O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ETAPA 0-6: una nova mirada al currículum
<ul><li>La competència només se sap si es posseeix quan , </li></ul>ETAPA: 0-6 ANYS en la pràctica, es mobilitzen diferent...
<ul><li>A) Conjunt de coneixements, habilitats i actituds que permeten als professionals realitzar i desenvolupar rols de ...
La Taxonomía d'objectius de l'educació  Dimensió afectiva  Psicomotora Cognitiva  REPRODUCCIÓ CONNEXIÓ REFLEXIÓ de mé...
Un intent de síntesi de diverses aportacions (Cano 2005 ) <ul><li>1. Capacitat de planificació i organització del propi tr...
Les competències docents bàsiques de Perrenoud (2004) <ul><li>1. Organitzar i animar situacions d’aprenentatge 2. Gestiona...
Classificació de l’ANECA (2004) <ul><li>L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) ha elaborat un...
Classificació de l’ANECA (2004) 3. Sistèmiques 2. Personals 1. Instrumentals <ul><li>Capacitat d’anàlisi i síntesi </li></...
Classificació de l’ANECA (2004) 3. Sistèmiques 2. Personals 1. Instrumentals <ul><li>Treball en equip </li></ul><ul><li>Tr...
Classificació de l’ANECA (2004) 3. Sistèmiques 2. Personals 1. Instrumentals <ul><li>Aprenentatge autònom </li></ul><ul><l...
Competències docents <ul><li>(Adaptació modificada de l’SBL, Association for the Professional Quality of Teachers .) Prop...
Competències docents <ul><li>Transversal: en llengües (català, castellà i anglès), TIC i interculturalitat i inclusió </li...
<ul><li>Transversal: en llengües (català, castellà i anglès), TIC i interculturalitat i inclusió </li></ul><ul><li>Un/a pr...
<ul><li>Interpersonal </li></ul><ul><li>Un/a professor/a amb competències per la reflexió i el desenvolupament té la capa...
<ul><li>Pedagògica </li></ul><ul><li>Un/a professor/a amb competències pedagògiques ofereix als seus alumnes un entorn d’...
<ul><li>Experta en la matèria impartida i en els mètodes d’ensenyament </li></ul><ul><li>Un/a professor/a amb competències...
<ul><li>Organitzativa </li></ul><ul><li>Un/a professor/a amb competències organitzatives assegura que els seus alumnes pu...
<ul><li>Per treballar en grup </li></ul><ul><li>Un/a professor/a amb competències per treballar en grup col·labora amb el...
<ul><li>Per cooperar amb l’entorn de l’escola </li></ul><ul><li>Un/a professor/a amb competències per cooperar amb l’entor...
<ul><li>Per a la reflexió i el desenvolupament </li></ul><ul><li>Un/a professor/a amb competències per la reflexió i el de...
Hem d’aprendre a navegar en un oceà d’incertesa a través d’arxipèlags de certeses. Edgar Morin Grup El Dau - Març 2009
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Competencia Docent

 • Entre para ver os comentários

Competencia Docent

 1. 1. ETAPA 0-6: una nova mirada al currículum
 2. 2. <ul><li>La competència només se sap si es posseeix quan , </li></ul>ETAPA: 0-6 ANYS en la pràctica, es mobilitzen diferents recursos i coneixements i es fa front a una situació problemàtica
 3. 3. <ul><li>A) Conjunt de coneixements, habilitats i actituds que permeten als professionals realitzar i desenvolupar rols de treball en els nivells requerits en la professió </li></ul>ETAPA 0-6 ANYS B) Aptitud per afrontar amb eficàcia una família de situacions anàlogues, mobilitzant a consciència i de manera a la vegada ràpida, pertinent i creativa, múltiples recursos cognitius: sabers, capacitats, informacions, valors, actituds, esquemes de percepció, d’avaluació i de raonament (Perrenoud, 2001)
 4. 4. La Taxonomía d'objectius de l'educació Dimensió afectiva Psicomotora Cognitiva REPRODUCCIÓ CONNEXIÓ REFLEXIÓ de més concret a més abstracte Avaluar Síntetitzar Analitzar Aplicar Comprendre Conèixer
 5. 5. Un intent de síntesi de diverses aportacions (Cano 2005 ) <ul><li>1. Capacitat de planificació i organització del propi treball 2. Capacitat de comunicació 3. Capacitat de treballar en equip 4. Capacitat d’establir relacions interpersonals satisfactòries i de resoldre els conflictes 5. Capacitat d’utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació 6. Tenir un autoconcepte positiu i ajustat 7. Capacitat d’autoavaluar-se i reflexionar sobre la pràctica </li></ul>
 6. 6. Les competències docents bàsiques de Perrenoud (2004) <ul><li>1. Organitzar i animar situacions d’aprenentatge 2. Gestionar la progressió dels aprenentatges 3. Concebre i promoure dispositius per atendre la diversitat 4. Implicar l’alumnat en els seus aprenentatges i el seu treball 5. Treball en equip 6. Participar en la gestió del centre 7. Informar i implicar la família 8. Utilitzar noves tecnologies 9. Afrontar els deures i els dilemes ètics de la professió 10. Gestionar la pròpia formació contínua </li></ul>
 7. 7. Classificació de l’ANECA (2004) <ul><li>L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) ha elaborat un document, l’objectiu del qual és facilitar l’adequació de les titulacions de mestre a l’Espai Europeu d’Educació Superior (ANECA, 2004), en el qual s’estableixen les competències transversals en totes les titulacions de mestre: </li></ul>1. Instrumentals 2. Personals 3. Sistèmiques
 8. 8. Classificació de l’ANECA (2004) 3. Sistèmiques 2. Personals 1. Instrumentals <ul><li>Capacitat d’anàlisi i síntesi </li></ul><ul><li>Capacitat d’organització i planificació </li></ul><ul><li>Comunicació oral i escrita en la llengua materna </li></ul><ul><li>Coneixement d’una llengua estrangera </li></ul><ul><li>Coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi </li></ul><ul><li>Capacitat de gestió de la informació </li></ul><ul><li>Resolució de problemes </li></ul><ul><li>Presa de decisions </li></ul>
 9. 9. Classificació de l’ANECA (2004) 3. Sistèmiques 2. Personals 1. Instrumentals <ul><li>Treball en equip </li></ul><ul><li>Treball en un equip de caràcter disciplinari </li></ul><ul><li>Treball en un context internacional </li></ul><ul><li>Habilitats en les relacions interpersonals </li></ul><ul><li>Reconeixement de la diversitat i la multuculturalitat </li></ul><ul><li>Raonament crític </li></ul><ul><li>Compromís ètic </li></ul>
 10. 10. Classificació de l’ANECA (2004) 3. Sistèmiques 2. Personals 1. Instrumentals <ul><li>Aprenentatge autònom </li></ul><ul><li>Adaptació a noves situacions </li></ul><ul><li>Creativitat </li></ul><ul><li>Lideratge </li></ul><ul><li>Coneixement d’altres cultures i costums </li></ul><ul><li>Iniciativa i esperit emprenedor </li></ul><ul><li>Motivació per la qualitat </li></ul><ul><li>Sensibilitat envers temes mediambientals </li></ul>
 11. 11. Competències docents <ul><li>(Adaptació modificada de l’SBL, Association for the Professional Quality of Teachers .) Proposta de competències docents elaborada després d’un debat de 2 anys a Holanda amb docents i institucions educatives. Aquesta proposta està recollida en un esborrany de maig de 2004 titulat “ Competence requeriments teachers ”. </li></ul>
 12. 12. Competències docents <ul><li>Transversal: en llengües (català, castellà i anglès), TIC i interculturalitat i inclusió </li></ul><ul><li>Interpersonal </li></ul><ul><li>Pedagògica </li></ul><ul><li>Experta en la matèria impartida i en els mètodes d’ensenyament </li></ul><ul><li>Organitzativa </li></ul><ul><li>Per treballar en grup </li></ul><ul><li>Per cooperar amb l’entorn de l’escola </li></ul><ul><li>Per a la reflexió i el desenvolupament </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Transversal: en llengües (català, castellà i anglès), TIC i interculturalitat i inclusió </li></ul><ul><li>Un/a professor/a amb competències per la reflexió i el desenvolupament es preocupa de manera regular de posar al dia les seves competències i els seus punts de vista professionals . </li></ul><ul><li>- Valora la importància de la pràctica reflexiva en la millora de les seves competències. </li></ul><ul><li>- Coneix els seus punts forts i febles </li></ul><ul><li>- S’interessa i participa en processos d’innovació i recerca. </li></ul><ul><li>- Participa en les processos de formació permanent personal i professional tant des de l’àmbit individual com des de l’àmbit de centre. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Interpersonal </li></ul><ul><li>Un/a professor/a amb competències per la reflexió i el desenvolupament té la capacitat de : </li></ul><ul><ul><ul><li>- Capacitat d’anàlisi i síntesi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Capacitat d’organització i planificació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Comunicació oral i escrita en la llengua materna </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Coneixement d’una llengua estrangera </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Capacitat de gestió de la informació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Resolució de problemes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Presa de decisions </li></ul></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Pedagògica </li></ul><ul><li>Un/a professor/a amb competències pedagògiques ofereix als seus alumnes un entorn d’aprenentatge i treball segur, on es poden recolzar i organitzar el seu desenvolupament emocional, moral i social. Assegura que els alumnes: </li></ul><ul><ul><li>- Se sentin acollits, benvinguts i apreciats. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Siguin tractats de manera respectuosa i motivats per assumir responsabilitats amb els altres. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Puguin pendre iniciatives i eleccions personals, acadèmiques i professionals treballar de manera autònoma. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Aprenguin a descobrir els seus desigs i expectatives i a partir d’aquí fer les seves eleccions personals, acadèmiques i professionals. </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Experta en la matèria impartida i en els mètodes d’ensenyament </li></ul><ul><li>Un/a professor/a amb competències expertes en la matèria impartida i en els mètodes d’ensenyament ajuda els seus alumnes a adquirir els coneixements i fer ús de les competències que necessitarà com a ciutadà per integrar-se a la societat amb plens drets . </li></ul><ul><li>- Adapta els continguts del currículum als seus alumnes atenent a les diferències individuals. </li></ul><ul><li>- Determina amb cada alumne l’itinerari de progrés de l’aprenentatge tenint en compte també activitats extracurriculars. </li></ul><ul><li>- Motiva els alumnes en l’aprenentatge i el treball, els estimula a donar el millor d’ells/es i els ajuda a completar les tasques escolars amb èxit. Ensenya a com aprendre i treballar, aportant i rebent, amb l’objectiu d’augmentar l’autonomia d’aprenentatge. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Organitzativa </li></ul><ul><li>Un/a professor/a amb competències organitzatives assegura que els seus alumnes puguin treballar en un sistema orientat a les tasques . Fan possible que els seus alumnes: </li></ul><ul><li>- Sàpiguen on situar-se i quin tipus d’iniciatives han de prendre </li></ul><ul><li>- Sàpiguen què i com han i poden fer, així com les intencions que orienten la tasca i les conseqüències que comporta. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Per treballar en grup </li></ul><ul><li>Un/a professor/a amb competències per treballar en grup col·labora amb els seus companys en la construcció d’un ambient amb presència d’una bona pedagogia de l’aprenentatge, una bona cooperació i una bona organització del centre educatiu . </li></ul><ul><li>- Es comunica i coopera efectivament amb els seus col·legues. </li></ul><ul><li>- Fa aportacions constructives en les reunions i en altres tipus de consultes en el centre, i en altres activitats que ha de portar-se a terme per al bon funcionament del centre. </li></ul><ul><li>- Construeix el desenvolupament i millora de la seva escola . </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Per cooperar amb l’entorn de l’escola </li></ul><ul><li>Un/a professor/a amb competències per cooperar amb l’entorn de l’escola assegura una bona comunicació amb els alumnes, amb els/les pares/mares o amb els seus tutors/es, així com amb la resta d’institucions que formen part de l’entorn d’aprenentatge immediat i mediat. </li></ul><ul><li>- Fa un ús efectiu de la xarxa professional que s’ocupa en les qüestions relacionades amb l’educació dels alumnes. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Per a la reflexió i el desenvolupament </li></ul><ul><li>Un/a professor/a amb competències per la reflexió i el desenvolupament es preocupa de manera regular de posar al dia les seves competències i els seus punts de vista professionals . </li></ul><ul><li>- Valora la importància de la pràctica reflexiva en la millora de les seves competències. </li></ul><ul><li>- Coneix els seus punts forts i febles </li></ul><ul><li>- S’interessa i participa en processos d’innovació i recerca. </li></ul><ul><li>- Participa en les processos de formació permanent personal i professional tant des de l’àmbit individual com des de l’àmbit de centre. </li></ul>
 21. 21. Hem d’aprendre a navegar en un oceà d’incertesa a través d’arxipèlags de certeses. Edgar Morin Grup El Dau - Març 2009

×