Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Anúncio

La reproduccio humana 3

 1. Quan vares començar a viure eres una sola cel.lula anomenada zigot.El zigot esta format per dues cel.lules l'ovul i l'espermatozoide.
 2. Aquesta unio rep el nom de fecundacio.
 3. DIFERENCIES DE SEXE.
 4. L'home te mes pel en el cos.
 5. Les dones tenen mes desenvolupats els pits.
 6. Els organs que forman l'aparell reproductor femeni son:els ovaris,les trompes de fal.lopi,l'uter,la vagina i la vulva.
 7. A partir de la pubertad els ovaris expulen un ovul cap a les trompes de fal.lopi cada cada mes.
 8. -les trompes de fal.lopi son dos tubs que comuniquen els ovaris amb l'uter. -l'uter es una especie de bossa,que es bon creix el nou esser. -la vagina es un conducte elastic que comunica l'uter amb l'exterior del cos. -la vulva es l'unic organ esxtern.
 9. Els organs principals son:els testicles i el penis.
 10. Els testicles:son dos petit organs arrodonits situats a baix del penis.
 11. Cada testicl fabrica contantment molts d'espermatozoides.
 12. El penis:Al seu interior hi ha un conducte anomenat uretra.
 13. A traves de l'uretra surten els espermatozoides i l'orina.Pero mai es mescla amb els espermatozoi- des perque hi ha com una valvula.
 14. Quan s'uneixen formaen el zigot.
 15. El zigot comenḉa a dividir-se en moltes cel.lules i a creixer fins convertir-se en un embrio.
 16. Pel cordo umbilical es per on arrib l'oxigen i l'aliment al nado.
 17. Al final del segon mes l'embrio te un aspecte semblant al d'un bebe per aixo s'anomena fetus.
 18. Durant l'embaras l'úter s'eixampla.
 19. EL PART:el part es el periode en elque el nado neix.
 20. I a partir de l'any els creixen els dents definitius,els creixen els ossos i els musculs.
 21. La pubertad
 22. En els nins la pubertad comença a partir dels 13 als 18 i en les nines del 11 als 16.
 23. Tambe l'aparell reproductor comença a produir espermatozoides o ovuls.
 24. En les nines els creixen els nins i als nins els creix pel.
 25. Les persones van perden capacitats segon van envellesent.
Anúncio