau-rau al ventre,
va agafar el braó de xai que tenia al davant i hi va clavar queixalada sense deixar de parar atenció al que
deien el rei i els cavallers. I així va saber que acabaven de conquerir l’illa de Mallorca i que pensaven re-
poblar-la amb pagesos de l’Empordà.
En sentir anomenar l’Empordà, va recordar el seu poble i la seva família que el devien esperar per dinar.
Sobtadament va sentir que es convertia en una bola d’energia i, gairebé sense transició, entrava a casa
seva tot dient: «Em sembla que avui no tinc gaire gana».
Preparació: Copia el text del dictat, encercla i numera tots els punts i digues quina funció té cada un.
UN I TAT 1. EL P U N T
El mirabajà l’anomenem també «flor de nit» o «meravella de nit» perquè durant el dia té les flors tanca-
des; s’obren al vespre, discretament, es tanquen al matí i es panseixen prop de migdia; n’hi ha tantes,
però, a cada planta, que no ens adonem que no són les mateixes. Des del mes de juny fins que arriba
el fred, perfuma les nits als jardins i a les terrasses; també creix al camp, sovint arrambada a les parets
de les cases o a les vores dels camins. De color blanc, groc o rosa viu, les flors del mirabajà posen una
nota de color allà on són, quan arriba el capvespre.
Preparació: Copia el text, encercla les comes amb un color; els punts i comes amb un altre, i els punts
amb un tercer color; després llegeix-lo en veu alta respectant bé el ritme que marquen aquests signes de
puntuació.
UN I TAT 2. LA C O M A I E L P U N T I C O M A
L l e n g u a c a t a l a n a 2 245
Com que havíem previst anar a la platja, vaig començar a preparar-ho tot: les tovalloles, el para-sol, la
crema protectora, els peus d’ànec, les ulleres d’immersió…
Quan ho vaig tenir tot a punt, vaig anar l’eixida a buscar la mare que recollia la roba estesa. No la hi vaig
trobar, la panera de la roba neta era a terra, buida, i l’estenedor ple… Vaig cridar: «Mare!?», però no vaig
rebre resposta. La vaig buscar per tot el pis, cambra per cambra: no res, ningú, tot era buit i silenciós…
Tot d’una, vaig sentir les claus a la porta. Vaig anar al rebedor de puntetes… i vaig trobar la mare que
entrava amb el diari a la mà: «Amb aquest sol tan lleganyós, anar a la platja…», em va dir, «potser ho
hauríem de deixar per a demà…».
Preparació: Encercla els dos punts amb un color i els punts suspensius amb un altre. Explica quina fun-
ció tenen en cada cas.
UN I TAT 3. EL S D O S P U N T S I E L S P U N T S S U S P E N S I U S
Pel carnaval, la meva germana es va disfressar de Bruixa Avorrida (com la dels llibres de Les Tres Bes-
sones). Duia un mussol a la mà (un mussol de mentida, és clar) i parlava amb tothom que passava:
—On és, l’Anna? On és, l’Helena? On és, la Teresa? —els preguntava.
—No ho sé —contestaven alguns—; no les hem vist.
—Em sembla que han anat a ajudar en Harry Potter —feien broma uns altres.
I ella (que és molt comedianta) es passejava per la festa imitant les positures i ganyotes habituals de la
bruixa, tot dient: «Sóc la Bruixa Avorrida, amiga de totes les criatures!».
Preparació: Copia el text, encercla amb colors diferents els guions, els parèntesis i les cometes, i ex-
plica per a què serveix cada un dels signes en cada cas.
UN I TAT 4. EL S G U I O N S , E L S PA R È N T E S I S I L E S C O M E T E S
L l e n g u a c a t a l a n a 2246
– La libèl·lula o espiadimonis és un insecte que neix a l’aigua.
– De qui té la cara rodona en diem cara-rodó.
– D’una cosa sense importància en diem bagatel·la.
– Gener, març, maig, juliol, agost, octubre i desembre tenen trenta-un dies.
– El goril·la és el més gros de tots els micos.
– El Marroc és un estat situat a l’extrem nord-occidental de l’Àfrica.
– Una ombrel·la és un para-sol petit, de senyora.
– El para-xocs serveix per protegir el cotxe dels xocs de poca importància.
– El cargol és un mol·lusc, com els musclos i les ostres.
– La franel·la és un teixit de llana, per rentar-la s’ha de fer servir aigua tèbia.
– Una carretel·la és un carruatge de quatre rodes, amb quatre seients i una capota que es pot abaixar.
Preparació: Encercla amb un color les paraules que duen guionet i amb un altre les que duen punt vo-
lat i escriu tantes frases com vulguis per tal d’utilitzar-les totes.
UN I TAT 5. EL G U I O N E T I E L P U N T V O L AT
– Tothom a taula!
– Però… si és molt aviat!
– Que no has vist l’hora que és?
– Alça! Que de pressa ha passat l’estona!
– Carme! Marina! A dinar!
– Vols dur la sopa a taula, si us plau?
– Sopa! Que no feies fricandó?
– Sí, però de primer hi ha sopa. Au, mengeu…
– Ja he acabat, vaig a buscar el fricandó?
– Quina oloreta més bona!
– Ep, ep, no te’l quedis, fes passar la plata!
– En queda una mica més?
– I les postres?
– Crema cremada! Nyam-nyam…
Preparació: Classifica les frases que duen un signe d’admiració o d’interrogació en un quadre com aquest:
UN I TAT 6. EL S S I G N E S D ’A D M I R A C I Ó I D ’I N T E R R O G A C I Ó
L l e n g u a c a t a l a n a 2 247
Expressen admiració
Expressen sorpresa
Expressen exclamació
Expressen un crit
Expressen pregunta directa
La comtessa està asseguda, viudeta igual!
La comtessa està asseguda al seu palau.
Se li presenta a la cambra, valga’m Déu, val!
Se li presenta a la cambra el comte Arnau.
Tot cobert de roges flames, ai quin espant!
Tot cobert de roges flames, valga’m Déu, val!
—Tota sola feu la vetlla, muller lleial?
Tota sola feu la vetlla, viudeta igual?
—No la faig jo tota sola, comte l’Arnau,
no la faig jo tota sola, valga’m Déu, val!
—Qui teniu per companyia, muller lleial?
Qui teniu per companyia, viudeta igual?
—Déu i la Verge Maria, comte l’Arnau;
Déu i la Verge Maria, valga’m Déu, val!
—On teniu les vostres filles, muller lleial?
On teniu les vostres filles, viudeta igual?
—A la cambra són que broden, comte l’Arnau,
a la cambra són que broden seda i estam.
Preparació: Encercla els diversos signes de puntuació de la cançó i explica’n la funció.
UN I TAT 7. LA P U N T U A C I Ó I L’E N T O N A C I Ó
– Volia comprar-me una samarreta al mercat però no vaig trobar-ne cap que em fes el pes. Vaig pen-
sar que potser n’hi hauria de més boniques la setmana vinent.
– Quan va arribar la meva germana, vaig preguntar-li si havia anat a inscriure’s al concurs de patinatge.
– L’àvia havia promès fer-nos canelons per dinar i nosaltres vam anar-hi d’hora per ajudar-la.
– Com que ell no vol moure’s del lloc on és, no podem posar-hi el banc i haurem d’asseure’ns a l’al-
tra banda.
– Van treure’s els abrics i van penjar-los al rebedor per no oblidar-se’n quan marxessin.
Preparació: Escriu una frase amb cada grup de paraules destacades.
UN I TAT 8. L’A P Ò S T R O F I E L G U I O N E T E N E L S P R O N O M S
L l e n g u a c a t a l a n a 2248
Quan vam entrar a la sala, el primer que vam veure va ser una impressora i un escàner nous. Lògica-
ment, tots volíem ser els primers, si no els únics, a fer-los servir.
La Mònica, la professora d’informàtica, ens va demanar que ràpidament cadascú segués davant d’un or-
dinador, l’engeguéssim, obríssim la carpeta de les imatges i que cada un triés les imatges que li calien
per preparar el tema que havia escollit.
Jo volia fer un treball monogràfic sobre els indis d’Amèrica i havia dut una munió de revistes amb uns ar-
ticles interessantíssims i unes fotografies fantàstiques. Com que era el que havia dut més documentació,
la professora em va permetre que estrenés els aparells.
Preparació: Encercla les paraules del text que duen accent i escriu tantes frases com et calgui per tal
de fer-les servir totes.
UN I TAT 9. L’A C C E N T U A C I Ó
– La Lluïsa explica històries increïbles.
– Els meus veïns són suïssos.
– Caldrà que canviïs les rajoles que es mouen.
– Encara que no et suïn els peus cal que et canviïs els mitjons.
– La noia va trobar la casa en un estat ruïnós.
– Volen que creï una associació amb gent de tots els països.
– Digues al Raül que no s’amoïni.
– L’Eloïsa ens ha traduït la carta de la Brigitte.
– Cal que rumieu una mica i reduïu les despeses.
– Mentre vigilava el fricandó que coïa, rentava el raïm a l’aigüera.
Preparació: Escriu tantes frases com et calgui per tal d’utilitzar totes les paraules destacades.
UN I TAT 10. LA D I È R E S I I E L S C O N TA C T E S V O C À L I C S
L l e n g u a c a t a l a n a 2 249
Quan vam visitar el monestir budista de Panillo, a la Ribagorça aragonesa, em va fer la sensació que el
Pirineu havia esdevingut l’Himàlaia. Havia llegit que Himàlaia vol dir ‘prop d’on viuen els déus’ i vaig pen-
sar que la nostra muntanya també mereixia aquest nom.
Quan vam entrar al temple, només s’hi sentia el murmuri del rés de deu lames que pregaven per la pau
del món. La remor suau d’aquella cantarella em feia venir son.
En sortir, mon pare i jo vam parlar de la diferència entre aquell temple amb tants colors i les esglésies
que vam veure quan vam fer la Ruta del Romànic, itinerari que passa per Taüll, Boí, Erill-la-vall, Durro,
Barruera, Cóll, Cardet… Realment les esglésies romànes són molt més austeres, amb la pedra vista i
aquells campanars tan alts que si els mires gaire estona al final et fa mal el coll.
Preparació: Copia les paraules destacades del text i escriu al costat el significat de cadascuna.
UN I TAT 11. EL S A C C E N T S D I A C R Í T I C S
Pa torrat amb mantega
El pa torrat i la mantega Per esmorzar van de primera,
solen anar sovint plegats ja no cal dir per berenar,
i ens els mengem de bona gana, i a totes hores sempre donen
molt més si són ben ensucrats. plaer complet al paladar.
Tenen un gust que, en barrejar-se, MIQUEL MARTÍ I POL
resulta encara més plaent,
tant és així que cada dia
en menja arreu qui sap la gent.
Preparació: Llegeix el poema en veu alta parant atenció a aquelles paraules que duen una lletra que no
pronunciem. Després copia el text en el teu quadern i encercla aquestes paraules.
UN I TAT 12. LE S L L E T R E S M U D E S
L l e n g u a c a t a l a n a 2250

Recomendados

Fitxes de lecturaFitxes de lectura
Fitxes de lecturamarialopeztena
30.5K visualizações35 slides
Dictats preparats 2nDictats preparats 2n
Dictats preparats 2nmonik3mng
11.4K visualizações10 slides
DictatsDictats
DictatsLoliGimenez
2.3K visualizações6 slides
Dictats preparats català 2nDictats preparats català 2n
Dictats preparats català 2nLaia Lila
273.4K visualizações8 slides
Cal ort r_1Cal ort r_1
Cal ort r_1Laia Lila
38.3K visualizações1 slide

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Fitxes de lecturaFitxes de lectura
Fitxes de lecturaMarta Rusaal
412 visualizações35 slides
Cançons populars, nadales...infantilCançons populars, nadales...infantil
Cançons populars, nadales...infantilnfenolla
3.2K visualizações49 slides
Sant jordi 2012Sant jordi 2012
Sant jordi 2012lleona49
151 visualizações20 slides
Fitxa ortogr r rr 1erFitxa ortogr r rr 1er
Fitxa ortogr r rr 1erLaia Lila
31.5K visualizações8 slides
La g i la jLa g i la j
La g i la jt.garciadearriba
33.9K visualizações45 slides

Mais procurados(15)

Solucions de les activitats d’ortografiaSolucions de les activitats d’ortografia
Solucions de les activitats d’ortografia
Begonya Sol763 visualizações
Fitxes de lecturaFitxes de lectura
Fitxes de lectura
Marta Rusaal412 visualizações
Cançons populars, nadales...infantilCançons populars, nadales...infantil
Cançons populars, nadales...infantil
nfenolla3.2K visualizações
Sant jordi 2012Sant jordi 2012
Sant jordi 2012
lleona49151 visualizações
Fitxa ortogr r rr 1erFitxa ortogr r rr 1er
Fitxa ortogr r rr 1er
Laia Lila31.5K visualizações
La g i la jLa g i la j
La g i la j
t.garciadearriba33.9K visualizações
Poemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casasPoemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casas
Poemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casas
Neus Cortiella7K visualizações
Preposicions conjuncionsPreposicions conjuncions
Preposicions conjuncions
mrroca16.1K visualizações
Revisteta3 aRevisteta3 a
Revisteta3 a
classejbonjoch564 visualizações
Fitxa j:g:tjFitxa j:g:tj
Fitxa j:g:tj
neuspm10.3K visualizações
Solucionari quadern valencià mitjàSolucionari quadern valencià mitjà
Solucionari quadern valencià mitjà
maria antonia bennasar rigo102K visualizações
La c i la quLa c i la qu
La c i la qu
t.garciadearriba13.6K visualizações
Revista beat juny 15Revista beat juny 15
Revista beat juny 15
escolabeat1.5K visualizações
DictatsDictats
Dictats
marisamaribel638 visualizações
La b i la vLa b i la v
La b i la v
t.garciadearriba8.6K visualizações

Destaque(20)

L us de_la%20_llemgua_a_l_escolaL us de_la%20_llemgua_a_l_escola
L us de_la%20_llemgua_a_l_escola
marialopeztena11.3K visualizações
Animals i ecosistemesAnimals i ecosistemes
Animals i ecosistemes
marialopeztena12.4K visualizações
Aspectes a treballar amb el tanvAspectes a treballar amb el tanv
Aspectes a treballar amb el tanv
marialopeztena10.9K visualizações
Activitats per desenvolupar el càlculActivitats per desenvolupar el càlcul
Activitats per desenvolupar el càlcul
marialopeztena11.5K visualizações
Fitxes sobre cases d'arreu del mónFitxes sobre cases d'arreu del món
Fitxes sobre cases d'arreu del món
marialopeztena19.9K visualizações
1. reconocimiento facial_de_emociones_i1. reconocimiento facial_de_emociones_i
1. reconocimiento facial_de_emociones_i
marialopeztena11K visualizações
Pruebade daltonismoPruebade daltonismo
Pruebade daltonismo
marialopeztena11.3K visualizações
Guia creda els alumnes sords a ei i ci curs 11 12Guia creda els alumnes sords a ei i ci curs 11 12
Guia creda els alumnes sords a ei i ci curs 11 12
marialopeztena13.1K visualizações
Memory fonologicMemory fonologic
Memory fonologic
marialopeztena12.4K visualizações
1. reconocimiento facial_de_emociones_ii1. reconocimiento facial_de_emociones_ii
1. reconocimiento facial_de_emociones_ii
marialopeztena11K visualizações
Guia creda els alumnes sords al cm i cs curs 11 12Guia creda els alumnes sords al cm i cs curs 11 12
Guia creda els alumnes sords al cm i cs curs 11 12
marialopeztena11.3K visualizações
Abecedari paretAbecedari paret
Abecedari paret
marialopeztena13.8K visualizações
Dislexia -prova_exploratoriaDislexia -prova_exploratoria
Dislexia -prova_exploratoria
marialopeztena12.5K visualizações
Cuento+inclusivo+cuatro+esquinitas+de+nadaCuento+inclusivo+cuatro+esquinitas+de+nada
Cuento+inclusivo+cuatro+esquinitas+de+nada
marialopeztena11K visualizações
Les bruixes i el geperutLes bruixes i el geperut
Les bruixes i el geperut
marialopeztena12.5K visualizações
Els follets plafoEls follets plafo
Els follets plafo
marialopeztena12.5K visualizações
Els follets sabatersEls follets sabaters
Els follets sabaters
marialopeztena13.2K visualizações
Pere sense porPere sense por
Pere sense por
marialopeztena13.4K visualizações

Similar a Dictats preparats 6e_barcanova_amb_o

Poesia 2nPoesia 2n
Poesia 2nBreil Xavier
1.2K visualizações20 slides
Poesies Sant Jordi 2010Poesies Sant Jordi 2010
Poesies Sant Jordi 2010Mercè
1.7K visualizações28 slides
Els poetes de 4t cEls poetes de 4t c
Els poetes de 4t cQuim Cufí Solé
3.7K visualizações25 slides
Lletres encantades2015Lletres encantades2015
Lletres encantades2015Maite Luna Martinez
543 visualizações405 slides
Cicle mitjà Sant Jordi 2010Cicle mitjà Sant Jordi 2010
Cicle mitjà Sant Jordi 2010cepsaoriolmartorell
1.5K visualizações93 slides

Similar a Dictats preparats 6e_barcanova_amb_o(20)

Viure la literatura a través de desideri lombarte. trobada fraga 2012Viure la literatura a través de desideri lombarte. trobada fraga 2012
Viure la literatura a través de desideri lombarte. trobada fraga 2012
Camins Serret - Ilercavonia – Centro Cultural y Turístico654 visualizações
Poesia 2nPoesia 2n
Poesia 2n
Breil Xavier1.2K visualizações
Poesies Sant Jordi 2010Poesies Sant Jordi 2010
Poesies Sant Jordi 2010
Mercè1.7K visualizações
Els poetes de 4t cEls poetes de 4t c
Els poetes de 4t c
Quim Cufí Solé3.7K visualizações
Lletres encantades2015Lletres encantades2015
Lletres encantades2015
Maite Luna Martinez543 visualizações
Cicle mitjà Sant Jordi 2010Cicle mitjà Sant Jordi 2010
Cicle mitjà Sant Jordi 2010
cepsaoriolmartorell1.5K visualizações
Comprensió lectora i expressió escritaComprensió lectora i expressió escrita
Comprensió lectora i expressió escrita
Joanprofe2K visualizações
Tots plegats, 67 - abril 2013Tots plegats, 67 - abril 2013
Tots plegats, 67 - abril 2013
Escola Abel Ferrater87 visualizações
Concurs 2010Concurs 2010
Concurs 2010
blogsbetaniacs1.3K visualizações
Agrana que agranaràsAgrana que agranaràs
Agrana que agranaràs
Pilar Rubio Argilés200 visualizações
Lletres encantades2016Lletres encantades2016
Lletres encantades2016
Maite Luna Martinez548 visualizações
Jocs florals 2020Jocs florals 2020
Jocs florals 2020
Escola Torrent d'en Melis56 visualizações
Revista Escola Sant Domènec.1r TrimestreRevista Escola Sant Domènec.1r Trimestre
Revista Escola Sant Domènec.1r Trimestre
Silvia Nohales57 visualizações
Jocs florals 2020. Escola Torrent d'en MelisJocs florals 2020. Escola Torrent d'en Melis
Jocs florals 2020. Escola Torrent d'en Melis
Escola Torrent d'en Melis19K visualizações
Jocs Florals 2021 Escola Torrent d'en MelisJocs Florals 2021 Escola Torrent d'en Melis
Jocs Florals 2021 Escola Torrent d'en Melis
Escola Torrent d'en Melis2.5K visualizações
2mp poemes persones2mp poemes persones
2mp poemes persones
sihose1.3K visualizações
Tríptic bibliol 1r 2n2015Tríptic bibliol 1r 2n2015
Tríptic bibliol 1r 2n2015
Pedrolo320 visualizações
Nou projecte de CICLE MITJÀ. Llengua catalanaNou projecte de CICLE MITJÀ. Llengua catalana
Nou projecte de CICLE MITJÀ. Llengua catalana
Editorial Barcanova878 visualizações
Dia mundial de la poesiaDia mundial de la poesia
Dia mundial de la poesia
pompeufabramollerussa5.4K visualizações
Presentacio De Cat Sergi, André, BadrPresentacio De Cat Sergi, André, Badr
Presentacio De Cat Sergi, André, Badr
Roser Guiteras644 visualizações

Mais de marialopeztena

Pere sense por plafóPere sense por plafó
Pere sense por plafómarialopeztena
12.6K visualizações1 slide
Sant jordi plafóSant jordi plafó
Sant jordi plafómarialopeztena
13.2K visualizações1 slide
Sant jordi Sant jordi
Sant jordi marialopeztena
13.9K visualizações7 slides
Peix irisat contePeix irisat conte
Peix irisat contemarialopeztena
34.5K visualizações7 slides
AsociacionAsociacion
Asociacionmarialopeztena
7.4K visualizações10 slides
Quinzet cs 2Quinzet cs 2
Quinzet cs 2marialopeztena
6.7K visualizações9 slides

Mais de marialopeztena(8)

Pere sense por plafóPere sense por plafó
Pere sense por plafó
marialopeztena12.6K visualizações
Sant jordi plafóSant jordi plafó
Sant jordi plafó
marialopeztena13.2K visualizações
Sant jordi Sant jordi
Sant jordi
marialopeztena13.9K visualizações
Peix irisat contePeix irisat conte
Peix irisat conte
marialopeztena34.5K visualizações
AsociacionAsociacion
Asociacion
marialopeztena7.4K visualizações
Quinzet cs 2Quinzet cs 2
Quinzet cs 2
marialopeztena6.7K visualizações
Quinzet cs1Quinzet cs1
Quinzet cs1
marialopeztena7.1K visualizações
Quinzet cm3Quinzet cm3
Quinzet cm3
marialopeztena4.9K visualizações

Último

ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 visualizações98 slides
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
5 visualizações37 slides
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdfRaulGomez822561
47 visualizações1 slide
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
42 visualizações4 slides
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
7 visualizações48 slides

Último(8)

ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 visualizações
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau5 visualizações
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256147 visualizações
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256142 visualizações
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA56 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin913 visualizações
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256124 visualizações

Dictats preparats 6e_barcanova_amb_o

 • 1. D I C TAT S P R E P A R AT S L l e n g u a c a t a l a n a 2 243
 • 2. Sense saber com, l’Arnau es va trobar assegut a taula al costat del rei Jaume I. Mig meravellat, mig atemorit, escoltava i callava. Com que tothom menjava i sentia un rau-rau al ventre, va agafar el braó de xai que tenia al davant i hi va clavar queixalada sense deixar de parar atenció al que deien el rei i els cavallers. I així va saber que acabaven de conquerir l’illa de Mallorca i que pensaven re- poblar-la amb pagesos de l’Empordà. En sentir anomenar l’Empordà, va recordar el seu poble i la seva família que el devien esperar per dinar. Sobtadament va sentir que es convertia en una bola d’energia i, gairebé sense transició, entrava a casa seva tot dient: «Em sembla que avui no tinc gaire gana». Preparació: Copia el text del dictat, encercla i numera tots els punts i digues quina funció té cada un. UN I TAT 1. EL P U N T El mirabajà l’anomenem també «flor de nit» o «meravella de nit» perquè durant el dia té les flors tanca- des; s’obren al vespre, discretament, es tanquen al matí i es panseixen prop de migdia; n’hi ha tantes, però, a cada planta, que no ens adonem que no són les mateixes. Des del mes de juny fins que arriba el fred, perfuma les nits als jardins i a les terrasses; també creix al camp, sovint arrambada a les parets de les cases o a les vores dels camins. De color blanc, groc o rosa viu, les flors del mirabajà posen una nota de color allà on són, quan arriba el capvespre. Preparació: Copia el text, encercla les comes amb un color; els punts i comes amb un altre, i els punts amb un tercer color; després llegeix-lo en veu alta respectant bé el ritme que marquen aquests signes de puntuació. UN I TAT 2. LA C O M A I E L P U N T I C O M A L l e n g u a c a t a l a n a 2 245
 • 3. Com que havíem previst anar a la platja, vaig començar a preparar-ho tot: les tovalloles, el para-sol, la crema protectora, els peus d’ànec, les ulleres d’immersió… Quan ho vaig tenir tot a punt, vaig anar l’eixida a buscar la mare que recollia la roba estesa. No la hi vaig trobar, la panera de la roba neta era a terra, buida, i l’estenedor ple… Vaig cridar: «Mare!?», però no vaig rebre resposta. La vaig buscar per tot el pis, cambra per cambra: no res, ningú, tot era buit i silenciós… Tot d’una, vaig sentir les claus a la porta. Vaig anar al rebedor de puntetes… i vaig trobar la mare que entrava amb el diari a la mà: «Amb aquest sol tan lleganyós, anar a la platja…», em va dir, «potser ho hauríem de deixar per a demà…». Preparació: Encercla els dos punts amb un color i els punts suspensius amb un altre. Explica quina fun- ció tenen en cada cas. UN I TAT 3. EL S D O S P U N T S I E L S P U N T S S U S P E N S I U S Pel carnaval, la meva germana es va disfressar de Bruixa Avorrida (com la dels llibres de Les Tres Bes- sones). Duia un mussol a la mà (un mussol de mentida, és clar) i parlava amb tothom que passava: —On és, l’Anna? On és, l’Helena? On és, la Teresa? —els preguntava. —No ho sé —contestaven alguns—; no les hem vist. —Em sembla que han anat a ajudar en Harry Potter —feien broma uns altres. I ella (que és molt comedianta) es passejava per la festa imitant les positures i ganyotes habituals de la bruixa, tot dient: «Sóc la Bruixa Avorrida, amiga de totes les criatures!». Preparació: Copia el text, encercla amb colors diferents els guions, els parèntesis i les cometes, i ex- plica per a què serveix cada un dels signes en cada cas. UN I TAT 4. EL S G U I O N S , E L S PA R È N T E S I S I L E S C O M E T E S L l e n g u a c a t a l a n a 2246
 • 4. – La libèl·lula o espiadimonis és un insecte que neix a l’aigua. – De qui té la cara rodona en diem cara-rodó. – D’una cosa sense importància en diem bagatel·la. – Gener, març, maig, juliol, agost, octubre i desembre tenen trenta-un dies. – El goril·la és el més gros de tots els micos. – El Marroc és un estat situat a l’extrem nord-occidental de l’Àfrica. – Una ombrel·la és un para-sol petit, de senyora. – El para-xocs serveix per protegir el cotxe dels xocs de poca importància. – El cargol és un mol·lusc, com els musclos i les ostres. – La franel·la és un teixit de llana, per rentar-la s’ha de fer servir aigua tèbia. – Una carretel·la és un carruatge de quatre rodes, amb quatre seients i una capota que es pot abaixar. Preparació: Encercla amb un color les paraules que duen guionet i amb un altre les que duen punt vo- lat i escriu tantes frases com vulguis per tal d’utilitzar-les totes. UN I TAT 5. EL G U I O N E T I E L P U N T V O L AT – Tothom a taula! – Però… si és molt aviat! – Que no has vist l’hora que és? – Alça! Que de pressa ha passat l’estona! – Carme! Marina! A dinar! – Vols dur la sopa a taula, si us plau? – Sopa! Que no feies fricandó? – Sí, però de primer hi ha sopa. Au, mengeu… – Ja he acabat, vaig a buscar el fricandó? – Quina oloreta més bona! – Ep, ep, no te’l quedis, fes passar la plata! – En queda una mica més? – I les postres? – Crema cremada! Nyam-nyam… Preparació: Classifica les frases que duen un signe d’admiració o d’interrogació en un quadre com aquest: UN I TAT 6. EL S S I G N E S D ’A D M I R A C I Ó I D ’I N T E R R O G A C I Ó L l e n g u a c a t a l a n a 2 247 Expressen admiració Expressen sorpresa Expressen exclamació Expressen un crit Expressen pregunta directa
 • 5. La comtessa està asseguda, viudeta igual! La comtessa està asseguda al seu palau. Se li presenta a la cambra, valga’m Déu, val! Se li presenta a la cambra el comte Arnau. Tot cobert de roges flames, ai quin espant! Tot cobert de roges flames, valga’m Déu, val! —Tota sola feu la vetlla, muller lleial? Tota sola feu la vetlla, viudeta igual? —No la faig jo tota sola, comte l’Arnau, no la faig jo tota sola, valga’m Déu, val! —Qui teniu per companyia, muller lleial? Qui teniu per companyia, viudeta igual? —Déu i la Verge Maria, comte l’Arnau; Déu i la Verge Maria, valga’m Déu, val! —On teniu les vostres filles, muller lleial? On teniu les vostres filles, viudeta igual? —A la cambra són que broden, comte l’Arnau, a la cambra són que broden seda i estam. Preparació: Encercla els diversos signes de puntuació de la cançó i explica’n la funció. UN I TAT 7. LA P U N T U A C I Ó I L’E N T O N A C I Ó – Volia comprar-me una samarreta al mercat però no vaig trobar-ne cap que em fes el pes. Vaig pen- sar que potser n’hi hauria de més boniques la setmana vinent. – Quan va arribar la meva germana, vaig preguntar-li si havia anat a inscriure’s al concurs de patinatge. – L’àvia havia promès fer-nos canelons per dinar i nosaltres vam anar-hi d’hora per ajudar-la. – Com que ell no vol moure’s del lloc on és, no podem posar-hi el banc i haurem d’asseure’ns a l’al- tra banda. – Van treure’s els abrics i van penjar-los al rebedor per no oblidar-se’n quan marxessin. Preparació: Escriu una frase amb cada grup de paraules destacades. UN I TAT 8. L’A P Ò S T R O F I E L G U I O N E T E N E L S P R O N O M S L l e n g u a c a t a l a n a 2248
 • 6. Quan vam entrar a la sala, el primer que vam veure va ser una impressora i un escàner nous. Lògica- ment, tots volíem ser els primers, si no els únics, a fer-los servir. La Mònica, la professora d’informàtica, ens va demanar que ràpidament cadascú segués davant d’un or- dinador, l’engeguéssim, obríssim la carpeta de les imatges i que cada un triés les imatges que li calien per preparar el tema que havia escollit. Jo volia fer un treball monogràfic sobre els indis d’Amèrica i havia dut una munió de revistes amb uns ar- ticles interessantíssims i unes fotografies fantàstiques. Com que era el que havia dut més documentació, la professora em va permetre que estrenés els aparells. Preparació: Encercla les paraules del text que duen accent i escriu tantes frases com et calgui per tal de fer-les servir totes. UN I TAT 9. L’A C C E N T U A C I Ó – La Lluïsa explica històries increïbles. – Els meus veïns són suïssos. – Caldrà que canviïs les rajoles que es mouen. – Encara que no et suïn els peus cal que et canviïs els mitjons. – La noia va trobar la casa en un estat ruïnós. – Volen que creï una associació amb gent de tots els països. – Digues al Raül que no s’amoïni. – L’Eloïsa ens ha traduït la carta de la Brigitte. – Cal que rumieu una mica i reduïu les despeses. – Mentre vigilava el fricandó que coïa, rentava el raïm a l’aigüera. Preparació: Escriu tantes frases com et calgui per tal d’utilitzar totes les paraules destacades. UN I TAT 10. LA D I È R E S I I E L S C O N TA C T E S V O C À L I C S L l e n g u a c a t a l a n a 2 249
 • 7. Quan vam visitar el monestir budista de Panillo, a la Ribagorça aragonesa, em va fer la sensació que el Pirineu havia esdevingut l’Himàlaia. Havia llegit que Himàlaia vol dir ‘prop d’on viuen els déus’ i vaig pen- sar que la nostra muntanya també mereixia aquest nom. Quan vam entrar al temple, només s’hi sentia el murmuri del rés de deu lames que pregaven per la pau del món. La remor suau d’aquella cantarella em feia venir son. En sortir, mon pare i jo vam parlar de la diferència entre aquell temple amb tants colors i les esglésies que vam veure quan vam fer la Ruta del Romànic, itinerari que passa per Taüll, Boí, Erill-la-vall, Durro, Barruera, Cóll, Cardet… Realment les esglésies romànes són molt més austeres, amb la pedra vista i aquells campanars tan alts que si els mires gaire estona al final et fa mal el coll. Preparació: Copia les paraules destacades del text i escriu al costat el significat de cadascuna. UN I TAT 11. EL S A C C E N T S D I A C R Í T I C S Pa torrat amb mantega El pa torrat i la mantega Per esmorzar van de primera, solen anar sovint plegats ja no cal dir per berenar, i ens els mengem de bona gana, i a totes hores sempre donen molt més si són ben ensucrats. plaer complet al paladar. Tenen un gust que, en barrejar-se, MIQUEL MARTÍ I POL resulta encara més plaent, tant és així que cada dia en menja arreu qui sap la gent. Preparació: Llegeix el poema en veu alta parant atenció a aquelles paraules que duen una lletra que no pronunciem. Després copia el text en el teu quadern i encercla aquestes paraules. UN I TAT 12. LE S L L E T R E S M U D E S L l e n g u a c a t a l a n a 2250