O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Socialemediastrategie in 7 stappen

1.695 visualizações

Publicada em

Lezing bij het gelijknamige boek in de communicatiereeks van Kortom en Politeia

Publicada em: Governo e ONGs
 • Entre para ver os comentários

Socialemediastrategie in 7 stappen

 1. 1. Dag van de digitale communicatie 15 september 2015 Marc van Daele Een socialemediastrategie in 7 stappen
 2. 2. Sociale media zijn leuk!
 3. 3. Een organische groei brengt chaos.
 4. 4. Je hebt een strategie nodig.
 5. 5. “Een socialemediastrategie is een plan om doelstellingen te realiseren met behulp van de voordelen van sociale media.”
 6. 6. “Een socialemediastrategie is een plan om doelstellingen te realiseren met behulp van de voordelen van sociale media.” Een plan wil zeggen: wie, wat, wanneer, waar en hoe.
 7. 7. “Een socialemediastrategie is een plan om doelstellingen te realiseren met behulp van de voordelen van sociale media.” Doelstellingen zijn SMART geformuleerd.
 8. 8. “Een socialemediastrategie is een plan om doelstellingen te realiseren met behulp van de voordelen van sociale media.” Welke sociale media en wat zijn de verwachte voordelen?
 9. 9. Bepaal je doelstellingen 1  
 10. 10. Luisteren   Praten   Ac.veren   Faciliteren   Omarmen   Groundswell – 5 fasen
 11. 11. Luisteren   • Doelgroep  begrijpen   • Welke  personen  in  welk   rollen?   • Wie  zijn  de   beïnvloeders?   • Waarover  praat  men?   • Emo.es  en  reac.es  op   boodschappen   Praten   • Communiceren  met  de   doelgroep.   • Facebook  fanpagina   • Eigen  community  met   ac.eve  aanwezigheid   • Bedrijfsblog   Ac.veren   • Enthousiasmeren  van  de   doelgroep   • Mond-­‐tot-­‐mondreclame   • Peer-­‐to-­‐peer   • Ra.ngs,  waardecijfers   • Reviews   • Community  van  klanten   • Cadeautjes   Faciliteren   • Klanten  helpen  elkaar.   • Input  voor   productverbeteringen   • Wiki’s   • Forum   Omarmen   • Rela.e  met  het  publiek   • Doelgroep  wordt   onderdeel  van  de   organisa.e   • Ontwerp  en  verbetering   van  producten   • Crowdsourcing   • User  generated  content   • Klantenpar.cipa.e   Groundswell – 5 fasen
 12. 12. Bepaal je uitgangspositie 2  
 13. 13. Bepaal je uitgangspositie www.socialmediamaturity.eu
 14. 14. Een kleine socialemediapoll
 15. 15. De socialemediadoelstellingen van mijn organisatie zijn gelinkt aan onze organisatiedoelstellingen. Doelstellingen
 16. 16. Mijn organisatie weet waar online conversaties van het publiek met betrekking tot de organisatie en haar dienstverlening of besluitvorming over gaan. Doelgroepen
 17. 17. Mijn management is bereid om de nodige investeringen te doen om sociale media van de grond te krijgen. Organisatie
 18. 18. We hebben een overzicht van welke socialemediakanalen beschikbaar zijn en welke het best aansluiten bij onze doelstellingen en doelgroepen. Kanalen
 19. 19. Mijn organisatie heeft een contentstrategie waarin ruwweg wordt bepaald welke inhoud, voor wie, voor welke doeleinden en via welke kanalen wordt verspreid. Contentstrategie
 20. 20. Er is een reactieschema dat aangeeft wanneer en op welke manier medewerkers moeten/kunnen reageren op boodschappen van het publiek. Monitoring & webcare
 21. 21. Leer je doelgroepen kennen 3  
 22. 22. Rollen in het publiek
 23. 23. Waar praten mensen over jou?
 24. 24. Trefwoorden   Kanalen  Publiek   #organisa-e   #plaats   #product  
 25. 25. Breng organisatie in je sociale media 4  
 26. 26. Wie heb je nodig? De  strateeg   De  redacteur   De  coördinator   De  sponsors  
 27. 27. Waar ligt je focus?
 28. 28. Kies de juiste kanalen 5  
 29. 29.     Aandacht   trekken   Informeren   Overtuigen  &   werven   Onder-­‐ steunen   Onder-­‐ houden   Posi-eve   conversa-e  &   interac-e   PERS   Kranten  &  magazines/   redac.oneel   +   +/-­‐   -­‐   +/-­‐   +   -­‐   Kranten  &  magazines/   Adverten.es   +/-­‐   +/-­‐   -­‐   +/-­‐   +   -­‐   Televisiespots   +   +/-­‐   +/-­‐   +/-­‐   +   -­‐   Radiospots   +   +/-­‐   +/-­‐   +/-­‐   +   -­‐   TV-­‐redac.oneel   ++   +   ++   +/-­‐   +   -­‐   Radio-­‐redac.oneel   ++   +   +   +/-­‐   +   -­‐   GEDRUKTE  MEDIA   Flyers   +   +/-­‐   -­‐   +/-­‐   -­‐   -­‐   Folders   +/-­‐   +   -­‐   +   -­‐   -­‐   Brochures   -­‐   ++   -­‐   +   -­‐   -­‐   Brief   ++   ++   +/-­‐   +/-­‐   +   +/-­‐   Eigen  .jdschriW   ++   +   +/-­‐   +/-­‐   ++   +/-­‐   Affiches  /   aanplakborden   +   +/-­‐   -­‐   +/-­‐   +/-­‐   -­‐   MONDELINGE  MEDIA   Loket  /  balie   -­‐   ++   +   ++   -­‐   +   Persoonlijk  gesprek   ++   ++   ++   +   +   ++   UiteenzeYng  voor  een   groep   +   ++   +   +/-­‐   +/-­‐   +   Infolijn  (burger  naar   overheid)   -­‐   +   +/-­‐   ++   -­‐   ++   Telefoongesprek   (overheid  naar  burger)   ++   +   +   +/-­‐   +   ++   Stand   +/-­‐   +/-­‐   +/-­‐   +/-­‐   -­‐   +/-­‐   DIGITALE  MEDIA   Website   +/-­‐   ++   -­‐   ++   -­‐   -­‐   E-­‐mail   +   +   -­‐   +/-­‐   +/-­‐   +/-­‐   E-­‐zine   +   +   -­‐   +/-­‐   +   -­‐   Sms-­‐berichten   ++   +/-­‐   -­‐   +/-­‐   +/-­‐   +/-­‐   Chat   -­‐   +/-­‐   +/-­‐   +/-­‐   -­‐   +   Apps   +/-­‐   +/-­‐   -­‐   +/-­‐   +/-­‐   -­‐   Facebook   +   +/-­‐   -­‐   -­‐   +   +   Facebook  (adverten.es)   +/-­‐   -­‐   -­‐   -­‐   +/-­‐   -­‐   Twi]er   +   -­‐   -­‐   -­‐   +   +/-­‐   Youtube   -­‐   +   +/-­‐   +/-­‐   +/-­‐   -­‐   Elektronische   infoborden   +   +/-­‐   -­‐   +/-­‐   +   -­‐        c      Eric  Goubin,   Kortom  vzw,  2015  
 30. 30. Maak een contentstrategie 6  
 31. 31. Wat kan hen jouw content schelen? En waarom zouden ze hem delen?
 32. 32. Welke content heeft succes?
 33. 33. Welke content heeft succes?
 34. 34. Let op voor verrassingen
 35. 35. Verschillende boodschappen Harde   corporate   informa.e   “Leuke”   berichten   Actuele   informa.e   Peilingen   Content   cura.on   …   Bepaal  voor  elk   type  een   frequen.e  
 36. 36. Monitoring en analyse 7  
 37. 37. Doelstellingen voor monitoring zijn gebaseerd op organisatiedoelstellingen en zijn organisatiebreed bekeken.
 38. 38. Organisatiebrede doelstellingen Communica.edienst   • Crisis  in  een  vroeg  stadium  detecteren   • Beïnvloeders  iden.ficeren   • Meten  van  sen.ment   Marke.ng   • De  effec.viteit  van  campagnes  meten   • Share  of  voice  meten   • Trends  in  de  sector  detecteren   • Weten  welke  opkomende  socialemedia  relevant  worden   Verkoopsdienst   • Leads  detecteren   • Klantentevredenheid  meten   • Het  aankoopproces  in  kaart  brengen   R&D   • Producten  en  diensten  verbeteren   • Gat  in  de  markt  vinden   Personeelsdienst   • Poten.ële  kandidaten  spo]en   Klantendienst   • Niet-­‐specifieke  posi.eve  en  nega.eve  klantenervaring   • Klantenontevredenheid  meten  voor  ze  groot  wordt  
 39. 39. Starten met monitoring 1.  Bepaal doestellingen. 2.  Zorg voor een haalbare manier om berichten volgens prioriteiten in te delen. 3.  Maak workflows voor: 1.  Onmiddellijke reacties 2.  Analyse op langere termijn
 40. 40. Workflows Doelstelling   Toon   Rol   Timing   Klachten  behandelen   Hulpvaardig,  begripvol   Klachtencoördinator   24  u.   Informeren   Hulpvaardig   Balie   Onmiddellijk  .jdens   kantooruren   …   …   …   …  
 41. 41. Sen.ment  van  het  bericht   Is  het  nega.ef  of  beledigend?   Aard  van  het  bericht   Vraag?  Compliment?  …   Reac.e   Antwoorden,  vragen,  verwijderen   Op.e  1   Op.e  2   Op.e  n  …   Op.e  1   Op.e  2   Op.e  n  …   Op.e  1   Op.e  2   Op.e  n  …   luisteren   evalueren   reageren  
 42. 42. Marc van Daele marc.vandaele@deconversatie.be 0475 92 48 03 @marcvandaele www.deconversatie.be

×