O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Session1 part1

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Session1 part1

 1. 1. www.RongRean.com<br />เริ่มต้นทำความรู้จักกับเว็บเพจ<br />หลักสูตร สร้างเว็บด้วย HTML: Session ที่ 1 ตอนที่ 1<br />
 2. 2. www.rongrean.com<br />Orjix<br />Contents<br />1<br />เว็บเพจคืออะไร<br />2<br />คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ<br />3<br />เว็บเพจทำงานได้อย่างไร<br />4<br />ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์<br />
 3. 3. เว็บเพจคืออะไร<br />เว็บเพจ(webpage)<br />เอกสารที่ใช้ในการเผยแผ่ข้อมูลและข่าวสาร เช่น ข้อความ ภาพและเสียง ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต<br />ประโยชน์ของเว็บเพจ<br />ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน<br />ข้อมูลความรู้และห้องสมุด<br />ประชาสัมพันธ์บริษัทและองค์กร<br />ความบันเทิง<br />การเงิน การลงทุน<br />ซื้อ-ขาย และบริการ<br />ติดต่อสื่อสาร และดาวน์โหลดข้อมูล<br />www.rongrean.com<br />Orjix<br />
 4. 4. คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ<br />www.rongrean.com<br />Orjix<br /><ul><li>ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์(client-server)
 5. 5. การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คือ ส่งและรับข้อมูล
 6. 6. เครือข่ายใยแมงมุม(www)
 7. 7. บริการรูปแบบหนึ่งในอินเตอร์เน็ต หรือ www เป็นการเรียก urlจากบราวเซอร์ของเรา
 8. 8. เว็บไซต์(web site)
 9. 9. กลุ่มของหน้าเว็บ หรือเว็บหลายๆหน้ารวมกัน โดยเรียกหน้าแรกว่า “โฮมเพจ”
 10. 10. เว็บบราวเซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์(web browser & web server)
 11. 11. เว็บบราวเซอร์ มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลร้องขอและนำเสนอข้อมูลเว็บ
 12. 12. เว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นที่เก็บเว็บเพจซึ่งบราวเซอร์จะไปร้องขอข้อมูลมา
 13. 13. โดเมนเนม(Domain name)
 14. 14. ใช้แทนการติดต่อบนอินเตอร์เน็ตแบบipซึ่งยาวและจำยากกว่ามาก</li></li></ul><li>เว็บเพจทำงานได้อย่างไร<br />www.rongrean.com<br />Orjix<br />เครื่องคอมของเราพิมพ์ที่อยู่เว็บเพจที่จะเปิดดู และร้องขอไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์<br />เว็บเซิร์ฟเวอร์ค้นหาไฟล์เว็บเพจที่เครื่องผู้ใช้ร้องขอ<br />1<br />2<br />dell<br />ไฟล์เว็บเพจที่เก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์<br />3<br />เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลไฟล์เว็บผ่านบราวเซอร์<br />
 15. 15. ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์<br />กำหนดโครงร่างของเว็บไซต์เป็นการกำหนดผังของเว็บหรือ Site map<br /> หน้าโฮมเพจ<br /> แสดงสินค้า สมัครสมาชิก ข้อมูลทั่วไป<br />กำหนดการเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ<br />การกำหนดให้เว็บเพจแต่ละหน้าเชื่อมโยงถึงกัน<br />ออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้าภายในเว็บไซต์<br />เป็นการออกแบบโครงสร้างของหน้าเว็บเพจก่อนสร้างจริง<br /> เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมรูปภาพหรือส่วนประกอบต่างๆของเว็บเพจ<br />www.rongrean.com<br />Orjix<br />
 16. 16. สร้างเว็บเพจแต่ละหน้า<br />หลังจากวางรูปแบบของเว็บเพจแล้ว เราจึงมาเริ่มสร้างเว็บเพจแต่ละหน้าให้ตรงตามที่เราต้องการ<br /> รวมถึงการนำเสนอ ข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ<br />ลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต์ฟรี<br />สำหรับเผยแพร่เว็บไซต์ของเราสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้คนอื่นๆสามารถเข้าเยี่ยมชมได้<br />อัพโหลดเว็บไซต์<br />อัพโหลดเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นไปบนพื้นที่ที่เราได้ขอใช้ในข้อผ่านมา<br />www.rongrean.com<br />Orjix<br />

×