O MODELADO CÁRSTICO
O MODELADO CÁRSTICO· A palabra cárstico fai referencia a unha rexión que tenunha meseta fronteriza de calcaria no sudoeste...
O MODELADO CÁRSTICO   Fórmase polo fenómeno da carbonatación ,  no que as rochas calcarias se disolven en auga que  ...
O MODELADO CÁRSTICO· Se a disolución da calcaria iníciase na superficie, dá lugara formacións exocársticas, pero se a auga...
Formas exocársticas
As formas exocársticas de disolución1. O lenar, lapiás ou karren: son sucos orixinados polaacción da auga que circula sobr...
As formas exocársticas de disolución2. Os embudes ou torcas: son depresións pouco profundasde contorno circular, que se fo...
As formas exocársticas de disolución2. As uvalas fórmanse mediante a unión de embudesindividuais e as depresións cársticas...
As formas exocársticas de disolución3. Os canóns cársticos son son depresións alongadas deparedes verticais. Pódense orixi...
As formas exocársticas de disolución4. Os polxes son amplas depresións recheas de arxilasresiduais, de dimensións quilomét...
As formas exocársticas de precipitación1. Os travertinos e os tufos son rochas formadas polaprecipitación de carbonato de ...
As formas exocársticas de precipitación2. As pilas tamén se orixinan pola precipitación de carbonatode calcio e adquiren d...
Formas endocársticas
As formas endocársticas de disolución1. As simas son condutos verticais, que se forman poladisolución das rochas calcarias...
As formas endocársticas de disolución 2. As galerías son condutos horizontais, formados da mesma forma que as simas.
As formas endocársticas de disolución3. As cavernas (tamén chamadas covas) fórmanse grazas aunha intensa disolución que un...
As formas endocársticas de precipitación1. As estalactitas son estruturas de forma cónica, aguda ealongada que se desenvol...
As formas endocársticas de precipitación2. As estalagmitas desenvólvense no chan, e a súa forma éparecida á das estalactit...
As formas endocársticas de precipitación3. As coadas son precipitacións de carbonato de calcio conaspecto de fervenza, que...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

O modelado cárstico

937 visualizações

Publicada em

O modelado cárstico

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

O modelado cárstico

 1. 1. O MODELADO CÁRSTICO
 2. 2. O MODELADO CÁRSTICO· A palabra cárstico fai referencia a unha rexión que tenunha meseta fronteriza de calcaria no sudoeste de Eslovenia,chamada Kras. Esta rexión esténdese ata o nordeste deItalia e posúe espectaculares formacións cársticas.· Este tipo de modelado orixínase debido á disolución querealiza a auga na rocha calcaria.
 3. 3. O MODELADO CÁRSTICO Fórmase polo fenómeno da carbonatación , no que as rochas calcarias se disolven en auga que ten CO2 disolto. CaCO3 + H2O + CO2 → ← Ca++ + 2HCO3-1º- Prodúcese a disolución da rocha calcaria e fórmase bicarbonato de calcio. 2º- Prodúcese a precipitación de carbonato de calcio a partir da auga que leva bicarbonato de calcio disolto.
 4. 4. O MODELADO CÁRSTICO· Se a disolución da calcaria iníciase na superficie, dá lugara formacións exocársticas, pero se a auga infíltrase polas gretas e fisuras continuando a disolución no interior, orixinaunha serie de formacións chamadas endocársticas.Estas formacións poden ser de disolución (destrutivas)ou de precipitación (construtivas).
 5. 5. Formas exocársticas
 6. 6. As formas exocársticas de disolución1. O lenar, lapiás ou karren: son sucos orixinados polaacción da auga que circula sobre as rochas calcarias.
 7. 7. As formas exocársticas de disolución2. Os embudes ou torcas: son depresións pouco profundasde contorno circular, que se forman pola disolución da rochacalcaria ou polo afundimento dunha caverna.
 8. 8. As formas exocársticas de disolución2. As uvalas fórmanse mediante a unión de embudesindividuais e as depresións cársticas son uvalas queampliaran o seu tamaño ou unións destas.
 9. 9. As formas exocársticas de disolución3. Os canóns cársticos son son depresións alongadas deparedes verticais. Pódense orixinar por disolución, ao longode fracturas ou polo afundimento dunha galería subterránea.
 10. 10. As formas exocársticas de disolución4. Os polxes son amplas depresións recheas de arxilasresiduais, de dimensións quilométricas, dominada porvertentes escarpadas.
 11. 11. As formas exocársticas de precipitación1. Os travertinos e os tufos son rochas formadas polaprecipitación de carbonato de calcio. A auga disolve a rochae cárgase deste composto químico.
 12. 12. As formas exocársticas de precipitación2. As pilas tamén se orixinan pola precipitación de carbonatode calcio e adquiren diferentes formas, porque a augaestáncase.
 13. 13. Formas endocársticas
 14. 14. As formas endocársticas de disolución1. As simas son condutos verticais, que se forman poladisolución das rochas calcarias ao longo de fisuras.
 15. 15. As formas endocársticas de disolución 2. As galerías son condutos horizontais, formados da mesma forma que as simas.
 16. 16. As formas endocársticas de disolución3. As cavernas (tamén chamadas covas) fórmanse grazas aunha intensa disolución que une simas e galerías e acabaformando grandes salas.
 17. 17. As formas endocársticas de precipitación1. As estalactitas son estruturas de forma cónica, aguda ealongada que se desenvolven no teito da caverna.
 18. 18. As formas endocársticas de precipitación2. As estalagmitas desenvólvense no chan, e a súa forma éparecida á das estalactitas, pero as estalagmitas son máiscurtas e grosas. As columnas fórmanse cando unhaestalactita únese cunha estalagmita.
 19. 19. As formas endocársticas de precipitación3. As coadas son precipitacións de carbonato de calcio conaspecto de fervenza, que se depositan nas paredes dascavernas.

×