O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Microsoft project

489 visualizações

Publicada em

anàlisis del contect de treball de microsoft project

Publicada em: Tecnologia
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Microsoft project

 1. 1. Anàlisis del context de treball. Microsoft Project Laboratori d’aplicacións Gràfiques Universitat de Barcelona Maria Frigola Geli Grup B5
 2. 2. 2. Introducció al Microsoft Project <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Descripció de la pantalla. Opcions generals </li></ul><ul><li>Introducció de les dades </li></ul><ul><li>Crear un Hito </li></ul><ul><li>Estimació de costos </li></ul><ul><li>Generació del pla </li></ul><ul><li>Seguiment del projecte </li></ul>
 3. 3. Introducció (1) <ul><li>Organitzar la informació de l’assignació de temps a les tasques, els costos associats i els recursos. </li></ul><ul><li>Crear plans de projectes. </li></ul><ul><li>Programar i realitzar un seguiment de totes les activitats per a supervisar el seu progrés. </li></ul><ul><li>Comunicació amb els altres usuaris. </li></ul><ul><li>Adaptar-se als canvis a mesura que aquests es van produint. </li></ul>Microsoft Project és un software per a la gestió de projectes, que ajuda a l’usuari a:
 4. 4. Introducció (2) Característiques Microsoft Project <ul><li>Permet: </li></ul><ul><li>Guardar en la seva base de dades detalls sobre el projecte. </li></ul><ul><li>Crear un pla: calcular i controlar la programació, els costos i altres elements del projecte. </li></ul><ul><ul><li>(Com més informació s’introdueixi, més precís serà el pla). </li></ul></ul><ul><li>Presentar els resultats dels càlculs immediatament. </li></ul><ul><li>El pla del projecte no es crea mentre no s’introdueixi la informació essencial de totes les tasques. Només, aleshores es veurà quan finalitzarà el projecte o les dates en les que estan programades les tasques. </li></ul>
 5. 5. Introducció (3) Requisits del sistema <ul><li>Microsoft Window 95 o SO posterior </li></ul><ul><li>32 MB de RAM per a Window 95 o posterior; 64 MB de RAM per a Window 2000 o XP (utilitza més recursos del Sistema Operatiu) </li></ul><ul><li>MB disponibles de disc dur </li></ul><ul><li>CD-ROM </li></ul>
 6. 6. Descripció de la pantalla. Opcions generals (1)
 7. 7. Descripció de la pantalla. Opcions generals (2) <ul><li>Representació de la informació gràficament . </li></ul><ul><li>Diagrama de Gantt, </li></ul><ul><li>Diagrama de red, </li></ul><ul><li>Gràfic de recursos </li></ul><ul><li>Calendari </li></ul>Les fulles representen la informació en files i columnes Els formularis presenten la informació d’una tasca o d’un recurs individual ¡Filtres!
 8. 8. <ul><li>Passos: </li></ul><ul><li>Introducció de les dades </li></ul><ul><ul><li>Introducció de dates i calendari. </li></ul></ul><ul><ul><li>Introducció i assignació de recursos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Introducció de tasques i duracions. </li></ul></ul><ul><li>Crear un pla </li></ul><ul><ul><li>La organització de la llista de tasques en una estructura d’esquema. </li></ul></ul><ul><ul><li>La vinculació de tasques i l’ajust de relacions entre elles mateixes. </li></ul></ul><ul><li>Seguiment del projecte </li></ul><ul><ul><li>Redistribució de recursos. </li></ul></ul><ul><li>La comprovació i el format de la informació. </li></ul><ul><li>La impressió de la programació. </li></ul>Introducció de les dades
 9. 9. Introducció de dates i calendari
 10. 10. <ul><li>Establir la data de començament o de fi del projecte </li></ul><ul><ul><li>Clicar Nuevo a la barra d’eines estándar. </li></ul></ul><ul><li>Escriure el títol del projecte, el nom de l’administrador i les notes importants. </li></ul><ul><ul><li>Archivo , fer clic a Propiedades . </li></ul></ul>Microsoft Project: Introducció de dates i calendari <ul><li>Establir la programació del treball </li></ul><ul><ul><li>En el menú Herramientas , clicar Cambiar calendario laboral . </li></ul></ul><ul><ul><li>Per a canviar tot el calendari, seleccionar cada dia de la setmana a la part superior. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per a canviar un únic dia, seleccionar la data en el calendari. </li></ul></ul><ul><ul><li>Clicar Período no laborable per a indicar els dies lliures, o Período laborable per a canviar les hores de treball. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si s’ha seleccionat Período laborable , escriure les hores de començament i fi de treball en els quadres Desde i Hasta . </li></ul></ul>
 11. 11. Especificar la informació de recursos i establir els períodes laborables <ul><li>Es defineixen com recursos a tot el personal, equipament i material utilitzats per a completar les tasques d’un projecte. </li></ul><ul><li>Assignació : recurs específic assignat a una tasca concreta. </li></ul><ul><li>Sobreassignació : assignar a un recurs més tasques de les que pot realitzar en l’horari de treball disponible. S’agafa com a base els valors de treball i duració de les tasques assignades, el nombre màxim d’unitats disponibles per al recurs i el calendari utilitzat pel recurs. </li></ul><ul><li>La disponibilitat és la indicació de quan i per quant temps pot programar-se un recurs per a un treball assignat. </li></ul>
 12. 12. Especificar la informació de recursos i establir els períodes laborables <ul><li>Inserir recursos </li></ul><ul><ul><li>Clicar Hoja de recursos a la barra de vistes </li></ul></ul><ul><li>Canviar el calendari laboral d’un recurs </li></ul><ul><ul><li>Fer doble Clic a sobre d’un recurs, apareix el quadre de diàleg “Información del recurso”. </li></ul></ul>
 13. 13. Introducció de tasques i duracions <ul><li>Classes de tasques : </li></ul><ul><ul><li>Tasques que tenen lloc una vegada </li></ul></ul><ul><ul><li>Tasques repetitives </li></ul></ul><ul><li>Tasca repetitiva : és aquella que es realitza de forma repetida en el transcurs d’un projecte. Per exemple , les reunions semanals per a analitzar l’estat es poden definir com una tasca repetitiva . Es pot: </li></ul><ul><ul><li>Definir una tasca per a que es realitzi diària, semanal, mensual o anualment. </li></ul></ul><ul><ul><li>Especificar la duració de cada tasca, el moment en que es produeix i les vegades que es repetirà (un període de temps o el nombre específic de repeticions). </li></ul></ul>
 14. 14. Introducció de tasques i duracions <ul><li>Inserir tasques </li></ul><ul><ul><li>Clicar Diagrama de Gantt a la barra de vistes </li></ul></ul><ul><ul><li>Apareix una taula on es pot afegir la informació de cada tasca </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer doble clic sobre una fila de la taula i es mostra un quadre de diàleg “Información de la tarea” </li></ul></ul><ul><ul><li>Introduir informació de la tasca, la seva duració, els recursos que consumeix i les relacions de precedència </li></ul></ul><ul><li>En la relació de precedència entre tasques, es poden establir lligams dels tipus: Final-Principi, Principi-Principi, Final-Final, Principi-Final </li></ul><ul><li>Unitats: dies o hores </li></ul><ul><li>Per indicar les relacions de jerarquia entre taques, utilitzar els botons: </li></ul>
 15. 15. Estructurar les tasques en un esquema lògic <ul><li>Les subtasques se situen sota les tasques de resum mitjançant l’aplicació de sangries . </li></ul><ul><li>Una estructura de descomposició del treball, o EDT, és la jerarquia de tasques en el projecte, representada por una sèrie de nombres, lletres, o una combinació de les dues. </li></ul>
 16. 16. Crear una Fita o Hito <ul><li>Hitos són punts de referència que marquen esdeveniments importants en un projecte i que s’utilitzen per a controlar el progrés del projecte. </li></ul><ul><li>Les tasques amb duració zero es mostren automàticament com hitos </li></ul><ul><li>L’usuari també pot marcar com hito qualsevol altra tasca amb qualsevol duració. </li></ul><ul><li>Per a marcar qualsevol tasca com hito : </li></ul><ul><ul><li>Fer click a la tasca en el camp Nombre de tarea </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer click en Información de la tarea </li></ul></ul><ul><ul><li>Marcar tasca com hito (Avanzado) </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>L’estimació de costos és el procés de desenvolupament dels costos aproximats de recursos i tasques necessaris per a completar les activitats del projecte. </li></ul><ul><li>Establir taxes de pagament i tarifes per a recursos. </li></ul><ul><li>Establir costos fixos de tasques, per exemple, un equip, pot incorporar aquest cost fix al cost total del projecte complet. </li></ul><ul><li>Establir costos de material: (consumibles). </li></ul><ul><li>Canviar les taules de taxes en una assignació de recursos. </li></ul>Estimació de costos
 18. 18. Generació del pla <ul><li>Una vegada creada la llista de tasques i proporcionada la informació de programació, es genera un pla. </li></ul><ul><li>Es podrà veure un model complet del projecte, amb la seva data de finalització i les dates de començament i fi de cada tasca. </li></ul><ul><li>Revisar el camí crític per a detectar possibles problemes. </li></ul><ul><li>Avaluar i optimitzar el pla. Abans d’iniciar el projecte i de forma periòdica durant la seva execució, s’haurà d’avaluar i ajustar el pla del projecte considerant l’àmbit, els recursos i la programació. </li></ul>
 19. 19. Extracció d’informació (1) <ul><li>Veure data de finalització </li></ul><ul><ul><li>Clicar Proyecto  Información del proyecto a la barra d’eines estándar. </li></ul></ul><ul><li>Número total de dies </li></ul><ul><ul><li>Full de tasques </li></ul></ul><ul><li>Camí crític (durada estimada del projecte) </li></ul><ul><ul><li>Clicar sobre del botó que mostra la vista del diagrama de Gantt i utilitzar el “ Asistente para diagramas de Gantt” </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>Evolució dels recursos </li></ul><ul><ul><li>Anar a Hoja de recursos , recursos en vermell  sobreassignació </li></ul></ul><ul><li>Dies de sobreassignació </li></ul><ul><ul><li>Anar a Gráfico de recursos </li></ul></ul><ul><li>Divisió de la pantalla, per treballar </li></ul><ul><li>alhora amb el diagrama de Gantt i </li></ul><ul><li>el gràfic de recursos </li></ul><ul><ul><li>Clicar Ventana de la barra d’eines, </li></ul></ul><ul><ul><li>i seleccionar Dividir </li></ul></ul>Extracció d’informació (2)
 21. 21. <ul><li>Redistribuir els recursos automàticament a mesura que es van introduint les tasques, cal a l’iniciar el projecte: </li></ul><ul><ul><li>Clicar Herramientas de la barra d’eines i prémer l’opció Redistribuir recursos </li></ul></ul><ul><li>Opcions: </li></ul><ul><ul><li>Només redistribuir si no s’afecta </li></ul></ul><ul><ul><li>al temps final del projecte </li></ul></ul><ul><ul><li>Trencar una tasca </li></ul></ul><ul><ul><li>A vegades no tindrà més </li></ul></ul><ul><ul><li>remei que moure tasques </li></ul></ul><ul><ul><li>crítiques afectant la durada </li></ul></ul><ul><ul><li>final del projecte. </li></ul></ul>Redistribució de recursos
 22. 22. Seguiment del projecte <ul><li>De forma periòdica durant la seva execució, s’ha d’avaluar i ajustar el pla del projecte considerant l’àmbit, els recursos i la programació. </li></ul><ul><li>Actualitzar en quan al progrés de les tasques. Es mostrarà el pla del projecte actualitzat. </li></ul><ul><li>Una vegada que el pla ha estat actualitzat, es revisa per a comprovar l’efecte dels canvis. </li></ul><ul><ul><li>Està el projecte per sobre del pressupost? </li></ul></ul><ul><ul><li>Està programat que algun membre de l’equip treballi hores extres? </li></ul></ul><ul><ul><li>Finalitzarà amb retard el projecte? </li></ul></ul>

×