172

M
Patroni naszych ulic –
ul. Henryka Sienkiewicza
Aleksandra Brożyna
Katarzyna Nowakowska
Wojciech Nowakowski
Szkoła Podstawowa Nr 172
Henryk Sienkiewicz
Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz
herbu Oszyk, pseudonim „Litwos”
Jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy
przełomu XIX i XX w.
Wybitny Polski nowelista, powieściopisarz i
publicysta. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie
literatury za całokształt twórczości w 1905 roku.
W czasach, gdy Polski nie było na mapach,
jego książki dostarczały Polakom wiedzy o
dziejach naszego narodu.
Urodził się 5 maja 1846 w Woli Okrzejskiej
na Podlasiu w rodzinie zubożałej szlachty.
Wola Okrzejska należała do babki pisarza.
Zmarł 15 listopada 1916 w Vevey w Szwajcarii.
Henryk Sienkiewicz - młodość
Jego rodzicami byli Józef Sienkiewicz i Stefania
Sienkiewicz z domu Cieciszowska.
Był jednym z sześciorga dzieci. Miał cztery siostry
i brata.
W 1958r. rozpoczął naukę w gimnazjum w
Warszawie. Był zwyczajnym uczniem, choć
humanistą. Maturę zdał w 1866 r.
Z powodów finansowych już w wieku 19 lat
pracował jako guwerner.
Po maturze rozpoczął naukę na wydziale
lekarskim Szkoły Głównej Warszawskiej.
Szybko przeniósł się na prawo a następnie na
wydział filozoficzno-historyczny. Tam zdobył
gruntowną znajomość literatury i języka
staropolskiego.
Henryk Sienkiewicz - dziennikarz
Pierwszym etapem na drodze literackiej kariery była
praca w redakcji warszawskich czasopism. Debiutował
w 1869 r. w „Przeglądzie Tygodniowym” i „Tygodniku
Ilustrowanym”, gdzie dał się poznać jako utalentowany
reporter i felietonista. Interesował się ruchem
pozytywistów (wiedza oparta o naukę), przyjaźnił się z
cyganerią artystyczną.
Twierdził, że obowiązkiem każdego Polaka jest znać
przeszłość swego kraju.
Henryk Sienkiewicz - podróżnik
Niemal całe życie spędził na wędrówkach.
W latach 1876-1878 przebywał jako korespondent
„Gazety Polskiej” w Ameryce Północnej. Wielką
popularność przyniosły mu relacje o życiu i
obyczajach mieszkańców odwiedzanych miejsc -
„Listy z podróży do Ameryki” oraz w latach 1891-92
„Listy z Afryki”.
W czasach rozbiorów, gdy Polski nie było na mapach, jego
książki dostarczały Polakom wiedzy o dziejach naszego narodu.
Prezentowały ducha polskości i uczyły bycia Polakiem.
Na jego książkach wychowywały się kolejne pokolenia Polaków,
którzy chwytali za broń, gdy ojczyzna była w potrzebie.
Pisarz pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką,
twórczość, w której zawarł całą Polskę i polskiego ducha oraz
miłość do ojczyzny. Pamiętne są jego słowa:
Henryk Sienkiewicz - pisarz
„Żyłem i pisałem, krzepiąc serca
nadzieją wolności.”
W 1905 roku Henryk Sienkiewicz
otrzymał nagrodę Nobla za całokształt twórczości.
W przemówieniu wygłaszanym z tej okazji mówił, że
zaszczyt ten jest szczególnie cenny dla syna Polski, którą
„głoszono umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że
żyje. Głoszono podbitą, a oto nowy dowód, że umie
zwyciężać.”
Twórczość Henryka Sienkiewicza
Powieści:
1872 Na marne
Trylogia:
1884 Ogniem i Mieczem
1886 Potop
1888 Pan Wołodyjowski
1891 Bez Dogmatu
1894 Rodzina Połanieckich
1896 Quo Vadis
1900 Krzyżacy
1906 Na Polu Chwały
1910 Wiry
1912 W Pustyni i w Puszczy
1914 Legiony
Nowele:
1872 Humoreski z Teki Worszyłły
1875 Stary Sługa
1876 Hania
1877 Selim Mirza
1877 Szkice Węglem
1878 Komedia z Pomyłek
1878 Jamko muzykant
1879 Przez stepy
1880 Z pamiętnika poznańskiego
nauczyciela
1880 Niewola tatarska
1880 Za chlebem
1880 Orso
1881 W krainie złota
1881 Latarnik
1882 Bartek Zwycięzca
1882 Jamioł
1888 Ta trzecia
1889 Sachem
1889 Wspomnienie z Maripozy
1892 Pójdźmy za Nim!
1897 Na jasnym brzegu
W roku 1900 pisarz przy
zaangażowaniu całego
społeczeństwa obchodził jubileusz
25-lecia pracy twórczej i otrzymał
od narodu majątek ziemski w
Oblęgorku, gdzie utworzył
ochronkę (dom dziecka) dla dzieci.
Angażował się w sprawy społeczne.
W 1901 roku napisał odezwę w sprawie
strajku dzieci we Wrześni i
germanizacji szkół.
W 1905 roku był jednym z założycieli
Towarzystwa Polskiej Macierzy
Szkolnej. Był członkiem Towarzystwa
Tajnego Nauczania w Warszawie.
W 1906 wzywał rodaków z USA do
pomocy głodującym w Królestwie
Polskim.
Henryk Sienkiewicz –
społecznik
Po wybuchu wojny Henryk Sienkiewicz
wyjechał do Szwajcarii. Wraz z Ignacym
Janem Paderewskim był jednym ze
współzałożycieli szwajcarskiego Komitetu
Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w
Polsce.
W roku 1916 otrzymał Nagrodę Fundacji
Erazma i Anny Jerzmanowskich
przyznaną przez Polską Akademię
Umiejętności.
Zmarł 15 listopada 1916 w Vevey i
został tam pochowany.
W 1924 roku, już w wolnej Polsce, prochy
pisarza uroczyście sprowadzono do
Polski. W drodze przez kraje Szwajcarii,
Austrii, Czech składano mu hołd.
Henryk Sienkiewicz
Ulica Henryka Sienkiewicza w Łodzi –
jedna z ciekawszych ulic Śródmieścia
Ulica Sienkiewicza zaczyna się
przy ulicy Narutowicza i kończy
przy ulicy Tymienieckiego.
Była ulicą brukowaną prawdopodobnie
jeszcze przed końcem XIX wieku.
Drewniana kostka w nocy skutecznie
wytłumiała odgłosy przejeżdżających
platform konnych, powozów i dorożek.
Dopiero na przełomie lat 1916–1917
wybrukowano kostką kamienną
odcinek od ul. Pustej (dziś Wigury) na
południe i od ul. Nawrot do Dzielnej
(dziś Narutowicza).
Historia ulicy Sienkiewicza
Pierwotnie ulica nosiła nazwę Graffa od nazwiska właściciela pierwszych nieruchomości.
W 1850 r. nazwę zmieniono na Dziką.
W 1900 r. na cześć cara Mikołaja II ulicę nazwano Mikołajewską.
Po I wojnie, w wolnej Polsce (1919 r.) otrzymała nazwę Henryka Sienkiewicza.
W czasie II Wojny Światowej Niemcy przemianowali ulicę na Schiller-Straße i na König-
Heinrich-Straße.
Po II wojnie powróciła dawna nazwa ulicy – Henryka Sienkiewicza.
W 1988 roku do ulicy Sienkiewicza dołączono ulicę Boczną.
Zwiedzanie rozpoczniemy od skrzyżowania z ul. Narutowicza
Spacer ulicą Sienkiewicza
Po lewej stronie, pod numerem 4 stoi kamienica z 1896 r. Znajdowała się w niej drukarnia
pocztówek Karola Hartmanna. Na parterze mieściła się cukiernia Esperanto. Obecnie jest
tam sklep optyczny Zeiss.
Obok,
przy ul. Sienkiewicza 6
stoi kamienica
zbudowana w 1912 r.
Była bardzo bogato
zdobiona, a na
dziedzińcu stała
fontanna.
Po 1945 r. stała się
siedzibą Polskich Kolei
Państwowych.
Spacer ulicą Sienkiewicza
Po przeciwnej stronie, stoi dawny wieżowiec Centrali Tekstylnej, na którym w 1951 r.
zamontowano anteny telewizyjne, a w roku 1954 nadano pierwszy program telewizyjny
z Łodzi. Obecnie jest to siedziba TVP Łódź.
Spacer ulicą Sienkiewicza
Kolejnym ciekawym budynkiem jest pałacyk przy Sienkiewicza 24. W 1926 r.
wzniesiono tam siedzibę Łódzkiego Oddziału Poznańskiego Banku Związku
Spółek Zarobkowych. Obecnie jest tu odział Banku Zachodniego WBK.
Spacer ulicą Sienkiewicza
A w pobliżu można spotkać jedną z postaci
Bajkowego Szlaku. Są to pomniki bohaterów
filmów animowanych stworzonych w łódzkiej
wytwórni filmowej Se-ma-for.
Przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Traugutta stał kiedyś dawny dom tkaczy.
Dziś już go nie ma.
Spacer ulicą Sienkiewicza
Następnym punktem
naszej wycieczki jest
Parafia Podwyższenia
Świętego Krzyża.
Świątynię zbudowano w
1888r. dzięki wsparciu
łódzkich przemysłowców:
Edwarda Herbsta
i Karola Scheiblera.
Spacer ulicą Sienkiewicza
Jesienią w czasie Movie Light Festival kościół jest „malowany” światłami lasera.
Przy ul. Sienkiewicza 40 znajduje się kino Tatry. Jego początki sięgają 1907r., gdy
uruchomiono w nim kinematograf. Nazwę Tatry kino otrzymało po II Wojnie Światowej.
W czasie wakacji działa tam też kino Tatry Letnie. Filmy wyświetlane są wtedy na
świeżym powietrzu.
Spacer ulicą Sienkiewicza
Idąc dalej dochodzimy do parku
im. Henryka Sienkiewicza. Był to
trzeci publiczny park miejski. W
pawilonie w nim stojącym jest
obecnie Muzeum Przyrodnicze
Uniwersytetu Łódzkiego.
W parku możemy spotkać kolejną
postać Bajkowego Szlaku –
Plastusia.
Spacer ulicą Sienkiewicza
Obok parku, przy ul.
Sienkiewicza 46, stoi
III Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki.
W 1891 dzięki pomocy Karola
Scheiblera wybudowano tu
budynek pierwszego
łódzkiego gimnazjum.
Po II Wojnie Światowej szkołę
przekształcono w pierwsze
łódzkie liceum a następnie w
trzecie łódzkie liceum
ogólnokształcące potocznie
zwane „Trójką”.
Spacer ulicą Sienkiewicza
Przy ulicy Sienkiewicza 60 przechodzimy
obok kolejnego kościoła. Jest to zbudowany
w 1884 r. Kościół pod wezwaniem
Najświętszego Imienia Jezus.
Kiedyś był to kościół ewangelicki
im. Św. Jana. Podobnie jak wiele innych
budynków w mieście ufundowany przez
rodzinę Scheiblerów.
Spacer ulicą Sienkiewicza
Dochodząc do
skrzyżowania z
ulicą Piłsudskiego
(dawną Główną),
widzimy Niebieski
Wieżowiec, jeden z
najnowocześniejszych
budynków biurowych w
mieście.
Spacer ulicą Sienkiewicza
Po drugiej stronie skrzyżowania
stoi dawna fabryka Józefa Balle.
Obecnie znajduje się w niej
siedziba Gazety Wyborczej.
Obok budynku na terenie
Fabryki Maszyn i Odlewu Żeliwa
mieści się Galeria Łódzka.
Przed wejściem stoi kolejny
bohater Bajkowego Szlaku
Ferdynand Wspaniały.
Nieco dalej, po lewej stronie ulicy,
pod numerem 82/84 znajduje się
dawny budynek fabryki rękawiczek
Edwarda Bormana.
Fabrykę odkupił Naum Eitingon i
uruchomił w niej produkcję
pończoch. Za czasów PRL nadal
produkowano tu pończochy a
fabryka nosiła nazwę Zenit. Obecnie
mieści się tam Centrum Biurowe
ZENIT.
Spacer ulicą Sienkiewicza
Po przeciwnej stronie ulicy Sienkiewicza stoi willa Nauma Eitingona. Obecnie
mieści się tu Łódzki Oddział PTTK i restauracja Soplicowo.
Po drugiej stronie ulicy na rogu z Wigury widzimy Szpital Świętej Rodziny. Został on
założony w latach dwudziestych ubiegłego wieku przez zakonnice z Bordeaux.
Obecnie znajduje się tu prywatne centrum medyczne.
Spacer ulicą Sienkiewicza
Kilkadziesiąt metrów dalej, przy ulicy Sinkiewicza 137/141 mieści się kolejna ważna
dla łodzian instytucja medyczna, czyli Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Łodzi.
Historia pogotowia ratunkowego w Łodzi zaczęła się w 1898 r. kiedy założono
Towarzystwo „Pogotowie”. Jego celem było niesienie pierwszej pomocy medycznej
łodzianom.
Naprzeciwko stacji pogotowia –
pod numerem 100 znajduje się willa
Henryka Michela. Wybudował on tutaj
w 1890 roku tkalnię, a w 1905r. willę w
której zamieszkał. Ozdobą willi jest
wykusz z pięknym kwiatowym
ornamentem.
Spacer ulicą Sienkiewicza
Naszą wycieczkę kończymy przy
ul. Sienkiewicza 178.
Kiedyś był tam najlepszy w Łodzi
basen Olimpia. W sezonie zimowym
przykrywany był nadmuchiwanym
balonem. Niestety basen był w coraz
gorszym stanie technicznym i
niedawno został zburzony.
Spacer ulicą Sienkiewicza
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na
spacer!
Materiały źródłowe:
1. www.culture.pl/pl/tworca/henryk-sienkiewicz
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz
3. Zdjęcia starej Łodzi: www.lodz.fotopolska.eu
4. Zdjęcia współczesnej Łodzi: własne autorów
5. „Ulice Łodzi” Dariusz Kędzierski Wyd. Księży Młyn
6. „Spacerkiem po Łodzi” A. Jonas, K. Kołodziej, M. Kronenberg Wyd. Literatura
7. „Przedwojenna Łódź-najpiękniejsze fotografie” Jacek Regina-Zacharski Wyd. RM
8. Muzyka z filmu „Pan Wołodyjowski”: ballada „Wierzcie rycerze”
1 de 32

Recomendados

Ulica por
UlicaUlica
UlicaAgata
807 visualizações22 slides
Nobel i polscy noblisci por
Nobel i polscy noblisciNobel i polscy noblisci
Nobel i polscy nobliscikonsi
5.6K visualizações15 slides
Henryk Sienkiewicz por
Henryk SienkiewiczHenryk Sienkiewicz
Henryk SienkiewiczMonika Paciorkowska
449 visualizações18 slides
Ulica jaracza por
Ulica jaraczaUlica jaracza
Ulica jaraczaAgata
1.6K visualizações77 slides
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1) por
Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1)Agata
908 visualizações35 slides
Polskie gniazda literackie por
Polskie gniazda literackiePolskie gniazda literackie
Polskie gniazda literackieAnna Dębek
2K visualizações30 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Maria Konopnicka.big por
Maria Konopnicka.bigMaria Konopnicka.big
Maria Konopnicka.bigMonika Paciorkowska
3.6K visualizações17 slides
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa) por
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
5.1K visualizações14 slides
Prezentacja andrzeja struga por
Prezentacja andrzeja strugaPrezentacja andrzeja struga
Prezentacja andrzeja strugamanteska
529 visualizações23 slides
Ulica gabriela narutowicza por
Ulica gabriela narutowiczaUlica gabriela narutowicza
Ulica gabriela narutowiczamanteska
462 visualizações38 slides
Adam Mickiewicz_autor_B. Gnyp por
Adam Mickiewicz_autor_B. GnypAdam Mickiewicz_autor_B. Gnyp
Adam Mickiewicz_autor_B. GnypBeaBal
172 visualizações25 slides
Ulica Tuwima por
Ulica TuwimaUlica Tuwima
Ulica TuwimaAgata
918 visualizações19 slides

Mais procurados(20)

Maria Konopnicka.big por Monika Paciorkowska
Maria Konopnicka.bigMaria Konopnicka.big
Maria Konopnicka.big
Monika Paciorkowska3.6K visualizações
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa) por Małopolski Instytut Kultury
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury5.1K visualizações
Prezentacja andrzeja struga por manteska
Prezentacja andrzeja strugaPrezentacja andrzeja struga
Prezentacja andrzeja struga
manteska529 visualizações
Ulica gabriela narutowicza por manteska
Ulica gabriela narutowiczaUlica gabriela narutowicza
Ulica gabriela narutowicza
manteska462 visualizações
Adam Mickiewicz_autor_B. Gnyp por BeaBal
Adam Mickiewicz_autor_B. GnypAdam Mickiewicz_autor_B. Gnyp
Adam Mickiewicz_autor_B. Gnyp
BeaBal172 visualizações
Ulica Tuwima por Agata
Ulica TuwimaUlica Tuwima
Ulica Tuwima
Agata918 visualizações
Prezentacja maria skłodowska curie patroni naszych ulic mscpnu por manteska
Prezentacja maria skłodowska  curie patroni naszych ulic mscpnuPrezentacja maria skłodowska  curie patroni naszych ulic mscpnu
Prezentacja maria skłodowska curie patroni naszych ulic mscpnu
manteska2.1K visualizações
Tuwims por libra
TuwimsTuwims
Tuwims
libra 799 visualizações
Tuwim pokaz filip marczak por manteska
Tuwim pokaz filip marczakTuwim pokaz filip marczak
Tuwim pokaz filip marczak
manteska962 visualizações
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa) por Małopolski Instytut Kultury
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury3.5K visualizações
Prezentacja wojciech fangor por PaulinaWilk4
Prezentacja wojciech fangorPrezentacja wojciech fangor
Prezentacja wojciech fangor
PaulinaWilk4229 visualizações
Ulica janusza kusocińskiego por manteska
Ulica janusza kusocińskiegoUlica janusza kusocińskiego
Ulica janusza kusocińskiego
manteska533 visualizações
Prelekcja laweczki21 cz1_sl_w3 por Piotr Rościszewski
Prelekcja laweczki21 cz1_sl_w3Prelekcja laweczki21 cz1_sl_w3
Prelekcja laweczki21 cz1_sl_w3
Piotr Rościszewski124 visualizações
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa... por Małopolski Instytut Kultury
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
Małopolski Instytut Kultury2.8K visualizações
Sienkiewicz - życie, podróże. por Nierzwicka
Sienkiewicz - życie, podróże.Sienkiewicz - życie, podróże.
Sienkiewicz - życie, podróże.
Nierzwicka8K visualizações
Henryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczość por Nierzwicka
Henryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczośćHenryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczość
Henryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczość
Nierzwicka2.1K visualizações

Similar a 172

Kilka Znanych Polskich Postaci por
Kilka Znanych Polskich Postaci Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci gblonska
5.5K visualizações20 slides
Nobel por
NobelNobel
NobelKatarzyna Mikołajczak
2.4K visualizações75 slides
6ème Concours Régional Multimédia de Lublin. Diaporama d’Anna PUZIO, Dominika... por
6ème Concours Régional Multimédia de Lublin. Diaporama d’Anna PUZIO, Dominika...6ème Concours Régional Multimédia de Lublin. Diaporama d’Anna PUZIO, Dominika...
6ème Concours Régional Multimédia de Lublin. Diaporama d’Anna PUZIO, Dominika...profeurope
912 visualizações14 slides
Juliusz slowacki por
Juliusz slowackiJuliusz slowacki
Juliusz slowackiKatarzyna Mikołajczak
1.8K visualizações15 slides

Similar a 172(20)

Kilka Znanych Polskich Postaci por gblonska
Kilka Znanych Polskich Postaci Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci
gblonska5.5K visualizações
6ème Concours Régional Multimédia de Lublin. Diaporama d’Anna PUZIO, Dominika... por profeurope
6ème Concours Régional Multimédia de Lublin. Diaporama d’Anna PUZIO, Dominika...6ème Concours Régional Multimédia de Lublin. Diaporama d’Anna PUZIO, Dominika...
6ème Concours Régional Multimédia de Lublin. Diaporama d’Anna PUZIO, Dominika...
profeurope912 visualizações
Henryk Sienkiewicz – społecznik i patriota por Nierzwicka
Henryk Sienkiewicz – społecznik i patriotaHenryk Sienkiewicz – społecznik i patriota
Henryk Sienkiewicz – społecznik i patriota
Nierzwicka1.7K visualizações
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik por zszkurzetnik
Polscy Nobliści - ZSZ KurzętnikPolscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
zszkurzetnik8.8K visualizações
Hymnpolski por JoaSzl
HymnpolskiHymnpolski
Hymnpolski
JoaSzl1.7K visualizações
żYcie julian tuwim por libra
żYcie julian tuwimżYcie julian tuwim
żYcie julian tuwim
libra 2K visualizações
Architektura Publiczna por j.zwolski
Architektura PublicznaArchitektura Publiczna
Architektura Publiczna
j.zwolski671 visualizações
Prezentacja efektu projektu por mikenrjow
Prezentacja efektu projektuPrezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektu
mikenrjow905 visualizações
Julian tuwim2 por lastowska
Julian tuwim2Julian tuwim2
Julian tuwim2
lastowska951 visualizações
Prezentacja. 11 listopada Święto Niepodległości por Surwabuno
Prezentacja. 11 listopada Święto NiepodległościPrezentacja. 11 listopada Święto Niepodległości
Prezentacja. 11 listopada Święto Niepodległości
Surwabuno2.4K visualizações
Prezentacja Święto Niepodległości por Surwabuno
Prezentacja Święto NiepodległościPrezentacja Święto Niepodległości
Prezentacja Święto Niepodległości
Surwabuno4.9K visualizações

Mais de manteska

Klasa 1 b 2019 koniec roku por
Klasa 1 b 2019 koniec rokuKlasa 1 b 2019 koniec roku
Klasa 1 b 2019 koniec rokumanteska
97 visualizações24 slides
łSo por
łSołSo
łSomanteska
296 visualizações25 slides
Stefan wyszyński por
Stefan wyszyńskiStefan wyszyński
Stefan wyszyńskimanteska
1.5K visualizações24 slides
Patroni naszych ulic stefan kopciński por
Patroni naszych ulic stefan kopcińskiPatroni naszych ulic stefan kopciński
Patroni naszych ulic stefan kopcińskimanteska
2K visualizações20 slides
Eliza blawat sp35 por
Eliza blawat sp35Eliza blawat sp35
Eliza blawat sp35manteska
196 visualizações17 slides
Edukacja globalna (1) por
Edukacja globalna (1)Edukacja globalna (1)
Edukacja globalna (1)manteska
2.2K visualizações18 slides

Mais de manteska(7)

Klasa 1 b 2019 koniec roku por manteska
Klasa 1 b 2019 koniec rokuKlasa 1 b 2019 koniec roku
Klasa 1 b 2019 koniec roku
manteska97 visualizações
łSo por manteska
łSołSo
łSo
manteska296 visualizações
Stefan wyszyński por manteska
Stefan wyszyńskiStefan wyszyński
Stefan wyszyński
manteska1.5K visualizações
Patroni naszych ulic stefan kopciński por manteska
Patroni naszych ulic stefan kopcińskiPatroni naszych ulic stefan kopciński
Patroni naszych ulic stefan kopciński
manteska2K visualizações
Eliza blawat sp35 por manteska
Eliza blawat sp35Eliza blawat sp35
Eliza blawat sp35
manteska196 visualizações
Edukacja globalna (1) por manteska
Edukacja globalna (1)Edukacja globalna (1)
Edukacja globalna (1)
manteska2.2K visualizações
Sp12 prezentacja 2015 por manteska
Sp12 prezentacja 2015Sp12 prezentacja 2015
Sp12 prezentacja 2015
manteska2.8K visualizações

172

 • 1. Patroni naszych ulic – ul. Henryka Sienkiewicza Aleksandra Brożyna Katarzyna Nowakowska Wojciech Nowakowski Szkoła Podstawowa Nr 172
 • 2. Henryk Sienkiewicz Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz herbu Oszyk, pseudonim „Litwos” Jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX w. Wybitny Polski nowelista, powieściopisarz i publicysta. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości w 1905 roku. W czasach, gdy Polski nie było na mapach, jego książki dostarczały Polakom wiedzy o dziejach naszego narodu.
 • 3. Urodził się 5 maja 1846 w Woli Okrzejskiej na Podlasiu w rodzinie zubożałej szlachty. Wola Okrzejska należała do babki pisarza. Zmarł 15 listopada 1916 w Vevey w Szwajcarii. Henryk Sienkiewicz - młodość Jego rodzicami byli Józef Sienkiewicz i Stefania Sienkiewicz z domu Cieciszowska. Był jednym z sześciorga dzieci. Miał cztery siostry i brata. W 1958r. rozpoczął naukę w gimnazjum w Warszawie. Był zwyczajnym uczniem, choć humanistą. Maturę zdał w 1866 r. Z powodów finansowych już w wieku 19 lat pracował jako guwerner. Po maturze rozpoczął naukę na wydziale lekarskim Szkoły Głównej Warszawskiej. Szybko przeniósł się na prawo a następnie na wydział filozoficzno-historyczny. Tam zdobył gruntowną znajomość literatury i języka staropolskiego.
 • 4. Henryk Sienkiewicz - dziennikarz Pierwszym etapem na drodze literackiej kariery była praca w redakcji warszawskich czasopism. Debiutował w 1869 r. w „Przeglądzie Tygodniowym” i „Tygodniku Ilustrowanym”, gdzie dał się poznać jako utalentowany reporter i felietonista. Interesował się ruchem pozytywistów (wiedza oparta o naukę), przyjaźnił się z cyganerią artystyczną. Twierdził, że obowiązkiem każdego Polaka jest znać przeszłość swego kraju.
 • 5. Henryk Sienkiewicz - podróżnik Niemal całe życie spędził na wędrówkach. W latach 1876-1878 przebywał jako korespondent „Gazety Polskiej” w Ameryce Północnej. Wielką popularność przyniosły mu relacje o życiu i obyczajach mieszkańców odwiedzanych miejsc - „Listy z podróży do Ameryki” oraz w latach 1891-92 „Listy z Afryki”.
 • 6. W czasach rozbiorów, gdy Polski nie było na mapach, jego książki dostarczały Polakom wiedzy o dziejach naszego narodu. Prezentowały ducha polskości i uczyły bycia Polakiem. Na jego książkach wychowywały się kolejne pokolenia Polaków, którzy chwytali za broń, gdy ojczyzna była w potrzebie. Pisarz pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką, twórczość, w której zawarł całą Polskę i polskiego ducha oraz miłość do ojczyzny. Pamiętne są jego słowa: Henryk Sienkiewicz - pisarz „Żyłem i pisałem, krzepiąc serca nadzieją wolności.”
 • 7. W 1905 roku Henryk Sienkiewicz otrzymał nagrodę Nobla za całokształt twórczości. W przemówieniu wygłaszanym z tej okazji mówił, że zaszczyt ten jest szczególnie cenny dla syna Polski, którą „głoszono umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że żyje. Głoszono podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać.”
 • 8. Twórczość Henryka Sienkiewicza Powieści: 1872 Na marne Trylogia: 1884 Ogniem i Mieczem 1886 Potop 1888 Pan Wołodyjowski 1891 Bez Dogmatu 1894 Rodzina Połanieckich 1896 Quo Vadis 1900 Krzyżacy 1906 Na Polu Chwały 1910 Wiry 1912 W Pustyni i w Puszczy 1914 Legiony Nowele: 1872 Humoreski z Teki Worszyłły 1875 Stary Sługa 1876 Hania 1877 Selim Mirza 1877 Szkice Węglem 1878 Komedia z Pomyłek 1878 Jamko muzykant 1879 Przez stepy 1880 Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela 1880 Niewola tatarska 1880 Za chlebem 1880 Orso 1881 W krainie złota 1881 Latarnik 1882 Bartek Zwycięzca 1882 Jamioł 1888 Ta trzecia 1889 Sachem 1889 Wspomnienie z Maripozy 1892 Pójdźmy za Nim! 1897 Na jasnym brzegu
 • 9. W roku 1900 pisarz przy zaangażowaniu całego społeczeństwa obchodził jubileusz 25-lecia pracy twórczej i otrzymał od narodu majątek ziemski w Oblęgorku, gdzie utworzył ochronkę (dom dziecka) dla dzieci. Angażował się w sprawy społeczne. W 1901 roku napisał odezwę w sprawie strajku dzieci we Wrześni i germanizacji szkół. W 1905 roku był jednym z założycieli Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej. Był członkiem Towarzystwa Tajnego Nauczania w Warszawie. W 1906 wzywał rodaków z USA do pomocy głodującym w Królestwie Polskim. Henryk Sienkiewicz – społecznik
 • 10. Po wybuchu wojny Henryk Sienkiewicz wyjechał do Szwajcarii. Wraz z Ignacym Janem Paderewskim był jednym ze współzałożycieli szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. W roku 1916 otrzymał Nagrodę Fundacji Erazma i Anny Jerzmanowskich przyznaną przez Polską Akademię Umiejętności. Zmarł 15 listopada 1916 w Vevey i został tam pochowany. W 1924 roku, już w wolnej Polsce, prochy pisarza uroczyście sprowadzono do Polski. W drodze przez kraje Szwajcarii, Austrii, Czech składano mu hołd. Henryk Sienkiewicz
 • 11. Ulica Henryka Sienkiewicza w Łodzi – jedna z ciekawszych ulic Śródmieścia Ulica Sienkiewicza zaczyna się przy ulicy Narutowicza i kończy przy ulicy Tymienieckiego. Była ulicą brukowaną prawdopodobnie jeszcze przed końcem XIX wieku. Drewniana kostka w nocy skutecznie wytłumiała odgłosy przejeżdżających platform konnych, powozów i dorożek. Dopiero na przełomie lat 1916–1917 wybrukowano kostką kamienną odcinek od ul. Pustej (dziś Wigury) na południe i od ul. Nawrot do Dzielnej (dziś Narutowicza).
 • 12. Historia ulicy Sienkiewicza Pierwotnie ulica nosiła nazwę Graffa od nazwiska właściciela pierwszych nieruchomości. W 1850 r. nazwę zmieniono na Dziką. W 1900 r. na cześć cara Mikołaja II ulicę nazwano Mikołajewską. Po I wojnie, w wolnej Polsce (1919 r.) otrzymała nazwę Henryka Sienkiewicza. W czasie II Wojny Światowej Niemcy przemianowali ulicę na Schiller-Straße i na König- Heinrich-Straße. Po II wojnie powróciła dawna nazwa ulicy – Henryka Sienkiewicza. W 1988 roku do ulicy Sienkiewicza dołączono ulicę Boczną.
 • 13. Zwiedzanie rozpoczniemy od skrzyżowania z ul. Narutowicza Spacer ulicą Sienkiewicza Po lewej stronie, pod numerem 4 stoi kamienica z 1896 r. Znajdowała się w niej drukarnia pocztówek Karola Hartmanna. Na parterze mieściła się cukiernia Esperanto. Obecnie jest tam sklep optyczny Zeiss.
 • 14. Obok, przy ul. Sienkiewicza 6 stoi kamienica zbudowana w 1912 r. Była bardzo bogato zdobiona, a na dziedzińcu stała fontanna. Po 1945 r. stała się siedzibą Polskich Kolei Państwowych. Spacer ulicą Sienkiewicza
 • 15. Po przeciwnej stronie, stoi dawny wieżowiec Centrali Tekstylnej, na którym w 1951 r. zamontowano anteny telewizyjne, a w roku 1954 nadano pierwszy program telewizyjny z Łodzi. Obecnie jest to siedziba TVP Łódź. Spacer ulicą Sienkiewicza
 • 16. Kolejnym ciekawym budynkiem jest pałacyk przy Sienkiewicza 24. W 1926 r. wzniesiono tam siedzibę Łódzkiego Oddziału Poznańskiego Banku Związku Spółek Zarobkowych. Obecnie jest tu odział Banku Zachodniego WBK. Spacer ulicą Sienkiewicza
 • 17. A w pobliżu można spotkać jedną z postaci Bajkowego Szlaku. Są to pomniki bohaterów filmów animowanych stworzonych w łódzkiej wytwórni filmowej Se-ma-for. Przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Traugutta stał kiedyś dawny dom tkaczy. Dziś już go nie ma. Spacer ulicą Sienkiewicza
 • 18. Następnym punktem naszej wycieczki jest Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Świątynię zbudowano w 1888r. dzięki wsparciu łódzkich przemysłowców: Edwarda Herbsta i Karola Scheiblera. Spacer ulicą Sienkiewicza
 • 19. Jesienią w czasie Movie Light Festival kościół jest „malowany” światłami lasera.
 • 20. Przy ul. Sienkiewicza 40 znajduje się kino Tatry. Jego początki sięgają 1907r., gdy uruchomiono w nim kinematograf. Nazwę Tatry kino otrzymało po II Wojnie Światowej. W czasie wakacji działa tam też kino Tatry Letnie. Filmy wyświetlane są wtedy na świeżym powietrzu. Spacer ulicą Sienkiewicza
 • 21. Idąc dalej dochodzimy do parku im. Henryka Sienkiewicza. Był to trzeci publiczny park miejski. W pawilonie w nim stojącym jest obecnie Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego. W parku możemy spotkać kolejną postać Bajkowego Szlaku – Plastusia. Spacer ulicą Sienkiewicza
 • 22. Obok parku, przy ul. Sienkiewicza 46, stoi III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. W 1891 dzięki pomocy Karola Scheiblera wybudowano tu budynek pierwszego łódzkiego gimnazjum. Po II Wojnie Światowej szkołę przekształcono w pierwsze łódzkie liceum a następnie w trzecie łódzkie liceum ogólnokształcące potocznie zwane „Trójką”. Spacer ulicą Sienkiewicza
 • 23. Przy ulicy Sienkiewicza 60 przechodzimy obok kolejnego kościoła. Jest to zbudowany w 1884 r. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus. Kiedyś był to kościół ewangelicki im. Św. Jana. Podobnie jak wiele innych budynków w mieście ufundowany przez rodzinę Scheiblerów. Spacer ulicą Sienkiewicza
 • 24. Dochodząc do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego (dawną Główną), widzimy Niebieski Wieżowiec, jeden z najnowocześniejszych budynków biurowych w mieście. Spacer ulicą Sienkiewicza
 • 25. Po drugiej stronie skrzyżowania stoi dawna fabryka Józefa Balle. Obecnie znajduje się w niej siedziba Gazety Wyborczej. Obok budynku na terenie Fabryki Maszyn i Odlewu Żeliwa mieści się Galeria Łódzka. Przed wejściem stoi kolejny bohater Bajkowego Szlaku Ferdynand Wspaniały.
 • 26. Nieco dalej, po lewej stronie ulicy, pod numerem 82/84 znajduje się dawny budynek fabryki rękawiczek Edwarda Bormana. Fabrykę odkupił Naum Eitingon i uruchomił w niej produkcję pończoch. Za czasów PRL nadal produkowano tu pończochy a fabryka nosiła nazwę Zenit. Obecnie mieści się tam Centrum Biurowe ZENIT. Spacer ulicą Sienkiewicza
 • 27. Po przeciwnej stronie ulicy Sienkiewicza stoi willa Nauma Eitingona. Obecnie mieści się tu Łódzki Oddział PTTK i restauracja Soplicowo.
 • 28. Po drugiej stronie ulicy na rogu z Wigury widzimy Szpital Świętej Rodziny. Został on założony w latach dwudziestych ubiegłego wieku przez zakonnice z Bordeaux. Obecnie znajduje się tu prywatne centrum medyczne. Spacer ulicą Sienkiewicza
 • 29. Kilkadziesiąt metrów dalej, przy ulicy Sinkiewicza 137/141 mieści się kolejna ważna dla łodzian instytucja medyczna, czyli Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Łodzi. Historia pogotowia ratunkowego w Łodzi zaczęła się w 1898 r. kiedy założono Towarzystwo „Pogotowie”. Jego celem było niesienie pierwszej pomocy medycznej łodzianom.
 • 30. Naprzeciwko stacji pogotowia – pod numerem 100 znajduje się willa Henryka Michela. Wybudował on tutaj w 1890 roku tkalnię, a w 1905r. willę w której zamieszkał. Ozdobą willi jest wykusz z pięknym kwiatowym ornamentem. Spacer ulicą Sienkiewicza
 • 31. Naszą wycieczkę kończymy przy ul. Sienkiewicza 178. Kiedyś był tam najlepszy w Łodzi basen Olimpia. W sezonie zimowym przykrywany był nadmuchiwanym balonem. Niestety basen był w coraz gorszym stanie technicznym i niedawno został zburzony. Spacer ulicą Sienkiewicza
 • 32. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na spacer! Materiały źródłowe: 1. www.culture.pl/pl/tworca/henryk-sienkiewicz 2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz 3. Zdjęcia starej Łodzi: www.lodz.fotopolska.eu 4. Zdjęcia współczesnej Łodzi: własne autorów 5. „Ulice Łodzi” Dariusz Kędzierski Wyd. Księży Młyn 6. „Spacerkiem po Łodzi” A. Jonas, K. Kołodziej, M. Kronenberg Wyd. Literatura 7. „Przedwojenna Łódź-najpiękniejsze fotografie” Jacek Regina-Zacharski Wyd. RM 8. Muzyka z filmu „Pan Wołodyjowski”: ballada „Wierzcie rycerze”